ES tarpvalstybinės Lietuvos–Latvijos bendradarbiavimo programos (en. Cross-border Cooperation programme) projekte Humanitarinių mokslų švietimo infrastruktūra Rytų Latvijoje ir Lietuvoje (Kaunas)

Projekto partneriai:

Humanitarinių mokslų švietimo infrastruktūra Rytų Latvijoje ir Lietuvoje (Kaunas)
Development of Research Infrastructure for Education in the Humanities in Eastern Latvia and Lithuania (Kaunas)
HipiLatLit
partners

Projekto trukmė: 2011-01-03–2012-12-31 (24 mėnesiai). Bendras projekto biudžetas: 395 758 eurai.