Bibliography

Čia pateikiamos mokslinių darbų, apimančių rašytinės ir sakytinės kalbos skaitmeninimo tyrimus, nuorodos. Bibliografijoje pateikti tie darbai (publikacijos, monografijos, studijos, žodynai, disertacijos), kuriuose aprašomas lietuvių kalbos skaitmeninimas ir analizė. Šiuo sąrašu siekiama aprėpti įvairių Lietuvos mokslo institucijų darbuotojų mokslinius tyrimus nuo 2000 m. (VDU KLC darbuotojų pateikti ir ankstesni darbai). Sąrašas nėra baigtinis, todėl laukiame čia neįtrauktų svarbių mokslo darbų nuorodų (jas siųsti el. paštu e.rimkuteETAhmf.vdu.lt). Tikimės, kad čia pateikta informacija bus naudinga kaip kalbos skaitmeninimo srities mokslinių darbų sklaidos šaltinis, atspindintis lietuvių kalbos skaitmeninimo situaciją. Galbūt tai paskatins labiau domėtis šia sritimi, rengti bendrus mokslinius tyrimus