Dissertations

 • Dereškevičiūtė S. 2013: Lietuvių kalbos priebalsių akustinės ypatybės (Acoustic characteristics of Lithuanian consonants) (vadovė prof. dr. A. Kazlauskienė). Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas.
 • Anbinderis T. 2010: Kai kurių lietuvių kalbos teksto kirčiavimo aspektų matematinis modeliavimas (vadovas dr. Pijus Kasparaitis). Vilniaus universitetas.
 • Grigonytė G. 2010: Building and Evaluating Domain Ontologies: NLP Contributions (Specialių ontologijų kūrimas ir vertinimas: natūralios kalbos apdorojimo metodais) (vadovai prof. dr. Johann Haller, prof. dr. A. Avižienis). Saarlando universitetas (Vokietija).
 • Bielinskienė A. 2010: Sujungiamojo ryšio semantika, pragmatika ir vartosenos ypatumai (vadovė prof. habil. dr. R. Marcinkevičienė). Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas.
 • Norkevičius G. 2010: Garsų trukmių modelių kūrimo metodas, naudojant didelės apimties daugelio kalbėtojų garsyną (vadovas doc. dr. G. Raškinis). Vytauto Didžiojo universitetas.
 • Balčiūnienė I. 2009: Pokalbio struktūros analizė kalbos įsisavinimo požiūriu (vadovė prof. dr. I. Dabašinskienė). Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas.
 • Kamandulytė L. 2009: Lietuvių kalbos būdvardžio įsisavinimas: leksinės ir morfosintaksinės ypatybės (vadovė prof. dr. I. Dabašinskienė). Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas.
 • Kamarauskas J. 2009: Asmens atpažinimas pagal balsą (vadovas doc. dr. A. Lipeika). Vilniaus Gedimino technikos universitetas.
 • Maskeliūnas R. 2009: Lietuviškų balso komandų atpažinimas daugybinių transkripcijų pagrindu (vadovas dr. A. A. Rudžionis). Kauno technologijos universitetas.
 • Šveikauskienė D.  2009: Kalbos vientisinių sakinių automatinė sintaksinė analizė (mokslinis konsultantas prof. habil. dr. Laimutis Telksnys). Vytauto Didžiojo universitetas, Matematikos ir informatikos institutas.
 • Laurinčiukaitė S. 2008: Lietuvių šnekos atpažinimo akustinis modeliavimas (vadovas doc. dr. A. Lipeika). Vilniaus Gedimino technikos universitetas.
 • Tamulevičius G. 2008: Pavienių žodžių atpažinimo sistemų kūrimas (vadovas doc. dr. A. Lipeika). Vilniaus Gedimino technikos universitetas.
 • Driaunys K. 2006: Lietuvių šnekamosios kalbos segmentavimo ir fonetinio atpažinimo tyrimas naudojant LTDIGITS garsyno įrašus (vadovas doc. dr. P. Žvinys). Vilniaus universitetas.
 • Remeikis N.  2006: Statistinių frazių grupavimo ir hibridinio klasifikatoriaus taikymas tekstinių dokumentų klasifikavimui (vadovas prof. habil. dr. I. Skučas). Vytauto Didžiojo universitetas, Matematikos ir informatikos institutas.
 • Rimkutė E. 2006: Morfologinio daugiareikšmiškumo ribojimas kompiuteriniame tekstyne (vadovė prof. habil. dr. R. Marcinkevičienė). Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas.
 • Vaičiūnas A. 2006: Lietuvių kalbos statistinių modelių ir jų taikymo šnekos atpažinimui tyrimas, kai naudojami labai dideli žodynai (vadovas prof. habil. dr. Vytautas Kaminskas). Vytauto Didžiojo universitetas, Matematikos ir informatikos institutas.
 • Filipovič M. 2005: Atskirai tariamų lietuvių šnekos žodžių atpažinimo, grindžiamo dirbtiniais neuroniniais tinklais ir paslėptais Markovo modeliais, tyrimai (vadovas doc. dr. A. Lipeika). Vytauto Didžiojo universitetas, Matematikos ir informatikos institutas.
 • Šilingas D. 2005: Akustinių lietuvių šnekos atpažinimo modelių parinkimas, naudojant paslėptus Markovo modelius (vadovas prof. habil. dr. L. Telksnys). Vytauto Didžiojo universitetas, Matematikos ir informatikos institutas.
 • Zeller I. 2005: Automatinis terminų atpažinimas ir apdorojimas (vadovė prof. habil. dr. R. Marcinkevičienė). Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas.
 • Utka A. 2004: Statistinis tekstų funkcijų nustatymas (vadovė prof. habil. dr. R. Marcinkevičienė). Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas.
 • Marcinkevičienė R. 2002: Tekstynų lingvistika ir lietuvių kalbos vartosena. Habilituoto daktaro disertacija. Kaunas.
 • Kandratavičius I. 2001: Lietuvių kalbos žodžių atpažinimo realaus laiko kompiuterinėje telefonijoje tyrimas (vadovas prof. dr. A. L. Telksnys). Kauno technologijos universitetas.
 • Kasparaitis P. 2001: Lietuvių kalbos kompiuterinė sintezė. Vilniaus universitetas.
 • Žintelytė-Kandratavičienė M.  2001: Lietuvių kalbos frikatyvinių priebalsių automatizuotos sintezės tyrimas. Kauno technologijos universitetas.
 • Mikelionienė J. 2000: Naujoji lietuvių kalbos leksika (1991–1996 m. kompiuterinio periodikos tekstyno pagrindu) (vadovė doc. dr. L. Grumadienė). Vytauto Didžiojo universitetas.