Žodyne pateikiami 75 tūkstančiai žodžių ir jų formų iš rišlių tekstų. Žodžiai, remiantis bendrinės kalbos normomis, sukirčiuoti ir perrašyti fonetiniais rašmenimis. Įvade trumpai aptariamos garsinės lietuvių kalbos ypatybės, taisyklingos tarties normos ir būdingesni jos pažeidimai. Žodynas skiriamas studentams, besimokantiems bendrinės tarties, pedagogams, radijo ir televizijos diktoriams bei laidų vedėjams, aktoriams, visiems, kurie mokosi taisyklingos lietuvių kalbos tarties.

Plačiau

Kazlauskienė, Asta; Raškinis, Gailius. Lietuvių kalbos tarties žodynas [elektroninis išteklius]. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2012. ISBN 9789955128571. Žodyną recenzavo prof. habil. dr. Antanas Pakerys (Lietuvos edukologijos universitetas) ir doc. dr. Rima Bakšienė (Lietuvių kalbos institutas). Interneto versiją parengė Irena Markievicz.

Žodyno rengėjai bus dėkingi už Jūsų atsiliepimus, siūlymus, papildymus. Prašome rašyti a.kazlauskiene[ETA]hmf.vdu.lt arba i.markievicz[ETA]if.vdu.lt

Paieška Įvadas Žodyno sandara Transkripcija Garsų ypatybės Tarties normos Kirčio žymėjimas Sutrumpinimai Literatūra