Paieška Įvadas Žodyno sandara Transkripcija Garsų ypatybės Tarties normos Kirčio žymėjimas Sutrumpinimai Literatūra

Pagrindiniai fonetinės transkripcijos ženklai

Transkripcijoje vartojami ženklai vadinami diakritikais. Jais žymimas:

Kai kurie garsai žymimi kitokiais rašmenimis:

Dusliosios afrikatos lietuvių kalbininkų žymimos dvejopai: [c č c’ č’] arba [ts tš t’s’ t’š’]. Žodyne norima atspindėti jų sudėtį, todėl žymima [ts], [tš] (tokia yra ir TFA rekomendacija). Skardžiosios afrikatos žymimos [dz dž d’z’ d’ž’].

Transkribuotame tekste nevartojamos:

Transkripcijoje vartojami tie patys kirčio ženklai: kairinis (pvz., à), dešininis (pvz.: à), riestinis (pvz., ã).