Paieška Įvadas Žodyno sandara Transkripcija Garsų ypatybės Tarties normos Kirčio žymėjimas Sutrumpinimai Literatūra

Įvadas

Taisyklingos tarties geriausia mokytis klausantis specializuotų įrašų. Deja, metodiškai parengtų ir įgarsintų mokomųjų lietuvių kalbos tarties priemonių nedaug. Be Antano Pakerio ir Aldono Pupkio (2004), Irenos Kruopienės (2004) knygų, kuriose gausu įvairaus pobūdžio tarties pratyboms skirtų užduočių ir garsinių pavyzdžių, daugiau tam skirtų leidinių neturime. Šiek tiek tarties pratimų galima rasti kalbos kultūros mokomosiose priemonėse (bet garsinių užduočių pateikiama tik „Lietuvių kalbos kultūra. Kompiuterinė mokymo priemonė 9–12 klasėms“). Užsieniečiams skirtuose lietuvių kalbos vadovėliuose tarties pratimų taip pat nedaug.

Labiau įgudęs kalbos vartotojas daugelį tarties dalykų gali pasitikrinti žodynuose, kuriuose specialiais simboliais žymimi garsų tarimo ypatumai. Pirmasis lietuvių kalbos tarties žodynas išleistas prieš ketvirtį amžiaus (Vitkauskas 1985). Prieš gerą dešimtmetį pasirodė antrasis pataisytas ir papildytas jo leidimas (Vitkauskas 2001). Tais pačiais metais išleistas ir Valerijos Vaitkevičiūtės veikalas „Lietuvių kalbos tarties pagrindai ir žodynas“ (2001). Per tą laiką nei vienas, nei kitas žodynas dalykiniu požiūriu nepaseno, tačiau šiais laikais gerokai parankesnė elektroninė versija. Tik elektroniniu žodynu linkę naudotis užsienyje gyvenantys lietuviai ar užsieniečiai, besimokantys lietuvių kalbos, o ir visiems kalbos vartotojams patogiau žodyną turėti visur ir visada, kur tik galima naudotis kompiuteriu ar kitu įrenginiu, suteikiančiu galimybę naršyti internete. Tai viena iš priežasčių, paskatinusių rengti naują tarties žodynas. Nuo pirmtakų jis skiriasi ir tuo, kad tai nėra antraštinių žodžių tarimo žodynas, jis sudarytas remiantis rišlios kalbos tekstais ir čia teikiamos įvairios žodžių formos. Ateityje ketinama šį žodyną išplėsti ir pateikti bent jau antraštines formas tų dabartinės kalbos žodžių, kurių pasirinktuose tekstuose nepasitaikė.

Žodynas skiriamas studentams, besimokantiems bendrinės tarties, radijo ir televizijos diktoriams bei laidų vedėjams, aktoriams, visiems, kurie mokosi taisyklingos lietuvių kalbos tarties.