Iš viso žodžių: 140 921 288
Tekstyno dalis Žodžių kiekis Procentai
Grožinė literatūra 18 461 597 11.6
Negrožinė literatūra 21 024 249 14.2
Administracinė literatūra 13 625 715 10.0
Publicistika 87 251 905 63.8
Sakytinė kalba 557 822 0.3