Tekstyno dalis Iš viso žodžių Užklausa Pavartojimo skaičius
Publicistika 86497837 padilbų 39

    Su šaltiniais  

Atverti šaltinių sąrašą naujame skirtuke

 

Rasta: 39
Paieška su kontekstiniu žodžiu   |  Paslėpti paieškos parametrus

              
[1]Pavadinimas: Moteris su lauko gėlėmis: knyga apie Nijolę Miliauskaitę
Autorius: Ramoškaitė-Gedienė, Gražina; sud.
Leidykla: Lietuvos rašytojų sąjunga
Data: 2003
Tekstyno dalis: Publicistika
     s ir po klostėmis, baikštaus žvėrelio žvilgnis iš padilbų, "budriai sergstimas vienatvės plotas / koks išdi
[2]Pavadinimas: Darbai ir Dienos
Autorius: 
Leidykla: VDU
Data: 1999
Tekstyno dalis: Publicistika
      jų pažįstamas atrodė paniuręs, rūsčiai žvelgė iš padilbų, tai susidarydavo įspūdis, kad jis senoliams nepa
[3]Pavadinimas: Nemunas
Autorius: 
Leidykla: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
Data: 1996
Tekstyno dalis: Publicistika
     s, ji stypsojo netoliese ant perono, žvelgdama iš padilbų ir vis taip pat klaikiai šypsodama. Paskui užsiri
[4]Pavadinimas: History of Lithuania
Autorius: Erlickas, Juozas
Leidykla: Tyto alba
Data: 2000
Tekstyno dalis: Publicistika
     kalbis! - rikteli Giedraitis. Pienburnis vėpso iš padilbų, niurna sau po nosim: - Alioša ja... Rasijanin...
[5]Pavadinimas: Artuma
Autorius: 
Leidykla: Caritas
Data: 2003
Tekstyno dalis: Publicistika
     laikosi įsikibęs į tėvus, į būsimą auklę žiūri iš padilbų, aikštijasi, reiškia prie jos sunkiai pripras. Ja
[6]Pavadinimas: Tavo vaikas
Autorius: 
Leidykla: UAB Tavo vaikas
Data: 2003
Tekstyno dalis: Publicistika
     ,,Būdavo, ateini į naują mokyklą, žiūri į tave iš padilbų, šnibždasi: ,,Jų tėvai cirke dirba...". Savaitė p
[7]Pavadinimas: Kauno Diena
Autorius: 
Leidykla: Kauno diena
Data: 2000
Tekstyno dalis: Publicistika
     sakoma, mylimojo ar išrinktosios akių gelmėse. Iš padilbų, niūriai žvelgia pagal Čezare Lombrozo klasifikac
[8]Pavadinimas: www.bernardinai.lt
Autorius: 
Leidykla: VšĮ „Bernardinai.lt“
Data: 2005 balandis
Tekstyno dalis: Publicistika
     ščiuose. Ir žmonės ten nežiūri į tave skersom, iš padilbų... Paskutiniojo vakaro kronika: ,,bjanko, bjanko
[9]Pavadinimas: Artuma
Autorius: 
Leidykla: Caritas
Data: 2003
Tekstyno dalis: Publicistika
     laikosi įsikibęs į tėvus, į būsimą auklę žiūri iš padilbų, aikštijasi, reiškia prie jos sunkiai pripras. Ja
[10]Pavadinimas: Blėsta laužų žarijos
Autorius: Kisielius, Antanas
Leidykla: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
Data: 1999
Tekstyno dalis: Publicistika
    etos gyventojai. Vienas kitas dėbtelėjo į juos iš padilbų, o dauguma net pažvelgti nesiteikė. Visi jie buvo
[11]Pavadinimas: Vaičėno būrio žūtis
Autorius: Semaškaitė, Janina
Leidykla: Amžius
Data: 1993
Tekstyno dalis: Publicistika
    Ir Idas nesuka akių į šalį, nors paprastai tik iš padilbų žiūri, bet kai jau į akis pasižiūri, tai be žodži
[12]Pavadinimas: History of Lithuania
Autorius: Erlickas, Juozas
Leidykla: Tyto alba
Data: 2000
Tekstyno dalis: Publicistika
    ius, kalbą, tikėjimą... Dėbčiojo vieni į kitus iš padilbų. Laikas per pusę, lyg juodą lentą, perskyrė kaimą
[13]Pavadinimas: History of Lithuania
Autorius: Erlickas, Juozas
Leidykla: Tyto alba
Data: 2000
Tekstyno dalis: Publicistika
    aknį? Galvažudys Aleksas žvelgia į policininką iš padilbų. „Ir ką Valiusė jame randa?" Veidus išmuša raudon
[14]Pavadinimas: History of Lithuania
Autorius: Erlickas, Juozas
Leidykla: Tyto alba
Data: 2000
Tekstyno dalis: Publicistika
    iūtė įstūmė karučius. Petras Kurmelis dėbčiojo iš padilbų. - Ma... - Neišėjo debilas, - pabalo Poviliokas. 
[15]Pavadinimas: Lietuvos aidas
Autorius: 
Leidykla: Lietuvos aidas
Data: 1995
Tekstyno dalis: Publicistika
    rtimam ranką ir žiūrim tiesiai į akis - juk ne iš padilbų, ne atšalusiais vilkų žvilgsniais. - Popiežius at
[16]Pavadinimas: Cosmopolitan
Autorius: 
Leidykla: UAB Ieva
Data: 1999
Tekstyno dalis: Publicistika
    ius ar kaktą, žvelgsi į visus kaip į priešus - iš padilbų, neilgtrukus neatsiginsi raukšlių. COSMO ilgaamži
[17]Pavadinimas: History of Lithuania
Autorius: Erlickas, Juozas
Leidykla: Tyto alba
Data: 2000
Tekstyno dalis: Publicistika
    usė amžinai seks paskui jį. Bet štai ta jau ir iš padilbų dėbteli, ir šiurkštesnį žodį pasako. Aleksui skau
[18]Pavadinimas: Lietuvos Rytas
Autorius: 
Leidykla: Lietuvos Rytas
Data: 2001
Tekstyno dalis: Publicistika
    kaimynais, tačiau jie baiminosi jo nemalonaus, iš padilbų grėsmingai smelkiančio žvilgsnio. Jonaičiai savo 
[19]Pavadinimas: www.bernardinai.lt
Autorius: 
Leidykla: VšĮ „Bernardinai.lt“
Data: 2008-07-21
Tekstyno dalis: Publicistika
    ujantis Valentinas Sventickas žvilgčioja į mus iš padilbų ir turbūt galvoja: „Ką gi su tomis moteriškėmis d
[20]Pavadinimas: Šiaurės Atėnai
Autorius: 
Leidykla: Šiaurės Atėnai
Data: 1997
Tekstyno dalis: Publicistika
    im!). Tolstojus išklausė, dėbtelėjo į tą vaikį iš padilbų ir sako: "Rabotatj nado!" Pinigų, žinoma, nedavė.
[21]Pavadinimas: Lietuvos aidas
Autorius: 
Leidykla: Lietuvos aidas
Data: 1996
Tekstyno dalis: Publicistika
    a prisipažinau meilę Šolochovui, nes labai jau iš padilbų kaip kokį kolorado vabalą stebėjo manim žiauriai 
[22]Pavadinimas: Nemunas
Autorius: 
Leidykla: Nemunas
Data: 2004
Tekstyno dalis: Publicistika
    o Egidijus. Dobermanas taip pat žiūrėdavo į jį iš padilbų. Atrodo, dėl Rato mudu ir išsiskyrėme. Ne dėl mer
[23]Pavadinimas: Verslo žinios
Autorius: 
Leidykla: UAB „Verslo žinios“
Data: 2007-02-09
Tekstyno dalis: Publicistika
    s Whitakerio gerbėjams - jo akys, žvelgiančios iš padilbų ir visuomet lyg šiek tiek kaltai, bet kokį person
[24]Pavadinimas: Nemunas
Autorius: 
Leidykla: Nemunas
Data: 2004
Tekstyno dalis: Publicistika
    o Egidijus. Dobermanas taip pat žiūrėdavo į jį iš padilbų. Atrodo, dėl Rato mudu ir išsiskyrėme. Ne dėl mer
[25]Pavadinimas: Psichologija tau
Autorius: 
Leidykla: Žmogaus studijų centras
Data: 2004
Tekstyno dalis: Publicistika
    ačiau per keletą akimirkų pajustum, kad nuo tų iš padilbų svaidomų žvilgsnių ir pro dantis košiamų „paimk" 
[26]Pavadinimas: History of Lithuania
Autorius: Erlickas, Juozas
Leidykla: Tyto alba
Data: 2000
Tekstyno dalis: Publicistika
    pati atsisėdo prie krosnies. Juozapas dėbčiojo iš padilbų, krunkštė ir dūsavo: „Dabar prasidės!" Bet prabėg
[27]Pavadinimas: Lietuvos aidas
Autorius: 
Leidykla: Lietuvos aidas
Data: 1996
Tekstyno dalis: Publicistika
    rtimam ranką ir žiūrim tiesiai į akis - juk ne iš padilbų, ne atšalusiais vilkų žvilgsniais. - Popiežius at
[28]Pavadinimas: History of Lithuania
Autorius: Erlickas, Juozas
Leidykla: Tyto alba
Data: 2000
Tekstyno dalis: Publicistika
    kairės. - Kada ten pradės dainuot? Tas dėbteli iš padilbų. Dirigentas skėsčioja rankom. - Solistas, matyt, 
[29]Pavadinimas: Vilties kelias
Autorius: Kazickai, Aleksandra, Juozas
Leidykla: Tyto alba
Data: 2002
Tekstyno dalis: Publicistika
    ų neįvyko, bet slėgė niūrūs veidai, žvilgsniai iš padilbų. Tą patį vakarą, nors ir sušalę, išvargę, bet li
[30]Pavadinimas: Dienovidis
Autorius: 
Leidykla: Dienovidis
Data: 1996
Tekstyno dalis: Publicistika
    ra labai nedrąsus. Nepasukdamas galvos Jacekas iš padilbų žiūri į Stasį ir, nepaisant patirto apmaudo, jauč
[31]Pavadinimas: Žydintys lubinai piliakalnių fone
Autorius: Geda, Sigitas
Leidykla: LR Seimo leidykla Valstybės žinios
Data: 1999
Tekstyno dalis: Publicistika
    ti!). Tolstojus išklausė, dėbtelėjo į tą vaikį iš padilbų ir sako: "Rabotatj nado!" Pinigų, žinoma, nedavė.
[32]Pavadinimas: Po aukštu dangum: Vytauto Bubnio gyvenimo kelias ir kūryba
Autorius: Alfredas Guščius
Leidykla: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
Data: 2007
Tekstyno dalis: Publicistika
    ." Vacys pasimuistė, panarino galvą, pažiūrėjo iš padilbų. "Atsakyk..." - "Hm, nebūk juokingas, tėveli. Kas
[33]Pavadinimas: Tavo vaikas
Autorius: 
Leidykla: UAB Tavo vaikas
Data: 2003
Tekstyno dalis: Publicistika
    ,,Būdavo, ateini į naują mokyklą, žiūri į tave iš padilbų, šnibždasi: ,,Jų tėvai cirke dirba...". Savaitė p
[34]Pavadinimas: Hobby
Autorius: 
Leidykla: UAB Mūsų gamta
Data: 1996
Tekstyno dalis: Publicistika
    ai jau būna vėlu. Veslis atsakinėjo įtariai ir iš padilbų žvilgčiojo į mane tarsi kas sekundę laukdamas ant
[35]Pavadinimas: History of Lithuania
Autorius: Erlickas, Juozas
Leidykla: Tyto alba
Data: 2000
Tekstyno dalis: Publicistika
     pinigų? - Neturiu. - Ir aš neturiu. Jis vėpso iš padilbų. - Abu neturim! - juokiuos. - Argi jums dabar ne 
[36]Pavadinimas: Švelnūs tardymai: interviu
Autorius: IvanauskaitÄ—, Jurga
Leidykla: Tyto alba
Data: 2005
Tekstyno dalis: Publicistika
    ios moters, kas jam moteryje patinka, pažvelgė iš padilbų ir kuždomis ištarė: „Šiuo metu – jūsų akys!“ Taip
[37]Pavadinimas: History of Lithuania
Autorius: Erlickas, Juozas
Leidykla: Tyto alba
Data: 2000
Tekstyno dalis: Publicistika
    ui rinkimų išvakarėse po lova pakištas kirvis, iš padilbų tyrinėdavo sūnaus veido bruožus. „Nejaugi tam mul
[38]Pavadinimas: Imk, klajokli, žibintą vilties. Poeto ir diplomato Jurgio Baltrušaičio gyvenimo kronika
Autorius: Tapinas, Laimonas
Leidykla: Alma Littera
Data: 2000
Tekstyno dalis: Publicistika
    a. Ji priešiškai žiūrėjo į Lenkiją, o į Rusiją iš padilbų šnairavo Antantė, tad lietuviai paramos galėjo ti
[39]Pavadinimas: Žydintys lubinai piliakalnių fone
Autorius: Geda, Sigitas
Leidykla: LR Seimo leidykla Valstybės žinios
Data: 1999
Tekstyno dalis: Publicistika
    os išsaugot Dievo kibirkštį žemėj! Vyrai žiūri iš padilbų, žmonos juos stumia sau už nugaros. Maždaug: - Ką