Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 B KATEGORIJOS  
 B KLASĖS  
 B LIMFOCITAI  
 B LIMFOCITŲ  
 B LIPOPROTEINŲ  
 B LYGIO  
 B LYGIO VALDININKŲ  
 B LYGIO VALDININKŲ DARBO VIETOMS UŽIMTI  
 B LYGIU  
 B LĄSTELIŲ  
 B POGRUPYJE  
 BABTŲ SENIŪNIJOJE  
 BABTŲ SENIŪNIJOS  
 BADEN BADENE  
 BADEN BADENO  
 BADO AKCIJA  
 BADO AKCIJOS  
 BADO AKCIJĄ  
 BADO AKIS  
 BADO STREIKAS  
 BADO STREIKĄ  
 BAGAŽAS IR KROVINYS  
 BAGAŽO PRARADIMĄ TRŪKUMĄ  
 BAGAŽO VEŽIMO  
 BAIDARIŲ IR KANOJŲ  
 BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMAS  
 BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO  
 BAIGDAMAS SAVO KALBĄ  
 BAIGIA VEIKLĄ KAIP SAVARANKIŠKAS ŪKIO SUBJEKTAS  
 BAIGIAMAJAM ŽODŽIUI  
 BAIGIAMAJAME ETAPE  
 BAIGIAMAJAME KONCERTE  
 BAIGIAMAJAME ŽODYJE  
 BAIGIAMASIS KONCERTAS  
 BAIGIAMASIS ŽODIS  
 BAIGIAMIEJI EGZAMINAI  
 BAIGIAMIEJI NUOSTATAI  
 BAIGIAMIESIEMS DARBAMS  
 BAIGIAMOJI DALIS  
 BAIGIAMOJO ŽODŽIO  
 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  
 BAIGIAMOSIOS OPERACIJOS PAVYZDŽIUI PLOVIMAS BALINIMAS  
 BAIGIAMUOSIUS EGZAMINUS  
 BAIGIAMĄJĮ AKTĄ  
 BAIGIAMĄJĮ DARBĄ  
 BAIGIAMĄJĮ ŽODĮ  
 BAIGIAMĄJĮ ŽODĮ PASAKĖ ... 
 BAIGIAMĄJĮ ŽODĮ PASAKĖ PRANEŠĖJAS  
 BAIGIAMĄJĮ ŽODĮ PASAKĖ PRANEŠĖJAS EKONOMIKOS MINISTRAS A VASILIAUSKAS 
 BAIGIAMĄJĮ ŽODĮ PASAKĖ PRANEŠĖJAS FINANSŲ MINISTERIJOS SEKRETORIUS R ŠARKINAS 
 BAIGIAMĄJĮ ŽODĮ PASAKĖ PRANEŠĖJAS FINANSŲ MINISTRAS E VILKELIS; R ŠARKINAS 
 BAIGIAMĄJĮ ŽODĮ PASAKĖ PRANEŠĖJAS LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS K RATKEVIČIUS 
 BAIGIAMĄJĮ ŽODĮ PASAKĖ PRANEŠĖJAS SEIMO NARYS A RAŽAUSKAS; J BERNATONIS; A RAŠKINIS 
 BAIGIAMĄJĮ ŽODĮ PASAKĖ PRANEŠĖJAS TEISINGUMO MINISTERIJOS SEKRETORIUS G ŠVEDAS 
 BAIGIAMĄJĮ ŽODĮ PASAKĖ PRANEŠĖJAS TEISINGUMO MINISTRAS J PRAPIESTIS 
 BAIGIAMĄJĮ ŽODĮ PASAKĖ PRANEŠĖJAS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO PAVADUOTOJAS V PUTVINSKIS 
 BAIGIAMŲJŲ DARBŲ  
 BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ  
 BAIGIANTIS ANTRAJAM PASAULINIAM KARUI  
 BAIGIANTIS ANTRAJAM TŪKSTANTMEČIUI  
 BAIGIANTIS DARBO DIENAI  
 BAIGIANTIS KARUI  
 BAIGIANTIS METAMS  
 BAIGIANTIS MOKSLO METAMS  
 BAIGIANTIS PIRMAJAM KĖLINIUI  
 BAIGIANTIS RUNGTYNĖMS  
 BAIGIANTIS VASARAI  
 BAIGIANTIS XX AMŽIUI  
 BAIGTINIŲ ELEMENTŲ  
 BAIGUS DARBĄ  
 BAIGUS STUDIJAS  
 BAIGUSI MOKSLUS  
 BAIGUSI MOKYKLĄ  
 BAIGUSI VIDURINĘ MOKYKLĄ  
 BAIGĖ DARBĄ  
 BAIGĖ LYGIOSIOMIS  
 BAIGĖ MOKSLUS  
 BAIGĖ SAVO KALBĄ  
 BAIGĖ VIDURINĘ MOKYKLĄ  
 BAIGĖSI LYGIOSIOMIS  
 BAIGĖSI NESĖKME  
 BAIGĘ AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS  
 BAIGĘ MOKSLUS  
 BAIGĘ STUDIJAS  
 BAIGĘS GIMNAZIJĄ  
 BAIGĘS MOKSLUS  
 BAIGĘS MOKYKLĄ  
 BAIGĘS STUDIJAS  
 BAIGĘS UNIVERSITETĄ  
 BAIGĘS VIDURINĘ MOKYKLĄ  
 BAIGĘS VILNIAUS UNIVERSITETĄ  
 BAIMĖ BŪTI atstumtam; nubaustam; savimi 
 BAIMĖ IR NERIMAS  
 BAIMĖ PRARASTI  
 BAIMĖS AKYS DIDELĖS  
 BAIMĖS JAUSMAS  
 BAIMĖS JAUSMĄ  
 BAIMĘ IR NEPASITIKĖJIMĄ  
 BAISI NELAIMĖ  
 BAISUS ČIA DAIKTAS  
 BAJORŲ IR MIESTIEČIŲ  
 BAJORŲ LUOMO  
 BAKALAURO DIPLOMĄ  
 BAKALAURO IR MAGISTRO  
 BAKALAURO LAIPSNĮ  
 BAKALAURO STUDIJAS  
 BAKALAURO STUDIJŲ  
 BAKALAURŲ IR MAGISTRŲ  
 BAKTERINIAI PREPARATAI  
 BAKTERIOLOGINIO GINKLO  
 BALA NEMATĖ  
 BALANDŽIO GEGUŽĖS MĖNESIAIS  
 BALANDŽIO IR GEGUŽĖS MĖNESIAIS  
 BALANDŽIO MĖN  
 BALANDŽIO MĖNESIO  
 BALANDŽIO MĖNESĮ  
 BALANDŽIO PABAIGOJE  
 BALANDŽIO PABAIGOJE GEGUŽĖS PRADŽIOJE  
 BALANDŽIO PRADŽIOJE  
 BALANDŽIO VIDURYJE  
 BALANSINIO PELNO  
 BALANSINĖ VERTĖ  
 BALANSINĖ VERTĖ  
 BALANSINĖJE SĄSKAITOJE  
 BALANSINĖS ATASKAITOS  
 BALANSINĖS DALIES  
 BALANSINĖS VERTĖS  
 BALDŲ GAMINTOJAI  
 BALDŲ GAMYBOS  
 BALETO TRUPĖ  
 BALETO TRUPĖS  
 BALISTINES RAKETAS  
 BALISTINIŲ RAKETŲ  
 BALKANŲ KARO  
 BALKANŲ REGIONE  
 BALKONO DURIS  
 BALOTIRUOTIS Į SEIMĄ  
 BALSAI IŠ ANAPUS  
 BALSAI IŠ SALĖS  
 BALSAI PASISKIRSTO PO LYGIAI  
 BALSAI SALĖJE  
 BALSAS IŠ SALĖS  
 BALSAS SALĖJE  
 BALSAS TYRUOSE  
 BALSAVIMAS PAŠTU  
 BALSAVIMAS PRADEDAMAS  
 BALSAVIMAS PRADĖTAS  
 BALSAVIME DALYVAVO ... 
 BALSAVIME NEDALYVAVO ... 
 BALSAVIMO BIULETENIAI  
 BALSAVIMO BIULETENIUS  
 BALSAVIMO BIULETENIŲ  
 BALSAVIMO BIULETENĮ  
 BALSAVIMO METU  
šiurkštūs šio įstatymo pažeidimai padaryti BALSAVIMO METU AR DOKUMENTŲ SUKLASTOJIMAS turėjo lemiamą įtaką 
 BALSAVIMO METU KIEKVIENAS NARYS TURI VIENĄ BALSĄ  
 BALSAVIMO PATALPOJE  
 BALSAVIMO PATALPOS  
 BALSAVIMO PAŠTU  
 BALSAVIMO PAŠTU IŠLAIDAS APMOKA VALSTYBĖ  
 BALSAVIMO PAŠTU VOKAS  
 BALSAVIMO REZULTATAI  
 BALSAVIMO REZULTATUS  
 BALSAVIMO REZULTATŲ  
 BALSAVIMO TEISĖ  
 BALSAVIMO TEISĖS  
 BALSAVIMO TEISĘ  
 BALSAVIMO TEISĘ TURINČIŲ piliečių 
 BALSAVIMO VOKŲ IR BIULETENIŲ  
 BALSAVIMĄ DĖL NEPASITIKĖJIMO  
 BALSO STYGAS  
 BALSO STYGŲ  
 BALSO TEISĘ  
 BALSO TEISĘ TURINČIŲ piliečių 
 BALSO TEMBRAS  
 BALSO TEMBRĄ  
 BALSO TONAS  
ramiu; piktu BALSU PASAKĖ  
 BALSUI IR FORTEPIJONUI  
 BALSUOJA MANO ŠEIMOS NARIAI KITI MAN ARTIMI ŽMONĖS  
 BALSUOJAME PASPAUSDAMI MYGTUKUS  
 BALSUOJAME SPAUSDAMI MYGTUKUS  
 BALSUOJANT UŽ ASMENIS  
 BALSUOTI PAŠTU  
 BALSUOTI ŠIOS AKCINĖS BENDROVĖS VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME  
 BALSUOTI ŠIOS AKCINĖS BENDROVĖS VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME UŽ AKCINĖS BENDROVĖS ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMĄ  
 BALSŲ DAUGUMA  
 BALSŲ DAUGUMA PRITARĖ ... 
 BALSŲ DAUGUMOS  
 BALSŲ DAUGUMĄ  
 BALSŲ PERSVARA  
 BALSŲ SKAIČIAUS  
 BALSŲ SKAIČIAVIMAS  
 BALSŲ SKAIČIAVIMO  
 BALSŲ SKAIČIAVIMO GRUPE  
 BALSŲ SKAIČIAVIMO GRUPEI  
 BALSŲ SKAIČIAVIMO GRUPĖ  
 BALSŲ SKAIČIAVIMO GRUPĖS  
 BALSŲ SKAIČIAVIMO GRUPĘ  
 BALSŲ SKAIČIAVIMO IR KITUS RINKIMŲ KOMISIJŲ PROTOKOLUS  
 BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJA  
 BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS  
 BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJĄ  
 BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLUOSE  
 BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLUS  
 BALSŲ SKAIČIUOTOJAS  
 BALSŲ SKAIČIUOTOJAS SALĖJE  
 BALSŲ SKAIČIUS  
 BALSŲ SKAIČIŲ  
 BALTA DROBULĖ  
 BALTA DUONA  
 BALTA DĖMĖ  
 BALTA SPALVA  
 BALTA STALTIESE  
 BALTA SUKNELE  
 BALTA VARNA  
 BALTAI PRIEŠISTORINIAIS LAIKAIS  
 BALTAIS CHALATAIS  
 BALTAIS DRABUŽIAIS  
 BALTAIS MARŠKINIAIS  
 BALTAIS SIŪLAIS  
 BALTAME FONE  
 BALTARAGIO MALŪNAS  
 BALTARUSIJA IR RUSIJA  
 BALTARUSIJOS IR RUSIJOS  
 BALTARUSIJOS IR UKRAINOS  
 BALTARUSIJOS LIAUDIES FRONTAS  
 BALTARUSIJOS LIAUDIES FRONTO  
 BALTARUSIJOS LIAUDIES RESPUBLIKOS  
 BALTARUSIJOS OPOZICIJA  
 BALTARUSIJOS OPOZICIJOS  
 BALTARUSIJOS PREZIDENTAS ALEKSANDRAS LUKAŠENKA 
 BALTARUSIJOS PREZIDENTO ALEKSANDRO LUKAŠENKOS 
 BALTARUSIJOS PREZIDENTUI ALEKSANDRUI LUKAŠENKAI 
 BALTARUSIJOS PREZIDENTĄ ALEKSANDRĄ LUKAŠENKĄ 
 BALTARUSIJOS RESPUBLIKA  
 BALTARUSIJOS RESPUBLIKOS  
 BALTARUSIJOS SKOLOS  
 BALTARUSIJOS TERITORIJOJE  
 BALTARUSIJOS VALDŽIA  
 BALTARUSIJOS ĮMONĖ  
 BALTARUSIŲ KALBA  
 BALTARUSIŲ LATVIŲ LENKŲ RUSŲ VOKIEČIŲ KALBĄ  
 BALTI DEBESYS  
 BALTI MARŠKINIAI  
 BALTIC AMADEUS  
 BALTIC BEVERAGES HOLDING  
 BALTIC BEVERAGES HOLDING BBH  
 BALTIC FUND  
 BALTIC INTERNATIONAL USA  
 BALTIC INVESTMENT FUND MANAGEMENT  
 BALTIC PETROLEUM  
 BALTIC POLIS  
 BALTIC SHEM  
 BALTIC SIGN  
 BALTIEJI RŪMAI  
 BALTIJOS ASAMBLĖJA  
 BALTIJOS ASAMBLĖJOJE  
 BALTIJOS ASAMBLĖJOS  
 BALTIJOS ASAMBLĖJOS APDOVANOJIMŲ UŽ LITERATŪROS MENO IR MOKSLO LAIMĖJIMUS  
 BALTIJOS ASAMBLĖJOS IR BALTIJOS MINISTRŲ TARYBOS  
 BALTIJOS ASAMBLĖJOS IR ŠIAURĖS TARYBOS  
 BALTIJOS ASAMBLĖJOS PREZIDIUMO PIRMININKAS  
 BALTIJOS ASAMBLĖJOS PREZIDIUMO PIRMININKO  
 BALTIJOS ASAMBLĖJOS SESIJA  
 BALTIJOS FINŲ  
 BALTIJOS IR ŠIAURĖS ŠALIŲ  
 BALTIJOS JŪRA  
 BALTIJOS JŪROJE  
 BALTIJOS JŪROJE IR KURŠIŲ MARIOSE  
 BALTIJOS JŪROJE TIES NIDA  
 BALTIJOS JŪROS  
 BALTIJOS JŪROS BASEINE  
 BALTIJOS JŪROS BASEINO  
 BALTIJOS JŪROS IR KURŠIŲ MARIŲ  
 BALTIJOS JŪROS IR KURŠIŲ MARIŲ APSAUGINĖMS JUOSTOMS  
 BALTIJOS JŪROS IR KURŠIŲ MARIŲ PAKRANTĖS  
 BALTIJOS JŪROS KRANTO IKI TAŠKO  
 BALTIJOS JŪROS LIETUVOS  
 BALTIJOS JŪROS PAKRANTĖJE  
 BALTIJOS JŪROS PAKRANTĖS  
 BALTIJOS JŪROS REGIONE  
 BALTIJOS JŪROS REGIONO  
 BALTIJOS JŪROS VALSTYBIŲ  
 BALTIJOS JŪROS ŠALIŲ  
 BALTIJOS JŪROS ŠALIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ  
 BALTIJOS JŪROS ŠELFE  
 BALTIJOS JŪROS ŽUVIS IŠ UŽSIENIO LAIVŲ  
 BALTIJOS JŪRĄ  
 BALTIJOS KELIAS  
 BALTIJOS KELIO  
 BALTIJOS KELYJE  
 BALTIJOS KRAŠTUOSE  
 BALTIJOS KRAŠTŲ  
 BALTIJOS LAIVYNO  
 BALTIJOS LAIVŲ STATYKLA  
 BALTIJOS LAIVŲ STATYKLOS  
 BALTIJOS MOTERŲ KREPŠINIO LYGOS  
 BALTIJOS PAJŪRIO  
 BALTIJOS PAJŪRYJE  
 BALTIJOS REGIONAS  
 BALTIJOS REGIONE  
 BALTIJOS REGIONO  
 BALTIJOS REGIONO ŠALIŲ  
 BALTIJOS REGIONUI  
 BALTIJOS REGIONĄ  
 BALTIJOS RESPUBLIKŲ  
 BALTIJOS STUDIJŲ  
 BALTIJOS TAIKOS PALAIKYMO BATALIONO BALTBAT  
 BALTIJOS TAURĖS  
 BALTIJOS TAUTŲ  
 BALTIJOS TEKSTILĖ IR ODA  
 BALTIJOS TELEVIZIJA  
 BALTIJOS TELEVIZIJOS  
 BALTIJOS TV  
 BALTIJOS TYRIMAI  
 BALTIJOS TYRIMŲ  
 BALTIJOS VALSTYBES  
 BALTIJOS VALSTYBIŲ  
 BALTIJOS VALSTYBIŲ IR RUSIJOS SANTYKIUS  
 BALTIJOS VALSTYBIŲ SAUGUMĄ  
 BALTIJOS VALSTYBIŲ TARYBA  
 BALTIJOS VALSTYBĖMIS  
 BALTIJOS VALSTYBĖMS  
 BALTIJOS VALSTYBĖS  
 BALTIJOS VALSTYBĖSE  
 BALTIJOS ŠALIMIS  
 BALTIJOS ŠALIMS  
 BALTIJOS ŠALIS  
 BALTIJOS ŠALIŲ  
 BALTIJOS ŠALIŲ ATŽVILGIU  
 BALTIJOS ŠALIŲ BENDRADARBIAVIMO  
 BALTIJOS ŠALIŲ BIRŽŲ  
 BALTIJOS ŠALIŲ GYVENTOJŲ  
 BALTIJOS ŠALIŲ MOKSLO ISTORIKŲ IR FILOSOFŲ  
 BALTIJOS ŠALIŲ PRIĖMIMO Į NATO  
 BALTIJOS ŠALIŲ SAUGUMĄ  
 BALTIJOS ŠALIŲ TAIKOS PALAIKYMO  
 BALTIJOS ŠALYS  
 BALTIJOS ŠALYSE  
 BALTIK VAIRAS  
 BALTIŠKOS KILMĖS  
 BALTO MARMURO  
 BALTO METALO  
 BALTO POPIERIAUS  
 BALTO POPIERIAUS LAPO  
 BALTO VYNO  
 BALTO ŠILKO  
 BALTOJI KNYGA  
 BALTOJI LAZDELĖ  
 BALTOJI LELIJA  
 BALTOJO CUKRAUS PARDAVIMO IŠ FABRIKŲ  
 BALTOJO VYNO  
 BALTOJOJE KNYGOJE  
 BALTOS DUONOS  
 BALTOS DĖMĖS  
 BALTOS LANKOS  
 BALTOS SPALVOS  
 BALTOS SPALVOS VALST NR  
 BALTOSIOS KNYGOS  
 BALTOSIOS LAZDELĖS  
 BALTOSIOS NAKTYS  
 BALTOSIOS NYKŠTUKĖS  
 BALTOSIOS RASĖS  
 BALTOSIOS VOKĖS  
 BALTU CHALATU  
 BALTUOSIUOSE RŪMUOSE  
 BALTUOSIUS RŪMUS  
 BALTUS MARŠKINIUS  
 BALTYMŲ FRAKCIJŲ  
 BALTYMŲ KIEKIS  
 BALTYMŲ RIEBALŲ ANGLIAVANDENIŲ  
 BALTĄ VĖLIAVĄ  
 BALTĄJĄ KNYGĄ  
 BALTŲ AINIAI  
 BALTŲ DĖMIŲ  
 BALTŲ GENTIS  
 BALTŲ GENTYS  
 BALTŲ GENČIŲ  
 BALTŲ IR SLAVŲ  
 BALTŲ IR SLAVŲ KALBŲ  
 BALTŲ KALBOSE  
 BALTŲ KALBŲ  
 BALTŲ KRAŠTUOSE  
 BALTŲ KULTŪROS  
 BALTŲ LAISVĖS LYGOS  
 BALTŲ LANKŲ  
 BALTŲ LANKŲ LEIDYKLA  
 BALTŲ MILTELIŲ  
 BALTŲ PR  
 BALTŲ PROSPEKTO  
 BALTŲ RELIGIJOS IR MITOLOGIJOS ŠALTINIAI  
 BALTŲ RELIGIJOS IR MITOLOGIJOS ŠALTINIŲ  
 BALTŲ ROŽIŲ  
 BALTŲ TAUTŲ  
 BALTŲ ŽEMĖSE  
 BALTŲJŲ DOBILŲ  
 BALTŲJŲ KRAUJO KŪNELIŲ  
 BALTŲJŲ NYKŠTUKIŲ  
 BALTŲJŲ RŪMŲ  
 BALTŲJŲ RŪMŲ ATSTOVAS  
 BALTŲJŲ RŪMŲ ATSTOVAS SPAUDAI  
 BALTŲJŲ RŪMŲ ŠEIMININKAS  
 BALŲ SKAIČIŲ  
 BANDEROLES MUITINĖS DEPARTAMENTE  
 BANDEROLIŲ PREKĖMS AR KITŲ SPECIALIŲ ŽENKLŲ  
 BANDEROLIŲ TABAKO GAMINIAMS IR ALKOHOLINIAMS GĖRIMAMS UŽSAKYMO GAMYBOS TRANSPORTAVIMO  
tabako gaminių importo BANDEROLĖMS IŠDUOTI  
 BANDITŲ GAUJOS  
 BANDOMAJAM LAIKOTARPIUI  
 BANDOMASIS LAIKOTARPIS  
 BANDYMAI BUVO NESĖKMINGI  
 BANDYMAI IR MATAVIMAI  
 BANDYMAI PARODĖ KAD ... 
 BANDYMAIS NUSTATYTA KAD ... 
 BANDYMO METU  
atliekant; atlikti BANDYMUS SU gyvūnais; žmonėmis 
 BANDYMŲ IR KLAIDŲ  
 BANDYMŲ LABORATORIJA  
 BANDYMŲ METU  
 BANDYMŲ REZULTATAI  
 BANDYMŲ REZULTATAI PARODĖ KAD ... 
 BANDYMŲ REZULTATUS  
 BANDYMŲ STOTIES  
 BANDYMŲ STOTYJE  
 BANGOS ILGIO  
 BANGOS ILGIS  
 BANGŲ ILGIŲ  
 BANGŲ MŪŠA  
 BANKA BALTIJA  
 BANKAMS IR KITOMS finansų institucijoms 
 BANKAMS IR KITOMS KREDITO ĮSTAIGOMS  
 BANKAS AR KITA kredito įstaiga 
 BANKAS HERMIS  
 BANKAS SNORAS  
 BANKINES OPERACIJAS  
 BANKININKYSTĖS IR FINANSŲ  
 BANKINĖS SISTEMOS  
 BANKNOTAI IR MONETOS  
 BANKNOTUS IR MONETAS  
 BANKO AKCIJŲ  
 BANKO AKCININKAI  
 BANKO AKCINIO KAPITALO  
 BANKO BANKROTO BYLĄ TEISMAS IŠKELIA  
 BANKO DARBUOTOJAI  
 BANKO DARBUOTOJŲ  
 BANKO FINANSŲ MAKLERIO  
 BANKO HERMIS  
 BANKO IR BANKŲ SISTEMOS  
 BANKO KLIENTAI  
 BANKO KLIENTŲ  
 BANKO KODAS  
 BANKO LICENCIJĄ  
 BANKO OPERACIJAS  
 BANKO PASKOLOS  
 BANKO PAVADINIMAS KODAS ADRESAS  
 BANKO PAŽYMĄ APIE SAVO FINANSINĘ BŪKLĘ  
 BANKO SNORAS  
 BANKO SĄSKAITAS  
 BANKO SĄSKAITĄ  
 BANKO SĄSKAITŲ  
 BANKO VALDYBA  
 BANKO VALDYBAI  
 BANKO VALDYBOS  
 BANKO VALDYBOS PIRMININKAS  
 BANKO VALDYBOS PIRMININKO  
 BANKO VALDYBĄ  
 BANKO VALDYTOJAS  
 BANKO VALDYTOJO  
 BANKO VEIKLAI  
 BANKO VEIKLOS  
 BANKO VEIKLOS RIZIKĄ RIBOJANČIUS NORMATYVUS  
 BANKO VEIKLOS RIZIKĄ RIBOJANČIŲ NORMATYVŲ  
 BANKO VEIKLĄ  
 BANKO ĮSTAIGOJE  
 BANKO ĮSTAIGOS  
 BANKO ĮSTAIGOS AR DRAUDIMO ORGANIZACIJOS  
 BANKO ĮSTAIGOS ARBA DRAUDIMO ORGANIZACIJOS  
 BANKO ĮSTAIGOS DARBUOTOJO PARAŠU IR ANTSPAUDU  
 BANKO ĮSTAIGOS DRAUDIMO ORGANIZACIJOS  
 BANKO ĮSTAIGOS LAIDAVIMO RAŠTAS  
 BANKO ĮSTAIGOSE  
 BANKROTO BYLA  
 BANKROTO BYLOJE  
 BANKROTO BYLOS  
 BANKROTO BYLOS IŠKĖLIMO  
 BANKROTO BYLĄ  
 BANKROTO BYLĄ NAGRINĖJANČIAM TEISMUI  
 BANKROTO PROCEDŪRA  
 BANKROTO PROCEDŪROS  
 BANKROTO PROCEDŪRĄ  
 BANKRUTAVUSIO BANKO  
 BANKRUTAVUSIOS ĮMONĖS  
 BANKRUTAVUSIUOSE BANKUOSE  
 BANKRUTAVUSIŲ BANKŲ INDĖLININKAMS  
 BANKRUTAVUSIŲ BANKŲ INDĖLININKŲ  
 BANKRUTAVUSIŲ ĮMONIŲ  
 BANKRUTAVUSIŲ ĮMONIŲ TURTO PARDAVIMO IŠ VARŽYTYNIŲ  
 BANKRUTUOJANČIOS ĮMONĖS  
 BANKRUTUOJANČIUOSE BANKUOSE  
 BANKRUTUOJANČIŲ IR BANKRUTAVUSIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAMS SUSIJUSIEMS SU DARBO SANTYKIAIS TENKINTI  
 BANKRUTUOJANČIŲ IR BANKRUTAVUSIŲ ĮMONIŲ TURTO PARDAVIMO  
 BANKRUTUOJANČIŲ ĮMONIŲ  
 BANKUOSE IR KITOSE KREDITO ĮSTAIGOSE  
 BANKUS IR KITAS KREDITO BEI FINANSŲ ĮSTAIGAS 
 BANKŲ ABEJOTINIEMS AKTYVAMS  
 BANKŲ GRIŪTIES  
 BANKŲ GRIŪTIS  
 BANKŲ IR KITŲ KREDITO ĮSTAIGŲ  
 BANKŲ KREDITŲ IR ATSISKAITYMŲ  
 BANKŲ KRIZEI  
 BANKŲ KRIZĖ  
 BANKŲ KRIZĖS  
 BANKŲ KRIZĘ  
 BANKŲ SISTEMA  
 BANKŲ SISTEMOS  
 BANKŲ SISTEMĄ  
 BANKŲ VEIKLOS  
 BANKŲ VEIKLĄ  
 BANKŲ ĮSTAIGOMS  
 BANKŲ ĮSTAIGOSE  
... BARELIŲ NAFTOS PER DIENĄ  
 BARENCO JŪROJE  
 BARIKADŲ PUSĖSE  
 BARJERINIS BĖGIMAS  
 BAROKO EPOCHOS  
 BAROKO KELIAS  
 BAROKO KELIAS LIETUVOJE  
 BAROKO KELIO  
 BAROKO MUZIKOS  
 BAROKO STILIAUS  
 BARSELONA ISPANIJA  
 BARSELONOJE ISPANIJA  
 BARSELONOS BARCELONA IR MADRIDO REAL ISPANIJA BOLONIJOS KINDER PAF  
 BARSELONOS BARCELONA ISPANIJA  
 BARSELONOS ESPANJOLAS  
 BARSELONOS FC  
 BARSELONOS OLIMPIADOJE  
 BARSELONOS OLIMPIADOS  
 BARSELONOS OLIMPIADOS ČEMPIONAS ROMAS UBARTAS 
 BARSELONOS OLIMPINIŲ ŽAIDYNIŲ  
 BARSELONOS OLIMPINĖSE ŽAIDYNĖSE  
 BASKŲ SEPARATISTŲ  
 BASOMIS KOJOMIS  
 BASOS KOJOS  
 BASŲ KOJŲ  
 BATALIONO KARIAI  
 BATALIONO VADAS  
 BATALIONO VADAS MAJORAS  
 BATALIONO VADAS VYR LTN  
 BATALIONO VADO  
 BATALIONO VADOVYBĖ  
 BATALIONO VADU  
 BATUOTAS KATINAS  
 BAUBLYS IR PARTNERIAI  
 BAUDA UŽ greičio viršijimą; administracinės teisės pažeidimus; kelių eismo taisyklių pažeidimus 
 BAUDAS IR DELSPINIGIUS  
 BAUDAS UŽ greičio viršijimą; šio įstatymo pažeidimus 
 BAUDOS AIKŠTELĖJE  
 BAUDOS AIKŠTELĖJE PARGRIOVĖ ... 
 BAUDOS AIKŠTELĖS  
 BAUDOS AIKŠTELĘ  
 BAUDOS DYDIS  
 BAUDOS IR DELSPINIGIAI  
 BAUDOS METIMAIS  
 BAUDOS METIMUS  
 BAUDOS METIMŲ  
 BAUDOS SMŪGĮ  
 BAUDOS TAŠKŲ  
 BAUDOS UŽ greičio viršijimą; už kelių eismo taisyklių pažeidimus; už pažeidimus 
 BAUDOS UŽ GARBĖS IR ORUMO ĮŽEIDIMĄ  
 BAUDĄ UŽ tai kad ... 
 BAUDŲ IR DELSPINIGIŲ  
 BAUDŲ IR DELSPINIGIŲ SUMOKĖJIMO TERMINUS  
 BAUDŲ METIMAI  
 BAUDŲ METIMAIS  
 BAUDŲ UŽ KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS  
 BAUDŽIAMAJAI BYLAI  
 BAUDŽIAMAJAME KODEKSE  
 BAUDŽIAMAJAME PROCESE  
 BAUDŽIAMAS BAUDA NUO PENKIŲ TŪKSTANČIŲ IKI DEŠIMTIES TŪKSTANČIŲ RUBLIŲ ARBA LAISVĖS ATĖMIMU IKI DVEJŲ METŲ SU TURTO KONFISKAVIMU AR BE KONFISKAVIMO  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI DVEJŲ METŲ IR BAUDA ARBA TIK BAUDA  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI KETVERIŲ METŲ AR BAUDA  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI PENKERIŲ METŲ  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI PENKERIŲ METŲ IR BAUDA AR BE BAUDOS ARBA TIK BAUDA  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI TREJŲ METŲ  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI TREJŲ METŲ ARBA BAUDA  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI TREJŲ METŲ ARBA PATAISOS DARBAIS IKI DVEJŲ METŲ ARBA BAUDA  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI TREJŲ METŲ IR BAUDA ARBA TIK BAUDA  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI TREJŲ METŲ SU BAUDA AR BE BAUDOS  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI VIENERIŲ METŲ ARBA PATAISOS DARBAIS IR BAUDA AR BE BAUDOS ARBA TIK BAUDA  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI VIENERIŲ METŲ IR BAUDA ARBA TIK BAUDA  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU NUO PENKERIŲ IKI DVYLIKOS METŲ  
 BAUDŽIAMAS VIEŠAISIAIS DARBAIS ARBA BAUDA ARBA AREŠTU  
 BAUDŽIAMAS VIEŠAISIAIS DARBAIS ARBA BAUDA ARBA LAISVĖS ATĖMIMU IKI DVEJŲ METŲ  
 BAUDŽIAMAS VIEŠAISIAIS DARBAIS ARBA BAUDA ARBA LAISVĖS ATĖMIMU IKI TREJŲ METŲ  
 BAUDŽIAMASIS KODEKSAS  
 BAUDŽIAMASIS PERSEKIOJIMAS  
 BAUDŽIAMI LAISVĖS ATĖMIMU NUO AŠTUONERIŲ IKI PENKIOLIKOS METŲ SU TURTO KONFISKAVIMU  
 BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ  
 BAUDŽIAMOJI BYLA  
 BAUDŽIAMOJI BYLA BUVO IŠKELTA  
 BAUDŽIAMOJI BYLA DĖL tyčinio nužudymo; nužudymo; sukčiavimo; išžaginimo 
 BAUDŽIAMOJI BYLA IŠKELTA  
 BAUDŽIAMOJI BYLA NEBUS KELIAMA  
 BAUDŽIAMOJI BYLA NUTRAUKTA  
 BAUDŽIAMOJI TEISĖ  
 BAUDŽIAMOJO KODEKSO  
 BAUDŽIAMOJO KODEKSO IR BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO  
 BAUDŽIAMOJO KODEKSO PAKEITIMŲ IR PAPILDYMŲ  
 BAUDŽIAMOJO KODEKSO PATAISAS  
 BAUDŽIAMOJO KODEKSO PATAISOS  
 BAUDŽIAMOJO KODEKSO STRAIPSNIAI  
 BAUDŽIAMOJO KODEKSO STRAIPSNIS  
 BAUDŽIAMOJO KODEKSO STRAIPSNIUS  
 BAUDŽIAMOJO KODEKSO STRAIPSNĮ  
 BAUDŽIAMOJO PERSEKIOJIMO  
 BAUDŽIAMOJO PERSEKIOJIMO ARBA BAUSMĖS ATLIKIMO  
 BAUDŽIAMOJO PROCESO  
 BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSAS  
 BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSE  
 BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO  
 BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO PATAISAS  
 BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSĄ  
 BAUDŽIAMOJO PROCESO ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA  
 BAUDŽIAMOJO ĮSTATYMO  
 BAUDŽIAMOJOJE BYLOJE  
 BAUDŽIAMOJOJE TEISĖJE  
 BAUDŽIAMOJON ATSAKOMYBĖN NUSTATYTA TVARKA  
 BAUDŽIAMOJON ATSAKOMYBĖN PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS  
 BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS  
 BAUDŽIAMOSIOS BYLOS  
 BAUDŽIAMOSIOS BYLOS DĖL chuliganizmo; nusikaltimų; šmeižto; tyčinio sunkaus kūno sužalojimo 
 BAUDŽIAMOSIOS BYLOS IŠKĖLIMAS  
 BAUDŽIAMOSIOS BYLOS IŠKĖLIMO  
 BAUDŽIAMOSIOS BYLOS NAGRINĖJIMAS  
 BAUDŽIAMOSIOS BYLOS NAGRINĖJIMO  
 BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS  
 BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE  
 BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE DĖL ŽALOS ATLYGINIMO  
 BAUDŽIAMUOSIUOSE ĮSTATYMUOSE  
 BAUDŽIAMUOSIUS ĮSTATYMUS  
 BAUDŽIAMĄJĄ ATSAKOMYBĘ  
 BAUDŽIAMĄJĄ ATSAKOMYBĘ NUSTATO ... 
 BAUDŽIAMĄJĄ ATSAKOMYBĘ UŽ nusikaltimus 
 BAUDŽIAMĄJĄ BYLĄ  
 BAUDŽIAMĄJĄ BYLĄ DĖL išžaginimo; kyšio; naujai paaiškėjusių aplinkybių; sukčiavimo; vagystės; turto prievartavimo 
 BAUDŽIAMĄJĮ KODEKSĄ  
 BAUDŽIAMĄJĮ PERSEKIOJIMĄ  
 BAUDŽIAMĄSIAS BYLAS  
 BAUDŽIAMĄSIAS BYLAS DĖL nusikaltimų 
 BAUDŽIAMĄSIAS BYLAS IR BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO NUSTATYTA TVARKA ATLIEKA KVOTĄ  
 BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ  
 BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS  
 BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS PIRMININKAS  
 BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ TYRIMO  
 BAUDŽIAMŲJŲ ĮSTATYMŲ  
 BAUDŽIAVOS PANAIKINIMO  
 BAUSMIŲ SKYRIMO  
 BAUSMIŲ VYKDYMO  
 BAUSMĖ UŽ tai; nusikaltimą; nuodėmes; nuodėmę 
 BAUSMĖS ATLIKIMO  
 BAUSMĖS ATLIKIMO METU  
 BAUSMĖS ATLIKIMO VIETOSE  
 BAUSMĖS LAIKAS  
 BAUSMĖS UŽ nuodėmes; vagystes 
 BAUSMĖS VYKDYMAS  
 BAUSMĖS VYKDYMAS ATIDĖTAS  
 BAUSMĖS VYKDYMAS BUVO ATIDĖTAS  
 BAUSMĖS VYKDYMO  
 BAUSMĖS VYKDYMĄ  
 BAUSMĘ ATLIEKA ... nuteistieji 
 BAUSMĘ SUMAŽINTI IKI ŠEŠERIŲ METŲ  
 BAUSMĘ TURĖS ATLIKTI GRIEŽTOJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOJE  
 BAUSTI PINIGINĖMIS BAUDOMIS  
 BAZILIJONŲ VIENUOLYNO  
 BAZINE VALIUTA  
 BAZINEI PENSIJAI  
 BAZINIO AUTOMOBILIO  
 BAZINIŲ KAINŲ  
 BAZINIŲ KAINŲ KAINYNE  
 BAZINIŲ KAINŲ KAINYNĄ  
 BAZINĖ MĖNESINĖ ALGA  
 BAZINĖ MĖNESINĖ ALGA BAZINIS VALANDINIS ATLYGIS  
 BAZINĖ PENSIJA  
 BAZINĖS KAINOS  
 BAZINĖS MĖNESINĖS ALGOS  
 BAZINĖS MĖNESINĖS ALGOS DYDŽIAIS  
 BAZINĖS MĖNESINĖS ALGOS DYDŽIO ATLYGINIMAS  
 BAZINĖS PENSIJOS  
 BAZINĖS PENSIJOS DYDŽIO  
 BAZINĖS VALIUTOS  
 BAZINĖS VALIUTOS JAV DOLERIO IR OFICIALŲ LITO KURSĄ BEI LIETUVOS BANKO NUSTATYTĄ LITO IR UŽSIENIO VALIUTOS SANTYKĮ  
 BAZINĘ PENSIJĄ  
 BAZINĘ PENSIJĄ IR KITAS SOCIALINES IŠMOKAS  
 BAZINĘ VALIUTĄ  
 BAZINĘ VALIUTĄ IR OFICIALŲ LITO KURSĄ  
 BAŽNYTINEI BENDRUOMENEI  
 BAŽNYTINIO GYVENIMO  
 BAŽNYTINIO MENO  
 BAŽNYTINIO MENO MUZIEJAUS  
 BAŽNYTINĖ BENDRUOMENĖ  
 BAŽNYTINĖ MUZIKA  
 BAŽNYTINĖ PROVINCIJA  
 BAŽNYTINĖJE BENDRUOMENĖJE  
 BAŽNYTINĖS BENDRUOMENĖS  
 BAŽNYTINĖS MUZIKOS  
 BAŽNYTINĖS PROVINCIJOS  
 BAŽNYTINĖS SANTUOKOS  
 BAŽNYTINĖS TEISĖS  
 BAŽNYTINĖS TEISĖS KODEKSAS  
 BAŽNYTINĖS UNIJOS  
 BAŽNYTINĖS VADOVYBĖS  
 BAŽNYTINĖS VALDŽIOS  
 BAŽNYČIA IR JOS tarnai 
 BAŽNYČIA IR PRAEITIES kaltės 
 BAŽNYČIA IR VISUOMENĖ  
 BAŽNYČIA IŠ W HUBATSCHO LEIDINIO  
 BAŽNYČIA PASTATYTA  
 BAŽNYČIA PRIVALO priminti 
 BAŽNYČIAI IR JOS nariams 
 BAŽNYČIAI IR VISUOMENEI  
 BAŽNYČIOJE IR PASAULYJE  
 BAŽNYČIOS BOKŠTAI  
 BAŽNYČIOS BOKŠTAS  
 BAŽNYČIOS BOKŠTĄ  
 BAŽNYČIOS CHORE  
 BAŽNYČIOS DOKUMENTAI  
 BAŽNYČIOS GYVENIME  
 BAŽNYČIOS GYVENIMO  
 BAŽNYČIOS HIERARCHAI  
 BAŽNYČIOS HIERARCHŲ  
 BAŽNYČIOS IR PASAULIO  
 BAŽNYČIOS IR VALSTYBĖS  
 BAŽNYČIOS IR VALSTYBĖS SANTYKIUS  
 BAŽNYČIOS IR VIENUOLYNO  
 BAŽNYČIOS IR VISUOMENĖS  
 BAŽNYČIOS ISTORIJOJE  
 BAŽNYČIOS ISTORIJOS  
 BAŽNYČIOS KAIP institucijos; bendruomenės 
 BAŽNYČIOS KLEBONAS  
 BAŽNYČIOS MAGISTERIUMAS  
 BAŽNYČIOS MAGISTERIUMO  
 BAŽNYČIOS MISIJAI  
 BAŽNYČIOS MISIJOJE  
 BAŽNYČIOS MISIJOS  
 BAŽNYČIOS MOKYMAS  
 BAŽNYČIOS MOKYMO  
 BAŽNYČIOS MOKYMUI  
 BAŽNYČIOS MOKYMĄ  
 BAŽNYČIOS SOCIALINIO MOKYMO  
 BAŽNYČIOS STATYBOS  
 BAŽNYČIOS TRADICIJA  
 BAŽNYČIOS TĖVAI  
 BAŽNYČIOS TĖVŲ  
 BAŽNYČIOS VARDU  
 BAŽNYČIOS VARPAI  
 BAŽNYČIOS VIENYBĘ  
 BAŽNYČIOS ŠVENTORIUJE  
 BAŽNYČIOS ŽINIOMS  
 BAŽNYČIOS ŽINIOSE  
 BAŽNYČIOS ŽINIŲ  
 BAŽNYČIĄ IR JOS tarnus; vadovus 
 BAŽNYČIĄ KAIP Kristaus kūną 
 BAŽNYČIŲ BOKŠTAI  
 BAŽNYČIŲ IR BAŽNYTINIŲ BENDRUOMENIŲ  
 BAŽNYČIŲ IR KITŲ RELIGINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 BAŽNYČIŲ IR VIENUOLYNŲ  
 BAŽNYČIŲ VARPAI  
 BBC IR LIETUVOS RYTO INF  
 BE ABEJONIŲ  
 BE ABEJONĖS  
 BE ACTO ARBA ACTO RŪGŠTIES  
 BE AIŠKIOS PRIEŽASTIES  
 BE AKINIŲ nuo saulės 
gyventi BE ALKOHOLIO  
veikia BE APRIBOJIMŲ  
 BE ASMENS DOKUMENTŲ  
dirbti; dirba BE ATLYGINIMO  
dirbdavo BE ATODAIROS  
dirbo BE ATOKVĖPIO  
 BE ATSAKO  
 BE ATSKIRO LEIDIMO  
dirbo BE ATVANGOS  
 BE AUTORIAUS AR JO TEISIŲ PERĖMĖJO  
 BE AŠARŲ  
gyventi BE BAIMĖS ir neapykantos; ir siaubo 
 BE BAIMĖS ir neapykantos; ir siaubo 
pradėti šio projekto svarstymo procedūrą; preambulė priimta; ... straipsnis priimtas BE BALSAVIMO  
draudžiama prekiauti; alkoholiniai gėrimai BE BANDEROLIŲ  
 BE BANDEROLIŲ ar kitų specialių ženklų 
 BE BANDEROLIŲ AR KITŲ SPECIALIŲ ŽENKLŲ  
šiaučius BE BATŲ kriaučius be kelnių 
baigė BE BAUDOS TAŠKŲ  
važiavimas BE BILIETO  
keleivių važiavimas BE BILIETŲ  
 BE BŪTINO REIKALO  
 BE CEREMONIJŲ išprašyti 
 BE CUKRAUS ar kitų saldžiųjų medžiagų 
likti BE DARBO  
lapelis BE DATOS  
dienoraštis BE DATŲ  
 BE DIDELIO ENTUZIAZMO  
 BE DIDELIO VARGO  
 BE DIDELIŲ PASTANGŲ  
 BE DIDELĖS ŽALOS  
 BE DIDESNIO VARGO  
 BE DIDESNIO VARGO NUGALĖJO ... 
 BE DIDESNIŲ PASTANGŲ  
 BE DIEVO malonės 
žmogus BE DIEVO  
prekėmis; bagažas; parduoda BE DOKUMENTŲ  
sriuba BE DRUSKOS  
muitinis tikrinimas atliekamas; procedūra muitinės įstaigose įforminama BE EILĖS  
sutiko; kalba BE ENTUZIAZMO  
cigarečių; cigaretės BE FILTRO  
 BE GAILESČIO naikino; šaudė 
mušė BE GAILESČIO  
 BE GALO BE KRAŠTO  
 BE GALO ILGAI  
 BE GALVOS ir kojų 
kūnas; raitelis; lavonas BE GALVOS  
 BE GARSO ir vaizdo 
verkia; kūkčioja BE GARSO  
 BE GINKLO rankose; kariai 
rinktis BE GINKLO  
 BE GYDYTOJO aprašymo; konsultacijos; leidimo; paskyrimo; recepto 
 BE GYVYBĖS žymių; požymių 
 BE GYVYBĖS ŽENKLŲ  
 BE IŠANKSTINIO NUSISTATYMO  
 BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO  
 BE IŠANKSTINIŲ SĄLYGŲ  
situacija; padėtis BE IŠEITIES  
visi; visų; beveik BE IŠIMTIES  
 BE IŠLYGŲ priimti; pripažinti; pritarti 
 BE JO SUTIKIMO  
 BE JO ŽINIOS  
 BE JOKIO ATLYGINIMO  
 BE JOKIO GAILESČIO  
 BE JOKIO KONKURSO  
 BE JOKIO PAGRINDO  
 BE JOKIO PASIPRIEŠINIMO  
 BE JOKIO PERSPĖJIMO  
 BE JOKIO REIKALO  
 BE JOKIO SĄŽINĖS GRAUŽIMO  
 BE JOKIO TIKSLO  
 BE JOKIO UŽMOKESČIO  
 BE JOKIO VARGO  
 BE JOKIOS ABEJONĖS  
 BE JOKIOS BAIMĖS  
 BE JOKIOS DISKRIMINACIJOS  
 BE JOKIOS IRONIJOS  
 BE JOKIOS PRIEŽASTIES  
 BE JOKIOS TVARKOS  
 BE JOKIŲ ABEJONIŲ  
 BE JOKIŲ APRIBOJIMŲ  
 BE JOKIŲ ATSKAITYMŲ  
 BE JOKIŲ CEREMONIJŲ  
 BE JOKIŲ IŠANKSTINIŲ SĄLYGŲ  
 BE JOKIŲ IŠIMČIŲ  
 BE JOKIŲ IŠLYGŲ  
 BE JOKIŲ KOMENTARŲ  
 BE JOKIŲ PAAIŠKINIMŲ  
 BE JOKIŲ PASTANGŲ  
 BE JOKIŲ SKRUPULŲ  
 BE JOKIŲ SĄLYGŲ  
 BE JOS ŽINIOS  
 BE JŲ SUTIKIMO  
 BE KALTĖS ir teismo; kalti 
slyvos BE KAULIUKŲ  
vištiena; silkė BE KAULŲ  
 BE KELIŲ eismo kontrolės 
likau BE KELNIŲ  
buvo BE KEPURĖS  
 BE KITŲ DALYKŲ  
 BE KITŲ PAGALBOS  
 BE KITŲ POŽYMIŲ  
 BE KLAIDŲ rašyti 
 BE KLIŪČIŲ išvažiuoti 
 BE KOMENTARŲ buvo aišku 
 BE KOMPROMISŲ kovoja 
 BE KONKURENCIJOS laimėjo ... 
 BE KONKURSO parduoti; užimti 
produktus BE KONSERVANTŲ  
 BE KOVOS atiduoti; pateko; užleisti 
upė BE KRANTŲ  
akmuo BE KRAUJO  
 BE KRAUJO PRALIEJIMO  
 BE KVAPO ir skonio 
 BE LAIKO pasenę 
 BE LANGŲ ir durų 
 BE LEIDIMO vaikščioti 
gabenti BE LEIDIMŲ  
 BE LIETUVIŠKŲ GALŪNIŲ  
 BE LIETUVIŲ kalbos 
 BE MANO ŽINIOS  
gyventi BE MEILĖS  
gyventi; naktį BE MIEGO  
 BE MUITO fizinis asmuo gali įvežti ... 
 BE MUITO MOKESČIO  
 BE MUITŲ įvežti; išvežti; mokesčių 
 BE NAUDOS eikvoti; sau 
liko BE NIEKO  
 BE NIEKUR NIEKO  
beveik BE NUOSTOLIŲ baigė 
ne; sulaikyti BE PAGRINDO  
 BE PAKEITIMŲ AR SU PAKEITIMAIS  
 BE PALIOVOS   
bausti BE PASIGAILĖJIMO  
 BE PASKUTINIOJO SAKINIO  
... liko BE PASTOGĖS  
 BE PATEISINAMOS PRIEŽASTIES  
 BE PATEISINAMŲ PRIEŽASČIŲ  
bute BE PATOGUMŲ  
liko BE PAVADINIMO  
 BE PENKIŲ MINUČIŲ ... 
 BE PERSTOGĖS rūkė 
 BE PERTRAUKOS veikia 
dirbo BE PERTRAUKOS  
 BE PINIGŲ kvotų; liko ... 
dirba BE POILSIO  
 BE POILSIO DIENŲ  
 BE POLICIJOS žinios; apsaugos 
ministras; ministro BE PORTFELIO  
 BE PRADŽIOS IR BE PABAIGOS  
 BE PRALAIMĖJIMŲ rungtyniauja; žaidžia 
 BE PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO  
buvo BE PRIEKAIŠTŲ  
 BE PRIEVARTOS ir neapykantos 
ugnis ar šviesa gestų BE PRIEŽASTIES  
paliktas BE PRIEŽIŪROS  
gyventi BE PROBLEMŲ  
 BE PYKČIO ir pagiežos; ir šališkumo 
dingo BE PĖDSAKO  
 BE PĖDSAKŲ dingsta 
suknelė BE RANKOVIŲ  
šypsenos BE RAUKŠLIŲ  
įsigyti; pirkti BE RECEPTO  
baigėsi; derybos BE REZULTATŲ  
 BE RIMTOS PRIEŽASTIES  
 BE RŪPESČIŲ gyventi 
 BE SAIKO gėrė 
gydytojai; pasaulis; televizija BE SIENŲ  
 BE SKAUSMO gydome dantis; numirti 
 BE SKIRIAMŲJŲ ŽENKLŲ  
 BE SKRUPULŲ griebė; naudojosi 
paukštis; vanduo BE SPARNŲ  
 BE STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ  
dirba BE SUSTOJIMO  
veiks; dirba BE SUTRIKIMŲ  
 BE SVARBIOS PRIEŽASTIES  
 BE SVARBIOS PRIEŽASTIES ARBA BE TEISĖTO PAGRINDO  
 BE SVARBIŲ PRIEŽASČIŲ  
 BE SVARSTYMO priima nutarimą 
 BE SĄMONĖS gulėjo; rastas 
 BE TABU  
kovų BE TAISYKLIŲ  
 BE TARPININKŲ pagalbos; parduoti 
 BE TEISMO nuosprendžio 
 BE TEISMO SPRENDIMO  
 BE TEISĖS dirbti; grįžti į Lietuvą 
 BE TEISĖS PARDUOTI JUOS KITIEMS ŪKIO SUBJEKTAMS  
 BE TIKSLO parduoti; slampinėjo 
gyventi BE TIKĖJIMO  
 BE TĖVO liko ...; ir motinos 
likusiems BE TĖVŲ globos vaikams 
 BE TĖVŲ GLOBOS  
 BE UŽUOLANKŲ pasakė; pareiškė 
šeima BE VAIKŲ  
vyrų dviviečių BE VAIRININKO varžybų finale 
gydymas BE VAISTŲ  
 BE VALSTYBĖS garantijos 
 BE VALSTYBĖS PARAMOS  
 BE VANDENS ir musė neišgyvens 
liko BE VANDENS ir maisto 
 BE VARGO įveikė; laimėjo; pateko 
žmogus; dvasia BE VIETOS  
gyvena; gyventi BE VILTIES  
 BE VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO  
į Lietuvą BE VIZŲ gali atvykti ... 
 BE VYRO pagalbos; sutikimo 
virpa; draikosi BE VĖJO  
šaudyti BE ĮSPĖJIMO  
valstybė; namai BE ŠEIMININKO  
 BE ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ  
liko; susmuko BE ŽADO  
 BE ŽALINGŲ ĮPROČIŲ  
 BE ŽALOS aplinkai; sau 
dingo; dingusių BE ŽINIOS  
 BE ŽINIOS DINGO ... 
 BE ŽODŽIŲ kalbėjo; suprato 
 BEASMENIŲ SAKINIŲ  
 BEATRIČĖS GRINCEVIČIŪTĖS KAMERINIO DAINAVIMO  
 BEAUŠTANTI AUŠRELĖ  
 BEAUŠTANTI AUŠRELĖ MUZIKOS DIENA  
 BEDANTE BURNA  
 BEDARBIO PAŠALPA  
 BEDARBIO PAŠALPAS  
 BEDARBIO PAŠALPOS  
 BEDARBIO PAŠALPOS MOKĖJIMO  
 BEDARBIO PAŠALPĄ  
papildyti; papildo BEDARBIŲ GRETAS  
 BEDARBIŲ RĖMIMO  
 BEDARBIŲ SKAIČIUS  
 BEGALINIS NORAS  
 BEGINKLIŲ ŽMONIŲ  
 BEGLOBIŲ GYVŪNŲ  
 BEGLOBIŲ VAIKŲ  
 BEI DAUGELIS KITŲ ... 
 BEI KITI ASMENYS  
 BEI KITI DAIKTAI  
 BEI KITI GAMTOS IŠTEKLIAI YRA LIETUVOS NACIONALINIS TURTAS  
 BEI KITI RENGINIAI  
 BEI KITOSE PRIVAČIOSE ĮSTAIGOSE AR ĮMONĖSE  
 BEI KITUS DAIKTUS  
 BEI KITUS DOKUMENTUS  
 BEI KITŲ ASMENŲ  
 BEI KITŲ ASMENŲ TEISĖS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 BEI KITŲ DAIKTŲ  
 BEI KITŲ ŠALIŲ  
 BEISBOLO LAZDOMIS  
 BELAISVIAMS IŠVADAVIMO AKLIESIEMS REGĖJIMO  
 BELAUKIANT GODO  
 BELDIMAS Į DURIS  
 BELFASTO KRUZEIDERS  
 BELGIJOJE IR OLANDIJOJE  
 BELGIJOS IR OLANDIJOS  
 BELGIJOS KARALYSTĖJE  
 BELGIJOS SOSTINĖJE  
 BELGRADAS DPA ELTA  
 BELGRADO CRVENA ZVEZDA  
 BELGRADO CRVENA ZVEZDA JUGOSLAVIJA  
 BELGRADO PARTIZAN  
 BELGRADO PARTIZAN JUGOSLAVIJA  
 BELGRADO PARTIZANAS  
 BELOVEŽO SUSITARIMUS  
 BEMIEGIŲ NAKTŲ  
 BEMIEGĖS NAKTYS  
 BENDRA LIETUVOS IR DIDŽIOSIOS BRITANIJOS RINKOS IR VIEŠOSIOS NUOMONĖS TYRIMŲ KOMPANIJA BALTIJOS TYRIMAI  
 BENDRA LIETUVOS IR JAV ĮMONĖ  
 BENDRA LIETUVOS IR NORVEGIJOS ĮMONĖ  
 BENDRA LIETUVOS IR VOKIETIJOS ĮMONĖ  
 BENDRA LIETUVOS ITALIJOS ... įmonė 
 BENDRA LIETUVOS IZRAELIO ... įmonė 
 BENDRA LIETUVOS JAV ... įmonė 
 BENDRA LIETUVOS JAV ĮMONĖ  
 BENDRA LIETUVOS LENKIJOS ... įmonė 
 BENDRA LIETUVOS RUSIJOS ... įmonė 
 BENDRA LIETUVOS SUOMIJOS ... įmonė 
 BENDRA LIETUVOS UKRAINOS ... įmonė 
 BENDRA LIETUVOS VOKIETIJOS ... įmonė 
 BENDRA LIETUVOS VOKIETIJOS ĮMONĖ  
 BENDRA LIETUVOS ŠVEDIJOS ... įmonė 
 BENDRA LIETUVOS ŽIRMŪNŲ ... įmonė 
 BENDRA LIKUTINĖ VERTĖ  
 BENDRA MALDA  
 BENDRA SUMA  
 BENDRA TAISYKLĖ  
 BENDRA TENDENCIJA  
 BENDRA TVARKA  
 BENDRA ĮMONĖ  
 BENDRA ŠIUOSE NUOSTATUOSE NUSTATYTA TVARKA TAIS ATVEJAIS ... 
 BENDRABUČIO KAMBARĖLYJE  
 BENDRABUČIO TIPO butą; name 
 BENDRABUČIO TIPO NAME  
 BENDRADARBIAUJA SU SAVIVALDOS IR VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJOMIS  
 BENDRADARBIAUTI SU HAGOS TRIBUNOLU  
 BENDRADARBIAUTI SU LIETUVOS Vyskupų konferencija 
 BENDRADARBIAVIMAS SU Rusija; KGB; kolegomis; NATO; užsieniu; Vakarais; kaimynais 
 BENDRADARBIAVIMO FORMAS  
 BENDRADARBIAVIMO GALIMYBĖS  
 BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ  
 BENDRADARBIAVIMO SU NATO; Rusija; Kaliningrado sritimi; užsieniu; Jungtinių Tautų karo nusikaltimų tribunolu; Hagos tribunolu 
 BENDRADARBIAVIMO SU KGB  
 BENDRADARBIAVIMO SU KITOMIS ĮSTAIGOMIS IR ORGANIZACIJOMIS  
 BENDRADARBIAVIMO SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS  
 BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS  
 BENDRADARBIAVIMO SUTARTĮ  
 BENDRADARBIAVIMU SU Izraeliu 
 BENDRADARBIAVIMU SU KGB  
 BENDRADARBIAVIMU SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS  
 BENDRADARBIAVIMĄ SU JAV; NATO; Rusija; Lietuva; sovietų saugumu; Hagos tribunolu 
 BENDRADARBIAVIMĄ SU KGB  
 BENDRAI LIETUVOS IR JAV ĮMONEI  
 BENDRAI LIETUVOS IR RUSIJOS ĮMONEI  
 BENDRAI LIETUVOS IR VOKIETIJOS ĮMONEI  
 BENDRAI LIETUVOS IR VOKIETIJOS ĮMONEI UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI  
 BENDRAI MALDAI  
 BENDRAI VEIKLAI  
 BENDRAI ĮMONEI  
 BENDRAIS BRUOŽAIS  
 BENDRAIS PAGRINDAIS  
 BENDRAJAI AVARIJAI  
 BENDRAJAM DOKUMENTUI  
 BENDRAJAM GĖRIUI  
 BENDRAJAME DOKUMENTE  
 BENDRAJAME PLANE  
 BENDRAM DARBUI  
 BENDRAM GYVENIMUI  
 BENDRAM LABUI  
 BENDRAM NAUDOJIMUI  
 BENDRAM REIKALUI  
 BENDRAM TIKSLUI  
 BENDRAS DARBAS  
 BENDRAS LIETUVOS LATVIJOS IR ESTIJOS medicinos problemas 
 BENDRAS PLOTAS  
 BENDRAS PLOTAS  
 BENDRAS PROBLEMAS  
 BENDRAS PROJEKTAS  
 BENDRAS SILPNUMAS  
 BENDRAS SVORIS  
 BENDRAS TIKSLAS  
 BENDRAS VAIZDAS  
 BENDRAS VIDAUS PRODUKTAS  
 BENDRAS ĮMONES  
 BENDRASIS AKCIZAS  
 BENDRASIS DOKUMENTAS  
 BENDRASIS PLANAS  
 BENDRASIS PLOTAS  
 BENDRASIS VIDAUS PRODUKTAS  
 BENDRASIS VIDAUS PRODUKTAS BVP  
 BENDRASIS VIDINIS PRODUKTAS  
 BENDRAUDAMAS SU ŽMONĖMIS  
 BENDRAUJANT SU TĖVAIS  
 BENDRAUJANT SU ŽMONĖMIS  
 BENDRAUTI SU BENDRAAMŽIAIS  
 BENDRAUTI SU KITAIS ŽMONĖMIS  
 BENDRAUTI SU KOLEGOMIS  
 BENDRAUTI SU VAIKAIS  
 BENDRAUTI SU ŽINIASKLAIDA  
 BENDRAUTI SU ŽMONĖMIS  
 BENDRAUTI SU ŽURNALISTAIS  
 BENDRAVIMAS SU Dievu; JUO; kolegomis; draugais; visuomene; kitais žmonėmis 
 BENDRAVIMAS SU JAIS  
 BENDRAVIMAS SU ŽMONĖMIS  
 BENDRAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO  
 BENDRAVIMO SU mokiniais; vaiku; kitais žmonėmis; bendraamžiais; gamta; kolegomis 
 BENDRAVIMO SU DIEVU  
 BENDRAVIMO SU VAIKAIS  
 BENDRAVIMO SU VISUOMENE  
 BENDRAVIMO SU ŽMONĖMIS  
 BENDRAVIMO ĮGŪDŽIŲ  
 BENDRAVIMĄ SU Dievu; kitais; žmonėmis; policija; vaikais 
 BENDRAVIMĄ SU MUMIS  
 BENDRESNIO POBŪDŽIO  
 BENDRI INTERESAI  
 BENDRI REIKALAVIMAI  
 BENDRIAUSIA PRASME  
 BENDRIAUSIAIS BRUOŽAIS  
 BENDRIEJI NUOSTATAI  
 BENDRIEJI PRINCIPAI  
 BENDRIEJI REIKALAVIMAI  
 BENDRIJA IR LIETUVA  
 BENDRIJOS NARIAI  
 BENDRIJOS NARIŲ  
 BENDRIJOS NARIŲ ĮGALIOTINIŲ  
 BENDRIJOS NARYS  
 BENDRIJOS PIRMININKAS  
 BENDRIJOS PIRMININKĖ  
 BENDRINEI KALBAI  
 BENDRINEI KALBAI NETINKA  
 BENDRINĖJE KALBOJE  
 BENDRINĖS KALBOS  
 BENDRINĖS LIETUVIŲ KALBOS  
 BENDRINĘ KALBĄ  
 BENDRO DARBO  
 BENDRO DEPUTATŲ SKAIČIAUS  
 BENDRO GYVENIMO  
 BENDRO GYVENIMO METŲ  
 BENDRO LIKIMO  
 BENDRO NAUDINGO PLOTO  
 BENDRO NAUDOJIMO  
 BENDRO POBŪDŽIO  
 BENDRO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOJE  
 BENDRO SUTARIMO  
 BENDRO TIKSLO  
 BENDRO TURTO  
 BENDRO VEIKIMO  
 BENDRO VIDAUS PRODUKTO  
 BENDROJE ĮSKAITOJE  
 BENDROJI DEKLARACIJA  
 BENDROJI GARANTIJA  
 BENDROJI LIETUVOS IR VOKIETIJOS ĮMONĖ  
 BENDROJI LIETUVOS RUSIJOS IR LICHTENŠTEINO įmonė 
 BENDROJO AKCIZO  
 BENDROJO DOKUMENTO  
 BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO  
 BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO ARBA EKSPORTO IR TRANZITO RINKINIO  
 BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO ARBA EKSPORTO IR TRANZITO RINKINYS  
 BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO ARBA EKSPORTO IR TRANZITO RINKINĮ  
 BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO IR ARBA TRANZITO RINKINIO  
 BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO IR TRANZITO ARBA TRANZITO RINKINIO  
 BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO IR TRANZITO RINKINIO  
 BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO IR TRANZITO RINKINYJE  
 BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO IR TRANZITO RINKINYS  
 BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO RINKINIO  
 BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO TRANZITO ARBA EKSPORTO RINKINYS IR TRANZITO RINKINYS  
 BENDROJO DOKUMENTO IMPORTO  
 BENDROJO DOKUMENTO IMPORTO  
 BENDROJO DOKUMENTO IMPORTO RINKINIO  
 BENDROJO DOKUMENTO IMPORTO RINKINIO  
 BENDROJO DOKUMENTO IMPORTO RINKINYS  
 BENDROJO DOKUMENTO MUITINIO ĮFORMINIMO  
 BENDROJO DOKUMENTO MUITINIO ĮFORMINIMO TVARKĄ  
 BENDROJO DOKUMENTO NUMERIO SKAITMUO  
 BENDROJO DOKUMENTO NUMERIS  
 BENDROJO DOKUMENTO NUMERĮ  
 BENDROJO DOKUMENTO PILDYMO INSTRUKCIJOJE  
 BENDROJO DOKUMENTO RINKINIO KROVINIO LYDRAŠČIO  
 BENDROJO DOKUMENTO RINKINIU  
 BENDROJO DOKUMENTO TRANZITO  
 BENDROJO DOKUMENTO TRANZITO ARBA EKSPORTO IR TRANZITO RINKINIO  
 BENDROJO DOKUMENTO TRANZITO RINKINIO  
 BENDROJO DOKUMENTO TRANZITO RINKINYS  
 BENDROJO DOKUMENTO TRANZITO RINKINYS KROVINIO LYDRAŠTIS  
 BENDROJO DOKUMENTO TRANZITO RINKINĮ  
 BENDROJO GĖRIO  
 BENDROJO IŠSILAVINIMO  
 BENDROJO LAVINIMO  
 BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ  
 BENDROJO LAVINIMO IR AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ  
 BENDROJO LAVINIMO IR PROFESINIO RENGIMO  
 BENDROJO LAVINIMO IR PROFESINIŲ MOKYKLŲ  
 BENDROJO LAVINIMO MOKYKLA  
 BENDROJO LAVINIMO MOKYKLAI  
 BENDROJO LAVINIMO MOKYKLAS  
 BENDROJO LAVINIMO MOKYKLAS IR PAMOKAS  
 BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOJE  
 BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOMS  
 BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOS  
 BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE  
 BENDROJO LAVINIMO MOKYKLĄ  
 BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ  
 BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKSLEIVIŲ  
 BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ PEDAGOGŲ  
 BENDROJO LAVINIMO VIDURINĖS MOKYKLOS  
 BENDROJO LAVINIMO VIDURINĖSE MOKYKLOSE  
 BENDROJO NAUDOJIMO  
 BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ  
 BENDROJO PLANO  
 BENDROJO PLANO PROJEKTO VADOVAS SAULIUS LUKOŠIUS 
 BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ  
 BENDROJO PLOTO  
 BENDROJO REŽIMO  
 BENDROJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOJE  
 BENDROJO SKYRIAUS  
 BENDROJO SKYRIAUS VEDĖJAS  
 BENDROJO SUSITARIMO DĖL MUITŲ TARIFŲ IR PREKYBOS  
 BENDROJO UGDYMO  
 BENDROJO VIDAUS PRODUKTO  
 BENDROJO VIDAUS PRODUKTO AUGIMAS  
 BENDROJO VIDAUS PRODUKTO BVP  
 BENDROJO VIDINIO PRODUKTO  
 BENDROJOJE DALYJE  
 BENDROJOJE ĮSKAITOJE  
 BENDROMIS FRAZĖMIS  
 BENDROMIS JĖGOMIS  
 BENDROMIS PASTANGOMIS  
 BENDROS KALBOS  
 BENDROS LIETUVOS IR VOKIETIJOS ĮMONĖS  
 BENDROS LIETUVOS IR VOKIETIJOS ĮMONĖS UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS BALTIC SIGN  
 BENDROS LIETUVOS IR ŠVEICARIJOS įmonės 
 BENDROS PASKIRTIES  
 BENDROS PASTANGOS  
 BENDROS VEIKLOS  
 BENDROS ĮMONĖS  
 BENDROSIOMIS PROGRAMOMIS IR IŠSILAVINIMO STANDARTAIS  
 BENDROSIOS AVARIJOS  
 BENDROSIOS DALINĖS NUOSAVYBĖS TEISE  
 BENDROSIOS DALINĖS NUOSAVYBĖS TEISE ŽEMĖS SKLYPAI  
 BENDROSIOS DALINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS  
 BENDROSIOS DEKLARACIJOS  
 BENDROSIOS FIZIKOS  
 BENDROSIOS GARANTIJOS  
 BENDROSIOS GEROVĖS  
 BENDROSIOS JUNGTINĖS NUOSAVYBĖS TEISE  
 BENDROSIOS JUNGTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS  
 BENDROSIOS KLIMATO KAITOS KONVENCIJOS  
 BENDROSIOS MEDICINOS PRAKTIKOS  
 BENDROSIOS NUOSAVYBĖS  
 BENDROSIOS NUOSAVYBĖS TEISE  
 BENDROSIOS NUOSTATOS  
 BENDROSIOS PASKIRTIES  
 BENDROSIOS PRAKTIKOS  
 BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJAI  
 BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJAIS  
 BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJAMS  
 BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJAS  
 BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJO  
 BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJUS  
 BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJUS  
 BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJĄ  
 BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJŲ  
 BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJŲ KABINETŲ  
 BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJA  
 BENDROSIOS PROGRAMOS  
 BENDROSIOS RINKOS  
 BENDROSIOS ŽINIOS APIE orlaivių eksploatavimą 
 BENDROSIOS ŽINIOS OFICIALUS PAVADINIMAS  
 BENDROSIOSE PROGRAMOSE  
 BENDROVEI KAUNO KELEIVINIO TRANSPORTO PASLAUGOS  
 BENDROVEI LIETUVOS ENERGIJA  
 BENDROVEI LIETUVOS GELEŽINKELIAI  
 BENDROVEI OLYMPIC CASINO GROUP BALTIJA  
 BENDROVEI STELLA VITA'E  
 BENDROVIŲ AKCIJOMIS  
 BENDROVIŲ AKCIJŲ KAINA NEPAKITO BENDRA CENTRINĖS RINKOS AKCIJŲ APYVARTA BUVO ... 
 BENDROVIŲ VADOVAI  
 BENDROVĖ KAUNO KELEIVINIO TRANSPORTO PASLAUGOS  
 BENDROVĖ LIETUVOS DUJOS  
 BENDROVĖ LIETUVOS ENERGIJA  
 BENDROVĖ LIETUVOS GELEŽINKELIAI  
 BENDROVĖ LIETUVOS TELEKOMAS  
 BENDROVĖ MAŽEIKIŲ NAFTA  
 BENDROVĖ PRIVALO IŠMOKĖTI PINIGAIS AR NATŪRA  
 BENDROVĖ TURI teisę valdyti; teisę pareikalauti 
 BENDROVĖS AKCIJŲ  
 BENDROVĖS AKCIJŲ PAKETĄ  
 BENDROVĖS AKCININKAI  
 BENDROVĖS AKCININKŲ SUSIRINKIME  
 BENDROVĖS ATSTOVAI  
 BENDROVĖS BŪTINGĖS NAFTA GENERALINIS DIREKTORIUS VLADISLOVAS GEDVILAS 
 BENDROVĖS DARBUOTOJAI  
 BENDROVĖS DARBUOTOJAMS  
 BENDROVĖS DARBUOTOJŲ  
 BENDROVĖS DIREKTORIUS  
 BENDROVĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS  
 BENDROVĖS GENERALINIS DIREKTORIUS  
 BENDROVĖS IR MIESTO VADOVAI NE KARTĄ KREIPĖSI Į VYRIAUSYBĘ  
 BENDROVĖS KAIP JURIDINIO ASMENS  
 BENDROVĖS KAUNO KELEIVINIO TRANSPORTO PASLAUGOS  
 BENDROVĖS KAUNO ŠVARA  
 BENDROVĖS LIETUVOS DUJOS  
 BENDROVĖS LIETUVOS ENERGIJA  
 BENDROVĖS LIETUVOS GELEŽINKELIAI  
 BENDROVĖS LIETUVOS NAFTA  
 BENDROVĖS LIETUVOS TELEKOMAS  
 BENDROVĖS MAŽEIKIŲ NAFTA  
 BENDROVĖS NARIAI  
 BENDROVĖS NARIŲ  
 BENDROVĖS SMILTYNĖS PERKĖLOS  
 BENDROVĖS TURTAS  
 BENDROVĖS TURTĄ  
 BENDROVĖS UTENOS TRIKOTAŽAS  
 BENDROVĖS VADOVAI  
 BENDROVĖS VADOVAS  
 BENDROVĖS VADOVO  
 BENDROVĖS VADOVŲ  
 BENDROVĖS VAKARŲ LAIVŲ REMONTAS  
 BENDROVĖS VALDYBA  
 BENDROVĖS VALDYBOS  
 BENDROVĖS VALDYBOS PIRMININKAS  
 BENDROVĖS VALDYMO ORGANUS STEBĖTOJŲ TARYBĄ VALDYBĄ  
 BENDROVĖS VEIKLOS  
 BENDROVĖS VEIKLOS KLAUSIMUS  
 BENDROVĖS ĮSTATAI  
 BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS  
 BENDROVĖS ĮSTATINĮ KAPITALĄ  
 BENDROVĖS ĮSTATUOSE  
 BENDROVĖS ĮSTATUOSE AR AKCIJŲ PASIRAŠYMO SUTARTYJE  
 BENDROVĖS ĮSTATUS  
 BENDRU PAVADINIMU  
 BENDRU SUSITARIMU  
 BENDRU SUTARIMU  
 BENDRUOJU DOKUMENTU  
 BENDRUOMENINIO GYVENIMO  
 BENDRUOMENIŲ RŪMŲ  
 BENDRUOMENĖS BAŽNYČIA  
 BENDRUOMENĖS CENTRAS  
 BENDRUOMENĖS NARIAI  
 BENDRUOMENĖS NARIAIS  
 BENDRUOMENĖS NARIAMS  
 BENDRUOMENĖS NARIŲ  
 BENDRUOMENĖS NARYS  
 BENDRUOMENĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE  
 BENDRUOSIUS NUOSTATUS  
 BENDRUS PROJEKTUS  
 BENDRUS ĮSAKYMUS ARBA ĮSAKYMAIS PATVIRTINTUS KITUS TEISĖS AKTUS  
 BENDRYSTĖS SU DIEVU siekimas 
 BENDRĄ DARBĄ  
 BENDRĄ EUROPOS ŠVIETIMO SISTEMĄ  
 BENDRĄ KALBĄ  
 BENDRĄ LIETUVOS IR VOKIETIJOS ĮMONĘ  
 BENDRĄ ORGANIZMO BŪKLĘ  
 BENDRĄ PROJEKTĄ  
 BENDRĄ VAIZDĄ  
 BENDRĄ VEIKLĄ  
 BENDRĄ ĮMONĘ  
 BENDRĄJA TVARKA  
 BENDRĄJĮ AKCIZĄ  
 BENDRĄJĮ DOKUMENTĄ  
 BENDRĄJĮ GĖRĮ  
 BENDRĄJĮ IŠSILAVINIMĄ  
 BENDRĄJĮ LAVINIMĄ  
 BENDRĄJĮ PLANĄ  
 BENDRĄJĮ VIDAUS PRODUKTĄ  
 BENDRŲ INTERESŲ  
 BENDRŲ IR UŽSIENIO KAPITALO ĮMONIŲ TURTO  
 BENDRŲ IR UŽSIENIO KAPITALO ĮMONIŲ TURTO GYVENTOJŲ PASTATŲ IR KELEIVIŲ PRIVALOMOJO DRAUDIMO  
 BENDRŲ PASTANGŲ  
 BENDRŲ PROJEKTŲ  
 BENDRŲ SU UŽSIENIO KAPITALU įmonių 
 BENDRŲ SĄLYČIO TAŠKŲ  
 BENDRŲ TIKSLŲ  
 BENDRŲ ĮMONIŲ  
 BENDRŲ ĮMONIŲ IR UŽSIENIO KAPITALO ĮMONIŲ  
 BENDRŲ ĮMONIŲ STEIGIMO  
 BENDRŲJŲ NUOSTATŲ  
 BENDRŲJŲ PAJAMŲ  
 BENDRŲJŲ PLANŲ  
 BENDRŲJŲ PROGRAMŲ  
 BENE AŠ ESU MANO BROLIO SARGAS  
 BENE PIRMĄ KARTĄ  
 BENETTON RENAULT  
 BENNY HILLO ŠOU  
 BENT DU KARTUS  
 BENT DU KARTUS PER SAVAITĘ  
 BENT KARTĄ GYVENIME  
 BENT KARTĄ PER METUS  
 BENT KARTĄ PER MĖNESĮ  
 BENT KARTĄ PER SAVAITĘ  
 BENT KELETĄ KARTŲ  
 BENT KELIS KARTUS  
 BENT KURIAM LAIKUI  
 BENT PORĄ KARTŲ PER METUS  
 BENT TRIS KARTUS  
 BENT VIENAS KAMBARYS  
 BENT VIENĄ KARTĄ  
 BENT VIENĄ VAIKĄ INVALIDĄ  
 BENZINO IR DYZELINIO KURO  
 BENZINO IR DYZELINIŲ DEGALŲ  
 BENZINO KAINOS  
 BENZINO KOLONĖLĖS  
 BEORĖJE ERDVĖJE  
 BERGAMO ATALANTA  
 BERGENO BRANN NORVEGIJA  
 BERGŽDŽIOS PASTANGOS  
 BERLIN CHEMIE VOKIETIJA  
 BERLYNO ALBA  
 BERLYNO ALBA VOKIETIJA  
 BERLYNO KINO FESTIVALIO  
 BERLYNO KINO FESTIVALYJE  
 BERLYNO SIENA  
 BERLYNO SIENOS  
 BERMUDŲ TRIKAMPYJE  
 BERNARDAS ŠAKNYS JONO DILIO NUOTRAUKOJE  
 BERNARDAS ŠAKNYS JONO DILIO NUOTRAUKOSE  
 BERNARDINŲ BAŽNYČIOJE  
 BERNARDINŲ BAŽNYČIOS  
 BERNELIŲ UŽEIGOJE  
 BERNIUKAI IR MERGAITĖS  
 BERNIUKAI SU BERNIUKAIS  
 BERNIUKAMS IR MERGAITĖMS  
 BERNIUKAS AR MERGAITĖ  
 BERNIUKO MOTINA  
 BERNIUKUS IR MERGAITES  
 BERNIUKŲ CHORAS  
 BERNIUKŲ IR JAUNUOLIŲ  
 BERNIUKŲ IR MERGAIČIŲ  
 BERNO KONVENCIJOS  
 BERNO KONVENCIJOS DĖL LITERATŪROS IR MENO KŪRINIŲ APSAUGOS  
 BERNO KONVENCIJOS DĖL LITERATŪROS IR MENO KŪRINIŲ APSAUGOS RATIFIKAVIMO  
 BERNO KONVENCIJĄ DĖL LITERATŪROS IR MENO KŪRINIŲ APSAUGOS  
 BERNSTEINAS VESTSAIDO ISTORIJA MIUZIKLAS  
 BESAIKIS ALKOHOLIO VARTOJIMAS  
 BESIKEIČIANČIAME PASAULYJE  
 BESILEIDŽIANČIOS SAULĖS  
 BESIMOKANČIAM JAUNIMUI  
 BESIVYSTANČIOMS ŠALIMS  
 BESIVYSTANČIOS ŠALYS  
 BESIVYSTANČIOSE ŠALYSE  
 BESIVYSTANČIŲ ŠALIŲ  
 BESTUBURIŲ GYVŪNŲ  
 BESĄLYGIŠKO PAKLUSNUMO  
 BET AŠ NORĖČIAU ATKREIPTI DĖMESĮ Į kitką 
 BET KOKIA FORMA  
 BET KOKIA KAINA  
 BET KOKIAIS BŪDAIS IR PRIEMONĖMIS  
 BET KOKIAS RIBAS  
 BET KOKIE SU JUO SUSIJĘ REIKALAVIMAI  
 BET KOKIO DYDŽIO  
 BET KOKIO TIPO  
 BET KOKIOJE SITUACIJOJE  
 BET KOKIOMIS APLINKYBĖMIS  
 BET KOKIOMIS PRIEMONĖMIS  
 BET KOKIOMIS SĄLYGOMIS  
 BET KOKIOS NETURINČIOS KILMĖS MEDŽIAGOS  
 BET KOKIOS PRASMĖS AR VILTIES PERSPEKTYVOS  
 BET KOKIOS RŪŠIES  
 BET KOKIOS VERTĖS VIENOS AR KITOS RŪŠIES  
 BET KOKIU ATVEJU  
 BET KOKIU BŪDU  
 BET KOKIU KITU BŪDU  
 BET KOKIU ORU  
 BET KOKIĄ VILTĮ  
 BET KOKĮ NORĄ  
 BET KURIA KAINA  
 BET KURIA KRYPTIMI  
 BET KURIO TIPO  
 BET KURIOS RŪŠIES  
 BET KURIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PRAŠYMU TURI BŪTI KEIČIAMASI INFORMACIJA  
 BET KURIOS TREČIOSIOS VALSTYBĖS  
 BET KURIOS ŠALIES  
 BET KURIUO ATVEJU  
 BET KURIUO DVYLIKOS MĖNESIŲ LAIKOTARPIU  
 BET KURIUO METU  
 BET KURIUO METU IR BE JOKIŲ FORMALUMŲ  
 BET KURIUO METU IR BET KOKIAIS ĮRANKIAIS  
 BET KURIUO METŲ LAIKU  
 BET KURIUO MOMENTU  
 BET KURIUO PAROS METU  
 BET KURIUOSE VANDENS TELKINIUOSE  
 BET KURIĄ AKIMIRKĄ  
 BET KURĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTĄ  
 BETONO IR GELŽBETONIO  
 BEVARDĖS GIMINĖS  
 BEVEIK BE GARSO  
 BEVEIK BE IŠIMTIES  
 BEVEIK BE IŠIMČIŲ  
 BEVEIK DEŠIMT METŲ  
 BEVEIK DEŠIMTMETĮ  
 BEVEIK DU DEŠIMTMEČIUS  
 BEVEIK DU KARTUS  
 BEVEIK DU MĖNESIUS  
 BEVEIK DU TREČDALIAI  
 BEVEIK DU TREČDALIUS  
 BEVEIK DVEJUS METUS  
 BEVEIK DVI SAVAITES  
 BEVEIK DVI VALANDAS  
 BEVEIK DVIDEŠIMT METŲ  
 BEVEIK KAS MĖNESĮ  
 BEVEIK KETURIS MĖNESIUS  
 BEVEIK KETVERIUS METUS  
 BEVEIK KIEKVIENĄ DIENĄ  
 BEVEIK KIEKVIENĄ SAVAITGALĮ  
 BEVEIK PRIEŠ DVEJUS METUS  
 BEVEIK PRIEŠ METUS  
 BEVEIK PRIEŠ MĖNESĮ  
 BEVEIK PUSANTRŲ METŲ  
 BEVEIK PUSĖ MILIJONO  
 BEVEIK TREJUS METUS  
 BEVEIK TRIS MĖNESIUS  
 BEVEIK TRIS SAVAITES  
 BEVEIK TRIS VALANDAS  
 BEVEIK TUO PAT METU  
 BEVEIK TUO PAČIU METU  
 BEVEIK TĄ PAČIĄ AKIMIRKĄ  
 BEVEIK VIENU METU  
 BEVEIK VISAIS ATVEJAIS  
 BEVEIK VISAS RUNGTYNES  
 BEVEIK VISOJE LIETUVOJE  
 BEVEIK VISĄ DIENĄ  
 BEVEIK VISĄ EUROPĄ  
 BEVEIK VISĄ GYVENIMĄ  
 BEVEIK VISĄ LAIKĄ  
 BEVEIK VISĄ LIETUVĄ  
 BEVEIK VISŲ ŠALIŲ SAUSUMOS KARIUOMENIŲ GINKLUOTĖJE  
 BEVIELIO RYŠIO  
atsidūrę; atsidūrė BEVILTIŠKOJE PADĖTYJE  
 BEVIZIO REŽIMO  
 BEVIZĮ REŽIMĄ  
 BIBLIOGRAFIJOS IR KNYGOTYROS  
 BIBLIOGRAFIJOS PRIEMONĖS  
 BIBLIOGRAFIJOS RODYKLĖS  
 BIBLIOGRAFINE RETENYBE  
 BIBLIOGRAFINIO ĮRAŠO  
 BIBLIOGRAFINIŲ ĮRAŠŲ  
 BIBLIOGRAFINĖ RODYKLĖ  
 BIBLIOTEKININKYSTĖS IR BIBLIOGRAFIJOS  
 BIBLIOTEKOS VEDĖJA  
 BILBAO ATLETIKAS  
 BILIETAI PARDUODAMI  
 BILIETAI Į koncertą; varžybas; kiną 
 BILIETAI Į RUNGTYNES  
 BILIETO KAINA  
 BILIETO KAINĄ  
 BILIETUS Į lėktuvą; spektaklį; JAV; futbolo rungtynes 
 BILIETŲ KAINAS  
 BILIETŲ KAINOS  
 BILIETŲ Į varžybas; koncertus 
 BIOGRAFIJOS FAKTUS  
 BIOLOGIJOS MEDICINOS  
 BIOLOGIJOS MOKSLŲ DAKTARĖ  
 BIOLOGIJOS MOKYTOJA  
 BIOLOGINEI ĮVAIROVEI  
 BIOLOGINES AUGALŲ APSAUGOS PRIEMONES  
 BIOLOGINIO VALYMO ĮRENGINIAI  
 BIOLOGINIO VANDENS VALYMO ĮRENGINIUS  
 BIOLOGINIŲ IŠTEKLIŲ APSAUGOS IR STABILAUS NAUDOJIMO  
 BIOLOGINĖS EVOLIUCIJOS  
 BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS  
 BIOLOGINĖS ŽEMDIRBYSTĖS  
 BIOLOGINĘ IR KRAŠTOVAIZDŽIO ĮVAIROVĘ  
 BIOLOGINĘ ĮVAIROVĘ  
 BIOLOGINĮ GINKLĄ  
 BIOLOGIŠKAI AKTYVIAS MEDŽIAGAS  
 BIOLOGIŠKAI AKTYVIOS MEDŽIAGOS  
 BIOLOGIŠKAI AKTYVIŲ MEDŽIAGŲ  
 BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ INSTITUTO  
 BIOSFEROS MONITORINGO  
 BIOSFEROS MONITORINGO TERITORIJŲ  
 BIOTECHNOLOGIJOS INSTITUTO FERMENTAS  
 BIOTECHNOLOGIJOS INSTITUTO VYRIAUSIASIS MOKSLINIS BENDRADARBIS  
 BIRMINGEMO ASTON VILA  
 BIRMINGEMO PERTEMPS BULLETS ANGLIJA  
 BIRUTĖS KALNO  
 BIRUTĖS KALNO GYVENVIETĖS  
 BIRUTĖS KALNO PAPĖDĖJE  
 BIRUTĖS KALNO PAPĖDĖS  
 BIRUTĖS KALNO PAPĖDĖS GYVENVIETĖJE  
 BIRUTĖS KALNO PAPĖDĖS GYVENVIETĖS  
 BIRŠTONO HE  
 BIRŠTONO IR ALYTAUS  
 BIRŠTONO MIESTO  
 BIRŽELIO LIEPOS MĖNESIAIS  
 BIRŽELIO MĖN  
 BIRŽELIO MĖNESIO  
 BIRŽELIO MĖNESĮ  
 BIRŽELIO PABAIGOJE  
 BIRŽELIO PRADŽIOJE  
 BIRŽELIO RUGPJŪČIO MĖNESIAIS  
 BIRŽELIO SUKILIMO  
 BIRŽELIO VIDURYJE  
 BIRŽELĮ PALYGINTI SU geguže 
 BIRŽOS PREKYBOS IR ATSISKAITYMŲ  
 BIRŽŲ AKCINĖ PIENO BENDROVĖ  
 BIRŽŲ AKCINĖS PIENO BENDROVĖS  
 BIRŽŲ KRAŠTO  
 BIRŽŲ KUPIŠKIO  
 BIRŽŲ NAFTOTIEKIS  
 BIRŽŲ PIENINĖS  
 BIRŽŲ R  
 BIRŽŲ RADVILŲ  
 BIRŽŲ RAJ  
 BIRŽŲ RAJONE  
 BIRŽŲ RAJONO  
 BIRŽŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO SAVIVALDYBIŲ POLICIJOS  
 BIRŽŲ RAJONO ŽEMĖS ŪKIO VALDYBOS ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBA INFORMUOJA  
 BIRŽŲ RAJONO ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBOS VIRŠININKĖ  
 BIRŽŲ ŠIRVĖNA  
 BITĖ GSM  
 BITĖ GSM IR OMNITEL  
 BITĖS GSM  
 BIUDŽETINIO FINANSAVIMO  
 BIUDŽETINIS FINANSAVIMAS  
 BIUDŽETINIŲ DARBUOTOJŲ ATLYGINIMUS IR DARBO APMOKĖJIMO SĄLYGAS REGLAMENTUOJANČIAIS ĮSTATYMAIS  
 BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ BEI VALSTYBINĖS HIGIENOS INSPEKCIJOS  
 BIUDŽETINIŲ LĖŠŲ  
 BIUDŽETINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJAMS  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBO UŽMOKESČIO FONDO  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJAMS DARBO UŽMOKESTIS DIDINAMAS ... 
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIUI PADIDINTI  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ KURIŲ DARBAS APMOKAMAS ... 
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ KURIŲ DARBO APMOKĖJIMAS REGULIUOJAMAS ... 
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ VIDUTINĮ DARBO UŽMOKESTĮ  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ IŠSKYRUS TAS KURIŲ DARBUOTOJŲ DARBAS APMOKAMAS ... 
 BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA  
 BIUDŽETINĖMS ORGANIZACIJOMS  
 BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS  
 BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS IR ORGANIZACIJOMS  
 BIUDŽETINĖS ORGANIZACIJOS  
 BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS  
 BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS IR ORGANIZACIJOS  
 BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE  
 BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE IR ORGANIZACIJOSE  
 BIUDŽETO ASIGNAVIMUS  
 BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ  
 BIUDŽETO DEFICITAS  
 BIUDŽETO DEFICITO  
 BIUDŽETO DEFICITĄ  
 BIUDŽETO DEPARTAMENTO DIREKTORIUS EDMUNDAS ŽILEVIČIUS 
 BIUDŽETO FORMAVIMO  
 BIUDŽETO IR FINANSŲ  
 BIUDŽETO IR FINANSŲ KOMITETAS  
 BIUDŽETO IR FINANSŲ KOMITETAS PRITARĖ  
 BIUDŽETO IR FINANSŲ KOMITETAS SIŪLO  
 BIUDŽETO IR FINANSŲ KOMITETE  
 BIUDŽETO IR FINANSŲ KOMITETO  
 BIUDŽETO IR FINANSŲ KOMITETO PIRMININKAS F KOLOSAUSKAS; K JASKELEVIČIUS; ALGIRDAS BUTKEVIČIUS 
 BIUDŽETO IR FINANSŲ KOMITETO PIRMININKĄ  
 BIUDŽETO IR FINANSŲ KOMITETUI  
 BIUDŽETO IR FINANSŲ KOMITETĄ  
 BIUDŽETO IŠLAIDOS  
 BIUDŽETO IŠLAIDŲ  
 BIUDŽETO KOMISIJA  
 BIUDŽETO KOMISIJOS  
 BIUDŽETO LĖŠAS  
 BIUDŽETO LĖŠOMIS  
 BIUDŽETO LĖŠOMIS ĮRENGTI VANDENS TELKINIAI  
 BIUDŽETO LĖŠOS  
 BIUDŽETO LĖŠŲ  
 BIUDŽETO PAJAMAS  
 BIUDŽETO PAJAMOS  
 BIUDŽETO PAJAMŲ  
 BIUDŽETO PAJAMŲ DALĮ  
 BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ VYKDYMO  
 BIUDŽETO PROJEKTAS  
 BIUDŽETO PROJEKTE  
 BIUDŽETO PROJEKTO  
 BIUDŽETO PROJEKTĄ  
 BIUDŽETO SKYLES  
 BIUDŽETO VYKDYMO  
 BIUDŽETO ĮPLAUKOS  
 BIUDŽETO ĮPLAUKŲ  
 BIURAS PRANEŠĖ KAD ... 
 BIURAS PRANEŠĖ KAD NUSTATYTI NAUJI PAVOJINGŲ LIGŲ ŽIDINIAI  
 BIUROKRATINIO APARATO  
 BIUROKRATINIS APARATAS  
 BIUROKRATINIŲ BARJERŲ  
 BIUROKRATINIŲ KLIŪČIŲ  
 BIUROKRATINĖS KLIŪTYS  
 BIUROKRATINĮ APARATĄ  
 BIZNIO ADMINISTRAVIMO  
 BIZNIO IR VADYBOS  
 BIZNIO IR VADYBOS FAKULTETO  
 BIZNIO PLANĄ  
ūžė kaip; dūzgė kaip BIČIŲ AVILYS  
 BJAURUSIS ANČIUKAS  
 BLAIVAUS PROTO  
 BLAIVIU PROTU  
 BLAIVUS PROTAS  
 BLAIVYBĖS SĄJŪDŽIO  
 BLAIVŲ PROTĄ  
 BLANKŲ LEIDYKLA  
 BLAUZDŲ PĖDŲ AKIŲ VEGETATYVINĖS NERVŲ SISTEMOS LIGAS  
 BLAZERS VIDURIO PUOLĖJAS ARVYDAS SABONIS  
 BLOGA NUOJAUTA  
 BLOGA NUOTAIKA  
 BLOGA SAVIJAUTA  
 BLOGAS KVAPAS IŠ BURNOS  
 BLOGAS LAIKAS  
 BLOGAS ORAS  
 BLOGAS PASKOLAS  
 BLOGAS ŽENKLAS  
 BLOGAS ŽENKLAS JEI ANT JŪSŲ DRABUŽIS užsidegtų 
 BLOGAS ŽENKLAS JEI DRABUŽIS SUPLYŠTŲ  
 BLOGAS ŽENKLAS JEI IŠ RANKŲ iškristų piniginė, rankinė 
 BLOGAS ŽENKLAS JEI JUS UŽPULTŲ  
 BLOGAS ŽENKLAS KĄ NORS PAMESTI  
 BLOGAS ŽENKLAS PAMESTI ... 
 BLOGAS ŽENKLAS SUTIKTI ŽMOGŲ SU TUŠČIAIS KIBIRAIS  
 BLOGIAUSIU ATVEJU  
 BLOGIAUSIU ATVEJU YRA TIKIMYBĖ KAD ... 
 BLOGIO IMPERIJA  
 BLOGIO IR GĖRIO  
 BLOGOMS PASKOLOMS  
 BLOGOS KOKYBĖS  
 BLOGOS NUOTAIKOS  
 BLOGOS PASKOLOS  
 BLOGOSIOS PUSĖS  
 BLOGU ORU  
 BLOGUS DARBUS  
 BLOGĄ PAŽYMĮ  
 BLOGĄJA PRASME  
 BLOGŲ PASKOLŲ  
 BLOKADOS FONDO  
 BLOKINIAME NAME  
 BNS ELTA LA  
 BNS ELTOS IR KOMPIUTERIJOS INF  
 BNS ELTOS IR LIETUVOS RYTO INF  
 BNS ELTOS IR LIETUVOS RYTO INF HOROSKOPAI  
 BNS ELTOS IR LIETUVOS RYTO INF PENKTAS PUSLAPIS  
 BNS ELTOS IR LIETUVOS RYTO INF ŽVILGSNIS Į EUROPOS IR AMERIKOS BIRŽAS  
 BNS IR KOMPIUTERIJOS INF  
 BNS IR LIETUVOS RYTO INF  
 BNS IR LIETUVOS RYTO INF KRAŠTO ŽINIOS  
 BNS IR LIETUVOS RYTO INF LIETUVA  
 BNS IR LIETUVOS RYTO INF NUOMONĖS  
 BNS IR LIETUVOS RYTO INF PASAULIS  
 BNS IR LIETUVOS RYTO INF PENKTAS PUSLAPIS  
 BNS IR LIETUVOS RYTO INF REDAKCIJAI RAŠYKITE ADRESU DAILY LRYTAS LT  
 BNS IR LIETUVOS RYTO INF ŽINIŲ SRAUTAS  
 BNS KD INF PASAULYJE  
 BNS KORESPONDENTUI  
 BNS KORESPONDENTUI SAKĖ ... 
 BNS KORESPONDENTUI SAKĖ JOG ... 
 BNS KORESPONDENTUI SAKĖ KAD ... 
 BNS LA  
 BNS LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS ALGIRDAS SAUDARGAS 
 BNS ŽINIOMIS  
 BOBŲ VASARA  
 BOBŲ VASAROS  
 BOKALĄ ALAUS  
 BOKSO KLUBO GONGAS  
 BOKSO RINGE  
 BOKŠTINIAI KRANAI  
 BOLONIJOS KINDER  
 BOLONIJOS KINDER ITALIJA  
 BOLONIJOS PAF  
 BOLONIJOS PAF ITALIJA  
 BOLONIJOS PAF ITALIJA ZAGREBO CIBONA KROATIJA  
 BOLONIJOS PAF KLUBAS KURIAM ATSTOVAUJA ... 
 BOLONIJOS SKIPPER ITALIJA  
 BOMBA RECORDS  
 BOMBA SPROGO  
 BOMBOS SPROGIMAS  
 BOMBOS SPROGIMĄ  
 BOMBŲ IR RAKETŲ  
 BOMBŲ SPROGIMAI  
 BONOS TELEKOM  
 BONOS TELEKOM VOKIETIJA  
 BORISOVO MEDPREPARATŲ G-LA  
 BORISOVO MEDPREPARATŲ G-LA BALTARUSIJA  
 BORO RŪGŠTIES  
 BORO RŪGŠTIES TIRPALU  
 BOSNIJA IR HERCEGOVINA  
 BOSNIJOJE IR HERCEGOVINOJE  
 BOSNIJOJE IR KOSOVE  
 BOSNIJOS IR HERCEGOVINOS  
 BOSNIJOS KROATŲ  
 BOSNIJOS MUSULMONŲ IR KROATŲ FEDERACIJOS  
 BOSNIJOS SERBAI  
 BOSNIJOS SERBUS  
 BOSNIJOS SERBŲ  
 BOSNIJOS SERBŲ RESPUBLIKOS  
 BOSTONO CELTICS  
 BOTANIKOS INSTITUTAS  
 BOTANIKOS INSTITUTE  
 BOTANIKOS INSTITUTO  
 BOTANIKOS INSTITUTO DIREKTORIUS DR ROMAS PAKALNIS; ROMAS PAKALNIS 
 BOTANIKOS IR ZOOLOGIJOS  
 BOTANIKOS SODAS  
 BOTANIKOS SODE  
 BOTANIKOS SODO  
 BOTANIKOS SODUI  
 BOTANIKOS SODUOSE  
 BOTANIKOS SODĄ  
 BOTANIKOS SODŲ  
 BOTANINIO DRAUSTINIO TIKSLAS IŠSAUGOTI ... 
 BOTANINIO ZOOLOGINIO DRAUSTINIO TIKSLAS IŠSAUGOTI ... 
 BOTANINIS ZOOLOGINIS DRAUSTINIS  
 BRAILIO RAŠTO  
 BRAILIO RAŠTU  
 BRAILIO RAŠTĄ  
 BRAIŽOMOSIOS GEOMETRIJOS  
 BRANDAUS AMŽIAUS  
 BRANDAUS SOCIALIZMO  
 BRANDOS ATESTATO  
 BRANDOS ATESTATUS  
 BRANDOS ATESTATĄ  
 BRANDOS EGZAMINAI  
 BRANDOS EGZAMINO  
 BRANDOS EGZAMINUS  
 BRANDOS EGZAMINĄ  
 BRANDOS EGZAMINŲ  
 BRANDUOLINIO GINKLO  
 BRANDUOLINIO GINKLO NEPLATINIMO sutarties 
 BRANDUOLINIO KURO  
 BRANDUOLINIO SAUGUMO  
 BRANDUOLINIO ĮRENGINIO  
 BRANDUOLINIS GINKLAS  
 BRANDUOLINIS KURAS  
 BRANDUOLINIUS BANDYMUS  
 BRANDUOLINIUS GINKLUS  
 BRANDUOLINIŲ ATLIEKŲ  
 BRANDUOLINIŲ BANDYMŲ  
 BRANDUOLINIŲ BANDYMŲ UŽDRAUDIMO  
 BRANDUOLINIŲ GALVUČIŲ  
 BRANDUOLINIŲ GINKLŲ  
 BRANDUOLINIŲ IR RADIOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ  
 BRANDUOLINIŲ MEDŽIAGŲ  
 BRANDUOLINIŲ RAKETŲ  
 BRANDUOLINIŲ REAKTORIŲ  
 BRANDUOLINIŲ UŽTAISŲ  
 BRANDUOLINĖ ENERGETIKA  
 BRANDUOLINĖJE ENERGETIKOJE  
 BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS  
 BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO  
 BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTUOSE  
 BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTŲ  
 BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS SAUGOS IR KITI REIKALAVIMAI  
 BRANDUOLINĖS ENERGIJOS  
 BRANDUOLINĖS IR RADIACINĖS SAUGOS  
 BRANDUOLINĖS REAKCIJOS  
 BRANDUOLINĖS SAUGOS  
 BRANDUOLINĘ ENERGETIKĄ  
 BRANDUOLINĮ GINKLĄ  
 BRANDUOLINĮ KURĄ  
 BRANDUOLYS YRA TARYBŲ SĄJUNGOS KOMUNISTŲ PARTIJA  
 BRANDUOLĮ SUDARO ... 
 BRANDUOLĮ SUDARĖ ... 
 BRANDŽIŲ MEDYNŲ  
 BRANGAUS LAIKO  
 BRANGAUS TURTO  
 BRANGIŲ DAIKTŲ  
 BRANGIŲ ŽMONIŲ  
 BRANGIŲJŲ METALŲ  
 BRANGUS MALONUMAS  
 BRANGŪS BROLIAI IR SESERYS  
 BRANGŪS BROLIAI IR SESERYS KRISTUJE  
 BRANGŪS JAUNUOLIAI  
 BRANGŲ LAIKĄ  
 BRANGŲ TURTĄ  
 BRATISLAVOJE SLOVAKIJA  
 BRAUEREI AG VOKIETIJA  
 BRAZILIJOS GRAND PRIX  
 BRAŽUOLĖS TILTO  
 BRENDIMO LAIKOTARPIU  
 BREŽNEVO LAIKAIS  
 BRIDŽITOS DŽOUNS DIENORAŠTIS  
 BRIGADOS GENEROLAS  
 BRIGADOS VADAS  
 BRISIAUS GALAS  
 BRITŲ BULVARINIS LAIKRAŠTIS THE SUN  
 BRITŲ IR AMERIKIEČIŲ  
 BRITŲ IR PRANCŪZŲ  
 BRITŲ KOLUMBIJOS  
 BRITŲ RADIJO STOTIS BBC  
 BRITŲ TARYBA  
 BRITŲ TARYBOS  
 BRITŲ TRUMPAPLAUKĖS katės 
 BRIUSELIO ANDERLECHT BELGIJA  
 BRIUSELIO ANDERLECHTAS  
 BRNO BOBY  
 BRNO GAMBRINUS ČEKIJA  
 BRNO MIESTE  
 BROILERIŲ LESALUOSE  
 BROLIAI DVYNIAI  
 BROLIAI IR SESERYS  
 BROLIAI IR SESĖS  
 BROLIAI LIETUVIAI  
 BROLIAI PRANCIŠKONAI  
 BROLIAI SESERYS  
 BROLIAIS IR SESERIMIS  
 BROLIAMS IR SESERIMS  
 BROLIAMS SESERIMS  
 BROLIO AR SESERS  
 BROLIO IR SESERS  
 BROLIS AR SESUO  
 BROLIS IR SESUO  
 BROLIUKAI IR SESUTĖS  
 BROLIUKAS IR SESUTĖ  
 BROLIUS IR SESERIS  
 BROLIŠKOS MEILĖS  
 BROLIŲ AR SESERŲ  
 BROLIŲ BEI SESERŲ  
 BROLIŲ GRIMŲ  
 BROLIŲ GRIMŲ PASAKAS  
 BROLIŲ IR SESERŲ  
 BROLIŲ PRANCIŠKONŲ  
 BROLIŲ SESERŲ  
 BROLĮ IR SESERĮ  
 BRONCHINE ASTMA  
 BRONCHINEI ASTMAI  
 BRONCHINEI ASTMAI GYDYTI  
 BRONCHINĖ ASTMA  
 BRONCHINĖS ASTMOS  
 BRONCHINĘ ASTMĄ  
 BRONCHITU PLAUČIŲ UŽDEGIMU  
 BRONCHUS PLEČIANČIŲ VAISTŲ  
 BRONZA ATITEKO ... 
 BRONZOS MEDALIAI  
 BRONZOS MEDALIAI ATITEKO ... 
 BRONZOS MEDALIAIS  
 BRONZOS MEDALIO LAIMĖTOJA  
 BRONZOS MEDALIO LAIMĖTOJAS  
 BRONZOS MEDALIS  
 BRONZOS MEDALIS ATITEKO ... 
 BRONZOS MEDALIU  
 BRONZOS MEDALIUS  
 BRONZOS MEDALIUS IŠKOVOJO ... 
 BRONZOS MEDALIŲ  
 BRONZOS MEDALIŲ LAIMĖTOJAI  
 BRONZOS MEDALĮ  
 BRONZOS MEDALĮ IŠKOVOJO ... 
 BRONZOS MEDALĮ LAIMĖJO ... 
 BRUTO DARBO UŽMOKESTĮ  
 BRUTO DARBO UŽMOKESČIO DYDŽIO BAUDĄ  
 BRŪKŠNIUOTOSIOS KERAMIKOS  
 BRŪKŠNIUOTOSIOS KERAMIKOS KULTŪROS  
 BSA LIETUVA  
 BUDAPEŠTO FERENCVAROŠAS  
 BUDAPEŠTO MTK  
 BUDĖJIMO METU  
 BUDĖTOJŲ DALIES  
 BUDĖTOJŲ DALIS  
 BUENOS AIRES  
 BUENOS AIRIŲ  
 BUENOS AIRIŲ BOCA JUNIORS  
 BUENOS AIRIŲ RIVER PLATE  
 BUENOS AIRIŲ RIVER PLATE ARGENTINA  
 BUENOS AIRĖS  
 BUENOS AIRĖSE  
 BUHALTERINIO BALANSO  
 BUHALTERINIO BALANSO TURTO DALIES  
 BUHALTERINIO BALANSO TURTO DALIES EILUTĖJE  
 BUHALTERINĖ APSKAITA  
 BUHALTERINĖ APSKAITA IR FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ  
 BUHALTERINĖJE APSKAITOJE  
 BUHALTERINĖS APSKAITOS  
 BUHALTERINĖS APSKAITOS DOKUMENTUOSE  
 BUHALTERINĖS APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS  
 BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMAS  
 BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMO  
 BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMĄ  
 BUHALTERINĘ APSKAITĄ  
 BUHALTERINĘ APSKAITĄ ORGANIZUOJA ... 
 BUHALTERIŲ IR AUDITORIŲ  
 BUITIES DARBŲ  
 BUITINE TECHNIKA  
 BUITINES ATLIEKAS  
 BUITINIO APTARNAVIMO  
 BUITINIO APTARNAVIMO KOMBINATO  
 BUITINIO GYVENTOJŲ APTARNAVIMO  
 BUITINIO GYVENTOJŲ APTARNAVIMO KOMBINATO  
 BUITINIŲ ATLIEKŲ  
 BUITINIŲ BEI BENDROJO NAUDOJIMO patalpų; vandenų zonas 
 BUITINIŲ PASLAUGŲ  
 BUITINIŲ PASLAUGŲ ĮMONĖ  
 BUITINIŲ PASLAUGŲ ĮMONĖS  
 BUITINIŲ PRIETAISŲ  
 BUITINIŲ RŪPESČIŲ  
 BUITINĖ CHEMIJA  
 BUITINĖ TECHNIKA  
 BUITINĖMS REIKMĖMS  
 BUITINĖS ATLIEKOS  
 BUITINĖS CHEMIJOS  
 BUITINĖS TECHNIKOS  
 BUITINĘ TECHNIKĄ  
 BUKAREŠTO DINAMO  
 BUKAREŠTO NATIONAL  
 BUKAREŠTO STEAUA  
 BUKAREŠTO STEAUA RUMUNIJA  
 BULGARIJA IR RUMUNIJA  
 BULGARIJOS SOCIALISTŲ PARTIJA  
 BULGARIJOS SOSTINĖJE SOFIJOJE  
 BULIŲ KAUTYNIŲ  
 BULLS PRESS NUOTRAUKA  
 BULVARINIO LAIKRAŠČIO  
 BULVARINIO LAIKRAŠČIO THE SUN  
 BULVARINIS LAIKRAŠTIS THE SUN  
 BULVARINIS SKAITALAS  
 BULVARINĖ SPAUDA  
 BULVARINĖS SPAUDOS  
 BULVINIAMS NEMATODAMS  
 BULVINIŲ BLYNŲ  
 BULVIŲ DERLIUS  
 BULVIŲ IR DARŽOVIŲ  
 BULVIŲ TRAŠKUČIŲ  
 BULVIŲ VEISLĖ  
 BULVIŲ VEISLĖS  
 BUNKERĮ IR VISUS JAME BUVUSIUS PARTIZANUS  
 BURAČAS B LIETUVOS KAIMO PAPROČIAI  
 BURNOS ERTMĖS  
 BURNOS ERTMĘ  
 BURNOS GLEIVINĖS  
 BURNOS HIGIENISTAS  
 BURNOS HIGIENISTO  
 BURNOS HIGIENOS  
 BUROKINE TARKA  
 BURTAI BUS TRAUKIAMI  
 BURTAI LĖMĖ  
 BURTŲ KELIU  
 BURTŲ LAZDELE MOSTELĖJUS  
 BURTŲ TRAUKIMO  
 BURŽUAZINIAI NACIONALISTAI  
 BURŽUAZINIŲ NACIONALISTŲ  
 BURŽUAZINĖS REVOLIUCIJOS  
 BUS AUKOJAMOS ŠV MIŠIOS  
 BUS DAUGIAU KALBĖJOSI GEDIMINAS ZEMLICKAS 
 BUS DEBESUOTA SU PRAGIEDRULIAIS  
 BUS EUROPOS SĄJUNGOS IR NATO NARĖ  
 BUS IŠKELTA BAUDŽIAMOJI BYLA  
 BUS KELIAMA BAUDŽIAMOJI BYLA  
 BUS NAGRINĖJAMA CIVILINĖ BYLA  
 BUS NEPASTOVIAI DEBESUOTA LIETAUS NENUMATOMA  
 BUS REGISTRUOJAMI TIK TIE AUTOMOBILIAI KURIE ATITINKA EUROPIETIŠKUS reikalavimus; standartus 
 BUS REMIAMASI TEKSTU ANGLŲ KALBA  
 BUS REMIAMASI TEKSTU RUSŲ KALBA  
 BUS SKAIČIUOJAMI TIK KAIP VIENAS BALSAS  
 BUS SUTEIKTA GALIMYBĖ  
 BUTELIS DEGTINĖS  
 BUTELĮ DEGTINĖS  
 BUTELĮ SU benzinu; degiu skysčiu 
 BUTKUS Z LIETUVOS IR LATVIJOS SANTYKIAI  
 BUTO DURIS  
 BUTO DURYS  
 BUTO DURŲ  
 BUTO INDIVIDUALAUS GYVENAMOJO NAMO ŠILDYMO IŠLAIDŲ  
 BUTO SAVININKAS  
 BUTO ŠEIMININKAS  
 BUTO ŠEIMININKEI  
 BUTO ŠEIMININKO  
 BUTO ŠEIMININKĄ  
 BUTO ŠEIMININKĖ  
 BUTO ŠEIMININKĖS  
 BUTUI GAUTI  
 BUTŲ DAUGIABUČIUOSE PASTATUOSE  
 BUTŲ DAUGIABUČIUOSE PASTATUOSE PRADINĖ VIDUTINĖ RINKOS KAINA DIDINAMA ... 
 BUTŲ FONDAS  
 BUTŲ FONDO  
 BUTŲ FONDUI  
 BUTŲ FONDĄ  
 BUTŲ IR KOMUNALINIO ŪKIO EKSPLOATAVIMO  
 BUTŲ KOMUNALINIO ŪKIO IR SOCIALINIO VYSTYMO BANKO  
 BUTŲ PRIVATIZAVIMO  
 BUTŲ PRIVATIZAVIMO KLAUSIMAIS  
 BUTŲ PRIVATIZAVIMO ĮSTATYME  
 BUTŲ PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMO  
 BUTŲ SAVININKAI  
 BUTŲ SAVININKŲ  
 BUTŲ SAVININKŲ BENDRIJOS  
 BUTŲ STATYBA POLITINIAMS KALINIAMS IR TREMTINIAMS  
 BUTŲ STATYBAI  
 BUTŲ ŪKIO  
 BUTŲ ŪKIO EKSPLOATAVIMO  
 BUTŲ ŪKIO TARNYBA  
 BUTŲ ŪKIO TARNYBOS  
 BUTŲ ŪKIO TARNYBŲ  
 BUTŲ ŪKIO ĮMONĖS  
 BUTŲ ŪKIS  
 BUVEINĖ YRA APSKRITIES CENTRE  
 BUVEINĖ YRA ŠIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 BUVEINĖS ADRESAS  
 BUVIMAS AR NEBUVIMAS  
 BUVIMO AR NEBUVIMO  
 BUVIMO PASAULYJE  
 BUVIMO SAVIMI  
 BUVIMO VALDŽIOJE  
 BUVIMO VALSTYBĖ  
 BUVIMO VALSTYBĖJE  
 BUVIMO VALSTYBĖS teritorijoje 
 BUVIMO VIETA  
 BUVIMO VIETA NEŽINOMA  
 BUVIMO VIETOS  
 BUVIMO VIETĄ  
 BUVIMO VIETĄ IR DARBO LAIKĄ  
 BUVIMĄ SAVIMI  
 BUVO AREŠTUOTAS IR NUTEISTAS MIRTIES BAUSME  
 BUVO ATLEISTAS IŠ PAREIGŲ  
 BUVO ATVEJŲ KAI ... 
 BUVO AUKOJAMOS ŠV MIŠIOS  
 BUVO DUOTAS ĮSAKYMAS  
 BUVO IŠKELTA BAUDŽIAMOJI BYLA  
 BUVO IŠLEISTAS Į LAISVĘ  
 BUVO IŠTREMTAS Į SIBIRĄ  
 BUVO IŠTREMTI IŠ LIETUVOS  
 BUVO IŠVEŽTOS IŠ LIETUVOS MUITŲ TERITORIJOS IR DĖL TAM TIKRŲ PRIEŽASČIŲ TARP JŲ DĖL BROKO  
 BUVO LAIKAS KAI ... 
 BUVO LAIKOMI ANT GILAUS KRAIKO  
 BUVO LEISTA PIRKTI ŽEMĖS SKLYPĄ  
 BUVO METAS KAI ... 
 BUVO NUSTATYTAS VIDUTINIS GIRTUMO LAIPSNIS  
 BUVO NUVEŽTAS Į LIGONINĘ  
 BUVO PADARYTAS APYSUNKIS KŪNO SUŽALOJIMAS  
 BUVO PALEISTAS Į LAISVĘ  
 BUVO PASAULYJE IR IKI ĮSTATYMO  
 BUVO PASKELBTAS KONKURSAS  
 BUVO PASKIRTA ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA  
 BUVO PASKUTINĖ PASKAITA IR PASKUTINIS SKAMBUTIS  
 BUVO PATEIKTAS KLAUSIMAS  
 BUVO PAŠALINTAS IŠ AIKŠTĖS  
 BUVO PAŠAUKTI Į BŪTINĄJĄ KARINĘ TARNYBĄ SOVIETINĖJE ARMIJOJE  
 BUVO PRIVERSTI PALIKTI SAVO NAMUS  
 BUVO SUDARYTOS SĄLYGOS  
 BUVO SUTEIKTA GALIMYBĖ  
 BUVO SUTEIKTA TEISĖ  
 BUVO SUŽALOTI AR ŽUVO ŽMONĖS ARBA BUVO PADARYTA DIDELĖ TURTINĖ ŽALA  
 BUVO UŽDĖTI ANTRANKIAI  
 BUVO VIENAS IŠ NEDAUGELIO  
 BUVO ĮŠVENTINTAS KUNIGU  
 BUVUSI KAUNO VALSTYBINĖ įmonė 
 BUVUSI VALSTYBINĖ AKCINĖ ĮMONĖ  
 BUVUSI VALSTYBINĖ ĮMONĖ  
 BUVUSI VILNIAUS VALSTYBINĖ įmonė 
 BUVUSI ŽMONA  
 BUVUSIAI JUGOSLAVIJAI  
 BUVUSIAI ŽMONAI  
 BUVUSIAM PREZIDENTUI  
 BUVUSIAM SAVININKUI  
 BUVUSIAM SAVININKUI GALI BŪTI GRĄŽINAMAS ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPAS  
 BUVUSIAME VAIKŲ DARŽELYJE  
 BUVUSIAS SOVIETINES RESPUBLIKAS  
 BUVUSIEMS KOMUNISTAMS  
 BUVUSIEMS POLITINIAMS KALINIAMS  
 BUVUSIEMS POLITINIAMS KALINIAMS IR TREMTINIAMS  
 BUVUSIEMS SAVININKAMS  
 BUVUSIO DVARO  
 BUVUSIO GYVENIMO  
 BUVUSIO JAV PREZIDENTO BILLO CLINTONO 
 BUVUSIO JAV SENATORIAUS  
 BUVUSIO JUGOSLAVIJOS PREZIDENTO SLOBODANO MILOŠEVIČIAUS 
 BUVUSIO KOLŪKIO  
 BUVUSIO MINISTRO  
 BUVUSIO MINISTRO PIRMININKO  
 BUVUSIO POLITINIO KALINIO  
 BUVUSIO PREMJERO  
 BUVUSIO PREZIDENTO  
 BUVUSIO RYTŲ BLOKO  
 BUVUSIO SAVININKO  
 BUVUSIO SEIMO NARIO  
 BUVUSIO SEIMO PIRMININKO VYTAUTO LANDSBERGIO 
 BUVUSIO SSRS VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO KGB LTSR PADALINIO  
 BUVUSIO VARŠUVOS PAKTO  
 BUVUSIO VIDAUS REIKALŲ MINISTRO  
 BUVUSIO VYRO  
 BUVUSIO ŠALIES VADOVO  
 BUVUSIOJE JUGOSLAVIJOJE  
 BUVUSIOJE LAIKINOJOJE SOSTINĖJE  
 BUVUSIOJE SOVIETŲ SĄJUNGOJE  
 BUVUSIOJE TARYBŲ SĄJUNGOJE  
 BUVUSIOS JUGOSLAVIJOS  
 BUVUSIOS JUGOSLAVIJOS TERITORIJOJE  
 BUVUSIOS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS  
 BUVUSIOS RUSIJOS IMPERIJOS  
 BUVUSIOS RYTŲ VOKIETIJOS  
 BUVUSIOS SAVANORIŠKOSIOS DRAUGIJOS ARMIJAI AVIACIJAI IR LAIVYNUI REMTI  
 BUVUSIOS SAVANORIŠKOSIOS DRAUGIJOS ARMIJAI AVIACIJAI IR LAIVYNUI REMTI TURTO  
 BUVUSIOS SOVIETŲ SĄJUNGOS  
 BUVUSIOS SOVIETŲ SĄJUNGOS TERITORIJOJE  
 BUVUSIOS SSRS RESPUBLIKŲ  
 BUVUSIOS SSSR TERITORIJOJE  
 BUVUSIOS SĄJUNGOS  
 BUVUSIOS TARYBŲ SĄJUNGOS  
 BUVUSIOS TSRS EKONOMINIŲ RYŠIŲ SU UŽSIENIU BANKO LIETUVOS SKYRIUJE  
 BUVUSIOS VYRIAUSYBĖS  
 BUVUSIOS ŽEMĖS ŪKIO ĮMONĖS  
 BUVUSIOSE SOVIETINĖSE RESPUBLIKOSE  
 BUVUSIUOSE KGB RŪMUOSE  
 BUVUSIUS KOMUNISTUS  
 BUVUSIŲ DVARŲ IR PALIVARKŲ  
 BUVUSIŲ DVARŲ IR PALIVARKŲ PAMINKLINIŲ SODYBŲ  
 BUVUSIŲ KALINIŲ  
 BUVUSIŲ KAREIVINIŲ  
 BUVUSIŲ KGB DARBUOTOJŲ  
 BUVUSIŲ KGB RŪMŲ  
 BUVUSIŲ KOLŪKIŲ  
 BUVUSIŲ KOMUNISTŲ  
 BUVUSIŲ POLITINIŲ KALINIŲ  
 BUVUSIŲ POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ  
 BUVUSIŲ RUSIJOS FEDERACIJOS KARIUOMENĖS OBJEKTŲ ESANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 BUVUSIŲ SAVININKŲ  
 BUVUSIŲ SOVIETINIŲ RESPUBLIKŲ  
 BUVUSIŲ VYRIAUSYBIŲ  
 BUVUSIŲ ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ  
 BUVUSIŲ ŽMONIŲ  
 BUVUSĮ JUGOSLAVIJOS PREZIDENTĄ Slobodaną Miloševičių 
 BUVUSĮ LIETUVOS ambasadorių 
 BUVUSĮ LITO IR UŽSIENIO VALIUTOS SANTYKĮ  
 BUVUSĮ VIDAUS REIKALŲ MINISTRĄ  
 BUVĘ BENDRADARBIAI  
 BUVĘ KALINIAI  
 BUVĘ KOMUNISTAI  
 BUVĘ MOKINIAI  
 BUVĘ POLITINIAI KALINIAI  
 BUVĘ POLITINIAI KALINIAI IR TREMTINIAI  
 BUVĘ ŽMONĖS  
 BUVĘS ENERGETIKOS MINISTRAS L AŠMANTAS 
 BUVĘS GENERALINIS PROKURORAS  
 BUVĘS JAV VALSTYBĖS SEKRETORIUS  
 BUVĘS JO MOKINYS  
 BUVĘS JUGOSLAVIJOS lyderis; vadovas 
 BUVĘS JUGOSLAVIJOS PREZIDENTAS SLOBODANAS MILOŠEVIČIUS 
 BUVĘS KALINYS  
 BUVĘS KAUNO ŽALGIRIETIS  
 BUVĘS KAUNO ŽALGIRIO GYNĖJAS  
 BUVĘS KAUNO ŽALGIRIO KREPŠININKAS  
 BUVĘS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS AUDRIUS BUTKEVIČIUS 
 BUVĘS KREPŠININKAS  
 BUVĘS MAŽEIKIŲ NAFTOS GENERALINIS DIREKTORIUS GEDIMINAS KIESUS 
 BUVĘS MINISTRAS  
 BUVĘS MINISTRAS PIRMININKAS A ŠLEŽEVIČIUS 
 BUVĘS PARLAMENTARAS  
 BUVĘS PARTIZANAS  
 BUVĘS POLICININKAS  
 BUVĘS POLITINIS KALINYS  
 BUVĘS PREMJERAS  
 BUVĘS PREZIDENTAS  
 BUVĘS SEIMO NARYS  
 BUVĘS TREMTINYS  
 BUVĘS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS ALGIRDAS SAUDARGAS 
 BUVĘS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS  
 BUVĘS VYRAS  
 BUVĘS ŪKIO MINISTRAS EUGENIJUS MALDEIKIS; VALENTINAS MILAKNIS 
 BUVĘS ŽALGIRIETIS  
 BUVĘS ŽEMĖS ŪKIO ĮMONĖS DARBUOTOJAS  
 BVP VIENAM GYVENTOJUI  
 BYCHOVCO KRONIKA  
 BYCHOVCO KRONIKOJE  
 BYCHOVCO KRONIKOS  
 BYLA BUS NAGRINĖJAMA  
 BYLA BUVO IŠKELTA  
 BYLA BUVO NAGRINĖJAMA  
 BYLA BUVO NUTRAUKTA  
 BYLA BUVO PERDUOTA  
 BYLA BUVO SUSTABDYTA  
 BYLA DĖL nužudymo; chuliganizmo 
 BYLA IŠKELTA  
 BYLA NAGRINĖJAMA  
 BYLA NUTRAUKTA  
 BYLA PERDUOTA TEISMUI  
 BYLOJE BUS PRIIMTAS ATITINKAMAS SPRENDIMAS  
ištirti; pagal faktines BYLOS APLINKYBES  
 BYLOS APLINKYBIŲ tyrimą; ištyrimui 
suinteresuotas BYLOS BAIGTIMI  
 BYLOS DĖL chuliganizmo; garbės ir orumo; kontrabandos 
 BYLOS EIGĄ  
 BYLOS KURIOJE PRAŠOMA SUTEIKTI TEISINĘ PAGALBĄ  
 BYLOS MEDŽIAGA  
 BYLOS NAGRINĖJIMAS  
 BYLOS NAGRINĖJIMAS ATIDĖTAS  
 BYLOS NAGRINĖJIME  
 BYLOS NAGRINĖJIMO  
 BYLOS NAGRINĖJIMO METU  
 BYLOS NAGRINĖJIMĄ  
 BYLOS TYRIMAS  
 BYLOS TYRIMO  
 BYLOS TYRIMUI  
 BYLOS TYRIMĄ  
 BYLOSE DĖL GARBĖS IR ORUMO GYNIMO  
 BYLOSE DĖL GRĄŽINIMO Į DARBĄ DĖL ATLYGINIMO UŽ DARBĄ  
 BYLOSE DĖL NUSIKALTIMŲ NUMATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO ... straipsniuose 
 BYLOSE DĖL NUSIKALTIMŲ UŽ KURIUOS GALI BŪTI SKIRIAMA MIRTIES BAUSMĖ  
 BYLĄ DĖL to; chuliganizmo 
grąžinti BYLĄ TARDYMUI PAPILDYTI  
 BYLĄ TIRIANTIS tardytojas; pareigūnas 
 BYLĄ TIRIANTIS PROKURORAS  
 BYLĄ TIRIANTYS prokurorai; teisėjai 
 BYLĄ TIRIANTYS PAREIGŪNAI  
 BYLĄ TIRIANČIO PAREIGŪNO AR TEISMO KURIO ŽINIOJE YRA BYLA  
 BYLĄ TIRIANČIO PAREIGŪNO ARBA TEISMO KURIO ŽINIOJE YRA BYLA  
 BYLĄ TYRĘS prokuroras; tardytojas 
perdavus; atidavė BYLĄ Į TEISMĄ  
 BYLŲ DĖL TEISĖS AKTŲ ATITIKIMO KONSTITUCIJAI  
 BYLŲ NAGRINĖJIMAS  
 BYLŲ NAGRINĖJIMO  
 BYLŲ NAGRINĖJIMĄ  
 BYLŲ TYRIMĄ  
 BĖDA TA KAD ... 
 BĖGA IŠ NAMŲ  
 BĖGANT LAIKUI  
 BĖGANT METAMS  
 BĖGIMO APLINK LIETUVĄ  
 BĖGIMO MĖGĖJŲ  
 BĖGO METAI  
 BĮ SOVETA BALTIKA  
 BŪDAI IR METODAI  
 BŪDAI IR PRIEMONĖS  
 BŪDAMAS APSVAIGĘS NUO ALKOHOLIO NARKOTINIŲ AR TOKSINIŲ PRIEMONIŲ  
 BŪDAMI APSVAIGĘ NUO ALKOHOLIO NARKOTINIŲ AR TOKSINIŲ PRIEMONIŲ  
 BŪDAMI OPOZICIJOJE  
 BŪDAS KAI PRIVATIZAVIMO SANDORIS SUDAROMAS  
 BŪDAS SENOVĖS LIETUVIŲ KALNĖNŲ  
 BŪDINGAS BRUOŽAS  
 BŪDINGUS BRUOŽUS  
 BŪDINGŲ BRUOŽŲ  
 BŪDINGŲ POŽYMIŲ  
 BŪDUS IR PRIEMONES  
 BŪDŲ IR PRIEMONIŲ  
 BŪK VYRAS  
 BŪK ŽMOGUS  
 BŪKLEI GERINTI  
 BŪKLEI PAGERINTI  
 BŪKLEI ĮVERTINTI  
 BŪKLĖ BUVO SUNKI  
 BŪKLĖ KRITIŠKA  
 BŪKLĖ LABAI SUNKI  
 BŪKLĖ PO operacijos 
 BŪKLĖ SUNKI  
 BŪRELIO NARIAI  
 BŪRELIO VADOVAS  
 BŪRELIO VADOVĖ  
 BŪRIO VADAS  
 BŪRIO VADAS LEITENANTAS  
 BŪRIO VADAS LTN  
 BŪRIO VADO  
 BŪRIO VADU  
 BŪRIO VADUI  
 BŪRIŲ IR SKYRIŲ  
 BŪRIŲ VADAI  
 BŪSIMAJAME SEIME  
 BŪSIMO GYVENIMO TRUKMĖ  
 BŪSIMO STATYBOS OBJEKTO  
 BŪSIMOJO LAIKO  
 BŪSIMOMS KARTOMS  
 BŪSIMOSIOMS KARTOMS  
 BŪSIMOSIOS VYRIAUSYBĖS  
 BŪSIMUOSE RINKIMUOSE  
 BŪSIMUOSIUOSE PREZIDENTO RINKIMUOSE  
 BŪSIMŲ MOKYTOJŲ  
 BŪSIMŲ MOKYTOJŲ ATRANKOS  
 BŪSIMŲJŲ KARTŲ  
 BŪSIMŲJŲ KUNIGŲ  
 BŪSTO IR URBANISTIKOS  
 BŪSTO KREDITAVIMO  
 BŪSTO KREDITAVIMO FONDAS  
 BŪSTO PASKOLŲ DRAUDIMAS  
 BŪSTO STATYBOS  
paskolos BŪSTUI ĮSIGYTI ar atnaujinti 
 BŪTENT DĖL ŠIOS PRIEŽASTIES  
 BŪTENT TOKIU BŪDU  
 BŪTENT TUO METU  
 BŪTENT ŠIUO LAIKOTARPIU  
prisiekiu BŪTI IŠTIKIMAS LIETUVOS RESPUBLIKAI  
prisiekiu BŪTI IŠTIKIMAS LIETUVOS RESPUBLIKAI IR KONSTITUCIJAI  
 BŪTI JŲ VALDYMO ORGANŲ NARIAIS JEIGU ĮSTATYMAI NENUMATO KITAIP  
 BŪTI KANDIDATAIS Į RESPUBLIKOS PREZIDENTUS  
 BŪTI KANDIDATU Į RESPUBLIKOS PREZIDENTUS  
 BŪTIES IR BUITIES  
 BŪTIES IR NEBŪTIES  
 BŪTIES SAU  
 BŪTINA NURODYTI IŠVEŽANT PREKES IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS ĮFORMINTO BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO ARBA EKSPORTO IR TRANZITO RINKINIO  
 BŪTINA PASITARTI SU GYDYTOJU  
 BŪTINA PATIKSLINTI ŠIOS ĮMONĖS ĮSTATINĮ KAPITALĄ  
 BŪTINA SĄLYGA  
 BŪTINAS PATAISAS IR PAPILDYMUS  
 BŪTINGĖS NAFTA MAŽEIKIŲ NAFTA  
 BŪTINGĖS NAFTOS  
 BŪTINGĖS NAFTOS GENERALINIS DIREKTORIUS VLADISLOVAS GEDVILAS 
 BŪTINGĖS NAFTOS TERMINALAS  
 BŪTINGĖS NAFTOS TERMINALE  
 BŪTINGĖS NAFTOS TERMINALO  
 BŪTINGĖS NAFTOS TERMINALĄ  
 BŪTINGĖS TERMINALAS  
 BŪTINGĖS TERMINALE  
 BŪTINGĖS TERMINALO  
 BŪTINGĖS TERMINALO STATYBOS  
 BŪTINGĖS TERMINALO STATYBĄ  
 BŪTINGĖS TERMINALUI  
 BŪTINGĖS TERMINALĄ  
 BŪTINIAUSIOMS REIKMĖMS  
 BŪTINIAUSIŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO  
 BŪTINOJI GINTIS  
 BŪTINOJI MEDICINOS PAGALBA  
 BŪTINOJO ASORTIMENTO KOMPENSUOJAMŲ VAISTŲ SĄRAŠO  
 BŪTINOJO STAŽO  
 BŪTINOS NAUJOS TEISINĖS NORMOS  
 BŪTINOS SĄLYGOS  
 BŪTINOSIOS GINTIES  
 BŪTINOSIOS GINTIES RIBAS  
 BŪTINOSIOS GINTIES RIBŲ  
 BŪTINOSIOS GINTIES RIBŲ PERŽENGIMAS  
 BŪTINOSIOS KARINĖS TARNYBOS  
 BŪTINOSIOS KARINĖS TARNYBOS AR KARINIŲ MOKYMŲ  
 BŪTINOSIOS KARO TARNYBOS  
 BŪTINOSIOS KARO TARNYBOS KARIUI  
 BŪTINOSIOS MEDICINOS PAGALBOS  
 BŪTINOSIOS TARNYBOS  
 BŪTINOSIOS TARNYBOS KARIŲ  
 BŪTINĄJĄ KARINĘ TARNYBĄ  
 BŪTINĄJĄ KARO TARNYBĄ  
 BŪTINŲJŲ MEDIKAMENTŲ BEI MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ IŠLAIDOS ARBA JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO AR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ BEI SAVIVALDYBIŲ LĖŠŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ VISOS IŠLAIDOS AR JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO AR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ LĖŠŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ VISOS IŠLAIDOS AR JŲ DALIS KOMPENSUOJAMA IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO IR LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ KURIŲ IŠLAIDOS ARBA JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO IR LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ KURIŲ IŠLAIDOS ARBA JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ LĖŠŲ  
 BŪTIS IR NEBŪTIS  
 BŪTIS SAU  
 BŪTOJO LAIKO  
 BŪTOVĖS SLĖPINIAI  
 BŪTUOJU LAIKU  
 BŪTĮ IR BUITĮ  
 BŪTŲ PER DIDELĖ PRABANGA  
 BŪTŲ SUDARYTOS SĄLYGOS  
 BŪTŲ UŽKIRSTAS KELIAS