Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 D ŽUTAUTAS ŽAIDĖ VISAS RUNGTYNES D ČESNAUSKIS NERUNGTYNIAVO  
 DABAR ATĖJO LAIKAS  
 DABAR IR ATEITYJE  
 DABAR KVIEČIU Į TRIBŪNĄ ... 
 DABAR LIETUVOJE VEIKIA ... 
 DABAR PATS LAIKAS  
 DABARTIES IR ATEITIES  
 DABARTIES IR PRAEITIES  
 DABARTINE RAŠYBA  
 DABARTINEI VALDŽIAI  
 DABARTINEI VYRIAUSYBEI  
 DABARTINIO PREZIDENTO  
 DABARTINIS PREZIDENTAS  
 DABARTINIS ČEKŲ KARALIUS  
 DABARTINIS ČEKŲ KARALIUS YRA IŠMINTINGAS  
 DABARTINIS ŠALIES VADOVAS VALDAS ADAMKUS  
 DABARTINIU METU  
 DABARTINĖ PADĖTIS  
 DABARTINĖ VALDŽIA  
 DABARTINĖ VYRIAUSYBĖ  
 DABARTINĖJE LIETUVIŲ KALBOJE  
 DABARTINĖJE LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 DABARTINĖJE SITUACIJOJE  
 DABARTINĖMIS SĄLYGOMIS  
 DABARTINĖS LIETUVIŲ KALBOS  
 DABARTINĖS LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA  
 DABARTINĖS LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS  
 DABARTINĖS LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNE  
 DABARTINĖS LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNO  
 DABARTINĖS LIETUVOS  
 DABARTINĖS PADĖTIES  
 DABARTINĖS VALDŽIOS  
 DABARTINĖS VYRIAUSYBĖS  
 DABARTINĘ PADĖTĮ  
 DABARTINĘ SITUACIJĄ  
 DABARTINĘ VALDŽIĄ  
 DABARTIS IR ATEITIS  
 DABARTIS IR PERSPEKTYVOS  
 DABARTĮ IR ATEITĮ  
 DABARČIAI IR ATEIČIAI  
 DAIGINIMO TERPĖJE  
 DAIKTAI PREKĖS  
 DAIKTINIAI ĮRODYMAI  
 DAIKTINIAIS ĮRODYMAIS  
 DAIKTINIUS ĮRODYMUS  
 DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ  
 DAIKTINĖS TEISĖS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ŠIŲ TEISIŲ APRIBOJIMAI TURTO SAVININKO PRIEVOLĖS  
 DAIKTINĖS TEISĖS Į TURTĄ  
 DAIKTO AR REIŠKINIO  
 DAIKTO IR ŽODŽIO  
 DAIKTU PANAŠIU Į PISTOLETĄ  
 DAIKTUS ANT KURIŲ YRA NUSIKALTIMO PĖDSAKŲ  
 DAIKTUS IR REIŠKINIUS  
 DAIKTUS KURIE YRA NUSIKALTIMO ĮRANKIAI  
 DAIKTUS KURIŲ KIEKIS YRA DIDESNIS UŽ ... 
 DAIKTUS PREKES  
vadinti DAIKTUS TIKRAISIAIS VARDAIS  
 DAIKTĄ KURIS BUVO ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO PADARYMO ĮRANKIS ARBA TIESIOGINIS OBJEKTAS  
 DAIKTŲ AR REIŠKINIŲ  
 DAIKTŲ IR REIŠKINIŲ  
 DAIKTŲ IR ŽMONIŲ  
 DAIKTŲ KURIŲ KIEKIS YRA DIDESNIS UŽ ... 
 DAIKTŲ PREKIŲ  
 DAIKTŲ REIŠKINIŲ  
 DAIKTŲ SAVYJE  
 DAILININKO KŪRYBOS  
 DAILININKŲ SĄJUNGA  
 DAILININKŲ SĄJUNGOJE  
 DAILININKŲ SĄJUNGOS  
 DAILININKŲ SĄJUNGOS KAUNO GALERIJA  
 DAILININKŲ SĄJUNGOS KAUNO SKYRIAUS PIRMININKAS EUGENIJUS NALEVAIKA 
 DAILIOJI KALYTĖ  
 DAILIOJO JOJIMO  
 DAILIOJO ČIUOŽIMO  
 DAILIOSIOS KERAMIKOS  
 DAILIOSIOS LYTIES ATSTOVIŲ  
 DAILIOSIOS LYTIES ATSTOVĖ  
 DAILIOSIOS LYTIES ATSTOVĖMS  
 DAILIOSIOS LYTIES ATSTOVĖS  
 DAILIŲJŲ AMATŲ  
 DAILIŲJŲ MENŲ  
 DAILUSIS ČIUOŽIMAS  
 DAILĖS AKADEMIJA  
 DAILĖS AKADEMIJOJE  
 DAILĖS AKADEMIJOS  
 DAILĖS AKADEMIJĄ  
 DAILĖS GALERIJA  
 DAILĖS GALERIJOJE  
 DAILĖS GALERIJOS  
 DAILĖS INSTITUTE  
 DAILĖS INSTITUTO  
 DAILĖS INSTITUTĄ  
 DAILĖS IR ARCHITEKTŪROS  
 DAILĖS IR MUZIKOS  
 DAILĖS ISTORIJOS  
 DAILĖS KŪRINIAI  
 DAILĖS KŪRINIO  
 DAILĖS KŪRINIŲ  
 DAILĖS KŪRINYS  
 DAILĖS MOKYKLOJE  
 DAILĖS MOKYKLOS  
 DAILĖS MOKYKLĄ  
 DAILĖS MUZIEJAUS  
 DAILĖS MUZIEJAUS DIREKTORIUS ROMUALDAS BUDRYS 
 DAILĖS MUZIEJUJE  
 DAILĖS MUZIEJUS  
 DAILĖS PARODA  
 DAILĖS PARODOS  
 DAILĖS PARODŲ  
 DAILĖS STUDIJOS  
 DAILŲJĮ ČIUOŽIMĄ  
 DAINA APIE sakalą; meilę; jūrą 
 DAINAVO CHORE  
 DAINAVO IR ŠOKO  
 DAINAVOS KRAŠTO  
 DAINAVOS MIKRORAJONE  
 DAINAVOS POLICIJOS KOMISARIATO  
 DAINAVOS POLIKLINIKOJE  
 DAINAVOS POLIKLINIKOS  
 DAINAVOS POLIKLINIKOS DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS STEIGĖJŲ  
 DAINAVOS POLIKLINIKOS DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS ĮSTATUS  
 DAINAVOS ŠALIES SENŲ ŽMONIŲ padavimai 
 DAINOMIS IR ŠOKIAIS  
 DAINOS IR ŠOKIAI  
 DAINUOJAMAISIAIS INTARPAIS  
 DAINUOJAMOSIOS POEZIJOS  
 DAINUOJANTI REVOLIUCIJA  
 DAINUOJANČIOS REVOLIUCIJOS  
 DAINĄ APIE saulę 
 DAINŲ DAINELĖ  
 DAINŲ DAINELĖS  
 DAINŲ IR ŠOKIŲ  
 DAINŲ IR ŠOKIŲ ANSAMBLIO  
 DAINŲ IR ŠOKIŲ ANSAMBLIS  
 DAINŲ SLĖNIO  
 DAINŲ SLĖNYJE  
 DAINŲ TEKSTAI  
 DAINŲ TEKSTUS  
 DAINŲ ŠVENTEI  
 DAINŲ ŠVENTĖJE  
 DAINŲ ŠVENTĖS  
 DAINŲ ŠVENTĖSE  
 DAINŲ ŠVENTĘ  
 DAINŲ ŠVENČIŲ  
 DAIVA KLIMAVIČIENĖ APSKRITIES VIRŠININKO ATSTOVĖ SPAUDAI  
 DAKTARAS FAUSTAS  
 DAKTARINĘ DISERTACIJĄ  
 DAKTARO DISERTACIJA  
 DAKTARO DISERTACIJAS  
 DAKTARO DISERTACIJOJE  
 DAKTARO DISERTACIJOS  
 DAKTARO DISERTACIJOS SANTRAUKA  
 DAKTARO DISERTACIJĄ  
 DAKTARO DISERTACIJŲ  
 DAKTARO IR HABILITUOTO DAKTARO MOKSLO LAIPSNIAI  
 DAKTARO IR HABILITUOTO DAKTARO MOKSLO LAIPSNIUS  
 DAKTARO JONO PRIIMAMASIS  
 DAKTARO LAIPSNĮ  
 DALAI LAMA  
 DALAI LAMAI  
 DALAI LAMOS  
 DALAI LAMĄ  
 DALAI LAMŲ  
 DALIES IR VISUMOS  
 DALIJASI PATIRTIMI  
 DALIJOSI MINTIMIS  
 DALIJOSI MINTIMIS APIE ... 
 DALIJOSI PATIRTIMI  
 DALIJOSI PRISIMINIMAIS  
 DALIJOSI SAVO PATIRTIMI  
 DALIJOSI ĮSPŪDŽIAIS  
 DALINIO PAKEITIMO  
 DALINIO PAKEITIMO  
 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO  
 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO PROJEKTAS NR ... 
 DALINIO PAKEITIMO IŠ DALIES PAKEIČIANT ... 
 DALINIO PAKEITIMO IŠ DALIES PAKEIČIANT IR PAPILDANT  
 DALINIO PAKEITIMO PROJEKTAS NR ... 
 DALINIO VADAS  
 DALINIS SAULĖS UŽTEMIMAS  
 DALINIŲ BAŽNYČIŲ  
 DALINIŲ IR PADALINIŲ  
 DALINĖMS STUDIJOMS MOKSLINĖMS STAŽUOTĖMS UŽSIENYJE  
 DALINĖS BAŽNYČIOS  
 DALIS BAŽNYČIOS VAIKŲ ANTROJO PASAULINIO KARO METAIS stokojo meilės persekiojamiems žydams 
 DALIS BENDRAME kapitale 
 DALIS GYVENTOJŲ  
 DALIS MŪSŲ  
... DALIS SKIRTA ... 
didžiausia; mažiausia; didžioji; likusi DALIS TENKA ... 
 DALIS ŽMONIŲ  
 DALYDAMASIS MINTIMIS APIE ... 
... DALYJE NURODOMAS SKAITMUO  
 DALYKINIAMS REIKALAMS TVARKYTI  
 DALYKINIAMS SUSITIKIMAMS  
 DALYKINIAMS SUSITIKIMAMS IR DERYBOMS  
 DALYKO ESMĘ  
 DALYKO PASKIRTIS  
 DALYKO STRUKTŪRA IR RYŠIAI SU KITAIS DALYKAIS  
 DALYKŲ RYŠIAI PASAULIO PAŽINIMAS  
 DALYS IR REIKMENYS  
 DALYTIS PATIRTIMI  
 DALYVAUJA NE MAŽIAU KAIP DU TREČDALIAI  
 DALYVAUJA ŠV MIŠIOSE  
 DALYVAUJANT NE MAŽIAU KAIP DVIEM TREČDALIAMS  
 DALYVAUJANT NE MAŽIAU KAIP PUSEI visų rinkėjų 
 DALYVAUJANT PAREIŠKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ GRUPĖS ATSTOVAMS SEIMO NARIAMS  
 DALYVAUJANTIEMS BYLOJE ASMENIMS  
 DALYVAUJANČIŲ BYLOJE ASMENŲ  
 DALYVAUJANČIŲ ŠALIŲ  
 DALYVAUS RINKIMUOSE  
 DALYVAUTI AUKCIONE  
 DALYVAUTI DISKUSIJOSE  
 DALYVAUTI EUROPOS TARYBOS PARLAMENTINĖS ASAMBLĖJOS ... 
 DALYVAUTI KONKURSE  
 DALYVAUTI LIETUVOS DUJŲ PRIVATIZAVIME  
 DALYVAUTI NATO VADOVAUJAMOJE TAIKOS ĮGYVENDINIMO OPERACIJOJE BUVUSIOJE JUGOSLAVIJOJE  
 DALYVAUTI OLIMPINĖSE ŽAIDYNĖSE  
 DALYVAUTI POLITINĖJE VEIKLOJE  
 DALYVAUTI PREZIDENTO RINKIMUOSE  
 DALYVAUTI RINKIMUOSE  
 DALYVAUTI SEIMO RINKIMUOSE  
 DALYVAUTI TARPTAUTINIUOSE RENGINIUOSE  
 DALYVAUTI VARŽYBOSE  
 DALYVAUTI VIEŠAME KONKURSE  
 DALYVAUTI VISUOMENĖS GYVENIME  
 DALYVAUTI ŠIAME PROJEKTE  
 DALYVAUTI ŠV MIŠIOSE  
 DALYVAVIMO NATO VADOVAUJAMOJE TAIKOS ĮGYVENDINIMO OPERACIJOJE BUVUSIOJE JUGOSLAVIJOJE  
 DALYVAVIMO TARPTAUTINIŲ ŠEIMOS METŲ PROGRAMOJE  
 DALYVAVIMO TARPTAUTINĖSE TAIKOS PALAIKYMO OPERACIJOSE KROATIJOJE  
 DALYVAVO DAUGELYJE konferencijų; mūšių; tarptautinių festivalių 
 DALYVAVO KOMISIJOS NARIAI K BARANAUSKAS A DZIENIENĖ 
 DALYVAVO NE DAUGIAU KAIP DU KANDIDATAI  
 DALYVAVO RINKIMUOSE  
 DALYVAVO ŠV MIŠIOSE  
 DALYVAVUSIŲ RINKIMUOSE RINKĖJŲ SKAIČIUS NUSTATOMAS PAGAL apylinkių rinkimų balsadėžėse rastų biuletenių skaičių 
 DALYVIŲ ATSAKYMUS  
 DALYVIŲ IR ŽIŪROVŲ  
 DALYVIŲ REGISTRACIJA  
 DALYVIŲ SKAIČIUS  
 DALYVIŲ SKAIČIŲ  
 DALYVIŲ TEISINIO STATUSO PRIPAŽINIMO IR VALSTYBĖS PARAMOS TEIKIMO  
tarp DALYVIŲ UŽĖMĖ ... vietą 
tarptautinės sutartys, kurių DALYVĖ YRA LIETUVOS RESPUBLIKA  
 DALĮ LĖŠŲ  
 DALĮ PELNO  
 DALĮ PINIGŲ  
 DALĮ SAVO TEISIŲ IR PAREIGŲ  
 DALĮ SUDARO parduodamos akcijos 
 DALĮ SUDARĖ lietuvininkai; valstiečiai 
 DALĮ TURTO  
 DALĮ UŽIMA darbas; miškai 
 DAMOKLO KARDAS  
 DAMOKLO KARDU  
 DANGAUS FONE  
 DANGAUS IR PRAGARO  
 DANGAUS IR ŽEMĖS  
 DANGAUS IR ŽEMĖS SŪNŪS  
 DANGAUS KARALYSTĖ  
 DANGAUS KARALYSTĖJE  
 DANGAUS KARALYSTĖS  
 DANGAUS KARALYSTĘ  
 DANGAUS KŪNAI  
 DANGAUS KŪNAI SAULĖ TEKA ... 
 DANGAUS KŪNŲ  
 DANGAUS SKLIAUTAS  
 DANGAUS SKLIAUTE  
 DANGAUS SKLIAUTO  
 DANGAUS SKLIAUTU  
 DANGAUS SKLIAUTĄ  
 DANGAUS ŠVIESULIAI  
 DANGAUS ŠVIESULIŲ  
 DANGIŠKOJO TĖVO  
 DANGIŠKOJO TĖVO VALIĄ  
 DANGUJE IR ŽEMĖJE  
 DANGUJE IR ŽEMĖJE TURI VARDĄ  
 DANGUJE ŽEMĖJE IR PO ŽEME  
 DANGUN ŽENGIMO  
 DANGUS IR PRAGARAS  
 DANGUS IR ŽEMĖ  
 DANGUS VIRŠ Berlyno; galvos; manęs; mūsų 
 DANGŲ IR ŽEMĘ  
 DANGŲ MĖLYNĄ  
maišyti DANGŲ SU ŽEME  
 DANIJOJE IR ŠVEDIJOJE  
 DANIJOS BENDROVEI  
 DANIJOS BENDROVĖ  
 DANIJOS BENDROVĖS  
 DANIJOS FIRMA  
 DANIJOS FIRMOS  
 DANIJOS IR LIETUVOS  
 DANIJOS IR NORVEGIJOS  
 DANIJOS IR ŠVEDIJOS  
 DANIJOS KARALYSTĖJE  
 DANIJOS KARALYSTĖS  
 DANIJOS KARALYSTĖS BATALIONO SUDĖTYJE DALYVAUTI NATO VADOVAUJAMOJE TAIKOS ĮGYVENDINIMO OPERACIJOJE BUVUSIOJE JUGOSLAVIJOJE  
 DANIJOS KRONŲ  
 DANIJOS TAIKOS PALAIKYMO BATALIONO SUDĖTYJE  
 DANIJOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS  
 DANIJOS VYRIAUSYBĖ  
 DANIJOS VYRIAUSYBĖS  
 DANISCO SUGAR  
 DANTIS SUKANDĘS  
 DANTIS UŽ DANTĮ  
 DANTŲ IR BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS  
 DANTŲ PASTA  
 DANTŲ PASTOS  
 DANTŲ PASTĄ  
 DANTŲ PROTEZAI  
 DANTŲ PROTEZAVIMO  
 DANTŲ PROTEZŲ  
 DANTŲ TECHNIKO BURNOS HIGIENISTO  
 DANTŲ ŠEPETĖLĮ  
 DANĖS UPĖJE  
 DANĖS UPĖS  
 DANŲ FIRMOS  
 DAR AMŽIAUS PRADŽIOJE  
 DAR BALANDŽIO MĖNESĮ  
 DAR BŪDAMAS STUDENTU  
 DAR CARO LAIKAIS  
 DAR DU KARTUS  
 DAR DU MĖNESIUS  
 DAR DU ĮVARČIUS  
 DAR DVEJUS METUS  
 DAR DVI SAVAITES  
 DAR GEGUŽĖS MĖNESĮ  
 DAR IKI TEISMO  
 DAR IKI ŠIŲ METŲ PABAIGOS  
 DAR IR DAR KARTĄ  
 DAR IR SĄSKAITĄ FAKTŪRĄ ARBA PVM SĄSKAITĄ FAKTŪRĄ  
 DAR IŠ TŲ LAIKŲ KAI ... 
 DAR KARTĄ  
 DAR KARTĄ APIE ... 
 DAR KARTĄ ATSIGRĘŽIU  
 DAR KARTĄ KARTOJU  
 DAR KARTĄ PABRĖŽIU  
 DAR KARTĄ PARAGINO  
 DAR KARTĄ PATVIRTINA  
 DAR KARTĄ PATVIRTINO  
 DAR KARTĄ PRIMENAME  
 DAR KARTĄ PRIMINĖ  
 DAR KARTĄ SAKAU  
 DAR KELERIUS METUS  
 DAR KELETĄ KARTŲ  
 DAR KELIAS DIENAS  
 DAR KELIS KARTUS  
 DAR MOKYKLOS SUOLE  
 DAR MOTINOS ĮSČIOSE  
 DAR NE KARTĄ  
 DAR NE LAIKAS  
 DAR NE TAIP SENIAI  
 DAR NE VAKARAS  
 DAR NĖ KARTO  
 DAR PO AKIMIRKOS  
 DAR PO KELIŲ DIENŲ  
 DAR PO KELIŲ MINUČIŲ  
 DAR PO KIEK LAIKO  
 DAR PO MINUTĖS  
 DAR PO MĖNESIO  
 DAR PO SAVAITĖS  
 DAR PORĄ dienų; klausimų; metų 
 DAR PORĄ KARTŲ  
 DAR PRAĖJUSIAIS METAIS  
 DAR PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ  
 DAR PRIEŠ ANTRĄJĮ PASAULINĮ KARĄ  
 DAR PRIEŠ GERĄ DEŠIMTMETĮ  
 DAR PRIEŠ KALĖDAS  
 DAR PRIEŠ KARĄ  
 DAR PRIEŠ KELETĄ METŲ  
 DAR PRIEŠ METUS  
 DAR PRIEŠ PIRMĄJĮ PASAULINĮ KARĄ  
 DAR PRIEŠ SAVAITĘ  
 DAR SOVIETINIAIS LAIKAIS  
 DAR SPAUSTUVĖS DAŽAIS kvepiančią knygą 
 DAR STUDIJŲ METAIS  
 DAR SYKĮ  
 DAR TURI PATEIKTI BANKO PAŽYMĄ APIE SAVO FINANSINĘ BŪKLĘ  
 DAR TĄ PATĮ VAKARĄ  
 DAR TĄ PAČIĄ DIENĄ  
 DAR VIENA APLINKYBĖ  
 DAR VIENA GALIMYBĖ  
 DAR VIENA NAUJIENA  
 DAR VIENA NAUJOVĖ  
 DAR VIENA PASTABA  
 DAR VIENA PROBLEMA  
 DAR VIENAI KADENCIJAI  
 DAR VIENAS ASPEKTAS  
 DAR VIENAS BŪDAS  
 DAR VIENAS DALYKAS  
 DAR VIENAS PAVYZDYS  
 DAR VIENAS SMŪGIS  
 DAR VIENAS ŽINGSNIS  
 DAR VIENAS ŽMOGUS  
 DAR VIENĄ DALYKĄ  
 DAR VIENĄ PERGALĘ  
 DAR VIENĄ SMŪGĮ  
 DAR VIENĄ ĮVARTĮ  
 DAR VIENĄ ŽINGSNĮ  
 DAR XIX A PABAIGOJE  
 DAR XIX A PABAIGOJE XX A PRADŽIOJE  
 DAR YRA LAIKO  
 DAR ŠIAIS METAIS  
 DAR ŠIĄ SAVAITĘ  
 DAR ŠĮ MĖNESĮ  
 DARBAI APIE ... 
 DARBAI ATLIEKAMI ... 
 DARBAI IR DIENOS  
 DARBAI KURIE DĖL GAMTINIŲ IR KLIMATO SĄLYGŲ dirbami ne ištisus metus 
 DARBAI SUSIJĘ SU ... 
 DARBAI ĮSKAITANT ESKIZŲ IR BRĖŽINIŲ parengimą; paruošimą 
 DARBAIS O NE ŽODŽIAIS  
šiems DARBAMS ATLIKTI  
 DARBAMS FINANSUOTI  
 DARBAMS Į VOKIETIJĄ  
 DARBAS APIE M K Čiurlionį 
 DARBAS ATLIKTAS  
 DARBAS DORA DARNA  
 DARBAS SU KOMPIUTERIU  
 DARBAS SU PACIENTAIS  
 DARBAS VIRTE VIRĖ  
 DARBAS VYKO  
 DARBDAVIAMS AR JŲ ĮGALIOTIEMS ASMENIMS  
 DARBDAVIAMS IR DARBUOTOJAMS  
 DARBDAVIO AR JO ĮGALIOTO ASMENS  
 DARBDAVIO AR JO ĮGALIOTO ASMENS SUTIKIMO  
 DARBDAVIO INICIATYVA  
 DARBDAVIO INICIATYVA GALI BŪTI ATLEIDŽIAMI IŠ DARBO  
 DARBDAVIO INICIATYVA KAI NĖRA DARBUOTOJO KALTĖS  
 DARBDAVIO INICIATYVA ŠIO ĮSTATYMO NUMATYTAIS ATVEJAIS  
 DARBDAVIO IR DARBUOTOJO  
 DARBDAVIO JO ĮGALIOTO ASMENS  
 DARBDAVIO VALIA  
 DARBDAVIUI AR JO ĮGALIOTAM ASMENIUI  
 DARBDAVIUI IR DARBUOTOJUI  
 DARBDAVIUS IR DARBUOTOJUS  
 DARBDAVIŲ IR DARBUOTOJŲ  
 DARBDAVIŲ IR JŲ ĮGALIOTŲ ASMENŲ  
 DARBDAVIŲ IR PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ATSTOVŲ  
 DARBDAVIŲ IR PROFSĄJUNGŲ  
 DARBDAVYS AR JO ĮGALIOTAS ASMUO  
 DARBDAVYS ARBA JO ĮGALIOTAS ASMUO PRIVALO PASIRAŠYTINAI SUPAŽINDINTI  
 DARBDAVYS NETURI TEISĖS REIKALAUTI KAD ... 
 DARBDAVYS PRIVALO PAREIKALAUTI KAD ... 
 DARBDAVYS PRIVALO VISIŠKAI ATSISKAITYTI SU atleidžiamu iš darbo darbuotoju 
 DARBDAVYS SUDERINĘS SU VALSTYBINE DARBO INSPEKCIJA  
 DARBDAVYS TURI TEISĘ PAREIKALAUTI  
 DARBE IR BUITYJE  
 DARBINE VEIKLA  
 DARBINGO AMŽIAUS  
 DARBINGO AMŽIAUS ASMENYS  
 DARBINGO AMŽIAUS ASMENŲ  
 DARBINGO AMŽIAUS GYVENTOJŲ  
 DARBINGO AMŽIAUS ŽMONIŲ  
 DARBINGO AMŽIAUS ŽMONĖS  
 DARBINGUMO NETEKIMO  
 DARBININKAI IR TARNAUTOJAI  
 DARBININKAMS IR TARNAUTOJAMS  
 DARBININKO DARBO VALANDOS KAINA  
 DARBININKO DARBO VALANDOS KAINA DIDINAMA ... 
 DARBININKŲ DARBO UŽMOKESTIS  
 DARBININKŲ DARBO UŽMOKESČIO  
 DARBININKŲ DARBO VALANDOS  
 DARBININKŲ IR TARNAUTOJŲ  
 DARBININKŲ IR VALSTIEČIŲ  
 DARBININKŲ KLASĖS  
 DARBININKŲ PARTIJOS  
 DARBININKŲ SĄJUNGA  
 DARBININKŲ SĄJUNGOS  
 DARBINIO TŪRIO  
 DARBINĖS VEIKLOS  
 DARBINĘ VEIKLĄ  
 DARBO APLINKA  
 DARBO APLINKOS  
 DARBO APLINKOS ORE  
 DARBO APLINKOS VEIKSNIŲ  
 DARBO APMOKĖJIMAS  
 DARBO APMOKĖJIMO  
 DARBO APMOKĖJIMUI  
 DARBO APMOKĖJIMĄ  
 DARBO BIRŽA  
 DARBO BIRŽAI  
 DARBO BIRŽAS  
 DARBO BIRŽOJE  
 DARBO BIRŽOMS  
 DARBO BIRŽOS  
 DARBO BIRŽOSE  
 DARBO BIRŽĄ  
 DARBO BIRŽŲ  
 DARBO DIENA  
 DARBO DIENAI  
 DARBO DIENAS  
 DARBO DIENOMIS  
 DARBO DIENOS  
 DARBO DIENOS PAMAINOS  
 DARBO DIENĄ  
 DARBO DIENŲ  
 DARBO DIENŲ SKAIČIAUS  
 DARBO DRAUSMĖS  
 DARBO DRAUSMĘ  
darbuotojas negali tinkamai atlikti DARBO DĖL PABLOGĖJUSIOS SVEIKATOS ARBA DĖL TO KAD JIS NETURI REIKIAMOS KVALIFIKACIJOS  
 DARBO EFEKTYVUMĄ  
 DARBO GRUPEI  
 DARBO GRUPES  
 DARBO GRUPIŲ  
 DARBO GRUPĖ  
 DARBO GRUPĖ VADOVAUJAMA ... 
 DARBO GRUPĖJE  
 DARBO GRUPĖMS  
 DARBO GRUPĖS  
 DARBO GRUPĖS NARIAI  
 DARBO GRUPĖS SUDARYTOS ŠIAM PROJEKTUI PARENGTI  
 DARBO GRUPĖS VADOVAS  
 DARBO GRUPĖS VADOVO  
 DARBO GRUPĖSE  
 DARBO GRUPĘ  
 DARBO INSPEKCIJA  
 DARBO INSPEKCIJOS  
 DARBO INSPEKTORIAI  
 DARBO INSPEKTORIUI  
 DARBO INSPEKTORIŲ  
 DARBO IR DARBŲ SAUGOS PRIEMONIŲ  
 DARBO IR DUONOS  
 DARBO IR GAISRINĖS SAUGOS  
 DARBO IR KAPITALO  
 DARBO IR LAISVALAIKIO  
 DARBO IR POILSIO  
 DARBO IR POILSIO LAIKO YPATUMAI  
 DARBO IR SOCIALINIŲ TYRIMŲ INSTITUTO  
 DARBO JĖGA  
 DARBO JĖGAI  
 DARBO JĖGOS  
 DARBO JĖGOS PASIŪLOS IR PAKLAUSOS  
 DARBO JĖGĄ  
 DARBO KABINETE  
 DARBO KNYGELĘ IR SOCIALINIO DRAUDIMO PAŽYMĖJIMĄ  
 DARBO KOKYBĖ  
 DARBO KOKYBĘ  
 DARBO KRŪVIS  
 DARBO KRŪVIU  
 DARBO KRŪVĮ  
 DARBO LAIKAS  
 DARBO LAIKO  
 DARBO LAIKO APSKAITA  
 DARBO LAIKO APSKAITOS  
 DARBO LAIKO APSKAITĄ  
 DARBO LAIKU  
 DARBO LAIKĄ  
 DARBO METODAI  
 DARBO METODUS  
 DARBO METODŲ  
 DARBO METU  
 DARBO METUS  
 DARBO METŲ  
 DARBO NAŠUMAS  
 DARBO NAŠUMO  
 DARBO NAŠUMĄ  
 DARBO ORGANIZAVIMAS  
 DARBO ORGANIZAVIMO  
 DARBO ORGANIZAVIMĄ  
 DARBO PAGAL SPECIALYBĘ  
 DARBO PAIEŠKOS  
 DARBO PAJAMAS NUO KURIŲ SKAIČIUOJAMOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS  
 DARBO PAKLAUSOS KREIVĖ  
 DARBO PARTIJA  
 DARBO PARTIJOS  
 DARBO PASIDALIJIMAS  
 DARBO PASIDALIJIMO  
 DARBO PATIRTIES  
 DARBO PATIRTIMI  
 DARBO PATIRTIS  
 DARBO PATIRTĮ  
 DARBO PLANĄ  
 DARBO POBŪDIS  
 DARBO POILSIO IR ŠVENČIŲ DIENOMIS  
 DARBO PRADŽIA  
 DARBO PRIEMONIŲ  
 DARBO PRIEMONĖS  
 DARBO REIKALAIS  
 DARBO REZULTATAI  
 DARBO REZULTATAIS  
 DARBO REZULTATAS  
 DARBO REZULTATUS  
 DARBO REZULTATŲ  
 DARBO REŽIMAS  
 DARBO RINKA  
 DARBO RINKAI  
 DARBO RINKOJE  
 DARBO RINKOS  
 DARBO RINKOS POLITIKOS  
 DARBO RINKĄ  
 DARBO SANTYKIAI  
 DARBO SANTYKIUS  
 DARBO SANTYKIŲ  
 DARBO SAUGOS  
 DARBO SAUGUMO  
 DARBO SPECIFIKA  
 DARBO SRITIS  
 DARBO STALO  
 DARBO STAŽAS  
 DARBO STAŽO  
 DARBO STAŽĄ  
 DARBO STILIUS  
 DARBO SU vaikais; grupėmis; žmonėmis; klientais 
 DARBO SU JAUNIMU  
 DARBO SU KOMPIUTERIAIS  
 DARBO SU KOMPIUTERIU  
 DARBO SUTARTIES  
 DARBO SUTARTIES ĮSTATYMO  
 DARBO SUTARTIS  
 DARBO SUTARTIS DARBDAVIO VALIA NEGALI BŪTI NUTRAUKTA SU MOTINA  
 DARBO SUTARTIS NUTRAUKIAMA  
 DARBO SUTARTIS SUDAROMA TARP FIZINIŲ ASMENŲ  
 DARBO SUTARTIS TURI BŪTI NUTRAUKTA  
 DARBO SUTARTYJE  
 DARBO SUTARTYJE DARBO UŽMOKESČIO DYDĮ  
 DARBO SUTARTYS  
 DARBO SUTARTĮ  
 DARBO SUTARČIŲ  
 DARBO SĄLYGAS  
 DARBO SĄLYGAS DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ IR PANAŠIAI  
 DARBO SĄLYGOMIS  
 DARBO SĄLYGOMS  
 DARBO SĄLYGOS  
 DARBO SĄLYGŲ  
 DARBO SĄNAUDAS  
 DARBO SĄNAUDOS  
 DARBO SĄNAUDŲ  
 DARBO TIKSLAS  
 DARBO TIKSLAS IŠTIRTI ... 
 DARBO TRUKMĖ  
 DARBO TRŪKUMUS  
 DARBO UŽMOKESTIS  
 DARBO UŽMOKESTIS DIDINAMAS  
 DARBO UŽMOKESTĮ  
 DARBO UŽMOKESTĮ IR KITAS SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIAS IŠMOKAS  
 DARBO UŽMOKESTĮ IR SU TUO SUSIJUSIAS IŠMOKAS  
 DARBO UŽMOKESČIO  
 DARBO UŽMOKESČIO FONDAS  
 DARBO UŽMOKESČIO FONDO  
 DARBO UŽMOKESČIO FONDĄ  
 DARBO UŽMOKESČIO FONDĄ TVIRTINA MIESTŲ RAJONŲ TARYBOS  
 DARBO UŽMOKESČIO PADIDINIMO KONKREČIAM DARBUOTOJUI  
 DARBO UŽMOKESČIO PAJAMŲ  
 DARBO UŽMOKESČIU  
 DARBO UŽMOKESČIUI  
 DARBO VAISIUS  
 DARBO VAL  
 DARBO VALANDAS  
 DARBO VALANDOMIS  
 DARBO VALANDOS  
 DARBO VALANDOS KAINOS PAGAL DARBŲ RŪŠIS  
 DARBO VALANDŲ  
 DARBO VIETA  
 DARBO VIETA PAREIGOS IR VISAS DARBO UŽMOKESTIS  
 DARBO VIETAI  
 DARBO VIETAS  
 DARBO VIETOJE  
 DARBO VIETOMIS  
 DARBO VIETOMS  
 DARBO VIETOS  
 DARBO VIETOS APTARNAVIMO  
 DARBO VIETOSE  
 DARBO VIETĄ  
 DARBO VIETŲ  
 DARBO VIETŲ HIGIENINIO ĮVERTINIMO  
 DARBO VIETŲ KŪRIMO  
 DARBO VIETŲ SKAIČIAUS  
 DARBO VIETŲ SKAIČIUS  
 DARBO VIETŲ SKAIČIŲ  
 DARBO ĮGŪDŽIŲ  
 DARBO ĮRANKIAI  
 DARBO ĮRANKIAIS  
 DARBO ĮRANKIUS  
 DARBO ĮRANKIŲ  
 DARBO ĮSTATYMUS  
 DARBO ĮSTATYMŲ  
 DARBO ĮSTATYMŲ KODEKSO  
 DARBO ĮVERTINIMAS  
 DARBO ŽMONIŲ  
 DARBO ŽMONIŲ DEPUTATŲ TARYBOS  
 DARBO ŽMONIŲ DEPUTATŲ TARYBOS VYKDOMOJO KOMITETO  
 DARBO ŽMONIŲ DEPUTATŲ TARYBŲ  
 DARBO ŽMONIŲ DEPUTATŲ TARYBŲ VYKDOMŲJŲ KOMITETŲ  
 DARBOTVARKĖ PATVIRTINTA  
 DARBOTVARKĖ PRANEŠĖJAS SEIMO PIRMININKAS Č JURŠĖNAS INFORMAVO APIE DARBOTVARKĖS PAKEITIMUS IR PATIKSLINIMUS KURIEMS PRITARĖ SENIŪNŲ SUEIGA  
 DARBOTVARKĖ PRANEŠĖJAS SEIMO PIRMININKAS Č JURŠĖNAS INFORMAVO APIE DARBOTVARKĖS PAKEITIMUS KURIEMS PRITARĖ SENIŪNŲ SUEIGA  
 DARBOTVARKĖ PRANEŠĖJAS SEIMO PIRMININKAS Č JURŠĖNAS INFORMAVO APIE DARBOTVARKĖS PATIKSLINIMUS  
 DARBOTVARKĖS KLAUSIMAI  
 DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS  
 DARBOTVARKĖS KLAUSIMO  
 DARBOTVARKĖS KLAUSIMU  
į konferencijos DARBOTVARKĘ ĮTRAUKTI KLAUSIMĄ DĖL KONVENCIJOS VISIŠKO ar dalinio pakeitimo 
 DARBUI APMOKĖTI  
 DARBUI ATLIKTI  
 DARBUI SU vaikais; tekstynu; žmonėmis; moksleiviais 
 DARBUOTOJAI NUOŠIRDŽIAI UŽJAUČIA  
 DARBUOTOJAI PRIVALO PRANEŠTI DARBDAVIUI  
 DARBUOTOJAS NEGALI TINKAMAI ATLIKTI ... 
 DARBUOTOJAS TURI TEISĘ NUTRAUKTI DARBĄ  
 DARBUOTOJAS TURI TEISĘ NUTRAUKTI NETERMINUOTĄ darbo sutartį 
 DARBUOTOJO ATSAKINGO UŽ OBJEKTO PRIVATIZAVIMO PROGRAMOS REALIZAVIMĄ  
 DARBUOTOJO ATSAKINGO UŽ OBJEKTO PRIVATIZAVIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ  
 DARBUOTOJO DARBO UŽMOKESTIS  
 DARBUOTOJO IR DARBDAVIO  
 DARBUOTOJO PAREIGOS V PAVARDĖ PARAŠAS SPAUDAS  
darbdavys įsipareigoja mokėti DARBUOTOJUI DARBO UŽMOKESTĮ IR UŽTIKRINTI DARBO SĄLYGAS NUMATYTAS DARBO ĮSTATYMUOSE KOLEKTYVINĖJE SUTARTYJE  
 DARBUOTOJUI NUSTATYTO VALANDINIO atlygio 
 DARBUOTOJUS DIRBANČIUS SU POTENCIALIAI PAVOJINGAIS TECHNINIAIS ĮRENGINIAIS  
 DARBUOTOJUS IR KITUS ASMENIS  
 DARBUOTOJŲ ATLYGINIMAI  
 DARBUOTOJŲ ATLYGINIMAMS  
 DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS  
 DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ  
 DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO  
 DARBUOTOJŲ IR DARBDAVIŲ  
 DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJA  
 DARBUOTOJŲ MOKYMO IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO  
 DARBUOTOJŲ POREIKIO PLANAVIMAS  
 DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS  
 DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS ATSTOVAI  
 DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAI SUSIJĘ SU DARBO SANTYKIAIS  
 DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAMS SUSIJUSIEMS SU DARBO SANTYKIAIS TENKINTI  
 DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS  
 DARBUOTOJŲ SKAIČIUS  
 DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ  
 DARBUOTOJŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ ATLYGIŲ SCHEMŲ BEI PRIEDŲ IR PRIEMOKŲ  
 DARBUOTOJŲ VADYBOS  
 DARBUOTOJŲ VALDYMO ORGANIZAVIMO  
 DARBUS ATLIEKA ... 
 DARBUS ATLIKO ... 
 DARBUS KOORDINUOJA IR JIEMS VADOVAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS  
 DARBUS KURIUOS AŠ DARAU  
 DARBĄ APIE šių dienų knygų leidybą 
 DARBĄ ATLIKO ... 
 DARBĄ PRADĖJO ... 
 DARBĄ SU jaunimu; aktoriais 
 DARBŲ APIMTIES  
 DARBŲ APIMTIS  
 DARBŲ APIMTYS  
 DARBŲ APIMTĮ  
 DARBŲ APIMČIAI  
 DARBŲ ATLIKIMO  
 DARBŲ CIKLAS  
 DARBŲ EIGOS IR TERMINŲ  
 DARBŲ IR BUITIES KULTŪROS  
 DARBŲ IR BUITIES KULTŪROS DALYKO  
 DARBŲ IR BUITIES KULTŪROS MOKYMO  
 DARBŲ IR BUITIES KULTŪROS MOKYMO PRINCIPAI  
 DARBŲ IR BUITIES KULTŪROS MOKYMO PROFESINIO ORIENTAVIMO  
 DARBŲ IR BUITIES KULTŪROS MOKYTOJAS  
 DARBŲ IR BUITIES KULTŪROS MOKYTOJO  
 DARBŲ IR DIENŲ  
 DARBŲ IR PASLAUGŲ KAINAS BEI TARIFUS  
 DARBŲ IR RŪPESČIŲ  
 DARBŲ MOKYMO  
 DARBŲ ORGANIZAVIMO  
 DARBŲ PARODA  
 DARBŲ PARODĄ  
 DARBŲ PROGRAMOS  
 DARBŲ PROGRAMĄ  
 DARBŲ SAUGA  
 DARBŲ SAUGOS  
 DARBŲ SAUGOS IR DARBO HIGIENOS NORMINIŲ AKTŲ PAŽEIDIMAS  
 DARBŲ SAUGOS IR DARBO HIGIENOS NORMINIŲ AKTŲ PAŽEIDIMUS  
 DARBŲ SAUGOS IR DARBO MEDICINOS  
 DARBŲ SAUGOS IR PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMUS  
 DARBŲ SAUGOS KLAUSIMAIS  
 DARBŲ SAUGOS VALDYMO IR KONTROLĖS SISTEMAS  
 DARBŲ SAUGĄ  
 DARBŲ VYKDYMO  
 DARBŲ VYKDYTOJAS  
 DARBŲ VYKDYTOJU  
 DARIAUS IR GIRĖNO AEROKLUBAS  
 DARIAUS IR GIRĖNO MEDALIU  
 DARNICA KIJEVAS  
 DARO DIDELĘ ĮTAKĄ  
 DARO DIDELĘ ŽALĄ  
 DARO IŠVADĄ  
 DARO IŠVADĄ KAD ... 
 DARO POVEIKĮ  
 DARO PRIELAIDĄ KAD ... 
 DARO SPAUDIMĄ  
 DARO STEBUKLUS  
 DARO TOKIĄ IŠVADĄ  
 DARO ĮTAKĄ  
 DARO ŽALĄ  
 DARO ŽMOGŲ geresnį; nelaimingą; žmogumi 
 DAROMA IŠVADA KAD ... 
 DAROMA PRIELAIDA KAD ... 
 DAROMA ŽALA  
 DAROMAS SPAUDIMAS  
 DAROMAS ĮRAŠAS  
 DAROME CHEMINĮ SUŠUKAVIMĄ  
 DAROMI TYRIMAI  
 DAROMOS ŽALOS  
 DAROMĄ ŽALĄ  
 DARYMO IR RAŠYMO  
 DARYTI ABORTĄ  
 DARYTI EKSPERTIZĘ  
 DARYTI IŠVADAS  
 DARYTI IŠVADĄ KAD ... 
 DARYTI PERTRAUKĄ  
 DARYTI POVEIKĮ  
 DARYTI SPAUDIMĄ  
 DARYTI ĮTAKĄ  
 DARYTI ŠIO PROJEKTO SVARSTYMO PERTRAUKĄ  
 DARYTINA IŠVADA KAD ... 
 DARĖ DAUG KLAIDŲ  
 DARĖ SPAUDIMĄ  
 DARĖ ĮTAKĄ  
 DARŽELIO AUKLĖTOJA  
 DARŽELIS MOKYKLA  
 DARŽOVES IR VAISIUS  
 DARŽOVIŲ IR GĖLIŲ  
 DARŽOVIŲ IR VAISIŲ  
 DARŽOVIŲ VAISIŲ  
 DARŽOVIŲ VAISIŲ IR UOGŲ SULTIS  
 DARŽOVIŲ VAISIŲ IR UOGŲ SULTYS  
 DARŽOVĖS IR VAISIAI  
 DATA A V PARAŠAS  
 DATA BENDROJO DOKUMENTO NR MUITINĖS ĮSTAIGA  
 DATA IR LAIKAS  
 DATA IR NUMERIS  
 DATA IR VIETA  
 DATA METAI MĖNUO DIENA  
 DATA PARAŠAS VARDAS PAVARDĖ  
 DATA PARAŠAS VARDAS PAVARDĖ OPERATORIUS  
iki tam tikros kalendrorinės DATOS ARBA IKI TAM TIKRŲ APLINKYBIŲ  
iki kurių grąžinimo DATOS LIKO MAŽIAU NEGU MĖNUO  
iki kurių grąžinimo DATOS LIKO MAŽIAU NEI MĖNUO  
 DATĄ BEI ŽODŽIUS SU AUKCIONO DOKUMENTAIS  
 DATĄ IR VIETĄ  
 DAUG BRANGAUS LAIKO  
 DAUG DAUGIAU ŽMONIŲ MANE PAŽĮSTA KAIP ... 
 DAUG DISKUSIJŲ SUKĖLĖ ... 
 DAUG DĖMESIO BUS SKIRIAMA  
 DAUG DĖMESIO BUVO SKIRIAMA  
 DAUG DĖMESIO BUVO SKIRTA  
 DAUG DĖMESIO SKIRIA  
 DAUG DĖMESIO SKIRIAMA  
 DAUG DĖMESIO SKIRTA  
 DAUG DĖMESIO SKIRTI  
 DAUG DĖMESIO SKYRĖ  
 DAUG ELEKTROS ENERGIJOS  
 DAUG EMOCIJŲ SUKĖLĖ  
 DAUG GERŲ ŽODŽIŲ  
 DAUG KAS BŪNA AIŠKU IR BE ŽODŽIŲ  
 DAUG LAIKO IR ENERGIJOS  
 DAUG LAIKO PRALEIDŽIA ... 
 DAUG LAIKO SKYRĖ ... 
 DAUG METŲ DIRBO ... 
 DAUG METŲ DIRBĘS ... 
 DAUG VIETOS SKIRIAMA ... 
 DAUG VIETOS SKIRTA ... 
 DAUG ĮDOMIŲ DALYKŲ  
 DAUG ĮTAKOS TURĖJO ... 
 DAUG ŠILTŲ ŽODŽIŲ  
 DAUGELIO DALYKŲ  
 DAUGELIO EUROPOS ŠALIŲ  
 DAUGELIO KARTŲ  
 DAUGELIO METŲ  
 DAUGELIO MŪSŲ VISUOMENĖS NARIŲ  
 DAUGELIO PASAULIO ŠALIŲ  
 DAUGELIO RŪŠIŲ  
 DAUGELIO TAUTŲ  
 DAUGELIO VAKARŲ ŠALIŲ FIRMOS  
 DAUGELIO VALSTYBIŲ  
 DAUGELIO ŠALIŲ  
 DAUGELIO ŽMONIŲ  
 DAUGELIO ŽMONIŲ GYVYBEI  
 DAUGELIS AUTORIŲ  
 DAUGELIS KAUNIEČIŲ  
 DAUGELIS KITŲ  
 DAUGELIS LIETUVIŲ  
 DAUGELIS MANO  
 DAUGELIS MOKSLININKŲ  
 DAUGELIS MOTERŲ  
 DAUGELIS SPECIALISTŲ  
 DAUGELIS TYRINĖTOJŲ  
 DAUGELIS TĖVŲ  
 DAUGELIS VAIKŲ  
 DAUGELIS VYRŲ  
 DAUGELIS ĮMONIŲ  
 DAUGELIS ŠALIŲ  
 DAUGELIS ŪKININKŲ  
 DAUGELIS ŪKININKŲ IR ŽEMĖS ŪKIO BENDROVIŲ  
 DAUGELIS ŽMONIŲ  
 DAUGELIU ASPEKTŲ  
 DAUGELIU ATVEJŲ  
 DAUGELIU ATŽVILGIŲ  
 DAUGELIU POŽIŪRIŲ  
 DAUGELIUI LIETUVOS ŽMONIŲ  
 DAUGELIUI MOTERŲ  
 DAUGELIUI ŽMONIŲ  
 DAUGELYJE EUROPOS VALSTYBIŲ  
 DAUGELYJE EUROPOS ŠALIŲ  
 DAUGELYJE LIETUVOS MIESTŲ IR MIESTELIŲ  
 DAUGELYJE LIETUVOS VIETŲ  
 DAUGELYJE MIESTŲ  
 DAUGELYJE PASAULIO ... 
 DAUGELYJE PASAULIO KRAŠTŲ  
 DAUGELYJE PASAULIO VALSTYBIŲ  
 DAUGELYJE PASAULIO ŠALIŲ  
 DAUGELYJE RAJONŲ  
 DAUGELYJE SRIČIŲ  
 DAUGELYJE UŽSIENIO ŠALIŲ  
 DAUGELYJE VAKARŲ ŠALIŲ  
 DAUGELYJE VALSTYBIŲ  
 DAUGELYJE VIETŲ  
 DAUGELYJE ŠALIŲ  
 DAUGELĮ DALYKŲ  
 DAUGELĮ KARTŲ  
 DAUGELĮ KITŲ  
 DAUGELĮ METŲ  
 DAUGELĮ ŠIMTMEČIŲ  
 DAUGELĮ ŽMONIŲ  
 DAUGIAAUKŠČIO NAMO  
 DAUGIAAUKŠČIŲ NAMŲ  
 DAUGIABUČIAME NAME  
 DAUGIABUČIAMS NAMAMS  
 DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO SAVININKŲ BENDRIJA  
 DAUGIABUČIO NAMO  
 DAUGIABUČIO NAMO AUKŠTE  
 DAUGIABUČIO NAMO LAIPTINĖJE  
 DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE  
 DAUGIABUČIUS NAMUS  
 DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ  
 DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ  
 DAUGIABUČIŲ NAMŲ  
 DAUGIABUČIŲ NAMŲ BEI GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS BENDRIJŲ  
 DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDRIJŲ  
 DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ  
 DAUGIABUČIŲ NAMŲ GYVENTOJAI  
 DAUGIABUČIŲ NAMŲ GYVENTOJAMS  
 DAUGIABUČIŲ NAMŲ GYVENTOJŲ  
 DAUGIABUČIŲ NAMŲ KIEMUOSE  
 DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ  
 DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJAS  
 DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJOMS  
 DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJOS  
 DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ  
 DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMAS  
 DAUGIADIENIŲ DVIRAČIŲ LENKTYNIŲ  
 DAUGIADIENĖS LENKTYNĖS  
 DAUGIADIENĖSE DVIRAČIŲ LENKTYNĖSE  
 DAUGIADIENĖSE LENKTYNĖSE  
 DAUGIAMANDATĖJE APYGARDOJE  
 DAUGIAMANDATĖJE RINKIMŲ APYGARDOJE  
 DAUGIAMANDATĖJE RINKIMŲ APYGARDOJE IŠKELTŲ KANDIDATŲ SĄRAŠO  
 DAUGIAMETES ŽOLES  
 DAUGIAMETĖJE TRENIRUOTĖJE  
 DAUGIAMETĖMIS ŽOLĖMIS  
 DAUGIAMETĖS SVIDRĖS  
 DAUGIAMETĖS ŽOLĖS  
 DAUGIAMETĮ VIDURKĮ  
 DAUGIAMEČIŲ PIKTŽOLIŲ  
 DAUGIAMEČIŲ SVIDRIŲ  
 DAUGIAMEČIŲ ŽOLIŲ  
 DAUGIAU BALSŲ SURINKĘ KANDIDATAI  
 DAUGIAU DĖMESIO BUS SKIRIAMA ... 
 DAUGIAU DĖMESIO SKIRIA ... 
 DAUGIAU DĖMESIO SKIRIAMA ... 
 DAUGIAU DĖMESIO SKIRKITE ... 
 DAUGIAU DĖMESIO SKIRS ... 
 DAUGIAU DĖMESIO SKIRTI ... 
 DAUGIAU DĖMESIO SKIRTŲ ... 
 DAUGIAU DĖMESIO SKYRĖ ... 
 DAUGIAU DĖMESIO TURĖTŲ SKIRTI ... 
gauti; suteikti DAUGIAU INFORMACIJOS  
 DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ... 
 DAUGIAU KAIP DEŠIMTMETĮ  
 DAUGIAU KAIP DU KARTUS  
 DAUGIAU KAIP DU MĖNESIUS  
 DAUGIAU KAIP DU MĖNESIUS PO ATLEIDIMO  
 DAUGIAU KAIP DU TREČDALIAI  
 DAUGIAU KAIP DVEJI METAI  
 DAUGIAU KAIP DVEJUS METUS  
 DAUGIAU KAIP DVI VALANDAS  
 DAUGIAU KAIP IŠ VIENO SANDĖLIO  
 DAUGIAU KAIP METUS  
 DAUGIAU KAIP MĖNESĮ  
 DAUGIAU KAIP PRIEŠ DEŠIMTMETĮ  
 DAUGIAU KAIP PRIEŠ METUS  
 DAUGIAU KAIP PRIEŠ ŠIMTĄ METŲ  
 DAUGIAU KAIP PUSEI  
 DAUGIAU KAIP PUSMETĮ  
 DAUGIAU KAIP PUSVALANDĮ  
 DAUGIAU KAIP PUSĖ  
 DAUGIAU KAIP PUSĖ MILIJONO  
 DAUGIAU KAIP PUSĖ ĮTRAUKTŲ Į SĄRAŠUS PILIEČIŲ  
 DAUGIAU KAIP PUSĖS  
 DAUGIAU KAIP PUSĖS VISŲ SEIMO NARIŲ BALSŲ DAUGUMA  
 DAUGIAU KAIP PUSĘ  
 DAUGIAU KAIP PUSĘ METŲ  
 DAUGIAU KAIP PUSŠIMTIS  
 DAUGIAU KAIP SAVAITĘ  
 DAUGIAU KAIP TREČDALIS  
 DAUGIAU KAIP TREČDALIU  
 DAUGIAU KAIP TRIS DEŠIMTMEČIUS  
 DAUGIAU KAIP TRISDEŠIMT METŲ  
 DAUGIAU KAIP VALANDĄ  
 DAUGIAU KAIP VIENERIEMS METAMS  
 DAUGIAU LAIKO SKIRKITE ... 
 DAUGIAU LAIKO SKIRTI ... 
 DAUGIAU NEGU PUSĖ  
 DAUGIAU NEI DEŠIMTMETĮ  
 DAUGIAU NEI METUS  
 DAUGIAU NEI MĖNESĮ  
 DAUGIAU NEI PRIEŠ METUS  
 DAUGIAU NEI PRIEŠ PUSĘ AMŽIAUS  
 DAUGIAU NEI PUSĖ  
 DAUGIAU NEI PUSĘ  
 DAUGIAU NEI PUSĘ AMŽIAUS  
 DAUGIAU NEI SAVAITĘ  
 DAUGIAU NEI TREČDALIS  
 DAUGIAU NEI VALANDĄ  
 DAUGIAU NEI VIENĄ  
 DAUGIAU ŽALOS NEGU NAUDOS  
 DAUGIAUSIA BALSŲ GAVO ... 
 DAUGIAUSIA BALSŲ SURINKO ... 
 DAUGIAUSIA DĖMESIO BUS SKIRIAMA ... 
 DAUGIAUSIA DĖMESIO BUVO SKIRIAMA ... 
 DAUGIAUSIA DĖMESIO BUVO SKIRTA ... 
 DAUGIAUSIA DĖMESIO SKIRIA ... 
 DAUGIAUSIA DĖMESIO SKIRIAMA ... 
 DAUGIAUSIA DĖMESIO SKIRIANT ... 
 DAUGIAUSIA DĖMESIO SKIRS ... 
 DAUGIAUSIA DĖMESIO SKIRTA ... 
 DAUGIAUSIA DĖMESIO SKIRTI ... 
 DAUGIAUSIA DĖMESIO SKYRĖ ... 
 DAUGIAUSIA RŪPESČIŲ KELIA ... 
 DAUGIAUSIA TAŠKŲ NUGALĖTOJAMS PELNĖ ... 
 DAUGIAUSIA TAŠKŲ PELNĖ A IVERSONAS; R WALLACE'AS 
 DAUGIAUSIA TAŠKŲ SURINKO ... 
 DAUGIAUSIA ĮTAKOS TURĖJO ... 
 DAUGIAUSIAI TAŠKŲ PELNĖ ... 
 DAUGIAVAIKES ŠEIMAS  
 DAUGIAVAIKIŲ ŠEIMŲ  
 DAUGIAVAIKĖMS ŠEIMOMS  
 DAUGIAVAIKĖS ŠEIMOS  
 DAUGIAVAIKĖS ŠEIMOS ANTROS GRUPĖS INVALIDAI  
 DAUGINAMA SKIEPIJIMU  
 DAUGINAMA SKIEPIJIMU VIETAI IR DIRVAI REIKLI  
 DAUGINAMA SĖKLOMIS  
 DAUGINAMAS SĖKLOMIS  
 DAUGKARTINIAI ŠALIES ČEMPIONAI  
 DAUGKARTINIAM NAUDOJIMUI  
 DAUGKARTINIO NAUDOJIMO  
 DAUGKARTINIS LIETUVOS ČEMPIONAS  
 DAUGKARTINIS ŠALIES ČEMPIONAS  
 DAUGUMA AUTORIŲ  
 DAUGUMA GYVENTOJŲ  
 DAUGUMA KITŲ  
 DAUGUMA LIETUVIŲ  
 DAUGUMA LIETUVOS GYVENTOJŲ  
 DAUGUMA MOTERŲ  
 DAUGUMA SEIMO NARIŲ  
 DAUGUMA TARYBOS NARIŲ  
 DAUGUMA VAIKŲ  
 DAUGUMA ŠALIES GYVENTOJŲ  
 DAUGUMA ŽMONIŲ  
 DAUGUMAI ŽMONIŲ  
 DAUGUMOS GYVENTOJŲ  
 DAUGUMOS IR MAŽUMOS  
 DAUGUMOS ŽMONIŲ  
gaus absoliučią; sudaryti DAUGUMĄ SEIME  
 DAUGUMĄ SUDARO katalikai; konservatoriai; musulmonai 
 DAUGUMĄ SUDARĖ lietuviai; vokiečiai; konservatoriai 
 DAUGYBEI ŽMONIŲ  
 DAUGYBOS LENTELĘ  
 DAUGYBĖ ĮVAIRIAUSIŲ reikalų 
 DAUGYBĖ ĮVAIRIŲ mokesčių 
 DAUGYBĖ ŽMONIŲ  
 DAUGYBĖS ŽMONIŲ  
 DAUGYBĘ KARTŲ  
 DAUGYBĘ METŲ  
 DAUGYBĘ ĮVAIRIAUSIŲ problemų; paslaugų 
 DAUGYBĘ ŽMONIŲ  
 DAUGĖLIŲ STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ  
 DAUGĖLIŲ STATYBINĖS MEDŽIAGOS  
 DAVUS ŽENKLĄ  
 DAVĖ IMPULSĄ  
 DAVĖ INTERVIU  
 DAVĖ INTERVIU LIETUVOS RYTUI  
 DAVĖ LEIDIMĄ  
 DAVĖ NURODYMĄ  
 DAVĖ PARODYMUS  
 DAVĖ PRADŽIĄ  
 DAVĖ PRIESAIKĄ  
 DAVĖ SUTIKIMĄ  
 DAVĖ ĮSAKYMĄ  
 DAVĖ ŽENKLĄ  
 DAŽNAS REIŠKINYS  
 DAŽNAS SVEČIAS  
 DAŽNI ATVEJAI KAI ... 
 DAŽNI SVEČIAI  
 DEBATUS DĖL NATO IR RUSIJOS SANTYKIŲ  
 DEBATŲ METU  
 DEBATŲ TEMOS  
 DEBATŲ TEMOS TEIGINĮ  
 DEBIUTINĮ ALBUMĄ  
 DEDA DAUG PASTANGŲ  
 DEDA KIAUŠINIUS  
 DEDA PASTANGAS  
 DEDA VISAS PASTANGAS  
 DEDAMA RANKINIU BŪDU  
 DEDAMA RANKINIU IR MECHANINIU BŪDAIS  
 DEDAMAS SPAUDAS  
 DEDAMOS ANT GRUNTO IR Į GRUNTĄ  
 DEDAMOS MECHANINIU RANKINIU BŪDAIS  
 DEDAMOS RANKINIU IR MECHANINIU BŪDAIS  
 DEDAMOS RANKINIU IR MECHANINIU BŪDU  
 DEDAMOS Į TERMINALĄ  
 DEEP PURPLE  
 DEGALINIŲ TINKLĄ  
 DEGALŲ IR TEPALŲ  
 DEGALŲ KAINOS  
 DEGALŲ SĄNAUDAS  
 DEGALŲ SĄNAUDOS  
 DEGANT RAUDONAM ŠVIESOFORO SIGNALUI  
 DEGANČIOS ŽOLĖS  
 DEGANČIĄ ŽOLĘ  
 DEGANČIĄ ŽVAKĘ  
 DEGIMO PRODUKTAI  
 DEGIMO PRODUKTŲ  
 DEGINTINIŲ KAPŲ  
 DEGIŲ MEDŽIAGŲ  
 DEGTINĖS BUTELIS  
 DEGTINĖS BUTELĮ  
 DEGTINĖS IR LIKERIO  
 DEGTINĘ IR KITUS ALKOHOLINIUS GĖRIMUS  
 DEGTUKŲ DĖŽUTĖS  
 DEGTUKŲ DĖŽUTĘ  
 DEGTUKŲ DĖŽUČIŲ  
iš ... DEGTUKŲ SUDĖKITE figūrą; trikampį 
iš ... DEGTUKŲ SUDĖTA FIGŪRA  
iš ... DEGTUKŲ SUDĖTI ... vienodi kvadratai 
 DEGĖ LAUŽAI  
 DEK UGNIE DEK  
 DEKANAS KUN ... 
 DEKANATO KUNIGAI  
atleistas iš ... DEKANO PAREIGŲ ir paskirtas ... 
 DEKLARACIJA APIE NAFTOS PRODUKTŲ SAUGOJIMO VIETAS  
 DEKLARACIJA NOSTRA AETATE  
 DEKLARACIJOS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR BALTARUSIJOS RESPUBLIKOS  
 DEKLARACIJOS FORMĄ IR METODINIUS NURODYMUS  
 DEKLARANTO ATSTOVO PARAŠU IR DEKLARANTO ANTSPAUDU ARBA SPAUDU SUDERINTU SU MUITINĖS ĮSTAIGA  
 DEKLARANTO PROCEDŪROS VYKDYTOJO ATSTOVAS  
 DEKLARANTO PROCEDŪROS VYKDYTOJO PAGEIDAVIMU  
 DEKLARAVIMUI PRIKLAUSANČIO TURTO KAINOS DYDŽIO IR PRIVALOMO REGISTRUOTI BRANGAUS TURTO  
 DEKLARUOJA TURTĄ IR PAJAMAS  
 DEKLARUOJAMA PREKIŲ VERTĖ  
 DEKLARUOJAMO NORMATYVINIO DOKUMENTO ŽYMUO  
 DEKLARUOJAMŲ PREKIŲ PAVADINIMŲ  
 DEKLARUOJAMŲ PREKIŲ VERTĖS  
 DEKLARUOJANT PREKES LIETUVOS MUITINĖJE  
 DEKLARUOTI PREKES PAGAL SUTARTĮ  
 DEKLARUOTI SAVO TURTĄ IR PAJAMAS  
 DEKLARUOTI TURTĄ IR PAJAMAS  
 DEKORATYVINIAI AUGALAI  
 DEKORATYVINIUS AUGALUS  
 DEKORATYVINIŲ AUGALŲ  
 DEKR DĖL VYSKUPŲ PASTORACINIŲ PAREIGŲ BAŽNYČIOJE  
 DEKRETAS DĖL Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo 
 DEKRETAS DĖL EKUMENIZMO UNITATIS REDINTEGRATIO  
 DEKRETAS DĖL KUNIGŲ TARNYBOS IR GYVENIMO PRESBYTERORUM ORDINIS  
 DEKRETAS DĖL KUNIGŲ UGDYMO OPTATAM TOTIUS  
 DEKRETAS DĖL PASAULIEČIŲ APAŠTALAVIMO  
 DEKRETAS DĖL RYTŲ KATALIKŲ BAŽNYČIŲ  
 DEKRETAS DĖL VISUOMENĖS KOMUNIKAVIMO PRIEMONIŲ  
 DEKRETAS DĖL VYSKUPŲ PASTORACINIŲ PAREIGŲ BAŽNYČIOJE  
 DELEGACIJA LANKĖSI ... 
 DELEGACIJA VADOVAUJAMA ... 
 DELEGACIJAI VADOVAVO ... 
 DELEGACIJOS EUROPOS TARYBOS PARLAMENTINĖJE ASAMBLĖJOJE  
 DELEGACIJOS NARIAI  
 DELEGACIJOS NARIŲ  
 DELEGACIJOS NARYS  
 DELEGACIJOS VADOVAS  
 DELSPINIGIAI IR BAUDOS  
 DELSPINIGIAI NESKAIČIUOJAMI  
 DELSPINIGIAI PRADEDAMI SKAIČIUOTI NUO KITOS DIENOS PO TO KAI ... 
 DELSPINIGIAI SKAIČIUOJAMI  
 DELSPINIGIŲ IR BAUDŲ  
 DELSPINIGIŲ IŠIEŠKOJIMO LAIKO ATIDĖJIMO  
 DELSPINIGIŲ NUSTATYMO UŽ išmokų, susijusių ... 
 DELSPINIGIŲ SKAIČIAVIMO  
 DELSPINIGIŲ SUMA  
 DELSPINIGIŲ UŽ NE LAIKU SUMOKĖTUS importo muitus 
 DEMARKACIJOS LINIJOS  
 DEMARKACIJOS LINIJĄ  
 DEMARKACINĖS LINIJOS  
 DEMOGRAFINĖ SITUACIJA  
 DEMOKRATIJOS IR OLIGARCHIJOS  
 DEMOKRATIJOS IR ŽMOGAUS TEISIŲ  
 DEMOKRATIJOS PRINCIPUS  
 DEMOKRATIJOS PRINCIPŲ  
 DEMOKRATIJOS SĄLYGOMIS  
 DEMOKRATINE VALSTYBE  
 DEMOKRATINEI DARBO PARTIJAI  
 DEMOKRATINEI VISUOMENEI  
 DEMOKRATINES JĖGAS  
 DEMOKRATINIAIS PAGRINDAIS  
 DEMOKRATINIAME PASAULYJE  
 DEMOKRATINIO PASAULIO  
 DEMOKRATINIO PASIPRIEŠINIMO SĄJŪDŽIO  
 DEMOKRATINIO SOCIALIZMO  
 DEMOKRATINIU BŪDU  
 DEMOKRATINIŲ JĖGŲ  
 DEMOKRATINIŲ JĖGŲ SĄJUNGA  
 DEMOKRATINIŲ REFORMŲ  
 DEMOKRATINIŲ RINKIMŲ  
 DEMOKRATINIŲ TRADICIJŲ  
 DEMOKRATINIŲ VALSTYBIŲ  
 DEMOKRATINIŲ ŠALIŲ  
 DEMOKRATINĖ DARBO PARTIJA  
 DEMOKRATINĖ PARTIJA  
 DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA  
 DEMOKRATINĖ RUSIJA  
 DEMOKRATINĖ SANTVARKA  
 DEMOKRATINĖ VALSTYBĖ  
 DEMOKRATINĖJE RESPUBLIKOJE  
 DEMOKRATINĖJE SANTVARKOJE  
 DEMOKRATINĖJE SISTEMOJE  
 DEMOKRATINĖJE VALSTYBĖJE  
 DEMOKRATINĖJE VISUOMENĖJE  
 DEMOKRATINĖS DARBO PARTIJOS  
 DEMOKRATINĖS PARTIJOS  
 DEMOKRATINĖS RESPUBLIKOS  
 DEMOKRATINĖS SANTVARKOS  
 DEMOKRATINĖS VALSTYBĖS  
 DEMOKRATINĖS VISUOMENĖS  
 DEMOKRATINĖSE VALSTYBĖSE  
 DEMOKRATINĖSE VALSTYBĖSE JAU SENIAI SUPRASTA KAD ... 
 DEMOKRATINĖSE VISUOMENĖSE  
 DEMOKRATINĖSE ŠALYSE  
 DEMOKRATINĘ DARBO PARTIJĄ  
 DEMOKRATINĘ SANTVARKĄ  
 DEMOKRATŲ PARTIJA  
 DEMOKRATŲ PARTIJAI  
 DEMOKRATŲ PARTIJOS  
 DEMOKRATŲ PARTIJOS PIRMININKAS S PEČELIŪNAS 
 DEMOKRATŲ SĄJUNGA  
 DENONSAVIMAS ĮSIGALIOJA PO METŲ NUO ... 
 DENVERIO NUGGETS  
 DEPARTAMENTAI TARNYBOS IR INSPEKCIJOS  
 DEPARTAMENTAMS TARNYBOMS  
 DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS  
 DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA  
 DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS  
 DEPARTAMENTO DIREKTORIUMI  
 DEPARTAMENTO DIREKTORIUS  
 DEPARTAMENTO DIREKTORIŲ  
 DEPARTAMENTO DIREKTORĖ  
 DEPARTAMENTO TARNYBOS INSPEKCIJOS BEI PRIE MINISTERIJOS  
 DEPARTAMENTO VADOVAS  
 DEPARTAMENTU PRIE STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS  
 DEPARTAMENTU PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS BEI MUITINĖS DEPARTAMENTU PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 DEPARTAMENTUI PRIE VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTERIJOS  
 DEPARTAMENTUI VADOVAUJA DIREKTORIUS KURĮ SKIRIA PAREIGOMS IR ATLEIDŽIA IŠ PAREIGŲ  
 DEPONUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PRISIJUNGIMO PRIE 1 punkte nurodytos konvencijos dokumentą 
 DEPORTUOTI IŠ ŠALIES  
 DEPOZITINIŲ FINANSINIŲ ĮSTAIGŲ  
 DEPOZITINIŲ FINANSINIŲ ĮSTAIGŲ RIZIKOS VADYBOS  
 DEPOZITINĖS FINANSINĖS ĮSTAIGOS  
 DEPOZITINĖS FINANSINĖS ĮSTAIGOS RIZIKOS  
 DEPUTATŲ ATŠAUKIMO  
 DEPUTATŲ GRUPĖ  
 DEPUTATŲ GRUPĖS  
 DERAMO DĖMESIO  
parodyti DERAMĄ PAGARBĄ  
 DERAMĄ VIETĄ  
 DERINIMAS IR TVIRTINIMAS  
 DERINIMAS SU kitokia veikla 
 DERLIAUS NUĖMIMAS  
 DERLIAUS NUĖMIMO  
 DERLIAUS NUĖMIMĄ  
 DERLIAUS PRIEDAS  
 DERLINGASIS DIRVOŽEMIO SLUOKSNIS  
 DERLINGOJO DIRVOŽEMIO SLUOKSNIO  
 DERLINGOSE PRIEMOLIO DIRVOSE  
 DERYBAS DĖL narystės Europos Sąjungoje 
pradėti DERYBAS SU ... 
 DERYBOMS SU ES  
 DERYBOS BUS TĘSIAMOS  
 DERYBOS DĖL NARYSTĖS  
 DERYBOS NUTRŪKO  
 DERYBOS SU ES; Rusija; Dalkia; Jukos 
 DERYBOS VYKO  
 DERYBOSE DĖL narystės ES; jūros sienos 
 DERYBOSE SU Williams; Lietuva 
 DERYBOSE SU ES  
 DERYBOSE SU EUROPOS SĄJUNGA  
 DERYBOSE SU LATVIJA  
 DERYBŲ DELEGACIJOS  
 DERYBŲ DĖL NARYSTĖS ES  
 DERYBŲ KELIU  
 DERYBŲ METU  
 DERYBŲ OBJEKTAS  
 DERYBŲ RAUNDAS  
 DERYBŲ SU Čečėnija; amerikiečiais 
 DERYBŲ SU ES  
 DERYBŲ SU EUROPOS SĄJUNGA  
 DERYBŲ SU NEPRIKLAUSOMŲ VALSTYBIŲ SANDRAUGOS ŠALIMIS  
 DERYBŲ SU PALESTINIEČIAIS  
 DERYBŲ SU RUSIJA  
 DERYBŲ SU WILLIAMS  
 DESOVIETIZACIJOS ĮSTATYMO  
 DESTABILIZUOTI PADĖTĮ  
 DESTABILIZUOTI PADĖTĮ ŠALYJE  
 DETALAUS IŠPLANAVIMO  
 DETALAUS SUPLANAVIMO  
 DETALIEJI PLANAI  
 DETALIESIEMS PLANAMS  
 DETALIOJO PLANAVIMO  
 DETALIOJO PLANO  
 DETALIOJO PLANO RENGIMO  
 DETALIUOSIUS PLANUS  
 DETALIŲ IR MAZGŲ  
 DETALIŲJŲ PLANŲ  
 DETALUSIS PLANAS  
 DETALŲJĮ PLANĄ  
 DETROITO PISTONS  
 DEVALVUOTI LITĄ  
 DEVIANTINIO ELGESIO  
 DEVINTAJAME DEŠIMTMETYJE  
 DEVINTAME DEŠIMTMETYJE  
 DEVINTOJE KLASĖJE  
 DEVINTOJO DEŠIMTMEČIO  
 DEVINTOJO DEŠIMTMEČIO PABAIGOJE  
 DEVINTOJO DEŠIMTMEČIO PRADŽIOJE  
 DEVINTOJO DEŠIMTMEČIO VIDURYJE  
 DEVINTĄ DIENĄ PRIIMA ŠIĄ KONVENCIJĄ  
 DEVINTĄ VALANDĄ  
 DEVINTĄJĮ DEŠIMTMETĮ  
 DEVYNERI METAI  
 DEVYNERIEMS METAMS  
 DEVYNERIEMS METAMS IR TIK VIENAI KADENCIJAI  
 DEVYNERIUS METUS  
 DEVYNERIŲ METŲ  
 DEVYNI MĖNESIAI  
 DEVYNIAIS UŽRAKTAIS  
 DEVYNIAS DIENAS  
 DEVYNIAS KLASES  
 DEVYNIOLIKA METŲ  
 DEVYNIOLIKOS METŲ  
 DEVYNIOLIKTOJO AMŽIAUS  
 DEVYNIOLIKTOJO ŠIMTMEČIO  
 DEVYNIOS GALYBĖS  
 DEVYNIS KAILIUS nulups 
 DEVYNIS KARTUS  
 DEVYNIS MĖNESIUS  
 DEVYNIŲ MĖNESIŲ  
 DEZINFEKCIJOS MEDŽIAGŲ  
 DEŠ KRANTE  
 DEŠIMT DIENŲ  
 DEŠIMT DIEVO ĮSAKYMŲ  
 DEŠIMT KARTŲ  
 DEŠIMT LITŲ  
 DEŠIMT METŲ  
 DEŠIMT MINUČIŲ  
 DEŠIMT MĖNESIŲ  
 DEŠIMTIES DIENŲ  
 DEŠIMTIES DIEVO ĮSAKYMŲ  
 DEŠIMTIES LITŲ BAUDĄ  
 DEŠIMTIES METŲ  
 DEŠIMTIES METŲ SENUMO  
 DEŠIMTIES MINUČIŲ  
 DEŠIMTIES MĖNESIŲ  
 DEŠIMTIS KARTŲ  
 DEŠIMTIS MILIJONŲ LITŲ  
 DEŠIMTMETEI PAGRINDINEI MOKYKLAI  
 DEŠIMTMETĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS  
 DEŠIMTMETĘ PAGRINDINĘ MOKYKLĄ  
 DEŠIMTMEČIO PROGA  
 DEŠIMTOJE KLASĖJE  
 DEŠIMTOJO DEŠIMTMEČIO PRADŽIOJE  
 DEŠIMTOJO MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMO  
 DEŠIMTOJO MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMO ČIKAGOJE AIDAI  
 DEŠIMTYS TŪKSTANČIŲ ŽMONIŲ  
 DEŠIMTĄ KARTĄ  
 DEŠIMTĄ VALANDĄ RYTO  
 DEŠIMTĮ METŲ  
 DEŠIMČIA METŲ  
 DEŠIMČIAI DIENŲ  
 DEŠIMČIAI METŲ  
 DEŠIMČIAI METŲ Į PRIEKĮ  
 DEŠIMČIAI MINUČIŲ  
 DEŠIMČIAI PARŲ  
 DEŠIMČIAI TŪKSTANČIŲ GYVENTOJŲ  
 DEŠINE KOJA  
 DEŠINE RANKA  
 DEŠINIAJAME KRANTE  
 DEŠINIAJAME NEMUNO KRANTE  
 DEŠINIAJAME NERIES KRANTE  
 DEŠINIOJI OPOZICIJA  
 DEŠINIOJI RANKA  
 DEŠINIOJO CENTRO  
 DEŠINIOJO SPARNO  
 DEŠINIOSIOMS JĖGOMS  
 DEŠINIOSIOMS PARTIJOMS  
 DEŠINIOSIOS JĖGOS  
 DEŠINIOSIOS OPOZICIJOS  
 DEŠINIOSIOS OPOZICIJOS LYDERIS VYTAUTAS LANDSBERGIS 
 DEŠINIOSIOS PAKRAIPOS  
 DEŠINIOSIOS PARTIJOS  
 DEŠINIĄJA RANKA  
 DEŠINIĄSIAS JĖGAS  
 DEŠINIĄSIAS PARTIJAS  
 DEŠINIŲJŲ JĖGŲ  
 DEŠINIŲJŲ JĖGŲ SĄJUNGA  
 DEŠINIŲJŲ PARTIJŲ  
 DEŠINIŲJŲ PARTIJŲ ATSTOVAI  
 DEŠINIŲJŲ PAŽIŪRŲ  
 DEŠINIŲJŲ POLITINIŲ JĖGŲ  
 DEŠINIŲJŲ RADIKALŲ  
 DEŠINĖ KOJA  
 DEŠINĖ RANKA  
 DEŠINĖJE PUSĖJE  
 DEŠINĖJE RANKOJE  
 DEŠINĖS IR KAIRĖS  
 DEŠINĖS KOJOS  
 DEŠINĖS PUSĖS  
 DEŠINĖS RANKOS  
 DEŠINĘ KOJĄ  
 DEŠINĘ RANKĄ  
 DEŠROS IR PANAŠŪS PRODUKTAI IŠ MĖSOS  
 DIABETINĖS PĖDOS  
 DIABETINĖS PĖDOS PRIEŽIŪROS  
 DIABETO KOMPLIKACIJŲ  
 DIAGNOSTIKA IR GYDYMAS  
 DIAGNOSTIKAI IR GYDYMUI  
 DIAGNOSTIKOS APARATŪRA  
 DIAGNOSTIKOS BEI GYDYMO  
 DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO  
 DIAGNOSTINIŲ HORIZONTŲ  
 DIALEKTINIO MATERIALIZMO  
 DIALEKTINIS MATERIALIZMAS  
 DIALOGAS SU Dievu; savimi; Rusija; kompiuteriu 
 DIALOGAS TARP religijų; vyro ir moters 
 DIALOGO FORMA  
 DIALOGO INF  
 DIALOGO SU Dievu; Rusija 
 DIALOGĄ SU Dievu; islamu; ortodoksais; žmonėmis 
 DIANA LUKOŠEVIČIENĖ SAVIVALDYBĖS ATSTOVĖ SPAUDAI  
 DIDAKTINĖS NUOSTATOS  
 DIDELE BALSŲ DAUGUMA  
 DIDELE BALSŲ PERSVARA  
 DIDELE DALIMI  
 DIDELE DALIMI LEMIA ... 
 DIDELE DALIMI YRA ... 
 DIDELEI DALIAI  
 DIDELES GALIMYBES  
 DIDELES PAJAMAS  
 DIDELES PALŪKANAS  
 DIDELES PINIGŲ SUMAS  
 DIDELES SUMAS  
 DIDELES VILTIS  
 DIDELI DARBAI  
 DIDELI KIEKIAI  
 DIDELI MOKESČIAI  
 DIDELI MUITAI  
 DIDELI PINIGAI  
 DIDELIAIS ATSTUMAIS  
 DIDELIAIS KIEKIAIS  
 DIDELIAIS ŽINGSNIAIS  
 DIDELIAME AUKŠTYJE  
 DIDELIAME MIESTE  
 DIDELIO DĖMESIO  
 DIDELIO DŽIAUGSMO  
 DIDELIO FORMATO  
 DIDELIO FORMATO KŪRINIO  
 DIDELIO KIEKIO  
 DIDELIO MASTO  
 DIDELIO MEISTRIŠKUMO  
 DIDELIO PELNO  
 DIDELIO SKERSMENS  
 DIDELIO SUSIDOMĖJIMO  
 DIDELIO SUSIDOMĖJIMO SULAUKĖ ... 
 DIDELIO SUSIDOMĖJIMO SUSILAUKĖ ... 
 DIDELIO ČIA DAIKTO  
 DIDELIO ĮSPŪDŽIO  
 DIDELIS BŪRYS  
 DIDELIS DĖMESYS  
 DIDELIS DĖMESYS BUVO SKIRIAMAS ... 
 DIDELIS DĖMESYS SKIRIAMAS ... 
 DIDELIS DŽIAUGSMAS  
 DIDELIS KIEKIS  
 DIDELIS PAVOJUS  
 DIDELIS SKAIČIUS  
 DIDELIS TRIUKŠMAS  
 DIDELIU GREIČIU  
rėžėsi DIDELIU GREIČIU LĖKĘS automobilis 
 DIDELIU KIEKIU  
 DIDELIU MASTU  
 DIDELIU SKIRTUMU  
 DIDELIUOSE MIESTUOSE  
 DIDELIUS ATLYGINIMUS  
 DIDELIUS DARBUS  
 DIDELIUS KIEKIUS  
 DIDELIUS NUOSTOLIUS  
 DIDELIUS PINIGUS  
 DIDELIUS ĮGALIOJIMUS  
 DIDELIŲ DARBŲ  
 DIDELIŲ GABARITŲ  
 DIDELIŲ GALIMYBIŲ  
 DIDELIŲ INVESTICIJŲ  
 DIDELIŲ IŠLAIDŲ  
 DIDELIŲ LAIMĖJIMŲ  
 DIDELIŲ MATMENŲ  
 DIDELIŲ MIESTŲ  
 DIDELIŲ NUOSTOLIŲ  
 DIDELIŲ PASIKEITIMŲ  
 DIDELIŲ PASTANGŲ  
 DIDELIŲ PASTANGŲ DĖKA  
 DIDELIŲ PERMAINŲ  
 DIDELIŲ PINIGŲ  
 DIDELIŲ POKYČIŲ  
 DIDELIŲ PROBLEMŲ  
 DIDELIŲ SUNKUMŲ  
 DIDELIŲ VILČIŲ  
 DIDELĖ ATSAKOMYBĖ  
 DIDELĖ DALIS  
 DIDELĖ GARBĖ  
 DIDELĖ GRUPĖ  
 DIDELĖ JŲ DALIS  
 DIDELĖ KONKURENCIJA  
 DIDELĖ NELAIMĖ  
 DIDELĖ PROBLEMA  
 DIDELĖ TIKIMYBĖ KAD ... 
 DIDELĖ ŠIOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ pasiūla 
 DIDELĖ ŠVENTĖ  
 DIDELĖ ŽALA  
 DIDELĖMIS PASTANGOMIS  
 DIDELĖMIS PINIGŲ SUMOMIS  
 DIDELĖMIS RAIDĖMIS  
 DIDELĖS APIMTIES  
 DIDELĖS DALIES  
 DIDELĖS ENERGIJOS  
 DIDELĖS GALIMYBĖS  
 DIDELĖS MENINĖS VERTĖS  
 DIDELĖS MOLEKULINĖS MASĖS  
 DIDELĖS PAGARBOS  
 DIDELĖS PERMAINOS  
 DIDELĖS PINIGŲ SUMOS  
 DIDELĖS REIKŠMĖS  
 DIDELĖS REIKŠMĖS TURI ... 
 DIDELĖS VISUOMENĖS DALIES  
 DIDELĖS ĮTAKOS  
 DIDELĖS ĮTAKOS TURI ... 
 DIDELĖS ĮTAKOS TURĖJO ... 
 DIDELĖS ŽALOS  
 DIDELĘ ATSAKOMYBĘ  
 DIDELĘ DALĮ  
 DIDELĘ KLAIDĄ  
 DIDELĘ NAUDĄ  
 DIDELĘ PAGARBĄ  
 DIDELĘ PAKLAUSĄ  
 DIDELĘ PAKLAUSĄ TURI ... 
 DIDELĘ PATIRTĮ  
 DIDELĘ PATIRTĮ TURINTIS ... 
 DIDELĘ PINIGŲ SUMĄ  
 DIDELĘ REIKŠMĘ  
 DIDELĘ REIKŠMĘ TURI ... 
 DIDELĘ REIKŠMĘ TURĖJO ... 
 DIDELĘ SUMĄ  
 DIDELĘ ĮTAKĄ  
 DIDELĘ ĮTAKĄ DARO ... 
 DIDELĘ ĮTAKĄ DARĖ ... 
 DIDELĘ ĮTAKĄ TURI ... 
 DIDELĘ ĮTAKĄ TURĖJO ... 
 DIDELĘ ŽALĄ  
 DIDELĮ ATGARSĮ  
 DIDELĮ AUTORITETĄ  
 DIDELĮ BŪRĮ  
 DIDELĮ DARBĄ  
 DIDELĮ DĖMESĮ  
 DIDELĮ DĖMESĮ SKIRIA ... 
 DIDELĮ DĖMESĮ SKIRIAME ... 
 DIDELĮ DĖMESĮ SKYRĖ ... 
 DIDELĮ KIEKĮ  
 DIDELĮ MALONUMĄ  
 DIDELĮ NERIMĄ KELIA ... 
 DIDELĮ PASISEKIMĄ  
 DIDELĮ PELNĄ  
 DIDELĮ POVEIKĮ  
 DIDELĮ REZONANSĄ  
 DIDELĮ SUSIDOMĖJIMĄ  
 DIDELĮ SUSIRŪPINIMĄ KELIA ... 
 DIDELĮ VAIDMENĮ  
 DIDELĮ VAIDMENĮ VAIDINA ... 
 DIDELĮ ĮSPŪDĮ  
 DIDELĮ ĮSPŪDĮ PADARĖ ... 
 DIDELĮ ĮSPŪDĮ PALIKO ... 
 DIDESNEI DIEVO GARBEI  
 DIDESNES GALIMYBES  
 DIDESNES PAJAMAS  
 DIDESNIAIS KIEKIAIS  
 DIDESNIO ATLYGINIMO  
 DIDESNIO DĖMESIO  
 DIDESNIO MASTO  
 DIDESNIO PAVOJAUS  
 DIDESNIO PAVOJAUS ŠALTINIO  
 DIDESNIO ĮSPŪDŽIO  
 DIDESNIOJI DALIS  
 DIDESNIS DĖMESYS  
 DIDESNIU AR MAŽESNIU MASTU  
 DIDESNIU GREIČIU  
 DIDESNIU MASTU  
 DIDESNIU SKIRTUMU  
 DIDESNIUOSE MIESTUOSE  
 DIDESNIUS ATLYGINIMUS  
 DIDESNIUS MOKESČIUS  
 DIDESNIUS ĮGALIOJIMUS  
 DIDESNIŲ GALIMYBIŲ  
 DIDESNIŲ NUOSTOLIŲ  
 DIDESNIŲ PROBLEMŲ  
 DIDESNĖ APSKAIČIUOTO MUITO SUMA  
 DIDESNĖ DALIS  
 DIDESNĖ JŲ DALIS  
 DIDESNĖ PUSĖ  
 DIDESNĖ TIKIMYBĖ  
 DIDESNĖS APIMTIES  
 DIDESNĖS GALIMYBĖS  
 DIDESNĖS KAINOS  
 DIDESNĖS REIKŠMĖS  
 DIDESNĖS RIZIKOS  
 DIDESNĖS ĮTAKOS  
 DIDESNĖS ĮTAKOS NETURĖJO  
 DIDESNĘ DALĮ  
 DIDESNĘ GYVENIMO DALĮ  
 DIDESNĘ KAINĄ  
 DIDESNĘ LAIKO DALĮ  
 DIDESNĘ PARAMĄ  
 DIDESNĘ SUMĄ  
 DIDESNĘ UŽ VALSTYBĖS SKOLINIMOSI KAINĄ  
 DIDESNĘ ĮTAKĄ  
 DIDESNĮ ATLYGINIMĄ  
 DIDESNĮ DĖMESĮ  
 DIDESNĮ DĖMESĮ SKIRTI ... 
 DIDESNĮ KIEKĮ  
 DIDIEJI GRĮŽULO RATAI  
 DIDIEJI KUNIGAIKŠČIAI  
 DIDIEJI MIESTAI  
 DIDIEJI PREKYBOS CENTRAI  
 DIDIKŲ IR BAJORŲ  
 DIDINA ĮSTATINĮ KAPITALĄ  
 DIDINAMAS ŽALOS ATLYGINIMAS SU ANKSTESNIAIS padidinimais 
 DIDINAMAS ŽALOS ATLYGINIMAS SU ANKSTESNIAISIAIS padidinimais 
5 procentais DIDINAMOS PAŠALPOS ASMENIMS GAUNANTIEMS laikinojo nedarbingumo pašalpas 
 DIDINAMĄJĮ STIKLĄ  
 DIDINANT JAVŲ PLOTĄ  
 DIDINANT SAPROPELIO NORMAS  
 DIDINANT ĮSTATINĮ KAPITALĄ  
neketiname DIDINTI BIUDŽETO DEFICITO IR GYVENTI IŠ SKOLŲ  
 DIDINTI DARBO NAŠUMĄ  
 DIDMENINE IR MAŽMENINE PREKYBA  
 DIDMENINE PREKYBA  
 DIDMENINEI PREKYBAI  
 DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA  
 DIDMENINĖ PREKYBA  
 DIDMENINĖ PREKYBA  
 DIDMENINĖJE PREKYBOJE  
 DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS  
 DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS ĮMONĖS  
 DIDMENINĖS PREKYBOS  
 DIDMENINĖS PREKYBOS ĮMONIŲ  
 DIDMENINĖS PREKYBOS ĮMONĖS  
 DIDMENINĘ PREKYBĄ  
 DIDUMO SULIG saule 
 DIDVYRIU TAPO ... 
 DIDYBĖS MANIJA  
 DIDYBĖS MANIJOS  
 DIDYSIS ALTORIUS  
 DIDYSIS ETMONAS  
 DIDYSIS KUNIGAIKŠTIS  
 DIDYSIS KVORUMAS  
 DIDYSIS LIETUVOS KUNIGAIKŠTIS  
 DIDYSIS MAGISTRAS  
 DIDYSIS PRIZAS  
 DIDYSIS VILNIAUS SEIMAS  
 DIDĖJIMO TENDENCIJA  
 DIDĮ DŽIAUGSMĄ  
 DIDĮJĮ KETVIRTADIENĮ  
 DIDĮJĮ KUNIGAIKŠTĮ  
 DIDĮJĮ LIETUVOS KUNIGAIKŠTĮ  
 DIDĮJĮ PENKTADIENĮ  
 DIDĮJĮ PRIZĄ  
 DIDĮJĮ TELELOTO PRIZĄ  
 DIDĮJĮ ŠEŠTADIENĮ  
 DIDŽIA DALIMI  
 DIDŽIAJAI BRITANIJAI  
 DIDŽIAJAI DALIAI  
 DIDŽIAJAI KUNIGAIKŠTYSTEI  
 DIDŽIAJAI LIETUVAI  
 DIDŽIAJAI LIETUVOS kunigaikštijai; kunigaikštystei 
 DIDŽIAJAM JUBILIEJUI  
 DIDŽIAJAM KRIKŠČIONYBĖS JUBILIEJUI  
 DIDŽIAJAM KUNIGAIKŠČIUI  
 DIDŽIAJAME PRIESKRANDYJE  
 DIDŽIAUSI PASAULIO išminčiai 
 DIDŽIAUSIA BALTIJOS ŠALYSE  
 DIDŽIAUSIA BAUSMĖ  
 DIDŽIAUSIA DALIS  
 DIDŽIAUSIA KLIŪTIS  
 DIDŽIAUSIA LIETUVOJE drabužių prekybos bendrovė Apranga 
 DIDŽIAUSIA LIETUVOS prekybos partnerė; problema 
 DIDŽIAUSIA PASAULYJE automobilių gamintoja 
 DIDŽIAUSIA PASIŪLYTA KAINA  
 DIDŽIAUSIA PROBLEMA  
 DIDŽIAUSIA VERTYBĖ  
 DIDŽIAUSIA ŠALIES įmonė 
 DIDŽIAUSIAS DĖMESYS  
 DIDŽIAUSIAS DĖMESYS BUS SKIRIAMAS ... 
 DIDŽIAUSIAS DĖMESYS BUVO SKIRIAMAS ... 
 DIDŽIAUSIAS DĖMESYS SKIRIAMAS ... 
 DIDŽIAUSIAS LAIMĖJIMAS  
 DIDŽIAUSIAS LIETUVOJE vyno gamintojas Anykščių vynas 
 DIDŽIAUSIAS NEDARBAS  
 DIDŽIAUSIAS PASAULYJE kruizinis laivas 
 DIDŽIAUSIAS PAVOJUS  
 DIDŽIAUSIAS RŪPESTIS  
 DIDŽIAUSIAS TURTAS  
 DIDŽIAUSIO PALANKUMO  
suteikia DIDŽIAUSIO PALANKUMO PREKYBOJE statusą 
 DIDŽIAUSIO PALANKUMO STATUSAS  
 DIDŽIAUSIO PALANKUMO STATUSĄ  
 DIDŽIAUSIO PASAULYJE automobilių gamybos koncerno; teatro 
 DIDŽIAUSIOS BALTIJOS ŠALYSE Alytaus šaldytuvų gamybos bendrovės Snaigė 
 DIDŽIAUSIOS LAIMĖS  
Norintieji pasiskelbti ir tapti DIDŽIAUSIOS LIETUVOJE kompiuterinės kartotekos nariu 
 DIDŽIAUSIOS LIETUVOS upės; alaus daryklos 
 DIDŽIAUSIOS PASAULYJE žiemos maudynės 
 DIDŽIAUSIOS ĮTAKOS  
 DIDŽIAUSIOS ĮTAKOS TURĖJO ... 
 DIDŽIAUSIOS ŠALIES  
 DIDŽIAUSIOS ŠALYJE gydymo įstaigos vadovas 
 DIDŽIAUSIUOSE LIETUVOS MIESTUOSE  
 DIDŽIAUSIUOSE ŠALIES MIESTUOSE  
 DIDŽIAUSIĄ DALĮ  
 DIDŽIAUSIĄ DALĮ SUDARO ... 
 DIDŽIAUSIĄ DĖMESĮ  
 DIDŽIAUSIĄ DĖMESĮ SKIRIA ... 
 DIDŽIAUSIĄ DĖMESĮ SKYRĖ ... 
 DIDŽIAUSIĄ KAINĄ  
 DIDŽIAUSIĄ KAINĄ PASIŪLĘS DALYVIS  
 DIDŽIAUSIĄ NERIMĄ ... 
 DIDŽIAUSIĄ NERIMĄ KELIA ... 
 DIDŽIAUSIĄ PAGARBĄ  
 DIDŽIAUSIĄ PAKLAUSĄ  
 DIDŽIAUSIĄ PAKLAUSĄ TURI ... 
 DIDŽIAUSIĄ PASAULYJE laisvosios prekybos zoną 
 DIDŽIAUSIĄ PAVOJŲ  
 DIDŽIAUSIĄ PAŽANGĄ  
 DIDŽIAUSIĄ REIKŠMĘ TURI ... 
 DIDŽIAUSIĄ SUSIDOMĖJIMĄ KĖLĖ ... 
 DIDŽIAUSIĄ ĮSPŪDĮ  
 DIDŽIAUSIĄ ĮSPŪDĮ PADARĖ ... 
 DIDŽIAUSIĄ ĮSPŪDĮ PALIKO ... 
 DIDŽIAUSIĄ ĮTAKĄ  
 DIDŽIAUSIĄ ĮTAKĄ DARO ... 
 DIDŽIAUSIĄ ĮTAKĄ TURI ... 
 DIDŽIAUSIĄ ĮTAKĄ TURĖJO ... 
 DIDŽIAUSIŲ PASAULIO miestų; valstybių; bendrovių; bankų 
 DIDŽIOJI BRITANIJA  
 DIDŽIOJI DALIS  
 DIDŽIOJI DAUGUMA  
 DIDŽIOJI JŲ DALIS  
 DIDŽIOJI LIETUVOS KUNIGAIKŠTIJA  
 DIDŽIOJI SALĖ  
 DIDŽIOJI SAVAITĖ  
 DIDŽIOJI VISUOMENĖS DALIS  
 DIDŽIOJO ALTORIAUS  
 DIDŽIOJO AŠTUONETO  
 DIDŽIOJO ETMONO  
 DIDŽIOJO JUBILIEJAUS  
 DIDŽIOJO KETVIRTADIENIO  
 DIDŽIOJO KIRČIO  
 DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO  
 DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO VALDŽIA  
 DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO VALDŽIĄ  
 DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO VYTAUTO  
 DIDŽIOJO KVORUMO  
 DIDŽIOJO LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNO  
 DIDŽIOJO LIETUVOS etmono Jonušo Radvilos 
 DIDŽIOJO LIETUVOS KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 
 DIDŽIOJO LIETUVOS KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO ORDINAIS  
 DIDŽIOJO LIETUVOS KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO ORDINO  
 DIDŽIOJO LIETUVOS KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO ORDINO MEDALIU  
 DIDŽIOJO LIETUVOS KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO ORDINU  
 DIDŽIOJO MAGISTRO  
 DIDŽIOJO MASKVOS KUNIGAIKŠČIO  
 DIDŽIOJO PENKTADIENIO  
 DIDŽIOJO PRIESKRANDŽIO  
 DIDŽIOJO PRIZO  
 DIDŽIOJO PRIZO LENKTYNĖSE  
 DIDŽIOJO SEPTYNETO  
 DIDŽIOJO TAUTŲ KRAUSTYMOSI  
 DIDŽIOJO VILNIAUS SEIMO  
 DIDŽIOJOJE BRITANIJOJE  
 DIDŽIOJOJE GATVĖJE  
 DIDŽIOJOJE LIETUVOJE  
 DIDŽIOJOJE LIETUVOS KUNIGAIKŠTIJOJE  
 DIDŽIOJOJE LIETUVOS KUNIGAIKŠTYSTĖJE  
 DIDŽIOJOJE POLITIKOJE  
 DIDŽIOJOJE SALĖJE  
 DIDŽIOJOJE SCENOJE  
 DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS  
 DIDŽIOSIOMS VALSTYBĖMS  
 DIDŽIOSIOS BRITANIJOS  
 DIDŽIOSIOS BRITANIJOS AMBASADORIUS  
 DIDŽIOSIOS BRITANIJOS AMBASADORIUS LIETUVOJE  
 DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR AIRIJOS  
 DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS  
 DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS JUNGTINĖS KARALYSTĖS  
 DIDŽIOSIOS BRITANIJOS KARALIENĖ ELIZABETH II  
 DIDŽIOSIOS BRITANIJOS KARALIENĖS ELIZABETH II  
 DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LAIKRAŠTIS THE DAILY TELEGRAPH  
 DIDŽIOSIOS BRITANIJOS MINISTRAS PIRMININKAS DŽONAS MEIDŽORAS 
 DIDŽIOSIOS BRITANIJOS MINISTRO PIRMININKO  
 DIDŽIOSIOS BRITANIJOS PREMJERAS TONY BLAIRAS 
 DIDŽIOSIOS BRITANIJOS PREMJERO  
 DIDŽIOSIOS BRITANIJOS SOSTO ĮPĖDINIS PRINCAS CHARLESAS 
 DIDŽIOSIOS BRITANIJOS SVARŲ STERLINGŲ  
 DIDŽIOSIOS BRITANIJOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS  
 DIDŽIOSIOS BRITANIJOS UŽSIENIO REIKALŲ SEKRETORIUS  
 DIDŽIOSIOS BRITANIJOS VYRIAUSYBĖ  
 DIDŽIOSIOS BRITANIJOS VYRIAUSYBĖS  
 DIDŽIOSIOS DALIES  
 DIDŽIOSIOS KOVOS APYGARDOS  
 DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTIENĖS BIRUTĖS  
 DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS  
 DIDŽIOSIOS LENKIJOS  
 DIDŽIOSIOS LIETUVOS  
 DIDŽIOSIOS LIETUVOS KUNIGAIKŠTIJOS  
 DIDŽIOSIOS LIETUVOS KUNIGAIKŠTYSTĖS  
 DIDŽIOSIOS PRANCŪZŲ REVOLIUCIJOS  
 DIDŽIOSIOS VALSTYBĖS  
 DIDŽIULES PINIGŲ SUMAS  
 DIDŽIULES SUMAS  
 DIDŽIULIU GREIČIU  
 DIDŽIULIUS NUOSTOLIUS  
 DIDŽIULIUS PINIGUS  
 DIDŽIULIŲ NUOSTOLIŲ  
 DIDŽIULĘ REIKŠMĘ  
 DIDŽIULĘ ĮTAKĄ  
 DIDŽIULĘ ŽALĄ  
 DIDŽIULĮ VAIDMENĮ  
 DIDŽIULĮ ĮSPŪDĮ  
 DIDŽIUOJU KUNIGAIKŠČIU  
 DIDŽIUOJU LIETUVOS KUNIGAIKŠČIU  
 DIDŽIUOSIUOSE LIETUVOS MIESTUOSE  
 DIDŽIUOSIUOSE MIESTUOSE  
 DIDŽIUOSIUOSE PREKYBOS CENTRUOSE  
 DIDŽIUOSIUOSE ŠALIES MIESTUOSE  
 DIDŽIĄJA DALIMI  
 DIDŽIĄJA KUNIGAIKŠTYSTE  
 DIDŽIĄJA RAIDE  
 DIDŽIĄJĄ BRITANIJĄ  
 DIDŽIĄJĄ DALĮ  
 DIDŽIĄJĄ DALĮ LĖŠŲ  
 DIDŽIĄJĄ DALĮ SUDARO ... 
 DIDŽIĄJĄ GYVENIMO DALĮ  
 DIDŽIĄJĄ JŲ DALĮ  
 DIDŽIĄJĄ JŲ DALĮ SUDARO ... 
 DIDŽIĄJĄ LAIKO DALĮ  
 DIDŽIĄJĄ LIETUVOS KUNIGAIKŠTIJĄ  
 DIDŽIĄJĄ LIETUVOS KUNIGAIKŠTYSTĘ  
 DIDŽIĄJĄ SAVO GYVENIMO DALĮ  
 DIDŽIŲJŲ EUROPOS VALSTYBIŲ  
 DIDŽIŲJŲ GEOGRAFINIŲ ATRADIMŲ  
 DIDŽIŲJŲ GRĮŽULO RATŲ  
 DIDŽIŲJŲ KUNIGAIKŠČIŲ  
 DIDŽIŲJŲ LIETUVOS KUNIGAIKŠČIŲ  
 DIDŽIŲJŲ MIESTŲ  
 DIDŽIŲJŲ PREKYBOS TINKLŲ  
 DIDŽIŲJŲ VALSTYBIŲ  
 DIECEZINIO VYSKUPO  
 DIECEZINIS VYSKUPAS  
 DIEMEDŽIU ŽYDĖSIU  
 DIENA ANKSČIAU  
 DIENA BUVO SKIRTA ... 
 DIENA DIENON  
 DIENA IR NAKTIS  
 DIENA IŠ DIENOS  
 DIENA NAKTIS  
meilei DIENA NEPALANKI dalykiniams susitikimams; kelionei; finansinei veiklai 
 DIENA PALANKI meilei; deryboms; kelionei 
 DIENA PO DIENOS  
 DIENA TINKAMA BŪRIMAMS  
... DIENAI PAMINĖTI  
 DIENAS IR NAKTIS  
 DIENINIAME SKYRIUJE  
 DIENINIO SKYRIAUS  
 DIENINIUOSE SKYRIUOSE  
 DIENOMIS IR NAKTIMIS  
 DIENOMIS TERMOMETRAS RODYS ... 
 DIENORAŠČIO FRAGMENTAI  
 DIENOS CENTRAS  
 DIENOS CENTRE  
 DIENOS CENTRĄ  
 DIENOS IR DARBAI  
 DIENOS IR DARBAI DARBAI  
 DIENOS IR DARBAI DIENOS  
 DIENOS IR NAKTIES  
 DIENOS IR NAKTYS  
... DIENOS IŠVAKARĖSE  
 DIENOS KLAUSIMAS  
 DIENOS KLAUSIMAS KAIP VERTINATE ... 
 DIENOS KLAUSIMAS KĄ MANOTE APIE ... 
 DIENOS KOMENTARAS VERSLAS SPORTAS ORŲ PROGNOZĖ  
... DIENOS METU  
... DIENOS PROGA  
... DIENOS PUSĘ  
... DIENOS RYTĄ  
 DIENOS SUSKAIČIUOTOS  
 DIENOS ŠVIESA  
 DIENOS ŠVIESOJE  
 DIENOS ŠVIESOS  
 DIENOS ŠVIESOS LEMPOS  
 DIENOS ŠVIESĄ  
 DIENOS ŠVIESĄ IŠVYDO ... 
 DIENOS ŠVIESĄ IŠVYS ... 
 DIENOVIDIS DĖKOJA ... 
 DIENOVIDŽIO NUMERYJE  
 DIENOVIDŽIO SKAITYMAI  
 DIENRAŠTIS LIETUVOS RYTAS  
 DIENRAŠTYJE LIETUVOS RYTAS  
 DIENRAŠČIO KAUNO DIENA  
 DIENRAŠČIO LIETUVOS AIDAS  
 DIENRAŠČIO LIETUVOS RYTAS  
 DIENRAŠČIO THE NEW YORK TIMES  
... DIENĄ GALIOJUSĮ OFICIALŲ LITO KURSĄ  
... DIENĄ GALIOJUSĮ TALONO IR VALIUTOS SANTYKĮ  
 DIENĄ IR NAKTĮ  
 DIENĄ IR VALANDĄ  
 DIENĄ NAKTĮ  
 DIENĄ PO TO KAI ... 
... DIENĄ PRIEŠ valgį 
šeriama ... kartus per; gerkite ... kartus per DIENĄ PRIEŠ valgį 
... DIENĄ PRIIMA ŠIĄ KONVENCIJĄ  
 DIENĄ TERMOMETRAS RODYS ... 
 DIENŲ DIENAS  
 DIENŲ IR NAKTŲ  
 DIENŲ SKAIČIAUS  
 DIETETIKOS TECHNOLOGAS  
 DIETINIO GYDYMO  
 DIETINIO GYDYMO ORGANIZAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE TVARKA  
 DIETINIŲ PATIEKALŲ  
 DIETINIŲ PATIEKALŲ VIRĖJAS  
 DIETINIŲ PATIEKALŲ VIRĖJO  
 DIETINĮ GYDYMĄ  
 DIETOLOGIJOS KLINIKA  
 DIEVAI IR DEIVĖS  
 DIEVAI IR DIDVYRIAI  
 DIEVAS ATSIUNTĖ SAVO SŪNŲ  
 DIEVAS ATSIUNTĖ Į MŪSŲ ŠIRDIS SAVO SŪNAUS DVASIĄ  
 DIEVAS BŪTŲ VISKAS VISAME KAME  
 DIEVAS DAVĖ dantis duos ir duonos 
 DIEVAS IR ŽMOGUS  
 DIEVAS KAIP absoliuti transcendencija; dvasia 
 DIEVAS PRIKĖLĖ  
 DIEVAS SU MUMIS  
 DIEVAS SU TAVIMI IR ŠVENTĄJA DVASIA GYVENA IR VIEŠPATAUJA  
 DIEVAS SUKŪRĖ pasaulį; moterį; žmogų 
 DIEVAS SUKŪRĖ DANGŲ IR ŽEMĘ  
 DIEVAS TAIP PAMILO PASAULĮ JOG ATIDAVĖ SAVO VIENGIMĮ SŪNŲ  
 DIEVAS TĖVAS  
 DIEVAS YRA MEILĖ  
 DIEVE DIEVE  
 DIEVE DUOK  
 DIEVE MANO  
 DIEVE PADĖK  
 DIEVIŠKOJO APREIŠKIMO  
 DIEVIŠKOJO GAILESTINGUMO  
 DIEVIŠKOJO GYVENIMO  
 DIEVIŠKOSIOS APVAIZDOS  
 DIEVIŠKOSIOS MEILĖS  
 DIEVIŠKOSIOS PRIGIMTIES  
 DIEVO AKIVAIZDOJE  
 DIEVO AKYSE  
 DIEVO APVAIZDA  
 DIEVO APVAIZDOS  
 DIEVO ARTUMO  
 DIEVO BUVIMO  
 DIEVO BUVIMO ĮRODYMAS  
 DIEVO BUVIMĄ  
 DIEVO DOVANA  
 DIEVO DOVANOS  
 DIEVO DOVANĄ  
 DIEVO DUOTA ... 
 DIEVO DVASIA  
 DIEVO DVASIOS  
 DIEVO GAILESTINGUMO  
 DIEVO GARBEI  
 DIEVO IR ARTIMO MEILĖS  
 DIEVO IR BAŽNYČIOS  
 DIEVO IR PASAULIO  
 DIEVO IR ŽMOGAUS  
 DIEVO IR ŽMONIŲ  
 DIEVO IR ŽMONIŲ AKYSE  
 DIEVO KAIP absoliučios transcendencijos; transcendentinės būties 
 DIEVO KARALYSTEI  
 DIEVO KARALYSTĖ  
 DIEVO KARALYSTĖJE  
 DIEVO KARALYSTĖS  
 DIEVO KARALYSTĘ  
 DIEVO KULTO IR SAKRAMENTŲ TEIKIMO KONGREGACIJA  
 DIEVO KULTO IR SAKRAMENTŲ TEIKIMO KONGREGACIJA INSTRUKCIJA  
 DIEVO KULTO IR SAKRAMENTŲ TEIKIMO KONGREGACIJA VYSKUPŲ KONGREGACIJA  
 DIEVO KŪNO  
 DIEVO KŪRĖJO  
 DIEVO MALONE  
 DIEVO MALONEI  
 DIEVO MALONĖ  
 DIEVO MALONĖS  
 DIEVO MALONĘ  
 DIEVO MEILĖ  
 DIEVO MEILĖS  
 DIEVO MEILĖS ŽMOGUI  
 DIEVO MEILĘ  
 DIEVO MIRTIES  
 DIEVO MOTINA  
 DIEVO MOTINAI  
 DIEVO MOTINOS  
 DIEVO MOTINOS PAVEIKSLAS  
 DIEVO MOTINOS PAVEIKSLO  
 DIEVO MOTINOS ŠVENTOVĖJE  
 DIEVO PAGALBOS  
 DIEVO PALAIMOS  
 DIEVO PLANE  
 DIEVO PLANĄ  
 DIEVO REIKIA KLAUSYTI LABIAU NEGU ŽMONIŲ  
ženklina DIEVO SANTYKĮ su savo tauta 
 DIEVO SŪNAUS  
 DIEVO SŪNUMI  
 DIEVO SŪNUS  
 DIEVO SŪNŲ  
 DIEVO TARNAS  
 DIEVO TARNO  
 DIEVO TAUTA  
 DIEVO TAUTAI  
 DIEVO TAUTOS  
 DIEVO TAUTĄ  
 DIEVO TĖVO  
 DIEVO TĖVO IR SŪNAUS IR ŠVENTOSIOS DVASIOS  
 DIEVO TĖVO SŪNAUS IR ŠVENTOSIOS DVASIOS  
 DIEVO VAIKAI  
 DIEVO VAIKAIS  
 DIEVO VAIKŲ  
 DIEVO VALIA  
 DIEVO VALIAI  
 DIEVO VALIOS  
 DIEVO VALIĄ  
 DIEVO VARDU  
 DIEVO ĮSAKYMAS  
 DIEVO ĮSAKYMUS  
 DIEVO ĮSAKYMĄ  
 DIEVO ĮSAKYMŲ  
 DIEVO ĮSTATYMUI  
 DIEVO ŽODIS  
 DIEVO ŽODYJE  
 DIEVO ŽODĮ  
 DIEVO ŽODŽIO  
 DIEVO ŽODŽIU  
 DIEVO ŽODŽIUI  
 DIEVUI IR TĖVYNEI  
 DIEVUI IR ŽMOGUI  
 DIEVUI IR ŽMONĖMS  
dėkoja; padėkoti DIEVUI UŽ tai; jo dovanas; patirtas malones 
Bažnyčia pasitinka dėkodama DIEVUI UŽ JO MEILĘ IR GLOBĄ  
 DIEVĄ IR JO įsakymus 
 DIEVĄ IR TĖVYNĘ  
išpažinti; garbinti DIEVĄ KAIP asmenį 
 DIEVĄ TĖVĄ  
 DIEVŲ IR DEIVIŲ  
 DIEVŲ IR ŽMONIŲ  
 DIEVŲ MIŠKAS  
 DIEVŲ MIŠKO  
 DIEVŲ ĮSTATYMĄ  
 DIFERENCIJUOTI PAGAL LAIKO INTERVALUS  
 DIKTAVO SAVO SĄLYGAS  
 DIKTUOJA SAVO SĄLYGAS  
 DIKTUOTI SAVO SĄLYGAS  
 DIKTUOTI SAVO VALIĄ  
 DINGIMO APLINKYBES  
 DINGO BE PĖDSAKŲ  
 DINGO BE ŽINIOS  
 DINGO ELEKTRA  
 DINGO IŠ AKIRAČIO  
 DINGO KAIP Į VANDENĮ  
laikomi DINGUSIAIS BE ŽINIOS  
 DINGUSIO BE ŽINIOS  
 DINGUSIŲ BE ŽINIOS  
 DINGUSIŲ ŽMONIŲ ŠEIMŲ  
 DINGUSIŲJŲ BE ŽINIOS  
 DINGĘ BE ŽINIOS  
 DINGĘS BE ŽINIOS  
 DINK IŠ AKIŲ  
 DIPLOMAI ĮTEIKTI ... 
 DIPLOMATAI UŽ GYVYBĘ  
 DIPLOMATAS IR JO ŽMONA BUVO ŽIAURIAI SUMUŠTI  
 DIPLOMATINEI ATSTOVYBEI  
 DIPLOMATINES ATSTOVYBES  
 DIPLOMATINIAI SANTYKIAI  
 DIPLOMATINIAIS KANALAIS  
 DIPLOMATINIAM KORPUSUI  
 DIPLOMATINIO KORPUSO  
 DIPLOMATINIO PAŠTO  
 DIPLOMATINIO PROTOKOLO  
 DIPLOMATINIO RANGO SUTEIKIMO  
 DIPLOMATINIS KORPUSAS  
 DIPLOMATINIS PASAS  
 DIPLOMATINIU KELIU  
 DIPLOMATINIUS SANTYKIUS  
užmegzti DIPLOMATINIUS SANTYKIUS SU Lenkija; Lietuva; Libija; Vatikanu 
 DIPLOMATINIŲ ATSTOVYBIŲ  
 DIPLOMATINIŲ ATSTOVYBIŲ IR KONSULINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJUS  
 DIPLOMATINIŲ MISIJŲ  
 DIPLOMATINIŲ SANTYKIŲ  
 DIPLOMATINIŲ SANTYKIŲ ATKŪRIMO  
 DIPLOMATINIŲ SANTYKIŲ UŽMEZGIMO  
 DIPLOMATINĖ ATSTOVYBĖ  
 DIPLOMATINĖJE ATSTOVYBĖJE  
 DIPLOMATINĖJE TARNYBOJE  
 DIPLOMATINĖMIS NOTOMIS  
 DIPLOMATINĖMIS PRIEMONĖMIS  
 DIPLOMATINĖMS ATSTOVYBĖMS  
 DIPLOMATINĖMS ATSTOVYBĖMS IR KONSULINĖMS ĮSTAIGOMS  
 DIPLOMATINĖMS IR KONSULINĖMS ATSTOVYBĖMS BEI TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS  
 DIPLOMATINĖMS IR KONSULINĖMS ĮSTAIGOMS  
 DIPLOMATINĖMS KONSULINĖMS ATSTOVYBĖMS BEI TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS  
 DIPLOMATINĖS ATSTOVYBĖS  
 DIPLOMATINĖS ATSTOVYBĖS AR KONSULINĖS ĮSTAIGOS UŽSIENYJE  
 DIPLOMATINĖS TARNYBOS  
 DIPLOMATINĖSE ATSTOVYBĖSE  
 DIPLOMATINĘ ATSTOVYBĘ  
 DIPLOMATINĘ TARNYBĄ  
 DIPLOMATINĮ DARBĄ  
 DIPLOMATINĮ PAŠTĄ  
 DIPLOMINIAI DARBAI  
 DIPLOMINIAM DARBUI  
 DIPLOMINIO DARBO  
 DIPLOMINIS DARBAS  
 DIPLOMINIUS DARBUS  
 DIPLOMINIŲ DARBŲ  
 DIPLOMINĮ DARBĄ  
 DIPLOMUOTAS INŽINIERIUS  
 DIPLOMUOTO INŽINIERIAUS  
 DIPLOMŲ ATESTATŲ REGISTRAVIMO  
 DIPLOMŲ ĮTEIKIMO  
 DIRBA SAVO DARBĄ  
 DIRBA VISU PAJĖGUMU  
 DIRBA VISĄ PARĄ  
 DIRBAME IR SEKMADIENĮ  
 DIRBAMOS ŽEMĖS  
 DIRBAMOS ŽEMĖS PARDAVIMUI UŽSIENIEČIAMS  
 DIRBAMOS ŽEMĖS PLOTAI  
 DIRBAMŲ LAUKŲ  
 DIRBANT IR PRIIMANT Į DARBĄ YRA PRIVALOMI ... 
 DIRBANT PAGAL DARBO SUTARTĮ NARYSTĖS AR TARNYBOS PAGRINDU  
 DIRBANT SU AŠTRIAIS INSTRUMENTAIS  
 DIRBANTIEMS ASMENIMS  
 DIRBANTIEMS PENSININKAMS  
 DIRBANTIEMS ŽMONĖMS  
 DIRBANTIS PENSININKAS  
 DIRBANTYS PENSININKAI  
 DIRBANTYS ŽMONĖS  
 DIRBANČIO ŽMOGAUS  
 DIRBANČIOJO ATLYGINIMO DYDŽIO  
 DIRBANČIOS MOTERYS  
 DIRBANČIUS ŽMONES  
 DIRBANČIŲ PENSININKŲ  
 DIRBANČIŲ SU KOMPIUTERIAIS  
 DIRBANČIŲ ŽMONIŲ  
 DIRBINIAI IŠ brangiųjų metalų; šiaudų; kaulo ir rago 
 DIRBINIUS IŠ AUKSO SIDABRO PLATINOS  
 DIRBINIŲ GAMYBA  
 DIRBO MOKSLINĮ DARBĄ  
 DIRBO SAVO DARBĄ  
 DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS PASLAPTĮ SUDARANČIOMIS ŽINIOMIS  
 DIRBTI KOMPIUTERIU  
 DIRBTI NAUJOMIS SĄLYGOMIS  
 DIRBTI SAVO DARBĄ  
 DIRBTI SU KOMPIUTERIU  
 DIRBTI SU VAIKAIS  
išvykti DIRBTI Į UŽSIENĮ  
 DIRBTI ŪKIO DARBUS  
 DIRBTI ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS DARBUS  
 DIRBTI ŽEMĘ  
 DIRBTINIO APVAISINIMO  
 DIRBTINIO INTELEKTO  
 DIRBTINIO KAILIO  
 DIRBTINIO KVĖPAVIMO  
 DIRBTINIO LEDO  
 DIRBTINIO PLUOŠTO  
 DIRBTINIS APVAISINIMAS  
 DIRBTINIS PLUOŠTAS  
 DIRBTINIU BŪDU  
 DIRBTINIŲ PLUOŠTŲ  
 DIRBTINIŲ ŽEMĖS PALYDOVŲ  
 DIRBTINĖS DANGOS  
 DIRBTINĖS ODOS  
 DIRBTINĮ APVAISINIMĄ  
 DIRBTINĮ KVĖPAVIMĄ  
 DIRBUSIŲ ŽMONIŲ  
 DIREKCIJA YRA BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA  
 DIREKCIJOS SUDĖTYJE GALI BŪTI ĮSTEIGTI GAMTOSAUGOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS BEI KITI SKYRIAI  
 DIREKTORATO VADOVAS JUOZAS JANKAUSKAS 
 DIREKTORIAMS TURINTIEMS MOKSLO LAIPSNĮ ARBA PEDAGOGINĮ MOKSLO VARDĄ PRIE TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ GALI BŪTI NUSTATOMOS ... 
 DIREKTORIAUS NUOMONE  
 DIREKTORIAUS PAREIGAS eina 
 DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA  
 DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAI  
 DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS  
 DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS KOMERCIJAI  
 DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO  
 DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS  
 DIREKTORIAUS PAVADUOTOJU  
 DIREKTORIAUS PAVADUOTOJĄ  
 DIREKTORIAUS TEIGIMU  
 DIREKTORIAUS ĮSAKYMU  
 DIREKTORIUMI PASKIRTAS ... 
 DIREKTORIŲ ATLYGINIMAI  
 DIREKTORIŲ TARYBOS PIRMININKAS  
 DIREKTORIŲ VALDYBA  
 DIREKTORIŲ VALDYBOS  
 DIREKTORĖS PAVADUOTOJA  
 DIRVA RUOŠIAMA  
 DIRVOMS KALKINTI  
 DIRVOS DIRBIMO  
 DIRVOS PAVIRŠIAUS  
 DIRVOS PAVIRŠIUJE  
 DIRVOS PAVIRŠIUS  
 DIRVOS PAVIRŠIŲ  
 DIRVOS RUOŠIMO  
 DIRVOS RUOŠIMO IR SĖJOS  
 DIRVOŽEMIO DANGA IR MIŠKO PAKLOTĖ  
 DIRVOŽEMIO DRĖGMĖS  
 DIRVOŽEMIO SLUOKSNIO  
 DIRVOŽEMIS VELĖNINIS JAURINIS  
 DISERTACIJOS GYNIMO  
 DISKINIS KAUPIKLIS  
 DISKINĮ KAUPIKLĮ  
 DISKO METIKAI  
 DISKO METIKAS VIRGILIJUS ALEKNA; VACLOVAS KIDYKAS; ROMAS UBARTAS 
 DISKO METIKO  
 DISKO METIKŲ  
 DISKO METIMAS  
 DISKO METIMO  
 DISKO METIMO SEKTORIUJE  
 DISKONTO NORMA  
 DISKUSIJA APIE ... 
 DISKUSIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO POLITIKĄ  
 DISKUSIJA APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS POLITIKĄ  
 DISKUSIJA DĖL to; Konstitucijos projekto rengimo 
 DISKUSIJAS DĖL ... 
 DISKUSIJAS DĖL VIDAUS IR UŽSIENIO POLITIKOS  
 DISKUSIJOJE IŠSAKYTAS PASTABAS  
 DISKUSIJOS APIE tai; Europos ateitį 
 DISKUSIJOS DALYVIAI  
 DISKUSIJOS DALYVIŲ  
 DISKUSIJOS DĖL Konstitucijos; įstatymų; to 
 DISKUSIJOS METU  
įsitraukti į DISKUSIJĄ APIE  
pradėti DISKUSIJĄ DĖL ... 
 DISKUSIJŲ METU  
 DISKUSIJŲ OBJEKTAS  
 DISLOKACIJOS VIETĄ  
 DISPONAVIMO PREKĖMIS  
 DISTANCINIO MINAVIMO  
 DISTANCINIO MOKYMO  
 DISTANCINIO VALDYMO  
 DISTANCINIU BŪDU  
 DIUSELDORFO FORTŪNA  
 DIV GEN S RAŠTIKIO PUSKARININKIŲ MOKYKLOS  
 DIVIZIJOS GENEROLUI  
 DIZAINO IR TECHNOLOGIJŲ  
 DIZAINO PARODA AKADEMIJOS GALERIJA  
 DLK GEDIMINO  
 DNR ADUKTŲ  
 DOBERMANŲ VEISLĖS ŠUO  
 DOCENTO IR PROFESORIAUS  
 DOCENTO PEDAGOGINIS MOKSLO VARDAS GALI BŪTI SUTEIKIAMAS ... 
 DOGMINĖ KONSTITUCIJA APIE BAŽNYČIĄ LUMEN GENTIUM  
 DOGMINĖ KONSTITUCIJA APIE DIEVO APREIŠKIMĄ DEI VERBUM  
 DOGMINĖ KONSTITUCIJA LUMEN GENTIUM  
 DOGMINĖS TEOLOGIJOS  
 DOKTORANTŪROS IR HABILITACIJOS  
 DOKTORANTŪROS KOMITETAS  
 DOKTORANTŪROS STUDIJŲ  
 DOKUMENTAI APIE sumokėtus nustatyto dydžio mokesčius 
 DOKUMENTAI APIE TARNYBĄ LIETUVOS KARIUOMENĖJE AR DARBĄ  
 DOKUMENTAI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO PASAS  
 DOKUMENTAI PATVIRTINANTYS asmens tapatybę; naujus transporto priemonės registravimo duomenis; nuolatinę gyvenamąją vietą 
 DOKUMENTAI SAUGOMI BIBLIOTEKOJE  
 DOKUMENTAI ĮRODANTYS turėtos žemės nuosavybės teisę 
 DOKUMENTAS APIE ... 
 DOKUMENTAS APIE NUOLATINĘ GYVENAMĄJĄ VIETĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 DOKUMENTAS PATVIRTINANTIS autoriaus teisių perdavimą 
 DOKUMENTAS PATVIRTINANTIS KAD SUMOKĖTAS MOKESTIS  
 DOKUMENTAS PATVIRTINANTIS KAD SUMOKĖTAS MOKESTIS UŽ ... 
 DOKUMENTAS SUTEIKIANTIS TEISĘ  
 DOKUMENTINIAI FILMAI  
 DOKUMENTINIO FILMO  
 DOKUMENTINIO KINO  
 DOKUMENTINIS FILMAS  
 DOKUMENTINIŲ FILMŲ  
 DOKUMENTINĖ MEDŽIAGA  
 DOKUMENTINĮ FILMĄ  
sukurti DOKUMENTINĮ FILMĄ APIE ... 
 DOKUMENTO KOPIJĄ  
 DOKUMENTO PATVIRTINANČIO kad sumokėtas mokestis 
 DOKUMENTO TAISYMO  
 DOKUMENTUS APIE sumokėtą valstybinę rinkliavą 
 DOKUMENTUS PATVIRTINANČIUS asmens tapatybę 
 DOKUMENTĄ APIE sprendimo įsiteisėjimą; baigtą vidurinį mokslą; asmeninę, šeimos ir turtinę padėtį 
 DOKUMENTĄ APIE REGISTRAVIMO MOKESČIO SUMOKĖJIMĄ  
 DOKUMENTĄ PATVIRTINANTĮ jo asmenybę 
 DOKUMENTĄ ĮRODANTĮ kad pirotechnikos gaminiai reikalingi technologiniams procesams 
 DOKUMENTŲ APIE pajamas 
 DOKUMENTŲ ARBA DOKUMENTŲ NUSLĖPIMAS KLAIDINGŲ ŽINIŲ SUTEIKIMAS  
 DOKUMENTŲ IŠ MERO VALDYBOS  
 DOKUMENTŲ KLASTOJIMO  
 DOKUMENTŲ KLASTOJIMU  
 DOKUMENTŲ KOPIJAS  
 DOKUMENTŲ KOPIJOS  
 DOKUMENTŲ PATEIKIMAS  
 DOKUMENTŲ PATEIKIMO  
 DOKUMENTŲ PRIĖMIMO  
 DOKUMENTŲ PROJEKTUS  
 DOKUMENTŲ RINKINYS  
 DOKUMENTŲ RINKINĮ  
 DOKUMENTŲ SAUGOJIMO  
 DOKUMENTŲ TVARKYMO  
 DOKUMENTŲ TVARKYMĄ  
 DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS  
 DOLCE VITA  
atpigo ...; pakilo ... DOLERIAIS IKI ... 
 DOLERIO ATŽVILGIU  
 DOLERIO KURSAS  
... DOLERIO UŽ BARELĮ  
... DOLERIO UŽ EURĄ  
... DOLERIŲ UŽ TONĄ  
 DOMEIKAVOS SENIŪNIJOS  
 DOMINANTINIU BŪDU  
 DOMINANČIAIS KLAUSIMAIS  
 DOMINANČIUS KLAUSIMUS  
 DOMINUOJANČIA PADĖTIMI  
 DONECKO ŠACHTAR  
 DONECKO ŠACHTAR UKRAINA  
 DONECKO ŠACHTARIUS  
 DONORO ŠIRDIS  
 DONORYSTĖS DUBENS KLUBŲ KEPENŲ IR TULŽIES NEGALAVIMŲ AR LIGŲ GYDYMAS IR OPERACIJOS  
 DONORYSTĖS DUBENS KLUBŲ KEPENŲ IR TULŽIES PŪSLĖS  
 DOPINGO KONTROLĖS  
 DORAS ŽMOGUS  
 DORINIAM UGDYMUI  
 DORINIO UGDYMO  
 DORINIS UGDYMAS  
 DORINĮ UGDYMĄ  
 DORO ELGESIO  
 DOROVINIO AUKLĖJIMO  
 DOROVINIŲ VERTYBIŲ  
 DOROVĖS NORMŲ  
 DORTMUNDO BORUSIJA  
 DORTMUNDO BORUSIJOS  
 DORTMUNDO BORUSSIA  
 DORTMUNDO BORUSSIA VOKIETIJA  
 DORŲ ŽMONIŲ  
 DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS  
 DOTACIJŲ IR SUBSIDIJŲ  
 DOTNUVA AKADEMIJA  
 DOTNUVOS ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJOS  
 DOVANA IR PASLAPTIS  
 DOVANAS UŽ TARNYBOS PAREIGŲ VYKDYMĄ  
 DOVANOTAM ARKLIUI Į DANTIS nežiūri; nežiūrima 
 DOVANŲ GAVO ... 
 DRABUŽIAI AVALYNĖ  
 DRABUŽIAI IR AVALYNĖ  
 DRABUŽIUS AVALYNĘ  
 DRABUŽIUS IR AVALYNĘ  
 DRABUŽIŲ AVALYNĖS  
 DRABUŽIŲ DIZAINAS  
 DRABUŽIŲ IR AVALYNĖS  
 DRABUŽIŲ MODELIUOTOJA  
 DRAMBLIO KAULO  
 DRAMBLIO KAULO KRANTAS  
 DRAMBLIO KAULO KRANTO  
 DRAMOS TEATRAS  
 DRAMOS TEATRE  
 DRAMOS TEATRO  
 DRASTIŠKŲ PRIEMONIŲ  
 DRAUDIMAI AR APRIBOJIMAI  
 DRAUDIMAI IR APRIBOJIMAI  
 DRAUDIMAS NUO NEDARBO  
 DRAUDIMAS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ  
 DRAUDIMINIO ĮVYKIO  
 DRAUDIMINIŲ ĮVYKIŲ  
 DRAUDIMINĖS MEDICINOS  
 DRAUDIMO BENDROVIŲ  
 DRAUDIMO BENDROVĖ  
 DRAUDIMO BENDROVĖJE  
 DRAUDIMO BENDROVĖS  
 DRAUDIMO BENDROVĖS PREVENTA  
 DRAUDIMO BROKERIO  
 DRAUDIMO BROKERIŲ  
 DRAUDIMO IR FINANSŲ  
 DRAUDIMO IŠMOKA  
 DRAUDIMO IŠMOKOS  
 DRAUDIMO IŠMOKĄ  
 DRAUDIMO KOMPANIJA  
 DRAUDIMO KOMPANIJOJE  
 DRAUDIMO KOMPANIJOMS  
 DRAUDIMO KOMPANIJOS  
 DRAUDIMO KOMPANIJOSE  
 DRAUDIMO KOMPANIJŲ  
 DRAUDIMO NUO NEDARBO  
 DRAUDIMO NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ  
 DRAUDIMO ORGANIZACIJOS  
 DRAUDIMO ORGANIZACIJOS GARANTINIS RAŠTAS  
 DRAUDIMO ORGANIZACIJOS VADOVO IR VYR FINANSININKO VARDAS PAVARDĖ  
 DRAUDIMO PAŽYMĖJIME  
 DRAUDIMO POLISAS  
 DRAUDIMO POLISAS ARBA DRAUDIMO ORGANIZACIJOS GARANTINIS RAŠTAS  
 DRAUDIMO POLISŲ  
 DRAUDIMO REIKALŲ TARYBAI  
 DRAUDIMO REIKALŲ TARYBOS PIRMININKAS R KLEINAUSKAS 
 DRAUDIMO REIKALŲ TARYBOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 DRAUDIMO RINKOS  
 DRAUDIMO RŪŠIES TAISYKLES DRAUDIMO ĮMOKŲ TARIFUS AR DRAUDIMO LIUDIJIMĄ POLISĄ  
 DRAUDIMO RŪŠIS  
 DRAUDIMO RŪŠĮ  
 DRAUDIMO SISTEMA  
 DRAUDIMO SISTEMOS  
 DRAUDIMO STAŽAS  
 DRAUDIMO STAŽĄ  
 DRAUDIMO SUMA  
 DRAUDIMO SUMOS  
 DRAUDIMO SUMĄ  
 DRAUDIMO SUTARTIS  
 DRAUDIMO SUTARTĮ  
 DRAUDIMO SUTARČIŲ  
 DRAUDIMO VALSTYBĖS LĖŠOMIS  
 DRAUDIMO VEIKLAI GAUTI  
 DRAUDIMO ĮMOKA  
 DRAUDIMO ĮMOKAS  
 DRAUDIMO ĮMOKOS  
 DRAUDIMO ĮMOKOS PREMIJOS  
 DRAUDIMO ĮMOKĄ  
 DRAUDIMO ĮMOKŲ  
 DRAUDIMO ĮMONEI  
 DRAUDIMO ĮMONIŲ  
 DRAUDIMO ĮMONIŲ BEI DRAUDIMO BROKERIŲ  
 DRAUDIMO ĮMONĖ  
 DRAUDIMO ĮMONĖ ĮSIPAREIGOJA DALINAI AR VISIŠKAI KOMPENSUOTI  
 DRAUDIMO ĮMONĖS  
 DRAUDIMO ĮMONĖS AR DRAUDIMO BROKERIO  
 DRAUDIMO ĮMONĖS VADOVAS VARDO RAIDĖ PARAŠAS PAVARDĖ  
 DRAUDIMUI NUO NEDARBO  
 DRAUDIMĄ NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ  
 DRAUDIMŲ BEI APRIBOJIMŲ  
 DRAUDIMŲ IR APRIBOJIMŲ  
 DRAUDĖJŲ IR APDRAUSTŲJŲ  
 DRAUDŽIAMA KIŠTIS Į PROFESINIŲ SĄJUNGŲ vidaus reikalus 
 DRAUDŽIAMA KIŠTIS Į PROKURATŪROS DARBĄ  
 DRAUDŽIAMA NAUDOTI PRIEŠ MOTERIS NEPILNAMEČIUS  
 DRAUDŽIAMA ŽVEJOTI ŽŪKLĖS ĮRANKIAIS  
 DRAUDŽIAMI VALSTYBINIU SOCIALINIU DRAUDIMU  
 DRAUDŽIAMOS LIETUVIŠKOS SPAUDOS  
 DRAUDŽIAMOSIOMS PAJAMOMS  
 DRAUDŽIAMOSIOS PAJAMOS  
 DRAUDŽIAMĄSIAS PAJAMAS  
 DRAUDŽIAMŲJŲ PAJAMŲ  
 DRAUDŽIAMŲJŲ PAJAMŲ KOEFICIENTAS  
 DRAUDŽIU ĮVEŽTI Į LIETUVĄ VISŲ RŪŠIŲ GYVULIUS IR PAUKŠČIUS JŲ PRODUKTUS BEI ŽALIAVAS IŠ AFRIKOS AZIJOS PIETŲ IR ŠIAURĖS AMERIKOS ŽEMYNŲ  
 DRAUDŽIU ĮVEŽTI Į LIETUVĄ VISŲ RŪŠIŲ GYVULIUS IR PAUKŠČIUS JŲ PRODUKTUS BEI ŽALIAVAS IŠ AZIJOS AFRIKOS PIETŲ IR ŠIAURĖS AMERIKOS ŽEMYNŲ TURKIJOS KINIJOS IZRAELIO JORDANIJOS  
 DRAUGAI IR PAŽĮSTAMI  
 DRAUGAI IR PRIEŠAI  
 DRAUGAMS IR ARTIMIESIEMS  
 DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS  
 DRAUGAS STALINAS  
 DRAUGE SU DANIJOS GYNYBOS MINISTRU  
 DRAUGE SU KRISTUMI  
 DRAUGE SU LIETUVOS vyriausybe 
 DRAUGE SU MHC I KLASĖS MOLEKULĖMIS  
 DRAUGE SU POPIEŽIUMI  
 DRAUGE SU VAIKAIS  
 DRAUGE SU VERTYBĖMIS KURIAS JI ĮKŪNIJA IR SKATINA  
 DRAUGE SU VYRU  
 DRAUGE SU ŽMONA  
 DRAUGIJA ARMIJAI AVIACIJAI IR LAIVYNUI REMTI  
 DRAUGIJOS NARIAI  
 DRAUGIJOS NARIAMS  
 DRAUGIJOS NARIŲ  
 DRAUGIJOS NARYS  
 DRAUGIJOS PIRMININKAS  
 DRAUGIJOS PIRMININKO  
 DRAUGIJOS PIRMININKĖ  
 DRAUGIJOS VALDYBOS  
 DRAUGIJOS VEIKLĄ  
 DRAUGIŠKAS RUNGTYNES  
 DRAUGIŠKAS RUNGTYNES SU ... 
 DRAUGIŠKOS RUNGTYNĖS  
 DRAUGIŠKOS TARPTAUTINĖS RUNGTYNĖS  
 DRAUGIŠKOS TARPVALSTYBINĖS RUNGTYNĖS  
 DRAUGIŠKOSE RUNGTYNĖSE  
 DRAUGIŠKUS SANTYKIUS  
 DRAUGIŠKŲ RUNGTYNIŲ  
 DRAUGIŠKŲ SANTYKIŲ IR GERO KAIMYNINIO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES RATIFIKAVIMO  
 DRAUGIŠKŲ SANTYKIŲ IR GERO KAIMYNINIO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES RATIFIKAVIMO PROJEKTAS NR ... 
 DRAUGIŠKŲ SANTYKIŲ IR GERO KAIMYNINIO BENDRADARBIAVIMO SUTARTĮ  
 DRAUGUS IR PAŽĮSTAMUS  
 DRAUGYSTĖ SU Dievu; A. Brazausku; vaikinu 
 DRAUGYSTĖS G  
 DRAUGYSTĖS GATVĖJE  
 DRAUGYSTĖS IR BENDRADARBIAVIMO  
 DRAUGYSTĖS IR BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES RATIFIKAVIMO PROJEKTAS NR ... 
 DRAUGYSTĖS IR BENDRADARBIAVIMO SUTARTĮ  
 DRAUGYSTĖS VIEŠBUTYJE  
 DRAUGYSTĘ SU Dievu; Jėzumi 
 DRAUGŲ BŪRYJE  
 DRAUGŲ IR PAŽĮSTAMŲ  
 DRAUGŲ IR PRIEŠŲ  
 DRAUSMINES NUOBAUDAS  
 DRAUSMINIŲ NUOBAUDŲ  
 DRAUSMINIŲ NUOBAUDŲ JIEMS SKYRIMO  
 DRAUSMINĖ NUOBAUDA  
 DRAUSMINĖS NUOBAUDOS  
 DRAUSMINĘ NUOBAUDĄ  
 DRAUSTINIO TIKSLAS IŠSAUGOTI istoriškai susiklosčiusią ... 
 DREBANČIA RANKA  
 DREBANČIOMIS RANKOMIS  
 DREBANČIU BALSU  
 DRENAŽO VAMZDŽIŲ  
 DROBINIO PYNIMO  
 DRUMSTAME VANDENYJE  
 DRUSKA IR PIPIRAIS  
 DRUSKA PIPIRAIS  
 DRUSKININKŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS ADMINISTRACINES RIBAS  
 DRUSKININKŲ MIŠKŲ URĖDIJOS DRUSKININKŲ GIRININKIJOS  
 DRUSKININKŲ SANATORIJĄ  
 DRUSKOS IR DARINIAI  
 DRUSKOS IR PIPIRŲ  
 DRUSKOS PIPIRŲ  
 DRĄSOS IR RYŽTO  
 DRĄSĄ IR PASIAUKOJIMĄ  
 DRĖKINIMO SISTEMOS  
 DRŪKŠIŲ EŽERO  
 DRŪKŠIŲ EŽERO BASEINO  
 DS KAUNO GALERIJOJE  
 DU AR KELI ŽEMĖS SKLYPAI GALI BŪTI SUJUNGTI Į VIENĄ ŽEMĖS SKLYPĄ  
 DU AUKSO MEDALIUS  
 DU AUTOMOBILIAI  
 DU BROLIAI  
 DU BUTELIUS  
 DU DALYKAI  
 DU DALYKUS  
 DU DEŠIMTMEČIUS  
 DU GAIDELIAI  
 DU IR DAUGIAU KARTŲ  
 DU JAUNI ŽMONĖS  
 DU JAUNUOLIAI  
 DU JAUNUOLIAI SUMUŠĖ ... 
 DU JĮ LYDINČIUS ASMENIS  
 DU KARTUS  
 DU KARTUS BUVO ... 
 DU KARTUS IŠ EILĖS  
 DU KARTUS PER DIENĄ  
 DU KARTUS PER METUS  
 DU KARTUS PER MĖNESĮ  
 DU KARTUS PER PARĄ  
 DU KARTUS PER SAVAITĘ  
 DU KARTUS PER SAVAITĘ PIRMADIENIAIS IR KETVIRTADIENIAIS  
 DU KARTUS SKELBTUOSE AUKCIONUOSE  
 DU KARTUS SKELBTUOSE AUKCIONUOSE NEPARDUOTAS ... 
 DU KARTUS SKELBTUOSE AUKCIONUOSE NEPARDUOTĄ ... 
 DU KARTUS SKELBTUOSE AUKCIONUOSE NEPARDUOTŲ ... 
 DU KARTUS TEISTAS  
 DU KĖLINIUS  
 DU LIETUVIAI  
 DU MĖNESIAI  
 DU MĖNESIUS  
 DU PASAULINIAI KARAI  
 DU PASAULINIUS KARUS  
 DU RATUS  
 DU SKIRTINGI DALYKAI  
 DU SU PUSE  
 DU SYKIUS  
 DU SŪNUS  
 DU SŪNŪS  
 DU TAŠKUS  
 DU TREČDALIAI  
 DU TREČDALIUS  
 DU TRIS KARTUS  
 DU TRIS KARTUS PER DIENĄ  
 DU TRIS KARTUS PER SAVAITĘ  
 DU TRIS MĖNESIUS  
 DU VAIKAI  
 DU VAIKINAI  
 DU VAIKUS  
 DU VYRAI  
 DU VYRIŠKIAI  
 DU ĮVARČIUS  
 DU ĮVARČIUS PELNĖ ... 
 DU ŠIMTMEČIUS  
 DU ŽMONES  
 DU ŽMONĖS  
 DUBENS KAULAI  
 DUBENS KLUBŲ KEPENŲ IR TULŽIES PŪSLĖS  
 DUBRAVOS EKSPERIMENTINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS  
 DUBRAVOS MIŠKŲ URĖDIJOS  
 DUGNO NUOSĖDŲ  
 DUJINIAI PRIETAISAI  
 DUJINIS PISTOLETAS  
 DUJINIU PISTOLETU  
 DUJINIUS PISTOLETUS REVOLVERIUS  
 DUJINIŲ PRIETAISŲ  
 DUJINIŲ ĮRENGINIŲ IR BUITINIŲ DUJINIŲ PRIETAISŲ  
 DUJINĖ VIRYKLĖ  
 DUJINĖS VIRYKLĖS  
 DUJINĘ VIRYKLĘ  
 DUJINĘ ĮRANGĄ  
 DUJINĮ PISTOLETĄ  
 DUJOFIKUOTOS KATILINĖS ĮRENGTOS GYVENAMAJAME NAME  
 DUJOTIEKIO TINKLŲ  
 DUJŲ BALIONAI  
 DUJŲ BALIONAS  
 DUJŲ BALIONUS  
 DUJŲ BALIONĄ  
 DUJŲ IR DULKIŲ  
 DUJŲ IR NAFTOS  
 DUJŲ KAINOS  
 DUJŲ KAINĄ  
 DUJŲ KIEKIS  
 DUJŲ KIEKĮ  
 DUJŲ TIEKIMAS  
 DUJŲ TIEKIMO  
 DUJŲ TIEKIMO SISTEMŲ  
 DUJŲ TIEKIMO Į LIETUVĄ  
 DUJŲ TIEKIMĄ  
 DUJŲ TIEKĖJAMS  
 DUJŲ TIEKĖJUI  
 DUJŲ ŪKIO  
 DUKART PASAULIO ČEMPIONAS  
 DUKART PER METUS  
 DUKART PER MĖNESĮ  
 DUKART PER SAVAITĘ  
 DUKTERINĖ ĮMONĖ  
 DUKTERINĖ ĮMONĖ AR FINANSŲ MAKLERIO ĮMONĖ  
 DUKTERINĖS ĮMONĖS  
 DULKELINĖS VEISLĖS  
nuvalyti DULKES NUO baldų; kojų 
 DULKIŲ DEBESIS  
 DULKIŲ SIURBLIO  
 DULKIŲ SIURBLIU  
 DULKIŲ SIURBLYS  
 DULKIŲ SIURBLĮ  
 DUNDULIENĖ P LIETUVIŲ ŠVENTĖS TRADICIJOS PAPROČIAI APEIGOS  
 DUNFERMLINE ATHLETIC ŠKOTIJA  
 DUOBĖS DUGNE  
 DUODA GALIMYBĘ  
 DUODA PAGRINDĄ  
 DUODA ŽENKLĄ  
 DUODAMAS INTERVIU  
 DUOK DIEVE  
 DUOK DIEVE KAD ... 
 DUOKIM GARO  
su DUOMENIMIS APIE užregistruotus aukciono dalyvius 
 DUOMENIMS APIE NUOLATINĘ GYVENAMĄJĄ VIETĄ  
 DUOMENIS APIE šeimų pajamas 
 DUOMENIS APIE ASMENS NUOLATINĘ GYVENAMĄJĄ VIETĄ  
 DUOMENIS APIE SAVO pajamas; darbą 
 DUOMENIS APIE UŽDARBĮ  
 DUOMENYS APIE aktyviąją transporto priemonę; markiravimą; asmenis; pareiškėją; gyventojus 
 DUOMENYS APIE JŲ NUOLATINĘ GYVENAMĄJĄ VIETĄ  
 DUOMENYS APIE TRANSPORTO PRIEMONĘ  
 DUOMENYS APIE VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJOJE ĮREGISTRUOTUS ir perregistruotus vertybinius popierius 
 DUOMENYS PARODĖ KAD ... 
 DUOMENYS PATEIKIAMI  
 DUOMENYS RODO KAD ... 
 DUOMENYS TVIRTINAMI  
 DUOMENŲ ANALIZĖ  
 DUOMENŲ APDOROJIMO  
 DUOMENŲ APIE pajamas 
 DUOMENŲ APIE ASMENS NUOLATINĘ GYVENAMĄJĄ VIETĄ ĮRAŠYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO PASE  
 DUOMENŲ APSAUGOS  
 DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJA  
 DUOMENŲ BANKAS  
 DUOMENŲ BANKE  
 DUOMENŲ BANKO  
 DUOMENŲ BANKO TVARKYMO ĮSTAIGA  
 DUOMENŲ BANKĄ  
 DUOMENŲ BAZE  
 DUOMENŲ BAZEI  
 DUOMENŲ BAZES  
 DUOMENŲ BAZIŲ  
 DUOMENŲ BAZĖ  
 DUOMENŲ BAZĖJE  
 DUOMENŲ BAZĖMIS  
 DUOMENŲ BAZĖS  
 DUOMENŲ BAZĖS GAMINTOJO  
 DUOMENŲ BAZĖS IR INFORMACINĖS SISTEMOS  
 DUOMENŲ BAZĖSE  
 DUOMENŲ BAZĘ  
 DUOMENŲ BEI PROGRAMINĖS ĮRANGOS  
 DUOMENŲ PERDAVIMAS  
 DUOMENŲ PERDAVIMO  
 DUOMENŲ PERDAVIMO GREITIS  
 DUOMENŲ PERDAVIMO SPARTA  
 DUOMENŲ PERDAVIMO TINKLO  
 DUOMENŲ RINKIMO  
 DUOMENŲ RINKINIŲ STRUKTŪROS  
 DUOMENŲ TAISYMAS  
 DUONA IR DRUSKA  
 DUONA IR VYNAS  
 DUONA KURIĄ AŠ DUOSIU  
 DUONOS IR PYRAGO  
 DUONOS IR PYRAGO GAMINIAI  
 DUONOS IR PYRAGO GAMINIŲ  
 DUONOS IR VYNO  
 DUONOS IR VYNO PAVIDALAIS  
 DUONOS IR ŽAIDIMŲ  
 DUONOS KEPALAS  
 DUONOS KEPALĄ  
 DUONOS KEPIMO  
 DUONOS KEPYKLOS  
 DUONOS KĄSNIO  
 DUONOS KĄSNIU  
 DUONOS KĄSNĮ  
 DUONOS RIEKĘ  
 DUONĄ IR VYNĄ  
 DUOSIU JUMS NAUJĄ ŠIRDĮ  
 DUOSIU JUMS SAVO DVASIĄ  
 DUOTAS NURODYMAS  
 DUOTI ATKIRTĮ  
 DUOTI INTERVIU  
 DUOTI KRAUJO  
 DUOTI KYŠĮ  
 DUOTI LEIDIMĄ  
 DUOTI NURODYMUS  
 DUOTI PARODYMUS  
 DUOTI PARODYMŲ  
 DUOTO PAŽADO  
 DUOTO ŽODŽIO  
 DUOTUS PAŽADUS  
 DUOTĄ PAŽADĄ  
 DUOTĄ ŽODĮ  
 DUOTŲ PAŽADŲ  
 DURIS ATIDARĖ ... 
 DURIS ATVERS ... 
 DURIS ATVĖRĖ ... 
 DURIS IR LANGUS  
 DURIS Į gatvę; laisvę; kitą kambarį; kiemą; lauką; Vakarus 
 DURTINIŲ ŽAIZDŲ  
 DURTINĖ ŽAIZDA  
 DURYS ATVIROS visiems 
 DURYS BUVO PRAVIROS  
 DURYS BUVO UŽRAKINTOS  
 DURYS IR LANGAI  
 DURYS LANGAI  
 DURŲ IR LANGŲ  
 DURŲ LINK  
 DURŲ RANKENOS  
 DURŲ RANKENĄ  
 DURŲ SKAMBUTIS  
 DURŲ SKAMBUTĮ  
 DURŲ SPYNĄ  
 DURŲ STIKLĄ  
 DURŲ UŽRAKTAS  
 DUSULIO PRIEPUOLIAI  
 DVARO SAVININKAS  
 DVARČIONIŲ KERAMIKA  
 DVARŲ IR PALIVARKŲ  
 DVASIA IR KŪNU  
 DVASIA IR TIESA  
 DVASINE PRASME  
 DVASINES VERTYBES  
 DVASINGOS ASMENYBĖS TURI KITĄ VARDĄ  
 DVASINIAM GYVENIMUI  
 DVASINIAME GYVENIME  
 DVASININKIJOS KONGREGACIJA KUNIGŲ GYVENIMO IR TARNYBOS VADOVAS TOTA ECCLESIA  
 DVASININKIJOS KONGREGACIJA POPIEŽIŠKOJI PASAULIEČIŲ TARYBA  
 DVASININKŲ IR PASAULIEČIŲ  
 DVASINIO ATGIMIMO  
 DVASINIO ATSINAUJINIMO  
 DVASINIO GYVENIMO  
 DVASINIO GYVENIMO PATIRTIMI  
 DVASINIO PASAULIO  
 DVASINIO PENO  
 DVASINIO TOBULĖJIMO  
 DVASINIO UGDYMO  
 DVASINIO VADOVAVIMO  
 DVASINIO VADOVO  
 DVASINIS GYVENIMAS  
 DVASINIS PASAULIS  
 DVASINIS RYŠYS  
 DVASINIS VADOVAS  
 DVASINIS VADOVAVIMAS  
 DVASINIU GYVENIMU  
 DVASINIU POŽIŪRIU  
 DVASINIŲ GALIŲ  
 DVASINIŲ JĖGŲ  
 DVASINIŲ PAŠAUKIMŲ  
 DVASINIŲ VERTYBIŲ  
 DVASINĖ BŪSENA  
 DVASINĖMIS VERTYBĖMIS  
 DVASINĖMS VERTYBĖMS  
 DVASINĖS BŪSENOS  
 DVASINĖS KULTŪROS  
 DVASINĖS PAGALBOS JAUNIMUI CENTRAS  
 DVASINĖS PAGALBOS JAUNIMUI CENTRO  
 DVASINĖS PAGALBOS JAUNIMUI CENTRO SAVANORIAI  
 DVASINĖS PATIRTIES  
 DVASINĖS PRATYBOS  
 DVASINĖS PUSIAUSVYROS  
 DVASINĖS STIPRYBĖS  
 DVASINĖS VALDŽIOS  
 DVASINĖS VERTYBĖS  
 DVASINĘ BŪSENĄ  
 DVASINĘ PUSIAUSVYRĄ  
 DVASINĮ GYVENIMĄ  
 DVASINĮ PASAULĮ  
 DVASIOS GALIA  
 DVASIOS IR KŪNO  
 DVASIOS IR MATERIJOS  
 DVASIOS PASAULĮ  
 DVASIOS RAMYBĘ  
 DVASIOS STIPRYBĖS  
 DVASIOS TĖVAS  
 DVASIOS VADAS  
 DVASIOS VADOVAS  
 DVASIĄ IR KŪNĄ  
 DVEJAIS METAIS  
 DVEJAS RUNGTYNES  
 DVEJI METAI  
 DVEJIEMS METAMS  
 DVEJOPO POBŪDŽIO  
 DVEJOS RUNGTYNĖS  
 DVEJUS METUS  
 DVEJUS METUS DIRBO  
 DVEJUS METUS IŠ EILĖS  
 DVEJUS METUS KALĖTI  
 DVEJŲ METUKŲ  
 DVEJŲ METŲ  
 DVEJŲ METŲ LAIKOTARPIUI  
 DVEJŲ METŲ LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĖ  
 DVEJŲ METŲ SENUMO  
 DVEJŲ METŲ SŪNŲ  
 DVEJŲ RUNGTYNIŲ  
 DVEJŲ RŪMŲ  
 DVEJŲ TREJŲ METŲ  
 DVI BAUDAS  
 DVI DIENAS  
 DVI DIENAS VYKO ... 
 DVI DUKRAS  
 DVI GRUPĖS  
 DVI KADENCIJAS  
 DVI KARVES  
 DVI KNYGAS  
 DVI KOMANDOS  
 DVI MERGINAS  
 DVI MERGINOS  
 DVI MOTERYS  
 DVI NAKTIS  
 DVI PARAS  
 DVI PERGALES  
 DVI PERGALES IŠKOVOJO ... 
 DVI POROS  
 DVI SAVAITES  
 DVI SAVAITĖS  
 DVI SESERYS  
 DVI TRIS DIENAS  
 DVI TRIS SAVAITES  
 DVI TRIS VALANDAS  
 DVI VALANDAS  
 DVI VALANDOS  
 DVI ŠEIMOS  
 DVIDEŠIMT AŠTUONERIŲ METŲ  
 DVIDEŠIMT DEVYNERIŲ METŲ  
 DVIDEŠIMT DVEJŲ METŲ  
 DVIDEŠIMT KETURIAS VALANDAS PER PARĄ  
 DVIDEŠIMT KETVERIŲ METŲ  
 DVIDEŠIMT METŲ  
 DVIDEŠIMT MINUČIŲ  
 DVIDEŠIMT PENKERIEMS METAMS  
 DVIDEŠIMT PENKERIUS METUS  
 DVIDEŠIMT PENKERIŲ METŲ  
 DVIDEŠIMT PIRMOJO AMŽIAUS  
 DVIDEŠIMT PROCENTŲ DARBO UŽMOKESČIO  
 DVIDEŠIMT SEPTYNERIŲ METŲ  
 DVIDEŠIMT TREJŲ METŲ  
 DVIDEŠIMT VIENERIŲ METŲ  
 DVIDEŠIMT ŠEŠERIŲ METŲ  
 DVIDEŠIMTIES METŲ  
 DVIDEŠIMTO AMŽIAUS  
 DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS  
 DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS PABAIGOJE  
 DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS PABAIGOS  
 DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS PRADŽIOJE  
 DVIDEŠIMTĮ METŲ  
 DVIEJOSE GRUPĖSE  
 DVIEJOSE VIETOSE  
 DVIEJUOSE KAMBARIUOSE  
 DVIEJUOSE POGRUPIUOSE  
 DVIEJŲ AR DAUGIAU ASMENŲ  
 DVIEJŲ ASMENŲ  
 DVIEJŲ AUKŠTŲ  
 DVIEJŲ AUKŠTŲ NAME  
 DVIEJŲ BANKŲ  
 DVIEJŲ BROLIŲ  
 DVIEJŲ DALIŲ  
 DVIEJŲ DALYKŲ  
 DVIEJŲ DEŠIMTMEČIŲ  
 DVIEJŲ DIENŲ  
 DVIEJŲ DIENŲ VIDUTINIAM DARBO UŽMOKESČIUI  
 DVIEJŲ DIENŲ VIZITO  
 DVIEJŲ DIENŲ VIZITĄ  
 DVIEJŲ GALŲ  
 DVIEJŲ KAMBARIŲ  
 DVIEJŲ KAMBARIŲ BUTAS  
 DVIEJŲ KAMBARIŲ BUTE  
 DVIEJŲ KAMBARIŲ BUTO  
 DVIEJŲ KAMBARIŲ BUTĄ  
 DVIEJŲ KANALŲ ŽALIOJO IR RAUDONOJO  
 DVIEJŲ KARTŲ  
 DVIEJŲ KULTŪRŲ  
 DVIEJŲ LYGIŲ  
 DVIEJŲ METRŲ AUKŠČIO  
 DVIEJŲ MOTERŲ  
 DVIEJŲ MĖNESIŲ  
 DVIEJŲ PAKOPŲ  
 DVIEJŲ PARTIJŲ  
 DVIEJŲ PASAULINIŲ KARŲ  
 DVIEJŲ PASAULIŲ  
 DVIEJŲ RATŲ  
 DVIEJŲ RŪŠIŲ  
 DVIEJŲ SAVAIČIŲ  
 DVIEJŲ SU PUSE  
 DVIEJŲ TAUTŲ  
 DVIEJŲ TIPŲ  
 DVIEJŲ TOMŲ  
 DVIEJŲ TREČDALIŲ  
 DVIEJŲ TREČDALIŲ BALSŲ DAUGUMA  
 DVIEJŲ VAIKŲ MAMA  
 DVIEJŲ VAIKŲ MOTINA  
 DVIEJŲ VAIKŲ TĖVAS  
 DVIEJŲ VALANDŲ  
 DVIEJŲ VALSTYBIŲ  
 DVIEJŲ VALSTYBIŲ SANTYKIUS  
 DVIEJŲ VIDUTINIŲ MĖNESINIŲ DARBO UŽMOKESČIŲ DYDŽIO IŠEITINĖ PAŠALPA  
 DVIEJŲ VYRŲ  
 DVIEJŲ ĮVARČIŲ SKIRTUMU  
 DVIEJŲ ŠALIŲ  
 DVIEJŲ ŠALIŲ SANTYKIUS  
 DVIEJŲ ŽMONIŲ  
 DVIEM ASMENIMS  
 DVIEM ASPEKTAIS  
 DVIEM ATVEJAIS  
 DVIEM AUTOMOBILIAIS  
 DVIEM BŪDAIS  
 DVIEM DIENOMS  
 DVIEM EGZEMPLIORIAIS  
 DVIEM EILĖMIS  
 DVIEM ETAPAIS  
 DVIEM FORTEPIJONAMS  
 DVIEM FRONTAIS  
 DVIEM GRUPĖMIS  
 DVIEM KALBOMIS  
 DVIEM KRYPTIMIS  
 DVIEM MĖNESIAMS  
 DVIEM PAMAINOMIS  
 DVIEM PAROMS  
 DVIEM PIRŠTAIS  
 DVIEM POŽIŪRIAIS  
 DVIEM RATAIS  
 DVIEM SAVAITĖM  
 DVIEM SAVAITĖMS  
 DVIEM TAŠKAIS  
 DVIEM TAŠKAIS ATSILIEKA  
 DVIEM TREČDALIAIS  
 DVIEM TREČDALIAMS  
 DVIEM ŽODŽIAIS  
 DVIGUBA BUHALTERIJA  
 DVIGUBAS APMOKESTINIMAS  
 DVIGUBO APMOKESTINIMO  
 DVIGUBO APMOKESTINIMO IŠVENGIMO  
 DVIGUBO NUPJAUTO KŪGIO  
 DVIGUBOS PILIETYBĖS  
 DVIGUBĄ BUHALTERIJĄ  
 DVIGUBĄ PILIETYBĘ  
 DVIGUBŲ STANDARTŲ  
 DVIKAMIENIO ASMENVARDŽIO  
 DVIKAMIENIO ASMENVARDŽIO TRUMPINYS  
 DVIKAMIENIŲ ASMENVARDŽIŲ  
 DVIKOVA BAIGĖSI  
 DVIKOVA DĖL TREČIOS VIETOS  
 DVIKOVA SU ispanais 
 DVIKOVA TARP ... 
 DVIKOVOJE DĖL TREČIOS VIETOS  
 DVIKOVOJE SU liga; Celtics 
 DVIKOVOS SU CSKA 
 DVIKOVĄ LAIMĖJO ... 
 DVIKOVĄ STEBĖJO ... 
 DVIKOVĄ SU Žalgiriu 
 DVINARIO ĮVARDIJIMO  
 DVIPOLIO TRANZISTORIAUS  
 DVIRATININKAS R RUMŠAS ATSTOVAUJANTIS ITALIJOS KOMANDAI FASSA BORTOLO  
 DVIRAČIO ŠOU  
 DVIRAČIO ŽYNIOS  
 DVIRAČIO ŽYNIŲ  
 DVIRAČIU VAŽIAVUSĮ ... 
 DVIRAČIŲ LENKTYNĖSE  
 DVIRAČIŲ SPORTAS  
 DVIRAČIŲ SPORTAS DAUGIADIENĖS LENKTYNĖS TOUR DE France 
 DVIRAČIŲ SPORTO  
 DVIRAČIŲ TAKAI  
 DVIRAČIŲ TAKAS  
 DVIRAČIŲ TAKŲ  
 DVIRAČIŲ TREKAS  
 DVITAŠKIŲ IR TRITAŠKIŲ  
 DVIŠALIAMS SANTYKIAMS  
 DVIŠALIUS SANTYKIUS  
 DVIŠALIŲ SANTYKIŲ  
 DVIŠALĖS PAGALBOS KOORDINAVIMO TARYBOS  
 DVIŠALĘ SUTARTĮ DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO  
 DVYLIKA METŲ  
 DVYLIKA MĖNESIŲ  
 DVYLIKA VALANDŲ  
 DVYLIKAPIRŠTĖS ŽARNOS  
 DVYLIKAPIRŠTĖS ŽARNOS OPA  
 DVYLIKAPIRŠTĖS ŽARNOS OPALIGE  
 DVYLIKAPIRŠTĖS ŽARNOS OPOS  
 DVYLIKAPIRŠTĘ ŽARNĄ  
 DVYLIKOS METŲ  
 DVYLIKTOJI NAKTIS  
 DVYLIKTĄ VALANDĄ  
 DYDIS NUSTATOMAS  
pašalpos; mokesčio DYDIS PRIKLAUSO NUO ... 
 DYDIS SKAIČIUOJAMAS PAGAL FORMULĘ ... 
 DYDŽIAI IR VIENETAI  
... DYDŽIUS NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 DYGLIUOTOMIS PADANGOMIS  
 DYZELINIAI DEGALAI  
 DYZELINIAI DEGALAI KODAS ... 
 DYZELINIAIS DEGALAIS  
 DYZELINIAIS VARIKLIAIS  
 DYZELINIAM KURUI  
 DYZELINIAMS DEGALAMS  
 DYZELINIO KURO  
 DYZELINIS KURAS  
 DYZELINIU KURU  
 DYZELINIUS DEGALUS  
 DYZELINIUS VARIKLIUS  
 DYZELINIŲ DEGALŲ  
 DYZELINIŲ DEGALŲ AKCIZO  
 DYZELINIŲ TRAUKINIŲ  
 DYZELINIŲ VARIKLIŲ  
 DYZELINIŲ VARIKLIŲ GAMYBOS  
 DYZELINĮ KURĄ  
 DZIUDO IMTYNIŲ  
 DZŪKIJOS IR SUVALKIJOS  
 DZŪKIJOS KURŠIŲ NERIJOS ŽEMAITIJOS  
 DZŪKIJOS NACIONALINIAME PARKE  
 DZŪKIJOS NACIONALINIO PARKO  
 DZŪKIJOS NP  
 DZŪKIJOS SOSTINĖJE  
 DĖDE KUNIGE  
 DĖDEI JONUI IR TETAI STASEI  
 DĖDĖ VANIA  
 DĖDĖS IR TETOS  
 DĖJIMO Į KREPŠĮ  
 DĖJO DAUG PASTANGŲ  
 DĖJO VISAS PASTANGAS  
 DĖKOJAME UŽ POKALBĮ  
 DĖKOJAME UŽ POKALBĮ KALBĖJOSI ALDONA KAČERAUSKIENĖ 
 DĖKOJIMO GIESMĖ  
 DĖKOJU GERBIAMAJAM PRANEŠĖJUI  
 DĖKOJU GERBIAMAJAM PRANEŠĖJUI  
 DĖKOJU UŽ POKALBĮ  
 DĖKOJU UŽ POKALBĮ IR LINKIU KAD ... 
 DĖKOJU UŽ POKALBĮ JONO JUKNEVIČIAUS NUOTR  
 DĖKOJU UŽ POKALBĮ KALBĖJOSI ELVYRA KUČINSKAITĖ; JUSTINAS ADOMAITIS 
 DĖL AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS DUJOS ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO  
 DĖL AKIŲ traumos; ligos 
tik DĖL AKIŲ  
 DĖL ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ TABAKO GAMINIŲ IR CUKRAUS  
 DĖL AMNESTIJOS pažymint Lietuvos Respublikos Konstitucijos priėmimą; taikymo 
 DĖL APDOVANOJIMO LIETUVOS KARIUOMENĖS KŪRĖJŲ SAVANORIŲ MEDALIU  
 DĖL APLAIDUMO darbe 
 DĖL ASMENŲ DRAUDIMO VALSTYBĖS LĖŠOMIS IR KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO  
 DĖL ASMENŲ REPRESUOTŲ UŽ PASIPRIEŠINIMĄ OKUPACINIAMS REŽIMAMS  
nerimas; baiminasi; baimė; abejonės, netikrumas DĖL ATEITIES  
 DĖL ATLEIDIMO NUO TOLESNIO LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĖS ATLIKIMO  
 DĖL ATSTOVAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIAME TEISME  
kovojo; laimėjo kovą DĖL ATŠOKUSIO KAMUOLIO  
kovą DĖL ATŠOKUSIŲ KAMUOLIŲ laimėjo 
kovojo; laimėjo kovą; pralaimėjo kovą DĖL ATŠOKUSIŲ KAMUOLIŲ  
 DĖL AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ AUKŠTESNIŲJŲ IR PROFESINIŲ MOKYKLŲ MOKSLEIVIŲ STIPENDIJŲ  
 DĖL AVARIJOS buvo kaltas ...; kaltas ... 
 DĖL BALSAVIMO MOTYVŲ  
 DĖL BALSAVIMO MOTYVŲ DĖL PROJEKTO NR  
 DĖL BALSAVIMO MOTYVŲ KALBĖJO SEIMO NARIAI F KOLOSAUSKAS; V LIUTIKAS 
 DĖL BANKROTO bylos emitentui iškėlimo 
įmonė likviduojama DĖL BANKROTO  
 DĖL BANKROTO BYLOS IŠKĖLIMO  
 DĖL BANKŲ KRIZĖS  
 DĖL BAŽNYČIOS juridinės padėties; narių bendradarbiavimo su KGB; turto grąžinimo 
dekretas DĖL BAŽNYČIOS misijinės veiklos Ad Gentes 
 DĖL BENDRADARBIAVIMO gynybos srityje; ir abipusės pagalbos šioje srityje; kovojant su terorizmu; kultūros, švietimo ir mokslo srityse 
susitarimai; sutarčių DĖL BENDRADARBIAVIMO  
 DĖL BENDROJO AKCIZO  
 DĖL BENDROJO DOKUMENTO MUITINIO ĮFORMINIMO  
 DĖL BENDROJO DOKUMENTO PILDYMO INSTRUKCIJOS  
 DĖL BENDROS LIETUVOS IR JAV ĮMONĖS STEIGIMO  
 DĖL BENDROS PREKIŲ IMPORTO IR EKSPORTO tarifinių kvotų administravimo tvarkos 
 DĖL BLOGŲ ORO SĄLYGŲ  
 DĖL BRONZOS MEDALIŲ kovos ... 
mače; mačas; kova; kovos DĖL BRONZOS MEDALIŲ  
 DĖL BUVUSIŲ DVARŲ IR PALIVARKŲ PAMINKLINIŲ SODYBŲ  
 DĖL BUVUSIŲ RUSIJOS FEDERACIJOS KARIUOMENĖS OBJEKTŲ ESANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKIRSTYMO MINISTERIJOMS IR SAVIVALDYBĖMS  
 DĖL DALIES EUROPOS EKONOMINĖS BENDRIJOS  
 DĖL DALYVAVIMO prezidento rinkimuose; rinkimuose 
dokumentai DĖL DALYVAVIMO konkurse priimami ... 
 DĖL DANGAUS KARALYSTĖS  
 DĖL DARBO tvarkos kalbėjo Seimo nariai ...; užmokesčio 
 DĖL DARBO UŽMOKESČIO IR KITŲ IŠMOKŲ INDEKSAVIMO  
 DĖL DARBO VIETŲ HIGIENINIO ĮVERTINIMO  
 DĖL DARBOTVARKĖS kalbėjo Seimo nariai ... 
 DĖL DARBUOTOJŲ pirmenybės įsigyti privatizuojamų įmonių akcijų; privataus kapitalo kaupimo valstybinėse įmonėse; kvalifikacijos kėlimo 
 DĖL DAUGELIO PRIEŽASČIŲ  
 DĖL DAUGYBĖS priežasčių 
 DĖL DIEVO  
 DĖL DIEVO MEILĖS  
 DĖL DIPLOMATINIŲ SANTYKIŲ UŽMEZGIMO  
 DĖL DUONOS KĄSNIO  
 DĖL DUONOS PRAMONĖS ĮMONIŲ VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ PARDAVIMO  
 DĖL DURTINĖS ŽAIZDOS KRŪTINĖJE  
 DĖL DVIEJŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL EKONOMINIŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIAUS  
 DĖL ETATŲ MAŽINIMO  
 DĖL FINANSINIO TURTO IR INVESTICIJŲ  
 DĖL FINANSINIŲ SUNKUMŲ  
 DĖL FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ MOKESČIO  
 DĖL FONDO BANKRUTUOJANČIŲ IR BANKRUTAVUSIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAMS SUSIJUSIEMS SU DARBO SANTYKIAIS TENKINTI  
 DĖL GALIMYBĖS išlikti; naudotis ...; sudaryti ... 
varžosi DĖL GALIMYBĖS įsigyti ... 
 DĖL GALVOS SMEGENŲ SUKRĖTIMO  
 DĖL GALVOS SMEGENŲ SUKRĖTIMO PAGULDYTAS Į LIGONINĘ  
 DĖL GALVOS TRAUMOS  
 DĖL GARANTIJŲ TAIKYMO ATLIEKANT MUITINĖS PROCEDŪRAS  
 DĖL GARANTIJŲ TAIKYMO UŽSTATO ĖMIMO IR GRĄŽINIMO ATLIEKANT MUITINĖS PROCEDŪRAS  
 DĖL GARBĖS IR ORUMO  
 DĖL GARBĖS IR ORUMO ĮŽEIDIMO  
 DĖL GYVENTOJŲ santaupų indeksavimo; atsiskaitymo už elektros ir šilumos energiją; lėšų panaudojimo; papildomų išlaidų 
 DĖL GYVENTOJŲ PAREIŠKIMŲ SKUNDŲ IR PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMO  
 DĖL IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS UŽDARYMO  
 DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO INDEKSAVIMO  
 DĖL ILGALAIKIO TURTO IR NEBAIGTŲ KAPITALINIŲ DARBŲ  
 DĖL ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO AMORTIZACIJOS SKAIČIAVIMO  
 DĖL IMPORTO IR EKSPORTO TERMINALŲ  
 DĖL INCIDENTO kelyje 
rašyti paaiškinimą DĖL INCIDENTO  
įstatymas DĖL INDEKSAVIMO  
pinigų nuvertėjimas DĖL INFLIACIJOS  
 DĖL INFORMACIJOS apie užsienio teisę; nutekėjimo; perdavimo; stokos; stygiaus; teikimo 
 DĖL INFORMACIJOS APIE LIETUVOS STANDARTUS  
 DĖL IŠLAIDŲ SUSIJUSIŲ SU SPRENDIMŲ VYKDYMU  
 DĖL IŠPIRKOS derėjosi; reikalavimo 
 DĖL JO KALTĖS  
 DĖL JO KŪNO KURIS YRA BAŽNYČIA  
 DĖL JO LYTIES RASĖS TAUTYBĖS KALBOS KILMĖS SOCIALINĖS PADĖTIES TIKĖJIMO ĮSITIKINIMŲ AR PAŽIŪRŲ  
 DĖL JO YRA BUVĘ DAUG DISKUSIJŲ  
 DĖL JUODŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO PARDAVIMO BEI EKSPORTO  
 DĖL KAI KURIŲ DAIKTŲ PREKIŲ  
 DĖL KAI KURIŲ DAIKTŲ PREKIŲ ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠVEŽIMO IŠ JOS IR VEŽIMO PER JĄ TRANZITU  
 DĖL KAI KURIŲ DOKUMENTŲ PATVIRTINANČIŲ NUOSAVYBĖS TEISĘ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 DĖL KAI KURIŲ KATEGORIJŲ DARBUOTOJŲ  
 DĖL KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ  
 DĖL KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ IR POTVARKIŲ  
 DĖL KAI KURIŲ PRIVATIZAVIMO TARNYBŲ SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO  
 DĖL KAI KURIŲ STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO PAKEISTI IR PAPILDYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTĄ  
 DĖL KAI KURIŲ ĮMONIŲ VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ PERDAVIMO APSKRIČIŲ VALDYTOJAMS  
derėtis; susitarė DĖL KAINOS  
 DĖL KAINŲ indeksavimo; didinimo; mažinimo; skirtumo 
 DĖL KAINŲ IR TARIFŲ  
 DĖL KAINŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS SISTEMOJE  
 DĖL KALTINIMŲ genocidu; karo nusikaltimais; korupcija; pinigų plovimu 
kova; kovodamas DĖL KAMUOLIO  
 DĖL KAMUOLIO kovoja ...; po krepšiais 
nukentėjusiems DĖL KARO šelpti 
 DĖL KARO aukų apsaugos; Čečėnijoje; nusikaltimų ir genocido; nusikaltimų 
 DĖL KELIŲ EISMO SAUGUMO  
 DĖL KELIŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALSTYBINIŲ TECHNINIŲ APŽIŪRŲ  
 DĖL KIEKVIENOS SMULKMENOS  
 DĖL KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PILIEČIŲ  
 DĖL KITŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL KLAIPĖDOS KRAŠTO  
 DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO RINKLIAVŲ  
 DĖL KOKIOS NORS PRIEŽASTIES  
 DĖL KOKIOS PRIEŽASTIES  
 DĖL KOKIŲ NORS PRIEŽASČIŲ  
 DĖL KOKIŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL KOL KAS NEŽINOMŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL KOMISIJOS Vyriausiosios rinkimų komisijos veiklai ištirti; išvadų 
 DĖL KOMISIJOS PRIVALOMAM REGISTRUOTI BRANGIAM TURTUI ĮVERTINTI JO VIDUTINĖMS KAINOMS NUSTATYTI SKELBTI IR INDEKSUOTI  
 DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ IR MIŠKĄ BEI ATSISKAITYMO SU VALSTYBE  
 DĖL KONTROLĖS IR KAI KURIŲ KITŲ VALSTYBINIŲ INSTITUCIJŲ MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMO IR DARBUOTOJŲ SKATINIMO  
 DĖL KREDITO UNIJŲ VEIKLOS RIZIKĄ RIBOJANČIŲ NORMATYVŲ  
 DĖL KREIPIMOSI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĄ SU PRAŠYMU PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI  
mirti DĖL KRISTAUS  
 DĖL KULTŪROS IR ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS TOBULINIMO  
 DĖL KULTŪROS IR ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ TARIFINIŲ ATLYGIŲ  
 DĖL KURIO KALTĖS  
 DĖL KURIŲ KALTĖS  
 DĖL KURIŲ NORS PRIEŽASČIŲ  
 DĖL LABAI PAPRASTOS PRIEŽASTIES  
 DĖL LAIKO STOKOS  
 DĖL LAIKU neišmokamų atlyginimų 
 DĖL LEIDIMO išdavimo; įsigyti ...; steigti ...; užsiimti ...; atvykti į Lietuvos Respublikos teritoriją; dirbti 
 DĖL LEIDIMŲ UŽSIIMTI ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIU TYRIMU  
 DĖL LENGVATŲ valstybiniame keleiviniame transporte 
 DĖL LICENCIJŲ RENGTI PINIGINES IR PINIGINES DAIKTINES LOTERIJAS SKIRTAS LABDAROS IR PARAMOS TIKSLAMS IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR LOŠIMŲ KOMISIJOS TEIKIMU ĮSAKAU ... 
 DĖL LICENCIJŲ RENGTI PINIGINES IR PINIGINES DAIKTINES LOTERIJAS SKIRTAS LABDAROS IR PARAMOS TIKSLAMS IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR LOŠIMŲ KOMISIJOS TEIKIMU ĮSAKAU IŠDUOTI LICENCIJAS ORGANIZUOTI LOTERIJAS ŠIOMS ĮMONĖMS ĮMONĖS PAVADINIMAS  
 DĖL LICENCIJŲ RENGTI PINIGINES IR PINIGINES DAIKTINES LOTERIJAS SKIRTAS LABDAROS IR PARAMOS TIKSLAMS IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR LOŠIMŲ KOMISIJOS TEIKIMU ĮSAKAU IŠDUOTI LICENCIJAS ORGANIZUOTI LOTERIJAS ŠIOMS ĮMONĖMS ĮMONĖS PAVADINIMAS LICENCIJOS NR ... 
 DĖL LIETUVOS  
 DĖL LIETUVOS LAISVĖS  
 DĖL LIETUVOS LAISVĖS IR NEPRIKLAUSOMYBĖS  
 DĖL LIETUVOS NACIONALINIŲ KULTŪROS IR MENO PREMIJŲ  
 DĖL LIETUVOS NARYSTĖS EUROPOS SĄJUNGOJE  
 DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMOS VALSTYBĖS ATSTATYMO  
 DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOJE PAGAMINTŲ ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ ŽENKLINIMO BANDEROLĖMIS  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMO DĖL VALSTYBINIO LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO TYRIMO CENTRO ĮSTEIGIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL YPATINGOS REIKŠMĖS ARCHYVŲ IŠSAUGOJIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMO DĖL VALSTYBINĖS PARAMOS ŽEMĖS ŪKIUI IR MIŠKŲ ŪKIUI  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO PROCESO KODEKSO PAKEITIMO IR PAPILDYMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINIŲ ATSTOVYBIŲ VEIKLOS  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ APSIRŪPINIMO GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS ŠIO AR KITŲ ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTERIJŲ SEKRETORIŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ UŽ APLINKOS TERŠIMĄ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO LAIPSNIŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖS KONTROLĖS SISTEMOS KŪRIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PASIENIO RUOŽO REŽIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRISIJUNGIMO PRIE BENDROJO SUSITARIMO DĖL MUITŲ TARIFŲ IR PREKYBOS GATT  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURATŪROS VIDAUS REIKALŲ VALSTYBĖS SAUGUMO KRAŠTO APSAUGOS SISTEMŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO DELEGACIJOS BALTIJOS ASAMBLĖJOJE  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO DELEGACIJOS EUROPOS TARYBOS PARLAMENTINĖJE ASAMBLĖJOJE  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS STRUKTŪROS ETATŲ SĄRAŠO IR ATLYGINIMŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKO PAVADAVIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIŲ IR VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ VALSTYBINIO KAPITALO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO IR KRAŠTO APSAUGOS SISTEMŲ BEI AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS APSAUGOS SKYRIAUS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS KOMPLEKSINĖS SISTEMOS METMENŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS POLICIJOS DEPARTAMENTO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ REGIONUOSE  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR RUSIJOS FEDERACIJOS VYRIAUSYBĖS  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS ETATŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS STRUKTŪROS IR ETATŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR KRYPČIŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJOS NR ... 
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL ATSISKAITYMŲ SU BIUDŽETU  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL BRANGŲ TURTĄ ĮSIGIJUSIŲ ARBA ĮSIGYJANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ DEKLARAVIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL BUVUSIŲ LIETUVOS TSR VALSTYBINIŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ TURTO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO PLĖTOJIMO  
 DĖL LIETUVOS SPORTO DRAUGIJOS ŽALGIRIS  
 DĖL LIETUVOS TSR  
 DĖL LIETUVOS VALSTYBINIO KOMERCINIO BANKO  
 DĖL LIETUVOS VALSTYBĖS VĖLIAVOS IŠKĖLIMO  
 DĖL LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJOS  
 DĖL LIGOS ar kitų priežasčių; ar suluošinimo; ar traumos 
 DĖL LITO IR UŽSIENIO VALIUTOS  
 DĖL LĖŠŲ GAUTŲ PRIVATIZAVUS VALSTYBINĮ TURTĄ  
 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO  
 DĖL LĖŠŲ STOKOS  
 DĖL LĖŠŲ STYGIAUS  
 DĖL LĖŠŲ TRŪKUMO  
 DĖL MAISTO prekių; produktų; kokybės; prekių įvežimo į Lietuvos Respubliką; stokos; stygiaus; trūkumo 
 DĖL MAŽEIKIŲ NAFTOS  
 DĖL MEILĖS reikalų 
 DĖL MIESTŲ IR RAJONŲ SAVIVALDYBIŲ VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ  
 DĖL MINĖTŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL MIRTIES BAUSMĖS  
 DĖL MOKESTINIŲ PINIGINIŲ PRIEVOLIŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS PASIBAIGIMO  
 DĖL MOKESČIŲ mokėtojų atsiskaitymų su valstybe; už naftos produktus; mokėjimo muitinėje tvarkos; mokėtojų atleidimo nuo nesumokėtų įsisenėjusių delspinigių; už valstybinius gamtos išteklius; vengimo; nemokėjimo 
 DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO PRIORITETINIŲ ŠAKŲ ĮMONĖMS  
 DĖL MOKESČIŲ UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS  
 DĖL MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ  
 DĖL MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ KURIOMS SUTEIKIAMA TEISĖ TEIKTI DAKTARO MOKSLO LAIPSNĮ  
 DĖL MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ MOKSLO DARBUOTOJŲ IR PEDAGOGŲ DARBO APMOKĖJIMO  
 DĖL MOKSLO LAIPSNIŲ IR PEDAGOGINIŲ MOKSLO VARDŲ NOSTRIFIKAVIMO  
 DĖL MOTERS kaltės; kilusį ginčą; nužudymo; teisės 
 DĖL MOTINOS MIRTIES  
 DĖL MUITINĖS GARANTO STATUSO SUTEIKIMO  
 DĖL MUITINĖS TARPININKŲ  
 DĖL MUITO REŽIMO FIZINIAMS ASMENIMS  
 DĖL NARYSTĖS ES  
 DĖL NARYSTĖS EUROPOS SĄJUNGOJE  
 DĖL NATO PLĖTIMOSI  
 DĖL NATO PLĖTROS  
 DĖL NAUDOJIMOSI valstybiniu keleiviniu transportu; valstybinių kadastrų, klasifikatorių ir registrų duomenimis 
 DĖL NAUJAI PAAIŠKĖJUSIŲ APLINKYBIŲ  
 DĖL NAUJŲ DARBO VIETŲ STEIGIMO IR DARBUOTOJŲ PERKVALIFIKAVIMO  
 DĖL NE PELNO ORGANIZACIJŲ ĮMONIŲ ĮSTATŲ  
 DĖL NEAIŠKIŲ PRIEŽASČIŲ  
Veikos, kurios pripažįstamos nusikalstamomis, padarytos; nužudymas DĖL NEATSARGUMO  
 DĖL NELAIMINGO ATSITIKIMO  
 DĖL NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE AR PROFESINĖS LIGOS  
 DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ  
 DĖL NEPAKANKAMO FINANSAVIMO  
 DĖL NEPALANKIŲ ORO SĄLYGŲ  
kova; kovoja; referendumą DĖL NEPRIKLAUSOMYBĖS  
 DĖL NESUGEBĖJIMO organizuoti ...; spręsti ...; vadovauti 
 DĖL NESĖKMIŲ gyvenime; išgyvena; kaltina ... 
išgyvena DĖL NESĖKMIŲ  
pergyvena DĖL NESĖKMĖS  
 DĖL NETEISĖTAI ĮGYTŲ IR LAIKOMŲ ŠAUNAMŲJŲ GINKLŲ ŠAUDMENŲ AR SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ  
nukentėjo DĖL NETVARKOS  
 DĖL NEŽINOJIMO ar kitų priežasčių 
 DĖL NEŽINOMŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL NIEKO neįsipareigokite; nejaučia pavydo; nekaltas; nesigailiu; nesijaudinkite 
 DĖL NIEKŲ kvaršina galvas; vaidytis 
nervintis; susipyko DĖL NIEKŲ  
 DĖL NUGAROS SKAUSMŲ  
 DĖL NUKENTĖJUSIOJO SKUNDO  
 DĖL NUOMOS MOKESČIO SUMAŽINIMO  
 DĖL OBJEKTYVIŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL OBJEKTŲ ĮRAŠYMO Į REGISTRĄ  
 DĖL PADĖTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS SISTEMOJE IR VARTOTOJŲ  
 DĖL PAGALBOS privatizuojant ...; teikimo; tiriant Sausio 13 -osios žudynių bylą 
varžėsi; kovojant; kovos DĖL PAGRINDINIO PRIZO  
 DĖL PAGRINDINIŲ PRIEMONIŲ IR NEBAIGTŲ KAPITALINIŲ DARBŲ  
susitarti; tartis; derybos; susitarė DĖL PALIAUBŲ  
 DĖL PALŪKANŲ UŽ VALSTYBĖS KAPITALO NAUDOJIMĄ  
nutarimo Nr ... DĖL PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ  
 DĖL PAPRASTOS PRIEŽASTIES  
 DĖL PARAMOS mirties atveju; suteikimo; teikimo; Baltarusijos lietuviams; Lenkijos lietuviams; žemės ūkiui 
 DĖL PASAULIO LIETUVIŲ V SPORTO ŽAIDYNIŲ SURENGIMO  
 DĖL PASAULIO ŠACHMATŲ ČEMPIONO VARDO  
 DĖL PASKOLOS neatidėliotinoms investicijoms; akcinei bendrovei ...; skyrimo; valstybinei įmonei ...; grąžinimo termino pratęsimo 
 DĖL PASKOLOS AKCINEI BENDROVEI MAŽEIKIŲ NAFTA VALSTYBĖS GARANTIJOS  
 DĖL PASKOLŲ garantijų suteikimo; sutarčių ratifikavimo; akcinei bendrovei ...; grūdams ir pienui pirkti; išdavimo; valstybinei įmonei 
 DĖL PATEISINAMŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL PATENTŲ IŠDAVIMO SMULKIEMS PREKYBININKAMS  
 DĖL PAŠALPOS DARBUOTOJUI ŽUVUS DĖL NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE  
 DĖL PAŽEIDIMŲ autotransporte; automobilių transporte; ar nusikaltimų 
 DĖL PINIGŲ plovimo; emisijos; iššvaistymo; stokos 
 DĖL PINIGŲ STYGIAUS  
 DĖL PINIGŲ TRŪKUMO  
 DĖL PIRMOSIOS VIETOS susikovė; varžėsi; kovojo 
kovoti DĖL PIRMOSIOS VIETOS grupėje 
nužudytas DĖL POLITINIŲ MOTYVŲ  
 DĖL POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ ORGANIZACIJŲ UŽIMAMŲ PATALPŲ PRIVATIZAVIMO TVARKOS  
 DĖL POLITINIŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL POSĖDŽIO VEDIMO TVARKOS KALBĖJO SEIMO NARYS A KUNČINAS; S PEČELIŪNAS; V JARMOLENKA; A KUBILIUS; A ENDRIUKAITIS 
 DĖL POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ IR PAVOJINGŲ DARBŲ GAMYBOS PROCESŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO  
 DĖL PRAEITIES klaidų; vertinimo 
 DĖL PRALAIMĖJIMO kaltino ... 
 DĖL PRAMONĖS ĮMONIŲ ĮSISKOLINIMO UŽ DUJAS ELEKTROS IR ŠILUMINĘ ENERGIJĄ BEI ATSISKAITYMO UŽ ŠIUOS IŠTEKLIUS  
 DĖL PRASTOS SVEIKATOS būklės; negali duoti parodymų teisme; netinka karinei tarnybai 
 DĖL PRAŠYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUI  
 DĖL PRAŠYMŲ PAIMTI ŽEMĘ VISUOMENĖS POREIKIAMS  
 DĖL PREKIŲ eksporto ir importo reguliavimo Lietuvos Respublikoje tvarkos; ir paslaugų; klasifikavimo; ir paslaugų ženklų registracijos; kokybės 
 DĖL PREKYBOS alkoholiniais gėrimais; tekstilės gaminiais; automobiliais; ir verslo; naftos produktais Lietuvos Respublikoje; tinklų veiklos 
 DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO  
 DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖJIMO TERMINO ATIDĖJIMO  
 DĖL PRIEMONIŲ atsiskaitymo tvarkai pagerinti; agrarinei reformai plėtoti; komercinių bankų likvidumui palaikyti; Lietuvos Respublikai ginti; užsienio prekybos reguliavimui tobulinti 
 DĖL PRIEŽASČIŲ SUSIJUSIŲ SU TARNYBA  
 DĖL PRITARIMO LIETUVOS APELIACINIO TEISMO TEISĖJŲ KANDIDATŪROMS  
 DĖL PRIVALOMŲJŲ PATENTŲ IŠDAVIMO  
 DĖL PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ AKCIJŲ PARDAVIMO  
 DĖL PROCEDŪROS kalbėjo Seimo nariai ...; kalbėjo Seimo narys ...; deputatas ...; pažeidimų 
 DĖL PSICHIKOS LIGOS AR SUTRIKIMO ALKOHOLIZMO NARKOMANIJOS  
agitacija DĖL REFERENDUMO  
 DĖL REFERENDUMO dėl Lietuvos Respublikos įstatymo ...; datos; dėl prezidento institucijos atkūrimo; rengimo 
 DĖL REFERENDUMO PASKELBIMO  
 DĖL RESPUBLIKINIO IR AUKŠTESNIOSIOS PAKOPOS SAVIVALDYBIŲ PRIVATIZAVIMO FONDŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  
 DĖL RINKIMŲ įstatymo pažeidimų; pripažinimo negaliojančiais; datos 
skundai DĖL RINKIMŲ komisijų sprendimų 
 DĖL RINKLIAVOS UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖJE IR ORO UOSTUOSE  
 DĖL RUSIJOS agresijos; armijos išvedimo; Federacijos ginkluotųjų pajėgų išvedimo; krizės; priėmimo į Europos Tarybą 
nežinomybė, netikrumas; baimė; nerimas DĖL RYTDIENOS  
 DĖL RYTDIENOS darbotvarkės 
 DĖL SANTUOKOS NUTRAUKIMO  
 DĖL SAVANAUDIŠKŲ PASKATŲ  
nerimauja; būgštauja; baimė DĖL SAVO ATEITIES  
gailėjosi DĖL SAVO ELGESIO  
baiminosi; bijojo DĖL SAVO GYVYBĖS  
graužiasi DĖL SAVO IŠVAIZDOS  
 DĖL SAVO METODO IR POŽIŪRIO mokslas yra vientisas 
 DĖL SAVO NESĖKMIŲ kaltina ...; kaltinti ...; linkę kaltinti ... 
 DĖL SAVO PRIGIMTIES yra gerbtini 
 DĖL SAVO TEISIŲ pažeidimo 
kovoja; kovoti DĖL SAVO TEISIŲ  
gailėjosi DĖL SAVO VEIKSMŲ  
 DĖL SEIMO NARIŲ SKAIČIAUS SUMAŽINIMO  
 DĖL SEIMO PIRMININKO PAVADAVIMO  
konvencijos DĖL SENATIES termino netaikymo 
nuosprendis negali būti įvykdytas DĖL SENATIES arba dėl kito teisėto pagrindo 
 DĖL SILPNOS SVEIKATOS  
 DĖL SKOLŲ grąžinimo; išieškojimo; mokėjimo 
 DĖL SKURDO šeimoje 
 DĖL SMEGENŲ SUKRĖTIMO paguldytas į ligoninę 
barniai šeimose kyla; ginčijasi; jaudinasi DĖL SMULKMENŲ  
 DĖL SOCIALINĖS PAŠALPOS skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo 
 DĖL SPECIALIOJO FONDO VEIKIANČIOMS IR BESISTEIGIANČIOMS PROFESINĖMS SĄJUNGOMS REMTI  
 DĖL SPECIALIOS PASKIRTIES BENDROVIŲ  
 DĖL SPECIFINĖS PASKIRTIES VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ SĄRAŠO  
 DĖL STATYBOS OBJEKTŲ DARBŲ  
 DĖL STIPRAUS VĖJO bei tiesioginių elektros iškrovų 
 DĖL SUKČIAVIMO iškelta baudžiamoji byla; stambiu mastu 
 DĖL SUPRANTAMŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL SUTIKIMO PATRAUKTI BAUDŽIAMOJON ATSAKOMYBĖN  
 DĖL SUTIKIMO VYKDYTI VIEŠĄJĮ PIRKIMĄ  
 DĖL SUTIKIMO VYKDYTI VIEŠĄJĮ PIRKIMĄ IŠ VIENINTELIO ŠALTINIO  
 DĖL SUŽALOJIMO DARBE AR PROFESINĖS LIGOS  
 DĖL SUŽALOJIMO DARBE IR PROFESINĖS LIGOS  
 DĖL SVARBIŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL SVEIKATOS apsaugos ministerijos; apsaugos ministro; sužalojimo darbe 
 DĖL SVEIKATOS BŪKLĖS  
 DĖL SŪNAUS dingimo; mirties; nužudymo; sumušimo 
 DĖL TABAKO IR JO GAMINIŲ GAMYBOS IMPORTO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ  
 DĖL TAIKOS Artimuosiuose Rytuose; Bosnijoje ir Hercogovinoje; Čečėnijoje; derybų; plano; proceso atnaujinimo; sutarties 
 DĖL TAM TIKRŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ Į UŽSIENĮ  
 DĖL TAUTINIŲ MAŽUMŲ padėties; švietimo; teisių 
 DĖL TECHNINIŲ KLIŪČIŲ  
 DĖL TECHNINIŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI  
 DĖL TEISINĖS PAGALBOS TURI BŪTI PATVIRTINTI ... 
persekiojami; palaiminti kenčiantys DĖL TEISYBĖS  
 DĖL TEISĖS aktų atitikimo konstitucijai; aktų; atstovauti Lietuvai; dalyvauti ...; į Lietuvos Respublikos pilietybę įgyvendinimo; įvežti alų į Lietuvos Respubliką suteikimo; kitą sezoną žaisti ... 
kovos DĖL TEISĖS LIKTI pirmajame ešelone 
 DĖL TEISĖS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ  
 DĖL TEISĖS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ ĮGYVENDINIMO  
 DĖL TEISĖS ĮVEŽTI ALKOHOLINIUS GĖRIMUS  
 DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ PROJEKTŲ SVARSTYMO SU VISUOMENE  
nukankinti DĖL TIKĖJIMO  
 DĖL TIKĖJIMO laisvės; žuvę kalėjimuose ar tremtyje 
kas DĖL TO KALTAS  
kaltas; kalta DĖL TOKIOS PADĖTIES  
 DĖL TOS PAPRASTOS PRIEŽASTIES KAD ... 
 DĖL TOS PAČIOS PRIEŽASTIES  
 DĖL TOS PRIEŽASTIES  
 DĖL TRANSPORTO PRIEMONIŲ  
 DĖL TRANSPORTO PRIEMONIŲ KOMISINĖS PREKYBOS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ BEI TRANSPORTO PRIEMONIŲ  
 DĖL TRAUMOS darbe; negalėjo žaisti; nerungtyniavo ...; nežaidė 
 DĖL TRAUMŲ negalės žaisti ...; nežaidė ...; nerungtyniavo ... 
 DĖL TREČIOS VIETOS  
 DĖL TREČIOSIOS VIETOS kovojo; rungtyniavo 
 DĖL TURTO grąžinimo; perleidimo su sąlyga mokėti kompensaciją 
byla DĖL TURTO PRIEVARTAVIMO  
 DĖL TURTO PRIEVARTAVIMO iškelta baudžiamoji byla; kreipėsi į prokuratūrą; stambiu mastu 
 DĖL TĖVO MIRTIES nuoširdžiai užjaučia ... 
 DĖL TĖVYNĖS karo invalidų aprūpinimo rankinio valdymo automobiliais; laisvės ir nepriklausomybės 
žuvome DĖL TĖVYNĖS  
 DĖL TŲ PAČIŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ profilaktikos ir kontrolės 
 DĖL UŽSIENIO ĮMONIŲ IR BANKŲ ATSTOVYBIŲ  
 DĖL VAGYSTĖS iš buto; iškelta baudžiamoji byla; stambiu mastu 
 DĖL VAGYSČIŲ sulaikyta ... įtariamųjų; iš butų 
 DĖL VAGYSČIŲ SULAIKYTA ... 
 DĖL VAIKO teisių; ateities; gyvenamosios vietos nustatymo; ligos; pagrobimo 
 DĖL VAIKŲ ir jaunuolių; teisių apsaugos; apsaugos ir bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje; ar mylimo žmogaus; ateities; auklėjimo; globos; mokymo; teisių apsaugos tarnybos; vasaros poilsio 
 DĖL VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS MINISTERIJOS NUOSTATŲ IR RAJONŲ MIESTŲ VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBŲ  
kova; kovodami DĖL VALDŽIOS  
 DĖL VALDŽIOS pasidalijimo; perėmimo 
 DĖL VALIUTOS FONDŲ BEI ĮMOKŲ Į LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETĄ  
 DĖL VALSTYBINIAMS GAMTOS PAMINKLAMS padarytos žalos nustatymo 
 DĖL VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO  
 DĖL VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMO AUKCIONŲ ORGANIZAVIMO  
 DĖL VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMO SKELBIANT KONKURSUS  
 DĖL VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMO UŽ LAISVAI KONVERTUOJAMĄ VALIUTĄ  
 DĖL VALSTYBINIŲ IR VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO DIDINIMO  
 DĖL VALSTYBINIŲ IR VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ REORGANIZAVIMO Į AKCINES BENDROVES  
 DĖL VALSTYBINIŲ MOKSLO INSTITUTŲ  
 DĖL VALSTYBINIŲ VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ VALSTYBINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 DĖL VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS  
 DĖL VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS IR VALSTYBINĖS TECHNIKOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS  
 DĖL VALSTYBINĖS KOMISIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENAI DELIMITUOTI  
 DĖL VALSTYBINĖS KOMISIJOS RYTŲ LIETUVOS PROBLEMOMS IŠNAGRINĖTI  
 DĖL VALSTYBINĖS MIŠKŲ TARNYBOS PAREIGŪNŲ  
 DĖL VALSTYBINĖS PARAMOS ŽEMĖS ŪKIUI IR MIŠKŲ ŪKIUI  
 DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI NUOMOS UŽSIENIO VALSTYBIŲ JURIDINIAMS BEI FIZINIAMS ASMENIMS IR BENDROMS SU UŽSIENIO KAPITALU  
 DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  
 DĖL VALSTYBĖS IR VARTOTOJŲ KOOPERACIJOS TURTINIŲ SANTYKIŲ  
 DĖL VALSTYBĖS PARAMOS  
 DĖL VALSTYBĖS PARAMOS ŽEMĖS ŪKIUI  
 DĖL VALSTYBĖS SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ PRIIMTŲ SPRENDIMŲ  
 DĖL VALSTYBĖS VIENKARTINIŲ IŠMOKŲ BEI KITŲ TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ PANAUDOJIMO  
 DĖL VALSTYBĖS VIENKARTINIŲ IŠMOKŲ IR KITŲ TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ  
 DĖL VALSTYBĖS ĮMONIŲ LIETUVOS TELEKOMAS LIETUVOS PAŠTAS  
 DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS ENERGETIKOS AGENTŪRA  
 DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  
 DĖL VARDO PAVARDĖS ar kitų anketinių duomenų pakeitimo 
 DĖL VAŽIAVIMO KELEIVINIU TRANSPORTU LENGVATŲ IR KAI KURIŲ KATEGORIJŲ PAREIGŪNŲ TARNAUTOJŲ BEI KITŲ ASMENŲ VAŽIAVIMO KELEIVINIU TRANSPORTU IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS  
 DĖL VAŽIAVIMO KELEIVINIU TRANSPORTU LENGVATŲ TAIKYMO  
 DĖL VEDIMO TVARKOS  
 DĖL VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJOS IR VIEŠOSIOS APYVARTOS BEI VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽOS  
 DĖL VIENOKIŲ AR KITOKIŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL VIENOS PRIEŽASTIES  
 DĖL VIENŲ AR KITŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL VIETOS finale; ketvirtfinalyje; komandoje; pagrindinėje sudėtyje; pusfinalyje 
kova; kovoti DĖL VIETOS PO SAULE  
 DĖL VIETOS STOKOS nėra galimybių plačiau aptarti ... 
 DĖL VILNIAUS miesto tarybos paleidimo; pilių; apygardos teismo; ir Vilniaus krašto; krašto; miesto tarybos paleidimo; pilių valstybinio kultūrinio rezervato steigimo 
 DĖL VYRIAUSYBĖS aktų; nekonstitucinių veiksmų; programos; vertybinių popierių emisijų; įgaliojimų; krizės; neveiklumo; nutarimo ... 
 DĖL VYRIAUSYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJŲ  
 DĖL VYRO impotencijos; ligos; mirties; neištikimybės 
 DĖL YPAČ SVARBIŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO  
 DĖL ĮMONIŲ žinybinio butų fondo apskaitos; atleidimo nuo nesumokėtų įsisenėjusių delspinigių; atstovybių steigimo; bankroto; ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio; likvidavimo 
 DĖL ĮMONIŲ KURIŲ VALSTYBEI PRIKLAUSANČIOMIS AKCIJOMIS KOMPENSUOJAMA UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ MIŠKĄ GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
 DĖL ĮMONIŲ TURINČIŲ JURIDINIO ASMENS TEISES METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS  
 DĖL ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 DĖL ĮMONĖS reorganizavimo; bankroto; kaltės; pardavimo; reorganizavimo; veiklos 
 DĖL ĮSTOJIMO Į TARPTAUTINĮ VALIUTOS FONDĄ IR PASAULIO BANKĄ  
 DĖL ĮTAKOS Lietuvos orams; policijai; zonų 
kova DĖL ĮTAKOS  
kova DĖL ĮTAKOS SFERŲ  
 DĖL ĮVAIRIAUSIŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL ĮVAIRIŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL ŠEIMYNINIŲ APLINKYBIŲ  
 DĖL ŠEIMYNINIŲ APLINKYBIŲ AR KITŲ SVARBIŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL ŠEIMYNINIŲ APLINKYBIŲ IR KITŲ SVARBIŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL ŠILUMINĖS ENERGIJOS TARIFŲ  
 DĖL ŠIO FAKTO iškelta baudžiamoji byla 
 DĖL ŠIO INCIDENTO atliekamas tarnybinis patikrinimas 
 DĖL ŠIO IR KITŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMŲ  
 DĖL ŠIO IŠPUOLIO apkaltino ... 
 DĖL ŠIO KLAUSIMO įrašymo į savaitės darbotvarkę 
labai išgyvenąs DĖL ŠIO KONFLIKTO  
 DĖL ŠIO ĮSTATYMO projekto; ... straipsnio; įgyvendinimo; įsigaliojimo; pataisų; priėmimo 
 DĖL ŠIO ĮVYKIO atliekamas tarnybinis patikrinimas; buvo sulaikytas ...; sulaikytas įtariamasis ... 
 DĖL ŠIO ĮVYKIO IŠKELTA BAUDŽIAMOJI BYLA  
 DĖL ŠIOJE SUTARTYJE NUMATYTŲ MOKESČIŲ  
 DĖL ŠIOS IR KITŲ PRIEŽASČIŲ  
būtent DĖL ŠIOS PRIEŽASTIES  
 DĖL ŠIOS PROBLEMOS sprendimo 
 DĖL ŠIOS TRAUMOS treniruotis negalėjo ... 
nedirba DĖL ŠIŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL ŠIŲ SAVYBIŲ  
 DĖL ŠVENTOS RAMYBĖS  
 DĖL ŪKININKŲ RĖMIMO  
 DĖL ŽALOS ATLYGINIMO  
 DĖL ŽEMĖS reformos; paėmimo; reformos pagrindinių krypčių; servitutų nustatymo; grąžinimo; mokesčio; nuosavybės; paėmimo visuomenės poreikiams; privatizavimo 
 DĖL ŽEMĖS PARDAVIMO UŽSIENIEČIAMS  
 DĖL ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTŲ PARENGIMO IR JŲ EKONOMINIO PAGRINDIMO  
 DĖL ŽEMĖS SKLYPO dydžio; išnuomojimo; paėmimo; pardavimo; suteikimo naudotis 
 DĖL ŽEMĖS SKLYPO PAĖMIMO  
 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ asmeniniam ūkiui; ne žemės ūkio veiklai bei sodininkų bendrijų narių sodų sklypų pardavimo; paėmimo visuomenės reikmėms, įkainojimo normatyvų; pardavimo ir nuomojimo tvarkos bei sąlygų; respublikinės ir vietinės reikšmės urbanistikos paminklų teritorijose 
 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ PAĖMIMO IR SUTEIKIMO  
 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ PAĖMIMO VISUOMENĖS REIKMĖMS ĮKAINOJIMO  
 DĖL ŽEMĖS VALDYMO NUOSAVYBĖS TEISE  
 DĖL ŽEMĖS ŪKIO aptarnavimo ir žemės ūkio produkcijos perdirbimo įmonių privatizavimo; bendrovių; įmonių vadovų teisių ir pareigų privatizavimo laikotarpiu; paskirties žemės pardavimo užsieniečiams; produkcijos 
 DĖL ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO  
 DĖL ŽMOGAUS gyvybės 
 DĖL ŽMOGAUS TEISIŲ padėties; pažeidimo 
 DĖL ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMŲ  
 DĖL ŽMONIŲ akių; aukų; išganymo; sveikatos 
 DĖMESIO CENTRE  
 DĖMESIO DĖMESIO  
 DĖMESIO IR PARAMOS  
 DĖMESIO STOKA  
 DĖMESIO SULAUKĖ ... 
 DĖMESIO SUSILAUKĖ ... 
 DĖMESIO VERTAS ... 
nekreipia DĖMESIO Į ... 
 DĖMESYS BUVO SKIRIAMAS ... 
 DĖMESYS SKIRIAMAS ... 
atkreiptinas