Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 GABENAMAS PREKES  
 GABENAMOMS PREKĖMS  
prekės GABENAMOS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS  
prekės GABENAMOS PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ SIENĄ  
prekės GABENAMOS TAIKANT MUITINIO TRANZITO PROCEDŪRĄ  
 GABENAMUS DAIKTUS  
 GABENAMŲ KROVINIŲ  
 GABENANT PREKES GELEŽINKELIU  
 GABENANT PREKES KURIOMS TAIKOMA MUITINIO TRANZITO PROCEDŪRA  
 GABENANT PREKES TRANZITU  
 GABENIMAS PER LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENĄ  
 GABENIMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ JOJE ARBA IŠ JOS  
 GABENIMO BEI ATSISKAITYMO UŽ JUOS tvarką 
 GABENIMO PER LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENĄ  
 GABENTI KROVINIUS SU MUITINĖS PLOMBOMIS  
 GABENTI TRANZITU PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 GABENTI TRANZITU PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ AUTOMOBILIŲ TRANSPORTU  
 GAILESTINGOJI SESUO  
 GAILESTINGŲJŲ SESERŲ  
 GAISRAI NELAIMĖS  
 GAISRAMS KILTI PALANKIU LAIKOTARPIU  
 GAISRAS BUVO UŽGESINTAS  
 GAISRAS KILO ... 
 GAISRAS KILO DĖL neatsargaus elgesio su ugnimi; žaibo iškrovos; trumpojo jungimo 
 GAISRAS KILO DĖL NEATSARGAUS RŪKYMO LOVOJE  
 GAISRAS UŽGESINTAS  
 GAISRAVIETĖJE RASTAS ... 
 GAISRAVIETĖJE RASTAS APDEGĘS šeimininko lavonas 
 GAISRAVIETĖJE RASTAS ŠEIMININKO LAVONAS  
 GAISRINĖS AUTOMATIKOS  
 GAISRINĖS SAUGOS  
 GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS  
 GAISRO ATVEJU  
 GAISRO GESINIMO  
 GAISRO GESINIMO PRIEMONIŲ  
 GAISRO METU  
 GAISRO METU APDEGĖ ... 
 GAISRO METU IŠDEGĖ ... 
 GAISRO METU SUDEGĖ ... 
 GAISRO METU ŽUVO ... 
 GAISRO PRIEŽASTIS  
 GAISRUI GESINTI  
 GAISRĄ GALĖJO SUKELTI ... 
 GAISRĄ SUKĖLĖ ... 
 GAISRŲ GESINIMO  
 GAISRŲ KRONIKA  
 GAIVAUS ORO  
 GAIVIŲJŲ GĖRIMŲ  
 GAIŠTI LAIKO  
 GAIŠTI LAIKĄ  
 GAL IR TEISINGA BET PRAKTIKOJE NETINKAMA  
 GALAKTIKOS CENTRO  
 GALENINIAI PREPARATAI  
 GALI BŪTI APMOKESTINAMOS TOJE KITOJE VALSTYBĖJE  
 GALI BŪTI APSKŲSTAS TEISMUI  
 GALI BŪTI ATLEISTI IŠ DARBO  
 GALI BŪTI GABENAMI TRANZITU PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 GALI BŪTI GINČIJAMAS TEISMINE TVARKA  
 GALI BŪTI IŠKELTA BAUDŽIAMOJI BYLA  
 GALI BŪTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS JEIGU JIS TURI ... 
 GALI BŪTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS TURINTIS AUKŠTĄJĮ IŠSILAVINIMĄ  
 GALI BŪTI NAUDOJAMI TIK VIDAUS RINKOS  
 GALI BŪTI NAUDOJAMOS IR VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VALDYBOS VEIKLOS PAJAMOS  
 GALI BŪTI PATEIKTI VISI DUOMENYS  
 GALI BŪTI PRAŠYMAS SUTEIKTI PRIORITETĄ  
 GALI BŪTI PRIPAŽINTAS TIK MŪSŲ LAIKRAŠČIO metų žmogumi 
 GALI BŪTI SKIRIAMA NE VĖLIAU KAIP PER DU MĖNESIUS NUO PAŽEIDIMO NUSTATYMO  
 GALI BŪTI SURENGTAS POSĖDIS  
 GALI BŪTI TIK DAIKTAS KURIS YRA ... 
 GALI BŪTI TIK TOS VERTYBĖS KURIOS YRA NUOSAVYBĖS TEISĖS  
 GALI BŪTI VARTOJAMAS TIK LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI LEIDUS  
 GALI IMTIS TOKIŲ PRIEMONIŲ A ĮSPĖTI VEŽĖJĄ ... 
 GALI IŠDUOTI IR APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS TARNYBOS  
 GALI KILTI KLAUSIMAS KODĖL ... 
 GALI KILTI PAGUNDA  
 GALI KREIPTIS Į KOMERCINIUS BANKUS IR FINANSINIO MAKLERIO ĮMONES KURIEMS PAGAL FINANSŲ MINISTERIJOS IR LIETUVOS BANKO PATVIRTINTĄ VYRIAUSYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJOS IR APYVARTOS LAIKINĄJĄ TVARKĄ SUTEIKTA TEISĖ DALYVAUTI  
 GALI KREIPTIS Į TEISMĄ  
 GALI NAGRINĖTI BYLĄ DĖL ... 
 GALI PAREIKŠTI IEŠKINĮ TEISME  
 GALI PATVIRTINTI DAUGYBĖ PAVYZDŽIŲ  
 GALI PRIPAŽINTI RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMŲ REZULTATUS NEGALIOJANČIAIS  
 GALI SIŪLYTI LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOS  
 GALI SUKELTI ALERGIJĄ  
 GALI TIK TEISMAS  
 GALI TURĖTI NEIGIAMOS ĮTAKOS  
 GALI TURĖTI ĮTAKOS  
 GALI VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA NAFTOS PRODUKTAIS  
 GALI ĮVYKTI TIK TUO ATVEJU KAI ... 
 GALIL ELIJONO HAPOEL IZRAELIS  
 GALIMA DARYTI IŠVADĄ KAD ... 
 GALIMA DARYTI PRIELAIDĄ KAD ... 
 GALIMA SUSKAIČIUOTI ANT VIENOS RANKOS PIRŠTŲ  
 GALIMA SUSKIRSTYTI Į DVI GRUPES  
 GALIMA SUSKIRSTYTI Į TRIS GRUPES  
 GALIMA TAISYTI TIK VIENĄ KARTĄ  
 GALIMA TIK TEISMO SPRENDIMU  
 GALIMA TIK TUO ATVEJU JEIGU ... 
 GALIMA TIK TUO ATVEJU KAI  
 GALIMAS DAIKTAS  
 GALIMAS DAIKTAS KAD ... 
 GALIMAS DALYKAS  
 GALIMAS DALYKAS KAD ... 
 GALIME PRITARTI BENDRU SUTARIMU  
 GALIMI DU VARIANTAI  
 GALIMO POVEIKIO JŲ BŪKLEI IR APLINKAI VERTINIMO  
 GALIMYBIŲ STABILIZUOTI IR PLĖTOTI GAMYBĄ ATSISKAITYMŲ SU BIUDŽETU  
 GALIMYBĖS RIBOTOS  
 GALIMYBĘ DALYVAUTI  
 GALIMYBĘ RINKTIS  
 GALINGAS SPROGIMAS  
 GALINGIAUSIŲ PASAULIO VALSTYBIŲ  
 GALINIAIS RATAIS VAROMŲ AUTOMOBILIŲ KLASĖJE  
 GALIOJA IKI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ PATVIRTINS  
 GALIOJA SU VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJOS PIRMININKO parašu 
 GALIOJA TIEK KIEK JIE NEPRIEŠTARAUJA KONSTITUCIJAI IR ŠIAM ĮSTATYMUI  
 GALIOJA TIK TAI DIENAI  
 GALIOJANTIEMS ĮSTATYMAMS  
 GALIOJANTYS ĮSTATYMAI  
 GALIOJANČIAIS ĮSTATYMAIS  
 GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS  
 GALIOJANČIĄ TVARKĄ  
 GALIOJANČIŲ LEIDIMŲ IMPORTUOTI ALKOHOLINIUS GĖRIMUS IŠSKYRUS ALŲ  
 GALIOJANČIŲ ĮSTATYMŲ  
 GALIOJIMAS SUSTABDOMAS  
 GALIOJIMAS SUSTABDYTAS ARBA GALIOJIMO LAIKAS PASIBAIGĘS  
 GALIOJIMO LAIKAS  
 GALIOJIMO LAIKO PRATĘSIMO  
 GALIOJIMO LAIKO PRATĘSIMĄ  
 GALIOJIMO LAIKUI  
 GALIOJIMO LAIKĄ  
 GALIOJIMO SUSTABDYMO  
 GALIOJIMO TERMINAS  
 GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS IR JŲ TAIKYMĄ  
 GALIOJUSIĄ TVARKĄ  
 GALIOS VALIOS  
 GALITE LEISTIS Į KELIONĘ  
 GALIĄ TAPTI DIEVO VAIKAIS  
 GALIČFARM LVOVAS  
 GALO SU GALU nesuduria 
iš vieno GALO Į KITĄ  
 GALUTINES IŠVADAS  
 GALUTINIO PRODUKTO  
 GALUTINIO REZULTATO  
 GALUTINIO SPRENDIMO  
 GALUTINIO TIKSLO  
 GALUTINIS REZULTATAS  
 GALUTINIS SPRENDIMAS BUS PRIIMTAS  
 GALUTINIS TIKSLAS  
 GALUTINIUS REZULTATUS  
 GALUTINIUS RINKIMŲ REZULTATUS  
 GALUTINIŲ RINKIMŲ REZULTATŲ PASKELBIMO  
 GALUTINĖ KOMANDŲ RIKIUOTĖ  
 GALUTINĖ RIKIUOTĖ  
 GALUTINĖJE ĮSKAITOJE  
 GALUTINĖS REALYBĖS  
 GALUTINĘ IŠVADĄ  
 GALUTINĘ PERGALĘ  
 GALUTINĮ REZULTATĄ  
 GALUTINĮ SPRENDIMĄ  
 GALUTINĮ SPRENDIMĄ DĖL ... 
 GALUTINĮ SPRENDIMĄ PRIIMA ... 
 GALUTINĮ SPRENDIMĄ PRIIMS ... 
 GALUTINĮ TAŠKĄ  
 GALUTINĮ TIKSLĄ  
 GALUTINĮ ŽODĮ TARS ... 
 GALVA Į sieną; rytus 
 GALVIJUS IR KIAULES  
 GALVIJUS JŲ PRODUKTUS BULIŲ SPERMĄ  
 GALVIJŲ IR KIAULIŲ  
 GALVIJŲ PRIEAUGLIO  
 GALVIJŲ SPONGIFORMINĖS ENCEFALOPATIJOS  
 GALVOJANT APIE ATEITĮ  
 GALVOS APDANGALAS  
 GALVOS APDANGALŲ  
 GALVOS CENTRINĖS NERVŲ SISTEMOS  
 GALVOS DANGA  
 GALVOS DANGOS  
 GALVOS IR KAKLO  
 GALVOS IR KAKLO NAVIKAIS  
 GALVOS KRYPTIS Į PIETRYČIUS  
 GALVOS KRYPTIS Į ŠIAURĖS VAKARUS  
 GALVOS LINKTELĖJIMU  
 GALVOS ODOS  
 GALVOS ODĄ  
 GALVOS SKAUSMAI  
 GALVOS SKAUSMAIS  
 GALVOS SKAUSMAS  
 GALVOS SKAUSMO  
 GALVOS SKAUSMU  
 GALVOS SKAUSMUS  
 GALVOS SKAUSMĄ  
 GALVOS SKAUSMŲ  
 GALVOS SMEGENIS  
 GALVOS SMEGENYS  
 GALVOS SMEGENYSE  
 GALVOS SMEGENŲ  
 GALVOS SMEGENŲ KRAUJOTAKA  
 GALVOS SMEGENŲ SUKRĖTIMAS  
 GALVOS SMEGENŲ TRAUMA  
 GALVOS SMEGENŲ TRAUMOS  
 GALVOS SMEGENŲ TRAUMĄ  
 GALVOS SMEGENŲ ŽIEVĖJE  
 GALVOS SMEGENŲ ŽIEVĖS  
 GALVOS SVAIGIMAS  
 GALVOS TRAUMA  
 GALVOS TRAUMOS  
 GALVOS TRAUMĄ  
padėjo; nuleido GALVĄ ANT kelių; krūtinės; pečių; pagalvės; letenų 
 GALVĄ GULDAU  
daužė GALVĄ Į grindis 
kiša GALVĄ Į vandenį; kilpą 
daužyti GALVĄ Į SIENĄ  
įkiša GALVĄ Į SMĖLĮ  
pasuko GALVĄ Į ŠONĄ  
 GALVĖS EŽERO  
vos GALĄ SU GALU suduria 
 GALĖJO TURĖTI ĮTAKOS  
 GALŪNIŲ SĄNARIŲ IR ORGANŲ  
 GALŲ GALE   
 GAMA SPINDULIO  
 GAMA SPINDULIŲ  
 GAMINAMA PAGAL TĄ PATĮ PROJEKTĄ  
 GAMINAMA PRODUKCIJA  
 GAMINAMAI PRODUKCIJAI  
 GAMINAME IR STATOME ANTKAPIŲ SKULPTŪRAS  
 GAMINAMI IŠ B TIPO MIŠINIO  
 GAMINAMOS PRODUKCIJOS  
 GAMINAMOS PRODUKCIJOS KAINŲ IR TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ  
 GAMINAMĄ PRODUKCIJĄ  
 GAMINAMŲ PRODUKTŲ  
 GAMINANČIOS ĮMONĖS  
 GAMINIAI IŠ tauriųjų metalų; neapdorotų laukinių gyvūnų ar jų dalių; akyto betono; cukraus 
 GAMINIAMS IŠSKYRUS ALŲ VYNĄ ŠAMPANĄ  
 GAMINIMAS LAIKYMAS GABENIMAS  
 GAMINIO EX WORKS  
 GAMINIO EX WORKS KAINOS  
 GAMINIŲ AR PREKIŲ ATSARGŲ  
 GAMINIŲ ASORTIMENTĄ  
 GAMINIŲ KOKYBĖ  
 GAMINIŲ ĮMONĖS  
 GAMINTI ALKOHOLIO PRODUKTUS  
 GAMINTI ANTSPAUDUS SPAUDUS  
 GAMINTI IMPORTUOTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ EKSPORTUOTI  
 GAMINTI TABAKO GAMINIUS  
 GAMINTI VALGĮ  
 GAMINTOJŲ IR VARTOTOJŲ  
 GAMTA IR ŽMOGUS  
 GAMTA VISŲ NAMAI  
 GAMTA ŠALIA MŪSŲ  
 GAMTAI PADARYTĄ ŽALĄ  
 GAMTINEI APLINKAI  
 GAMTINES DUJAS  
 GAMTINES DUJAS VARTOJAMAS ... 
 GAMTINES SĄLYGAS  
 GAMTINIAI IŠTEKLIAI  
 GAMTINIO KARKASO  
 GAMTINIO KRAŠTOVAIZDŽIO  
 GAMTINIO REZERVATO TIKSLAS IŠSAUGOTI ... 
 GAMTINIS REZERVATAS  
 GAMTINIUS IŠTEKLIUS  
 GAMTINIUS REIKALUS  
 GAMTINIŲ DUJŲ  
 GAMTINIŲ DUJŲ APSKAITOS PRIETAISAI  
 GAMTINIŲ DUJŲ KAINOS  
 GAMTINIŲ DUJŲ KAINĄ  
 GAMTINIŲ DUJŲ KIEKĮ  
 GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO  
 GAMTINIŲ IŠTEKLIŲ  
 GAMTINIŲ SĄLYGŲ  
 GAMTINĖ APLINKA  
 GAMTINĖMIS DUJOMIS  
 GAMTINĖMIS SĄLYGOMIS  
 GAMTINĖS APLINKOS  
 GAMTINĖS DUJOS  
 GAMTINĖS EKOSISTEMOS STABILUMĄ  
 GAMTINĖS SĄLYGOS  
 GAMTINĘ APLINKĄ  
 GAMTOS APSAUGA  
 GAMTOS APSAUGAI  
 GAMTOS APSAUGOS fondo; draugija; inspektoriai; įstatymo; klausimais; ministerija 
 GAMTOS APSAUGOS DRAUGIJA  
 GAMTOS APSAUGOS FONDAS IR SAVIVALDYBIŲ GAMTOS APSAUGOS fondai 
 GAMTOS APSAUGOS KOMISIJA  
 GAMTOS APSAUGOS KOMISIJOS  
 GAMTOS APSAUGOS KOMITETAS  
 GAMTOS APSAUGOS KOMITETO  
 GAMTOS APSAUGOS KOMITETO PIRMININKAS A BAJORAS 
 GAMTOS BIČIULIŲ KLUBAS  
 GAMTOS DĖSNIAI  
 GAMTOS DĖSNIAMS  
 GAMTOS DĖSNIUS  
 GAMTOS DĖSNIŲ  
 GAMTOS FILOSOFIJOS  
 GAMTOS GROŽIO  
 GAMTOS GROŽIS  
 GAMTOS GROŽĮ  
 GAMTOS IR KULTŪROS  
 GAMTOS IR KULTŪROS PAVELDO  
 GAMTOS IR KULTŪROS VERTYBIŲ  
 GAMTOS IR VISUOMENĖS  
 GAMTOS IR ŽMOGAUS  
 GAMTOS IŠTEKLIAI  
 GAMTOS IŠTEKLIAMS  
 GAMTOS IŠTEKLIUS  
 GAMTOS IŠTEKLIŲ  
 GAMTOS IŠTEKLIŲ APSKAITĄ  
 GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO  
 GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO IR APLINKOS APSAUGOS  
 GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO IR TERŠALŲ EMISIJOS Į APLINKĄ  
 GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO IR TERŠALŲ IŠMETIMO Į APLINKĄ  
 GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMĄ  
 GAMTOS JĖGAS  
 GAMTOS JĖGOS  
 GAMTOS JĖGŲ  
 GAMTOS KALENDORIUS  
 GAMTOS KAMPELYJE  
 GAMTOS M DR  
 GAMTOS MOKSLAI  
 GAMTOS MOKSLAIS  
 GAMTOS MOKSLAMS  
 GAMTOS MOKSLO  
 GAMTOS MOKSLUOSE  
 GAMTOS MOKSLUS  
 GAMTOS MOKSLŲ  
 GAMTOS MOKSLŲ DAKTARAS  
 GAMTOS MOKSLŲ DAKTARO  
 GAMTOS MOKSLŲ DAKTARĖ  
 GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETE  
 GAMTOS PAMINKLAI  
 GAMTOS PAMINKLAIS  
 GAMTOS PAMINKLU  
 GAMTOS PASAKA  
 GAMTOS PAŽINIMO  
 GAMTOS PRIEGLOBSTYJE  
 GAMTOS REIŠKINIAI  
 GAMTOS REIŠKINIUS  
 GAMTOS REIŠKINIŲ  
 GAMTOS REIŠKINYS  
 GAMTOS STICHIJA  
 GAMTOS STICHIJOS  
 GAMTOS TURTUS  
 GAMTOS TURTŲ  
 GAMTOS VAIZDAI  
 GAMTOSAUGOS OBJEKTAMS FINANSUOTI  
 GAMYBA IR NAUDOJIMAS  
 GAMYBA IR PREKYBA  
 GAMYBA IŠ luitų; lydinių; nebalintų vienasiūlių verpalų; popieriaus 
 GAMYBA IŠ MEDŽIAGŲ  
 GAMYBA IŠ VERPALŲ  
 GAMYBA KURIOJE VISOS PANAUDOTOS MEDŽIAGOS KLASIFIKUOJAMOS KITOJE POZICIJOJE NEGU PREKĖ  
 GAMYBAI PLĖSTI  
 GAMYBAI PLĖTOTI  
 GAMYBINEI VEIKLAI  
 GAMYBINES PATALPAS  
 GAMYBINIAI PAJĖGUMAI  
 GAMYBINIAI PASTATAI  
 GAMYBINIAI TECHNOLOGINIAI KOMPLEKTAI  
 GAMYBINIO MOKYMO  
 GAMYBINIO SUSIVIENIJIMO  
 GAMYBINIO TECHNOLOGINIO KOMPLEKTO  
 GAMYBINIS POTENCIALAS  
 GAMYBINIUS PAJĖGUMUS  
 GAMYBINIUS PASTATUS  
 GAMYBINIUS TECHNOLOGINIUS KOMPLEKTUS  
 GAMYBINIŲ JĖGŲ  
 GAMYBINIŲ JĖGŲ IR GAMYBINIŲ SANTYKIŲ  
 GAMYBINIŲ PAJĖGUMŲ  
 GAMYBINIŲ PASTATŲ  
 GAMYBINIŲ PATALPŲ  
 GAMYBINIŲ TECHNOLOGINIŲ KOMPLEKTŲ  
 GAMYBINĖ BAZĖ  
 GAMYBINĖS BAZĖS  
 GAMYBINĖS IR INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTAI  
 GAMYBINĖS JĖGOS  
 GAMYBINĖS PASKIRTIES  
 GAMYBINĖS PATALPOS  
 GAMYBINĖS VEIKLOS  
 GAMYBINĖS ĮMONĖS  
 GAMYBINĖS ĮMONĖS KURIOSE DIRBA ... 
 GAMYBINĘ BAZĘ  
 GAMYBINĘ KOMERCINĘ AR PROFESINĘ PASLAPTĮ  
 GAMYBINĘ PRAKTIKĄ  
 GAMYBINĘ VEIKLĄ  
 GAMYBINĮ POTENCIALĄ  
 GAMYBOS APIMTIES  
 GAMYBOS APIMTIS  
 GAMYBOS APIMTYS  
 GAMYBOS APIMTĮ  
 GAMYBOS APIMČIAI  
 GAMYBOS BŪDAS  
 GAMYBOS CECHAS  
 GAMYBOS CECHO  
 GAMYBOS CECHĄ  
 GAMYBOS IR APTARNAVIMO  
 GAMYBOS IR CIRKULIACIJOS  
 GAMYBOS IR CIRKULIACIJOS KAŠTAI  
 GAMYBOS IR EKSPORTO  
 GAMYBOS IR IŠLEIDIMO Į APYVARTĄ  
 GAMYBOS IR PASLAUGŲ  
 GAMYBOS IR PREKYBOS  
 GAMYBOS IR REALIZAVIMO  
 GAMYBOS IR VARTOJIMO  
 GAMYBOS IŠLAIDAS  
 GAMYBOS IŠLAIDOS  
 GAMYBOS KAŠTAI  
 GAMYBOS KAŠTUS  
 GAMYBOS KAŠTŲ  
 GAMYBOS LINIJA  
 GAMYBOS LINIJĄ  
 GAMYBOS MOKSLO MEDICINOS BEI KITIEMS POREIKIAMS  
 GAMYBOS ORGANIZAVIMO  
 GAMYBOS PRIEMONES  
 GAMYBOS PRIEMONIŲ  
 GAMYBOS PROCESAS  
 GAMYBOS PROCESE  
 GAMYBOS PROCESO  
 GAMYBOS PROCESUS  
 GAMYBOS PROCESĄ  
 GAMYBOS TECHNOLOGIJA  
 GAMYBOS TECHNOLOGIJAS  
 GAMYBOS TECHNOLOGIJOS  
 GAMYBOS TECHNOLOGIJĄ  
 GAMYBOS ĮMONĖS  
 GAMYBOS ŠAKŲ  
 GAMYBĄ IR PARDAVIMĄ  
 GAMYBĄ IR RINKĄ  
 GAMYKLOS GAMINTOJOS  
 GANDAI APIE tai; ... 
skleidė; paneigė GANDUS APIE tariamą ... 
 GANYTI GYVULIUS  
 GARANTIJOS LAIKAS  
 GARANTIJŲ SISTEMA  
 GARANTIJŲ TAIKYMO UŽSTATO ĖMIMO IR GRĄŽINIMO ATLIEKANT MUITINĖS PROCEDŪRAS  
 GARANTINIO FONDO  
 GARANTINIO FONDO BANKRUTUOJANČIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAMS SUSIJUSIEMS SU DARBO SANTYKIAIS TENKINTI  
 GARANTINIO RAŠTO  
 GARANTINIUS RAŠTUS  
 GARANTINĮ RAŠTĄ  
 GARANTO RAŠTIŠKAS ĮSIPAREIGOJIMAS MUITINEI KAD JOS ATŽVILGIU PRISIIMTI SKOLININKO ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PREKĖMS TAIKOMA MUITINĖS PROCEDŪRA BUS ĮVYKDYTI  
 GARANTUOJAMA TEISĖ Į GYNYBĄ TAIP PAT IR TEISĖ TURĖTI ADVOKATĄ  
 GARAŽAI GARAŽŲ BOKSAI  
 GARAŽO DURIS  
 GARAŽŲ KOOPERATYVE  
 GARAŽŲ KOOPERATYVO  
 GARAŽŲ STATYBOS IR EKSPLOATAVIMO  
 GARAŽŲ STATYBOS IR EKSPLOATAVIMO BENDRIJOS  
 GARAŽŲ STATYBOS KOOPERATYVO  
 GARBANOTAIS PLAUKAIS  
 GARBAUS AMŽIAUS  
 GARBAUS AMŽIAUS MOTERIS  
 GARBAUS AMŽIAUS SULAUKĘS ... 
 GARBINGI SVEČIAI  
 GARBINGO AMŽIAUS  
 GARBINGOJE VIETOJE  
 GARBINGUS SVEČIUS  
 GARBINGĄ VIETĄ  
 GARBINGŲ SVEČIŲ  
 GARBINTI DIEVĄ  
 GARBĖ DIEVUI AUKŠTYBĖSE  
 GARBĖ DIEVUI AUKŠTYBĖSE O ŽEMĖJE RAMYBĖ  
 GARBĖ DIEVUI TĖVUI IR SŪNUI IR ŠVENTAJAI DVASIAI  
 GARBĖ IR ORUMAS  
 GARBĖ IR ŠLOVĖ  
 GARBĖ JĖZUI KRISTUI  
 GARBĖS DAKTARO  
 GARBĖS DAKTARO VARDAS  
 GARBĖS DAKTARO VARDĄ  
 GARBĖS DAKTARŲ  
 GARBĖS IR ORUMO  
 GARBĖS IR ORUMO GYNIMO  
 GARBĖS IR ORUMO ĮŽEIDIMĄ  
 GARBĖS KONSULAS  
 GARBĖS KONSULATAS  
 GARBĖS KONSULU  
 GARBĖS LEGIONO  
 GARBĖS NARIU  
 GARBĖS NARYS  
 GARBĖS NEDARO  
kampanija, nedaranti GARBĖS NEI LIETUVAI NEI KATALIKŲ BAŽNYČIAI  
užlipti ant; užkopti ant GARBĖS PAKYLOS  
ant aukščiausiojo; trečiojo; antrojo GARBĖS PAKYLOS LAIPTELIO užkopė; užlipo 
 GARBĖS PILIEČIO  
 GARBĖS RAŠTAIS  
 GARBĖS REIKALAS  
 GARBĖS REIKALU  
 GARBĖS SARGYBA  
 GARBĖS SARGYBOJE  
 GARBĖS SARGYBOS  
 GARBĖS SARGYBOS KUOPA  
 GARBĖS SARGYBOS KUOPOJE  
 GARBĖS SARGYBOS KUOPOS  
 GARBĖS SARGYBOS ORKESTRAS  
pasirašė GARBĖS SVEČIŲ KNYGOJE  
 GARBĖS TROŠKIMAS  
 GARBĖS VARDAS  
 GARBĖS ŽODIS  
 GARBĘ IR ORUMĄ  
 GARBĘ IR ORUMĄ GINA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI  
 GARDAUS VALGIO ŠAUKŠTO  
 GARDINO SRITIES  
 GARDUS KĄSNELIS  
 GARGŽDŲ BANGA  
 GARGŽDŲ VALSTYBINEI NAFTOS GEOLOGIJOS įmonei 
 GARGŽDŲ VALSTYBINĖ NAFTOS GEOLOGIJOS įmonė 
 GARIŪNŲ TURGAVIETĖJE  
 GARIŪNŲ TURGAVIETĖS  
 GARLIAVOS APYLINKIŲ  
 GARLIAVOS APYLINKIŲ SENIŪNIJOS  
 GARLIAVOS GYVENVIETĖS  
 GARLIAVOS J LUKŠOS gimnazija; vidurinės mokyklos 
 GARLIAVOS SENIŪNAS R GUDAITIS 
 GARNIZONO KARINIO TRIBUNOLO  
 GARO IR VANDENS ŠILDYMO KATILŲ  
 GARO IZOLIACIJA  
 GARO KATILAI  
 GARSAS APIE Lietuvą; Žalgirio mūšį 
 GARSIAUSIOS XX A PABAIGOS KNYGOS  
 GARSIAUSIŲ PASAULIO firmų; dizainerių; tenorų; dailininkų 
 GARSIAUSIŲ XX A PABAIGOS knygų serijoje 
 GARSIOS FIRMOS  
 GARSIŲ FIRMŲ  
 GARSIŲ ŽMONIŲ  
 GARSO APARATŪRA  
 GARSO IR VAIZDO  
 GARSO IR VAIZDO APARATŪRĄ  
 GARSO IR VAIZDO KASEČIŲ  
 GARSO IR VAIZDO ĮRAŠŲ  
 GARSO IZOLIACIJA  
 GARSO KASETES  
 GARSO KASEČIŲ  
 GARSO ĮRAŠAI  
 GARSO ĮRAŠUS  
 GARSO ĮRAŠYMO  
 GARSO ĮRAŠŲ  
 GARSO ĮRAŠŲ STUDIJOJE  
 GARSĄ PANAŠŲ Į sprogimą 
 GASIŪNAS PIEŠINIAI TAPYBA  
 GATAVI MAISTO PRODUKTAI  
 GATAVOS PRODUKCIJOS  
 GATVIŲ APŠVIETIMO  
... GATVIŲ KAMPE  
 GATVIŲ PASTATŲ STATINIŲ IR KITŲ OBJEKTŲ  
 GATVIŲ PAVADINIMAI  
 GATVIŲ PAVADINIMUS  
 GATVIŲ PAVADINIMŲ  
 GATVIŲ SANKIRTOJE  
 GATVIŲ SANKRYŽA  
 GATVIŲ SANKRYŽOJE  
 GATVIŲ SANKRYŽOS  
 GATVIŲ SANKRYŽOSE  
 GATVĖ NAMO NR PAŠTO INDEKSAS  
... GATVĖJE ESANTĮ ... 
... GATVĖJE ESANČIAME ... 
... GATVĖJE ESANČIO ... 
... GATVĖJE ESANČIOJE ... 
... GATVĖJE ESANČIOS parduotuvės 
... GATVĖJE ESANČIĄ parduotuvę; kavinę; aikštelę 
... GATVĖJE GYVENANTI ... 
... GATVĖJE GYVENANTIS ... 
... GATVĖJE NETOLI ... namo 
... GATVĖJE PRIE namo; parduotuvės; funikulieriaus 
... GATVĖJE ŠALIA kelio; ...-ojo namo 
... GATVĖS GYVENTOJA  
... GATVĖS GYVENTOJAI  
... GATVĖS GYVENTOJAS  
 GATVĖS IR ŠALIGATVIAI  
 GATVĖS MUZIKANTAI  
Kęstučio; ... GATVĖS NAME  
... GATVĖS NAMO KIEME  
 GATVĖS PAVADINIMAS  
 GATVĖS PAVADINIMĄ  
... GATVĖS PUSĖJE  
 GATVĖS VIDURIU  
 GATVĖSE IR AIKŠTĖSE  
 GATVĖSE IR KELIUOSE  
 GATVĖSE IR KIEMUOSE  
tvarkai GATVĖSE PALAIKYTI GALIMA SAMDYTI PRIVAČIAS FIRMAS  
 GAUBTINĖS ŽARNOS  
 GAUDYK VĖJĄ LAUKUOSE  
 GAUDYTI ŽUVIS BEI KITUS VANDENS GYVŪNUS  
 GAUJOS NARIAI  
 GAUJOS NARIŲ  
 GAUJOS NARYS  
 GAUJOS VADEIVA  
 GAUKITE TEISINGĄ LYGYBĘ  
 GAUNAMA INFORMACIJA  
 GAUNAMAS PAJAMAS  
 GAUNAMAS UŽ PAKENKIMĄ SVEIKATAI AR DĖL NUKENTĖJUSIOJO MIRTIES  
 GAUNAMOS PAJAMOS  
... GAUNAMUS ALKOHOLINIUS GĖRIMUS  
 GAUNAMUS ALKOHOLINIUS GĖRIMUS ĮSKAITANT ALŲ  
 GAUNAMUS IŠ FIRMŲ ... 
 GAUNAMUS IŠ JAV BEI JŲ GAMINIUS  
... GAUNAMĄ IŠ FIRMOS ... 
... GAUNAMĄ IŠ FIRMŲ ... 
 GAUNAMŲ PAJAMŲ  
 GAUNANTIEMS ARBA TURINTIEMS TEISĘ GAUTI VALSTYBINĘ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJĄ  
 GAUSAUS BŪRIO  
 GAUSAUS DERLIAUS  
 GAUSIOS ŠEIMOS  
 GAUSIĄ ŠEIMĄ  
 GAUSIŲ VAISIŲ  
 GAUSIŲ ŠEIMŲ  
 GAUSUS BŪRYS  
 GAUSŲ BŪRĮ  
 GAUSŲ DERLIŲ  
 GAUTA INFORMACIJA  
 GAUTAIS DUOMENIMIS  
 GAUTAS ATSAKYMAS  
 GAUTAS LĖŠAS  
 GAUTAS PAJAMAS  
 GAUTAS PASKOLAS  
 GAUTAS PELNAS  
 GAUTAS PRANEŠIMAS KAD ... 
 GAUTAS ŽINIAS  
 GAUTI DALYKINIAI PASIŪLYMAI BUS NAUDINGI  
 GAUTI DOVANŲ  
 GAUTI DUOMENYS  
 GAUTI INFORMACIJĄ  
 GAUTI INFORMACIJĄ APIE ... 
 GAUTI IR SKLEISTI INFORMACIJĄ  
 GAUTI IŠ JŲ SPERMĄ IR PREKIAUTI  
 GAUTI LEIDIMĄ  
 GAUTI LICENCIJĄ  
 GAUTI LĖŠŲ  
 GAUTI PASIŪLYMAI  
 GAUTI PASKOLĄ  
 GAUTI PER SOCIALINĖS APSAUGOS TARNYBAS  
 GAUTI PINIGAI  
 GAUTI PINIGŲ  
 GAUTI REZULTATAI  
 GAUTI UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 GAUTO PELNO  
 GAUTOS INFORMACIJOS  
 GAUTOS LĖŠOS  
 GAUTOS PAJAMOS  
 GAUTOS PASKOLOS  
 GAUTUS DUOMENIS  
 GAUTUS PASIŪLYMUS  
 GAUTUS PINIGUS  
 GAUTUS REZULTATUS  
 GAUTĄ INFORMACIJĄ  
 GAUTĄ PELNĄ  
 GAUTŲ BIULETENIŲ SKAIČIŲ  
 GAUTŲ IŠ APYGARDOS RINKIMŲ KOMISIJOS  
 GAUTŲ IŠ KITŲ VALSTYBIŲ SUBJEKTŲ TURINČIŲ TEISĘ VERSTIS ... 
 GAUTŲ LĖŠŲ  
 GAUTŲ PAJAMŲ  
 GAUTŲ PASKOLŲ  
 GAUTŲ PASKOLŲ BEI KITŲ VALSTYBINIŲ FONDŲ LĖŠŲ  
 GAUTŲ PINIGŲ  
 GAUTŲ REZULTATŲ  
 GAVIMO DATA IR LAIKAS  
 GAVIMO DIENOS  
 GAVO DARBĄ  
 GAVO DAUGIAU KAIP PUSĘ VISŲ RINKIMUOSE DALYVAVUSIŲ RINKĖJŲ BALSŲ  
 GAVO DOVANŲ  
 GAVO LAIŠKUS SU ŠIOS PAVOJINGOS LIGOS sukėlėjais 
 GAVO LEIDIMĄ  
 GAVO MAŽIAU NEI PO VIENĄ PROCENTĄ  
 GAVO NOBELIO PREMIJĄ  
 GAVO PASIŪLYMĄ  
 GAVO PRANEŠIMĄ KAD ... 
 GAVO TEISĘ  
 GAVO TRAUMĄ  
 GAVO ĮSAKYMĄ  
 GAVUS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO GYDYTOJO HIGIENISTO pavaduotojui; nutarimu 
 GAVUSI PRAŠYMĄ LEISTI ĮSIGYTI NUOSAVYBĖN ŽEMĖS SKLYPĄ  
 GAVĖJAI YRA LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS VYSKUPIJŲ KURIJOS  
 GAVĖJAS YRA FIZINIS ASMUO  
 GAVĖJO EKSPEDITORIAUS VEŽĖJO  
 GAVĖJŲ PAVADINIMAI VARDAI PAVARDĖS IR BUVEINIŲ ADRESAI  
 GAVĖNIOS METU  
 GAVĖNIOS SEKMADIENIS  
 GAVĘS LEIDIMĄ  
 GAVĘS PRANEŠIMĄ APIE kliūtis 
 GAVĘS TEIGIAMĄ ATSAKYMĄ  
 GAZOS JUOSTOJE  
 GAZOS JUOSTOS  
 GAZOS RUOŽE  
 GAZOS RUOŽE IR VAKARŲ KRANTE  
 GAZOS RUOŽO  
 GAZOS SEKTORIUJE  
 GAZUOTO VANDENS  
... GB TALPOS  
 GDANSKO LAIVŲ STATYKLOJE  
 GDANSKO LAIVŲ STATYKLOS  
 GDYNĖS LOTOS VBW CLIMA LENKIJA  
 GDYNĖS POLPHARMA VBW CLIMA LENKIJA  
 GEDEON RICHTER VENGRIJA  
 GEDIMINAIČIŲ DINASTIJOS  
 GEDIMINO GATVĖJE  
 GEDIMINO KALNE  
 GEDIMINO KALNO  
 GEDIMINO KALNO PAPĖDĖJE  
 GEDIMINO PILIES  
 GEDIMINO PILIES BOKŠTE  
 GEDIMINO PILĮ  
 GEDIMINO PR  
 GEDIMINO PROSPEKTAS  
 GEDIMINO PROSPEKTE  
 GEDIMINO PROSPEKTO  
 GEDIMINO PROSPEKTU  
 GEDIMINO STULPAI  
 GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO  
 GEDIMINO UNIVERSITETO  
 GEDULAS TINKA ELEKTRAI  
 GEDULO DIENA  
 GEDULO IR VILTIES DIENA  
 GEDULO IR VILTIES DIENAI  
 GEDULO IR VILTIES DIENĄ  
 GEGUŽINES PAMALDAS  
 GEGUŽINĖS PAMALDOS  
 GEGUŽĖS BIRŽELIO MĖN  
 GEGUŽĖS BIRŽELIO MĖNESIAIS  
 GEGUŽĖS MĖN  
 GEGUŽĖS MĖNESIO  
 GEGUŽĖS MĖNESĮ  
 GEGUŽĖS PABAIGOJE  
 GEGUŽĖS PABAIGOJE BIRŽELIO PRADŽIOJE  
 GEGUŽĖS PIRMOSIOS  
 GEGUŽĖS PRADŽIOJE  
 GEGUŽĖS VIDURYJE  
 GEGUŽĘ IR BIRŽELĮ  
 GEL STOTYJE  
 GELBĖJIMO DARBAI  
 GELBĖJIMO DARBAMS  
 GELBĖJIMO DARBUOSE  
 GELBĖJIMO DARBUS  
 GELBĖJIMO DARBŲ  
 GELBĖJIMO IR PAIEŠKOS  
 GELBĖJIMO OPERACIJĄ  
 GELBĖJIMO TARNYBOS  
 GELBĖJIMO TARNYBŲ  
 GELBĖJIMOSI RATAS  
 GELBĖK MANE NUO ŠIOS VALANDOS  
 GELBĖKIT VAIKUS  
 GELEŽIES AMŽIAUS  
 GELEŽIES IR MANGANO  
 GELEŽIES KIEKIS  
 GELEŽIES RŪDOS  
 GELEŽIES ŠALINIMO  
 GELEŽIES ŠALINIMO IŠ VANDENS  
 GELEŽINE UŽDANGA  
 GELEŽINEI UŽDANGAI  
 GELEŽINIAI VILKAI VARSA  
 GELEŽINIO VILKO  
 GELEŽINIO VILKO BRIGADOS  
 GELEŽINIO VILKO BRIGADOS VADAS PLK LTN VYTAUTAS ŽUKAS 
 GELEŽINIS VILKAS  
 GELEŽINKELIO BĖGIAI  
 GELEŽINKELIO BĖGIAIS  
 GELEŽINKELIO BĖGIUS  
 GELEŽINKELIO BĖGIŲ  
 GELEŽINKELIO IR AUTOBUSŲ STOTYSE  
 GELEŽINKELIO LINIJOS  
 GELEŽINKELIO PADALINYS  
 GELEŽINKELIO PERVAŽOJE  
 GELEŽINKELIO STOTIES  
 GELEŽINKELIO STOTIES TURGAVIETĖJE  
 GELEŽINKELIO STOTIS  
 GELEŽINKELIO STOTY  
 GELEŽINKELIO STOTYJE  
 GELEŽINKELIO STOTYSE  
 GELEŽINKELIO STOTĮ  
 GELEŽINKELIO STOČIŲ  
 GELEŽINKELIO TILTAS PER BRAŽUOLĖS UPELĮ  
 GELEŽINKELIO TILTO PER BRAŽUOLĖS UPELĮ  
 GELEŽINKELIO TRANSPORTE  
 GELEŽINKELIO TRANSPORTO  
 GELEŽINKELIO TRANSPORTU  
 GELEŽINKELIO VAGONŲ  
 GELEŽINKELIO ĮMONĖ  
 GELEŽINKELIO ĮMONĖS  
 GELEŽINKELIŲ AUTOMOBILIŲ ARBA KITŲ RŪŠIŲ TRANSPORTU  
 GELEŽINKELIŲ IR MIESTO VISUOMENINIO TRANSPORTO CIVILINĖS AVIACIJOS  
 GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO  
 GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO TRAUKOS RIEDMENŲ MAŠINISTAMS  
 GELEŽINĖ LEDI  
 GELEŽINĖ UŽDANGA  
 GELEŽINĖS LOVOS  
 GELEŽINĖS UŽDANGOS  
 GELEŽINĘ UŽDANGĄ  
 GELEŽINĮ VILKĄ  
 GELSVAI ŽALIAS VIDUTINIO ILGUMO IR STORUMO  
 GELSVOS SPALVOS  
 GELTONA SPALVA  
 GELTONAS KORTELES  
 GELTONO METALO  
 GELTONOS SPALVOS  
 GELTONĄ KORTELĘ  
 GELŽBETONINIŲ KONSTRUKCIJŲ  
 GELŽBETONINIŲ KONSTRUKCIJŲ GAMYKLOS  
 GEN ŠTABO PLK  
 GENEALOGINĮ MEDĮ  
 GENERAL ELECTRIC  
 GENERAL MOTORS  
 GENERALINE DIREKTORE  
 GENERALINEI ASAMBLĖJAI  
 GENERALINEI PROKURATŪRAI  
 GENERALINIAI DIREKTORIAI  
 GENERALINIAM DIREKTORIUI  
 GENERALINIAM KOMISARUI  
 GENERALINIAM PROKURORUI  
 GENERALINIAM SEKRETORIUI  
 GENERALINIAM ŠTABUI  
 GENERALINIAME PLANE  
 GENERALINIAME ŠTABE  
 GENERALINIO DIREKTORIAUS  
 GENERALINIO DIREKTORIAUS PADĖJĖJAS  
 GENERALINIO DIREKTORIAUS PAREIGAS  
 GENERALINIO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA  
 GENERALINIO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS  
 GENERALINIO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO  
 GENERALINIO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJU  
 GENERALINIO DIREKTORIAUS POSTĄ  
 GENERALINIO DIREKTORIAUS ĮSAKYMU  
 GENERALINIO KOMISARO  
 GENERALINIO PLANO  
 GENERALINIO PROKURORO KAZIO PĖDNYČIOS; V NIKITINO 
 GENERALINIO PROKURORO IR VIDAUS REIKALŲ MINISTRO  
 GENERALINIO PROKURORO KANDIDATŪRĄ  
 GENERALINIO PROKURORO PAVADUOTOJAS KĘSTUTIS BETINGIS; ARTŪRAS PAULAUSKAS; VYTAUTAS BARKAUSKAS; A PĖSTININKAS 
 GENERALINIO PROKURORO PAVADUOTOJO KĘSTUČIO BETINGIO; ARTŪRO PAULAUSKO 
 GENERALINIO PROKURORO PAVADUOTOJU  
 GENERALINIO PROKURORO PAVADUOTOJUI A PAULAUSKUI 
 GENERALINIO PROKURORO PAVADUOTOJĄ ARTŪRĄ PAULAUSKĄ 
 GENERALINIO PROKURORO SKYRIMO  
 GENERALINIO PROKURORO SKYRIMO TVARKA  
 GENERALINIO PROKURORO SKYRIMO TVARKĄ  
 GENERALINIO PROKURORO TEIKIMU  
 GENERALINIO SEKRETORIAUS  
 GENERALINIO TARĖJO  
 GENERALINIO ŠTABO  
 GENERALINIO ŠTABO VIRŠININKAS  
 GENERALINIO ŠTABO VIRŠININKO  
 GENERALINIO ŠTABO VIRŠININKU  
 GENERALINIS DIREKTORIUS IGNAS STAŠKEVIČIUS; JONAS KARČIAUSKAS; STASYS DAILYDKA; TOMAS KUČINSKAS 
 GENERALINIS DIREKTORIUS ATKREIPIA jų dėmesį į šios Konvencijos įsigaliojimo datą 
 GENERALINIS INSPEKTORIUS  
 GENERALINIS KOMISARAS J LIAUDANSKAS 
 GENERALINIS KONSULAS  
 GENERALINIS KONSULATAS  
 GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS  
 GENERALINIS PLANAS  
 GENERALINIS PROKURORAS A KLIMAVIČIUS; VLADAS NIKITINAS; KAZYS PĖDNYČIA 
 GENERALINIS PROKURORAS IR JO PAVADUOTOJAI  
 GENERALINIS PROKURORAS LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS VALSTYBĖS KONTROLIERIUS  
 GENERALINIS SEKRETORIUS SAULIUS SAMULEVIČIUS; VYTAUTAS SINKEVIČIUS 
 GENERALINIS VADYBININKAS  
 GENERALINIS VIKARAS KUN VACLOVAS ALIULIS MIC 
 GENERALINIS ŠTABAS  
 GENERALINIU DIREKTORIUMI  
 GENERALINIU DIREKTORIUMI PASKIRTAS ... 
 GENERALINIU KOMISARU  
 GENERALINIU PROKURORU  
 GENERALINIU SEKRETORIUMI  
 GENERALINĖ ASAMBLĖJA  
 GENERALINĖ DIREKTORĖ  
 GENERALINĖ MIŠKŲ URĖDIJA  
 GENERALINĖ PROKURATŪRA  
 GENERALINĖ PROKURATŪRA IŠKĖLĖ BAUDŽIAMĄJĄ BYLĄ  
 GENERALINĖ REPETICIJA  
 GENERALINĖ SEKRETORĖ  
 GENERALINĖJE ASAMBLĖJOJE  
 GENERALINĖJE PROKURATŪROJE  
 GENERALINĖS ASAMBLĖJOS  
 GENERALINĖS DIREKCIJOS  
 GENERALINĖS DIREKTORĖS  
 GENERALINĖS KONFEDERACIJOS  
 GENERALINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS  
 GENERALINĖS PROKURATŪROS  
 GENERALINĖS PROKURATŪROS ATSTOVAS SPAUDAI  
 GENERALINĖS PROKURATŪROS KVOTOS IR TARDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIASIS PROKURORAS V MARKOVAS 
 GENERALINĖS PROKURATŪROS ORGANIZUOTŲ NUSIKALTIMŲ IR KORUPCIJOS  
 GENERALINĖS PROKURATŪROS ORGANIZUOTŲ NUSIKALTIMŲ IR KORUPCIJOS TYRIMO DEPARTAMENTO  
 GENERALINĖS PROKURATŪROS ORGANIZUOTŲ NUSIKALTIMŲ IR KORUPCIJOS TYRIMO SKYRIAUS  
 GENERALINĖS PROKURATŪROS ORGANIZUOTŲ NUSIKALTIMŲ IR KORUPCIJOS TYRIMO SKYRIAUS PROKURORAS  
 GENERALINĖS PROKURATŪROS ORGANIZUOTŲ NUSIKALTIMŲ IR KORUPCIJOS TYRIMO SKYRIAUS VYRIAUSIASIS PROKURORAS ALGIMANTAS KLIUNKA 
 GENERALINĖS PROKURATŪROS PAREIGŪNAI  
 GENERALINĖS PROKURATŪROS PAREIGŪNŲ  
 GENERALINĖS PROKURATŪROS PROKURORAS ROLANDAS TILINDIS 
 GENERALINĖS PROKURATŪROS TARDYTOJAI  
 GENERALINĖS PROKURATŪROS VADOVAI  
 GENERALINĖS PROKURATŪROS VADOVŲ  
 GENERALINĘ ASAMBLĖJĄ  
 GENERALINĘ PROKURATŪRĄ  
 GENERALINĮ DIREKTORIŲ  
 GENERALINĮ KOMISARĄ  
 GENERALINĮ PLANĄ  
 GENERALINĮ PROKURORĄ  
 GENERALINĮ SEKRETORIŲ  
 GENERATYVINIŲ ORGANŲ IR DERLIAUS KOMPONENTŲ  
 GENEROLAS LEITENANTAS  
 GENEROLAS MAJORAS  
 GENEROLAS PULKININKAS  
 GENEROLO LEITENANTO  
 GENEROLO MAJORO  
 GENETINIO KODO  
 GENETINIS KODAS  
 GENETINIŲ IŠTEKLIŲ  
 GENETINĖS INFORMACIJOS  
 GENETINĮ KODĄ  
 GENOCIDAS IR REZISTENCIJA  
 GENOCIDO AUKŲ  
 GENOCIDO AUKŲ GELBĖJIMO  
 GENOCIDO AUKŲ MUZIEJAUS  
 GENOCIDO IR REZISTENCIJOS  
 GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRO  
 GENOCIDO TYRIMO CENTRO  
... GENTIES INDĖNAI  
 GENTIES VADAS  
 GENTIES VADO  
 GENUJOS SAMPDORIJA  
 GENČIŲ VADAI  
 GENŲ DREIFO  
 GENŲ INŽINERIJA  
 GENŲ INŽINERIJOS  
 GENŲ TERAPIJA  
 GEODEZIJOS IR KADASTRO  
 GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS  
 GEODEZINIAI MATAVIMAI  
 GEODEZINIO PAGRINDO  
 GEODEZINIUS MATAVIMUS  
 GEOGRAFIJOS INSTITUTAS  
 GEOGRAFIJOS IR EKOLOGIJOS  
 GEOGRAFINE PADĖTIMI  
 GEOGRAFINĖ PADĖTIS  
 GEOGRAFINĖJE PADĖTYJE  
 GEOGRAFINĖJE PLATUMOJE  
 GEOGRAFINĖS PADĖTIES  
 GEOGRAFINĘ PADĖTĮ  
 GEOLOGIJOS INSTITUTO  
 GEOLOGIJOS IR GEOGRAFIJOS  
 GEOMETRINE PROGRESIJA  
 GEOMETRINES FIGŪRAS  
 GEOMETRINIŲ FIGŪRŲ  
 GEOMETRINIŲ FORMŲ  
 GEOPOLITINĖ PADĖTIS  
 GEOREFERENCINIŲ DUOMENŲ BAZIŲ  
 GERA DIENA  
 GERA DIENA MEILEI  
 GERA NAUJIENA  
 GERA NUOTAIKA  
 GERA PROGA  
 GERA SVEIKATA  
 GERA VALIA  
 GERA ŽINIA  
 GERAI APMOKAMĄ DARBĄ  
 GERAI BUVO GAMINTI VALGĮ AR JĮ MATYTI  
 GERAI IŠSILAIKO PER ŽIEMĄ  
 GERAI LAIKOSI ŽIEMĄ  
 GERAI MOKAMĄ DARBĄ  
 GERAI PAŽĮSTAMA aktorė; dainininkė 
 GERAI PAŽĮSTAMAS balsas; dirigentas; žmogus 
 GERAI PAŽĮSTAMĄ kaimyną 
 GERAI VĖDINAMOJE PATALPOJE  
 GERAIS DARBAIS  
 GERAIS NORAIS  
 GERAS DALYKAS  
 GERAS DARBAS  
 GERAS DRAUGAS  
 GERAS LAIKAS  
 GERAS METAS  
 GERAS PAVYZDYS  
 GERAS SĄLYGAS  
 GERAS VARDAS  
 GERAS ŽENKLAS  
 GERAS ŽENKLAS DAŽNAI UŽUOSTI MALONIUS KVAPUS  
 GERAS ŽENKLAS IŠVYSTI ... 
 GERAS ŽENKLAS IŠVYSTI VAIVORYKŠTĘ  
 GERAS ŽENKLAS JEI ... 
 GERAS ŽENKLAS JEI virš jūsų sužaibuotų 
 GERAS ŽENKLAS JEI ANT JŪSŲ užkristų paukščio plunksna; drabužis užsidegtų 
 GERAS ŽENKLAS JEI INDAI SUDUŽTŲ  
 GERAS ŽENKLAS JEI LAIKRODIS IMTŲ skubėti 
 GERAS ŽENKLAS JEI LAIKRODIS SUSTOTŲ  
 GERAS ŽENKLAS JEI VARDU GATVĖJE kelis kartus pašauktų 
 GERAS ŽENKLAS JEI VARDU GATVĖJE PAŠAUKTŲ  
 GERAS ŽENKLAS KĄ NORS PAMESTI  
 GERAS ŽENKLAS NETYČIA apsipilti; apsiplikyti 
 GERAS ŽENKLAS NETYČIA SUDAUŽYTI INDĄ SU VANDENIU  
 GERAS ŽENKLAS NETYČIA SUŠLAPTI  
 GERAS ŽENKLAS RASTI ... 
 GERAS ŽENKLAS RASTI AŠTRIŲ METALINIŲ DAIKTŲ  
 GERAS ŽENKLAS RASTI MONETŲ  
 GERAS ŽENKLAS RASTI PEILĮ  
 GERAS ŽENKLAS SUDAUŽYTI INDĄ SU VANDENIU  
 GERAS ŽENKLAS SUTIKTI ŽMOGŲ SU PILNAIS kibirais 
 GERAS ŽMOGUS  
 GERASIS GANYTOJAS  
 GERB PROFESORIAU  
 GERB REDAKCIJA  
 GERBIAMA REDAKCIJA  
 GERBIAMAJAM SEIMO NARIUI  
 GERBIAMAS IR VERTINAMAS KAIP TIK DĖL TO KAD JIS AR JI YRA ASMUO  
 GERBIAMAS MINISTRE  
 GERBIAMAS PIRMININKE  
 GERBIAMAS PONE  
 GERBIAMAS PROFESORIAU  
 GERBIAMAS SKAITYTOJAU  
 GERBIAMASIS DEPUTATE  
 GERBIAMASIS KOLEGA  
 GERBIAMASIS MINISTRE  
 GERBIAMASIS PIRMININKE  
 GERBIAMASIS PIRMININKE GERBIAMIEJI SEIMO NARIAI  
 GERBIAMASIS POSĖDŽIO PIRMININKE  
 GERBIAMASIS POSĖDŽIO PIRMININKE GERBIAMIEJI SEIMO NARIAI  
 GERBIAMASIS PRANEŠĖJAU  
 GERBIAMASIS PREMJERE  
 GERBIAMASIS PROFESORIAU  
 GERBIAMASIS SEIMO NARY  
 GERBIAMASIS SEIMO NARYS A BALEŽENTIS 
 GERBIAMASIS SEIMO PIRMININKE GERBIAMIEJI SEIMO NARIAI  
 GERBIAMASIS SENIŪNE  
 GERBIAMI ARCHITEKTAI PROJEKTAVIMO FIRMŲ VADOVAI  
 GERBIAMI DEPUTATAI  
 GERBIAMI KOLEGOS  
 GERBIAMIEJI ARCHITEKTAI PROJEKTAVIMO FIRMŲ VADOVAI  
 GERBIAMIEJI DEPUTATAI  
 GERBIAMIEJI DEPUTATAI PRAŠAU SĖSTI Į VIETAS  
 GERBIAMIEJI DEPUTATAI PRAŠAU SĖSTI Į VIETAS REGISTRUOSIMĖS  
 GERBIAMIEJI KOLEGOS  
 GERBIAMIEJI KOLEGOS DEPUTATAI  
 GERBIAMIEJI SEIMO NARIAI  
 GERBIAMIEJI SEIMO NARIAI PRAŠAU REGISTRUOTIS  
 GERBIAMIEJI SKAITYTOJAI  
 GERBIAMIESIEMS DEPUTATAMS  
 GERBIAMOJI MINISTRE  
 GERBIAMOJI MINISTRĖ  
 GERBIAMOJI PRANEŠĖJA  
 GERBIAMOJI REDAKCIJA  
 GERBIAMOJO SEIMO NARIO J VESELKOS 
 GERBIAMOSIOS MINISTRĖS  
 GERBIAMUOSIUS DEPUTATUS  
 GERBIAMĄJĄ MINISTRĘ  
 GERBIAMŲJŲ DEPUTATŲ  
 GERBK SAVO TĖVĄ IR MOTINĄ  
 GERBK SAVO TĖVĄ IR SAVO MOTINĄ  
 GERBTI SAVO TĖVĄ IR MOTINĄ  
 GERESNE LINKME  
 GERESNES GYVENIMO SĄLYGAS  
 GERESNES SĄLYGAS  
 GERESNIO GYVENIMO  
 GERESNIUS REZULTATUS  
 GERESNIŲ LAIKŲ  
 GERESNIŲ REZULTATŲ  
 GERESNIŲ SĄLYGŲ  
 GERESNĖS KOKYBĖS  
 GERESNĖS SĄLYGOS  
 GERESNĘ ATEITĮ  
 GERESNĮ GYVENIMĄ  
 GERI DARBAI  
 GERI DRAUGAI  
 GERI NORAI  
susiklostė GERI SANTYKIAI šeimoje 
 GERI SANTYKIAI SU artimaisiais; kaimynais; kolegomis; Rusija 
 GERI SPECIALISTAI  
 GERI ŽMONĖS  
 GERIAMAS VANDUO  
 GERIAMASIS VANDUO  
 GERIAMIEJI RAGAI  
 GERIAMO VANDENS  
 GERIAMOJO VANDENS  
 GERIAMOJO VANDENS KOKYBĖS  
 GERIAMOSIOS SODOS  
 GERIAMUOJU VANDENIU  
 GERIAMĄJĮ VANDENĮ  
 GERIAMŲJŲ RAGŲ  
 GERIAUSI LIETUVOS lenktynininkai; specialistai 
 GERIAUSIA DRAUGĖ  
 GERIAUSIA IŠEITIS  
 GERIAUSIAS BŪDAS  
 GERIAUSIAS DRAUGAS  
 GERIAUSIAS LAIKAS  
 GERIAUSIAS LIETUVOS dviratininkas; futbolininkas 
 GERIAUSIAS LIETUVOS KREPŠININKAS ARVYDAS SABONIS  
 GERIAUSIAS PAVYZDYS  
 GERIAUSIAS REZULTATAS  
 GERIAUSIAS SĄLYGAS  
 GERIAUSIAS TO PAVYZDYS  
 GERIAUSIAS VAISTAS  
 GERIAUSIAS VISŲ LAIKŲ LIETUVOS KREPŠININKAS  
į GERIAUSIO METŲ futbolininko titulą 
 GERIAUSIOS DRAUGĖS  
linkiu kuo GERIAUSIOS KLOTIES  
 GERIAUSIOS SPORTINĖS FORMOS  
 GERIAUSIU ATVEJU  
 GERIAUSIU METŲ albumu; futbolininku 
 GERIAUSIU PRAĖJUSIOS SAVAITĖS NHL čempionato žaidėju paskelbtas ... 
 GERIAUSIUS REZULTATUS  
 GERIAUSIĄ REZULTATĄ  
 GERIAUSIĄ REZULTATĄ PASIEKĖ ... 
 GERIAUSIĄ SPORTINĘ FORMĄ  
 GERIAUSIŲ DARBŲ PARODA  
 GERIAUSIŲ EUROPOS komandų; krepšininkų 
 GERIAUSIŲ PASAULIO dviratininkių; firmų; komandų; lengvaatlečių; sportininkų; žaidėjų 
 GERIAUSIŲ REZULTATŲ  
 GERIAUSIŲ REZULTATŲ PASIEKĖ ... 
 GERIAUSIŲ ŽAIDĖJŲ  
 GERIEJI ŽMONĖS  
 GERIEMS DARBAMS  
 GERIEMS ŽMONĖMS  
 GERINA APETITĄ  
 GERINA APETITĄ VIRŠKINIMĄ  
 GERINA KRAUJO APYTAKĄ  
 GERINA MEDŽIAGŲ APYKAITĄ  
 GERINA VIRŠKINIMĄ  
 GERINTI SAVO VEIKLĄ  
 GERO APETITO  
 GERO BŪDO  
 GERO DARBO  
 GERO DERLIAUS  
 GERO ELGESIO  
 GERO GYVENIMO  
 GERO LYGIO  
 GERO SKONIO  
 GERO TONO  
 GERO VARDO  
 GERO VYNO  
 GERO ŽODŽIO  
 GEROJI NAUJIENA  
 GEROJO GANYTOJO  
 GEROKAI PO VIDURNAKČIO  
 GEROMIS SĄLYGOMIS  
 GEROS DIENOS  
 GEROS GAMYBOS PRAKTIKOS  
 GEROS KAIMYNYSTĖS  
 GEROS KAIMYNYSTĖS SANTYKIŲ  
 GEROS KLOTIES  
 GEROS KOKYBĖS  
 GEROS MUZIKOS  
 GEROS NUOTAIKOS  
 GEROS PASLAUGOS  
 GEROS PERMAINOS  
 GEROS PROGOS  
 GEROS SPORTINĖS FORMOS  
 GEROS SVEIKATOS  
 GEROS SĄLYGOS  
 GEROS VALIOS  
 GEROS VALIOS ŽMONES  
 GEROS VALIOS ŽMONIŲ  
 GEROS VALIOS ŽMONĖMS  
 GEROS VALIOS ŽMONĖS  
 GEROS ŠIRDIES  
 GEROSIOS NAUJIENOS  
 GEROSIOS VILTIES  
 GEROSIOS VILTIES GATVĖJE  
 GERTI ALKOHOLINIUS GĖRIMUS  
 GERTI KAVĄ  
 GERU ŽODŽIU  
 GERU ŽODŽIU MINI ... 
 GERU ŽODŽIU MINĖJO ... 
 GERUOJU SUMOKĖTI MOKESTĮ  
 GERUS DARBUS  
 GERUS DRAUGUS  
 GERUS NORUS  
 GERUS REZULTATUS  
 GERĄ DARBĄ  
 GERĄ DERLIŲ  
 GERĄ DEŠIMTMETĮ  
 GERĄ IŠSILAVINIMĄ  
 GERĄ NAUJIENĄ  
 GERĄ NUOTAIKĄ  
 GERĄ PROGĄ  
 GERĄ PUSDIENĮ  
 GERĄ PUSVALANDĮ  
 GERĄ SPORTINĘ FORMĄ  
 GERĄ VALANDĄ  
 GERĄ VALIĄ  
 GERĄ VARDĄ  
 GERĄ ĮSPŪDĮ  
 GERĄ ĮSPŪDĮ PALIKO ... 
 GERĄ ŽODĮ  
 GERĄJA PRASME  
 GERĄJĄ NAUJIENĄ  
 GERĄSIAS SAVYBES  
 GERŲ DARBŲ  
 GERŲ DRAUGŲ  
 GERŲ IDĖJŲ  
 GERŲ MANIERŲ  
 GERŲ NAUJIENŲ  
 GERŲ NORŲ  
 GERŲ PERMAINŲ  
 GERŲ PROGŲ  
 GERŲ REZULTATŲ  
 GERŲ REZULTATŲ PASIEKĖ ... 
 GERŲ SPECIALISTŲ  
 GERŲ ŽMONIŲ  
 GERŲ ŽODŽIŲ  
 GESINANT GAISRĄ  
 GESINTI GAISRĄ  
 GESINTŲ KALKIŲ  
 GESTŲ KALBOS  
 GIEDA BAŽNYČIOS CHORE  
 GIEDAMOS GIESMĖS  
 GIEDRAS DANGUS  
 GIESMIŲ GIESMĖ  
 GIESMIŲ GIESMĖS  
 GIESMIŲ GIESMĘ  
 GIESMIŲ IR DAINŲ  
 GIESMĖ APIE stumbrą; Gediminą 
 GIESMĖS IR VIZIJOS  
 GILESNĘ PRASMĘ  
 GILIAI PO ŽEME  
neimk taip GILIAI Į ŠIRDĮ  
slėpė GILIAI ŠIRDYJE  
 GILIAS ŠAKNIS  
 GILINTI ŽINIAS  
 GILIOJE SENOVĖJE  
 GILIOS SENATVĖS  
 GILIĄ PRASMĘ  
reiškia GILIĄ UŽUOJAUTĄ  
 GILYN Į LIETUVĄ  
 GILYN Į MIŠKĄ  
 GIMDOS ERTMĖS  
 GIMDOS KAKLELIO  
 GIMDOS KAKLELIO VĖŽIO  
 GIMDOS KAKLELIO VĖŽIU  
 GIMDOS KAKLELIS  
 GIMDYMO METU  
 GIMDYMO NAMAI  
 GIMDYMO NAMUOSE  
 GIMDYMO NAMŲ  
 GIMDYTI VAIKUS  
 GIMIMAS IR MIRTIS  
 GIMIMO DATA  
 GIMIMO DATOS  
 GIMIMO DATĄ  
 GIMIMO DATĄ IR VIETĄ  
 GIMIMO DIENA  
 GIMIMO DIENOS  
 GIMIMO DIENOS PROGA  
 GIMIMO DIENĄ  
 GIMIMO IR MIRTIES  
 GIMIMO LIUDIJIMAS  
 GIMIMO LIUDIJIMĄ  
 GIMIMO METAI  
 GIMIMO METINES  
...-ųjų GIMIMO METINIŲ dieną 
Čiurlionio ...; Grotthusso ... GIMIMO METINIŲ MINĖJIMAS  
skirti ... vieno mėnesio atlyginimo dydžio premiją ... GIMIMO METINIŲ PROGA  
paroda skirta ... GIMIMO METINĖMS  
 GIMIMO METINĖMS  
skirtas ... GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI  
minimos ... GIMIMO METINĖS  
 GIMIMO METINĖS  
 GIMIMO VIETA  
 GIMIMŲ IR MIRČIŲ  
 GIMINES IR ARTIMUOSIUS  
 GIMINYSTĖS RYŠIAI  
 GIMINYSTĖS RYŠIAIS  
 GIMINYSTĖS RYŠIUS  
 GIMINYSTĖS RYŠIŲ  
 GIMINYSTĖS RYŠĮ  
 GIMINĖMS IR ARTIMIESIEMS  
 GIMINĖMS IR DRAUGAMS  
 GIMINĖS IR ARTIMIEJI  
 GIMINĖS IR PAŽĮSTAMI  
 GIMNAZIJOS DIREKTORIUS  
 GIMNAZIJOS KLASES  
 GIMNAZIJOS KLASIŲ  
 GIMNAZIJOS KLASĖJE  
 GIMNAZIJOS KLASĖS  
 GIMNAZIJOS KLASĖSE  
 GIMNAZIJOS KLASĘ  
 GIMNAZIJOS LAIKŲ  
 GIMNAZIJOS STATUSO  
 GIMNAZIJĄ BAIGĖ ... 
pasveikinti ... GIMTADIENIO PROGA gauti dovanų 
 GIMTADIENIO PROGA gauti dovanų 
 GIMTADIENIO PROGA  
 GIMTAJAI KALBAI  
 GIMTAJAM KRAŠTUI  
 GIMTAJAME KAIME  
 GIMTAJAME KRAŠTE  
 GIMTAJAME MIESTE  
 GIMTASIS KRAŠTAS  
 GIMTASIS ŽODIS  
 GIMTOJI KALBA  
 GIMTOJI ŽEMĖ  
 GIMTOJO KAIMO  
 GIMTOJO KRAŠTO  
 GIMTOJO MIESTO  
 GIMTOJO ŽODŽIO  
 GIMTOJOJE KALBOJE  
 GIMTOJOJE SODYBOJE  
 GIMTOJOJE ŽEMĖJE  
 GIMTOSIOS KALBOS  
 GIMTOSIOS KALBOS IR LITERATŪROS  
 GIMTOSIOS KALBOS RAŠTU  
 GIMTOSIOS NUODĖMĖS  
 GIMTOSIOS ŽEMĖS  
 GIMTUOSIUS NAMUS  
 GIMTĄJA KALBA  
 GIMTĄJĄ KALBĄ  
 GIMTĄJĮ KRAŠTĄ  
 GIMTĄSIAS VIETAS  
 GIMTŲJŲ NAMŲ  
 GIMTŲJŲ VIETŲ  
 GIMUS KŪDIKIUI  
 GIMUS SŪNUI  
 GIMUS VAIKUI  
 GIMĖ KAUNE  
 GIMĖ SŪNUS  
 GIMĖ ŠIAULIUOSE  
 GIMĘ ŽENKLO PRADŽIOJE  
 GINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS LAISVĘ IR NEPRIKLAUSOMYBĘ  
 GINESO REKORDŲ KNYGOJE  
 GINESO REKORDŲ KNYGOS  
 GINK DIEVE  
 GINK DIEVE NE  
 GINKLAI IR AMUNICIJA  
 GINKLAI IR ŠAUDMENYS  
 GINKLUOTA APSAUGA  
 GINKLUOTE IR AMUNICIJA  
 GINKLUOTI PLĖŠIKAI  
 GINKLUOTI VYRAI  
 GINKLUOTO KONFLIKTO  
 GINKLUOTO PASIPRIEŠINIMO  
 GINKLUOTO UŽPUOLIMO ATVEJU KAI KYLA GRĖSMĖ  
 GINKLUOTOS KOVOS  
 GINKLUOTOS SARGYBOS  
 GINKLUOTOSIOMS PAJĖGOMS  
 GINKLUOTOSIOS PAJĖGOS  
 GINKLUOTOSIOSE PAJĖGOSE  
 GINKLUOTĄ PASIPRIEŠINIMĄ  
 GINKLUOTĄSIAS PAJĖGAS  
 GINKLUOTĖS IR TECHNIKOS  
 GINKLUOTĘ IR KARO TECHNIKĄ  
 GINKLUOTŲ FORMUOČIŲ  
 GINKLUOTŲ KONFLIKTŲ  
 GINKLUOTŲ VYRŲ  
 GINKLUOTŲJŲ PAJĖGŲ  
 GINKLUOTŲJŲ PAJĖGŲ EUROPOJE  
 GINKLUOTŲJŲ PAJĖGŲ VADAS  
 GINKLUOTŲJŲ PAJĖGŲ VADAS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO TEIKIMU  
 GINKLUOTŲJŲ PAJĖGŲ VADUI  
 GINKLUS BEI ŠAUDMENIS  
 GINKLUS IR ŠAUDMENIS  
 GINKLŲ AR ŠAUDMENŲ  
 GINKLŲ BEI ŠAUDMENŲ  
 GINKLŲ FONDAS  
 GINKLŲ FONDO  
 GINKLŲ FONDUI  
 GINKLŲ IR AMUNICIJOS  
 GINKLŲ IR SPROGMENŲ  
 GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ  
 GINKLŲ JŲ DALIŲ ŠAUDMENŲ SPROGMENŲ  
 GINKLŲ KONTROLĖS  
 GINKLŲ SURINKIMO  
 GINKLŲ ŠAUDMENŲ  
 GINKLŲ ŠAUDMENŲ IR SPROGMENŲ  
 GINKLŲ ŠAUDMENŲ SPROGMENŲ KOVINĖS TECHNIKOS AR SPECIALIŲJŲ PRIEMONIŲ  
 GINTARINIAI KAROLIAI  
 GINTARINIS SLĖNIS  
 GINTARINIŲ PIRŠTINIŲ  
 GINTARINĖ PORA  
 GINTARINĖS POROS  
 GINTARO DIRBINIAI FELIKSO DAUKANTO GINTARO IR ALFREDO JONUŠO JUVELYRINIŲ DIRBINIŲ PARODOS  
 GINTARO MAČIULIO ELTA NUOTR  
 GINTARO MUZIEJAUS  
 GINTARO PAIEŠKOS ŽVALGYBOS IR GAVYBOS  
 GINTAUTAS ALKSNINIS LIETUVOS RYTO KORESPONDENTAS VAŠINGTONE  
 GINTAUTO ŽUKAUSKO PRAVARDE STORAS  
 GINTI LIETUVOS VALSTYBĘ IR JOS NEPRIKLAUSOMYBĘ  
 GINTI SAVO INTERESUS  
 GINTI SAVO TEISES  
 GINTI TĖVYNĘ  
 GINTI VAIKŲ TEISES  
 GINTI ŽMOGAUS GYVYBĘ  
 GINTI ŽMOGAUS TEISES LAISVES IR TEISĖTUS INTERESUS  
 GINČAI DĖL mokesčių 
 GINČAI TARP susitariančiųjų šalių 
 GINČAI TARP LIETUVOS RESPUBLIKOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ  
 GINČAS DĖL to; investicijų; pinigų 
 GINČAS TARP susitariančiųjų šalių 
 GINČO METU  
 GINČO OBJEKTAS  
 GINČO TARP TŲ PAČIŲ ŠALIŲ  
 GINČO ŠALIMS  
 GINČO ŠALIŲ  
 GINČO ŠALYS  
 GINČUS DĖL rinkimų agitacijos 
 GINČUS KYLANČIUS DĖL ŠIO SUSITARIMO IŠAIŠKINIMO  
 GINČUS TARP suinteresuotų šalių 
 GINČYTINUS KLAUSIMUS  
 GINČĄ DĖL jūros sienos 
 GINČŲ DĖL rinkliavų; testamento; to 
 GINČŲ SPRENDIMAS  
 GINČŲ SPRENDIMO  
 GIPSO KARTONO  
 GIRININKIJOS DARBININKĄ  
 GIRININKIJOS EIGULIUI  
 GIRININKIJOS EIGULYS  
 GIRININKIJOS EIGULĮ  
 GIRININKIJOS GIRININKAS  
 GIRININKIJOS GIRININKO  
 GIRININKIJOS GIRININKU  
 GIRININKIJOS MIŠKO  
 GIRININKO PAVADUOTOJU  
 GIRIOS AIDAS  
 GIRIOS AIDO  
 GIRIOS ETMONAS  
 GIRSTUČIO KULTŪROS RŪMUOSE  
 GIRSTUČIO KULTŪROS RŪMŲ  
 GIRTUMO LAIPSNIUI NUSTATYTI  
 GIRTUMO LAIPSNĮ  
 GLASGOW RANGERS ŠKOTIJA  
 GLAUDESNIO BENDRADARBIAVIMO  
 GLAUDUS BENDRADARBIAVIMAS  
 GLAUDUS RYŠYS TARP ... 
 GLAUDŽIUS RYŠIUS  
 GLAZGO CELTIC  
 GLAZGO RANGERS  
 GLAZGO REINDŽERS  
 GLAZGO REINDŽERS ŠKOTIJA  
 GLAZGO SELTIKAS  
 GLIUKOZĖS KIEKIO KRAUJUJE  
 GLIUKOZĖS KIEKIS KRAUJUJE  
 GLIUKOZĖS KIEKIS KRAUJYJE  
 GLIUKOZĖS KIEKĮ KRAUJUJE  
 GLIUKOZĖS KIEKĮ KRAUJYJE  
 GLOBA IR RŪPYBA  
 GLOBALINIU MASTU  
 GLOBALIZACIJOS PRIEŠININKŲ  
 GLOBOS IR RŪPYBOS  
 GLOBOS IR RŪPYBOS INSPEKTORĖ  
 GLOBOS IR RŪPYBOS INSTITUCIJOS  
 GLOBOS IR RŪPYBOS SKYRIAUS  
 GLOBOS IR RŪPYBOS SKYRIAUS VEDĖJA  
 GLOBOS IR RŪPYBOS SKYRIUJE  
 GLOBOS IR RŪPYBOS SKYRIUS  
 GLOBOS IR RŪPYBOS ĮSTAIGA  
 GLOBOS IR RŪPYBOS ĮSTAIGAI  
 GLOBOS NAMAI  
 GLOBOS NAMAMS  
 GLOBOS NAMUOSE  
 GLOBOS NAMUS  
 GLOBOS NAMŲ  
 GLOBOS NAMŲ AUKLĖTINIAI  
 GLOBOS ĮSTAIGOJE  
 GLOBOS ĮSTAIGOS  
 GLOBOS ĮSTAIGOSE  
 GLOBOS ĮSTAIGŲ  
 GMBH CO VOKIETIJA  
 GMBH VOKIETIJA  
 GNOSTINĖS SĄMONĖS  
 GNT LIETUVA  
 GOBELENAI LIUCIJA ŠULGAITĖ  
 GOLANO AUKŠTUMŲ  
 GORDIJAUS MAZGĄ  
 GOTIKINIO STILIAUS  
 GOTLANDO SALOJE  
 GOTLANDO SALOS  
 GRACO ŠTURMAS  
 GRAFIKA IŠ PROF P GALAUNĖS rinkinio 
 GRAFIKA M DAUKŠOS VIEŠOJI BIBLIOTEKA ALGIMANTO PAULAVIČIAUS TAPYBA  
 GRAFIKA M K ČIURLIONIO MUZIKOS MOKYKLA  
 GRAFIKOS DARBŲ  
 GRAFIKOS PARODA  
 GRAFINIAI VAIZDAI  
 GRAFINIO DIZAINO  
 GRAIKAI IR ROMĖNAI  
 GRAIKAI VADINO kosmosu 
 GRAIKIJOS IR TURKIJOS  
 GRAIKIJOS SOSTINĖJE  
 GRAIKINIŲ RIEŠUTŲ  
 GRAIKIŠKAS ŽODIS  
 GRAIKŲ FILOSOFAI  
 GRAIKŲ FILOSOFIJA  
 GRAIKŲ FILOSOFIJOJE  
 GRAIKŲ FILOSOFIJOS  
 GRAIKŲ FILOSOFŲ  
 GRAIKŲ IR ROMĖNŲ  
 GRAIKŲ IR ROMĖNŲ IMTYNIŲ  
 GRAIKŲ IR ŽYDŲ  
 GRAIKŲ KALBA  
 GRAIKŲ KALBOJE  
 GRAIKŲ KALBOS  
 GRAIKŲ KALBOS ŽODIS  
 GRAIKŲ MITOLOGIJOJE  
 GRAIKŲ ROMĖNŲ  
 GRAIKŲ ROMĖNŲ IMTYNIŲ  
 GRAIKŲ ROMĖNŲ IMTYNĖS  
 GRAMATIKOS IR LEKSIKOS  
 GRAMATIKOS IR RAŠYBOS  
 GRAMATINIŲ FORMŲ  
... GRAMŲ SVORIO  
 GRAND CASINO INTERNATIONAL  
 GRAND PRIX  
 GRAND PRIX FINALE  
 GRAND PRIX SERIJOS  
 GRAND PRIX VARŽYBOSE  
 GRAND PRIX VARŽYBŲ  
 GRAND SLAM SERIJOS  
 GRAND TRIX  
 GRANDININĖ REAKCIJA  
 GRANDININĖS REAKCIJOS  
 GRANDININĘ REAKCIJĄ  
 GRANITAS KAUSTA  
 GRANITO KAUSTOS  
 GRANITO KAUSTOS RANKININKAI  
 GRANITUI KAUSTAI  
 GRANULIOMETRINĖS SUDĖTIES  
 GRASINDAMI DAIKTU PANAŠIU Į PISTOLETĄ  
 GRASINDAMI Į PISTOLETĄ PANAŠIU DAIKTU  
 GRAUDŪS VERKSMAI  
 GRAUŽIA SĄŽINĖ  
 GRAVITACINIŲ BANGŲ  
 GRAŽI GAMTA  
 GRAŽI MOTERIS  
 GRAŽI TRADICIJA  
 GRAŽIAIS PAŽADAIS  
 GRAŽIAIS ŽODŽIAIS  
 GRAŽIAUSIOS PASAULIO lietuvaitės; merginos 
 GRAŽIAUSIUS SAVO GYVENIMO METUS  
 GRAŽIOJE VIETOJE  
 GRAŽIOJO SLĖNIO GIMNAZIJA  
 GRAŽIOS IŠVAIZDOS  
 GRAŽIOSIOS LYTIES ATSTOVĖS  
 GRAŽIŲ ŽODŽIŲ  
 GREIMAS A J TAUTOS ATMINTIES BEIEŠKANT  
 GREITAJAI PAGALBAI  
 GREITASIS ČIUOŽIMAS  
 GREITO MAISTO  
 GREITO REAGAVIMO  
 GREITOJI MEDICINOS PAGALBA  
 GREITOJI PAGALBA  
 GREITOJO NUSILEIDIMO  
 GREITOJO PAŠTO  
 GREITOJO REAGAVIMO  
 GREITOJO REAGAVIMO PAJĖGAS  
 GREITOJO REAGAVIMO RINKTINĖS ARAS  
 GREITOJO REAGAVIMO RINKTINĖS ARAS IŠMINUOTOJAI  
 GREITOJO REAGAVIMO RINKTINĖS ARAS PAREIGŪNAI  
 GREITOJO ČIUOŽIMO  
 GREITOSIOS MEDICININĖS PAGALBOS  
 GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS  
 GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS MEDIKAI  
 GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES  
 GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES GYDYTOJA  
 GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES MEDIKAI  
 GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIS  
 GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOČIAI  
 GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TARNYBOS  
 GREITOSIOS PAGALBOS  
 GREITOSIOS PAGALBOS AUTOMOBILIAI  
 GREITOSIOS PAGALBOS AUTOMOBILIS  
 GREITOSIOS PAGALBOS AUTOMOBILIU  
 GREITOSIOS PAGALBOS AUTOMOBILIŲ  
 GREITOSIOS PAGALBOS AUTOMOBILYJE  
 GREITOSIOS PAGALBOS AUTOMOBILĮ  
 GREITOSIOS PAGALBOS LIGONINĖS  
 GREITOSIOS PAGALBOS MAŠINA  
 GREITOSIOS PAGALBOS MAŠINOS  
 GREITOSIOS PAGALBOS MEDIKAI  
 GREITOSIOS PAGALBOS MEDIKAMS  
 GREITOSIOS PAGALBOS MEDIKUS  
 GREITOSIOS PAGALBOS MEDIKŲ  
 GREITU LAIKU  
 GREITĄJĄ MEDICINOS PAGALBĄ  
 GREITĄJĄ PAGALBĄ  
 GREITŲ ATAKŲ  
 GREITŲJŲ ŠACHMATŲ  
 GREIČIO PEDALĄ  
 GREIČIO RUOŽAI  
 GREIČIO RUOŽAS  
 GREIČIO RUOŽE  
 GREIČIO RUOŽO  
 GREIČIO RUOŽUOSE  
 GREIČIO RUOŽUS  
 GREIČIO RUOŽŲ  
 GREIČIŲ DĖŽĖ  
 GRESIA BANKROTAS  
 GRESIA KALĖJIMAS IKI GYVOS GALVOS  
 GRESIA LAISVĖS ATĖMIMAS  
 GRESIA MIRTIES BAUSMĖ  
 GRESIA NEMALONUMAI  
 GRESIA PAVOJUS  
 GRESIANTĮ PAVOJŲ  
 GRETIMAME KAMBARYJE  
 GRETIMAME NAME  
 GRETUTINIŲ TEISIŲ  
 GRETUTINIŲ TEISIŲ OBJEKTŲ  
 GRIAUČIAI RASTI ... 
 GRIAUČIŲ ILGIS  
 GRIEBTI UŽ GERKLĖS  
 GRIEŽTA BAUSMĖ  
 GRIEŽTA TVARKA  
 GRIEŽTAS PAPEIKIMAS  
 GRIEŽTESNI REIKALAVIMAI  
 GRIEŽTESNIŲ PRIEMONIŲ  
 GRIEŽTESNĖS BAUSMĖS  
 GRIEŽTI REIKALAVIMAI  
 GRIEŽTO REŽIMO  
 GRIEŽTO REŽIMO KOLONIJOJE  
 GRIEŽTO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOJE  
 GRIEŽTO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOS  
 GRIEŽTO STEBĖJIMO SĄLYGOMIS  
 GRIEŽTOJO REŽIMO  
 GRIEŽTOJO REŽIMO KOLONIJOJE  
 GRIEŽTOJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOJE  
 GRIEŽTOJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOS  
 GRIEŽTOJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJĄ  
 GRIEŽTOS APSKAITOS  
 GRIEŽTOS APSKAITOS BLANKAI  
 GRIEŽTOS APSKAITOS KVITUS  
 GRIEŽTOS ATSKAITOMYBĖS  
 GRIEŽTOS BAUSMĖS  
 GRIEŽTUS REIKALAVIMUS  
 GRIEŽTĄ PAPEIKIMĄ  
 GRIEŽTŲ REIKALAVIMŲ  
 GRIGALIŠKOJO CHORALO  
 GRIGIŠKIŲ GYVENVIETĖJE  
 GRIGO RATAI  
 GRIKIŲ KRUOPŲ  
 GRIMZTA Į DUGNĄ  
 GRINDŲ DANGA  
 GRINDŲ DANGOS  
 GRIPO EPIDEMIJA  
 GRIPO EPIDEMIJOS  
 GRIPO EPIDEMIJĄ  
 GRIPO VIRUSAS  
 GRIPO VIRUSO  
 GRIPU IR ŪMIOMIS KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJOMIS  
 GRIUVUS BERLYNO SIENAI  
 GRIUVĖSIŲ KRŪVA  
 GROK JURGELI  
 GROZNO ŠTURMO  
 GROŽINE LITERATŪRA  
 GROŽINIO KŪRINIO  
 GROŽINIŲ KŪRINIŲ  
 GROŽINĖ LITERATŪRA  
 GROŽINĖJE LITERATŪROJE  
 GROŽINĖS LITERATŪROS  
 GROŽINĖS LITERATŪROS KŪRINIUOSE  
 GROŽINĖS LITERATŪROS KŪRINIUS  
 GROŽINĖS LITERATŪROS KŪRINIŲ  
 GROŽINĖS LITERATŪROS LEIDYKLA  
 GROŽINĖS LITERATŪROS LEIDYKLOS  
 GROŽINĖS PROZOS  
 GROŽINĘ LITERATŪRĄ  
 GROŽIO FORMULĖ  
 GROŽIO FORMULĖS  
 GROŽIO IR GĖRIO  
 GROŽIO KONKURSE  
 GROŽIO KONKURSUOSE  
 GROŽIO KONKURSŲ  
 GROŽIO SALONAS  
 GROŽIO SALONE  
 GROŽIO SALONO  
 GROŽIO SALONO JOLANTA  
 GROŽIO SALONŲ  
 GROŽIO TERAPIJOS  
 GRUMTYNIŲ METU  
 GRUMTYNIŲ PĖDSAKŲ  
 GRUNTINIAI VANDENYS  
 GRUNTINIO VANDENS  
 GRUNTINIO VANDENS LYGIO  
 GRUNTINIO VANDENS LYGĮ  
 GRUNTINIS VANDUO  
 GRUNTINIUS VANDENIS  
 GRUNTINIŲ VANDENŲ  
 GRUNTINĮ VANDENĮ  
 GRUNTO VALYMO TECHNOLOGIJOS  
 GRUODŽIO MĖN  
 GRUODŽIO MĖNESIAIS  
 GRUODŽIO MĖNESIO  
 GRUODŽIO MĖNESĮ  
 GRUODŽIO PABAIGOJE  
 GRUODŽIO PRADŽIOJE  
 GRUODŽIO SAUSIO MĖNESIAIS  
 GRUODŽIO VIDURYJE  
 GRUPEI PRIKLAUSO ... 
... GRUPEI PRISKIRIAMI ... 
 GRUPEI VADOVAUJA ... 
 GRUPEI VADOVAVO ... 
 GRUPINIAI INTERESAI  
 GRUPINIO DARBO  
 GRUPINIUS INTERESUS  
 GRUPINIŲ INTERESŲ  
 GRUPINIŲ KARŠTO VANDENS RUOŠIMO ĮRENGINIŲ  
 GRUPINIŲ KARŠTO VANDENS RUOŠIMO ĮRENGINIŲ IR KARŠTO VANDENS TINKLŲ  
 GRUPINĖ PSICHOTERAPIJA  
 GRUPINĖS PSICHOTERAPIJOS  
 GRUPINĖSE LENKTYNĖSE  
 GRUPIŲ NUGALĖTOJAI  
 GRUPIŲ VADOVAI IR PADALINIŲ VADOVŲ PAVADUOTOJAI  
 GRUPUOTĖ AL AKSOS KANKINIŲ BRIGADOS  
 GRUPUOTĖS ABU SAYYAF  
 GRUPĖ DRAUGŲ  
 GRUPĖ JAUNUOLIŲ  
 GRUPĖ KURIAI VADOVAUJA ... 
 GRUPĖ SEIMO NARIŲ  
 GRUPĖ VADOVAUJAMA ... 
 GRUPĖ ŽMONIŲ  
 GRUPĖJE NUGALĖJO ... 
 GRUPĖS ALBUMAS  
 GRUPĖS DALYVIAMS  
 GRUPĖS DALYVIUS  
 GRUPĖS DALYVIŲ  
 GRUPĖS DARBO  
 GRUPĖS DRAUGŲ  
 GRUPĖS IŠ ANKSTO SUSITARUSIŲ ASMENŲ  
 GRUPĖS LYDERIS  
 GRUPĖS NARIAI  
 GRUPĖS NARIAMS  
 GRUPĖS NARIO  
 GRUPĖS NARIUS  
 GRUPĖS NARIŲ  
 GRUPĖS NARYS  
 GRUPĖS SEIMO NARIŲ  
 GRUPĖS TERAPEUTAS  
 GRUPĖS TERAPEUTO  
 GRUPĖS VADOVAS  
 GRUPĖS VADOVO  
 GRUPĖS VADOVU  
 GRUPĖS VADOVĖ  
 GRUPĘ SUDARO ... 
 GRUPĘ SUDARĖ ... 
 GRUZIJOS IR ABCHAZIJOS  
 GRUZIJOS PREZIDENTAS EDUARDAS ŠEVARDNADZĖ 
 GRYBINIŲ LIGŲ  
 GRYBINĖMS LIGOMS  
 GRYBŲ IR UOGŲ  
 GRYBŲ LAUKINIŲ UOGŲ IR VAISIŲ  
 GRYNAIS PINIGAIS  
 GRYNAISIAIS PINIGAIS  
 GRYNAME ORE  
 GRYNAS ORAS  
 GRYNASIS PELNAS  
 GRYNAVEISLIŲ LIETUVOS BALTŲJŲ  
 GRYNAVEISLIŲ LIETUVOS BALTŲJŲ KIAULIŲ  
 GRYNI PINIGAI  
 GRYNIEJI PINIGAI  
 GRYNO ORO  
 GRYNO PELNO  
 GRYNOJI SĄMONĖ  
 GRYNOJI ĮŽVALGA  
 GRYNOJO MĄSTYMO  
 GRYNOJO PELNO  
 GRYNOJO PROTO  
 GRYNOJO PROTO KRITIKA  
 GRYNOJO PROTO KRITIKOJE  
 GRYNOJO PROTO KRITIKOS  
 GRYNOJO SANTYKIO  
 GRYNOJO SANTYKIO STICHIJA  
 GRYNOJO SANTYKIO STICHIJĄ  
 GRYNOJO ŽODŽIO  
 GRYNOSIOS BŪTIES  
 GRYNOSIOS KALBOS  
 GRYNOSIOS PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ UŽSIENIO VALIUTOMIS  
 GRYNOSIOS SĄMONĖS  
 GRYNU ORU  
 GRYNU PAVIDALU  
 GRYNUOSIUS PINIGUS  
 GRYNUS PINIGUS  
 GRYNĄJA VERTE  
 GRYNĄJĮ PELNĄ  
 GRYNĄJĮ SANTYKĮ  
 GRYNŲ PINIGŲ  
 GRYNŲJŲ EURŲ  
 GRYNŲJŲ PAJAMŲ  
 GRYNŲJŲ PINIGŲ  
 GRYNŲJŲ PINIGŲ SUMAS  
 GRĄŽINA VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA  
 GRĄŽINAMOS ŽEMĖS ĮSKAITANT MIŠKĄ VANDENS TELKINIUS  
 GRĄŽINANT ATGAL Į UŽSIENĮ  
 GRĄŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI PAKARTOTINAI SVARSTYTI  
 GRĄŽINIMO TVARKĄ IR TERMINUS NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 GRĄŽINO SEIMUI PAKARTOTINAI SVARSTYTI  
 GRĄŽINTI PINIGUS  
 GRĄŽINTI SKOLAS  
 GRĄŽINTI SKOLĄ  
 GRĄŽINTI Į DARBĄ  
 GRĄŽINTINO TURTO VERTĖS  
 GRĄŽINTINUOSE NAMUOSE  
 GRĄŽINTINUOSE NAMUOSE JŲ DALYSE BUTUOSE  
 GRĄŽINTINŲ NAMŲ  
 GRĄŽINTINŲ NAMŲ GYVENTOJAI  
 GRĄŽINTINŲ NAMŲ GYVENTOJŲ  
 GRĄŽINTINŲ NAMŲ NUOMININKAI  
 GRĄŽINTINŲ NAMŲ SAVININKŲ IR NUOMININKŲ  
 GRĄŽINTO NAMO AR BUTO SAVININKUI  
 GRĄŽINTĄ ĮSTATYMĄ  
 GRĖSMĖ IŠ RYTŲ  
 GRĖSMĖS AKIVAIZDOJE  
 GRĖSĖ PAVOJUS  
 GRĮŠ Į LIETUVĄ  
 GRĮŠ Į TERITORIJĄ TOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIAI PATEIKTAS PRAŠYMAS  
 GRĮŠ Į VILNIŲ  
 GRĮŽAU Į LIETUVĄ  
 GRĮŽIMAS PRIE ištakų 
 GRĮŽIMAS Į Lietuvą; žemę; gamtą 
 GRĮŽIMAS Į TĖVYNĘ  
 GRĮŽIMAS Į VALDŽIĄ  
 GRĮŽIMO Į LIETUVĄ  
 GRĮŽIMĄ Į tėvynę; Lietuvą 
 GRĮŽO Į KAUNĄ  
 GRĮŽO Į LIETUVĄ  
 GRĮŽO Į NAMUS  
 GRĮŽO Į TĖVYNĘ  
 GRĮŽO Į VILNIŲ  
 GRĮŽTA Į LIETUVĄ  
 GRĮŽTAMASIS RYŠYS  
 GRĮŽTAME PRIE TEMOS  
 GRĮŽTAMOJO RYŠIO  
 GRĮŽTAMĄJĮ RYŠĮ  
 GRĮŽTANT IŠ DARBO  
 GRĮŽTANTIEMS TREMTINIAMS  
 GRĮŽTANČIŲ TREMTINIŲ  
 GRĮŽTI LIETUVON  
 GRĮŽTI Į DARBĄ  
 GRĮŽTI Į GIMTINĘ  
 GRĮŽTI Į KAUNĄ  
 GRĮŽTI Į LIETUVĄ  
 GRĮŽTI Į NAMUS  
 GRĮŽTI Į PRAEITĮ  
 GRĮŽTI Į TĖVYNĘ  
 GRĮŽTI Į VALDŽIĄ  
 GRĮŽULO RATAI  
 GRĮŽULO RATŲ  
 GRĮŽUS Į LIETUVĄ  
 GRĮŽUS Į NAMUS  
 GRĮŽUS Į VILNIŲ  
 GRĮŽUSI IŠ LIGONINĖS  
 GRĮŽUSI IŠ MOKYKLOS  
 GRĮŽUSI Į KAUNĄ  
 GRĮŽUSI Į LIETUVĄ  
 GRĮŽUSI Į NAMUS  
 GRĮŽUSIŲ IŠ ĮKALINIMO VIETŲ  
 GRĮŽUSIŲ IŠ ĮKALINIMO VIETŲ IR NETURINČIŲ NUOLATINĖS GYVENAMOSIOS VIETOS  
 GRĮŽĘ Į LIETUVĄ  
 GRĮŽĘ Į NAMUS  
 GRĮŽĘS IŠ ATOSTOGŲ  
 GRĮŽĘS IŠ KALĖJIMO  
 GRĮŽĘS IŠ KARIUOMENĖS  
 GRĮŽĘS IŠ KOMANDIRUOTĖS  
 GRĮŽĘS IŠ LAGERIO  
 GRĮŽĘS IŠ LAGERIŲ  
 GRĮŽĘS IŠ SIBIRO  
 GRĮŽĘS IŠ TREMTIES  
 GRĮŽĘS Į KAUNĄ  
 GRĮŽĘS Į LIETUVĄ  
 GRĮŽĘS Į NAMUS  
 GRĮŽĘS Į TĖVYNĘ  
 GRĮŽĘS Į VILNIŲ  
 GRŪDINIŲ KULTŪRŲ  
 GRŪDUS AR GRŪDŲ  
atskirti GRŪDUS NUO PELŲ  
 GRŪDŲ AUGINTOJAI  
 GRŪDŲ DERLIUS  
 GRŪDŲ PERDIRBIMO ĮMONIŲ  
 GRŪDŲ PERDIRBIMO ĮMONĖMS  
 GRŪDŲ PERDIRBIMO ĮMONĖS  
 GRŪDŲ PERDIRBĖJŲ ASOCIACIJOS PREZIDENTAS  
 GRŪDŲ PRODUKTŲ  
 GRŪDŲ SUPIRKIMO  
 GRŪDŲ SUPIRKIMO KAINAS  
 GRŪDŲ SUPIRKIMO KAINOS  
 GRŪDŲ SUPIRKIMO KAINŲ  
 GRŪTO PARKE  
 GRŪTO PARKO  
 GTTS GALENA ČEKIJA  
 GUDELIS DAILIDĖ PERKŪNAS IR VELNIAS  
 GUDŲ KALBA  
 GULBIŲ EŽERAS  
 GULBĖ KARALIAUS PATI  
 GULBĖS GIESMĖ  
 GULI ANT STALO  
 GULI LIGONINĖJE  
 GULINT ANT NUGAROS  
 GULINT ANT PILVO  
 GULIVERIO KELIONĖS  
 GULTIS Į LIGONINĘ  
 GULĖDAMAS LOVOJE  
 GULĖJO ANT GRINDŲ  
 GULĖJO KRAUJO KLANE  
 GULĖJO LIGONINĖJE  
 GULĖJO LOVOJE  
 GUMINE LAZDA  
 GUMINES LAZDAS  
 GUMINES PIRŠTINES  
 GUMINIAIS BATAIS  
 GUMINIUS BATUS  
 GUMINIŲ BATŲ  
 GUMINĖMIS KULKOMIS  
 GUMINĖMIS LAZDOMIS  
 GYDANT BRONCHINĘ ASTMĄ  
 GYDANTIS GYDYTOJAS  
 GYDOMAJAM MAITINIMUI  
 GYDOMAS KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETO KLINIKOSE  
 GYDOMAS LIGONINĖJE  
 GYDOMOS INKSTŲ ŠLAPIMO PŪSLĖS JUOSMENS SRITIES STUBURO KASOS ŠLAPIMTAKIŲ GIMDOS PROSTATOS LIGOS  
 GYDOMOS ODOS LIGOS  
 GYDOMOSIOS KŪNO KULTŪROS  
 GYDOMOSIOS SAVYBĖS  
 GYDOMŲJŲ SAVYBIŲ  
 GYDYMAS AR OPERACIJOS  
 GYDYMAS IR OPERACIJOS  
 GYDYMAS IR OPERACIJOS ŠIOMIS DIENOMIS  
 GYDYMO BŪDAI  
 GYDYMO BŪDAS  
 GYDYMO BŪDUS  
 GYDYMO BŪDĄ  
 GYDYMO IR DARBO  
 GYDYMO IR PROFILAKTIKOS  
 GYDYMO IŠLAIDŲ  
 GYDYMO KURSAS  
 GYDYMO KURSO  
 GYDYMO KURSUI  
 GYDYMO KURSĄ  
 GYDYMO METODAI  
 GYDYMO METODAS  
 GYDYMO METODUS  
 GYDYMO METODĄ  
 GYDYMO METODŲ  
 GYDYMO REZULTATAI  
 GYDYMO REZULTATUS  
 GYDYMO ĮSTAIGA  
 GYDYMO ĮSTAIGAI  
 GYDYMO ĮSTAIGAS  
 GYDYMO ĮSTAIGOJE  
 GYDYMO ĮSTAIGOMS  
 GYDYMO ĮSTAIGOS  
 GYDYMO ĮSTAIGOSE  
 GYDYMO ĮSTAIGĄ  
 GYDYMO ĮSTAIGŲ  
 GYDYMO ĮSTAIGŲ FINANSAVIMAS  
 GYDYMO ĮSTAIGŲ VADOVAI  
 GYDYMUI IR PROFILAKTIKAI  
 GYDYTI AR OPERUOTI GERKLĘ KAKLĄ STUBURĄ KAKLO SRITYJE SKYDLIAUKĘ  
 GYDYTI AR OPERUOTI LYTINIUS ORGANUS TIESIĄJĄ ŽARNĄ HEMOROJŲ  
 GYDYTIS NUO ALKOHOLIZMO  
 GYDYTIS NUO ALKOHOLIZMO NARKOMANIJOS  
išleistas; grįžo GYDYTIS Į NAMUS  
 GYDYTOJA AKUŠERĖ GINEKOLOGĖ  
 GYDYTOJA HIGIENISTĖ  
 GYDYTOJAI BE SIENŲ  
 GYDYTOJAI HIGIENISTAI  
 GYDYTOJAI MEDICINOS SESERYS  
 GYDYTOJAS AKUŠERIS GINEKOLOGAS  
 GYDYTOJAS ANESTEZIOLOGAS ARLANDAS JUODEŠKA 
 GYDYTOJAS DIETOLOGAS  
 GYDYTOJAS HIGIENISTAS  
 GYDYTOJAS PSICHIATRAS  
 GYDYTOJAS PSICHOTERAPEUTAS  
 GYDYTOJAS STOMATOLOGAS  
 GYDYTOJO APRAŠYMAS  
 GYDYTOJO DIETOLOGO  
 GYDYTOJO IR PACIENTO  
 GYDYTOJO PRAKTIKA  
 GYDYTOJO STOMATOLOGO PADĖJĖJAS  
 GYDYTOJŲ IR PACIENTŲ  
 GYDYTOJŲ KOMISIJA  
 GYDYTOJŲ KOMISIJA PADARĖ IŠVADĄ  
 GYDYTOJŲ KONSILIUMAS  
 GYDYTOJŲ KONSULTACINĖS KOMISIJOS  
 GYDYTOJŲ STOMATOLOGŲ  
 GYDYTOJŲ SĄJUNGA  
 GYDYTOJŲ SĄJUNGOS  
 GYDYTOJŲ TEIGIMU  
 GYNYBINĖS SIENOS  
 GYNYBOS ATAŠĖ  
 GYNYBOS IR SAUGUMO  
 GYNYBOS MINISTERIJA  
 GYNYBOS MINISTERIJAI  
 GYNYBOS MINISTERIJOS  
 GYNYBOS MINISTRAS P GRAČIOVAS 
 GYNYBOS MINISTRO  
 GYNYBOS MINISTRO PAVADUOTOJAS  
 GYNYBOS MINISTRU  
 GYNYBOS MINISTRĄ  
 GYNYBOS SISTEMĄ  
 GYNYBOS SRITYJE  
 GYNYBOS ŠTABAS  
 GYNYBOS ŠTABO VIRŠININKAS PULKININKAS ANTANAS JURGAITIS 
 GYSLOMIS TEKA ... kraujas 
 GYV ALYTUJE  
 GYV DRUSKININKUOSE  
 GYV IGNALINOS RAJONE VISAGINE  
 GYV JONAVOJE  
 GYV KAUNE  
 GYV KLAIPĖDOJE  
 GYV KĖDAINIUOSE  
 GYV MAŽEIKIUOSE  
 GYV PANEVĖŽYJE  
 GYV RUSIJOJE  
 GYV TRAKŲ RAJONE ELEKTRĖNUOSE  
 GYV TRAKŲ RAJONE GRIGIŠKĖSE  
 GYV TRAKŲ RAJONE LENTVARYJE  
 GYV UKMERGĖJE  
 GYV VILNIAUS RAJONE  
 GYV VILNIUJE  
 GYV VISAGINE  
 GYV ZARASUOSE  
 GYV ZARASŲ RAJONE  
 GYV ŠALČININKUOSE  
 GYV ŠALČININKŲ RAJONE  
 GYV ŠALČININKŲ RAJONE JAŠIŪNŲ kaime 
 GYV ŠIAULIUOSE  
 GYV ŠIAULIŲ RAJONE  
 GYV ŠVENČIONIŲ RAJONE  
 GYV ŠVENČIONIŲ RAJONE PABRADĖJE  
 GYV ŠVENČIONYSE  
 GYVA BŪTYBĖ  
 GYVAJAI GAMTAI  
 GYVAS BŪTYBES  
 GYVAS ORGANIZMAS  
 GYVAS SODAS  
 GYVAVIMO CIKLO  
 GYVAVIMO LAIKOTARPĮ  
 GYVAVIMO METAIS  
 GYVAVIMO METUS  
 GYVENA DAUGIAU NEGU VIENA ŠEIMA  
 GYVENA KAUNE  
 GYVENA NE PAČIUS GERIAUSIUS LAIKUS  
 GYVENA VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 GYVENA VILNIUJE  
 GYVENAMAISIAIS NAMAIS  
 GYVENAMAJAI STATYBAI  
 GYVENAMAJAM NAMUI  
 GYVENAMAJAME NAME  
 GYVENAMAJAME NAME JO DALYJE AR BUTE  
 GYVENAMAJAME RAJONE  
 GYVENAMASIS NAMAS  
 GYVENAMASIS NAMAS JO DALIS AR BUTAS  
 GYVENAMASIS NAMAS JO DALIS BUTAS  
 GYVENAMASIS NAMAS SU ŪKINIAIS PASTATAIS  
 GYVENAMASIS PLOTAS  
 GYVENAMIEJI KAMBARIAI VIRTUVĖ  
 GYVENAMIEJI KVARTALAI  
 GYVENAMIEJI NAMAI  
 GYVENAMIEJI NAMAI ARBA JŲ DALYS  
 GYVENAMIEJI NAMAI BUTAI  
 GYVENAMIEJI NAMAI BUTAI DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE  
 GYVENAMIEJI NAMAI GRĄŽINAMI  
 GYVENAMIEJI NAMAI JŲ DALYS BUTAI  
 GYVENAMIEJI NAMAI JŲ DALYS BUTAI GRĄŽINAMI NATŪRA  
 GYVENAMIEJI RAJONAI  
 GYVENAMIESIEMS NAMAMS  
 GYVENAMIESIEMS NAMAMS BUTAMS STATYTI  
 GYVENAMIESIEMS NAMAMS BUTAMS STATYTI AR PIRKTI  
 GYVENAMIESIEMS NAMAMS BUTAMS STATYTI ARBA PIRKTI  
 GYVENAMIESIEMS NAMAMS BUTAMS STATYTI IR LENGVATINIŲ KREDITŲ GYVENTOJAMS  
 GYVENAMIESIEMS NAMAMS IR BUTŲ ŪKIUI  
 GYVENAMIESIEMS NAMAMS STATYTI  
 GYVENAMOJI APLINKA  
 GYVENAMOJI PATALPA  
 GYVENAMOJI VIETA  
 GYVENAMOJI VIETA YRA KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 GYVENAMOJI ZONA  
 GYVENAMOJO BŪSTO  
 GYVENAMOJO FONDO  
 GYVENAMOJO METO  
 GYVENAMOJO NAMO  
 GYVENAMOJO NAMO AR BUTO  
 GYVENAMOJO NAMO BUTO  
 GYVENAMOJO NAMO BUTO NUOMININKAS JO ŠEIMOS NARIAI  
 GYVENAMOJO NAMO BUTO PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIS NESUDAROMA  
 GYVENAMOJO NAMO JO DALIES BUTO  
 GYVENAMOJO NAMO JO DALIES BUTO VERTĘ  
 GYVENAMOJO NAMO STATYBAI  
 GYVENAMOJO NAMO STATYBOS  
 GYVENAMOJO PASAULIO  
 GYVENAMOJO PLOTO  
 GYVENAMOJO PLOTO IR KOMUNALINIŲ PATARNAVIMŲ  
 GYVENAMOJO PLOTO NUOMOS  
 GYVENAMOJO RAJONO  
 GYVENAMOJOJE PATALPOJE  
 GYVENAMOJOJE VIETOJE  
 GYVENAMOJOJE VIETOVĖJE  
 GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS  
 GYVENAMOSIOMS PATALPOMS  
 GYVENAMOSIOMS PATALPOMS ŠILDYTI  
 GYVENAMOSIOMS PATALPOMS ŠILDYTI IR KARŠTAM VANDENIUI RUOŠTI  
 GYVENAMOSIOS APLINKOS  
 GYVENAMOSIOS APLINKOS ATMOSFEROS ORĄ TERŠIANČIŲ MEDŽIAGŲ  
 GYVENAMOSIOS APLINKOS HIGIENOS  
 GYVENAMOSIOS PATALPOS  
 GYVENAMOSIOS PATALPOS IR KITI OBJEKTAI  
 GYVENAMOSIOS PATALPOS NUOMOS SUTARTIS GALI BŪTI PRIPAŽINTA NEGALIOJANČIA  
 GYVENAMOSIOS STATYBOS  
 GYVENAMOSIOS VIETOS  
 GYVENAMOSIOS VIETOS DARBO BIRŽOJE  
 GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO  
 GYVENAMOSIOS VIETOS LIETUVOJE MIESTO RAJONO MIGRACIJOS TARNYBAI  
 GYVENAMOSIOS VIETOS VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI  
 GYVENAMOSIOS VIETOVĖS  
 GYVENAMOSIOSE PATALPOSE  
 GYVENAMUOJU NAMU  
 GYVENAMUOJU PLOTU  
 GYVENAMUOSIUOSE NAMUOSE  
 GYVENAMUOSIUOSE NAMUOSE IR VISUOMENINIUOSE PASTATUOSE  
 GYVENAMUOSIUOSE NAMUOSE JŲ DALYSE BUTUOSE  
 GYVENAMUOSIUOSE NAMUOSE PALEIDIMAS IR DERINIMAS  
 GYVENAMUOSIUOSE NAMUOSE PALEIDIMAS IR DERINIMAS MATAVIMAI  
 GYVENAMUOSIUOSE RAJONUOSE  
 GYVENAMUOSIUS NAMUS  
 GYVENAMUOSIUS NAMUS AR BUTUS  
 GYVENAMUOSIUS NAMUS ARBA JŲ DALIS  
 GYVENAMUOSIUS NAMUS ARBA JŲ DALIS NATŪRA  
 GYVENAMUOSIUS NAMUS BUTUS  
 GYVENAMUOSIUS NAMUS IR BUTUS  
 GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
 GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS NATŪRA  
 GYVENAMUOSIUS NAMUS SU PRIKLAUSINIAIS  
 GYVENAMUOSIUS RAJONUS  
 GYVENAMĄJA PATALPA  
 GYVENAMĄJA VIETA  
 GYVENAMĄJĄ APLINKĄ  
 GYVENAMĄJĄ PATALPĄ  
 GYVENAMĄJĄ VIETĄ  
 GYVENAMĄJĮ BŪSTĄ  
 GYVENAMĄJĮ NAMĄ  
 GYVENAMĄJĮ NAMĄ AR BUTĄ  
 GYVENAMĄJĮ NAMĄ BUTĄ  
 GYVENAMĄJĮ NAMĄ JO DALĮ BUTĄ  
 GYVENAMĄJĮ PLOTĄ  
 GYVENAMĄSIAS PATALPAS  
 GYVENAMĄSIAS PATALPAS EKSPLOATUOJANČIOMS ĮMONĖMS ĮSTAIGOMS ORGANIZACIJOMS IR BENDRIJOMS  
 GYVENAMĄSIAS PATALPAS IŠ FIZINIŲ ASMENŲ  
 GYVENAMĄSIAS VIETAS  
 GYVENAMĄSIAS VIETOVES  
 GYVENAMŲJŲ KVARTALŲ  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ ARBA JŲ DALIŲ  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ BENDRIJOS  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ BENDRIJŲ  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ BUTŲ  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ BUTŲ RENOVACIJOS IR ŠILTINIMO  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ BUTŲ RENOVACIJOS IR ŠILTINIMO KREDITAVIMO FONDO FORMAVIMO VALDYMO IR NAUDOJIMO  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ BUTŲ STATYBOS ARBA PIRKIMO  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ EKSPLOATAVIMO  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ EKSPLOATAVIMO BENDRIJAS IR PAN  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ IR KITŲ PASTATŲ  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ IR KITŲ PASTATŲ STATYBAI  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ IR ŪKINIŲ KOMERCINIŲ PASTATŲ  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ JŲ DALIŲ BUTŲ  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ KIEMUOSE  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALO  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ NUOMININKŲ APRŪPINIMO BUTAIS  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBA  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBAI  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS BENDRIJŲ  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS KOOPERATYVO  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS KOOPERATYVŲ  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBĄ  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ Į VALSTYBINIO AR VISUOMENINIO BUTŲ FONDO BUTUS  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ ĮVADUOSE  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMŲ EKSPLOATAVIMO  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMŲ ESANČIŲ PASTATE  
 GYVENAMŲJŲ PASTATŲ  
 GYVENAMŲJŲ PATALPŲ  
 GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS BEI JŲ EKSPLOATAVIMO IŠLAIDŲ  
 GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIS  
 GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SAVININKAI  
 GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SAVININKŲ ATSISKAITYMO UŽ PASTATO EKSPLOATAVIMĄ IR KOMUNALINES BEI LAIDINIO RADIJO PASLAUGAS  
 GYVENAMŲJŲ PATALPŲ ŠILDYMO IŠLAIDŲ IR IŠLAIDŲ KARŠTAM VANDENIUI  
 GYVENAMŲJŲ PATALPŲ ŠILDYMO IŠLAIDŲ IR IŠLAIDŲ KARŠTAM VANDENIUI KOMPENSAVIMO MAŽAS PAJAMAS TURINČIOMS ŠEIMOMS  
 GYVENAMŲJŲ RAJONŲ  
 GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ  
 GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ DALIS  
 GYVENAMŲJŲ VIETŲ  
 GYVENANTIEMS JŲ ŠEIMOS NARIAMS  
 GYVENANTIEMS NUOMININKAMS  
 GYVENANTIEMS ŽMONĖMS  
 GYVENANTYS LIETUVIAI  
 GYVENANTYS ŽMONĖS  
 GYVENANČIAIS LIETUVIAIS  
 GYVENANČIUS LIETUVIUS  
 GYVENANČIUS ŽMONES  
 GYVENANČIŲ ASMENŲ  
 GYVENANČIŲ LIETUVIŲ  
 GYVENANČIŲ TAUTŲ  
 GYVENANČIŲ ŽMONIŲ  
 GYVENIMAS BE paso; dainų 
 GYVENIMAS IR DARBAI  
 GYVENIMAS IR KŪRYBA  
 GYVENIMAS IR MINTYS  
 GYVENIMAS IR MIRTIS  
 GYVENIMAS IR VEIKLA  
 GYVENIMAS KAIP gyvenimas; toks 
 GYVENIMAS KARTU  
 GYVENIMAS PO KLEVU  
 GYVENIMAS SU AIDS  
 GYVENIMAS TARSI apsivertė aukštyn kojomis 
 GYVENIMAS ČIA  
 GYVENIMAS ČIA JURGIS KUNČINAS  
 GYVENIME IR KŪRYBOJE  
 GYVENIMIŠKOS PATIRTIES  
 GYVENIMO AKIMIRKAS  
 GYVENIMO AKTUALIJOS  
 GYVENIMO APLINKYBĖMIS  
 GYVENIMO APRAŠYMĄ  
 GYVENIMO BŪDAS  
 GYVENIMO BŪDO  
 GYVENIMO BŪDU  
 GYVENIMO BŪDUI  
 GYVENIMO BŪDĄ  
 GYVENIMO CIKLO  
 GYVENIMO DALIS  
 GYVENIMO DRAUGĄ  
 GYVENIMO DRAUGĖ  
 GYVENIMO DRAUGĘ  
 GYVENIMO DŽIAUGSMAS  
 GYVENIMO DŽIAUGSMO  
 GYVENIMO DŽIAUGSMU  
 GYVENIMO DŽIAUGSMĄ  
 GYVENIMO ETAPAS  
 GYVENIMO FILOSOFIJA  
 GYVENIMO FILOSOFIJOS  
 GYVENIMO FORMAS  
 GYVENIMO FORMŲ  
 GYVENIMO IR DARBO  
 GYVENIMO IR DARBŲ  
 GYVENIMO IR KANČIŲ  
 GYVENIMO IR KŪRYBOS  
 GYVENIMO IR MEILĖS  
 GYVENIMO IR MENO  
 GYVENIMO IR MIRTIES  
 GYVENIMO IR TIKĖJIMO  
 GYVENIMO IR TIKĖJIMO INSTITUTAS  
 GYVENIMO IR TIKĖJIMO INSTITUTO  
 GYVENIMO IR VEIKLOS  
 GYVENIMO ISTORIJA  
 GYVENIMO ISTORIJĄ  
 GYVENIMO IŠMINTIES  
 GYVENIMO KELIAS  
 GYVENIMO KELIO  
 GYVENIMO KELIU  
 GYVENIMO KELIĄ  
 GYVENIMO KELYJE  
 GYVENIMO KLAUSIMUS  
 GYVENIMO KOKYBĖ  
 GYVENIMO KOKYBĖS  
 GYVENIMO KOKYBĘ  
 GYVENIMO KONTRASTAI  
 GYVENIMO LYGIO  
 GYVENIMO LYGIO VIETOS  
 GYVENIMO LYGIS  
 GYVENIMO LYGIUI  
 GYVENIMO LYGĮ  
 GYVENIMO METAI  
 GYVENIMO METAIS  
 GYVENIMO METUS  
 GYVENIMO METŲ  
 GYVENIMO MOMENTAIS  
 GYVENIMO NORMA  
 GYVENIMO PABAIGOJE  
 GYVENIMO PAGERĖJIMO  
 GYVENIMO PATIRTIES  
 GYVENIMO PATIRTIS  
 GYVENIMO PATIRTĮ  
 GYVENIMO PILNATVĖS  
 GYVENIMO PILNATVĘ  
 GYVENIMO PRASMĖ  
 GYVENIMO PRASMĖS  
 GYVENIMO PRASMĘ  
 GYVENIMO PROBLEMAS  
 GYVENIMO PUSES  
 GYVENIMO PUSĘ  
 GYVENIMO RITMAS  
 GYVENIMO RITMĄ  
 GYVENIMO SAULĖLYDYJE  
 GYVENIMO SITUACIJOSE  
 GYVENIMO SRITIS  
 GYVENIMO SRIČIŲ  
 GYVENIMO STILIAUS  
 GYVENIMO STILIUS  
 GYVENIMO STILIŲ  
 GYVENIMO SĄLYGAS  
 GYVENIMO SĄLYGOMIS  
 GYVENIMO SĄLYGOMS  
 GYVENIMO SĄLYGOS  
 GYVENIMO SĄLYGŲ  
 GYVENIMO TARPSNIS  
 GYVENIMO TEMPAS  
 GYVENIMO TIKROVĖ  
 GYVENIMO TIKSLAS  
 GYVENIMO TIKSLĄ  
 GYVENIMO TRUKMĖ  
 GYVENIMO TRUKMĖS  
 GYVENIMO TRUKMĘ  
 GYVENIMO VAIZDAI  
 GYVENIMO VERTYBES  
 GYVENIMO ĮVYKIUS  
 GYVENIMU IR KŪRYBA  
 GYVENIMU IR VEIKLA  
 GYVENIMUI IR KŪRYBAI  
 GYVENIMĄ IR KŪRYBĄ  
 GYVENIMĄ IR MIRTĮ  
 GYVENIMĄ IR VEIKLĄ  
 GYVENO KARTĄ ... 
 GYVENS PER AMŽIUS  
 GYVENTI PAGAL EVANGELIJĄ  
 GYVENTI Į LIETUVĄ atvyko; grįžo 
 GYVENTOJAI UŽ PREKES AR PASLAUGAS ATSISKAITO GRYNAIS PINIGAIS  
 GYVENTOJAMS IR KITIEMS VARTOTOJAMS  
 GYVENTOJAMS UŽ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ KURIOSE NĖRA šiluminės energijos 
lengvatinius tarifus; kompensavimas GYVENTOJAMS UŽ ŠILUMINĘ ENERGIJĄ  
priiminėjo GYVENTOJUS ASMENINIAIS KLAUSIMAIS  
 GYVENTOJŲ APKLAUSOS  
 GYVENTOJŲ APKLAUSĄ  
 GYVENTOJŲ APRŪPINIMO  
 GYVENTOJŲ APSIRŪPINIMO GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS  
 GYVENTOJŲ APTARNAVIMO  
 GYVENTOJŲ ASMENINIAM ŪKIUI  
 GYVENTOJŲ ASMENINIO ŪKIO POREIKIAMS  
 GYVENTOJŲ DALIS  
 GYVENTOJŲ DALĮ  
 GYVENTOJŲ DAUGUMĄ SUDARO ... 
 GYVENTOJŲ GRUPIŲ  
 GYVENTOJŲ GRUPĖMS  
 GYVENTOJŲ INDĖLIAI  
 GYVENTOJŲ INDĖLIUS  
 GYVENTOJŲ INDĖLIŲ  
 GYVENTOJŲ INDĖLIŲ BANKRUTUOJANČIUOSE BANKUOSE DALINIO KOMPENSAVIMO  
 GYVENTOJŲ IR BŪSTŲ  
 GYVENTOJŲ MIGRACIJOS  
 GYVENTOJŲ PAJAMOS  
 GYVENTOJŲ PAJAMŲ  
 GYVENTOJŲ PAJAMŲ GARANTIJŲ  
 GYVENTOJŲ PAJAMŲ MINIMUMAS  
 GYVENTOJŲ PAREIŠKIMŲ SKUNDŲ IR PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMO  
 GYVENTOJŲ PERKAMOJI GALIA  
 GYVENTOJŲ PRIEAUGIO  
 GYVENTOJŲ REGISTRO  
 GYVENTOJŲ SANTAUPŲ  
 GYVENTOJŲ SANTAUPŲ IR DRAUDIMO ĮMOKŲ  
 GYVENTOJŲ SKAIČIAUS  
 GYVENTOJŲ SKAIČIUI  
 GYVENTOJŲ SKAIČIUMI  
 GYVENTOJŲ SKAIČIUS  
 GYVENTOJŲ SKAIČIŲ  
 GYVENTOJŲ SLUOKSNIAI  
 GYVENTOJŲ SLUOKSNIAMS  
 GYVENTOJŲ SLUOKSNIUS  
 GYVENTOJŲ SLUOKSNIŲ  
 GYVENTOJŲ SURAŠYMAI  
 GYVENTOJŲ SURAŠYMAS  
 GYVENTOJŲ SURAŠYMO  
 GYVENTOJŲ SURAŠYMĄ  
 GYVENTOJŲ SURAŠYMŲ  
 GYVENTOJŲ SVEIKATAI  
 GYVENTOJŲ SVEIKATOS  
 GYVENTOJŲ TANKUMAS  
 GYVENTOJŲ TURTO IR PAJAMŲ DEKLARAVIMO  
 GYVENTOJŲ TURTO IR PAJAMŲ DEKLARAVIMO ĮSTATYMĄ  
 GYVENTOJŲ UŽIMTUMO  
 GYVENUSIŲ ŽMONIŲ  
 GYVENVIETĖS IR KAIMAI  
 GYVI GYVŪNAI IR GYVULININKYSTĖS PRODUKCIJA  
 GYVIEJI AKMENYS  
 GYVIEMS ORGANIZMAMS  
 GYVO ORGANIZMO  
 GYVO SVORIO  
 GYVO ŽMOGAUS  
 GYVOJI ATMINTIS  
 GYVOJI GAMTA  
 GYVOJO DIEVO  
 GYVOJO SVORIO  
 GYVOJO VANDENS  
 GYVOJO ŽODŽIO  
 GYVOJO ŽODŽIO ALMANACHAS ĄŽUOLYNAS  
 GYVOMS BŪTYBĖMS  
 GYVOS BŪTYBĖS  
 GYVOSIOS DABARTIES  
 GYVOSIOS DVASIOS  
 GYVOSIOS GAMTOS  
 GYVOSIOS KALBOS  
 GYVSIDABRIO GARŲ KONCENTRACIJA  
 GYVU ŽODŽIU  
 GYVULIAMS IR PAUKŠČIAMS  
 GYVULIAMS ŠERTI  
 GYVULININKYSTĖS INSTITUTO PAUKŠTININKYSTĖS BANDYMŲ STOTIES MOKSLO DARBUOTOJAI  
 GYVULININKYSTĖS KOMPLEKSŲ NUTEKAMAISIAIS VANDENIMIS  
 GYVULININKYSTĖS PRODUKCIJOS SUBSIDIJAVIMO  
 GYVULINIUOSE VAGONUOSE  
 GYVULINIŲ RIEBALŲ  
 GYVULINĖS KILMĖS  
 GYVULINĖS KILMĖS MASALUS  
 GYVULINĖS KILMĖS MEDŽIAGOS SKIRTOS NAUDOTI TERAPIJOJE  
 GYVULINĖS KILMĖS PRODUKTŲ IR ŽALIAVŲ  
 GYVULIUS IR PAUKŠČIUS  
 GYVULIUS IR ĮRENGINIUS NAUDOJAMUS ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKYJE  
eksportuoti GYVULIUS JŲ PRODUKTUS Į LIETUVĄ  
 GYVULIŲ AUGINTOJAI  
 GYVULIŲ AUGINTOJAMS  
 GYVULIŲ AUGINTOJŲ  
 GYVULIŲ BANDOS  
 GYVULIŲ IR PAUKŠČIŲ  
 GYVULIŲ KITŲ GYVŪNŲ  
 GYVULIŲ PAUKŠČIŲ  
 GYVULIŲ PAVOJINGŲ LIGŲ ŽIDINIAI  
 GYVULIŲ PRODUKTYVUMO KONTROLĖ  
 GYVULIŲ SĖKLINIMO  
 GYVULIŲ VEISLININKYSTĖS  
 GYVUOJA JAU NUO ARISTOTELIO LAIKŲ  
 GYVYBEI GRESIA PAVOJUS  
 GYVYBEI PALAIKYTI  
 GYVYBEI PAVOJUS NEGRESIA  
 GYVYBINES FUNKCIJAS  
 GYVYBINES JĖGAS  
 GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ  
 GYVYBINIŲ INTERESŲ  
 GYVYBINIŲ JĖGŲ  
 GYVYBINĖS ENERGIJOS  
 GYVYBINĖS VEIKLOS  
 GYVYBIŠKAI SVARBIŲ ORGANŲ  
 GYVYBĖ IR MIRTIS  
 GYVYBĖS DIENOS PROGA  
 GYVYBĖS DOVANĄ  
 GYVYBĖS DRAUDIMAS  
 GYVYBĖS DRAUDIMO  
 GYVYBĖS DRAUDIMO DRAUDIMO NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR DRAUDIMO LIGOS ATVEJUI  
 GYVYBĖS EVANGELIJA  
 GYVYBĖS EVANGELIJOS  
 GYVYBĖS EVANGELIJĄ  
 GYVYBĖS FORMŲ  
 GYVYBĖS IR MEILĖS  
 GYVYBĖS IR MIRTIES  
 GYVYBĖS IR MIRTIES KELIU  
 GYVYBĖS IR MIRTIES KELIU NUO ANTAKALNIO KAPINIŲ  
 GYVYBĖS JĖGA  
 GYVYBĖS MEDIS  
 GYVYBĖS MEDŽIO  
 GYVYBĖS TAUTA  
 GYVYBĖS ŠALTINIS  
 GYVYBĖS ŠVENTOVĖS  
 GYVYBĘ IR MIRTĮ  
 GYVYBĘ IR SVEIKATĄ  
 GYVĄJĄ GAMTĄ  
 GYVŪNAI IR MES  
 GYVŪNIJOS APSAUGOS IR MEDŽIOKLĖS  
 GYVŪNIJOS IR AUGALIJOS  
 GYVŪNINIAIS GALAIS  
 GYVŪNŲ GLOBOS  
 GYVŪNŲ GLOBOS DRAUGIJA  
 GYVŪNŲ GLOBOS DRAUGIJOS  
 GYVŪNŲ GLOBOS IR APSAUGOS  
 GYVŪNŲ GLOBOS NAMŲ  
 GYVŪNŲ IR AUGALŲ  
 GYVŪNŲ IR ŽMONIŲ  
 GYVŪNŲ RŪŠIŲ  
 GYVŲ BŪTYBIŲ  
 GYVŲ GĖLIŲ  
 GYVŲ ORGANIZMŲ  
 GYVŲ ŽMONIŲ  
 GYVŲJŲ AKMENŲ  
 GYVŲJŲ AKMENŲ BENDRUOMENĖS  
 GĖDOS JAUSMO  
 GĖDOS JAUSMĄ  
 GĖJŲ IR LESBIEČIŲ  
 GĖLIŲ PUOKŠTE  
 GĖLIŲ PUOKŠTES  
 GĖLIŲ PUOKŠTĖ  
 GĖLIŲ PUOKŠTĖMIS  
 GĖLIŲ PUOKŠTĖS  
 GĖLIŲ PUOKŠTĘ  
 GĖLO VANDENS  
 GĖLĖS ŽIEDAS  
 GĖRIO BLOGIO  
 GĖRIO GROŽIO IR TIESOS  
 GĖRIO IR BLOGIO  
 GĖRIO IR BLOGIO KOVOS  
 GĖRIO IR GROŽIO  
 GĖRIS IR BLOGIS  
 GĖRIUI IR GROŽIUI  
 GĖRĖ ALKOHOLINIUS GĖRIMUS  
 GĖRĖ ALŲ  
 GĖRĖ DEGTINĘ  
 GĖRĮ IR BLOGĮ  
 GĖRĮ IR GROŽĮ  
atskirti GĖRĮ NUO BLOGIO  
 GŪŽTELI PEČIAIS  
 GŪŽTELĖJO PEČIAIS  
 GŪŽČIOJA PEČIAIS  
 GŪŽČIOJO PEČIAIS