Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 LA GAZZETTA DELLO SPORT  
 LA GRANDE BOUCLE  
 LA JAU RAŠĖ  
 LA KLAUSO  
 LA KORUNIJOS DEPORTIVAS  
 LA KORUNIJOS DEPORTIVO  
 LA KORUNJOS DEPORTIVO  
 LA SAKĖ ... 
 LA SAKĖ JOG ... 
 LA SAKĖ KAD ... 
 LA ŽINIOMIS  
 LA ŽURNALISTEI  
 LA ŽURNALISTĖ  
 LABA DIENA   
 LABA DIENA GERBIAMIEJI SEIMO NARIAI  
 LABAI ATSARGIAI REIKIA ŽIŪRĖTI Į TUOS KANDIDATUS KURIE SAVARANKIŠKAI dalyvaus rinkimuose 
 LABAI AUKŠTO LYGIO  
 LABAI AUKŠTOS KOKYBĖS  
 LABAI DAUG DĖMESIO  
 LABAI DAUG JĖGŲ  
 LABAI DAUG LAIKO  
 LABAI DAUG ŽMONIŲ  
 LABAI GALIMAS DALYKAS KAD ... 
 LABAI GEROS KOKYBĖS  
 LABAI SVARBU LAIKU kreiptis; nustatyti 
vaidina; atlieka LABAI SVARBŲ VAIDMENĮ  
 LABANAKT VAIKUČIAI  
 LABANORO GIRIOJE  
 LABANORO GIRIOS  
 LABAS MIELA MAMYT  
 LABAS VAKARAS MIELASIS  
 LABDARAI IR PARAMAI  
 LABDARAI KULTŪRAI ŠVIETIMUI IR KITIEMS VISUOMENEI NAUDINGIEMS REIKALAMS  
 LABDARINGA VEIKLA  
 LABDAROS AR PARAMOS  
 LABDAROS BŪDU  
 LABDAROS BŪDU GAUTĄ TURTĄ  
 LABDAROS FONDAS  
 LABDAROS IR PARAMOS  
 LABDAROS IR PARAMOS FONDAS  
 LABDAROS IR PARAMOS FONDO  
 LABDAROS IR PARAMOS FONDŲ  
 LABDAROS ORGANIZACIJA  
 LABDAROS ORGANIZACIJAS IR LABDAROS FONDUS  
 LABDAROS ORGANIZACIJAS LABDAROS IR PARAMOS FONDUS  
 LABDAROS ORGANIZACIJOS  
 LABDAROS ORGANIZACIJOS IR LABDAROS FONDAI  
 LABDAROS ORGANIZACIJOS IR LABDAROS FONDO  
 LABDAROS ORGANIZACIJĄ AR LABDAROS FONDĄ  
 LABDAROS ORGANIZACIJĄ IR LABDAROS FONDĄ  
 LABDAROS ORGANIZACIJŲ IR FONDŲ  
 LABDAROS ORGANIZACIJŲ IR LABDAROS FONDŲ  
 LABDAROS ORGANIZACIJŲ IR LABDAROS FONDŲ STEIGIMO  
 LABDAROS ORGANIZACIJŲ LABDAROS IR PARAMOS FONDŲ  
 LABDAROS SIUNTA  
 LABDAROS SIUNTAS  
 LABDAROS SIUNTĄ  
 LABDAROS VALGYKLA  
 LABDARĄ IR PARAMĄ  
 LABIAU PASAUGOKITE SVEIKATĄ  
 LABIAU PASAUGOKITE VAIKUS  
 LABIAUSIAI PRESTIŽINIŲ DAUGIADIENIŲ LENKTYNIŲ TOUR DE FRANCE  
 LABIAUSIAI Į AKIS KRINTA ... 
 LABO RYTO  
 LABORATORIJOS DARBUOTOJAI  
pasaulio LABORATORIJOS LIETUVOS SKYRIAUS prezidentas 
 LABORATORIJOS VEDĖJA  
 LABORATORIJOS VEDĖJAS  
 LABORATORINIAI DARBAI  
 LABORATORINIAI TYRIMAI  
 LABORATORINIAMS DARBAMS  
 LABORATORINIAMS TYRIMAMS  
 LABORATORINIUS DARBUS  
 LABORATORINIUS TYRIMUS  
 LABORATORINIŲ DARBŲ  
 LABORATORINIŲ TYRIMŲ  
 LABĄ DIENĄ  
 LABĄ RYTĄ  
 LAD CENTRO VALDYBOS  
 LAI IR LITIMPEKS  
 LAI IR LITIMPEKS BANKŲ  
 LAIB INDĖLININKAI  
 LAIB IR LITIMPEKS  
 LAIB IR LITIMPEKS BANKO  
 LAIB LAIKINASIS ADMINISTRATORIUS  
 LAIDAVIMU GARANTIJA AR VERTYBINIAIS POPIERIAIS  
 LAIDINIO RADIJO  
 LAIDINIO RADIJO IMTUVĄ  
 LAIDINIO RADIJO IR KABELINĖS TELEVIZIJOS TINKLUS  
 LAIDOJIMO NAMŲ  
 LAIDOJIMO PAMINKLŲ  
 LAIDOJIMO PASLAUGŲ  
 LAIDOJIMO PAŠALPA  
 LAIDOJIMO PAŠALPOS  
 LAIDOS AUTORIAI A PETRAITIS IR T MEŠKONIS 
 LAIDOS BE TABU  
 LAIDOS VEDĖJA  
 LAIDOS VEDĖJAI  
 LAIDOS VEDĖJAS  
 LAIDOS VEDĖJO  
 LAIDOTUVIŲ DIENĄ  
 LAIDOTUVĖSE DALYVAVO ... 
 LAIDUOJAMAS NEMOKAMAS MOKSLAS  
 LAIDŲ VEDĖJAI  
tie LAIKAI JAU PRAĖJO  
 LAIKANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTOS tvarkos 
 LAIKANTIS ŠIO KODEKSO  
 LAIKANTIS ŠIOS TVARKOS  
 LAIKANTIS ŠIŲ TAISYKLIŲ  
 LAIKANČIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ  
 LAIKAS BAIGIASI  
 LAIKAS BAIGĖSI  
 LAIKAS BĖGA  
 LAIKAS BĖGO  
 LAIKAS IR ERDVĖ  
 LAIKAS IR VIETA  
 LAIKAS IR ŽMONĖS  
 LAIKAS NUO IKI 
 LAIKAS NUO LAIKO  
 LAIKAS PARODYS  
 LAIKAS PER KURĮ TURI BŪTI SUMOKĖTAS PVM  
 LAIKE IR ERDVĖJE  
atvykstančių LAIKINAI DIRBTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ  
 LAIKINAI EINANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKO PAREIGAS Č JURŠĖNAS 
 LAIKINAI EINANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO PAREIGAS TEISINGUMO MINISTRAS JONAS PRAPIESTIS 
 LAIKINAI EINANTIS RESPUBLIKOS PREZIDENTO PAREIGAS A BRAZAUSKAS 
 LAIKINAI EITI GENERALINIO PROKURORO PAREIGAS  
 LAIKINAI EITI LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKO PAREIGAS  
 LAIKINAI IŠVEŽAMOMS PERDIRBTI PREKĖMS  
 LAIKINAI IŠVEŽAMOMS PERDIRBTI PREKĖMS KURIOMS NUSTATYTAS AKCIZAS IR PROCENTO ŽENKLAS  
 LAIKINAI IŠVEŽAMOMS PREKĖMS KURIOMS NUSTATYTAS AKCIZAS IR PROCENTO ŽENKLAS  
 LAIKINAI IŠVEŽAMŲ PERDIRBTI PREKIŲ IŠVEŽIMĄ  
 LAIKINAI IŠVEŽTAS PERDIRBTI PREKES  
 LAIKINAI IŠVEŽTOMS PERDIRBTI PREKĖMS  
 LAIKINAI IŠVEŽTOMS PREKĖMS  
 LAIKINAI IŠVEŽTOS PERDIRBTI PREKĖS APRAŠYTOS TREČIOJOJE SKILTYJE  
 LAIKINAI IŠVEŽTOS PERDIRBTI PREKĖS EILĖS NUMERIS  
 LAIKINAI IŠVEŽTŲ PERDIRBTI PREKIŲ  
 LAIKINAI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ  
 LAIKINAI ĮVEŽTAS PERDIRBTI ARBA MUITINĖS SANDĖLYJE laikomas ... 
 LAIKINAI ĮVEŽTAS PERDIRBTI PREKES  
 LAIKINAI ĮVEŽTŲ PERDIRBTI ARBA MUITINĖS SANDĖLYJE LAIKOMŲ PREKIŲ  
 LAIKINAI ĮVEŽTŲ PERDIRBTI PREKIŲ  
 LAIKINAI ĮVEŽTŲ PERDIRBTI PREKIŲ PERDIRBIMO OPERACIJAS  
 LAIKINAJAI VYRIAUSYBEI  
 LAIKINAJAM ADMINISTRATORIUI  
 LAIKINAJAM PAGRINDINIAM ĮSTATYMUI  
 LAIKINAJAME PAGRINDINIAME ĮSTATYME  
 LAIKINAJAME ĮSTATYME  
 LAIKINASIS ADMINISTRATORIUS  
 LAIKINASIS IŠVEŽIMAS PERDIRBTI  
 LAIKINASIS PAGRINDINIS ĮSTATYMAS  
 LAIKINASIS PREMJERAS EUGENIJUS GENTVILAS 
 LAIKINASIS REIKALŲ PATIKĖTINIS  
 LAIKINASIS ĮSTATYMAS  
 LAIKINASIS ĮVEŽIMAS PERDIRBTI  
 LAIKINIEJI VALSTYBINIAI NUMERIO ŽENKLAI  
 LAIKINO APGYVENDINIMO  
 LAIKINO APGYVENDINIMO PUNKTO  
 LAIKINO IŠVEŽIMO PERDIRBTI  
 LAIKINO IŠVEŽIMO PERDIRBTI MUITINĖS PROCEDŪROS  
 LAIKINO NEDARBINGUMO NĖŠTUMO IR GIMDYMO PAŠALPAS  
 LAIKINO PREKIŲ IŠVEŽIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 LAIKINO PREKIŲ ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ  
 LAIKINO SULAIKYMO  
 LAIKINO SUSTABDYMO  
 LAIKINOJI GYNYBOS VADOVYBĖ  
 LAIKINOJI KOMISIJA  
 LAIKINOJI LIETUVOS VYRIAUSYBĖ  
 LAIKINOJI SOSTINĖ  
 LAIKINOJI VYRIAUSYBĖ  
 LAIKINOJO ADMINISTRATORIAUS  
 LAIKINOJO IŠVEŽIMO PERDIRBTI  
 LAIKINOJO IŠVEŽIMO PERDIRBTI PROCEDŪROS ATLIKIMO TVARKĄ  
 LAIKINOJO IŠVEŽIMO PERDIRBTI PROCEDŪROS VYKDYTOJAS  
 LAIKINOJO NEDARBINGUMO  
 LAIKINOJO NEDARBINGUMO PAŠALPAS BEDARBIAMS GAUNANTIEMS BEDARBIO PAŠALPAS IŠSKYRUS MINIMALIĄ IR MAKSIMALIĄ ESANČIOMS NĖŠTUMO BEI GIMDYMO ATOSTOGOSE  
 LAIKINOJO PAGRINDINIO ĮSTATYMO  
 LAIKINOJO PREKIŲ IŠVEŽIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 LAIKINOJO PREKIŲ IŠVEŽIMO PERDIRBTI TIKSLINGUMO  
 LAIKINOJO PREKIŲ SAUGOJIMO  
 LAIKINOJO PREKIŲ ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ  
 LAIKINOJO PREMJERO EUGENIJAUS GENTVILO 
 LAIKINOJO SAUGOJIMO IR TIKRINIMO  
 LAIKINOJO SULAIKYMO  
 LAIKINOJO ĮVEŽIMO  
 LAIKINOJO ĮVEŽIMO IR LAIKINOJO IŠVEŽIMO PROCEDŪROS  
 LAIKINOJO ĮVEŽIMO LAIKINOJO ĮVEŽIMO PERDIRBTI  
 LAIKINOJO ĮVEŽIMO PERDIRBTI  
 LAIKINOJO ĮVEŽIMO PERDIRBTI IR LAIKINOJO IŠVEŽIMO PERDIRBTI  
 LAIKINOJO ĮVEŽIMO PERDIRBTI MUITINĖS PROCEDŪROMS  
 LAIKINOJO ĮVEŽIMO PERDIRBTI MUITINĖS PROCEDŪRĄ  
 LAIKINOJO ĮVEŽIMO PERDIRBTI PROCEDŪRAI PATEIKIMO DIENOS  
 LAIKINOJO ĮVEŽIMO PERDIRBTI PROCEDŪRAI ĮFORMINTI  
 LAIKINOJO ĮVEŽIMO PERDIRBTI PROCEDŪROS  
 LAIKINOJO ĮVEŽIMO PERDIRBTI PROCEDŪROS VYKDYTOJAS  
 LAIKINOJO ĮVEŽIMO PERDIRBTI PROCEDŪROS VYKDYTOJO  
 LAIKINOJO ĮVEŽIMO PERDIRBTI PROCEDŪROS VYKDYTOJUI  
 LAIKINOJO ĮVEŽIMO PERDIRBTI PROCEDŪRĄ  
 LAIKINOJOJE SOSTINĖJE  
 LAIKINOSIOS KOMISIJOS  
 LAIKINOSIOS KOMISIJOS KONSTITUCIJOS PROJEKTUI PARENGTI  
 LAIKINOSIOS SOSTINĖS  
 LAIKINOSIOS VALDŽIOS  
 LAIKINOSIOS VYRIAUSYBĖS  
 LAIKINUOJU ADMINISTRATORIUMI  
 LAIKINUOJU PAGRINDINIU ĮSTATYMU  
 LAIKINUOJU ĮSTATYMU  
 LAIKINUOSIUS NUOSTATUS  
 LAIKINUOSIUS PINIGUS TALONUS  
 LAIKINĄ PRIEGLOBSTĮ  
 LAIKINĄJA SOSTINE  
 LAIKINĄJĄ KOMISIJĄ  
 LAIKINĄJĄ VYRIAUSYBĘ  
 LAIKINĄJĮ ADMINISTRATORIŲ  
 LAIKINĄJĮ PAGRINDINĮ ĮSTATYMĄ  
 LAIKINĄSIAS PRIEMOKAS PRIE PENSIJŲ IR VIETOJ PENSIJŲ MOKAMŲ MĖNESINIŲ KOMPENSACIJŲ  
 LAIKINŲJŲ NUOSTATŲ DALINIO PAKEITIMO  
 LAIKINŲJŲ PINIGŲ TALONŲ  
 LAIKINŲJŲ TAISYKLIŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PREKYBOS ĮMONĖSE PIRKTŲ PREKIŲ KEITIMO  
 LAIKO ATKARPA  
 LAIKO ATŽVILGIU  
 LAIKO BEI ERDVĖS  
 LAIKO DALĮ  
 LAIKO DIMENSIJŲ  
 LAIKO DVASIOS  
 LAIKO DVASIĄ  
 LAIKO GAIŠINIMAS  
 LAIKO IR ENERGIJOS  
 LAIKO IR ERDVĖS  
 LAIKO IR JĖGŲ  
 LAIKO IR LĖŠŲ  
 LAIKO IR VIETOS  
... LAIKO JUOSTOJE  
 LAIKO JUOSTOS  
... LAIKO JUOSTOS LAIKAS  
 LAIKO MAŠINA  
 LAIKO POŽIŪRIU  
 LAIKO PRATĘSIMO  
 LAIKO SAMPRATA  
 LAIKO SAMPRATOS  
 LAIKO SAVO PAREIGA  
 LAIKO TARPAIS  
 LAIKO TARPAS  
 LAIKO TARPO  
 LAIKO TARPUI  
 LAIKO TARPĄ  
 LAIKO TRUKMĖ  
 LAIKO TĖKMĖ  
 LAIKO TĖKMĖJE  
 LAIKO TĖKMĖS  
 LAIKO TĖKMĘ  
 LAIKO ŽENKLAI  
 LAIKO ŽENKLUS  
 LAIKOMA KAD ATLYGINIMAI UŽ NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERLEIDIMĄ susidaro 
 LAIKOMA KAD PRAŠYMAS SUTEIKTI PRIORITETĄ NEBUVO paduotas 
 LAIKOMA KAD SĄVOKA NUOLATINĖ BUVEINĖ neapima ... 
 LAIKOMAS ASMUO KURIO TĖVAI AR SENELIAI arba vienas iš tėvų ar senelių yra lietuviai 
 LAIKOMAS ASMUO KURIS PATS ASMENIŠKAI turi daugiau kaip 1 / visas balsas 
 LAIKOMAS PRIIMTU JEIGU UŽ JĮ BALSAVO DAUGUMA DALYVAVUSIŲ  
 LAIKOMASI ŠIO KODEKSO TAIKYMĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ  
 LAIKOMI DINGUSIAIS BE ŽINIOS  
 LAIKOSI NUOMONĖS KAD ... 
suma pridedama prie skaičiuojamojo LAIKOTARPIO MĖNESIŲ  
ataskaitinio; praėjusio LAIKOTARPIO PABAIGOJE  
ataskaitinio LAIKOTARPIO PABAIGOS  
ataskaitinio; apmokestinamojo LAIKOTARPIO PRADŽIOJE  
rinkėjai kurie balsavimo paštu LAIKOTARPIU IR RINKIMŲ DIENĄ NEGALI SUGRĮŽTI Į LIETUVĄ  
 LAIKOTARPIU NUO ŠIOS KONVENCIJOS ĮSIGALIOJIMO IKI PIRMOJO Šalių Konferencijos posėdžio 
 LAIKOTARPIU TARP ... 
 LAIKOTARPIU TARP ŠIO NUTARIMO ĮSIGALIOJIMO IR NAFTOS PRODUKTŲ IMPORTO EKSPORTO DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS JAIS BEI MAŽMENINĖS PREKYBOS  
 LAIKOTARPIUI PASIBAIGUS  
 LAIKRAŠTIS THE NEW YORK TIMES  
 LAIKRAŠTIS THE WASHINGTON POST  
 LAIKRAŠTYJE THE NEW YORK TIMES  
 LAIKRAŠČIAI BEI ŽURNALAI  
 LAIKRAŠČIAI IR ŽURNALAI  
 LAIKRAŠČIAI RAŠO  
artimiausiuose LAIKRAŠČIO NUMERIUOSE  
tame pačiame; praėjusiame LAIKRAŠČIO NUMERYJE  
mūsų LAIKRAŠČIO PUSLAPIUOSE  
pirmame; antrame LAIKRAŠČIO PUSLAPYJE išspausdintas 
Valstiečių LAIKRAŠČIO REDAKCIJOJE  
Europos; Respublikos; Vorutos LAIKRAŠČIO REDAKTORIUS  
mūsų LAIKRAŠČIO SKAITYTOJAI  
 LAIKRAŠČIO TEIGIMU  
 LAIKRAŠČIO VYRIAUSIASIS REDAKTORIUS GEDIMINAS ZEMLICKAS 
 LAIKRAŠČIO XXI AMŽIUS  
 LAIKRAŠČIUI THE WASHINGTON POST  
 LAIKRAŠČIUOSE BEI ŽURNALUOSE  
 LAIKRAŠČIUOSE IR ŽURNALUOSE  
 LAIKRAŠČIUOSE PER LIETUVOS TELEGRAMŲ AGENTŪRĄ ELTA  
 LAIKRAŠČIUS IR ŽURNALUS  
 LAIKRAŠČIŲ BEI ŽURNALŲ  
 LAIKRAŠČIŲ ECHO LITVY  
 LAIKRAŠČIŲ IR ŽURNALŲ  
 LAIKRAŠČIŲ PUSLAPIUOSE  
 LAIKRAŠČIŲ PUSLAPIUS  
 LAIKRAŠČIŲ ŽURNALŲ  
 LAIKRAŠČIŲ ŽURNALŲ IR KNYGŲ SPAUSDINIMAS  
 LAIKRAŠČIŲ ŽURNALŲ IR KNYGŲ SPAUSDINIMĄ  
 LAIKRODIS RODĖ ... 
 LAIKRODŽIO RODYKLES  
 LAIKRODŽIO RODYKLĖ  
 LAIKRODŽIO RODYKLĖS  
 LAIKRODŽIO RODYKLĘ  
 LAIKRODŽIŲ RODYKLES  
 LAIKU NESUMOKĖJUS UŽ KIEKVIENĄ PAVĖLUOTĄ DIENĄ imama po 0,5 proc. delspinigių 
 LAIKU NESUMOKĖTUS MOKESČIUS  
 LAIKUI ATĖJUS  
 LAIKUI BĖGANT  
 LAIKYDAMAS RANKOJE  
 LAIKYDAMASIS ŠIO KODEKSO  
 LAIKYMO IR NAUDOJIMO  
 LAIKYMO REALIZAVIMO  
 LAIKYMO SĄLYGOS  
 LAIKYSENOS SUTRIKIMŲ  
 LAIKYTI EGZAMINUS  
 LAIKYTI EGZAMINŲ  
 LAIKYTI IR NEŠIOTIS ŠAUNAMĄJĮ GINKLĄ  
 LAIKYTI JUOS PREKYBOS BEI VIEŠOJO MAITINIMO ĮMONIŲ SANDĖLIUOSE  
 LAIKYTI KVALIFIKACINĮ EGZAMINĄ  
 LAIKYTI NETEKUSIU GALIOS  
 LAIKYTIS DIETOS  
 LAIKYTIS DIEVO ĮSAKYMŲ IR T. T.  
 LAIKYTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS BEI ĮSTATYMŲ  
 LAIKYTOS LIETUVIŠKOS PAMALDOS  
 LAIKĄ IR ERDVĘ  
 LAIKĄ IR VIETĄ  
 LAIKĖ RANKOSE  
 LAIKĖ SAVO PAREIGA  
 LAIKŲ PABAIGOJE  
 LAIMI TAS KURIS atsakinėja atviriau, drąsiau, įžūliau, azartiškiau 
 LAIMINGA PABAIGA  
 LAIMINGAS ATSITIKTINUMAS  
 LAIMINGAS DERINYS  
 LAIMINGASIS BILIETAS PIRKTAS ... 
 LAIMINGI SKAIČIAI  
 LAIMINGO ATSITIKTINUMO DĖKA  
 LAIMINGO GYVENIMO  
 LAIMINGO KELIO  
 LAIMINGOJO BILIETO NUMERIS  
 LAIMINGOS DIENOS  
 LAIMINGOS KELIONĖS  
 LAIMINGOS PABAIGOS  
 LAIMINGĄ BILIETĄ  
 LAIMO LIGA  
 LAIMO LIGOS  
 LAIMO LIGĄ  
 LAIMĖ NUSIŠYPSOJO ... 
 LAIMĖJO BRONZOS MEDALĮ  
 LAIMĖJO KONKURSĄ  
 LAIMĖJO KOVĄ DĖL ATŠOKUSIŲ KAMUOLIŲ  
 LAIMĖJO PIRMĄJĮ KĖLINĮ  
 LAIMĖJO RINKIMUS  
 LAIMĖJO VILNIEČIAI  
 LAIMĖJO ŽAIDĖJAS BILIETĄ PIRKĘS ... 
 LAIMĖJĘS KONKURSĄ  
išvyko LAIMĖS IEŠKOTI  
 LAIMĖS IR SĖKMĖS  
 LAIMĖS KŪDIKIS  
 LAIMĖS ŽIBURIO  
 LAIMĖS ŽIBURYS  
 LAIMĖS ŽIBURĮ  
 LAIMĖTI RINKIMUS  
 LAIMĖTUS PINIGUS  
dienomis ... LAIPSNIAI ŠILUMOS  
termometras rodys ... LAIPSNIUS ŠALČIO  
termometras rodys ... LAIPSNIUS ŠILUMOS  
 LAIPSNIŠKAS PROCESAS KURIS PADĖS IŠVENGTI lito savaiminio devalvavimo 
siekė ... LAIPSNIŲ CELSIJAUS  
 LAIPSNIŲ IR PRIEMOKŲ UŽ JUOS  
IKI ...; pakils iki ... LAIPSNIŲ KARŠČIO  
 LAIPSNIŲ SUTEIKIMO  
kepti orkaitėje ... LAIPSNIŲ TEMPERATŪROJE  
temperatūra naktį nuo ... LAIPSNIŲ ŠALČIO iki 1 laipsnio šilumos 
... LAIPSNIŲ ŠILUMOS  
 LAIPTAI Į DANGŲ  
 LAIPTAIS AUKŠTYN  
 LAIPTAIS Į VIRŠŲ  
 LAIPTAIS ŽEMYN  
 LAIPTINIŲ IR RŪSIŲ  
 LAIPTŲ AIKŠTELĖJE  
 LAISVA LIETUVA  
 LAISVA TEMA  
 LAISVA VALIA  
 LAISVA VALIA SUTINKA PERSIKELTI Į JIEMS SUTEIKIAMAS KITAS GYVENAMĄSIAS PATALPAS  
 LAISVA VALIA SUTINKA PERSIKELTI Į JIEMS SUTEIKTAS KITAS GYVENAMĄSIAS PATALPAS  
 LAISVAI IR SAVARANKIŠKAI SAVO ATSAKOMYBE  
 LAISVAI KONVERTUOJAMA VALIUTA  
 LAISVAJAI EKONOMINEI ZONAI  
 LAISVALAIKIO IR PRAMOGŲ  
 LAISVALAIKIO LEIDIMO  
 LAISVALAIKIO PRALEIDIMO  
 LAISVAM IR AKADEMINIAM JAUNIMUI  
 LAISVAS DARBO VIETAS  
 LAISVAS NEPRIKLAUSOMAS KANALAS  
 LAISVAS RANKAS  
 LAISVAS ŽMOGUS  
 LAISVE IR INICIATYVA  
 LAISVEI IR NEPRIKLAUSOMYBEI  
 LAISVES IR TEISES  
 LAISVIEJI RADIKALAI  
 LAISVIŲ IR TEISIŲ  
 LAISVO APSISPRENDIMO  
 LAISVO DARBO JĖGOS JUDĖJIMO  
 LAISVO ELGESIO  
 LAISVO KAPITALO JUDĖJIMO  
 LAISVO LAIKO  
 LAISVO PASIRINKIMO  
 LAISVO PLOTO  
 LAISVO ŽMOGAUS  
 LAISVO ŽODŽIO  
 LAISVOJ LIETUVOJ  
 LAISVOJE LIETUVOJE  
 LAISVOJE VISUOMENĖJE  
 LAISVOJE ŠALYJE  
 LAISVOJI BANGA  
 LAISVOJI EKONOMINĖ ZONA  
 LAISVOJI EUROPA  
 LAISVOJI RINKA  
 LAISVOJO PASAULIO  
 LAISVOJO UOSTO  
 LAISVOJO ŽODŽIO  
 LAISVOJO ŽODŽIO FONDAS  
 LAISVOJO ŽODŽIO FONDO  
 LAISVOJOJE EKONOMINĖJE ZONOJE  
 LAISVOJOJE PROGRAMOJE  
 LAISVOS EKONOMINĖS ZONOS  
 LAISVOS FORMOS  
 LAISVOS LIETUVOS  
 LAISVOS PREKYBOS  
 LAISVOS PREKYBOS SUTARTIS  
 LAISVOS PREKYBOS SUTARTĮ  
 LAISVOS RINKOS  
 LAISVOS RINKOS EKONOMIKOS  
 LAISVOS RINKOS SĄLYGOMIS  
 LAISVOS SPAUDOS  
 LAISVOS VALIOS  
 LAISVOS VALSTYBINĖS ŽEMĖS FONDO ŽEMĖJE  
 LAISVOS VALSTYBINĖS ŽEMĖS FONDO ŽEMĖS AR MIŠKO PLOTAS  
 LAISVOS VIETOS  
 LAISVOS ŽEMĖS  
 LAISVOSIOS BANGOS  
 LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS  
 LAISVOSIOS EUROPOS  
 LAISVOSIOS EUROPOS RADIJAS  
 LAISVOSIOS EUROPOS RADIJO  
 LAISVOSIOS PREKYBOS  
 LAISVOSIOS PREKYBOS SUTARTIES  
 LAISVOSIOS PREKYBOS SUTARTIES TARP ESTIJOS RESPUBLIKOS IR LATVIJOS RESPUBLIKOS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 LAISVOSIOS PREKYBOS SUTARTIES TARP LIETUVOS IR ŠVEICARIJOS  
 LAISVOSIOS PREKYBOS SUTARTIS  
 LAISVOSIOS PREKYBOS SUTARTYS  
 LAISVOSIOS PREKYBOS SUTARTĮ  
 LAISVOSIOS RINKOS  
 LAISVOSIOS RINKOS EKONOMIKOS  
 LAISVOSIOS RINKOS INSTITUTAS  
 LAISVOSIOS RINKOS INSTITUTO  
 LAISVOSIOS RINKOS INSTITUTO DIREKTORĖ ELENA LEONTJEVA 
 LAISVOSIOS RINKOS INSTITUTO EKSPERTAS REMIGIJUS ŠIMAŠIUS 
 LAISVOSIOS RINKOS INSTITUTO EKSPERTĖ GUODA STEPONAVIČIENĖ 
 LAISVOSIOS RINKOS INSTITUTO PREZIDENTĖ ELENA LEONTJEVA 
 LAISVOSIOS RINKOS INSTITUTO PREZIDENTĖS  
 LAISVOSIOS RINKOS SĄLYGOMIS  
 LAISVOSIOSE EKONOMINĖSE ZONOSE  
 LAISVU LAIKU  
 LAISVU NORU  
 LAISVU NUO PATALPŲ NAUDOJIMO PAGAL TIESIOGINĘ PASKIRTĮ laiku 
 LAISVU STILIUMI  
 LAISVUOJU AGENTU  
 LAISVUOJU STILIUMI  
 LAISVUOSIUOSE KALBOS STILIUOSE  
 LAISVUOSIUOSE SANDĖLIUOSE  
 LAISVĄ IR NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVOS VALSTYBĘ  
 LAISVĄ VALANDĖLĘ  
 LAISVĄ VALIĄ  
 LAISVĄJA EKONOMINE ZONA  
 LAISVĄJĄ EKONOMINĘ ZONĄ  
 LAISVĄJĄ EKONOMINĘ ZONĄ LEZ  
 LAISVĄJĄ PROGRAMĄ  
 LAISVĄJĄ RINKĄ  
 LAISVĄSIAS EKONOMINES ZONAS  
 LAISVĖ IR ATSAKOMYBĖ  
 LAISVĖ LYGYBĖ BROLYBĖ  
 LAISVĖS AIKŠTĖJE  
 LAISVĖS AL  
 LAISVĖS ALĖJA  
 LAISVĖS ALĖJOJE  
 LAISVĖS ALĖJOJE IR VILNIAUS GATVĖJE  
 LAISVĖS ALĖJOJE PRIE FONTANO  
 LAISVĖS ALĖJOS  
 LAISVĖS ALĖJĄ  
 LAISVĖS ATĖMIMAS  
 LAISVĖS ATĖMIMAS IKI GYVOS GALVOS  
 LAISVĖS ATĖMIMO  
 LAISVĖS ATĖMIMO BAUSME  
 LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMES  
 LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĖ  
 LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĖMIS  
 LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĖS  
 LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĘ  
 LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĘ SUMAŽINTI VIENERIAIS METAIS ŠEŠIAIS MĖNESIAIS  
 LAISVĖS ATĖMIMO VIETOSE  
 LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ  
 LAISVĖS ATĖMIMU  
 LAISVĖS ATĖMIMU IKI GYVOS GALVOS  
 LAISVĖS ATĖMIMU IKI GYVOS GALVOS  
 LAISVĖS ATĖMIMĄ  
 LAISVĖS GYNĖJAMS  
 LAISVĖS GYNĖJŲ  
 LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA  
 LAISVĖS GYNĖJŲ DIENAI PAMINĖTI  
 LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS  
 LAISVĖS GYNĖJŲ DIENĄ  
 LAISVĖS IR ATSAKOMYBĖS  
 LAISVĖS IR DEMOKRATIJOS  
 LAISVĖS IR LYGYBĖS  
 LAISVĖS IR NEPRIKLAUSOMYBĖS  
 LAISVĖS IR TEISĖS  
 LAISVĖS KINO TEATRO  
 LAISVĖS KOVOS  
 LAISVĖS KOVOTOJAI  
 LAISVĖS KOVOTOJO  
 LAISVĖS KOVOTOJUS  
 LAISVĖS KOVOTOJŲ  
 LAISVĖS KOVŲ  
 LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS  
 LAISVĖS KOVŲ ARCHYVO  
 LAISVĖS KOVŲ DALYVIŲ  
 LAISVĖS LYGOS  
 LAISVĖS NUO MOKESČIŲ  
 LAISVĖS POJŪTIS  
 LAISVĖS PR  
 LAISVĖS PROSPEKTE  
 LAISVĖS SAMPRATA  
 LAISVĖS STATULA  
 LAISVĖS SĄJUNGA  
 LAISVĖS SĄJUNGOS  
 LAISVĖS SĄJUNGOS LYDERIS VYTAUTAS ŠUSTAUSKAS 
 LAISVĖS SĄJUNGOS NARYS GEDIMINAS BUDNIKAS 
 LAISVĖS SĄJUNGOS PIRMININKAS VYTAUTAS ŠUSTAUSKAS 
 LAISVĖS TROŠKIMĄ  
 LAISVĖS VARPAS  
 LAISVĘ IR LYGYBĘ  
 LAISVĘ IR NEPRIKLAUSOMYBĘ  
 LAISVĘ LIETUVAI  
 LAISVŲ DARBO VIETŲ  
 LAISVŲ LĖŠŲ  
 LAISVŲ RANKŲ  
 LAISVŲ VIETŲ  
 LAISVŲ ŽMONIŲ  
 LAISVŲJŲ EKONOMINIŲ ZONŲ  
 LAISVŲJŲ EKONOMINIŲ ZONŲ IR LAISVŲJŲ SANDĖLIŲ  
 LAISVŲJŲ EKONOMINIŲ ZONŲ LEZ  
 LAISVŲJŲ EKONOMINIŲ ZONŲ PAGRINDŲ ĮSTATYMO IR LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS STEIGIMO  
 LAISVŲJŲ IMTYNIŲ  
 LAISVŲJŲ KLAUSYTOJŲ  
 LAISVŲJŲ MENŲ  
 LAISVŲJŲ RADIKALŲ  
 LAIVININKYSTĖS KOMPANIJOS  
 LAIVININKYSČIŲ KOMPANIJŲ  
 LAIVININKYSČIŲ KOMPANIJŲ IR JŪRŲ LAIVŲ PATIKRINIMO  
 LAIVO KAPITONAS  
 LAIVO KAPITONO  
 LAIVO KAPITONU  
 LAIVO KAPITONUI  
 LAIVO PAVADINIMAS GELEŽINKELIO SĄSTATO VAGONO NUMERIS  
 LAIVO SAVININKAS  
 LAIVO SAVININKO  
 LAIVO SAVININKUI  
 LAIVO VALDYTOJAS  
 LAIVO VALDYTOJUI  
 LAIVO ĮGULA  
 LAIVO ĮGULOS  
 LAIVO ĮKEITIMO SUTARTIES  
 LAIVUS IR KITAS PAGRINDINES PRIEMONES  
 LAIVYBOS SAUGUMO VALDYMO IR APLINKOS APSAUGOS NUO TERŠIMO  
 LAIVYBOS SAUGUMO VALDYMO SISTEMOS  
 LAIVŲ IR KITŲ PAGRINDINIŲ PRIEMONIŲ  
 LAIVŲ IR LĖKTUVŲ  
 LAIVŲ IR LĖKTUVŲ ATSARGŲ TIEKIMAS  
 LAIVŲ IR LĖKTUVŲ VYKSTANČIŲ TARPTAUTINIAIS MARŠRUTAIS  
 LAIVŲ JŪRŲ EŽERŲ UPIŲ IR KANALŲ  
 LAIVŲ KAPITONAI  
 LAIVŲ KORPUSŲ  
 LAIVŲ REMONTO  
 LAIVŲ REMONTO ĮMONĖS  
 LAIVŲ STATYBOS  
 LAIVŲ STATYBOS IR REMONTO  
 LAIVŲ STATYBOS IR TECHNINĖS EKSPLOATACIJOS  
 LAIVŲ STATYKLA  
 LAIVŲ STATYKLOJE  
 LAIVŲ STATYKLOS  
 LAIŠKAI IŠ Lietuvos 
 LAIŠKAI IŠ NIEKUR  
 LAIŠKAI IŠ PRAHOS  
 LAIŠKAI ŽMONAI  
 LAIŠKAS IŠ Briuselio; Amerikos 
 LAIŠKAS RAŠYTAS ... metais 
 LAIŠKE RAŠYTAME ... metais 
 LAIŠKE ROMIEČIAMS  
 LAIŠKO AUTORIUS  
 LAIŠKO AUTORIUS BUVĘS LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSTOVAS  
 LAIŠKO PABAIGOJE  
 LAIŠKO ROMIEČIAMS  
 LAIŠKUS ATVIRUKUS  
laukiame LAIŠKŲ SU nuotraukomis 
 LAKERS TRENERIS PHILAS JACKSONAS 
 LAKERS VIDURIO PUOLĖJAS SHAQUILLE'AS O'NEALAS 
 LAKIOS VAIZDUOTĖS  
 LAKMUSO POPIERĖLIS  
 LAKŪNAS BANDYTOJAS  
 LAL PRIVATIZAVIMO  
 LAMPĖDŽIŲ KARJERE  
 LAMPĖDŽIŲ KARJERO  
 LAND CRUISER  
 LAND ROVER  
 LAND ROVER DEFENDER  
 LANGAI DURYS  
 LANGAI IR DURYS  
 LANGAI Į PARYŽIŲ  
 LANGAS Į GAMTĄ  
 LANGAS Į PASAULĮ  
 LANGELIO APAČIOJE  
 LANGELIO DUOMENIS GALI TAISYTI ... 
 LANGELIO DUOMENIS GALI TAISYTI TIK MUITINĖS PAREIGŪNAS  
 LANGELIS NEPILDOMAS  
 LANGELYJE APRAŠYTOS PREKĖS SVORIS BRUTO KILOGRAMAIS  
 LANGELYJE MUITINĖS ŽYMOS  
 LANGELYJE NURODOMA ... 
 LANGELYJE NURODOMA DALIS DĖŽĖS DALIS KONTEINERIO  
 LANGELYJE NURODOMA DATA IKI KURIOS MUITINĖS PROCEDŪRA TURI BŪTI BAIGTA  
 LANGELYJE NURODOMAS ... 
 LANGELYJE NURODOMAS MUITINĖS TARPININKO PAVADINIMAS BUVEINĖS ADRESAS  
 LANGELYJE NURODOMAS MUITINĖS ĮSTAIGOS ĮFORMINUSIOS muitinio tranzito procedūrą pavadinimas 
 LANGELYJE PREKĖS KODAS  
 LANGELYJE TURI BŪTI NURODYTAS ... 
 LANGELYJE ĮRAŠOMA ... 
 LANGELĮ PILDO MUITINĖS POLICIJOS PAREIGŪNAS KURIS BUVO IŠKVIESTAS Į AVARIJOS NELAIMINGO ATSITIKIMO vietą 
 LANGO MUZIKOS KLUBAS  
 LANGO MUZIKOS KLUBE  
 LANGO STIKLĄ  
 LANGUS DURIS  
 LANGUS IR DURIS  
 LANGĄ Į EUROPĄ  
 LANGŲ BEI DURŲ  
 LANGŲ IR DURŲ  
 LANGŲ RĖMAI  
 LANGŲ RĖMUS  
 LANGŲ SIENŲ ARBA DURŲ  
 LANGŲ STIKLAI  
 LANGŲ STIKLUS  
 LANKOMOSE VIETOSE  
 LANKYTI MOKYKLĄ  
 LANKYTINŲ VIETŲ  
 LANKYTOJŲ SRAUTAS  
 LANKĖSI VILNIAUS UNIVERSITETE  
 LAPAI SKINAMI  
 LAPAI STAMBŪS  
 LAPAI TURI BŪTI SUNUMERUOTI  
 LAPAI VIDUTINIO DIDUMO  
 LAPELIS BE DATOS  
 LAPINIAI PUMPURAI VIDUTINIO STAMBUMO  
 LAPIŲ SĄVARTYNE  
 LAPIŲ SĄVARTYNO  
 LAPKOTIS VIDUTINIO ILGUMO IR STORUMO ŽALIAS SU RAUSVU pigmentu 
 LAPKRITĮ IR GRUODĮ  
 LAPKRIČIO GRUODŽIO MĖNESIAIS  
 LAPKRIČIO MĖN  
 LAPKRIČIO MĖNESIAIS  
 LAPKRIČIO MĖNESIO  
 LAPKRIČIO MĖNESĮ  
 LAPKRIČIO PABAIGOJE  
 LAPKRIČIO PRADŽIOJE  
 LAPKRIČIO VIDURYJE  
 LAPO PUSĖJE  
 LAPTEVŲ JŪROS  
 LAPŲ IR ŽIEDŲ  
 LAPŲ PAŽASTYSE  
 LAPŲ SKAIČIUS  
 LARNAKOS ANORTOZIS KIPRAS  
 LAS PALMAS  
 LAS VEGAS  
 LAS VEGASE  
 LAS VEGASO  
 LAS VEGE  
 LAS VEGO  
 LASF RINKTINĖ  
 LASS CENTRO TARYBA  
 LASS CENTRO TARYBOJE  
 LASS CENTRO TARYBOS  
 LASS CENTRO TARYBOS PIRMININKAS O PETRAUSKAS 
 LASS CENTRO TARYBOS PIRMININKO PAVADUOTOJAS  
 LASS KAUNO IR MARIJAMPOLĖS APSKRIČIŲ  
 LASS KAUNO KULTŪROS NAMŲ  
 LASS KLAIPĖDOS IR TELŠIŲ APSKRIČIŲ TARYBOS KULTŪROS CENTRO RETRO MUZIKOS ANSAMBLIS PRISIMINIMAS  
 LASS LITERATŲ KŪRYBA  
 LASS NARIAI  
 LASS NARIŲ  
 LASS PANEVĖŽIO IR UTENOS APSKRIČIŲ  
 LASS PANEVĖŽIO IR UTENOS APSKRIČIŲ TARYBOS PIRMININKAS  
 LASS RAJONŲ ORGANIZACIJOSE  
 LASS VILNIAUS IR ALYTAUS APSKRIČIŲ  
 LASS VILNIAUS IR ALYTAUS APSKRIČIŲ TARYBOS  
 LASS VILNIAUS KULTŪROS NAMŲ  
 LASS VILNIAUS KULTŪROS NAMŲ MIŠRUS CHORAS SKROBLAS  
 LASS ĮMONIŲ  
 LASS ŠIAULIŲ IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ TARYBOS PIRMININKAS  
 LATGALIŲ APYRANKIŲ SU gyvūniniais galais 
 LATVIAI IR ESTAI  
 LATVIAIS IR ESTAIS  
 LATVIAMS IR ESTAMS  
 LATVIJA IR ESTIJA  
 LATVIJAI IR ESTIJAI  
 LATVIJOJE BEI ESTIJOJE  
 LATVIJOJE ESTIJOJE  
 LATVIJOJE IR ESTIJOJE  
 LATVIJOJE IR LIETUVOJE  
 LATVIJOS BANKAS  
 LATVIJOS BEI ESTIJOS  
 LATVIJOS ESTIJOS  
 LATVIJOS IR ESTIJOS  
 LATVIJOS IR LIETUVOS  
 LATVIJOS IR RUSIJOS  
 LATVIJOS KELIO  
 LATVIJOS LIETUVOS IR ESTIJOS  
 LATVIJOS MINISTRAS PIRMININKAS  
 LATVIJOS PILIETIS  
 LATVIJOS PILIEČIAI  
 LATVIJOS PREZIDENTAS GUNTIS ULMANIS 
 LATVIJOS PREZIDENTĖ VAIRA VYKĖ FREIBERGA 
 LATVIJOS RESPUBLIKA  
 LATVIJOS RESPUBLIKOS  
 LATVIJOS RESPUBLIKOS AT  
 LATVIJOS RINKTINĖ  
 LATVIJOS SEIMAS  
 LATVIJOS SOSTINĖJE  
 LATVIJOS URM  
 LATVIJOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS VALDIS BIRKAVAS 
 LATVIJOS VYRIAUSYBĖ  
 LATVIJOS VYRIAUSYBĖS  
 LATVIJĄ IR ESTIJĄ  
 LATVIUS IR ESTUS  
 LATVIŲ BEI ESTŲ  
 LATVIŲ IR ESTŲ  
 LATVIŲ KALBA  
 LATVIŲ KALBOS  
 LATVIŲ VALSTIEČIŲ  
 LAUKE UŽ DURŲ  
 LAUKIA SAVO EILĖS  
 LAUKIA SUNKUS IŠBANDYMAS  
 LAUKIAME JŪSŲ LAIŠKŲ  
 LAUKIAMŲ REZULTATŲ  
 LAUKIASI KŪDIKIO  
 LAUKINES UOGAS IR VAISIUS  
 LAUKINIAI ŽVĖRYS  
 LAUKINIO KAPITALIZMO  
 LAUKINIS ANGELAS  
 LAUKINIS ARKLYS  
 LAUKINIS KAPITALIZMAS  
 LAUKINIS MĖNULIS  
 LAUKINIUS ŽVĖRIS  
 LAUKINIŲ GYVŪNŲ  
 LAUKINIŲ KANOPINIŲ ŽVĖRIŲ  
 LAUKINIŲ VAKARŲ  
 LAUKINIŲ ŽVĖRIŲ  
 LAUKINĖS ANTYS  
 LAUKINĖS FLOROS IR FAUNOS  
 LAUKINĖS GAMTOS  
 LAUKO AKMENŲ  
 LAUKO AUGALŲ  
 LAUKO AUGALŲ SĖJOMAINOS  
 LAUKO BANDYMŲ  
 LAUKO DARBUS  
 LAUKO DURIS  
 LAUKO DURYS  
 LAUKO DURŲ  
 LAUKO ETMONAS  
 LAUKO GĖLIŲ  
 LAUKO IR VIDAUS  
 LAUKO KARIUOMENĖS BRIGADOS GELEŽINIS VILKAS  
 LAUKO KAVINIŲ  
 LAUKO KAVINĖS  
 LAUKO ORO  
 LAUKO ORO TEMPERATŪRA  
 LAUKO SĄLYGOMIS  
 LAUKO TENISO  
 LAUKO TRANZISTORIŲ  
 LAUKO UNIFORMOS  
 LAUKO VIRTUVĖ  
 LAUKO VIRTUVĖJE  
 LAUKUJES DURIS  
 LAUKUJŲ DURŲ  
 LAUKĖSI KŪDIKIO  
 LAUKŲ IR MIŠKŲ  
 LAURAI ATITEKO ... 
 LAUREATAIS TAPO ... 
 LAUREATU TAPO ... 
 LAURINAVIČIUS Č LIETUVOS SOVIETŲ RUSIJOS TAIKOS SUTARTIS  
 LAURO LAPELIAI  
 LAURO LAPŲ  
 LAURŲ VAINIKĄ  
 LAUTRA MOTORS  
 LAUŽAS IR ATLIEKOS  
 LAUŽO IR ATLIEKŲ  
 LAUŽTI IŠ PIRŠTO  
 LAVINIMO IR AUKLĖJIMO  
 LAVONAS APTIKTAS ... 
 LAVONAS BE IŠORINIŲ SMURTO ŽYMIŲ  
 LAVONAS BUVO RASTAS ... 
 LAVONAS SU ŠAUTINE ŽAIZDA GALVOJE  
 LAZDA SU DVIEM GALAIS  
 LAZDA TURI DU GALUS  
 LAZDIJŲ DRUSKININKŲ  
 LAZDIJŲ MAŽEIKIŲ ROKIŠKIO SKUODO ŠALČININKŲ ŠIRVINTŲ  
 LAZDIJŲ MUITINĖJE  
 LAZDIJŲ MUITINĖS  
 LAZDIJŲ PASIENIO POLICIJOS RINKTINĖS  
 LAZDIJŲ R  
 LAZDIJŲ RAJ  
 LAZDIJŲ RAJONE  
 LAZDIJŲ RAJONO  
 LAZDIJŲ RAJONO VALSTYBINĖS TIEKIMO ĮMONĖS  
 LAZERIO TERAPIJA  
 LAŠAS PO LAŠO  
 LAŠAS PO LAŠO IR AKMENĮ pratašo 
 LAŠIŠINIŲ ŽUVŲ  
 LAŠKO PIVOVARNA SLOVĖNIJA  
 LB VALDYBA  
 LB VALDYBOS PIRMININKAS REINOLDIJUS ŠARKINAS; K RATKEVIČIUS 
 LB VALDYBOS PIRMININKO K RATKEVIČIAUS 
 LCS KAUNO SKYRIAUS TARYBOS NARYS  
 LDDP FRAKCIJA  
 LDDP FRAKCIJAI  
 LDDP FRAKCIJOJE  
 LDDP FRAKCIJOS  
 LDDP FRAKCIJOS NARIAI  
 LDDP FRAKCIJOS NARIŲ  
 LDDP FRAKCIJOS NARYS  
 LDDP FRAKCIJOS SENIŪNAS  
 LDDP FRAKCIJOS SENIŪNO PAVADUOTOJAS A KUNČINAS; JUSTINAS KAROSAS 
 LDDP FRAKCIJOS VARDU PRAŠĖ PERBALSUOTI  
 LDDP IR KONSERVATORIŲ  
 LDDP IR SOCIALDEMOKRATŲ  
 LDDP KAUNO RAJONO TARYBOS PIRMININKAS A VANAGAS 
 LDDP NARIAI  
 LDDP PIRMININKAS ČESLOVAS JURŠĖNAS 
 LDDP RAJONO TARYBOS PIRMININKAS A VANAGAS 
 LDDP SEIMO DAUGUMOS  
 LDDP SUVAŽIAVIMO  
 LDDP TARYBOS PREZIDIUMO  
 LDDP VALDYMO  
 LDDP VALDYMO LAIKAIS  
 LDDP VALDYMO METAIS  
 LDDP VALDYMO METUS  
 LDDP VALDŽIA  
 LDDP VALDŽIOS  
 LDDP VYRIAUSYBĖ  
 LDDP VYRIAUSYBĖS  
 LDK BAJORŲ  
 LDK DIDIKŲ  
 LDK GEDIMINO  
 LDK IR LENKIJOS  
 LDK IR LENKIJOS KARALYSTĖS  
 LDK KARIUOMENĖS  
 LDK STAČIATIKIŲ  
 LDK STAČIATIKIŲ BAŽNYČIOS  
 LDK VISUOMENĖS  
 LDK ŽEMIŲ  
 LDK ŽEMĖSE  
 LE FIGARO  
 LEDAI PAJUDĖJO  
 LEDINIAME VANDENYJE  
 LEDO ARENA  
 LEDO ARENAI  
 LEDO ARENOJE  
 LEDO ARENOS  
 LEDO IR SNIEGO  
 LEDO RITULININKAI  
 LEDO RITULININKAMS  
 LEDO RITULININKAS  
 LEDO RITULININKO  
 LEDO RITULININKUS  
 LEDO RITULININKŲ  
 LEDO RITULIO  
 LEDO RITULIO FEDERACIJA  
 LEDO RITULYS  
 LEDO RITULYS NHL ČEMPIONATAS  
 LEDO RITULYS NHL ČEMPIONATAS PASAULIO ČEMPIONATAS  
 LEDO RITULYS NHL ČEMPIONATAS TENISAS  
 LEDO RITULĮ  
 LEDO RŪMAI  
 LEDO RŪMŲ  
 LEDO SKULPTŪRŲ PARKAS  
 LEDO ŠOKIŲ VARŽYBŲ  
 LEDO ŠOKĖJAI MARGARITA DROBIAZKO IR POVILAS VANAGAS 
 LEDO ŠOKĖJŲ  
 LEDO ŠOKĖJŲ PORA MARGARITA DROBIAZKO IR POVILAS VANAGAS  
 LEGALIZUOTI AZARTINIUS LOŠIMUS  
 LEGALŲ PRAGYVENIMO ŠALTINĮ  
 LEGENDA APIE Narajamą; Vilniaus įkūrimą 
 LEGENDINIS KREPŠININKAS  
 LEGENDOS APIE tai, kad ... 
 LEGENDOS BYLOJA KAD ... 
 LEGENDĄ APIE Baltijos deivę 
 LEGIONIERIUS IŠ LIETUVOS  
 LEIBORISTŲ PARTIJOS  
 LEIDIMAI IŠDUODAMI ... 
 LEIDIMAI KIRSTI MIŠKĄ  
 LEIDIMAS IŠDUODAMAS ... 
 LEIDIMAS IŠDUOTAS ... 
 LEIDIMAS NR ... 
 LEIDIMAS VYKDYTI DIDMENINĘ PREKYBĄ ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS ĮSKAITANT ALŲ AR TIK ALUMI  
 LEIDIMO GALIOJIMĄ  
 LEIDIMO HIGIENOS PASO  
 LEIDIMO IŠDAVIMO  
 LEIDIMO LAIKYTI IR NEŠIOTIS ŠAUNAMĄJĮ GINKLĄ  
 LEIDIMO PLATINIMO IR INFORMAVIMO APIE JUOS  
 LEIDIMUI GAUTI  
 LEIDIMUS IŠDUODA  
 LEIDIMUS KIRSTI MIŠKĄ MIŠKO SAVININKAMS IŠDUODA miškų urėdijos ir nacionaliniai parkai 
 LEIDIMUS VYKDYTI OPERACIJAS SU VERTYBINIAIS POPIERIAIS  
 LEIDIMĄ DIRBTI  
 LEIDIMĄ LICENCIJĄ  
 LEIDIMĄ NUOLAT GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE  
 LEIDIMĄ VYKDYTI OPERACIJAS SU VERTYBINIAIS POPIERIAIS  
 LEIDIMŲ IŠDAVIMO  
 LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RŪMUOSE  
 LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKĄ  
 LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKĄ REGLAMENTUOJA IR KONTROLIUOJA ... 
 LEIDIMŲ NUOLAT GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE  
 LEIDIMŲ SISTEMOS  
 LEIDIMŲ STATYTI IR GRIAUTI STATINIUS IŠDAVIMO TAISYKLĖS RSN  
 LEIDIMŲ UŽSIIMTI ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIU TYRIMU  
 LEIDIMŲ VYKDYTI OPERACIJAS SU VERTYBINIAIS POPIERIAIS  
 LEIDINIŲ IR GRIEŽTOS APSKAITOS DOKUMENTŲ BLANKŲ SPAUSDINIMO  
 LEIDINYS SKIRTAS ... 
 LEIDO LAIKĄ  
 LEIDO Į MOKSLUS  
 LEIDO ŽURNALĄ  
 LEIDYBINĖ VEIKLA  
 LEIDYBINĖS KULTŪRINĖS IR KITOKIOS VEIKLOS SAVANORIŠKI FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ ĮNAŠAI KITOS ĮPLAUKOS  
 LEIDYBINĖS ĮMONĖS  
 LEIDYBINĘ VEIKLĄ  
 LEIDYBOS CENTRAS  
 LEIDYBOS CENTRO  
 LEIDYBOS IR INFORMACIJOS CENTRO UŽ GYVYBĘ  
 LEIDYBOS IR SPAUDOS  
 LEIDYKLA ALMA LITTERA  
 LEIDYKLA BALTOS LANKOS  
 LEIDYKLA IŠLEIDO ... 
 LEIDYKLA STEIGĖJA  
 LEIDYKLA TYTO ALBA  
 LEIDYKLOS ALMA LITTERA  
 LEIDYKLOS BALTOS LANKOS  
 LEIDYKLOS TYTO ALBA  
 LEIDĖJAS IR REDAKTORIUS  
 LEIDŽIA DARYTI IŠVADĄ KAD ... 
 LEIDŽIA LAIKĄ  
 LEIDŽIA ĮSAKYMUS  
 LEIDŽIA ĮSAKYMUS DĖL MINISTERIJOS PERSONALO DARBO ORGANIZAVIMO IR RAŠTVEDYBOS TVARKYMO  
 LEIDŽIA ĮSAKYMUS IR ĮSAKYMAIS PATVIRTINTUS KITUS TEISĖS AKTUS TIKRINA KAIP JIE VYKDOMI  
 LEIDŽIA ŽMOGUI  
 LEIDŽIAMA PERIMTI TURTĄ VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBIŲ funkcijoms vykdyti 
 LEIDŽIAMAME LAIKRAŠTYJE  
 LEIDŽIAMAME ŽURNALE  
 LEIDŽIAMAS BAKTERINIO UŽTERŠTUMO LYGIS  
 LEIDŽIAMAS LAIKRAŠTIS  
 LEIDŽIAMAS MAKSIMALUS SVORIS NE DIDESNIS KAIP ... 
 LEIDŽIAMAS PIRMADIENIAIS IR KETVIRTADIENIAIS  
 LEIDŽIAMAS ŽURNALAS  
 LEIDŽIAMO LAIKRAŠČIO  
 LEIDŽIAMO ŽURNALO  
 LEIDŽIAMŲ NAUDOTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE  
 LEIDŽIANT PADIDINTI ĮMONĖS PRIVATIZAVIMO LAIPSNĮ  
 LEIDŽIANT ĮSTATYMUS AR PRIIMANT SPRENDIMUS  
 LEIPCIGO KNYGŲ MUGĖJE  
 LEISKIT Į TĖVYNĘ  
 LEISTI LAIKRAŠTĮ  
 LEISTI LAIKĄ  
 LEISTI LAISVALAIKĮ  
 LEISTI VAIKUS Į LIETUVIŠKAS MOKYKLAS  
 LEISTI ŽURNALĄ  
 LEISTINAS NORMAS  
 LEISTINO GREIČIO  
 LEISTINĄ GREITĮ  
 LEISTINĄ NORMĄ  
 LEISTIS Į KELIONĘ  
 LEKSINIŲ VIENETŲ  
 LEMIAMAIS MOMENTAIS  
 LEMIAMAS VAIDMUO TENKA ... 
 LEMIAMAS VEIKSNYS  
 LEMIAMAS ŽODIS  
 LEMIAMOJE DVIKOVOJE  
 LEMIAMOS REIKŠMĖS  
 LEMIAMOS ĮTAKOS  
 LEMIAMOS ĮTAKOS TURĖJO ... 
 LEMIAMOSE RUNGTYNĖSE  
 LEMIAMU MOMENTU  
 LEMIAMĄ REIKŠMĘ  
 LEMIAMĄ REIKŠMĘ TURI ... 
 LEMIAMĄ VAIDMENĮ  
 LEMIAMĄ VAIDMENĮ SUVAIDINO ... 
 LEMIAMĄ ĮTAKĄ  
 LEMIAMĄ ĮVARTĮ  
 LEMIAMĄ ŽODĮ  
 LEMTINGOJO KOPIMO  
 LEMTINGOS KLAIDOS  
 LEMTINGĄ KLAIDĄ  
 LEMTINGŲ KLAIDŲ  
 LENDA IR LENDA Į GALVĄ  
 LENFARMCHIM SANKT PETERBURGAS  
 LENGVA RANKA  
 LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS  
 LENGVAJAI ATLETIKAI  
 LENGVAJAI PRAMONEI  
 LENGVAJAM AUTOMOBILIUI  
 LENGVAS KŪNO SUŽALOJIMAS  
 LENGVAS VĖJELIS  
 LENGVAS ŠALTUKAS  
 LENGVASIS AUTOMOBILIS  
 LENGVATINES PASKOLAS  
 LENGVATINIAI KREDITAI  
 LENGVATINIAIS KREDITAIS  
 LENGVATINIAMS KREDITAMS  
 LENGVATINIO KREDITAVIMO  
 LENGVATINIO KREDITO  
 LENGVATINIS KREDITAS  
 LENGVATINIUS KREDITUS  
 LENGVATINIŲ KREDITŲ  
 LENGVATINIŲ KREDITŲ IR VALSTYBĖS SPECIALIŲJŲ FONDŲ LĖŠŲ  
 LENGVATINIŲ KREDITŲ IŠ ŠIO FONDO SKYRIMO ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS GAMINTOJAMS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ SUPERKANČIOMS agroserviso įmonėms 
 LENGVATINIŲ PASKOLŲ  
 LENGVATINIŲ PASKOLŲ ŪKIO SUBJEKTŲ  
 LENGVATINĖMIS KAINOMIS  
 LENGVATINĖMIS SĄLYGOMIS  
 LENGVATINĖMIS SĄLYGOMIS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMĄ DĖL DARBUOTOJŲ PIRMENYBĖS ĮSIGYTI PRIVATIZUOJAMŲ ĮMONIŲ AKCIJŲ  
 LENGVATINĖMIS SĄLYGOMIS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS GAMINTOJAMS  
 LENGVATINĖMS PASKOLOMS  
 LENGVATINĖS PASKOLOS  
 LENGVATINĘ PASKOLĄ  
 LENGVATINĮ KREDITĄ  
 LENGVATINĮ KREDITĄ KURĮ REIKĖS GRĄŽINTI  
 LENGVIAUSIU KELIU  
 LENGVIEJI AUTOMOBILIAI  
 LENGVIESIEMS AUTOMOBILIAMS  
 LENGVINA ATSIKOSĖJIMĄ  
 LENGVINANTI APLINKYBĖ  
 LENGVINANČIŲ APLINKYBIŲ  
 LENGVO GYVENIMO  
 LENGVO PRIEMOLIO  
 LENGVOJI ATLETIKA  
 LENGVOJI PRAMONĖ  
 LENGVOJO AUTOMOBILIO  
 LENGVOJO AUTOMOBILIO KĖBULO  
 LENGVOJO AUTOMOBILIO VAIRUOTOJAS  
 LENGVOJOJE ATLETIKOJE  
 LENGVOSE DIRVOSE  
 LENGVOSIOS ATLETIKOS  
 LENGVOSIOS ATLETIKOS FEDERACIJA  
 LENGVOSIOS ATLETIKOS FEDERACIJOS  
 LENGVOSIOS ATLETIKOS MANIEŽE  
 LENGVOSIOS ATLETIKOS PIRMENYBĖSE  
 LENGVOSIOS ATLETIKOS UŽDARŲ PATALPŲ  
 LENGVOSIOS ATLETIKOS VARŽYBOS  
 LENGVOSIOS ATLETIKOS VARŽYBOSE  
 LENGVOSIOS ATLETIKOS VARŽYBŲ  
 LENGVOSIOS IR MAISTO PRAMONĖS  
 LENGVOSIOS PRAMONĖS  
 LENGVOSIOS PRAMONĖS GAMINIŲ  
 LENGVOSIOS PRAMONĖS ĮMONIŲ  
 LENGVOSIOS PRAMONĖS ĮMONIŲ ASOCIACIJOS  
 LENGVOSIOS PRAMONĖS ĮMONĖS  
 LENGVUOJU AUTOMOBILIU  
 LENGVUOSIUS AUTOMOBILIUS  
 LENGVĄ KŪNO SUŽALOJIMĄ  
 LENGVĄJA ATLETIKA  
 LENGVĄJĄ ATLETIKĄ  
 LENGVĄJĮ AUTOMOBILĮ  
 LENGVŲ KONSTRUKCIJŲ  
 LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ  
 LENGVŲJŲ TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO  
 LENINGRADO SRITIES  
 LENINO IR STALINO  
 LENKAI IR LIETUVIAI  
 LENKIJA IR LIETUVA  
 LENKIJA VENGRIJA IR ČEKIJA  
 LENKIJA ČEKIJA IR VENGRIJA  
 LENKIJOJE IR LIETUVOJE  
 LENKIJOS FIRMŲ  
 LENKIJOS IR LDK  
 LENKIJOS IR LIETUVOS  
 LENKIJOS IR LIETUVOS VALSTYBĖS  
 LENKIJOS IR LIETUVOS ŪKIO RŪMAI  
 LENKIJOS IR LIETUVOS ŪKIO RŪMŲ  
 LENKIJOS IR UKRAINOS  
 LENKIJOS IR VENGRIJOS  
 LENKIJOS IR VOKIETIJOS  
 LENKIJOS IR ČEKIJOS  
 LENKIJOS KARALIAUS  
 LENKIJOS KARALIUI  
 LENKIJOS KARALIUMI  
 LENKIJOS KARALIUS  
 LENKIJOS KARALIŲ  
 LENKIJOS KARALYSTĖS  
 LENKIJOS KARALYSTĖS IR LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS  
 LENKIJOS KELIUOSE  
 LENKIJOS LIETUVIŲ  
 LENKIJOS LIETUVIŲ KULTŪROS IR ŠVIETIMO DRAUGIJOS  
 LENKIJOS LIETUVOS  
 LENKIJOS LIETUVOS VALSTYBĖJE  
 LENKIJOS LIETUVOS VALSTYBĖS  
 LENKIJOS LIETUVOS ŽEMAIČIŲ IR VISOS RUSIOS  
 LENKIJOS MINISTRAS PIRMININKAS  
 LENKIJOS PASIENYJE  
 LENKIJOS PREMJERAS  
 LENKIJOS PREZIDENTAS ALEKSANDRAS KWASNIEWSKIS 
 LENKIJOS RESPUBLIKOJE  
 LENKIJOS RESPUBLIKOS  
 LENKIJOS RESPUBLIKOS IR DANIJOS KARALYSTĖS  
 LENKIJOS SEIMAS  
 LENKIJOS SEIMO  
 LENKIJOS SOSTINĖJE  
 LENKIJOS TERITORIJOJE  
 LENKIJOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS  
 LENKIJOS VYRIAUSYBĖ  
 LENKIJOS VYRIAUSYBĖS  
 LENKIJOS VYSKUPŲ KONFERENCIJOS GENERALINIS SEKRETORIUS VYSKUPAS  
 LENKIJOS ČEMPIONATAS  
 LENKIJOS ĮMONĖ  
 LENKIJĄ ČEKIJĄ IR VENGRIJĄ  
 LENKIŠKAS MOKYKLAS  
 LENKTYNES LAIMĖJO ... 
 LENKTYNIŲ NEBAIGĖ ... 
 LENKTYNIŲ NUGALĖTOJAS  
 LENKTYNIŲ TRASOJE  
 LENKŲ FIRMOS  
 LENKŲ FRAKCIJA  
 LENKŲ IR LIETUVIŲ  
 LENKŲ IR RUSŲ  
 LENKŲ IR VOKIEČIŲ  
 LENKŲ ISTORIKAI  
 LENKŲ ISTORIKŲ  
 LENKŲ K  
 LENKŲ KALBA  
 LENKŲ KALBOS  
 LENKŲ KALBĄ  
 LENKŲ KARIUOMENĖ  
 LENKŲ KARIUOMENĖS  
 LENKŲ KILMĖS  
 LENKŲ KULTŪROS  
 LENKŲ LIETUVIŲ  
 LENKŲ OKUPACIJOS METAIS  
 LENKŲ PONŲ  
 LENKŲ RAŠYTOJAS  
 LENKŲ RINKIMŲ AKCIJA  
 LENKŲ RINKIMŲ AKCIJOS  
 LENKŲ SPAUDA  
 LENKŲ SĄJUNGOS  
 LENKŲ TAUTINEI MAŽUMAI  
 LENKŲ TAUTINĖS MAŽUMOS  
 LENKŲ TAUTYBĖS  
 LENTELĖ SU UŽRAŠU  
 LENTELĖ VIETA KOMANDA PERGALĖS PRALAIMĖJIMAI  
 LENTELĖ VIETA KOMANDA RUNGTYNĖS PERGALĖS PRALAIMĖJIMAI  
 LENTELĖJE PATEIKTI ... 
 LENTELĖS SKILTYJE  
 LENTELĘ SU UŽRAŠU  
 LENTVARIO KAITRA  
 LESALŲ SĄNAUDOS  
 LESALŲ SĄNAUDOS KILOGRAMUI PRIESVORIO  
 LEVERKUZENO BAYER VOKIETIJA  
 LEVERKŪZENO BAJERIS  
 LFF GENERALINIO SEKRETORIAUS PAVADUOTOJAS R MACKEVIČIUS 
 LFF GENERALINIS SEKRETORIUS PRANAS MIEŽELIS 
 LFF PREZIDENTAS VYTAUTAS DIRMEIKIS 
 LFF PREZIDENTO VYTAUTO DIRMEIKIO 
 LIAUDIES ARCHITEKTŪROS  
 LIAUDIES BUITIES MUZIEJUJE  
 LIAUDIES BUITIES MUZIEJUS  
 LIAUDIES DAINA  
 LIAUDIES DAINAS  
 LIAUDIES DAINOMIS  
 LIAUDIES DAINOS  
 LIAUDIES DAINOSE  
 LIAUDIES DAINĄ  
 LIAUDIES DAINŲ  
 LIAUDIES DEPUTATŲ  
 LIAUDIES DEPUTATŲ TARYBOS  
 LIAUDIES FRONTAS  
 LIAUDIES FRONTO  
 LIAUDIES GYNĖJAI  
 LIAUDIES GYNĖJAS  
 LIAUDIES GYNĖJŲ  
 LIAUDIES INSTRUMENTŲ  
 LIAUDIES IŠMINTIES  
 LIAUDIES IŠMINTIMI  
 LIAUDIES IŠMINTIS  
 LIAUDIES IŠMINTIS SAKO  
 LIAUDIES IŠMINTĮ  
 LIAUDIES KULTŪRA  
 LIAUDIES KULTŪROS  
 LIAUDIES KŪRYBA  
 LIAUDIES KŪRYBOS  
 LIAUDIES MASIŲ  
 LIAUDIES MEDICINA  
 LIAUDIES MEDICINOJE  
 LIAUDIES MEDICINOS  
teikti tradicinės medicinos LIAUDIES MEDICINOS IR NE MEDICINOS SVEIKATOS atgavimo paslaugas 
 LIAUDIES MEISTRO  
 LIAUDIES MEISTRŲ  
 LIAUDIES MENO  
 LIAUDIES MENĄ  
 LIAUDIES MUZIKOS  
 LIAUDIES MUZIKOS INSTRUMENTŲ  
 LIAUDIES PARTIJA  
 LIAUDIES PARTIJOS  
 LIAUDIES PRIEŠAI  
 LIAUDIES PRIEŠŲ  
 LIAUDIES ŠOKIŲ  
 LIAUDIES ŠVIETIMO  
 LIAUDIES ŪKIO  
 LIAUDININKŲ IR SOCIALDEMOKRATŲ  
 LIAUDIŠKOS MUZIKOS  
 LIAUDIŠKOS MUZIKOS KAPELA  
 LIAUDIŠKOS MUZIKOS KAPELA ŠELMIAI  
 LIAUKOS IR KITI ORGANAI  
 LIBANO SOSTINĖJE BEIRUTE  
 LIBERALAI DEMOKRATAI  
 LIBERALAI IR CENTRISTAI  
 LIBERALAI IR KONSERVATORIAI  
 LIBERALAI IR SOCIALLIBERALAI  
 LIBERALAMS IR SOCIALLIBERALAMS  
 LIBERALIŲ PAŽIŪRŲ  
 LIBERALIŲ REFORMŲ  
 LIBERALŲ DEMOKRATŲ  
 LIBERALŲ DEMOKRATŲ PARTIJA  
 LIBERALŲ DEMOKRATŲ PARTIJOS  
 LIBERALŲ DEMOKRATŲ PARTIJOS LDP  
 LIBERALŲ FRAKCIJA  
 LIBERALŲ FRAKCIJOS  
 LIBERALŲ FRAKCIJOS SENIŪNAS  
 LIBERALŲ FRAKCIJOS SENIŪNĖ DALIA KUTRAITĖ GIEDRAITIENĖ 
 LIBERALŲ IR SOCIALLIBERALŲ  
 LIBERALŲ IR SOCIALLIBERALŲ KOALICIJA  
 LIBERALŲ LYDERIS  
 LIBERALŲ SĄJUNGA  
 LIBERALŲ SĄJUNGAI  
 LIBERALŲ SĄJUNGOJE  
 LIBERALŲ SĄJUNGOS  
 LIBERALŲ SĄJUNGOS LYDERIS EUGENIJUS GENTVILAS 
 LIBERALŲ SĄJUNGOS PIRMININKAS EUGENIJUS GENTVILAS 
 LIBERALŲ SĄJUNGOS VALDYBA  
 LIBERALŲ SĄJUNGOS VICEPIRMININKAS  
 LIBERTADORES CUP TURNYRE PIETŲ AMERIKOS ŠALIŲ KLUBINIŲ KOMANDŲ  
 LIBERUM VETO  
 LICENCIJA GALIOJA NUO SPRENDIMO IŠDUOTI LICENCIJĄ  
 LICENCIJA IŠDUODAMA ... 
 LICENCIJA IŠDUOTA ... 
 LICENCIJA NR ... 
 LICENCIJAI GAUTI  
 LICENCIJAI GAUTI BUVO PATEIKTI klaidinantys duomenys; neteisingi duomenys 
 LICENCIJAVIMO IR RYŠIŲ SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS  
 LICENCIJOMS GAUTI  
 LICENCIJOS GALIOJIMAS  
 LICENCIJOS GALIOJIMAS GALI BŪTI PANAIKINTAS  
 LICENCIJOS GALIOJIMO LAIKUI  
 LICENCIJOS GALIOJIMO PABAIGOS  
 LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMAS IR PANAIKINIMAS  
 LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMO GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO LICENCIJOS GALIOJIMO PANAIKINIMO DATAS  
 LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMĄ  
 LICENCIJOS GALIOJIMĄ  
 LICENCIJOS IŠDUODAMOS  
 LICENCIJOS IŠDUOTOS VIENERIŲ METŲ LAIKOTARPIUI  
 LICENCIJOS NR ... 
 LICENCIJOS TURĖTOJAS  
 LICENCIJOS TURĖTOJAS TURI RAŠTU INFORMUOTI APIE TAI  
 LICENCIJOS TURĖTOJO  
 LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS  
 LICENCIJUOJAMA VEIKLA  
 LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS  
 LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS PAŽEIDIMUS  
 LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS PAŽEIDIMUS TURI PAŠALINTI NE VĖLIAU KAIP PER MĖNESĮ NUO LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMO  
 LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS  
 LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGŲ  
 LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGŲ LAIKYMOSI PRIEŽIŪRĄ  
 LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGŲ PRIEŽIŪRĄ  
 LICENCIJUOJAMĄ VEIKLĄ  
 LICENCIJĄ IŠDAVUSI INSTITUCIJA  
 LICENCIJĄ IŠDAVUSI INSTITUCIJA GALI IŠDUOTI LICENCIJOS dublikatą su žyma "Dublikatas" 
 LICENCIJĄ NR ... 
 LICENCIJĄ SUSTABDŽIUSI LICENCIJOS GALIOJIMĄ PANAIKINUSI LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMĄ PANAIKINUSI ... 
 LICENCIJĄ VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS  
 LICENCIJŲ GALIOJIMO SUSTABDYMAS IR PANAIKINIMAS  
 LICENCIJŲ GALIOJIMĄ  
 LICENCIJŲ IMPORTUOTI ALŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ  
 LICENCIJŲ IŠDAVIMAS  
 LICENCIJŲ IŠDAVIMO  
 LICENCIJŲ IŠDAVIMO TVARKĄ  
 LICENCIJŲ IŠDAVIMĄ  
 LICENCIJŲ TEIKTI AGENTAVIMO IR EKSPEDIJAVIMO PASLAUGAS ORO TRANSPORTE  
 LICENCIJŲ TURĖTOJAI  
 LICENCINĖS SUTARTIES SU BENDROVĖMIS AMOCO  
 LICENCINĖS ŽŪKLĖS  
 LIEJASI KRAUJAS  
 LIEJASI PER KRAŠTUS  
 LIEJOSI KRAUJAS  
 LIEJOSI PER KRAŠTUS  
 LIEKA BALSUOTI UŽ VISĄ ĮSTATYMĄ  
 LIEKA UŽ BORTO  
 LIEMENŲ KENKĖJŲ  
 LIEPIAMOJI NUOSAKA  
 LIEPIAMOSIOS NUOSAKOS  
 LIEPOJOS BALTIKA METALURGAS  
 LIEPOJOS METALURGS  
 LIEPOS IR RUGPJŪČIO  
 LIEPOS IR RUGPJŪČIO MĖNESIAIS  
 LIEPOS MĖN  
 LIEPOS MĖNESIO  
 LIEPOS MĖNESĮ  
 LIEPOS MĖNESĮ MADRIDE  
 LIEPOS PABAIGOJE  
 LIEPOS PRADŽIOJE  
 LIEPOS RUGPJŪČIO MĖN  
 LIEPOS RUGPJŪČIO MĖNESIAIS  
 LIEPOS RUGSĖJO MĖNESIAIS  
 LIEPOS VIDURYJE  
 LIEPSNOS LIEŽUVIAI  
 LIEPSNOSE ŽUVO ... 
priėjo LIEPTO GALĄ  
 LIEPĄ IR RUGPJŪTĮ  
 LIEPŲ ALĖJA  
 LIESO PIENO  
 LIESO PIENO MILTELIŲ  
 LIETAUS DEBESYS  
 LIETAUS KANALIZACIJOS  
 LIETAUS LAŠAI  
 LIETAUS VANDENS  
 LIETAUS VANDUO  
 LIETINGI ORAI  
 LIETINGU ORU  
 LIETINGĄ VASARĄ  
 LIETUI LYJANT  
 LIETUVA BE žydų 
 LIETUVA BE ATEITIES  
 LIETUVA BE MOKSLO LIETUVA BE ATEITIES  
 LIETUVA BRANGI  
 LIETUVA IR LATVIJA  
 LIETUVA IR LENKIJA  
 LIETUVA IR PASAULIS  
 LIETUVA IR RUSIJA  
 LIETUVA LATVIJA IR ESTIJA  
 LIETUVA NETEKO teisės; nepriklausomybės 
 LIETUVA NETURI ateities; ambasadų 
 LIETUVA PAGAL SAVO ĮSTATYMUS IR TARPTAUTINĘ TEISĘ GALI NAUDOTIS TEISĖMIS Į JŪROS DUGNĄ  
 LIETUVA STATOIL  
 LIETUVA TAPO nepriklausoma 
 LIETUVA TURI apsispręsti; būti nepriklausoma 
 LIETUVA TURĖJO galimybę 
 LIETUVA TĖVYNE MŪSŲ  
 LIETUVA YRA PASIRAŠIUSI laisvosios prekybos sutartis 
 LIETUVAI ATGAVUS NEPRIKLAUSOMYBĘ  
 LIETUVAI ATKŪRUS NEPRIKLAUSOMYBĘ  
 LIETUVAI ATSTOVAUJA ... 
 LIETUVAI ATSTOVAUS ... 
 LIETUVAI ATSTOVAUTI  
 LIETUVAI ATSTOVAVO ... 
 LIETUVAI INTEGRUOJANTIS Į EUROPOS SĄJUNGĄ  
 LIETUVAI IR JOS ŽMONĖMS  
 LIETUVAI IR KITOMS BALTIJOS ŠALIMS  
 LIETUVAI IR LATVIJAI  
 LIETUVAI IR LENKIJAI  
 LIETUVAI IR PASAULIUI  
 LIETUVAI LATVIJAI IR ESTIJAI  
 LIETUVAI PAGRAŽINTI  
 LIETUVAI PAGRAŽINTI DRAUGIJA  
 LIETUVAI PAGRAŽINTI DRAUGIJOS  
 LIETUVAI PASKELBUS NEPRIKLAUSOMYBĘ  
 LIETUVAI REIKIA antrojo išsivadavimo; naujos politikos; prezidento 
 LIETUVAI SIEKIANT NARYSTĖS EUROPOS SĄJUNGOJE  
 LIETUVAI STOJANT Į EUROPOS SĄJUNGĄ  
 LIETUVAI TAPUS ES NARE  
 LIETUVAI TAPUS EUROPOS SĄJUNGOS NARE  
 LIETUVAI TAPUS NEPRIKLAUSOMA VALSTYBE  
 LIETUVAI ĮSTOJUS Į EUROPOS SĄJUNGĄ  
 LIETUVIAI INTELIGENTAI  
 LIETUVIAI IR LATVIAI  
 LIETUVIAI IR LENKAI  
 LIETUVIAI IR ŽEMAIČIAI  
 LIETUVIAI IR ŽYDAI  
 LIETUVIAI JAV KARIUOMENĖJE  
 LIETUVIAI KARIAI  
 LIETUVIAI LATVIAI IR ESTAI  
 LIETUVIAI PRIE LAPTEVŲ JŪROS  
 LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ  
 LIETUVIAMS IR LENKAMS  
 LIETUVININKŲ BENDRIJOS MAŽOJI LIETUVA  
 LIETUVIUS IR LENKUS  
 LIETUVIŠKA DAINA  
 LIETUVIŠKA DVASIA  
 LIETUVIŠKA KNYGA  
 LIETUVIŠKA MOKYKLA  
 LIETUVIŠKA SPAUDA  
 LIETUVIŠKA TEMATIKA  
 LIETUVIŠKAI KNYGAI  
 LIETUVIŠKAI KULTŪRAI UGDYTI LIETUVOS FILIALO  
 LIETUVIŠKAI MOKYKLAI  
 LIETUVIŠKAIS RAŠMENIMIS  
 LIETUVIŠKAS DAINAS  
 LIETUVIŠKAS KNYGAS  
 LIETUVIŠKAS MIDUS  
 LIETUVIŠKAS MOKYKLAS  
 LIETUVIŠKAS PAMALDAS  
 LIETUVIŠKAS PREKES  
 LIETUVIŠKAS ŽODIS  
 LIETUVIŠKI BALDAI  
 LIETUVIŠKI LAIKRAŠČIAI  
 LIETUVIŠKI ŽODŽIAI  
 LIETUVIŠKO KAIMO  
 LIETUVIŠKO LAIKRAŠČIO  
 LIETUVIŠKO MIDAUS  
 LIETUVIŠKO RAŠTO  
 LIETUVIŠKO ŽODŽIO  
 LIETUVIŠKOJE ENCIKLOPEDIJOJE  
 LIETUVIŠKOJE MOKYKLOJE  
 LIETUVIŠKOJE SPAUDOJE  
 LIETUVIŠKOJI ENCIKLOPEDIJA  
 LIETUVIŠKOJI TARYBINĖ ENCIKLOPEDIJA  
 LIETUVIŠKOMS MOKYKLOMS  
 LIETUVIŠKOMS PREKĖMS  
 LIETUVIŠKOS DAINOS  
 LIETUVIŠKOS DRAMATURGIJOS  
 LIETUVIŠKOS DVASIOS  
 LIETUVIŠKOS KILMĖS  
 LIETUVIŠKOS KILMĖS VARDAI  
 LIETUVIŠKOS KNYGOS  
 LIETUVIŠKOS KULTŪROS  
 LIETUVIŠKOS MADOS  
 LIETUVIŠKOS MOKYKLOS  
 LIETUVIŠKOS MUZIKOS  
 LIETUVIŠKOS PAMALDOS  
 LIETUVIŠKOS PASAKOS  
 LIETUVIŠKOS PREKĖS  
 LIETUVIŠKOS SPAUDOS  
 LIETUVIŠKOS SPAUDOS DRAUDIMO  
 LIETUVIŠKOS SPAUDOS DRAUDIMĄ  
 LIETUVIŠKOSE MOKYKLOSE  
 LIETUVIŠKUS LAIKRAŠČIUS  
 LIETUVIŠKUS MAISTO PRODUKTUS  
 LIETUVIŠKUS ŽODŽIUS  
 LIETUVIŠKĄ KNYGĄ  
 LIETUVIŠKĄ MOKYKLĄ  
 LIETUVIŠKĄ MUZIKĄ  
 LIETUVIŠKĄ PASĄ  
 LIETUVIŠKĄ PREKĘ  
 LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ  
 LIETUVIŠKĄ ŽODĮ  
 LIETUVIŠKŲ BALDŲ  
 LIETUVIŠKŲ DAINŲ  
 LIETUVIŠKŲ FILMŲ  
 LIETUVIŠKŲ GAMINIŲ  
 LIETUVIŠKŲ GIESMIŲ  
 LIETUVIŠKŲ KLASIŲ  
 LIETUVIŠKŲ KNYGŲ  
 LIETUVIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ  
 LIETUVIŠKŲ MAISTO PRODUKTŲ  
 LIETUVIŠKŲ MOKYKLŲ  
 LIETUVIŠKŲ PATIEKALŲ  
 LIETUVIŠKŲ PREKIŲ  
 LIETUVIŠKŲ VADOVĖLIŲ  
 LIETUVIŠKŲ ŽODŽIŲ  
 LIETUVIŲ AKTYVISTŲ FRONTAS  
 LIETUVIŲ AKTYVISTŲ FRONTO  
 LIETUVIŲ AUTORIŲ  
 LIETUVIŲ BAJORŲ  
 LIETUVIŲ BALSAS  
 LIETUVIŲ BENDRINĖS KALBOS  
 LIETUVIŲ BENDRUOMENEI  
 LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ  
 LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS  
 LIETUVIŲ DAILININKŲ  
 LIETUVIŲ DAILININKŲ TAPYBOS DARBUS  
 LIETUVIŲ DAILĖS  
 LIETUVIŲ DRAMATURGIJOS  
 LIETUVIŲ DRAMATURGIJOS PASTATYMO  
 LIETUVIŲ DRAUGIJOS NUKENTĖJUSIEMS DĖL KARO ŠELPTI  
 LIETUVIŲ DRAUGIJOS NUKENTĖJUSIEMS NUO KARO ŠELPTI  
 LIETUVIŲ EGZODO  
 LIETUVIŲ EMIGRANTŲ  
 LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA  
 LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOJE  
 LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS  
 LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ  
 LIETUVIŲ GRĮŽIMO IR INTEGRACIJOS TĖVYNĖJE  
 LIETUVIŲ INTELIGENTIJA  
 LIETUVIŲ INTELIGENTŲ  
 LIETUVIŲ IR ANGLŲ KALBOMIS  
 LIETUVIŲ IR BALTARUSIŲ  
 LIETUVIŲ IR DANŲ  
 LIETUVIŲ IR GUDŲ  
 LIETUVIŲ IR KITŲ TAUTŲ  
 LIETUVIŲ IR LATVIŲ  
 LIETUVIŲ IR LENKŲ  
 LIETUVIŲ IR LENKŲ KALBOMIS  
 LIETUVIŲ IR LENKŲ SANTYKIŲ  
 LIETUVIŲ IR PRŪSŲ  
 LIETUVIŲ IR RUSŲ  
 LIETUVIŲ IR RUSŲ KALBOMIS  
 LIETUVIŲ IR VOKIEČIŲ  
 LIETUVIŲ IR VOKIEČIŲ KALBOMIS  
 LIETUVIŲ IR ŽEMAIČIŲ  
 LIETUVIŲ IR ŽYDŲ  
 LIETUVIŲ IR ŽYDŲ SANTYKIAI  
 LIETUVIŲ IR ŽYDŲ SANTYKIUS  
 LIETUVIŲ IR ŽYDŲ SANTYKIŲ  
 LIETUVIŲ ISTORIOGRAFIJOJE  
 LIETUVIŲ ISTORIOGRAFIJOS  
 LIETUVIŲ IŠEIVIJOS  
 LIETUVIŲ IŠEIVIŲ  
 LIETUVIŲ JAUNIMO  
 LIETUVIŲ K  
 LIETUVIŲ KALBA  
 LIETUVIŲ KALBA ANT TABAKO GAMINIŲ PAKUOČIŲ  
 LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA  
 LIETUVIŲ KALBAI  
 LIETUVIŲ KALBOJE  
 LIETUVIŲ KALBOS  
 LIETUVIŲ KALBOS DĖSTYMO  
 LIETUVIŲ KALBOS EGZAMINAS  
 LIETUVIŲ KALBOS EGZAMINO  
 LIETUVIŲ KALBOS EGZAMINO RAŠTU  
 LIETUVIŲ KALBOS EGZAMINĄ  
 LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA  
 LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKOJE  
 LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKOS  
 LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKĄ  
 LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTAS  
 LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTE  
 LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTO  
 LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTO VYRESNIOJI MOKSLINĖ BENDRADARBĖ  
 LIETUVIŲ KALBOS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ  
 LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS  
 LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS INSTITUTE  
 LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS INSTITUTO  
 LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYMO METODIKOS  
 LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYTOJA  
 LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYTOJAS  
 LIETUVIŲ KALBOS ISTORIJOS  
 LIETUVIŲ KALBOS KATEDROJE  
 LIETUVIŲ KALBOS KATEDROS  
 LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJAI  
 LIETUVIŲ KALBOS LINKSNIŲ IR PRIELINKSNIŲ  
 LIETUVIŲ KALBOS MOKOVAS  
 LIETUVIŲ KALBOS MOKYMO  
 LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJA  
 LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJĄ  
 LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJŲ  
 LIETUVIŲ KALBOS MOKĖJIMAS  
 LIETUVIŲ KALBOS MOKĖJIMO  
 LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBOS  
 LIETUVIŲ KALBOS SINTAKSĖ  
 LIETUVIŲ KALBOS SINTAKSĖS  
 LIETUVIŲ KALBOS STILISTIKOS  
 LIETUVIŲ KALBOS TARMĖS  
 LIETUVIŲ KALBOS TEKSTYNAS  
 LIETUVIŲ KALBOS VADOVĖLIS  
 LIETUVIŲ KALBOS VARTOJIMO  
 LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS  
 LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNE  
 LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNO  
 LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNUI  
 LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNĄ  
 LIETUVIŲ KALBOS ŽODŽIŲ  
 LIETUVIŲ KALBOTYROS KLAUSIMAI  
 LIETUVIŲ KALBĄ  
 LIETUVIŲ KALBĄ IR LITERATŪRĄ  
 LIETUVIŲ KARIUOMENĖS  
 LIETUVIŲ KARIŲ  
 LIETUVIŲ KATALIKŲ  
 LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO  
 LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJA  
 LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS  
 LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS AKADEMIKAS  
 LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS CENTRO VALDYBA  
 LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS LKMA  
 LIETUVIŲ KILMĖS  
 LIETUVIŲ KILMĖS ASMENIMS  
 LIETUVIŲ KILMĖS IŠ ROMĖNŲ  
 LIETUVIŲ KOLONIJA  
 LIETUVIŲ KOMPOZITORIŲ  
 LIETUVIŲ KULTŪRA  
 LIETUVIŲ KULTŪRAI  
 LIETUVIŲ KULTŪROJE  
 LIETUVIŲ KULTŪROS  
 LIETUVIŲ KULTŪRĄ  
 LIETUVIŲ KUNIGŲ  
 LIETUVIŲ LATVIŲ IR ESTŲ  
 LIETUVIŲ LENKŲ  
 LIETUVIŲ LIAUDIES  
 LIETUVIŲ LIAUDIES DAINA  
 LIETUVIŲ LIAUDIES DAINAS  
 LIETUVIŲ LIAUDIES DAINOS  
 LIETUVIŲ LIAUDIES DAINOSE  
 LIETUVIŲ LIAUDIES DAINĄ  
 LIETUVIŲ LIAUDIES DAINŲ  
 LIETUVIŲ LIAUDIES MENE  
 LIETUVIŲ LIAUDIES MENO  
 LIETUVIŲ LIAUDIES MUZIKOS INSTRUMENTAI  
 LIETUVIŲ LIAUDIES PAPROČIUOSE  
 LIETUVIŲ LITERATŪRA  
 LIETUVIŲ LITERATŪRAI  
 LIETUVIŲ LITERATŪROJE  
 LIETUVIŲ LITERATŪROS  
 LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS  
 LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTE  
 LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTO  
 LIETUVIŲ LITERATŪROS ISTORIJA  
 LIETUVIŲ LITERATŪROS ISTORIJOS  
 LIETUVIŲ LITERATŪROS ISTORIJĄ  
 LIETUVIŲ LITERATŪROS KATEDROS  
 LIETUVIŲ LITERATŪROS KLASIKAS  
 LIETUVIŲ LITERATŪROS KLASIKO  
 LIETUVIŲ LITERATŪRĄ  
 LIETUVIŲ MITOLOGIJA  
 LIETUVIŲ MITOLOGIJOS  
 LIETUVIŲ MOKSLO DRAUGIJA  
 LIETUVIŲ MOKSLO DRAUGIJAI  
 LIETUVIŲ MOKSLO DRAUGIJOS  
 LIETUVIŲ MOTERŲ  
 LIETUVIŲ MUZIKOS  
 LIETUVIŲ NACIONALINĖ PARTIJA JAUNOJI LIETUVA  
 LIETUVIŲ NACIONALINĖS PARTIJOS JAUNOJI LIETUVA  
 LIETUVIŲ NACIONALINĖS PARTIJOS JAUNOJI LIETUVA VADAS  
 LIETUVIŲ POETŲ  
 LIETUVIŲ POEZIJOJE  
 LIETUVIŲ POEZIJOS  
 LIETUVIŲ PROZOJE  
 LIETUVIŲ PROZOS  
 LIETUVIŲ RAŠTIJOS  
 LIETUVIŲ RAŠYTOJAS  
 LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ  
 LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS  
 LIETUVIŲ RUSŲ IR ANGLŲ KALBOMIS  
 LIETUVIŲ SKAITYTOJUI  
 LIETUVIŲ SPAUDOJE  
 LIETUVIŲ SPAUDOS  
 LIETUVIŲ STUDENTŲ  
 LIETUVIŲ TAUTA  
 LIETUVIŲ TAUTAI  
 LIETUVIŲ TAUTINEI MAŽUMAI  
 LIETUVIŲ TAUTININKŲ SĄJUNGA  
 LIETUVIŲ TAUTININKŲ SĄJUNGOS  
 LIETUVIŲ TAUTININKŲ SĄJUNGOS KOALICIJOS KELTŲ KANDIDATŲ SĄRAŠĄ  
 LIETUVIŲ TAUTININKŲ SĄJUNGOS PIRMININKAS RIMANTAS SMETONA 
 LIETUVIŲ TAUTINIO ATGIMIMO  
 LIETUVIŲ TAUTINIO JUDĖJIMO  
 LIETUVIŲ TAUTOJE  
 LIETUVIŲ TAUTOS  
 LIETUVIŲ TAUTOS GENOCIDAS  
 LIETUVIŲ TAUTOS GENOCIDĄ  
 LIETUVIŲ TAUTOS ISTORIJOJE  
 LIETUVIŲ TAUTOS SUKILIMO IR LAIKINOSIOS VYRIAUSYBĖS  
 LIETUVIŲ TAUTOSAKA  
 LIETUVIŲ TAUTOSAKOJE  
 LIETUVIŲ TAUTOSAKOS  
 LIETUVIŲ TAUTYBĖS  
 LIETUVIŲ TAUTĄ  
 LIETUVIŲ TEATRO  
 LIETUVIŲ TRADICIJŲ METRAŠTININKUI  
 LIETUVIŲ TREMTINIŲ  
 LIETUVIŲ VAIKŲ LITERATŪROS  
 LIETUVIŲ VALSTIEČIŲ  
 LIETUVIŲ VISUOMENĖ  
 LIETUVIŲ VISUOMENĖS  
 LIETUVIŲ ŠEIMA IR PAPROČIAI  
 LIETUVIŲ ŠEIMOS  
 LIETUVIŲ ŽEMES  
 LIETUVIŲ ŽEMIŲ  
 LIETUVIŲ ŽYDŲ SANTYKIAI  
 LIETUVOJE AKREDITUOTI UŽSIENIO ŠALIŲ KARO ATAŠĖ  
 LIETUVOJE AR UŽSIENYJE  
 LIETUVOJE AUGA savaime; nauja karta 
 LIETUVOJE AUGINAMA ... 
 LIETUVOJE BEI UŽSIENYJE  
 LIETUVOJE GAMINAMŲ ... 
 LIETUVOJE GYVENANTYS asmenys; rusai; lenkai 
 LIETUVOJE GYVENANČIŲ tautinių mažumų; užsieniečių; žmonių; rusų 
 LIETUVOJE GYVENANČIŲ TAUTINIŲ MAŽUMŲ  
 LIETUVOJE IR ESTIJOJE  
 LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE  
 LIETUVOJE IR KITOSE BALTIJOS ŠALYSE  
 LIETUVOJE IR KITOSE ŠALYSE  
 LIETUVOJE IR LATVIJOJE  
 LIETUVOJE IR LENKIJOJE  
 LIETUVOJE IR PASAULYJE  
 LIETUVOJE IR RUSIJOJE  
 LIETUVOJE IR UŽ JOS RIBŲ  
 LIETUVOJE IR UŽSIENIO ŠALYSE TRANSPORTO PRIEMONĖMIS KURIŲ MATMENYS SU KROVINIU AR BE JO VIRŠIJA LEIDŽIAMUS MATMENIS  
 LIETUVOJE IR UŽSIENYJE  
 LIETUVOJE KAIP IR KITOSE ŠALYSE  
 LIETUVOJE KAIP IR VISOJE EUROPOJE  
 LIETUVOJE LANKĖSI ... 
 LIETUVOJE LATVIJOJE IR ESTIJOJE  
dirba LIETUVOJE PAGAL darbo sutartį 
 LIETUVOJE PER METUS gimsta ... 
 LIETUVOJE PIRMĄ KARTĄ buvo ...; lankėsi ... 
kai LIETUVOJE PRASIDĖJO atgimimas; akcija 
 LIETUVOJE VEIKIA ... 
 LIETUVOJE VEIKIANČIOS įmonės; firmos 
 LIETUVOJE VEIKIANČIŲ komercinių bankų; įmonių 
 LIETUVOJE VIEŠĖJO ... 
 LIETUVOJE ŠIUO METU galioja; gyvena; veikia; yra; nėra 
 LIETUVOS AEROKLUBAS  
 LIETUVOS AEROKLUBO  
 LIETUVOS AIDAS  
 LIETUVOS AIDAS  
 LIETUVOS AIDE  
 LIETUVOS AIDO  
 LIETUVOS AIDO GALERIJA  
 LIETUVOS AIDO GALERIJOJE  
 LIETUVOS AIDO KULTŪROS priedas 
 LIETUVOS AIDO SKAITYTOJAMS  
 LIETUVOS AIDO ŽINIOMIS  
 LIETUVOS AIDS CENTRO DIREKTORIUS SAULIUS ČAPLINSKAS 
 LIETUVOS AIDUI  
 LIETUVOS AIDUI IŠ ATĖNŲ  
 LIETUVOS AIDĄ  
 LIETUVOS AKCINIAME INOVACINIAME BANKE  
 LIETUVOS AKCINIAME INOVACINIAME IR LITIMPEKS BANKUOSE  
 LIETUVOS AKCINIO INOVACINIO BANKO  
 LIETUVOS AKCINIO INOVACINIO BANKO KAUNO FILIALE  
 LIETUVOS AKCINIO INOVACINIO BANKO KAUNO FILIALUI  
 LIETUVOS AKCINIO INOVACINIO BANKO LAIB  
 LIETUVOS AKCINIO INOVACINIO IR LITIMPEKS BANKŲ  
 LIETUVOS AKLŲJŲ  
 LIETUVOS AKLŲJŲ BIBLIOTEKA  
 LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ  
 LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ SĄJUNGA  
 LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ SĄJUNGOS  
 LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ SĄJUNGOS BEI LIETUVOS KURČIŲJŲ DRAUGIJOS IR LIETUVOS INVALIDŲ DRAUGIJOS  
 LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ UGDYMO CENTRE  
 LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ UGDYMO CENTRO  
 LIETUVOS AKROBATINIO SKRAIDYMO  
 LIETUVOS AMBASADA  
 LIETUVOS AMBASADAI  
 LIETUVOS AMBASADOJE  
 LIETUVOS AMBASADORIUMI  
 LIETUVOS AMBASADORIUS  
 LIETUVOS AMBASADORIŲ  
 LIETUVOS AMBASADOS  
 LIETUVOS ANTROJO PASAULINIO KARO ANTIHITLERINĖS KOALICIJOS PUSĖJE  
 LIETUVOS ARCHEOLOGIJOS  
 LIETUVOS ARCHITEKTŪROS  
 LIETUVOS ARCHYVŲ  
 LIETUVOS ARCHYVŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIUS GEDIMINAS ILGŪNAS 
 LIETUVOS ARCHYVŲ DEPARTAMENTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO patvirtintas Slaptosios raštvedybos taisykles 
 LIETUVOS ARCHYVŲ FONDO  
 LIETUVOS ARCHYVŲ GENERALINĖS DIREKCIJOS  
 LIETUVOS ATEITIES  
 LIETUVOS ATEITIMI  
 LIETUVOS ATEITIS  
 LIETUVOS ATEITĮ  
 LIETUVOS ATEIČIAI  
 LIETUVOS ATGIMIMO  
 LIETUVOS ATSTOVAI  
 LIETUVOS ATSTOVAS  
 LIETUVOS ATSTOVUI  
 LIETUVOS ATSTOVYBĖS  
 LIETUVOS ATSTOVĖ  
 LIETUVOS ATSTOVŲ  
 LIETUVOS ATŽVILGIU  
 LIETUVOS AUKŠTOJO MOKSLO  
 LIETUVOS AUKŠTOSIOS MOKYKLOS  
 LIETUVOS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE  
 LIETUVOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ  
 LIETUVOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ  
 LIETUVOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ ĮSTATYMO PROJEKTĄ  
 LIETUVOS AUKŠČIAUSIASIS TEISMAS  
 LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO  
 LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ KOLEGIJAI  
 LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PIRMININKO PADĖJĖJAS  
 LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PIRMININKUI LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIAM PROKURORUI IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLIERIUI  
 LIETUVOS AUTOMOBILIŲ DUJŲ ĮRANGOS MONTUOTOJŲ  
 LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJOS  
 LIETUVOS AUTORIŲ TEISIŲ GYNIMO ASOCIACIJOS  
 LIETUVOS AUTORIŲ TEISIŲ GYNIMO ASOCIACIJOS AGENTŪRA  
 LIETUVOS AVIACIJOS  
 LIETUVOS AVIALINIJOS  
 LIETUVOS AVIALINIJŲ  
 LIETUVOS AVIALINIJŲ LĖKTUVU  
 LIETUVOS BADMINTONO  
 LIETUVOS BAJORAI  
 LIETUVOS BAJORAI IR JŲ SEIMELIAI  
 LIETUVOS BAJORŲ  
 LIETUVOS BALTOSIOS  
 LIETUVOS BALTŲJŲ KIAULIŲ  
 LIETUVOS BALTŲJŲ VEISLĖS  
 LIETUVOS BANKAS  
 LIETUVOS BANKE  
 LIETUVOS BANKO  
 LIETUVOS BANKO ATSISKAITYMŲ IR APSKAITOS  
 LIETUVOS BANKO SKELBIAMĄ LITO IR UŽSIENIO VALIUTOS SANTYKĮ  
 LIETUVOS BANKO VALDYBA  
 LIETUVOS BANKO VALDYBOS  
 LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS REINOLDIJUS ŠARKINAS; K RATKEVIČIUS 
 LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKO  
 LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKO PAVADUOTOJĄ  
 LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKU  
 LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKĄ K RATKEVIČIŲ 
 LIETUVOS BANKU  
 LIETUVOS BANKUI  
 LIETUVOS BANKĄ  
 LIETUVOS BANKŲ  
 LIETUVOS BANKŲ ASOCIACIJOS PREZIDENTAS EDUARDAS VILKELIS 
 LIETUVOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO  
 LIETUVOS BAŽNYTINĖS PROVINCIJOS  
 LIETUVOS BAŽNYTINĘ PROVINCIJĄ  
 LIETUVOS BAŽNYČIOS  
 LIETUVOS BAŽNYČIŲ  
 LIETUVOS BEI UŽSIENIO  
 LIETUVOS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOS  
 LIETUVOS BIBLIJOS DRAUGIJA  
 LIETUVOS BIBLIJOS DRAUGIJOS  
 LIETUVOS BIUDŽETUI  
 LIETUVOS BOKSO  
 LIETUVOS BOKSO FEDERACIJOS LBF  
 LIETUVOS BĖGIMO MĖGĖJŲ ASOCIACIJOS PREZIDENTAS  
 LIETUVOS CARITAS  
 LIETUVOS CARITAS FEDERACIJOS  
 LIETUVOS CARITAS GENERALINIS DIREKTORIUS KUN R GRIGAS 
 LIETUVOS CENTRINIO VALSTYBĖS ARCHYVO  
 LIETUVOS CENTRINIO VERTYBINIŲ POPIERIŲ DEPOZITORIUMO  
 LIETUVOS CENTRO SĄJUNGA  
 LIETUVOS CENTRO SĄJUNGOS  
 LIETUVOS DAILININKŲ SATYRA  
 LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGOS  
 LIETUVOS DAILIOJO ČIUOŽIMO čempionas 
 LIETUVOS DAILĖS  
 LIETUVOS DAILĖS MUZIEJAUS  
 LIETUVOS DAILĖS MUZIEJAUS DIREKTORIUS ROMUALDAS BUDRYS 
 LIETUVOS DAILĖS MUZIEJUS KVIEČIA Į EKSKURSIJĄ PASIVAIKŠČIOJIMAS IŠ RADVILŲ Į CHODKEVIČIŲ RŪMUS PASIVAIKŠČIOJIMAS TARP SENOJO ARSENALO IR KATEDROS  
 LIETUVOS DALIS  
 LIETUVOS DALYJE  
 LIETUVOS DARBININKŲ SĄJUNGOS  
 LIETUVOS DARBO BIRŽA  
 LIETUVOS DARBO BIRŽOS  
 LIETUVOS DELEGACIJA  
 LIETUVOS DELEGACIJAI  
 LIETUVOS DELEGACIJOS  
 LIETUVOS DEMOKRATINĖ DARBO PARTIJA  
 LIETUVOS DEMOKRATINĖS DARBO PARTIJOS FRAKCIJA  
 LIETUVOS DEMOKRATŲ PARTIJA  
 LIETUVOS DIABETO ASOCIACIJA  
 LIETUVOS DIABETO ASOCIACIJOS PREZIDENTĖ  
 LIETUVOS DIDIEJI KUNIGAIKŠČIAI  
 LIETUVOS DIDIKŲ  
 LIETUVOS DIDYSIS KUNIGAIKŠTIS GEDIMINAS 
 LIETUVOS DIDŽIAJAM KUNIGAIKŠČIUI  
 LIETUVOS DIDŽIOJI KUNIGAIKŠTYSTĖ  
 LIETUVOS DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO ALGIRDO; GEDIMINO; VYTAUTO; KĘSTUČIO 
 LIETUVOS DIDŽIOJOJE KUNIGAIKŠTYSTĖJE  
 LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS  
 LIETUVOS DIDŽIUOJU KUNIGAIKŠČIU  
 LIETUVOS DIDŽIĄJĄ KUNIGAIKŠTYSTĘ  
 LIETUVOS DIDŽIŲJŲ KUNIGAIKŠČIŲ  
 LIETUVOS DIPLOMATAI  
 LIETUVOS DIPLOMATIJA  
 LIETUVOS DIPLOMATIJOS  
 LIETUVOS DRAUDIMAS  
 LIETUVOS DRAUDIMO  
 LIETUVOS DUJAS  
 LIETUVOS DUJOMS  
 LIETUVOS DUJOS  
 LIETUVOS DUJŲ  
 LIETUVOS DUJŲ AKCIJŲ PAKETĄ  
 LIETUVOS DUJŲ GENERALINIS DIREKTORIUS K ŠUMACHERIS 
 LIETUVOS DUJŲ PRIVATIZAVIME  
 LIETUVOS DUJŲ PRIVATIZAVIMO  
 LIETUVOS DUJŲ PRIVATIZAVIMĄ  
 LIETUVOS DVARŲ KULTŪRA  
 LIETUVOS DVIRATININKAS RAIMONDAS RUMŠAS ATSTOVAUJANTIS ITALIJOS KOMANDAI FASSA BORTOLO  
 LIETUVOS DVIRAČIŲ SPORTO FEDERACIJA  
 LIETUVOS EKIPA  
 LIETUVOS EKIPOS  
 LIETUVOS EKONOMIKA  
 LIETUVOS EKONOMIKAI  
 LIETUVOS EKONOMIKOJE  
 LIETUVOS EKONOMIKOS  
 LIETUVOS EKONOMIKĄ  
 LIETUVOS EKSPORTO IR IMPORTO  
 LIETUVOS ENERGETIKOS  
 LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS  
 LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO  
 LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO VYRESNYSIS MOKSLINIS BENDRADARBIS  
 LIETUVOS ENERGIJA  
 LIETUVOS ENERGIJA IR LIETUVOS DUJOS  
 LIETUVOS ENERGIJAI  
 LIETUVOS ENERGIJOS  
 LIETUVOS ENERGIJOS VALDYBOS PIRMININKAS AKADEMIKAS JURGIS VILEMAS 
 LIETUVOS ENERGIJĄ  
 LIETUVOS ESTIJOS IR LATVIJOS  
 LIETUVOS FILATELIJOS PARODA  
 LIETUVOS FILOSOFIJOS IR SOCIOLOGIJOS INSTITUTAS  
 LIETUVOS FILOSOFIJOS IR SOCIOLOGIJOS INSTITUTO  
 LIETUVOS FIZINIO LAVINIMOSI  
 LIETUVOS FUTBOLININKAI  
 LIETUVOS FUTBOLO  
 LIETUVOS FUTBOLO A LYGOS ČEMPIONATO  
 LIETUVOS FUTBOLO FEDERACIJA  
 LIETUVOS FUTBOLO FEDERACIJOS  
 LIETUVOS FUTBOLO FEDERACIJOS LFF  
 LIETUVOS FUTBOLO LYGA A GRUPĖ  
 LIETUVOS FUTBOLO RINKTINĖ  
 LIETUVOS FUTBOLO ČEMPIONATAS  
 LIETUVOS FUTBOLO ČEMPIONATO  
 LIETUVOS FUTBOLUI  
 LIETUVOS GAMINTOJAI  
 LIETUVOS GAMINTOJŲ  
 LIETUVOS GAMTA  
 LIETUVOS GARBĖS  
 LIETUVOS GARBĖS KONSULAS  
 LIETUVOS GELEŽINKELIAI  
 LIETUVOS GELEŽINKELIAMS  
 LIETUVOS GELEŽINKELIUOSE  
 LIETUVOS GELEŽINKELIŲ  
 LIETUVOS GENERALINIS KONSULAS  
 LIETUVOS GENERALINĖ PROKURATŪRA  
 LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA IŠDAVĖ LEIDIMUS UŽSIIMTI ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIU TYRIMU ŠIOMS ĮMONĖMS ... 
 LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS PRIE STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS  
 LIETUVOS GIMNASTIKOS IR SPORTO FEDERACIJA  
 LIETUVOS GINKLUOTŲJŲ PAJĖGŲ  
 LIETUVOS GYDYTOJŲ SĄJUNGA  
 LIETUVOS GYDYTOJŲ SĄJUNGOS  
 LIETUVOS GYNYBOS ATAŠĖ  
 LIETUVOS GYVENIME  
 LIETUVOS GYVENIMO  
 LIETUVOS GYVENIMO LOGIKOS PARTIJA  
 LIETUVOS GYVENTOJAI  
 LIETUVOS GYVENTOJAMS  
 LIETUVOS GYVENTOJAS  
 LIETUVOS GYVENTOJUS  
 LIETUVOS GYVENTOJŲ  
 LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDAS  
 LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRAS  
 LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRO  
 LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRO REORGANIZAVIMO  
 LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRUI  
 LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDĄ  
 LIETUVOS GYVENTOJŲ INDĖLIŲ  
 LIETUVOS GYVULININKYSTĖS INSTITUTAS  
 LIETUVOS GYVULININKYSTĖS INSTITUTO  
 LIETUVOS GYVŪNŲ GLOBOS DRAUGIJOS  
 LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS  
 LIETUVOS HIMNAS  
 LIETUVOS HIMNĄ  
 LIETUVOS II EUCHARISTINIAM KONGRESUI  
 LIETUVOS II EUCHARISTINIO KONGRESO  
 LIETUVOS INTEGRACIJOS Į EUROPOS SĄJUNGĄ  
 LIETUVOS INTERESAMS  
 LIETUVOS INTERESUS  
 LIETUVOS INVALIDŲ DRAUGIJOS  
 LIETUVOS INVALIDŲ REIKALŲ TARYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 LIETUVOS IR BALTARUSIJOS  
 LIETUVOS IR BALTARUSIJOS SIENĄ  
 LIETUVOS IR DANIJOS  
 LIETUVOS IR DIDŽIOSIOS BRITANIJOS  
 LIETUVOS IR DIDŽIOSIOS BRITANIJOS RINKOS IR VIEŠOSIOS NUOMONĖS TYRIMŲ KOMPANIJA BALTIJOS TYRIMAI  
 LIETUVOS IR ES  
 LIETUVOS IR ESTIJOS  
 LIETUVOS IR ITALIJOS  
 LIETUVOS IR IZRAELIO  
 LIETUVOS IR IŠEIVIJOS  
 LIETUVOS IR JAV  
 LIETUVOS IR KINIJOS  
 LIETUVOS IR KITŲ BALTIJOS VALSTYBIŲ  
 LIETUVOS IR KITŲ BALTIJOS ŠALIŲ  
 LIETUVOS IR KITŲ ŠALIŲ  
 LIETUVOS IR LATVIJOS  
 LIETUVOS IR LENKIJOS  
 LIETUVOS IR LENKIJOS PASIENYJE  
 LIETUVOS IR LENKIJOS SANTYKIAI  
 LIETUVOS IR LENKIJOS SANTYKIUS  
 LIETUVOS IR LENKIJOS SANTYKIŲ  
 LIETUVOS IR LENKIJOS SEIMO NARIŲ  
 LIETUVOS IR LENKIJOS SIENĄ  
 LIETUVOS IR LENKIJOS VALSTYBĖS  
 LIETUVOS IR NORVEGIJOS  
 LIETUVOS IR PRANCŪZIJOS  
 LIETUVOS IR RUSIJOS  
 LIETUVOS IR SSRS  
 LIETUVOS IR SUOMIJOS  
 LIETUVOS IR UKRAINOS  
 LIETUVOS IR UŽSIENIO  
 LIETUVOS IR UŽSIENIO ŠALIŲ  
 LIETUVOS IR VENGRIJOS  
 LIETUVOS IR VOKIETIJOS  
 LIETUVOS IR VOKIETIJOS UAB  
 LIETUVOS IR ČEKIJOS  
 LIETUVOS IR ŠVEDIJOS  
 LIETUVOS ISTORIJA  
 LIETUVOS ISTORIJA OKUPANTŲ REPLĖSE HENRIKAS ŽEMELIS TĘSINYS PRADŽIA NR ... 
 LIETUVOS ISTORIJAI  
 LIETUVOS ISTORIJAI IR KULTŪRAI  
 LIETUVOS ISTORIJOJE  
 LIETUVOS ISTORIJOS  
 LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTO  
 LIETUVOS ISTORIJOS METRAŠTIS  
 LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJAUS FONDŲ  
 LIETUVOS ISTORIJĄ  
 LIETUVOS ISTORINIO DVASINIO BEI SOCIALINIO palikimo dalį 
 LIETUVOS IŠLAISVINIMO  
 LIETUVOS JAUNIMAS  
 LIETUVOS JAUNIMO  
 LIETUVOS JAUNIMO RINKTINĖ  
 LIETUVOS JAUNIMO TEATRAS  
 LIETUVOS JAUNIMUI  
 LIETUVOS JAUNIMĄ  
 LIETUVOS JAUNIŲ  
 LIETUVOS JAUNIŲ RINKTINĖ  
 LIETUVOS JAUNUČIŲ  
 LIETUVOS JERUZALĖ  
 LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTEI  
 LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖ  
 LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖS  
 LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖS LISCO  
 LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĘ  
 LIETUVOS KAIMAS  
 LIETUVOS KAIME  
 LIETUVOS KAIMO  
 LIETUVOS KAIMĄ  
 LIETUVOS KAMERINIO ORKESTRO  
 LIETUVOS KAMERINIS ORKESTRAS  
 LIETUVOS KANKINIŲ  
 LIETUVOS KARALIAUS MINDAUGO  
 LIETUVOS KARALIUMI  
 LIETUVOS KARIAI  
 LIETUVOS KARININKŲ  
 LIETUVOS KARININKŲ RAMOVĖS  
 LIETUVOS KARININKŲ RAMOVĖS SENIŪNŲ TARYBOS PIRMININKAS  
 LIETUVOS KARINIŲ JŪRŲ PAJĖGŲ  
 LIETUVOS KARINIŲ ORO PAJĖGŲ  
 LIETUVOS KARIUOMENEI  
 LIETUVOS KARIUOMENĖ  
 LIETUVOS KARIUOMENĖJE  
 LIETUVOS KARIUOMENĖS  
 LIETUVOS KARIUOMENĖS KŪRĖJŲ SAVANORIŲ  
 LIETUVOS KARIUOMENĖS SAVANORIS  
 LIETUVOS KARIUOMENĖS VADAS GENEROLAS JONAS ANDRIŠKEVIČIUS 
 LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠTABO  
 LIETUVOS KARIUOMENĘ  
 LIETUVOS KARIŲ  
 LIETUVOS KARO AKADEMIJA  
 LIETUVOS KARO AKADEMIJOJE  
 LIETUVOS KARO AKADEMIJOS  
 LIETUVOS KARO AVIACIJOS  
 LIETUVOS KATALIKIŲ MOTERŲ SĄJUNGOS  
 LIETUVOS KATALIKŲ  
 LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIA  
 LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIAI  
 LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS  
 LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS  
 LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKĄ  
 LIETUVOS KATECHETIKOS CENTRO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA  
 LIETUVOS KELIUOSE  
 LIETUVOS KINO STUDIJOJE  
 LIETUVOS KINO STUDIJOS  
 LIETUVOS KINOLOGŲ DRAUGIJOS  
 LIETUVOS KOLPINGO DRAUGIJOS  
 LIETUVOS KOMANDA  
 LIETUVOS KOMANDAI  
 LIETUVOS KOMANDOS  
 LIETUVOS KOMERCINIAI BANKAI  
 LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS  
 LIETUVOS KONSERVATORIAI  
 LIETUVOS KONSTITUCIJA  
 LIETUVOS KONSTITUCIJOS  
 LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS LINAS LINKEVIČIUS 
 LIETUVOS KRAŠTOTYROS DRAUGIJOS  
 LIETUVOS KREPŠININKAI  
 LIETUVOS KREPŠININKAS  
 LIETUVOS KREPŠININKĖS  
 LIETUVOS KREPŠININKŲ  
 LIETUVOS KREPŠINIO  
 LIETUVOS KREPŠINIO A LYGOS LKAL  
 LIETUVOS KREPŠINIO A LYGOS LKAL ČEMPIONATO  
 LIETUVOS KREPŠINIO FEDERACIJA  
 LIETUVOS KREPŠINIO FEDERACIJOS  
 LIETUVOS KREPŠINIO FEDERACIJOS LKF  
 LIETUVOS KREPŠINIO FEDERACIJOS LKF PREZIDENTAS ALGIMANTAS PAVILONIS 
 LIETUVOS KREPŠINIO FEDERACIJOS PREZIDENTAS ALGIMANTAS PAVILONIS 
 LIETUVOS KREPŠINIO LYGA  
 LIETUVOS KREPŠINIO LYGOS  
 LIETUVOS KREPŠINIO LYGOS LKL  
 LIETUVOS KREPŠINIO LYGOS LKL ČEMPIONATO  
 LIETUVOS KREPŠINIO MĖGĖJAMS  
 LIETUVOS KREPŠINIO RINKTINĖS  
 LIETUVOS KREPŠINIUI  
 LIETUVOS KRIKŠTO  
 LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ  
 LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ PARTIJA  
 LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ PARTIJA IR KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ SĄJUNGA  
 LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ PARTIJOS  
 LIETUVOS KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI  
 LIETUVOS KULTŪRAI  
 LIETUVOS KULTŪROJE  
 LIETUVOS KULTŪROS  
 LIETUVOS KULTŪROS FONDO  
 LIETUVOS KULTŪROS FONDO ŠIAULIŲ KRAŠTO taryba; skyrius 
 LIETUVOS KULTŪRĄ  
 LIETUVOS KUNIGAIKŠČIŲ  
 LIETUVOS KURAS  
 LIETUVOS KURO  
 LIETUVOS KURĄ  
 LIETUVOS KŪNO KULTŪROS AKADEMIJOJE  
 LIETUVOS KŪNO KULTŪROS AKADEMIJOS  
 LIETUVOS KŪNO KULTŪROS AKADEMIJOS LKKA  
 LIETUVOS KŪNO KULTŪROS INSTITUTAS  
 LIETUVOS KŪNO KULTŪROS INSTITUTO  
 LIETUVOS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO  
 LIETUVOS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTAS  
 LIETUVOS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTE  
 LIETUVOS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO  
 LIETUVOS LABUI  
 LIETUVOS LAIKINOSIOS VYRIAUSYBĖS  
 LIETUVOS LAISVOSIOS RINKOS INSTITUTO  
 LIETUVOS LAISVOSIOS RINKOS INSTITUTO EKSPERTAS  
 LIETUVOS LAISVOSIOS RINKOS INSTITUTO PREZIDENTĖ  
 LIETUVOS LAISVĖS  
 LIETUVOS LAISVĖS ARMIJOS  
 LIETUVOS LAISVĖS GYNĖJAMS  
 LIETUVOS LAISVĖS KOVOS SĄJŪDŽIO  
 LIETUVOS LAISVĖS KOVOTOJŲ  
 LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ  
 LIETUVOS LAISVĖS LYGA  
 LIETUVOS LAISVĖS LYGOS  
 LIETUVOS LAISVĖS LYGOS LYDERIS A TERLECKAS 
 LIETUVOS LAISVĖS SĄJUNGA  
 LIETUVOS LAISVĖS SĄJUNGAI  
 LIETUVOS LAISVĖS SĄJUNGOS  
 LIETUVOS LAISVĖS SĄJUNGOS PIRMININKAS VYTAUTAS ŠUSTAUSKAS 
 LIETUVOS LAISVĖS SĄJUNGOS PIRMININKĄ VYTAUTĄ ŠUSTAUSKĄ 
 LIETUVOS LAIVAS BUVO NUKREIPTAS Į SALOS Malabo uostą 
 LIETUVOS LATVIJOS ESTIJOS  
 LIETUVOS LATVIJOS IR ESTIJOS  
 LIETUVOS LEDO RITULININKAI  
 LIETUVOS LEDO RITULIO  
 LIETUVOS LEDO RITULIO FEDERACIJOS PREZIDENTAS  
 LIETUVOS LENGVOSIOS ATLETIKOS  
 LIETUVOS LENGVOSIOS ATLETIKOS FEDERACIJOS LLAF  
 LIETUVOS LENGVOSIOS PRAMONĖS ĮMONIŲ ASOCIACIJOS  
 LIETUVOS LENKIJOS  
 LIETUVOS LENKŲ  
 LIETUVOS LENKŲ RINKIMŲ AKCIJA  
 LIETUVOS LENKŲ RINKIMŲ AKCIJOS  
 LIETUVOS LIBERALŲ SĄJUNGA  
 LIETUVOS LIBERALŲ SĄJUNGOS LLS  
 LIETUVOS LINK  
 LIETUVOS MA  
 LIETUVOS MA PREZIDENTAS AKAD BENEDIKTAS JUODKA 
 LIETUVOS MEDICINOS NORMOS  
 LIETUVOS MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ DRAUGIJAI  
 LIETUVOS MENININKŲ  
 LIETUVOS METRAŠČIŲ  
 LIETUVOS METRIKA  
 LIETUVOS METRIKOS  
 LIETUVOS MIESTUOSE  
 LIETUVOS MIESTUOSE IR MIESTELIUOSE  
 LIETUVOS MIESTUS  
 LIETUVOS MIESTŲ  
 LIETUVOS MISIJOS EUROPOS SĄJUNGOJE IR NATO  
 LIETUVOS MIŠKUOSE  
 LIETUVOS MIŠKŲ  
 LIETUVOS MOKSLAS  
 LIETUVOS MOKSLEIVIŲ  
 LIETUVOS MOKSLININKAI  
 LIETUVOS MOKSLININKŲ  
 LIETUVOS MOKSLININKŲ SĄJUNGOS  
 LIETUVOS MOKSLININKŲ SĄJUNGOS PIRMININKAS DR VYGINTAS GONTIS 
 LIETUVOS MOKSLO  
 LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ  
 LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOS  
 LIETUVOS MOKSLO TARYBA  
 LIETUVOS MOKSLO TARYBAI  
 LIETUVOS MOKSLO TARYBOS  
 LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKAS PROF HABIL DR LEONAS KADŽIULIS; PROF KĘSTUTIS MAKARIŪNAS 
 LIETUVOS MOKSLUI  
 LIETUVOS MOKSLUI IR KULTŪRAI  
 LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJA  
 LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJAI  
 LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOJE  
 LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS  
 LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS BIBLIOTEKOJE  
 LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS NARYS KORESPONDENTAS  
 LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS PREZIDENTAS AKAD BENEDIKTAS JUODKA 
 LIETUVOS MOKYKLA  
 LIETUVOS MOKYKLAI  
 LIETUVOS MOKYKLOJE  
 LIETUVOS MOKYKLOMS  
 LIETUVOS MOKYKLOS  
 LIETUVOS MOKYKLOSE  
 LIETUVOS MOKYKLŲ  
 LIETUVOS MOTERYS  
 LIETUVOS MOTERŲ  
 LIETUVOS MOTERŲ KREPŠINIO LYGOS LMKL  
 LIETUVOS MOTERŲ KREPŠINIO LYGOS LMKL ČEMPIONATE  
 LIETUVOS MOTERŲ KREPŠINIO LYGOS LMKL ČEMPIONATO  
 LIETUVOS MOTERŲ KREPŠINIO RINKTINĖS VYRIAUSIASIS TRENERIS VYDAS GEDVILAS 
 LIETUVOS MOTERŲ LYGOS  
 LIETUVOS MOTERŲ PARTIJA  
 LIETUVOS MOTERŲ RANKINIO LYGOS ČEMPIONATAS KAUNO ŽALGIRIS KKA  
 LIETUVOS MOTERŲ TINKLINIO LYGOS ČEMPIONATAS KAUNO HEKSA  
 LIETUVOS MUITINĖS  
 LIETUVOS MUITŲ TERITORIJOS  
 LIETUVOS MUZIKOS  
 LIETUVOS MUZIKOS AKADEMIJA  
 LIETUVOS MUZIKOS AKADEMIJOJE  
 LIETUVOS MUZIKOS AKADEMIJOS  
 LIETUVOS MUZIKŲ RĖMIMO FONDO  
 LIETUVOS NACIONALINIAM RADIJUI IR TELEVIZIJAI  
 LIETUVOS NACIONALINIAME MUZIEJUJE  
 LIETUVOS NACIONALINIAME OPEROS IR BALETO TEATRE  
 LIETUVOS NACIONALINIO saugumo; gelbėjimo komiteto; dramos teatro 
 LIETUVOS NACIONALINIO BIURO  
 LIETUVOS NACIONALINIO MUZIEJAUS  
 LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS  
 LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS LAIDŲ  
 LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS LRT  
 LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA  
 LIETUVOS NACIONALINIS SIMFONINIS ORKESTRAS  
 LIETUVOS NACIONALINĖ VEŽĖJŲ AUTOMOBILIAIS ASOCIACIJA LINAVA  
 LIETUVOS NACIONALINĖJE M MAŽVYDO BIBLIOTEKOJE  
 LIETUVOS NACIONALINĖJE MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOJE  
 LIETUVOS NACIONALINĖS rinktinės; partijos 
 LIETUVOS NACIONALINĖS FILHARMONIJOS  
 LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS BIBLIOGRAFIJOS IR KNYGOTYROS centro 
 LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS VEIKLOS FINANSAVIMO  
 LIETUVOS NACIONALINĖS VEŽĖJŲ AUTOMOBILIAIS ASOCIACIJOS LINAVA  
 LIETUVOS NAFTA  
 LIETUVOS NAMŲ IR ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKŲ  
 LIETUVOS NARYSTĖS ES  
 LIETUVOS NAUDAI  
 LIETUVOS NEPAPRASTASIS IR ĮGALIOTASIS AMBASADORIUS  
 LIETUVOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS  
 LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBEI  
 LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ  
 LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS  
 LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS  
 LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO  
 LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO  
 LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO  
 LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ  
 LIETUVOS OKUPACIJA  
 LIETUVOS OKUPACIJOS  
 LIETUVOS OKUPACIJĄ  
 LIETUVOS OLIMPINĖS RINKTINĖS  
 LIETUVOS ONKOLOGIJOS CENTRAS  
 LIETUVOS ONKOLOGIJOS CENTRE  
 LIETUVOS ONKOLOGIJOS CENTRO  
 LIETUVOS OPEROS IR BALETO TEATRE  
 LIETUVOS OPEROS IR BALETO TEATRO  
 LIETUVOS PADANGĖJE  
 LIETUVOS PADĖTIS  
 LIETUVOS PADĖTĮ  
 LIETUVOS PAJŪRYJE  
 LIETUVOS PAKRAŠTYJE  
 LIETUVOS PAREIGŪNAI  
 LIETUVOS PARTIZANŲ  
 LIETUVOS PASIENIEČIAI  
 LIETUVOS PASIENIO  
 LIETUVOS PASIENYJE  
 LIETUVOS PASIUNTINYS  
 LIETUVOS PATRIOTAI  
 LIETUVOS PAŠTAS  
 LIETUVOS PAŠTO  
 LIETUVOS PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS INSTITUTO  
 LIETUVOS PILIETIS  
 LIETUVOS PILIETYBĖS  
 LIETUVOS PILIETYBĘ  
 LIETUVOS PILIETĮ  
 LIETUVOS PILIEČIAI  
 LIETUVOS PILIEČIAIS  
 LIETUVOS PILIEČIAMS  
 LIETUVOS PILIEČIO  
 LIETUVOS PILIEČIO PASĄ  
 LIETUVOS PILIEČIUI  
 LIETUVOS PILIEČIUS  
 LIETUVOS PILIEČIŲ  
 LIETUVOS PILIEČIŲ IR JŲ VALSTYBĖS LABUI  
 LIETUVOS PILIEČIŲ TEISĘ GAUTI IR SKLEISTI INFORMACIJĄ  
 LIETUVOS PIRMENYBĖSE  
 LIETUVOS PIRMOSIOS LYGOS FUTBOLO ČEMPIONATAS  
 LIETUVOS POLICIJOS AKADEMIJOS  
 LIETUVOS POLITIKAI  
 LIETUVOS POLITIKAMS  
 LIETUVOS POLITIKOS  
 LIETUVOS POLITIKUS  
 LIETUVOS POLITIKŲ  
 LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ  
 LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ SĄJUNGA  
 LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ SĄJUNGOS  
 LIETUVOS POLITINĖS VADOVYBĖS  
 LIETUVOS PRAEITIES  
 LIETUVOS PRAEITĮ  
 LIETUVOS PRAMONININKŲ KONFEDERACIJA  
 LIETUVOS PRAMONININKŲ KONFEDERACIJOS  
 LIETUVOS PRAMONININKŲ KONFEDERACIJOS PREZIDENTAS BRONISLOVAS LUBYS 
 LIETUVOS PRAMONININKŲ KONFEDERACIJOS VICEPREZIDENTAS MYKOLAS ALELIŪNAS 
 LIETUVOS PRAMONĖ  
 LIETUVOS PRAMONĖS  
 LIETUVOS PRANCŪZIJOS ASOCIACIJOS KAUNO SKYRIAUS  
 LIETUVOS PRANCŪZIJOS ASOCIACIJOS PREZIDENTĖ BIRUTĖ STRAKŠIENĖ 
 LIETUVOS PREZIDENTAS ALGIRDAS BRAZAUSKAS; VALDAS ADAMKUS 
 LIETUVOS PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS 
 LIETUVOS PREZIDENTU  
 LIETUVOS PREZIDENTUI  
 LIETUVOS PREZIDENTĄ  
 LIETUVOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ  
 LIETUVOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ SUSIVIENIJIMO  
 LIETUVOS PUSĖ  
 LIETUVOS RADIJAS  
 LIETUVOS RADIJO  
 LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS  
 LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS CENTRAS  
 LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS CENTRO  
 LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS VALDYBA  
 LIETUVOS RADIJUI IR TELEVIZIJAI  
 LIETUVOS RADIJUJE IR TELEVIZIJOJE  
 LIETUVOS RAJONUOSE  
 LIETUVOS RAJONŲ  
 LIETUVOS RANKININKAI  
 LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS  
 LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS  
 LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS KAUNO SKYRIAUS PIRMININKAS PETRAS PALILIONIS 
 LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS LEIDYKLA  
 LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS PIRMININKAS VALENTINAS SVENTICKAS 
 LIETUVOS REGBIO  
 LIETUVOS REGIONŲ  
 LIETUVOS REGIONŲ IR KALININGRADO SRITIES  
 LIETUVOS REKORDĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKA ESTIJOS RESPUBLIKA LATVIJOS RESPUBLIKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOJE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOJE AR UŽSIENIO VALSTYBĖJE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOJE GALIOJANČIŲ įstatymų; prekių ženklinimo taisyklių 
 LIETUVOS RESPUBLIKOJE PAGAMINTIEMS ALKOHOLINIAMS GĖRIMAMS PAŽENKLINTI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOJE REGISTRUOTO ASMENS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮREGISTRUOTŲ PARTIJŲ JUDĖJIMŲ IR VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOJE ŪKIO SUBJEKTO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AR UŽSIENIO VALSTYBIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AT  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AT PIRMININKAS V LANDSBERGIS 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ATOSTOGŲ ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIAJAI TARYBAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA NUTARIA ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA NUTARIA PASKIRTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA NUTARIA PRATĘSTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS APSAUGOS SKYRIAUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATAMS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATUI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS IR JOS PREZIDIUMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS JURIDINIO SKYRIAUS VYR KONSULTANTAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINOJO Pagrindinio Įstatymo ... straipsnio pakeitimo 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL DEPUTATŲ ĮTARIAMŲ SĄMONINGU BENDRADARBIAVIMU SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS MANDATŲ PATIKRINIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINOJO PAGRINDINIO ĮSTATYMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL SUTIKIMO vykdyti viešąjį pirkimą iš vienintelio šaltinio 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS VYTAUTAS LANDSBERGIS 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS V LANDSBERGIS LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS SEKRETORIUS L SABUTIS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKUI VYTAUTUI LANDSBERGIUI 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS POSĖDŽIO PIRMININKAS E GENTVILAS; A TAURANTAS 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS NUTARIA ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS NUTARIA ATLEISTI NUO TOLESNIO IEŠKINIO MOKĖJIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS NUTARIA KOMANDIRUOTI AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS NUTARIA KOMANDIRUOTI AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS NUTARIA KOMANDIRUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS NUTARIA PASKIRTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS NUTARIA PRIIMTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS NUTARIA PRITARTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS NUTARIA SUTEIKTI malonę 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS NUTARIA SUTEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS pilietybę 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL A RAČO; A AMBRAZEVIČIAUS; A RUDŽIO; B KUZMICKO; K ANTANAVIČIAUS; E KLUMBIO; K MOTIEKOS 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS prezidiumo 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL DARBO GRUPĖS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL DEPUTATO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL DEPUTATŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS nacionalinės asamblėjos 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO NUTARIMAS DĖL VOKIETIJOS BUNDESTAGO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO ĮSAKAS ATLEISTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO ĮSAKAS DĖL ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO ĮSAKAS DĖL APYLINKIŲ TEISMŲ TEISĖJŲ SKYRIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO ĮSAKAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS RANGO SUTEIKIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO ĮSAKAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMUI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS REGLAMENTO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS RŪMŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS BANKO ĮSTAIGOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS BEI UŽSIENIO VALSTYBIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO PROCESO KODEKSO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS DELEGACIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ESTIJOS RESPUBLIKOS LATVIJOS RESPUBLIKOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS AKTAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS RAŠTAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS E VILKELIS 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIO PROKURORO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIO PROKURORO PAVADUOTOJU  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS PROKURORAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINĖS PROKURATŪROS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINĖS PROKURATŪROS TARDYMO IR KVOTOS priežiūros skyriaus vyriausiasis prokuroras 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJAI PRIVALO DEKLARUOTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ APSIRŪPINIMO GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS IR LENKIJOS RESPUBLIKOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS IR TSR SĄJUNGOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ VEIKLĄ SUSIJUSIĄ SU GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMU  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA IR ŠIS STATUTAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOJE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJĄ ŠĮ AR KITUS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO ĮSTATYMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS TRANSPORTAVIMO TARNYBOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS PAVELDO INSPEKCIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINASIS pagrindinis įstatymas 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINOJO PAGRINDINIO ĮSTATYMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS LAISVĘ IR NEPRIKLAUSOMYBĘ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIVŲ REGISTRE ARBA LAIVŲ KNYGOJE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRAS PIRMININKAS G VAGNORIUS 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADUOTOJAS A DOBRAVOLSKAS; Z VAIŠVILA 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRUI PIRMININKUI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYMO IR ŠIŲ NUOSTATŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO LAIPSNIŲ IR PEDAGOGINIŲ MOKSLO VARDŲ SISTEMOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖS TARNYBOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOJE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS RIBA SUTAMPANTI SU LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS VIDUJE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRAS STATINIŲ SĄRAŠAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO IR ĮGALIOTOJO AMBASADORIAUS RANGĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTOJO PASIUNTINIO IR ĮGALIOTOJO MINISTRO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖJE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖJE IR ORO UOSTUOSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO UOSTUOSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PAJŪRIO JUOSTOJE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PASIENIO KONTROLĖS PUNKTE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PATENTŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS JEIGU JIS TURI TEISĘ BŪTI RENKAMAS SEIMO NARIU  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS NEGALI BŪTI IŠDUOTAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS KLAUSIMAIS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ĮGIJIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ PAGAL PILIETYBĖS ĮSTATYMĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAMS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO PASAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO PASE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO PASO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO PASĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ IR KITŲ ASMENŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS POLICIJOS VIDAUS REIKALŲ SAUGUMO BEI KARO MOKYKLOSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJOS PRANEŠIMAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREKIŲ IR PASLAUGŲ ŽENKLŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREKYBOS ĮMONĖSE NE MAISTO PREKIŲ KEITIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREKYBOS ĮMONĖSE PIRKTŲ PREKIŲ KEITIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS ALGIRDAS BRAZAUSKAS; VALDAS ADAMKUS 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS DEKRETAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS DEKRETAS DĖL APYGARDOS TEISMO TEISĖJO SKYRIMO 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS DEKRETAS DĖL APDOVANOJIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS DEKRETAS DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS DEKRETAS DĖL DIPLOMATINIO RANGO SUTEIKIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS DEKRETAS DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS NARIO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS DEKRETAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS DEKRETAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS SUTEIKIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS DEKRETAS DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI ATLEISTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS DEKRETAS DĖL TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS DEKRETAS DĖL ĮGALIOJIMŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURATŪROS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS REFERENDUMO KOMISIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS RIBŲ TVARKOS PAŽEIDIMUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGUMO TARNYBOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS NUTARIA PAPILDYTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS PROTOKOLAS RUDENS VII SESIJA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIME  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO IR VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIŲ ĮSTAIGOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO LEIDYKLOS DIREKTORIUI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARYS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NEEILINIO PLENARINIO POSĖDŽIO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NEEILINIO POSĖDŽIO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO DĖL interpeliacijos 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO DĖL VILNIAUS MIESTO TARYBOS PALEIDIMO IR KAI KURIŲ PRIEMONIŲ TVARKAI SAVIVALDYBĖSE PAGERINTI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKAS ČESLOVAS JURŠĖNAS; VYTAUTAS LANDSBERGIS 
laikinai einančiam LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKO PAREIGAS Č JURŠĖNUI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO POSĖDŽIAMS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RŪMUOSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO SPAUDOS IR VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIUS PRANEŠA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA NUTARIA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA NUTARIA PASKIRTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA NUTARIA PRITARTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA NUTARIA PRITARTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIO ... kelionei 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA VADOVAUDAMASI SEIMO STATUTO ... straipsniu nutaria ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖSE SUTARTYSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR AUKŠČIAUSIOJO TEISMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO TEIKIMU  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINĖS SISTEMOS DALIS  
derinant LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTUS SU EUROPOS SĄJUNGOS DIREKTYVOMIS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE ESANČIOSE ĮMONĖSE ĮSTAIGOSE IR ORGANIZACIJOSE BEI UŽSIENYJE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE IKI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PRIĖMIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS ADMINISTRACINIO VIENETO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS ADMINISTRACINIŲ VIENETŲ IR GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO PAVADUOTOJAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRUI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTERIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYME ARBA LIETUVOS RESPUBLIKOS PARAMOS ŠEIMAI valstybinių pašalpų įstatyme 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIS PATENTŲ BIURAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS DELEGACIJOS TARPVALSTYBINĖMS DERYBOMS SU TSR SĄJUNGA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖS DEPARTAMENTO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS PASLAPTĮ SUDARANČIŲ ŽINIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENOS PERĖJIMO PUNKTUOSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VANDENYSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS VANDENYSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS GYDYTOJAS HIGIENISTAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO GYDYTOJO HIGIENISTO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI PASIRAŠYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS IR KANADOS EKSPORTO vystymo korporacijos susitarimą dėl kredito projektas 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI SPRĘSTI KAI KURIUOS KLAUSIMUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ GALI NUSTATYTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIA ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIA ATIDĖTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIA IŠ DALIES PAKEIČIANT Lietuvos Respublikos Vyriausybės ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIA LEISTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIA PAPILDYTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIA PATVIRTINTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIA PERDUOTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIA PRITARTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIA SKIRTI IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS REZERVO FONDO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIA SUTEIKTI VALSTYBĖS GARANTIJĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ SAVO NUTARIMU pateikia ratifikuoti Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS APARATO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS APARATO SKYRIŲ KITŲ STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATSTOVO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR EUROPOS PATENTŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR KITŲ VALSTYBINIŲ TARNYBŲ VADOVŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS BANKO VALDYBOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ ĮMONĖS PASTATŲ VILNIUJE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA kaina 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA MOKESČIŲ MOKĖJIMO MUITINĖJE TVARKA ŠI NUOSTATA NETAIKOMA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTŲ MAKSIMALIŲ DYDŽIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAIS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMU  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMUOSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATARĖJA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATARĖJAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATARĖJĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATVIRTINTA indeksuota minimali mėnesinė alga 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATVIRTINTŲ vidutinių mėnesinių draudžiamųjų pajamų 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS REGULIAVIMO SFERAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAIS PRISKIRTOSE TERITORIJOSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMU  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ĮGALIOTOS INSTITUCIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĘ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ REJESTRE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ REJESTRO TVARKYTOJO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONĖSE ĮSTAIGOSE IR ORGANIZACIJOSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAIS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAIS KITAIS NORMINIAIS AKTAIS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAMS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAMS BEI KITIEMS TEISĖS AKTAMS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAMS IR KITIEMS TEISĖS AKTAMS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINOJO pagrindinio įstatymo ... straipsnio pakeitimo 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINOJO PAGRINDINIO ĮSTATYMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURATŪROS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO NR ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL DALIES VALSTYBĖS TURTO PRISKYRIMO IR PERDAVIMO SAVIVALDYBIŲ NUOSAVYBĖN  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LR ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO NUOSTATOS AR KITAS SPRENDIMAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO NUOSTATŲ AR KITO SPRENDIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUOSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUOSE IR KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS IR KITUS TEISĖS aktus 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA PRIVALOMAS REGISTRUOTI TURTAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUMATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUOSTATOS GALI BŪTI PRIIMAMOS ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA BUS TAIKOMOS BAUDOS IR DELSPINIGIAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA SKELBIA KONKURSĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKINIO TEISMO TEISĖJA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO SUBJEKTAMS KURIŲ SĄRAŠĄ TVIRTINA FINANSŲ MINISTERIJA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO SUBJEKTŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS APRIBOJIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS MOKESČIO ĮSTATYMO PAKEITIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO EKONOMINIŲ SANTYKIŲ VALSTYBINIO REGULIAVIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS APLINKOS APSAUGOS SEKRETORIUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽMONIŲ SAUGOS DARBE ĮSTATYME  
 LIETUVOS RINKA  
 LIETUVOS RINKA YRA SĄLYGOTA SVARBESNĖS IDĖJŲ RINKOS NEBUVIMO  
 LIETUVOS RINKAI  
 LIETUVOS RINKOJE  
 LIETUVOS RINKTINEI  
 LIETUVOS RINKTINĖ  
 LIETUVOS RINKTINĖJE  
 LIETUVOS RINKTINĖS  
 LIETUVOS RINKTINĖS VYRIAUSIASIS TRENERIS BENJAMINAS ZELKEVIČIUS 
 LIETUVOS RINKTINĘ  
 LIETUVOS RINKĄ  
 LIETUVOS RUSIJOS IR BALTARUSIJOS O VĖLIAU IR UKRAINOS BEI VIDURINĖS AZIJOS ŠALIŲ  
 LIETUVOS RUSŲ SĄJUNGA  
 LIETUVOS RYTAS  
 LIETUVOS RYTAS PAKLAUSĖ ... 
 LIETUVOS RYTE  
 LIETUVOS RYTO  
 LIETUVOS RYTO DUOMENIMIS  
 LIETUVOS RYTO INF  
 LIETUVOS RYTO INF KRAŠTO ŽINIOS  
 LIETUVOS RYTO KALBINTI teisininkai; bankininkai; politikai 
MARIUS DEKSNYS; MARIUS GRINBERGAS; NERIJUS KESMINAS; GEDIMINAS PILAITIS; GINTARAS ŠIUPARYS LIETUVOS RYTO KORESPONDENTAS  
GEDIMINAS PILAITIS LIETUVOS RYTO KORESPONDENTAS KLAIPĖDOJE  
 LIETUVOS RYTO KORESPONDENTAS LONDONE  
 LIETUVOS RYTO KORESPONDENTAS MASKVOJE  
PAULIUS JURKEVIČIUS LIETUVOS RYTO KORESPONDENTAS ROMOJE IR VATIKANE  
 LIETUVOS RYTO KORESPONDENTAS RYGOJE  
GINTARAS ŠIUPARYS LIETUVOS RYTO KORESPONDENTAS ŠIAULIUOSE  
LIUCIJA BURBIENĖ; LORETA JUODZEVIČIENĖ; EGLĖ ŠILINSKAITĖ; ERIKA BARONAITĖ; GENOVAITĖ RAFANAVIČIENĖ LIETUVOS RYTO KORESPONDENTĖ  
JOLITA VENCKUTĖ LIETUVOS RYTO KORESPONDENTĖ BERLYNE  
LORETA JUODZEVIČIENĖ LIETUVOS RYTO KORESPONDENTĖ MARIJAMPOLĖJE  
 LIETUVOS RYTO KORESPONDENTĖ MAŽEIKIUOSE  
VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ LIETUVOS RYTO KORESPONDENTĖ PANEVĖŽYJE  
ERIKA BARONAITĖ LIETUVOS RYTO KORESPONDENTĖ TAURAGĖJE  
 LIETUVOS RYTO KREPŠININKAI  
 LIETUVOS RYTO REDAKCIJOJE  
 LIETUVOS RYTO REDAKCIJOS  
REMIGIJUS KAZILIONIS; MARIUS GRINBERGAS; NERIJUS KESMINAS LIETUVOS RYTO SPEC KORESPONDENTAS  
 LIETUVOS RYTO SPEC KORESPONDENTAS BERLYNAS  
REGINA MUNDRYTĖ; EGLĖ ŠILINSKAITĖ LIETUVOS RYTO SPEC KORESPONDENTĖ  
 LIETUVOS RYTO TRENERIS ALFREDAS VAINAUSKAS; JONAS KAZLAUSKAS 
 LIETUVOS RYTO VIDURIO PUOLĖJAS ROBERTAS JAVTOKAS 
 LIETUVOS RYTO ŽINIOMIS  
 LIETUVOS RYTO ŽURNALISTEI  
 LIETUVOS RYTO ŽURNALISTUI  
 LIETUVOS RYTO ŽURNALISTĖ  
 LIETUVOS RYTUI  
 LIETUVOS RYTUI PASAKOJO ... 
 LIETUVOS RYTUI PAVYKO SUŽINOTI KAD ... 
 LIETUVOS RYTUI SAKĖ  
 LIETUVOS RYTUI SAKĖ KAD ... 
 LIETUVOS RYTUI TEIGĖ ... 
 LIETUVOS RYTUI TEIGĖ JOG ... 
 LIETUVOS RYTUI TEIGĖ KAD ... 
 LIETUVOS RYTUI TVIRTINO ... 
 LIETUVOS RYTĄ  
paduos LIETUVOS RYTĄ Į TEISMĄ DĖL GARBĖS IR ORUMO ĮŽEIDIMO  
 LIETUVOS SAUGUMO  
 LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJA  
 LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS  
 LIETUVOS SEIMAS  
 LIETUVOS SEIME  
 LIETUVOS SEIMO  
 LIETUVOS SIENĄ  
 LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA  
 LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS  
 LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS LSDP  
 LIETUVOS SOCIALINIO TEISINGUMO SĄJUNGA  
 LIETUVOS SOCIALISTŲ PARTIJA  
 LIETUVOS SODININKYSTĖS IR DARŽININKYSTĖS INSTITUTAS  
 LIETUVOS SODININKYSTĖS IR DARŽININKYSTĖS INSTITUTE  
 LIETUVOS SOSTINĖJE  
 LIETUVOS SOSTINĖS  
 LIETUVOS SPAUDA  
 LIETUVOS SPAUDOJE  
 LIETUVOS SPORTAS  
 LIETUVOS SPORTE  
 LIETUVOS SPORTININKAI  
 LIETUVOS SPORTININKAMS  
 LIETUVOS SPORTININKŲ  
 LIETUVOS SPORTINIŲ ŠOKIŲ  
 LIETUVOS SPORTINIŲ ŠOKIŲ FEDERACIJOS LSŠF  
ROMAS PODERYS LIETUVOS SPORTINIŲ ŠOKIŲ MEISTRAI  
 LIETUVOS SPORTO  
 LIETUVOS SPORTO FEDERACIJŲ SĄJUNGOS PREZIDENTAS  
 LIETUVOS SPORTUI  
 LIETUVOS SPORTĄ  
 LIETUVOS SSR  
 LIETUVOS STALO TENISO  
 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS  
 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS  
 LIETUVOS STANDARTŲ  
 LIETUVOS STATUTO  
 LIETUVOS STUDENTŲ  
 LIETUVOS STUDENTŲ SPORTO ASOCIACIJA  
 LIETUVOS STUDIJŲ IR MOKSLO INSTITUCIJŲ SENATŲ TARYBŲ PIRMININKŲ  
 LIETUVOS SUTRIKUSIO INTELEKTO ŽMONIŲ GLOBOS BENDRIJOS VILTIS  
 LIETUVOS SĄJŪDŽIO  
 LIETUVOS SĄLYGOMIS  
 LIETUVOS TAUPOMAJAME BANKE  
 LIETUVOS TAUPOMASIS BANKAS  
 LIETUVOS TAUPOMOJO BANKO  
 LIETUVOS TAUPOMOJO BANKO LTB  
 LIETUVOS TAUPOMĄJĮ BANKĄ  
 LIETUVOS TAUTINIAM OLIMPINIAM KOMITETUI  
 LIETUVOS TAUTINIO ATGIMIMO  
 LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO  
 LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO LTOK  
 LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO LTOK PREZIDENTAS ARTŪRAS POVILIŪNAS 
 LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO PREZIDENTAS ARTŪRAS POVILIŪNAS 
 LIETUVOS TAUTINIS OLIMPINIS KOMITETAS  
 LIETUVOS TAUTINIS OLIMPINIS KOMITETAS LTOK  
 LIETUVOS TAUTINIŲ MAŽUMŲ ALJANSAS  
 LIETUVOS TEATRO  
 LIETUVOS TEATRŲ  
 LIETUVOS TECHNIKOS BIBLIOTEKA  
 LIETUVOS TECHNIKOS BIBLIOTEKOJE  
 LIETUVOS TEISININKŲ DRAUGIJA  
 LIETUVOS TEISĖS  
 LIETUVOS TELEKOMAS  
 LIETUVOS TELEKOMO  
 LIETUVOS TELEKOMO AKCIJAS  
 LIETUVOS TELEKOMO AKCIJOS  
 LIETUVOS TELEKOMO AKCIJŲ  
 LIETUVOS TELEKOMO AKCIJŲ APYVARTA CENTRINĖJE RINKOJE  
 LIETUVOS TELEKOMO ATSTOVĖ SPAUDAI DIANA ROČIENĖ 
 LIETUVOS TELEKOMO GENERALINIS DIREKTORIUS  
 LIETUVOS TELEKOMO TRENERIS ALGIRDAS BUDĖNAS 
 LIETUVOS TELEKOMUI  
 LIETUVOS TELEKOMĄ  
 LIETUVOS TELEVIZIJA  
 LIETUVOS TELEVIZIJOJE  
 LIETUVOS TELEVIZIJOS  
 LIETUVOS TELEVIZIJOS IR RADIJO  
 LIETUVOS TERITORIJA  
 LIETUVOS TERITORIJOJE  
 LIETUVOS TERITORIJOS  
 LIETUVOS TERITORIJĄ  
 LIETUVOS TOTORIŲ  
 LIETUVOS TRISPALVĖ  
 LIETUVOS TSR  
 LIETUVOS TSR AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ MOKSLO DARBAI  
 LIETUVOS TSR AUKŠČIAUSIOJO TEISMO  
 LIETUVOS TSR AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO  
 LIETUVOS TSR AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMUI  
 LIETUVOS TURIZMO  
 LIETUVOS TURTĄ  
 LIETUVOS TV  
 LIETUVOS UNIVERSITETO  
 LIETUVOS UNIVERSITETUOSE  
 LIETUVOS UNIVERSITETŲ  
 LIETUVOS URM  
 LIETUVOS UŽSIENIO POLITIKOS  
 LIETUVOS UŽSIENIO POLITIKĄ  
 LIETUVOS UŽSIENIO PREKYBOS  
 LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA  
 LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJAI  
 LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS  
 LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJĄ  
 LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS ALGIRDAS SAUDARGAS; POVILAS GYLYS; S LOZORAITIS 
 LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO  
 LIETUVOS VADOVAS  
 LIETUVOS VAIKAMS  
 LIETUVOS VAIKŲ  
 LIETUVOS VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRAS  
 LIETUVOS VAIKŲ IR JAUNIMO DAILĖS STUDIJOS PARODA  
 LIETUVOS VALDOVAI  
 LIETUVOS VALDOVAS  
 LIETUVOS VALDOVO  
 LIETUVOS VALDOVŲ  
 LIETUVOS VALDŽIA  
 LIETUVOS VALDŽIAI  
 LIETUVOS VALDŽIOS  
 LIETUVOS VALDŽIĄ  
 LIETUVOS VALSTIEČIŲ PARTIJA  
 LIETUVOS VALSTYBEI  
 LIETUVOS VALSTYBINGUMAS  
 LIETUVOS VALSTYBINGUMO  
 LIETUVOS VALSTYBINGUMUI  
 LIETUVOS VALSTYBINGUMĄ  
 LIETUVOS VALSTYBINIAME KOMERCINIAME BANKE  
 LIETUVOS VALSTYBINIO socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių; turto pirminio privatizavimo įstatymo 
 LIETUVOS VALSTYBINIO ARCHYVŲ FONDO  
 LIETUVOS VALSTYBINIO ARCHYVŲ FONDO DOKUMENTŲ  
 LIETUVOS VALSTYBINIO KOMERCINIO BANKO  
 LIETUVOS VALSTYBINIO KOMERCINIO BANKO KAUNO SKYRIAUS  
 LIETUVOS VALSTYBINIO KOMERCINIO BANKO KAUNO SKYRIUJE  
 LIETUVOS VALSTYBINIS akademinis dramos teatras; augalų veislių tyrimo centras 
 LIETUVOS VALSTYBINĖ energetikos sistema 
 LIETUVOS VALSTYBINĖ KOKYBĖS INSPEKCIJA  
 LIETUVOS VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS FINANSŲ MINISTERIJOS  
 LIETUVOS VALSTYBINĖS PRIVATIZAVIMO AGENTŪROS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 LIETUVOS VALSTYBINĖS ŽVEJYBOS LAIVYNO ĮMONĖS JŪRA  
 LIETUVOS VALSTYBINĘ VĖLIAVĄ  
 LIETUVOS VALSTYBĖ  
 LIETUVOS VALSTYBĖJE  
 LIETUVOS VALSTYBĖS  
 LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO  
 LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETE  
 LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO  
 LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO AR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMUS  
 LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ  
 LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ  
 LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ  
 LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS  
 LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ  
 LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETUI  
 LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETUI IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS  
 LIETUVOS VALSTYBĖS HERBAS  
 LIETUVOS VALSTYBĖS IR KULTŪROS ISTORIJOS MUZIEJAUS  
veiksmai gresia LIETUVOS VALSTYBĖS SAUGUMUI AR VIEŠAJAI TVARKAI  
 LIETUVOS VALSTYBĖS SIENĄ  
 LIETUVOS VALSTYBĖS SUSIDARYMO  
 LIETUVOS VALSTYBĖS VARDU  
 LIETUVOS VALSTYBĖS VARDU IR SU VALSTYBĖS GARANTIJA  
 LIETUVOS VALSTYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ FONDUI  
 LIETUVOS VALSTYBĘ  
 LIETUVOS VALSTYBĘ SU SOSTINE VILNIUJE  
 LIETUVOS VARDO  
 LIETUVOS VARDĄ  
garsinti LIETUVOS VARDĄ PASAULYJE  
 LIETUVOS VARTOTOJŲ KOOPERATYVŲ SĄJUNGOS  
 LIETUVOS VERSLININKŲ  
 LIETUVOS VERSLO  
 LIETUVOS VETERINARIJOS AKADEMIJA  
 LIETUVOS VETERINARIJOS AKADEMIJOS  
 LIETUVOS VEŽĖJAMS  
 LIETUVOS VEŽĖJŲ  
 LIETUVOS VIETINĖS RINKTINĖS  
 LIETUVOS VIEŠBUTYJE  
 LIETUVOS VISUOMENEI  
 LIETUVOS VISUOMENĖ  
 LIETUVOS VISUOMENĖJE  
 LIETUVOS VISUOMENĖS  
 LIETUVOS VISUOMENĖS IR POLITIKOS VEIKĖJAS  
 LIETUVOS VISUOMENĘ  
 LIETUVOS VYRAI  
 LIETUVOS VYRAI BEI MOTERYS  
 LIETUVOS VYRIAUSYBEI  
 LIETUVOS VYRIAUSYBĖ  
 LIETUVOS VYRIAUSYBĖS  
 LIETUVOS VYRIAUSYBĘ  
 LIETUVOS VYRŲ  
 LIETUVOS VYRŲ KREPŠINIO RINKTINĖ  
 LIETUVOS VYRŲ KREPŠINIO RINKTINĖS  
 LIETUVOS VYRŲ RANKINIO  
 LIETUVOS VYRŲ RANKINIO LYGOS ČEMPIONATAS KAUNO GRANITAS KAUSTA  
 LIETUVOS VYRŲ RANKINIO LYGOS ČEMPIONATAS KAUNO LŪŠIS AKADEMIKAS  
 LIETUVOS VYRŲ RANKINIO RINKTINĖ  
 LIETUVOS VYSKUPAI  
 LIETUVOS VYSKUPŲ  
 LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJA  
 LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJAI  
 LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJOS  
 LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJOS GENERALINIS SEKRETORIUS  
 LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJOS PIRMININKAS SIGITAS TAMKEVIČIUS 
 LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJOS SEKRETORIATAS  
 LIETUVOS VĖLIAVA  
 LIETUVOS VĖLIAVĄ  
 LIETUVOS ČEMPIONAI  
 LIETUVOS ČEMPIONAS  
 LIETUVOS ČEMPIONATE  
 LIETUVOS ČEMPIONATO  
 LIETUVOS ČEMPIONU  
 LIETUVOS ČEMPIONĖ  
 LIETUVOS ČEMPIONŲ  
 LIETUVOS ČIUOŽIMO FEDERACIJOS  
 LIETUVOS ČIUOŽIMO FEDERACIJOS VICEPREZIDENTĖ LILIJA VANAGIENĖ 
 LIETUVOS ČIUOŽĖJAI MARGARITA DROBIAZKO IR POVILAS VANAGAS  
 LIETUVOS ĮMONIŲ  
 LIETUVOS ĮMONĖMS  
 LIETUVOS ĮMONĖS  
 LIETUVOS ĮMONĖSE  
 LIETUVOS ĮSTATYMAMS  
 LIETUVOS ĮSTATYMŲ  
 LIETUVOS ĮVAIZDĮ  
 LIETUVOS ĮVAIZDŽIO  
 LIETUVOS ĮVAIZDŽIUI  
 LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGA  
 LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS  
 LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS NARĮ  
 LIETUVOS ŠIUOLAIKINĖS PENKIAKOVĖS  
 LIETUVOS ŠOKIŲ ANT LEDO PORA MARGARITA DROBIAZKO IR POVILAS VANAGAS  
 LIETUVOS ŠOKĖJAI  
 LIETUVOS ŠVIETIMO  
 LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA  
 LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS  
 LIETUVOS ŠVIETIMO KONCEPCIJA  
 LIETUVOS ŠVIETIMO KONCEPCIJOJE  
 LIETUVOS ŠVIETIMO REFORMOS  
 LIETUVOS ŪKININKAI  
 LIETUVOS ŪKININKO  
 LIETUVOS ŪKININKŲ  
 LIETUVOS ŪKININKŲ SĄJUNGOS  
 LIETUVOS ŪKIO  
 LIETUVOS ŪKIO PARTIJA  
 LIETUVOS ŪKIO PARTIJOS  
 LIETUVOS ŪKIO PLĖTOJIMO  
 LIETUVOS ŪKIO SUBJEKTAMS  
 LIETUVOS ŪKIS  
 LIETUVOS ŪKIUI  
 LIETUVOS ŪKYJE  
 LIETUVOS ŪKĮ  
 LIETUVOS ŽALIŲJŲ JUDĖJIMO  
 LIETUVOS ŽALIŲJŲ JUDĖJIMO PIRMININKAS RIMANTAS BRAZIULIS 
 LIETUVOS ŽEMDIRBYSTĖS INSTITUTAS  
 LIETUVOS ŽEMDIRBYSTĖS INSTITUTO  
 LIETUVOS ŽEMDIRBYSTĖS INSTITUTO VOKĖS FILIALE  
 LIETUVOS ŽEMDIRBYSTĖS INSTITUTO VOKĖS FILIALO  
 LIETUVOS ŽEMĖJE  
 LIETUVOS ŽEMĖS  
 LIETUVOS ŽEMĖS SAVININKŲ SĄJUNGOS PIRMININKAS  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJA  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJOJE  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJOS  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO BANKAS LŽŪB  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO BANKO  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO BANKO INKASATORIUS  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO BANKO INKASATORIŲ  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO BANKO LŽŪB  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO BANKO OPERACINĖJE VALDYBOJE  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO BANKUI  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO KONSULTAVIMO TARNYBOS  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO RŪMŲ  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETO  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETO DOCENTAS  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIS  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIUI  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKYJE  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKĮ  
 LIETUVOS ŽEMĘ  
 LIETUVOS ŽIEDINIŲ LENKTYNIŲ  
 LIETUVOS ŽINIOS  
 LIETUVOS ŽINIŲ  
 LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ CENTRO ŠVIETIMO PROGRAMŲ KOORDINATORIUS  
 LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMO ASOCIACIJOS  
 LIETUVOS ŽMOGUS  
 LIETUVOS ŽMONES  
 LIETUVOS ŽMONIŲ  
sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai LIETUVOS ŽMONIŲ GEROVEI TEPADEDA MAN DIEVAS  
 LIETUVOS ŽMONĖMS  
 LIETUVOS ŽMONĖS  
 LIETUVOS ŽURNALISTŲ  
 LIETUVOS ŽURNALISTŲ AUTOKLUBO  
 LIETUVOS ŽURNALISTŲ SĄJUNGA  
 LIETUVOS ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS  
 LIETUVOS ŽYDAI  
 LIETUVOS ŽYDUS  
 LIETUVOS ŽYDŲ  
 LIETUVOS ŽYDŲ BENDRUOMENĖ  
 LIETUVOS ŽYDŲ BENDRUOMENĖS  
 LIETUVOS ŽYDŲ BENDRUOMENĖS PIRMININKAS  
 LIETUVĄ IR LENKIJĄ  
dainuoju; pripažinti LIETUVĄ KAIP džiaugsmą; nepriklausomą valstybę 
 LIETUVĄ LATVIJĄ IR ESTIJĄ  
apsaugoti; gelbėti; gynė LIETUVĄ NUO kryžiuočių; Rusijos; Europos sąjungos; pražūties; žydijos jungo; Lenkijos; imperialistinės agresijos 
 LIETUVĄ OKUPAVUS  
 LIETUVĄ PASIEKS ... 
 LIETUVĄ PASIEKĖ ... 
priimti; inkorporuoti LIETUVĄ Į Europos Sąjungą; nepriklausomybę; Lenkijos sudėtį; Rusijos glėbį; laisvę 
 LIETŪKIO GARAŽE  
 LIETŪKIO GARAŽO  
 LIEŽUVIS NEAPSIVERČIA  
laikyti LIEŽUVĮ UŽ DANTŲ  
 LIGAI PROGRESUOJANT  
 LIGI GALO  
 LIGI GRABO LENTOS  
 LIGI GYVOS GALVOS  
 LIGI ŠIŲ DIENŲ  
 LIGOMS GYDYTI  
 LIGOMS IR KENKĖJAMS  
 LIGONIAI SERGANTYS bronchine astma 
 LIGONIAMS SERGANTIEMS glaukoma; bronchine astma; plaučių vėžiu 
 LIGONINĖJE MIRĖ ... 
 LIGONINĖS ADMINISTRACIJA  
 LIGONINĖS GYDYTOJAI  
 LIGONINĖS PALATOJE  
 LIGONINĖS PERSONALAS  
 LIGONINĖS PRIĖMIMO SKYRIUJE  
 LIGONINĖS REANIMACIJOS SKYRIUJE  
 LIGONINĖS VYR GYDYTOJAS  
 LIGONINĖS VYRIAUSIASIS GYDYTOJAS  
 LIGONINĖS VYRIAUSIOJO GYDYTOJO  
 LIGONINĖS VYRIAUSIĄJĮ GYDYTOJĄ AR JO PAVADUOTOJĄ  
į ... LIGONINĘ BUVO ATVEŽTA ... 
 LIGONIO BŪKLĖ  
 LIGONIO BŪKLĘ  
 LIGONIUS KURIŲ BŪKLĖ YRA SUNKI  
 LIGONIUS SERGANČIUS bronchine astma 
 LIGONIŲ GYDYMO  
 LIGONIŲ GYDYMĄ  
 LIGONIŲ KASA  
 LIGONIŲ KASAI  
 LIGONIŲ KASAS  
 LIGONIŲ KASOJE  
 LIGONIŲ KASOMS  
 LIGONIŲ KASOS  
 LIGONIŲ KASĄ  
 LIGONIŲ KASŲ  
 LIGONIŲ PATEPIMAS  
 LIGONIŲ PATEPIMO  
 LIGONIŲ SERGANČIŲ bronchine astma; plaučių vėžiu 
 LIGOS ATVEJU  
 LIGOS DIAGNOZĖ  
 LIGOS EIGA  
 LIGOS EIGĄ  
 LIGOS IR KENKĖJAI  
 LIGOS IR MOTINYSTĖS  
 LIGOS IR MOTINYSTĖS PAŠALPOMS  
 LIGOS IR MOTINYSTĖS PAŠALPOMS GAUTI  
 LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO PAŠALPŲ  
 LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO STAŽĄ  
 LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMAS  
 LIGOS IR MOTINYSTĖS TĖVYSTĖS  
 LIGOS ISTORIJA  
 LIGOS ISTORIJOJE  
 LIGOS ISTORIJOS  
 LIGOS ISTORIJĄ  
guli LIGOS PATALE  
 LIGOS PAŠALPA  
 LIGOS PAŠALPĄ  
 LIGOS POŽYMIAI  
 LIGOS POŽYMIS  
 LIGOS POŽYMIUS  
 LIGOS POŽYMIŲ  
 LIGOS PROGRESAVIMĄ  
 LIGOS SIMPTOMAI  
 LIGOS SIMPTOMUS  
 LIGOS STADIJOJE  
 LIGOS STADIJOSE  
 LIGOS SUKĖLĖJAS  
 LIGĄ SUKELIA ... 
 LIGŲ IR KENKĖJŲ  
 LIGŲ PROFILAKTIKA  
 LIGŲ PROFILAKTIKAI  
 LIGŲ PROFILAKTIKOS  
 LIGŲ SUKĖLĖJAI  
 LIGŲ SUKĖLĖJŲ  
 LIGŲ TRAUMŲ IR MIRTIES PRIEŽASČIŲ  
 LIKIMAS BUS SPRENDŽIAMAS  
 LIKIMAS BUVO NULEMTAS  
 LIKIMAS LĖMĖ  
 LIKIMAS NEAIŠKUS  
 LIKIMAS NEŽINOMAS  
 LIKIMO DOVANA  
 LIKIMO IRONIJA  
palikti; nepalikti LIKIMO VALIAI  
 LIKIMO VALIAI PALIKTI  
 LIKIMĄ SPRĘS ... 
 LIKO BE ATSAKO  
 LIKO BE DARBO  
 LIKO BE MEDALIŲ  
 LIKO LAISVĖJE  
 LIKO UŽ BORTO  
 LIKO VISAM GYVENIMUI  
 LIKTI NUOŠALYJE  
 LIKUS DVIEM DIENOMS IKI varžybų 
 LIKUS IKI FINIŠO ... metrų 
 LIKUS KELIOLIKAI MINUČIŲ IKI VIDURNAKČIO  
 LIKUS KELIOMS DIENOMS IKI rinkimų 
 LIKUS KELIOMS MINUTĖMS IKI sprogimo; rungtynių; tragedijos 
 LIKUS KELIOMS VALANDOMS IKI ... 
 LIKUS METAMS IKI RINKIMŲ  
 LIKUS SAVAITEI IKI renginio 
 LIKUS TRIMS DIENOMS IKI Kalėdų; teisiamojo posėdžio 
 LIKUS VALANDAI IKI vidurnakčio 
 LIKUS VIENAI DIENAI IKI rinkimų; kompensacijų mokėjimo pradžios 
 LIKUS VIENAM TURUI  
 LIKUS VOS KELIOMS VALANDOMS IKI ... 
 LIKUSI DALIS  
 LIKUSIUS BE TĖVŲ VAIKUS NAŠLAIČIUS  
 LIKUSIUS PINIGUS  
 LIKUSIĄ DALĮ  
 LIKUSIĄ SUMĄ  
 LIKUSIŲ BE TĖVŲ GLOBOS VAIKŲ  
 LIKUSĮ LAIKĄ  
 LIKUSĮ TURTĄ  
 LIKUTINE VERTE  
 LIKUTINĖ BALANSINĖ VERTĖ  
 LIKUTINĖ VERTĖ  
 LIKUTINĖS VERTĖS  
 LIKUTINĘ VERTĘ  
 LIKUČIUI ESANČIAM MAŽMENINĖS IR DIDMENINĖS PREKYBOS ĮMONĖSE  
 LIKVIDACINĖ KOMISIJA  
 LIKVIDACINĖS KOMISIJOS PIRMININKAS  
 LIKVIDACINĘ KOMISIJĄ  
 LIKVIDUOJAMOS ĮMONĖS  
 LIKVIDUOJAMOS ĮMONĖS STATUSĄ  
 LIKVIDUOJANT VIETINĘ RINKTINĘ  
 LIKVIDUOJANT ČERNOBYLIO ATOMINĖS ELEKTRINĖS AVARIJOS PADARINIUS  
 LIKĘS VIENAS IŠ SUTUOKTINIŲ  
 LIMOŽO CSP  
 LINAS LINKEVIČIUS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS  
 LINAVOS SERVISAS  
 LINIJINĖ KURO SĄNAUDŲ NORMA  
 LININIŲ AUDINIŲ  
 LINKIU SĖKMĖS  
 LINKSMA DIENA MUMS nušvito 
 LINKSMO BŪDO  
 LINKSNIŲ IR PRIELINKSNINIŲ KONSTRUKCIJŲ  
 LINKSNIŲ IR PRIELINKSNIŲ  
 LINKSNIŲ IR PRIELINKSNIŲ VARTOJIMAS  
 LINKSNIŲ IR PRIELINKSNIŲ VARTOJIMO  
 LINKSNIŲ VARTOJIMO  
 LINKTELĖJO GALVA  
 LINKTELĖJO GALVĄ  
 LINŲ AUDINIAI  
 LINŲ AUGINIMO  
 LINŲ PLUOŠTO  
 LINŲ ŠIAUDELIUS  
 LINŲ ŠIAUDELIŲ  
 LIONO OLIMPIKAS  
 LIONO OLIMPIKAS PRANCŪZIJA  
 LIONO VANDENYS  
 LIONO VANDENŲ  
 LIPA ANT KULNŲ  
 LIPDYTA KERAMIKA  
 LIPIDŲ PEROKSIDACIJOS  
 LIPNIA JUOSTA  
 LIPNIA JUOSTA SURIŠO  
 LIPNIA JUOSTA UŽKLIJAVO  
 LIPO ANT KULNŲ  
 LISABONOS BENFICA  
 LISABONOS BENFIKA  
 LISABONOS SPORTINGAS  
 LISCO AKCIJŲ PAKETĄ  
 LISCO BALTIC SERVICE  
 LISCO PRIVATIZAVIMO  
 LITAIS IR CENTAIS  
 LITAIS IR UŽSIENIO VALIUTA  
 LITAIS IR VALIUTA  
... LITAIS UŽ TONĄ  
 LITAS BUS SUSIETAS SU EURU  
 LITEKSAS IR CALW  
 LITERATŪRA IR MENAS  
 LITERATŪRA MUZIKA DAILĖ  
 LITERATŪRAI IR MENUI  
 LITERATŪRINIO GYVENIMO  
 LITERATŪRINIS LAVINIMAS  
 LITERATŪRINIŲ RYŠIŲ  
 LITERATŪRINĖS KALBOS  
 LITERATŪRINĖS KŪRYBOS  
 LITERATŪRINĖS PASAKOS  
 LITERATŪRINĘ KOMPOZICIJĄ  
 LITERATŪROJE IR MENE  
 LITERATŪROJE NURODOMA KAD ... 
 LITERATŪROS APIE Lietuvą; ginklus 
 LITERATŪROS AR MENO KŪRINIŲ PERDAVIMAS  
 LITERATŪROS DUOMENIMIS  
 LITERATŪROS IR KALBOS  
 LITERATŪROS IR KULTŪROS  
 LITERATŪROS IR MENO  
 LITERATŪROS IR MENO KŪRINIŲ AUTORIAI TURI IŠIMTINĘ TEISĘ LEISTI atgaminti šiuos kūrinius; viešai atlikti savo kūrinius 
 LITERATŪROS IR MENO KŪRINIŲ AUTORIŲ TEISIŲ APSAUGOS  
 LITERATŪROS IR TEATRO  
 LITERATŪROS ISTORIJA  
 LITERATŪROS ISTORIJOJE  
 LITERATŪROS ISTORIJOS  
 LITERATŪROS ISTORIJĄ  
 LITERATŪROS KRITIKA  
 LITERATŪROS KRITIKAI  
 LITERATŪROS KRITIKAS  
 LITERATŪROS KRITIKO  
 LITERATŪROS KRITIKOS  
 LITERATŪROS KRITIKŲ  
 LITERATŪROS KŪRINIO  
 LITERATŪROS KŪRINIUS  
 LITERATŪROS KŪRINIŲ  
 LITERATŪROS KŪRINĮ  
 LITERATŪROS LANKAI  
 LITERATŪROS LANKŲ  
 LITERATŪROS MENO AR MOKSLO DARBŲ  
 LITERATŪROS MENO IR MOKSLO SRITYSE  
 LITERATŪROS MOKSLE  
 LITERATŪROS MOKSLO  
 LITERATŪROS PREMIJA  
 LITERATŪROS PROCESO  
 LITERATŪROS RAIDOS  
 LITERATŪROS RODYKLĖ  
 LITERATŪROS SĄRAŠAS  
 LITERATŪROS TEORIJOS  
 LITERATŪROS TYRINĖTOJAI  
 LITERATŪROS ŠALTINIUOSE  
 LITERATŪRĄ IR MENĄ  
 LITERATŲ BŪRELIO  
 LITEXPO PARODŲ CENTRE  
 LITIMPEKS BANKAS  
 LITIMPEKS BANKE  
 LITIMPEKS BANKO  
 LITIMPEKS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS GINTAUTAS PREIDYS 
 LITIMPEKS BANKUI  
 LITIMPEKS IR LAIB  
 LITO DEVALVAVIMO  
 LITO INFORMACIJA  
 LITO IR BAZINĖS VALIUTOS PIRKIMO BEI PARDAVIMO  
 LITO IR BAZINĖS VALIUTOS PIRKIMO BEI PARDAVIMO SANDORIUS  
 LITO IR DOLERIO  
 LITO IR DOLERIO KURSAS  
 LITO IR EURO  
 LITO IR JAV DOLERIO  
 LITO IR JAV DOLERIO SANTYKIO  
 LITO IR JAV DOLERIO SANTYKIS  
 LITO IR UŽSIENIO šalių valiutų kursai 
 LITO IR UŽSIENIO VALIUTOS  
 LITO IR UŽSIENIO VALIUTOS SANTYKIS  
 LITO IR UŽSIENIO VALIUTŲ  
 LITO KAINA CENTRINĖJE RINKOJE  
 LITO KOMITETAS  
 LITO KOMITETAS LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRAS PIRMININKAS LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS  
 LITO KOMITETO  
 LITO KURSAS  
 LITO KURSO  
 LITO KURSĄ  
 LITO PATIKIMUMO  
 LITO PATIKIMUMO ĮSTATYMAS  
 LITO PATIKIMUMO ĮSTATYMĄ  
 LITO PERSIEJIMO  
 LITO SUSIEJIMAS SU EURU  
... LITO UŽ KV METRĄ  
... LITO UŽ KV METRĄ BENDROJO NAUDINGOJO PLOTO  
pardavinėjo po ... LITO UŽ LITRĄ  
 LITO ĮVEDIMO  
mokestis už normatyvinį suvartoto karšto vandens kiekį ... LITRAI PER PARĄ VIENAM ASMENIUI BUTUOSE KURIUOSE NEĮRENGTOS VONIOS  
 LITRO TALPOS  
 LITRUI VANDENS  
... LITRUS PER PARĄ BUTUOSE KURIUOSE NEĮRENGTOS VONIOS  
rasta ... LITRŲ SPIRITO  
... LITRŲ TALPOS indas; statinė; stiklainis 
 LITUANISTIKOS INSTITUTAS  
 LITUANISTIKOS INSTITUTO  
 LITUANISTIKOS TYRIMO IR STUDIJŲ CENTRAS  
 LITUANISTIKOS TYRIMO IR STUDIJŲ CENTRE  
 LITUANISTIKOS TYRIMO IR STUDIJŲ CENTRO  
 LITURGINES APEIGAS  
 LITURGINIŲ APEIGŲ  
 LITURGINIŲ METŲ  
 LITURGINIŲ RŪBŲ  
 LITURGINĖ KONSTITUCIJA  
sudarė ...; mokėti ...; siekė ... LITUS PER MĖNESĮ  
patvirtinti taikomąjį minimalų gyvenimo lygį ... LITUS PER MĖNESĮ VIENAM LIETUVOS RESPUBLIKOS gyventojui 
suvartojantiems per metus iki 5 mln kub metrus dujų ... LITUS UŽ 1000 kub metrų 
 LITĄ KITĄ  
atsieti; atrišti LITĄ NUO DOLERIO  
perorientuoti LITĄ NUO DOLERIO PRIE EURO  
persieti; atsieti LITĄ NUO JAV DOLERIO PRIE EURO  
perorientuoti LITĄ NUO JAV DOLERIO PRIE EUROPOS SĄJUNGOS valiutos euro 
nubaustas ... LITŲ BAUDA  
skyrė ...; moka ... LITŲ BAUDĄ  
... LITŲ BENDROSIOS NOMINALIOS VERTĖS  
 LITŲ IR BAZINĖS VALIUTOS PIRKIMO BEI PARDAVIMO  
patyrė ... tūkstančių LITŲ NUOSTOLĮ  
patvirtinti taikomąjį minimalų gyvenimo lygį ... LITŲ PER MĖNESĮ vienam Lietuvos Respublikos gyventojui 
moka po ... LITŲ UŽ TONĄ  
... LITŲ UŽ TONĄ GYVOJO SVORIO  
... LITŲ VERTĖS akcijų emisiją 
 LIUBLIANOS OLIMPIJA  
 LIUBLIANOS OLIMPIJA SLOVĖNIJA  
 LIUBLIANOS UNION OLIMPIJA  
 LIUBLIANOS UNION OLIMPIJA SLOVĖNIJA  
 LIUBLINO UNIJA  
 LIUBLINO UNIJOS  
 LIUBLINO UNIJĄ  
akreditavimą; asmenį LIUDIJANTĮ DOKUMENTĄ  
kokybę LIUDIJANČIŲ DOKUMENTŲ  
 LIUDININKŲ PARODYMAIS  
 LIUDININKŲ TEIGIMU  
 LIUDYKIME KRISTŲ  
 LIUDYTI SAVO TIKĖJIMĄ  
 LIUDYTOJAMS EKSPERTAMS  
 LIUDYTOJŲ IR NUKENTĖJUSIŲJŲ  
 LIUDYTOJŲ PARODYMAI  
 LIUDYTOJŲ PARODYMAIS  
 LIUDYTOJŲ PARODYMUS  
 LIUDYTOJŲ TEIGIMU  
 LIUMINESCENCINIŲ LEMPŲ  
 LIUMINESCENCINĖS LEMPOS  
 LIUTERONŲ BAŽNYČIOS  
 LIVERPULIO EVERTONAS  
 LIVONIJOS KARAS  
 LIVONIJOS KRONIKOJE  
 LIVONIJOS KRONIKOS  
 LIVONIJOS ORDINAS  
 LIVONIJOS ORDINO  
 LIVONIJOS ORDINO MAGISTRAS  
 LIVONIJOS ORDINUI  
 LIVONIJOS ORDINĄ  
 LIZINGO BŪDU  
 LIZINGO DAVĖJAS  
 LIŪDNOJO VAIZDO riteris 
 LIŪTO DALĮ  
 LKAL ČEMPIONATE  
 LKAL ČEMPIONATO  
 LKB KRONIKA  
 LKB KRONIKOS  
 LKDP KAUNO SKYRIAUS  
 LKDP VALDYBOS PIRMININKAS POVILAS KATILIUS 
 LKF PREZIDENTAS ALGIMANTAS PAVILONIS 
Kauno LKKA ATLETAS  
 LKKA ATLETO  
Kauno LKKA KAUNAS  
 LKKA KAUNO ekipa 
 LKKA STUDENTAI  
 LKKI VIKTORIJA  
 LKL DIREKTORIUS ZENONAS KAMARŪNAS 
 LKL FINALO  
 LKL KOMANDŲ  
 LKL PIRMENYBIŲ  
 LKL PIRMENYBĖSE  
 LKL PREZIDENTAS ŠARŪNAS MARČIULIONIS 
 LKL SNAIPERIO  
 LKL TURNYRO LENTELĖ VIETA KLUBAS RUNGTYNĖS PERGALĖS PRALAIMĖJIMAI  
 LKL VICEČEMPIONAI  
 LKL ČEMPIONAI  
 LKL ČEMPIONAMS  
 LKL ČEMPIONATE  
 LKL ČEMPIONATO  
 LKL ČEMPIONATO RUNGTYNES  
 LKL ČEMPIONŲ  
 LKL ŽVAIGŽDŽIŲ  
 LKL ŽVAIGŽDŽIŲ DIENOS  
 LKM AKADEMIJOS NARIAMS  
 LKMA CENTRO VALDYBA  
 LKMA SUVAŽIAVIMO DARBAI ROMA  
 LKP CK BIURAS  
 LKP CK IR LIETUVOS MINISTRŲ TARYBOS  
 LKVS RAMOVĖ  
 LLS LYDERIS  
 LLS PIRMININKAS EUGENIJUS GENTVILAS 
 LMA NARYS KORESPONDENTAS  
 LMKL TURNYRO LENTELĖ VIETA KOMANDA RUNGTYNĖS PERGALĖS PRALAIMĖJIMAI  
 LMKL ČEMPIONATO  
 LNK LAIDOS  
 LNK TELEVIZIJA  
 LNK TELEVIZIJOS  
 LNP JAUNOJI LIETUVA  
 LNSS VEIKLOS ORGANIZAVIMO  
 LNSS VEIKLOS ORGANIZAVIMO LYGIUI  
 LODZĖS LKS  
 LODZĖS VIDZEVAS  
 LODZĖS WIDZEW  
 LOGINIO MĄSTYMO  
 LOGINĖS KALBOS  
 LOGISTINIŲ SISTEMŲ  
 LOGISTINIŲ VALDYMO SISTEMŲ  
 LOGISTINĖS SISTEMOS  
 LOKOMOTYVAS VILBANA  
 LOKOMOTYVO STADIONE  
 LONDON TOWERS ANGLIJA  
 LONDONAS DPA ELTA  
 LONDONAS REUTER BNS  
 LONDONAS REUTER ELTA  
 LONDONO ARSENAL  
 LONDONO ARSENAL ANGLIJA  
 LONDONO ARSENALAS  
 LONDONO BIRŽOJE  
 LONDONO BŪSIMŲJŲ SANDORIŲ BIRŽOJE  
 LONDONO CENTRE  
 LONDONO KVINS PARK REINDŽERS  
 LONDONO TOTENHEM HOTSPUR  
 LONDONO TOWERS ANGLIJA  
 LONDONO VEST HEM JUNAITED  
 LONDONO ČELSIS  
 LOPŠELIAI DARŽELIAI  
 LOPŠELIO DARŽELIO  
 LOPŠELIS DARŽELIS  
 LOPŠELIŲ DARŽELIŲ  
 LOPŠELYJE DARŽELYJE  
 LOS ANDŽELAS  
 LOS ANDŽELE  
 LOS ANDŽELO  
 LOS ANDŽELO CLIPPERS  
 LOS ANDŽELO KLUBO  
 LOS ANDŽELO LAKERS  
 LOS ANGELES  
 LOS ANGELES CLIPPERS  
 LOS ANGELES KINGS  
 LOS ANGELES LAKERS  
 LOS ANGELES LAKERS GYNĖJAS KOBE BRYANTAS 
 LOS ANGELES LAKERS KREPŠININKAI  
 LOS ANGELES LAKERS PORTLAND TRAIL BLAZERS  
 LOS ANGELES LAKERS VIDURIO PUOLĖJAS SHAQUILLE'AS O'NEALAS 
 LOS ANGELES TIMES  
 LOS PATRANKOS  
 LOTERIJAS RENGIANČIOS ĮMONĖS  
 LOTERIJOS BILIETUS  
 LOTERIJOS BILIETĄ  
 LOTERIJOS BILIETŲ  
 LOTERIJOS PERLAS  
 LOTYNIŠKAIS RAŠMENIMIS  
 LOTYNIŠKO ŽODŽIO  
 LOTYNIŠKOMIS RAIDĖMIS  
 LOTYNŲ AMERIKOJE  
 LOTYNŲ AMERIKOS  
 LOTYNŲ AMERIKOS ŠALIŲ  
 LOTYNŲ AMERIKOS ŠALYSE  
 LOTYNŲ AMERIKOS ŠOKIAI  
 LOTYNŲ AMERIKOS ŠOKIUS  
 LOTYNŲ AMERIKOS ŠOKIŲ  
 LOTYNŲ AMERIKOS ŠOKIŲ ATLIKĖJŲ REITINGŲ LENTELĖJE  
 LOTYNŲ AMERIKOS ŠOKIŲ PROGRAMOJE  
 LOTYNŲ APEIGŲ KATALIKAMS  
 LOTYNŲ APEIGŲ KATALIKŲ GRAIKŲ APEIGŲ KATALIKŲ EVANGELIKŲ LIUTERONŲ EVANGELIKŲ REFORMATŲ  
 LOTYNŲ K  
 LOTYNŲ KALBA  
 LOTYNŲ KALBOS  
 LOTYNŲ KALBOS ŽODIS  
 LOTYNŲ KALBĄ  
mažinti LOVŲ SKAIČIŲ  
 LOZANOJE ŠVEICARIJA  
 LOŠIMO AUTOMATAI  
 LOŠIMO AUTOMATAIS  
 LOŠIMO AUTOMATUS  
 LOŠIMO AUTOMATŲ  
 LOŠIMO AUTOMATŲ SALONUS  
 LOŠIMO AUTOMATŲ SALONŲ  
 LOŠIMO NAMAI  
 LOŠIMO NAMUOSE  
 LOŠIMO NAMUS  
 LOŠIMO NAMŲ  
 LOŠIMO NAMŲ LEGALIZAVIMO  
 LOŠIMŲ IR ŽAIDIMŲ  
 LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS KOMISIJA  
 LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS  
 LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS PIRMININKAS ČESLOVAS BLAŽYS 
 LR AT NUTARIMO DĖL K ANTANAVIČIUS 
 LR AT NUTARIMO DĖL TEISINGUMO  
 LR CIVILINIO PROCESO KODEKSO  
 LR KONSTITUCIJOS