Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 PAAIŠKINAMAJAME RAŠTE  
 PAAIŠKINAMOJO RAŠTO  
 PAAIŠKINAMOJO RAŠTO IR SĄSKAITŲ PLANO  
 PAAIŠKĖJUS NAUJOMS APLINKYBĖMS  
 PAAUGLIAMS IR JAUNUOLIAMS  
 PAAUGLIŲ GRUPĖS DARBŲ PARODA  
 PAAUGLIŲ IR JAUNIMO  
 PABAIGA KITAME NUMERYJE  
 PABAIGA PRADŽIA NR ... 
 PABALTIJO KARINĖS APYGARDOS  
 PABALTIJO RESPUBLIKOSE  
 PABALTIJO RESPUBLIKŲ  
 PABALTIJO TAUTŲ  
 PABALTIJO VALSTYBIŲ  
 PABALTIJO ŠALIŲ  
 PABANDYTI LAIMĘ  
 PABLOGĖJUS SVEIKATAI  
 PABRADĖS POLIGONE  
 PABRADĖS UŽSIENIEČIŲ REGISTRAVIMO centre 
 PABRĖŽĖ BŪTINYBĘ  
 PABUČIAVO Į KAKTĄ  
 PABĖGO IŠ NAMŲ  
 PABĖGO Į MIŠKĄ IR PASISLĖPĖ  
 PABĖGĖLIO STATUSO  
 PABĖGĖLIO STATUSO SUTEIKIMO  
 PABĖGĖLIO STATUSĄ  
 PABĖGĖLIŲ IŠ ČEČĖNIJOS  
 PABĖGĖLIŲ PRIĖMIMO  
 PABĖGĖLIŲ PRIĖMIMO CENTRE  
 PABĖGĖLIŲ PRIĖMIMO CENTRO  
 PABĖGĖLIŲ STOVYKLAS  
 PABĖGĖLIŲ STOVYKLOJE  
 PABĖGĖLIŲ STOVYKLOS  
 PABĖGĖLIŲ STOVYKLOSE  
 PACIENTŲ TEISIŲ IR ŽALOS ATLYGINIMO  
 PACIENTŲ TEISIŲ IR ŽALOS SVEIKATAI ATLYGINIMO  
 PACIENTŲ TEISIŲ IR ŽALOS SVEIKATAI ATLYGINIMO ĮSTATYMAS  
 PADALIJIMAS Į DVI DALIS DAŽNAI PAGAL PRIEŠPRIEŠĄ  
 PADALINIO VADOVAS  
 PADALINIO VADOVO  
 PADALINIŲ VADOVAI  
 PADALINIŲ VADOVAI IR JŲ PAVADUOTOJAI  
 PADALINIŲ VADOVŲ  
 PADALYTA Į DVI DALIS  
 PADARIAU KLAIDĄ  
... PADARINIAMS LIKVIDUOTI  
 PADARINIŲ LIETUVOS RESPUBLIKAI IR JOS GYVENTOJAMS ĮVERTINIMO IR TEISINGUMO  
 PADARINIŲ LIKVIDAVIMO  
 PADARINĖ MEDIENA  
 PADARINĖS MEDIENOS  
 PADARIUS NUSIKALTIMĄ  
 PADARIUSIO ASMENS  
 PADARO BAUDŽIAMĄJĮ NUSIŽENGIMĄ IR BAUDŽIAMAS VIEŠAISIAIS DARBAIS ARBA BAUDA ARBA AREŠTU  
 PADARYTA DIDELĖ ŽALA  
 PADARYTA KLAIDA  
 PADARYTA LIETUVOS RESPUBLIKOS VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMO PROJEKTO PRIĖMIMO PERTRAUKA  
 PADARYTA MATERIALINĖ ŽALA  
 PADARYTA PERTRAUKA  
 PADARYTA ŽALA  
 PADARYTA ŽALA APLINKAI O KALTI ASMENYS NUBAUSTI  
 PADARYTAI ŽALAI ATLYGINTI  
 PADARYTAS APYSUNKIS KŪNO SUŽALOJIMAS  
 PADARYTAS KLAIDAS  
 PADARYTAS LENGVAS KŪNO SUŽALOJIMAS  
 PADARYTAS NUSIKALTIMAS  
 PADARYTAS SKRIAUDAS  
 PADARYTAS SUNKUS KŪNO SUŽALOJIMAS  
 PADARYTAS ŽAIZDAS  
 PADARYTI GALĄ  
 PADARYTI NUOSTOLIAI  
 PADARYTI NUSIKALTIMAI  
 PADARYTI NUSIKALTIMĄ  
 PADARYTI PAKEITIMUS IR PAPILDYMUS  
 PADARYTI PERTRAUKĄ  
 PADARYTO NUSIKALTIMO  
 PADARYTOS KLAIDOS  
 PADARYTOS ŽALOS  
 PADARYTOS ŽALOS ATLYGINIMO  
 PADARYTOS ŽALOS NUSTATYMO IR ATLYGINIMO  
 PADARYTUS NUOSTOLIUS  
 PADARYTUS NUSIKALTIMUS  
 PADARYTUS PAŽEIDIMUS  
 PADARYTĄ KLAIDĄ  
 PADARYTĄ NUSIKALTIMĄ  
 PADARYTĄ SKRIAUDĄ  
 PADARYTĄ ŽALĄ  
 PADARYTĄ ŽALĄ ĮVERTINO ... 
 PADARYTŲ KLAIDŲ  
 PADARYTŲ NUOSTOLIŲ  
 PADARYTŲ NUSIKALTIMŲ  
 PADARYTŲ PAŽEIDIMŲ  
 PADARĖ BAUDŽIAMĄJĮ NUSIŽENGIMĄ IR BAUDŽIAMAS VIEŠAISIAIS DARBAIS ARBA BAUDA ARBA AREŠTU  
 PADARĖ DIDELIŲ NUOSTOLIŲ  
 PADARĖ DIDELĘ ĮTAKĄ  
 PADARĖ DIDELĘ ŽALĄ  
 PADARĖ DIDELĮ ĮSPŪDĮ  
 PADARĖ DIDŽIULĮ ĮSPŪDĮ  
 PADARĖ IŠVADĄ  
 PADARĖ IŠVADĄ JOG ... 
 PADARĖ IŠVADĄ KAD ... 
 PADARĖ KLAIDĄ  
 PADARĖ KRATĄ  
 PADARĖ MEŠKOS PASLAUGĄ  
 PADARĖ NUSIKALTIMĄ DĖL KURIO GALI BŪTI IŠDUOTAS  
 PADARĖ PAREIŠKIMĄ  
 PADARĖ STEBUKLĄ  
 PADARĘS NUSIKALTIMĄ  
 PADAVIMO DATA  
 PADAVĖ RANKĄ  
 PADAVĖ Į TEISMĄ  
 PADAŽAS TINKA SU pudingais; žuvim 
 PADAŽAS TINKA SU MĖSOS PATIEKALAIS  
 PADAŽAS TINKA SU ŽUVIES PATIEKALAIS  
 PADEDA ANT STALO  
 PADEDA VAIKAMS  
 PADEDA VAIKUI  
 PADEDA ŽMOGUI  
 PADEDA ŽMONĖMS  
 PADIDINTAS DARBO UŽMOKESTIS  
 PADIDINTI ARBA SUMAŽINTI ĮSTATINĮ KAPITALĄ  
 PADIDINTI ASIGNAVIMUS  
 PADIDINTI ATLYGINIMUS  
 PADIDINTI IKIMOKYKLINIO AUKLĖJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJĄ  
 PADIDINTI NEAPMOKESTINAMĄJĮ MINIMUMĄ  
 PADIDINTI ĮSTATINĮ KAPITALĄ  
 PADIDINTI ŽEMĖS ŪKIO OBJEKTŲ PRIEMONIŲ parduodamų už pinigus, pradines pardavimo aukcionuose kainas 
 PADIDINTOS RIZIKOS  
 PADIDĖJIMAS SUMAŽĖJIMAS  
 PADIDĖJUSIO JAUTRUMO  
 PADIDĖJUSIO KRAUJOSPŪDŽIO  
 PADIDĖJUSIOS RIZIKOS  
 PADIDĖJUSĮ KRAUJOSPŪDĮ  
 PADIDĖJĘS ARTERINIS KRAUJOSPŪDIS  
 PADIDĖJĘS JAUTRUMAS  
 PADIDĖJĘS KRAUJOSPŪDIS  
 PADIRBTŲ DOLERIŲ  
 PADIRBTŲ PINIGŲ  
peržengia PADORUMO RIBAS  
 PADORUS ŽMOGUS  
 PADUOTI PRAŠYMUS  
 PADUOTI Į TEISMĄ  
 PADĖJO ANT STALO  
 PADĖJO GĖLIŲ  
 PADĖJO PAGRINDUS  
 PADĖJO PAMATUS  
 PADĖJO RAGELĮ  
 PADĖJO TAŠKĄ  
 PADĖJO TELEFONO RAGELĮ  
 PADĖJO ĮSIGYTI IR PARDUOTI ŽEMĖS SKLYPĄ  
 PADĖJĘS RANKĄ ANT LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS  
 PADĖK DIEVE  
 PADĖKA UŽ darbą; pasiaukojimą; ryžtą; paramą 
 PADĖKOS RAŠTAI  
 PADĖKOS RAŠTAIS  
 PADĖKOS RAŠTU  
 PADĖKOS RAŠTUS  
 PADĖKOS RAŠTĄ  
 PADĖKOS ŽODĮ  
 PADĖKOS ŽODĮ TARĖ ... 
 PADĖKOS ŽODŽIUS  
 PADĖKOS ŽODŽIŲ  
 PADĖKĄ UŽ gerą darbą; malonų skridimą; pakvietimą 
 PADĖS LIETUVAI  
 PADĖTA BOMBA  
 PADĖTAS SPROGMUO  
 PADĖTAS TAŠKAS  
 PADĖTI LIETUVAI  
 PADĖTI MOKINIAMS  
 PADĖTI STIPRINTI JOS GALIĄ IR AUTORITETĄ  
 PADĖTI TAŠKĄ  
 PADĖTI VAIKAMS  
 PADĖTI VAIKUI  
 PADĖTI ŽMOGUI  
 PADĖTI ŽMONĖMS  
 PADĖTIS DAR LABIAU komplikavosi 
 PADĖTIS LIETUVOJE blogėja 
 PADĖTIS PASIKEITĖ  
 PADĖTĄ BOMBĄ  
 PADĖTĮ DAR LABIAU apsunkina 
 PADĖTĮ KOMPLIKAVO ... 
destabilizuoti PADĖTĮ LIETUVOJE  
 PADĖTŲ SUMAŽINTI NEIGIAMĄ POVEIKĮ APLINKAI  
 PADĖVĖTŲ DRABUŽIŲ  
 PAGAL ABIEJŲ SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ ĮSTATYMUS  
 PAGAL ABIEJŲ ŠALIŲ VIDAUS TEISĖS REIKALAVIMUS  
surašyti; išdėstytas PAGAL ABĖCĖLĘ  
 PAGAL ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO ... straipsnį 
 PAGAL ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSĄ  
vyriausias PAGAL AMŽIŲ  
pažinti PAGAL ANALOGIJĄ  
 PAGAL APIBRĖŽIMĄ  
veikti PAGAL APLINKYBES  
 PAGAL APVALINIMO TAISYKLES IKI SVEIKO SKAIČIAUS  
 PAGAL APVALINIMO TAISYKLES SUAPVALINTA IKI SVEIKO SKAIČIAUS  
 PAGAL APVALINIMO TAISYKLES SUAPVALINTAS iki sveiko skaičiaus 
 PAGAL ATSKIRAS NUOMOS SUTARTIS  
byla PAGAL BAUDŽIAMOJO KODEKSO ... straipsnį 
 PAGAL BAUDŽIAMĄJĮ KODEKSĄ  
 PAGAL BENDRĄSIAS APVALINIMO TAISYKLES IKI SVEIKO SKAIČIAUS  
 PAGAL BENDRĄSIAS APVALINIMO TAISYKLES IKI SVEIKO SKAIČIAUS JEIGU MUITAS ARBA MOKESTIS SPECIFINIS  
 PAGAL BUHALTERINĖS APSKAITOS DUOMENIS  
 PAGAL CIVILINĮ KODEKSĄ  
 PAGAL DABAR GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS  
 PAGAL DARBO SUTARTIS  
 PAGAL DARBO SUTARTĮ  
 PAGAL DARBO SUTARTĮ NARYSTĖS AR TARNYBOS PAGRINDU  
dirbti PAGAL DARBOTVARKĘ  
sukurtas PAGAL DIEVO PAVEIKSLĄ ir panašumą 
 PAGAL DIEVO PLANĄ  
 PAGAL DIEVO VALIĄ  
antras; trečias PAGAL DYDĮ  
gauti telefoną PAGAL EILĘ  
 PAGAL EUROPOS EKONOMINĖS BENDRIJOS KOMBINUOTĄJĄ PREKIŲ NOMENKLATŪRĄ  
 PAGAL FINANSŲ MINISTERIJOS NUSTATYTĄ FORMĄ  
apskaičiuojama PAGAL FORMULĘ  
paraišką PAGAL FORMĄ  
 PAGAL GALIMYBES padėti; dirbti; stengiuosi; atlyginti; dalyvauti 
 PAGAL GALIMYBĘ dalinių vadai sudaro sąlygas 
 PAGAL GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS  
 PAGAL GAMTOS DĖSNIUS  
 PAGAL GRAFIKĄ mokėjo 
 PAGAL GYVENAMĄJĄ VIETĄ  
 PAGAL GYVENTOJŲ SKAIČIŲ  
 PAGAL H K ANDERSENO PASAKĄ  
 PAGAL INDIVIDUALIUS UŽSAKYMUS  
veikti PAGAL INSTRUKCIJĄ  
 PAGAL IŠ ANKSTO SUDARYTĄ GRAFIKĄ  
 PAGAL IŠGALES dalyvauti; dirbti; padėti 
atvykusiam PAGAL IŠKVIETIMĄ Į KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES atitinkamą įstaigą savo noru 
 PAGAL IŠSILAVINIMĄ teisininkas; inžinierius 
sukurtas PAGAL JO PAVEIKSLĄ IR PANAŠUMĄ  
 PAGAL JUNGTINIŲ TAUTŲ TARPTAUTINĖS PREKYBOS TEISĖS KOMISIJOS arbitražo taisykles 
 PAGAL JŲ APSKAIČIAVIMO BŪDĄ  
tikrinti PAGAL JŲ KOMPETENCIJĄ  
 PAGAL JŲ SKAIČIŲ IR JUDĖJIMO KRYPTĮ  
Lietuvos pilietis PAGAL KILMĘ  
 PAGAL KITĄ VERSIJĄ  
 PAGAL KOKIUS KRITERIJUS  
 PAGAL KOMANDĄ pasiruošti kautynėms 
pakėlė PAGAL KOMANDĄ  
 PAGAL KOMPETENCIJĄ gali nagrinėti ir teikti pasiūlymus 
esant nukrypimams PAGAL KONKREČIUS DARBUS AR DARBŲ RŪŠIS nuo vidutinės darbų kategorijos 
 PAGAL KONKURSO NUOSTATUS  
 PAGAL KONSTITUCIJĄ prasidės pavasario sesija 
dirbti PAGAL KONTRAKTĄ  
 PAGAL KRISTAUS įstatymą; mokslą; paveikslą; pavyzdį; žodžius 
supirkimas PAGAL KVOTAS  
 PAGAL LAIKO INTERVALUS  
 PAGAL LAIKRODŽIO RODYKLĘ  
gaminami; dirbanti PAGAL LICENCIJĄ  
 PAGAL LIETUVOJE galiojančius įstatymus 
 PAGAL LIETUVOS Vyriausybės nustatytas kalbos mokėjimo kategorijas; respublikos užduotis; apskaitos principus; apskaitos standartus 
 PAGAL LIETUVOS BANKO įstatymą 
 PAGAL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PATVIRTINTĄ pavyzdį 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymą; gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymą 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO teikimą 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS BUTŲ PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO ... straipsnį 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ APSIRŪPINIMO GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS ĮSTATYMĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ GARANTIJŲ įstatymą 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ TURTO IR PAJAMŲ DEKLARAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ VALSTYBIŲ GRUPIŲ laisvosios prekybos sutartis 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS KOMERCINIŲ BANKŲ ĮSTATYMĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJĄ IR ĮSTATYMUS  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINĄJĮ ĮSTATYMĄ DĖL PRIVATAUS KAPITALO KAUPIMO VALSTYBINĖSE ĮMONĖSE  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TARIFŲ NOMENKLATŪRĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTUS  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ... nutarimą 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTUS ... 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATVIRTINTUS nuostatus 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATVIRTINTĄ regioninio parko planavimo schemą; vertinimo metodiką 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATVIRTINTĄ SĄRAŠĄ  
atsako PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS yra Lietuvos Respublikos piliečiai 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS IR KITUS TEISĖS AKTUS UŽ KURIŲ VYKDYMĄ ATSAKO MUITINĖ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMĄ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ BRANGIAM TURTUI ĮSIGYTI  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PAGAL LIETUVOS SOCIALINIO TEISINGUMO SĄJUNGOS PIRMININKO skundą 
 PAGAL LIETUVOS ĮSTATYMUS  
 PAGAL LPS WEEKLY NEWSLETTER PARENGĖ ILONA SAJIENĖ  
 PAGAL MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO III SKYRIŲ  
 PAGAL NATO PROGRAMĄ PARTNERYSTĖ TAIKOS LABUI  
 PAGAL NATO STANDARTUS  
 PAGAL NAUJAS TAISYKLES  
 PAGAL NAUJĄJĄ TVARKĄ  
 PAGAL NAUJĄJĮ ĮSTATYMĄ  
kiekvienam; atlyginti PAGAL NUOPELNUS  
 PAGAL NUOSAVYBĖS TEISĘ  
 PAGAL NUOSTATUS  
 PAGAL NUSTATYTĄ TVARKĄ  
lemuojant ne PAGAL NUTYLĖJIMĄ  
antrojo PAGAL PAJĖGUMĄ diviziono 
 PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ  
 PAGAL PAREIGAS įeina; priklauso 
 PAGAL PAREIGAS IŠ KURIŲ JIE BUVO PASIŲSTI  
 PAGAL PAREIŠKĖJO ... prašymą; šalies reikalavimus 
 PAGAL PARTIJŲ SĄRAŠUS  
 PAGAL PARTNERYSTĖS TAIKOS LABUI PROGRAMĄ  
 PAGAL PASAULINĖS SVEIKATOS APSAUGOS ORGANIZACIJOS klasifikaciją; rekomendacijas 
 PAGAL PASAULIO ŠALIS  
panaudoti; naudoti PAGAL PASKIRTĮ  
dirbti PAGAL PASKYRIMĄ  
aukštesniajam PAGAL PAVALDUMĄ organui 
 PAGAL PHARE PROGRAMĄ  
veikti PAGAL PLANĄ  
 PAGAL POLICIJOS SUVESTINES PARENGĖ LEONARDAS JOKŠAS  
antroji PAGAL POPULIARUMĄ  
kiekvienam PAGAL POREIKIUS ir galimybes 
 PAGAL POREIKIUS pasirinkti 
 PAGAL PREKIŲ MATAVIMO VIENETĄ  
 PAGAL PRIDEDAMĄ FORMĄ  
pirkti PAGAL PRIEDĄ  
judėjimas PAGAL PRIGIMTĮ  
 PAGAL PRINCIPĄ akis už akį 
dirbo PAGAL PROFESIJĄ  
 PAGAL PROGRAMĄ dirba; rengiami ... 
 PAGAL PROJEKTĄ numatyta ... 
antras PAGAL RANGĄ  
 PAGAL REGLAMENTO ... straipsnio reikalavimus 
 PAGAL REGLAMENTĄ balsuojama 
posėdžiai rengiami PAGAL REIKALĄ  
antras PAGAL REZULTATYVUMĄ  
 PAGAL RUSIJOS įstatymus; federacijos įstatymus; konstituciją; spaudą 
apmokestinti PAGAL RŪŠIS  
 PAGAL SAVO AMŽIŲ  
 PAGAL SAVO GALIMYBES  
 PAGAL SAVO IŠGALES  
 PAGAL SAVO KOMPETENCIJĄ  
 PAGAL SAVO NORUS  
 PAGAL SAVO NORĄ  
 PAGAL SAVO PAVEIKSLĄ  
 PAGAL SAVO PAVEIKSLĄ IR PANAŠUMĄ  
 PAGAL SAVO POREIKIUS  
 PAGAL SAVO PRIGIMTĮ  
 PAGAL SAVO SKONĮ  
 PAGAL SAVO SUPRATIMĄ  
 PAGAL SAVO SĄŽINĘ  
 PAGAL SAVO ĮSITIKINIMUS  
vyksta PAGAL SCENARIJŲ  
 PAGAL SCHEMĄ  
 PAGAL SEIMO STATUTO ... straipsnį 
 PAGAL SEIMO STATUTĄ  
 PAGAL SENĄ TRADICIJĄ  
ieško; susirasdavo PAGAL SKELBIMUS laikraštyje 
 PAGAL SKELBIMĄ susipažino; surado 
 PAGAL SKONĮ maltų pipirų; druskos; pasūdyti 
įdėti; įberti PAGAL SKONĮ DRUSKOS  
 PAGAL SPECIALIĄ PROGRAMĄ  
darbas PAGAL SPECIALYBĘ  
 PAGAL SPECIALYBĘ dirbo 
 PAGAL STATISTIKOS DEPARTAMENTO duomenis 
 PAGAL STATISTIKOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS skelbiamą ... 
 PAGAL STATISTIKĄ  
 PAGAL STATUTĄ  
 PAGAL SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIAI PATEIKIAMAS PRAŠYMAS įstatymus 
 PAGAL SUSITARIMĄ su kitais akcininkais 
 PAGAL SUTARTIES KONTRAKTO SĄLYGAS  
gaunamas PAGAL SUTARTIS  
 PAGAL SUTARTYJE NUMATYTAS SĄLYGAS  
įgijo; mokėjo PAGAL SUTARTĮ  
 PAGAL SUTARTĮ SU autoriumi; savivaldybe 
antras PAGAL SVARBĄ  
 PAGAL SVEIKATOS BŪKLĘ  
vandens; skirstoma PAGAL SVORĮ  
išrinktas PAGAL SĄRAŠĄ  
žaisti PAGAL TAISYKLES  
 PAGAL TAM TIKRAS TAISYKLES  
 PAGAL TARPTAUTINIUS APSKAITOS STANDARTUS  
 PAGAL TARPTAUTINIUS STANDARTUS  
 PAGAL TARPTAUTINĖS DARBO ORGANIZACIJOS STATUTO ... straipsnį 
skirsto PAGAL TAUTYBĘ  
 PAGAL TECHNINES TAISYKLES TT  
kalbos PAGAL TEMATIKĄ suskirstytos 
 PAGAL TEMPUS PROJEKTĄ  
paveldėti; gauti PAGAL TESTAMENTĄ  
 PAGAL TIKSLINĘ PASKIRTĮ  
 PAGAL TO METO papročius; įstatymus; galimybes; tradiciją 
 PAGAL TO PATIES PAVADINIMO romaną 
 PAGAL TRADICIJĄ  
10 min. iki išvykimo PAGAL TVARKARAŠTĮ  
 PAGAL UŽSAKOVO pageidavimą; projektą 
 PAGAL UŽSAKYMUS atlieka; gamina 
gamina; dirba PAGAL UŽSAKYMĄ  
 PAGAL UŽSIENIO SPAUDĄ  
 PAGAL UŽSIENIO SPAUDĄ PARENGĖ JONAS RUGELIS 
 PAGAL UŽSIENIO SPAUDĄ PARUOŠĖ JONAS RUGELIS 
 PAGAL VAIKŲ ENCIKLOPEDIJĄ  
 PAGAL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIŲ SKYRIŲ inkasavimo pavedimus 
 PAGAL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMĄ  
 PAGAL VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PAGAL VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMĄ  
 PAGAL VATIKANO II SUSIRINKIMO dvasią; nutarimus; nuostatus 
 PAGAL VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PATVIRTINTĄ ... priedėlį 
 PAGAL VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES ĮSTATYMUS  
 PAGAL VIENĄ SUTARTĮ  
 PAGAL VIENĄ VERSIJĄ  
 PAGAL VISAS TAISYKLES  
 PAGAL VOKIETIJOS įstatymus; technologiją 
 PAGAL VOKIEČIŲ kalbą; bangą; technologiją; spaudą parengė ... 
 PAGAL VYRIAUSYBĖS ... nutarimą 
 PAGAL VYRIAUSYBĖS NUTARIMĄ  
 PAGAL VYRIAUSYBĖS PATVIRTINTĄ tvarką; formą; sąrašą 
 PAGAL ZODIAKĄ esu Avinas 
 PAGAL ĮGALIOJIMĄ naudojosi 
įsigyti arba valdyti; perduotos naudoti PAGAL ĮGALIOJIMĄ  
 PAGAL ĮMONĖS darbo grafiką; įstatus 
 PAGAL ĮSTATYMO PROJEKTĄ  
 PAGAL ĮSTATYMUS negali; savivaldybės įpareigojamos 
 PAGAL ĮSTATYMĄ neturi teisės 
 PAGAL ĮSTATYMĄ  
 PAGAL ĮVERTINIMO AKTĄ UŽ ... litų 
 PAGAL ŠIAS KAINAS  
 PAGAL ŠIAS TAISYKLES  
 PAGAL ŠIO KODEKSO ... straipsnį; taisykles 
 PAGAL ŠIO NUTARIMO nuostatas; reikalavimus 
 PAGAL ŠIO ĮSTATYMO ... straipsnį 
 PAGAL ŠIO ĮSTATYMO REIKALAVIMUS  
 PAGAL ŠIOS SUTARTIES ... straipsnį 
 PAGAL ŠIUOS DUOMENIS  
 PAGAL ŠIUOS KRITERIJUS  
 PAGAL ŠIUOS RODIKLIUS  
 PAGAL ŠIĄ KONVENCIJĄ  
 PAGAL ŠIĄ PROGRAMĄ  
 PAGAL ŠIĄ SUTARTĮ  
 PAGAL ŠIĄ SUTARTĮ IŠKELTA BYLA  
 PAGAL ŠIĄ TEORIJĄ  
 PAGAL ŠIĄ TVARKĄ  
paskolos išduotos PAGAL ŠIŲ BANKŲ laidavimus 
 PAGAL ŠĮ DOKUMENTĄ  
 PAGAL ŠĮ IR KITUS ĮSTATYMUS BEI TEISĖS AKTUS  
 PAGAL ŠĮ NUTARIMĄ  
 PAGAL ŠĮ PRINCIPĄ  
 PAGAL ŠĮ PROJEKTĄ  
 PAGAL ŠĮ PROTOKOLĄ  
 PAGAL ŠĮ RODIKLĮ  
 PAGAL ŠĮ STRAIPSNĮ  
 PAGAL ŠĮ SUSITARIMĄ  
 PAGAL ŠĮ ĮSTATYMĄ  
 PAGAL ŠĮ ĮSTATYMĄ NESUKELIA TEISINIŲ PASEKMIŲ  
 PAGAL ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS NUSTATYTUS NORMATYVUS  
 PAGAL ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PATVIRTINTUS NORMATYVUS  
 PAGAL ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PATVIRTINTUS SĄRAŠUS  
 PAGALBA VAIKAMS ŠALYJE IR UŽSIENYJE  
 PAGALBINES PATALPAS  
 PAGALBINIŲ PATALPŲ  
 PAGALBINĖ PRIEMONĖ  
 PAGALBINĖS PATALPOS  
 PAGALBINĖSE PATALPOSE  
 PAGALBOS IR PARAMOS  
 PAGALBOS KREIPĖSI ... 
organizuotos PAGALBOS LIETUVAI  
 PAGALBOS RANKA  
ištiesti PAGALBOS RANKĄ  
 PAGALBOS TEIKIMO  
kreiptis PAGALBOS Į medikus; policiją; gydytoją; kitus asmenis; draugus 
 PAGALBOS ŠAUKSMAS  
 PAGALBOS ŠAUKSMO  
atsiliepė į PAGALBOS ŠAUKSMĄ  
kaišioti PAGALIUS Į RATUS  
 PAGAMINIMO METAI  
 PAGAMINTA PRODUKCIJA  
 PAGAMINTOS PREKĖS  
 PAGAMINTOS PRODUKCIJOS  
 PAGAMINTĄ PRODUKCIJĄ  
 PAGAMINTŲ IŠ B TIPO MIŠINIO  
 PAGAMINTŲ IŠ UŽSIENIO FIRMŲ ŽALIAVŲ  
 PAGARBA GYVYBEI  
 PAGARBA IR MEILE  
 PAGARBA IR MEILĖ  
 PAGARBA ŽMOGAUS TEISĖMS  
 PAGARBOS GYVYBEI etika 
 PAGARBOS IR MEILĖS  
 PAGARBĄ IR MEILĘ  
 PAGARBĄ IR PASITIKĖJIMĄ  
 PAGARBĄ ŽMOGAUS GYVYBEI  
 PAGEIDAUJA SUSIGRĄŽINTI NATŪRA  
 PAGEIDAUJANČIŲ GAUTI VALSTYBĖS PARAMĄ APSIRŪPINANT GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS  
deputatų PAGEIDAVIMĄ SURENGTI REFERENDUMĄ DĖL AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS paskelbto Konstitucijos projekto priėmimo 
 PAGERBTI TYLOS MINUTE  
 PAGERINO LIETUVOS REKORDĄ  
 PAGERINO PASAULIO REKORDĄ  
 PAGERINTI GYVENIMO SĄLYGAS  
 PAGILINTI SAVO ŽINIAS  
 PAGIMDĖ SŪNŲ  
 PAGIRIAMASIS ŽODIS  
 PAGIRIAMOJO ŽODŽIO  
 PAGIRIAMĄJĮ ŽODĮ  
 PAGIRIŲ ŠILTNAMIAI  
 PAGONYBĖS IR KRIKŠČIONYBĖS  
 PAGRINDINE GATVE  
prekyba jais kaip PAGRINDINE VEIKLA BEI INVESTICINIŲ BENDROVIŲ TURTO valdymu 
 PAGRINDINES KRYPTIS  
 PAGRINDINES NUOSTATAS  
 PAGRINDINES PRIEMONES  
 PAGRINDINES STUDIJAS  
 PAGRINDINIAI KIRTIMAI  
 PAGRINDINIAI PRINCIPAI  
 PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI  
 PAGRINDINIAI SAVARANKIŠKO DARBO orientyrai 
 PAGRINDINIAI TECHNINIAI IR EKONOMINIAI RODIKLIAI  
 PAGRINDINIAI TIKSLAI  
 PAGRINDINIAI VARŽOVAI  
 PAGRINDINIAI ŽODŽIAI  
 PAGRINDINIAM KOMITETUI TOBULINTI  
 PAGRINDINIAME KOMITETE  
 PAGRINDINIAMS KOMPENSACINIAMS PRODUKTAMS NUSTATYTAS MIŠRUS AKCIZAS  
 PAGRINDINIAMS KOMPENSACINIAMS PRODUKTAMS NUSTATYTAS MIŠRUS IMPORTO MUITAS  
 PAGRINDINIO HEROJAUS  
 PAGRINDINIO KAPITALO  
 PAGRINDINIO NAUDOJIMO  
 PAGRINDINIO SPROGSTAMOJO UŽTAISO  
 PAGRINDINIO STIEBO  
 PAGRINDINIO TIKSLO  
 PAGRINDINIO VAIDMENS  
 PAGRINDINIO VAIDMENS ATLIKĖJA  
 PAGRINDINIO VAIDMENS ATLIKĖJAS  
 PAGRINDINIO VEIKĖJO  
 PAGRINDINIO VIDURIO PUOLĖJO  
 PAGRINDINIO ĮSTATYMO  
 PAGRINDINIS AKCENTAS  
 PAGRINDINIS ARGUMENTAS  
 PAGRINDINIS DALYKAS  
 PAGRINDINIS DĖMESYS  
 PAGRINDINIS DĖMESYS BUVO SKIRIAMAS ... 
 PAGRINDINIS DĖMESYS BUVO SKIRTAS ... 
 PAGRINDINIS DĖMESYS SKIRIAMAS ... 
 PAGRINDINIS HEROJUS  
 PAGRINDINIS KAPITALAS  
 PAGRINDINIS KRITERIJUS  
 PAGRINDINIS METODAS  
 PAGRINDINIS MOTYVAS  
 PAGRINDINIS NEAPMOKESTINAMASIS MINIMUMAS  
 PAGRINDINIS PRINCIPAS  
 PAGRINDINIS PRIZAS  
 PAGRINDINIS REIKALAVIMAS  
 PAGRINDINIS RĖMĖJAS  
 PAGRINDINIS TIKSLAS  
 PAGRINDINIS UŽDAVINYS  
 PAGRINDINIS VAIDMUO  
 PAGRINDINIS VAIDMUO TENKA ... 
 PAGRINDINIS VEIKĖJAS  
 PAGRINDINIU KOMITETU PASKIRTAS biudžeto ir finansų komitetas 
 PAGRINDINIU ĮSTATYMU  
 PAGRINDINIUS KOMPENSACINIUS PRODUKTUS  
 PAGRINDINIUS PRINCIPUS  
 PAGRINDINIUS REIKALAVIMUS  
 PAGRINDINIUS TEIGINIUS  
 PAGRINDINIUS VAIDMENIS  
 PAGRINDINIUS VAIDMENIS ATLIKO ... 
 PAGRINDINIŲ FONDŲ  
 PAGRINDINIŲ KIRTIMŲ  
 PAGRINDINIŲ KIRTIMŲ NORMĄ  
 PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ  
 PAGRINDINIŲ PREKIŲ BEI PASLAUGŲ GRUPIŲ KAINŲ INDEKSAI  
 PAGRINDINIŲ PREKIŲ IR PASLAUGŲ GRUPIŲ KAINŲ INDEKSAI  
 PAGRINDINIŲ PRIEMONIŲ  
 PAGRINDINIŲ PRIEMONIŲ LIKUTINĘ VERTĘ  
 PAGRINDINIŲ PRIEMONIŲ PRADINĖ LIKUTINĖ VERTĖ  
 PAGRINDINIŲ PRIEMONIŲ PRADINĘ LIKUTINĘ VERTĘ  
 PAGRINDINIŲ PRIEMONIŲ VERTĘ  
 PAGRINDINIŲ STUDIJŲ  
 PAGRINDINIŲ VEIKĖJŲ  
 PAGRINDINIŲ ŠAKŲ ŽIEVĖ LYGI RAUSVAI RUDA SU PILKŠVU VAŠKINIU APNAŠU  
 PAGRINDINIŲ ŽMOGAUS TEISIŲ  
 PAGRINDINĖ MOKYKLA  
 PAGRINDINĖ PRIEMONĖ  
 PAGRINDINĖ PRIEŽASTIS  
 PAGRINDINĖ PROBLEMA  
 PAGRINDINĖ RELIGIJA  
 PAGRINDINĖ RELIGIJA ISLAMAS PINIGINIS VIENETAS ... 
 PAGRINDINĖ RELIGIJA ROMOS KATALIKYBĖ PINIGINIS VIENETAS ... 
 PAGRINDINĖ RELIGIJA ROMOS KATALIKYBĖ PINIGINIS VIENETAS FRANKAS  
 PAGRINDINĖ SĄLYGA  
 PAGRINDINĖ TEMA  
 PAGRINDINĖ TIKSLINĖ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIS  
 PAGRINDINĖ VEIKLA  
 PAGRINDINĖ VEIKLOS ARBA NUOLATINĖ buvimo vieta 
 PAGRINDINĖ VEIKLOS KRYPTIS  
 PAGRINDINĖJE DARBOVIETĖJE  
 PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE  
 PAGRINDINĖJE SUDĖTYJE  
 PAGRINDINĖMS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI  
 PAGRINDINĖS KONSTRUKCIJOS PAKEISTOS  
 PAGRINDINĖS KRYPTYS  
 PAGRINDINĖS MOKYKLOS  
 PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORĖ  
 PAGRINDINĖS NUOSTATOS  
 PAGRINDINĖS PRIEMONĖS  
 PAGRINDINĖS PRIEŽASTYS  
 PAGRINDINĖS RELIGIJOS  
 PAGRINDINĖS SEKOS  
 PAGRINDINĖS SKELETINĖS ŠAKOS  
 PAGRINDINĖS STUDIJOS BAKALAURO LAIPSNIUI ĮGYTI  
 PAGRINDINĖS SUDĖTIES  
 PAGRINDINĖS SUDĖTIES ŽAIDĖJŲ  
 PAGRINDINĖS SĄVOKOS  
 PAGRINDINĖS TIKSLINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES  
 PAGRINDINĖS TIKSLINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO  
 PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS  
 PAGRINDINĖS ŠAKOS SU LIEMENIU SUAUGUSIOS TVIRTAI  
 PAGRINDINĘ DALĮ SUDARO ... 
 PAGRINDINĘ MINTĮ  
 PAGRINDINĘ MOKYKLĄ  
 PAGRINDINĘ TIKSLINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ  
 PAGRINDINĮ DĖMESĮ  
 PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKIRIA ... 
 PAGRINDINĮ DĖMESĮ SKYRĖ ... 
 PAGRINDINĮ HEROJŲ  
 PAGRINDINĮ KAPITALĄ  
 PAGRINDINĮ PRANEŠIMĄ  
 PAGRINDINĮ PRANEŠIMĄ SKAITĖ ... 
 PAGRINDINĮ PRIZĄ  
 PAGRINDINĮ VAIDMENĮ  
 PAGRINDINĮ VAIDMENĮ ATLIEKA ... 
 PAGRINDO PRINCIPO  
 PAGRINDO PRINCIPUI  
 PAGRINDU IR TVARKA  
 PAGRINDĄ SUDARO paramos šeimai pašalpos ir socialinė pašalpa; daržovės ir vaisiai 
 PAGRINDĄ SUDARĖ aukštos kvalifikacijos specialistai ir profesionalai; jauni krepšininkai 
 PAGROBIMAS IŠ Seralio 
 PAGRĮSTUMUI ĮVERTINTI  
 PAGULDYTA Į LIGONINĘ  
 PAGULDYTA Į LIGONINĘ ĮTARIAMASIS PO APKLAUSOS PALEISTAS  
 PAGULDYTA Į ŠV JOKŪBO LIGONINĘ  
 PAGULDYTAS Į LIGONINĘ  
 PAGULDYTAS Į RAUDONOJO KRYŽIAUS LIGONINĘ  
 PAGULDYTAS Į SANTARIŠKIŲ VAIKŲ LIGONINĘ  
 PAGULDYTI ANT MENČIŲ  
 PAGULDYTI Į LIGONINĘ  
 PAGULDĖ ANT MENČIŲ  
 PAGULDĖ Į LIGONINĘ  
 PAGUODOS IR VILTIES  
 PAGUODOS IR VILTIES NAMŲ STATYBOS  
 PAGYVENUSI MOTERIS  
 PAGYVENUSIEMS ŽMONĖMS  
 PAGYVENUSIUS ŽMONES  
 PAGYVENUSIŲ IR SENŲ ŽMONIŲ  
 PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ  
 PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ ASOCIACIJOS  
 PAGYVENĘ ŽMONĖS  
 PAGYVENĘS VYRIŠKIS  
 PAGĖGIAI ŠILUTĖS RAJ GELEŽINKELIO STOTIS  
 PAGĖGIŲ PASIENIO POLICIJOS RINKTINĖS  
 PAGĖGIŲ RINKTINĖS  
 PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS  
 PAIEŠKA IR ŽVALGYBA  
 PAIEŠKOS BUVO BEVAISĖS  
 PAIEŠKOS BUVO NESĖKMINGOS  
 PAIEŠKOS IR GELBĖJIMO  
 PAIEŠKOTI ROMANTIŠKŲ NUOTYKIŲ  
 PAILGINTAS KASMETINES ATOSTOGAS  
 PAILGINTO VEIKIMO  
 PAIMA Į RANKAS  
 PAIMTA Į NELAISVĘ  
 PAIMTA Į VALSTYBINĮ ŽEMĖS FONDĄ  
 PAIMTI BEI KONFISKUOTI ŽVEJYBOS ĮRANKIAI  
 PAIMTI ORGANUS TRANSPLANTACIJAI  
 PAIMTI Į NELAISVĘ  
 PAIMTI Į RANKAS  
 PAIMTI Į SAVO RANKAS  
 PAIMTI ŽEMĘ VISUOMENĖS POREIKIAMS  
 PAIMTŲ Į NELAISVĘ  
 PAJAMAS IR IŠLAIDAS  
 PAJAMAS IŠ AKCIJŲ  
 PAJAMOS DEKLARUOJAMOS  
 PAJAMOS IR IŠLAIDOS  
 PAJAMOS IŠ investicijų užsienio valiutomis; turizmo; kilnojamojo turto; nekilnojamojo turto 
 PAJAMOS IŠ BAUDŲ ir konfiskacijų 
 PAJAMOS IŠ PARKO rekreacinės, leidybinės, kultūrinės, ūkinės - komercinės ir kitos veiklos 
 PAJAMOS UŽ paslaugas ir sutartinius darbus 
 PAJAMOS UŽ PARDUOTĄ produkciją; turtą 
 PAJAMOS UŽ REALIZUOTAS PREKES  
 PAJAMOS UŽ REALIZUOTĄ ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ  
 PAJAMOS VIENAM ŠEIMOS NARIUI YRA MAŽESNĖS UŽ VALSTYBĖS REMIAMAS  
 PAJAMŲ BEI IŠLAIDŲ  
 PAJAMŲ DALĮ  
 PAJAMŲ DEKLARACIJAS  
 PAJAMŲ DEKLARACIJOS  
 PAJAMŲ DEKLARACIJĄ  
 PAJAMŲ DEKLARAVIMO  
 PAJAMŲ DEKLARAVIMĄ  
 PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ  
 PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATĄ  
 PAJAMŲ IR KAPITALO MOKESČIAMS  
 PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ  
 PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PRIPAŽINIMO  
 PAJAMŲ IR TURTO  
 PAJAMŲ IR TURTO DEKLARAVIMO  
 PAJAMŲ MINIMUMĄ  
 PAJAMŲ MOKESTIS  
 PAJAMŲ MOKESTĮ  
 PAJAMŲ MOKESČIAMS IR KAPITALO MOKESČIAMS  
 PAJAMŲ MOKESČIO  
 PAJAMŲ MOKESČIO IR VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ APSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO  
 PAJAMŲ MOKESČIO SUMA  
 PAJAMŲ MOKESČIO TARIFAI  
 PAJAMŲ MOKESČIO TARIFAS  
 PAJAMŲ MOKESČIU  
 PAJAMŲ MOKESČIUI  
 PAJAMŲ UŽ REALIZUOTĄ BENZINĄ  
 PAJAMŲ ŠALTINIO  
 PAJAMŲ ŠALTINIS  
 PAJAMŲ ŠALTINIU  
 PAJAMŲ ŠALTINIŲ  
 PAJAMŲ ŠALTINĮ  
 PAJAUTOS SLĖNYJE  
 PAJINIŲ ĮNAŠŲ  
 PAJUDĖJO IŠ MIRTIES TAŠKO  
 PAJUDĖJO Į PRIEKĮ  
 PAJUDĖTI IŠ MIRTIES TAŠKO  
 PAJUDĖTI IŠ VIETOS  
 PAJUOKOS OBJEKTU  
 PAJUTO SMŪGĮ Į GALVĄ IR PRARADO SĄMONĘ ATSIGAVĘS VYRIŠKIS PASIGEDO ... 
 PAJĖGIAUSIŲ KOMANDŲ  
 PAJŪRIO ZONOJE  
 PAJŲ PASIRAŠYMO ETAPĄ  
 PAKABINAMŲ LUBŲ  
 PAKAITINIAM PRIEAUGLIUI  
 PAKAITOS PRODUKTAMS KURIE BUVO IMPORTUOTI ANKSČIAU UŽ LAIKINAI IŠVEŽAMŲ PERDIRBTI PREKIŲ IŠVEŽIMĄ  
 PAKAITOS PRODUKTŲ  
 PAKAITOS PRODUKTŲ KURIE BUVO IMPORTUOTI ANKSČIAU UŽ LAIKINAI IŠVEŽAMŲ PERDIRBTI PREKIŲ IŠVEŽIMĄ  
 PAKAITOS PRODUKTŲ KURIE IMPORTUOJAMI ANKSČIAU UŽ LAIKINAI IŠVEŽAMŲ PERDIRBTI PREKIŲ IŠVEŽIMĄ  
 PAKANKAMA SĄLYGA JEIGU A TAI IR B  
 PAKANKAMAI LAIKO  
 PAKANKAMAI LĖŠŲ  
 PAKANKAMAI PINIGŲ  
 PAKANKAMĄ KIEKĮ  
 PAKARTOTINIAI RINKIMAI  
 PAKARTOTINIO BALSAVIMO  
 PAKARTOTINIS BALSAVIMAS  
 PAKARTOTINIS BALSAVIMAS DĖL DVIEJŲ KANDIDATŲ  
 PAKARTOTINĘ EKSPERTIZĘ  
 PAKARTOTO ĮSTATYMO  
 PAKAUNĖS MIŠKUOSE  
 PAKEISTI APLINKĄ  
 PAKEISTI ATITINKAMAI ŽODŽIAIS  
 PAKEISTI DRAUDIMO RŪŠIES TAISYKLES DRAUDIMO ĮMOKŲ TARIFUS AR DRAUDIMO LIUDIJIMĄ POLISĄ  
 PAKEISTI IR NUTRAUKTI DARBO SUTARTĮ TAIP PAT ATLIKTI KITOKIUS VEIKSMUS  
 PAKEISTI IR PAPILDYTI KAI KURIUOS LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS REGLAMENTO straipsnius 
 PAKEISTI KARDOMĄJĄ PRIEMONĘ  
 PAKEISTI LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO ... nutarimą; ... įsaką 
 PAKEISTI PAGRINDINĘ TIKSLINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ  
 PAKEISTI ŽEMĖS ŪKIO SVEIKATOS APSAUGOS BEI ŠVIETIMO FINANSAVIMĄ  
 PAKEISTI ŽODŽIAIS ... 
 PAKEISTI ŽODŽIU ... 
 PAKEISTUS ĮSTATUS  
 PAKEISTŲ ĮSTATŲ  
 PAKEISTŲ ĮSTATŲ ĮREGISTRAVIMO IR ĮMONIŲ REORGANIZAVIMO  
 PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI  
 PAKEITIMAIS IR PAPILDYMAIS  
 PAKEITIMAS IR PAPILDYMAS  
 PAKEITIMO AR PANAIKINIMO  
 PAKEITIMO IR PAPILDYMO  
 PAKEITIMO IR PAPILDYMO PROJEKTAS NR ... 
 PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS  
 PAKEITIMO IR PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS  
 PAKEITIMO PROJEKTAS NR ... 
 PAKEITIMUS IR PAPILDYMUS  
 PAKEITIMŲ IR PAPILDYMŲ  
 PAKEITIMŲ PROJEKTŲ BEI DETALIŲ PLANŲ RENGIMĄ  
 PAKEITUS PAVADINIMĄ Į LDDP  
 PAKEITĖ PARODYMUS  
 PAKEITĖ SAVO NUOMONĘ  
 PAKEIČIANČIOS KONVENCIJOS ĮSIGALIOJIMO DIENOS  
 PAKEIČIANČIĄ KONVENCIJĄ  
 PAKELIA GALVĄ  
 PAKELIANT KORTELES  
 PAKELIUI IŠ darbo; mokyklos; Kauno į Vilnių 
 PAKELIUI IŠ VILNIAUS Į MAŽEIKIUS  
 PAKELIUI Į Atėnus; būtį; Europą; Kauną; Klaipėdą; niekį; Sibirą; Vilnių 
 PAKELIUI Į DARBĄ  
 PAKELIUI Į FINALĄ  
 PAKELIUI Į LIETUVĄ  
 PAKELIUI Į LIGONINĘ  
 PAKELIUI Į MOKYKLĄ  
 PAKELIUI Į NAMUS  
... PAKELIŲ CIGAREČIŲ  
 PAKELTA GALVA  
 PAKELTA RANKA  
 PAKELTI RANKĄ PRIEŠ save; beginklį; žmogų 
 PAKELTU TONU  
 PAKETINIO DUOMENŲ PERDAVIMO  
 PAKETINIO DUOMENŲ PERDAVIMO GPRS GENERAL  
 PAKETŲ ANTSPAUDŲ PAVYZDŽIUS BEI FORMAS  
 PAKIBO ANT PLAUKO  
 PAKIBO ORE  
 PAKILI NUOTAIKA  
 PAKILIMO IR NUSILEIDIMO  
 PAKILIMO TAKO  
 PAKILIOS NUOTAIKOS  
 PAKILO NUO KĖDĖS  
 PAKILO NUO STALO  
 PAKILO PRIEŠ SAVO BROLĮ IR JĮ UŽMUŠĖ  
 PAKILO TEMPERATŪRA  
 PAKILO Į ORĄ  
 PAKILTI IŠ VARGO IR NEVILTIES  
 PAKILTI Į ORĄ  
 PAKIMBA ORE  
 PAKISTANE ĮSIKŪRUSI NAUJIENŲ AGENTŪRA  
 PAKISTANO PREZIDENTAS PERVEZAS MUSHARRAFAS 
 PAKIŠO KOJĄ  
 PAKIŠTI KOJĄ  
 PAKLAUSA IR PASIŪLA  
 PAKLAUSOS IR PASIŪLOS  
 PAKLAUSĄ IR PASIŪLĄ  
 PAKLOTINIO PAVIRŠIAUS  
 PAKLYDĘ PAUKŠČIAI  
 PAKRAIPĖ GALVĄ  
 PAKRANČIŲ APSAUGOS  
 PAKRANČIŲ APSAUGOS PASIENIO POLICIJOS RINKTINĖS operatyvinio skyriaus viršininkas 
 PAKRANČIŲ APSAUGOS RINKTINĖS pareigūnai; pasieniečiai; laivas 
 PAKRANČIŲ APSAUGOS TARNYBOS  
 PAKRAUTI Į VAGONĄ IR NUVEŽTI Į KRASNOJARSKĄ  
 PAKREIPĘS GALVĄ  
 PAKROVIMO IR IŠKROVIMO  
 PAKROVIMO IŠKROVIMO  
 PAKROVIMO VIETA KODAS NURODOMAS ŠALIES SIUNTĖJOS  
 PAKRUOJO KRUOJA  
 PAKRUOJO R  
 PAKRUOJO RAJ  
 PAKRUOJO RAJONAS  
 PAKRUOJO RAJONE  
 PAKRUOJO RAJONO  
 PAKUOČIŲ SKAIČIUS  
 PAKVIETIMO Į NATO  
 PAKVĖPUOTI GRYNU ORU  
 PAKYLA TEMPERATŪRA  
 PAKYLA Į VIRŠŲ  
 PAKĖLUSI GALVĄ  
 PAKĖLĖ AKIS  
 PAKĖLĖ AKIS Į dangų; viršų 
 PAKĖLĖ BALSĄ  
 PAKĖLĖ GALVĄ  
 PAKĖLĘS GALVĄ  
 PAL ARKIVYSK J MATULAIČIO PARAPIJOS KOLPINGO ŠEIMOS  
 PAL J MATULAIČIO PARAPIJOS  
 PAL J MATULAIČIO PARAPIJOS KOLPINGO ŠEIMOS  
 PALAIDA BALA  
 PALAIKO GLAUDŽIUS RYŠIUS SU Rusija; žemdirbiais 
 PALAIKO RYŠIUS  
 PALAIKO RYŠIUS SU užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis 
 PALAIKO RYŠIUS SU UŽSIENIO VALSTYBĖMIS IR TARPTAUTINĖMIS ORGANIZACIJOMIS  
 PALAIKO RYŠĮ SU partizanais 
 PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS  
 PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINIŲ BEI SKYRIŲ  
 PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖ  
 PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖJE  
 PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖS  
 PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĘ  
 PALAIKYTI RYŠIUS  
 PALAIKYTI RYŠIUS SU vyriausybėmis; žmonėmis 
 PALAIKYTI RYŠIUS SU KITŲ VALSTYBIŲ profesinėmis sąjungomis 
 PALAIKYTI TVARKĄ  
 PALAIKYTI VIEŠĄJĄ TVARKĄ  
 PALAIKĖ RYŠIUS  
 PALAIKĖ RYŠIUS SU ... 
 PALAIKĖ RYŠIUS SU PARTIZANAIS  
 PALAIKŲ PERKĖLIMO IR SOCIALINĖS PAGALBOS  
 PALAIKŲ PERLAIDOJIMO  
 PALANGOS GYVENVIETĖSE  
 PALANGOS GYVENVIEČIŲ  
 PALANGOS MERAS  
 PALANGOS MIESTO  
 PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖ  
 PALANGOS SVEIKATOS MOKYKLA  
 PALANGOS SVEIKATOS MOKYKLOJE  
 PALANGOS SVEIKATOS MOKYKLOS  
 PALANGOS VALSTYBINĖS VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS  
 PALANKESNES SĄLYGAS  
 PALANKESNIŲ SĄLYGŲ  
 PALANKESNĖMIS SĄLYGOMIS  
 PALANKESNĖS SĄLYGOS  
 PALANKI DIENA  
 PALANKI PROGA  
 PALANKIAI SUSIKLOSČIUS APLINKYBĖMS  
 PALANKIAS SĄLYGAS  
 PALANKIAUSIAS SĄLYGAS  
 PALANKIAUSIOS SĄLYGOS  
 PALANKIOMIS SĄLYGOMIS  
 PALANKIOS SĄLYGOS  
 PALANKIĄ DIRVĄ  
 PALANKIŲ SĄLYGŲ  
 PALANKU PRADĖTI SVEIKATOS STIPRINIMO KURSĄ  
 PALANKU SPRĘSTI FINANSINES PROBLEMAS  
 PALANKU TVARKYTI KONFIDENCIALIUS REIKALUS YPAČ SUSIJUSIUS SU PINIGAIS  
 PALANKUS LAIKAS  
 PALANKUS METAS  
 PALANKŲ SPRENDIMĄ  
puldami PALEI GELEŽINKELĮ  
pievos PALEI NEMUNĄ  
... PALEI SIENAS  
 PALEI SIENĄ  
vaikščiojo PALEI UPĘ  
 PALEIDIMAS IR DERINIMAS  
 PALEIDIMAS IR DERINIMAS BANDYMAI IR MATAVIMAI  
 PALEIDIMAS IR DERINIMAS EL MATAVIMAI  
 PALEIDO Į DARBĄ ginklus 
 PALEIDO Į DARBĄ KUMŠČIUS  
 PALEIDO Į LAISVĘ  
 PALEISTAS IŠ KALĖJIMO  
 PALEISTAS UŽ UŽSTATĄ  
 PALEISTAS Į ATSARGĄ  
 PALEISTAS Į LAISVĘ  
 PALEISTAS Į NAMUS  
 PALEISTI IŠ KALĖJIMO  
 PALEISTI IŠ KALĖJIMŲ  
 PALEISTI PARLAMENTĄ  
 PALEISTI UŽ UŽSTATĄ  
 PALEISTI Į ATSARGĄ  
 PALEISTI Į LAISVĘ  
 PALEISTŲ IŠ LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ  
 PALEMONO KERAMIKA  
 PALENKTI Į SAVO PUSĘ  
 PALESTINIEČIŲ AUTONOMIJOS  
 PALESTINIEČIŲ DERYBININKAS SAEBAS EREKATAS 
 PALESTINIEČIŲ KOVOTOJAI  
 PALESTINIEČIŲ KOVOTOJŲ  
 PALESTINIEČIŲ LYDERIO YASSERO ARAFATO 
 PALESTINIEČIŲ LYDERIO YASSERO ARAFATO VADOVAUJAMO JUDĖJIMO FATAH  
 PALESTINIEČIŲ LYDERIS YASSERAS ARAFATAS 
 PALESTINIEČIŲ LYDERIUI YASSERUI ARAFATUI 
 PALESTINIEČIŲ LYDERĮ YASSERĄ ARAFATĄ 
 PALESTINIEČIŲ PABĖGĖLIŲ  
 PALESTINIEČIŲ SAUGUMO  
 PALESTINIEČIŲ SAVIVALDOS  
 PALESTINIEČIŲ TERITORIJOSE  
 PALESTINIEČIŲ TERITORIJŲ  
 PALESTINIEČIŲ VADOVYBĖ  
 PALESTINOS IŠSIVADAVIMO ORGANIZACIJOS  
 PALESTINOS NACIONALINĖS ADMINISTRACIJOS  
 PALIEKA LIKIMO VALIAI  
 PALIEKAMA TEISĖ  
 PALIKIMO ATSIRADIMO  
 PALIKIMO ATSIRADIMO VIETOS  
 PALIKIMO DALĮ  
 PALIKITE MANE RAMYBĖJE  
 PALIKO GERĄ ĮSPŪDĮ  
 PALIKO GILIUS PĖDSAKUS  
 PALIKO LABAI GERĄ ĮSPŪDĮ  
 PALIKO LIKIMO VALIAI  
 PALIKO NEIŠDILDOMĄ ĮSPŪDĮ  
 PALIKO PĖDSAKUS  
 PALIKO RAMYBĖJE  
 PALIKO RYŠKŲ PĖDSAKĄ  
 PALIKO SAVO PĖDSAKĄ  
 PALIKTAS LIKIMO VALIAI  
 PALIKTI BE PRIEŽIŪROS  
 PALIKTI JĮ RAMYBĖJE  
 PALIKTI LIKIMO VALIAI  
 PALIKTI RAMYBĖJE  
 PALIKTOS LIKIMO VALIAI  
 PALINGAVO GALVA  
 PALINGAVO GALVĄ  
 PALINKO Į PRIEKĮ  
 PALINKĖJO SĖKMĖS  
 PALINKĘS Į PRIEKĮ  
 PALMIROS HOROSKOPAS  
 PALMIROS HOROSKOPAS ANTRADIENIUI  
 PALMIROS HOROSKOPAS KETVIRTADIENIUI  
 PALMIROS HOROSKOPAS PENKTADIENIUI  
 PALMIROS HOROSKOPAS PIRMADIENIUI  
 PALMIROS HOROSKOPAS SAVAITGALIUI  
 PALMIROS HOROSKOPAS TREČIADIENIUI  
 PALMIROS HOROSKOPAS ŠEŠTADIENIUI  
 PALYDOVINIO RYŠIO  
 PALYDOVINIO RYŠIO SIUNTIMO  
 PALYDOVINIO RYŠIO STOČIŲ  
 PALYGINAMOSIOMIS KAINOMIS  
 PALYGINIMAS APIE darbininkus; gerąjį samarietį; sūnų palaidūną 
 PALYGINIMAS SU teatru 
 PALYGINIMĄ APIE talentus; rauges dirvoje; sūnų palaidūną 
 PALYGINTI SU ANKSTESNIAIS METAIS  
 PALYGINTI SU JAV DOLERIU  
 PALYGINTI SU KITOMIS BALTIJOS ŠALIMIS  
 PALYGINTI SU KITOMIS ŠALIMIS  
 PALYGINTI SU KONTROLE  
 PALYGINTI SU KONTROLINE GRUPE  
 PALYGINTI SU KONTROLINIU VARIANTU  
 PALYGINTI SU KONTROLINĖS GRUPĖS (...  
 PALYGINTI SU PRAĖJUSIAIS METAIS  
 PALYGINTI SU PRAĖJUSIU SEZONU  
 PALYGINTI SU PRAĖJUSIŲ METŲ  
 PALYGINTI SU PRAĖJUSIŲ METŲ TUO PAČIU LAIKOTARPIU  
 PALYGINTI SU TUO PAČIU PRAĖJUSIŲ METŲ LAIKOTARPIU  
 PALYGINTI SU TUO PAČIU PRAĖJUSIŲ METŲ MĖNESIU  
 PALYGINTI SU ŠIŲ METŲ biudžetu; sausiu; rugsėjo 1 diena 
 PALYGINUS SU KONTROLINIU VARIANTU  
 PALYGINUS SU PRAĖJUSIAIS METAIS  
 PALŪKANAS UŽ indėlius; kreditą; paskolas 
 PALŪKANAS UŽ FIZINIŲ ASMENŲ INDĖLIUS  
 PALŪKANOS UŽ banko kreditus; kreditus; obligacijas; paskolą 
 PALŪKANOS UŽ LAIKINAI ĮVEŽTAS PERDIRBTI PREKES  
 PALŪKANOS UŽ VALSTYBINIO KAPITALO NAUDOJIMĄ  
 PALŪKANOS UŽ VALSTYBINĮ KAPITALĄ  
 PALŪKANOS UŽ VALSTYBĖS KAPITALO NAUDOJIMĄ  
 PALŪKANŲ IR DIVIDENDŲ APMOKESTINIMO  
 PALŪKANŲ NORMA  
 PALŪKANŲ NORMAS  
 PALŪKANŲ NORMOS  
 PALŪKANŲ NORMĄ  
 PALŪKANŲ NORMŲ  
 PALŪKANŲ UŽ depozitus; paskolą; kreditą 
 PALŪKANŲ UŽ VALSTYBINIO KAPITALO NAUDOJIMĄ  
 PALŪKANŲ UŽ VALSTYBĖS KAPITALO NAUDOJIMĄ  
 PAMALDOS LIETUVIŲ KALBA  
 PAMALDŲ METU  
 PAMARIO KRAŠTO  
 PAMARIŲ KULTŪROS  
 PAMATINIŲ LAISVIŲ  
 PAMATINIŲ LĄSTELIŲ VĖŽYS  
 PAMESTAS VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAS  
 PAMINKLINIAI AKMENYS  
 PAMINKLINIO AKMENS  
 PAMINKLINIS AKMUO  
 PAMINKLINĖ LENTA  
 PAMINKLINĖS LENTOS  
 PAMINKLINĖS PRISIKĖLIMO BAŽNYČIOS ATSTATYMO  
 PAMINKLINĘ LENTĄ  
 PAMINKLINĮ AKMENĮ  
 PAMINKLO STATYBOS  
 PAMINKLOTVARKOS DEPARTAMENTO  
 PAMINKLOTVARKOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 PAMINKLOTVARKOS DEPARTAMENTO PRIE STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS  
 PAMINKLOTVARKOS DEPARTAMENTUI PRIE STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS  
Gaminame ir statome antkapių skulptūras bei PAMINKLUS IŠ GRANITO MARMURO MARMURO SKALDOS  
 PAMINKLŲ APSAUGOS  
 PAMINKLŲ RESTAURAVIMO  
 PAMINKLŲ RESTAURAVIMO INSTITUTO  
 PAMINKLŲ RESTAURAVIMO IR PROJEKTAVIMO INSTITUTO  
 PAMINKLŲ RESTAURAVIMO PROJEKTAVIMO INSTITUTO  
 PAMOKOS METU  
 PAMOKOS PABAIGA  
 PAMOKOS PRADŽIOJE  
 PAMOKSLAS PASAKYTAS rugsėjo ... dieną 
 PAMOKSLO METU  
 PAMOKSLĄ PASAKĖ ... 
 PAMOKSLĄ SAKĘS vyskupas 
 PAMOKŲ METU  
 PAMĖNKALNIO G VILNIUJE TEL ... 
 PANAIKINANT PILIEČIO PINIGINES PRIEVOLES VALSTYBEI  
 PANAIKINIMAS IR LICENCIJOS GALIOJIMO PANAIKINIMAS  
 PANAIKINTA MIRTIES BAUSMĖ  
 PANAIKINTI MIRTIES BAUSMĘ  
 PANAIKINUS BAUDŽIAVĄ  
 PANAIKINUS LICENCIJĄ  
 PANAUDOJANT VALSTYBĖS VIENKARTINES IŠMOKAS IR KITAS TIKSLINES KOMPENSACIJAS  
 PANAUDOJANT ŠAUNAMĄJĮ GINKLĄ  
 PANAUDOJIMO GALIMYBES  
 PANAUDOJIMO GALIMYBĖS  
 PANAUDOJO AŠARINES DUJAS  
 PANAUDOJO NE PAGAL PASKIRTĮ  
 PANAUDOS PAGRINDAIS  
 PANAUDOS SUTARTIS IR SUSITARIMUS DĖL SERVITUTŲ  
 PANAUDOTAS BRANDUOLINIS KURAS  
 PANAUDOTI BET KOKIOMIS SĄLYGOMIS IR APLINKYBĖMIS  
 PANAUDOTI JĖGĄ  
 PANAUDOTI SAVO TIKSLAMS  
 PANAUDOTO BRANDUOLINIO KURO  
 PANAUDOTO KURO  
 PANAUDOTOS MEDŽIAGOS  
 PANAUDOTĄ BRANDUOLINĮ KURĄ  
 PANAUDOTŲ MEDŽIAGŲ  
 PANAŠAUS AMŽIAUS  
 PANAŠAUS DYDŽIO  
 PANAŠAUS LIKIMO  
 PANAŠAUS POBŪDŽIO  
 PANAŠAUS PROFILIO  
 PANAŠAUS TIPO  
 PANAŠAUS TURINIO  
 PANAŠI PADĖTIS  
 PANAŠI SITUACIJA  
 PANAŠIA VEIKLA  
 PANAŠIAIS ATVEJAIS  
 PANAŠIAIS TIKSLAIS  
 PANAŠIOJE SITUACIJOJE  
 PANAŠIOMIS APLINKYBĖMIS  
 PANAŠIOS MINTYS  
 PANAŠIU BŪDU  
 PANAŠIU PRINCIPU  
 PANAŠIŲ ATVEJŲ  
 PANAŠIŲ DALYKŲ  
 PANAŠIŲ PROBLEMŲ  
 PANAŠIŲ TIKSLŲ  
 PANAŠUMAI IR SKIRTUMAI  
 PANAŠUMAS Į Dievą; tėvą 
 PANAŠUMO Į žmogų; Dievą; Kristų 
 PANAŠUMUS IR SKIRTUMUS  
 PANAŠUMŲ IR SKIRTUMŲ  
 PANAŠUS LIKIMAS  
 PANAŠUS Į ŽMONES  
 PANAŠŪS DALYKAI  
 PANAŠŪS KAIP DU VANDENS LAŠAI  
 PANELĖS SMILOS SNIEGO JAUSMAS  
 PANEMUNĖ ŠILUTĖS R  
 PANEMUNĖS BUTŲ ŪKIS  
 PANEMUNĖS PILIS  
 PANEMUNĖS POLICIJOS KOMISARIATO  
 PANEMUNĖS POSTE EILĖJE LAUKĖ ... 
 PANEMUNĖS ŠILE  
 PANERIŲ G  
 PANEVĖŽIO AKCINĖS BENDROVĖS  
 PANEVĖŽIO APS  
 PANEVĖŽIO APSKR  
 PANEVĖŽIO APSKRITIES  
 PANEVĖŽIO APSKRITIES G PETKEVIČAITĖS BITĖS bibliotekoje 
 PANEVĖŽIO APSKRITYJE  
 PANEVĖŽIO APYGARDOS PROKURATŪRA  
 PANEVĖŽIO APYGARDOS PROKURATŪRA BAIGĖ TIRTI ... 
 PANEVĖŽIO APYGARDOS PROKURATŪROS  
 PANEVĖŽIO APYGARDOS PROKURATŪROS NUSIKALTIMŲ NUOSAVYBEI IR EKONOMIKAI tyrimų skyriaus prokurorė 
 PANEVĖŽIO APYGARDOS PROKURATŪROS NUSIKALTIMŲ VALSTYBEI IR VISUOMENĖS SAUGUMUI tyrimo skyriaus vyriausiasis prokuroras 
 PANEVĖŽIO APYGARDOS PROKURATŪROS VYRIAUSIASIS PROKURORAS JUSTINAS PUPKA 
 PANEVĖŽIO APYGARDOS TEISMAS  
 PANEVĖŽIO APYGARDOS TEISMAS IŠNAGRINĖJO ... 
 PANEVĖŽIO APYGARDOS TEISMAS PASKELBĖ NUOSPRENDĮ  
 PANEVĖŽIO APYGARDOS TEISME  
 PANEVĖŽIO APYGARDOS TEISME IŠNAGRINĖTA ... 
 PANEVĖŽIO APYGARDOS TEISMO KOLEGIJA  
 PANEVĖŽIO APYGARDOS TEISMUI  
 PANEVĖŽIO APYGARDOS VYRIAUSIASIS PROKURORAS JUSTINAS PUPKA 
 PANEVĖŽIO BENDROJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOJE  
 PANEVĖŽIO DRAMOS TEATRE  
 PANEVĖŽIO DRAMOS TEATRO IR ALYTAUS MIESTO TEATRO  
 PANEVĖŽIO EKRANAS  
 PANEVĖŽIO EKRANO  
 PANEVĖŽIO IR KĖDAINIŲ  
 PANEVĖŽIO IR ŠIAULIŲ  
 PANEVĖŽIO J MILTINIO dramos teatro gastrolės; dramos teatro viešnagė; vidurinė mokykla 
 PANEVĖŽIO KARALIAUS MINDAUGO motorizuotasis pėstininkų batalionas 
 PANEVĖŽIO KRAŠTO  
 PANEVĖŽIO KULTŪROS KLUBO PAVĖSIS  
 PANEVĖŽIO KULTŪROS KLUBO PAVĖSIS FOLKLORINIS ANSAMBLIS PAJAUTA  
 PANEVĖŽIO LIGONINĖJE  
 PANEVĖŽIO LITMALT  
 PANEVĖŽIO M  
 PANEVĖŽIO MIESTE  
 PANEVĖŽIO MIESTO  
 PANEVĖŽIO MIESTO APYLINKĖS TEISMO TEISĖJA  
 PANEVĖŽIO MIESTO MERAS  
 PANEVĖŽIO MIŠKŲ URĖDIJOS  
 PANEVĖŽIO MOTERŲ  
 PANEVĖŽIO PIENAS  
 PANEVĖŽIO PIENO  
 PANEVĖŽIO PREVENTA MALSENA  
 PANEVĖŽIO R  
 PANEVĖŽIO RAJ  
 PANEVĖŽIO RAJONAS  
 PANEVĖŽIO RAJONE  
 PANEVĖŽIO RAJONO  
 PANEVĖŽIO RYTAS  
 PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS  
 PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTO  
 PANEVĖŽIO STIKLO FABRIKAS  
 PANEVĖŽIO TERITORINĖS MUITINĖS Obelių posto; Saločių posto 
 PANEVĖŽIO TULPINIŲ GAUJOS  
 PANEVĖŽIO V ŽEMKALNIO gimnazija 
 PANEVĖŽIO VYSKUPAS JUOZAS PREIKŠAS 
 PANEVĖŽIO VYSKUPIJA  
 PANEVĖŽIO VYSKUPIJOJE  
 PANEVĖŽIO VYSKUPIJOS  
 PANEVĖŽIO VYSKUPO KAZIMIERO PALTAROKO  
 PANEVĖŽYJE IR ŠIAULIUOSE  
 PANIKOS APIMTI ... 
 PANKISIO TARPUKALNĖJE  
 PANČEN LAMA  
 PANČEN LAMOS  
 PAPARČIO ŽIEDAS  
 PAPARČIO ŽIEDO  
 PAPILDOMA INFORMACIJA  
 PAPILDOMA INFORMACIJA PATEIKIAMI DOKUMENTAI SERTIFIKATAI IR LEIDIMAI  
 PAPILDOMA MEDŽIAGA  
 PAPILDOMAI PENSIJOS DALIAI  
 PAPILDOMAIS ĮNAŠAIS  
 PAPILDOMAISIAIS LAPAIS  
 PAPILDOMAJAME LAPE  
 PAPILDOMAM TYRIMUI  
 PAPILDOMAM UGDYMUI  
 PAPILDOMAS DARBO VIETAS  
 PAPILDOMAS MOKESTIS  
 PAPILDOMAS PRIZAS AUTOMOBILIS NISSAN ALMERA  
 PAPILDOMAS UŽIMTUMO GARANTIJAS  
 PAPILDOMI REIKALAVIMAI  
 PAPILDOMO DARBO  
 PAPILDOMO DARBO TEL  
 PAPILDOMO FINANSAVIMO  
 PAPILDOMO PROTOKOLO RATIFIKAVIMO  
 PAPILDOMO PROTOKOLO RATIFIKAVIMO PROJEKTAS NR ... 
 PAPILDOMO UGDYMO  
 PAPILDOMOJO LAPO DALYJE  
 PAPILDOMOJO UGDYMO  
 PAPILDOMOS BAUSMĖS  
 PAPILDOMOS INFORMACIJOS  
 PAPILDOMOS IR SPECIALIOS PERTRAUKOS  
 PAPILDOMOS IŠLAIDOS  
 PAPILDOMOS MEDŽIAGOS  
 PAPILDOMĄ INFORMACIJĄ PATEIKĖ ... 
 PAPILDOMĄ INFORMACIJĄ PATEIKĖ LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS K RATKEVIČIUS 
 PAPILDOMĄ INFORMACIJĄ PATEIKĖ PROJEKTO RENGIMO DARBO GRUPĖS ATSTOVAS G ŠVEDAS 
 PAPILDOMĄ INFORMACIJĄ SVARSTOMU KLAUSIMU PATEIKĖ ... 
 PAPILDOMĄ MEDŽIAGĄ  
 PAPILDOMŲ DARBO VIETŲ  
 PAPILDOMŲ DOKUMENTŲ  
 PAPILDOMŲ DUOMENŲ  
 PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ  
 PAPILDOMŲ LĖŠŲ  
 PAPILDOMŲ PAJAMŲ  
 PAPILDOMŲ PASLAUGŲ  
 PAPILDOMŲ PINIGŲ  
 PAPILDOMŲ PROBLEMŲ  
 PAPILDOMŲ RŪPESČIŲ  
 PAPILDOMŲJŲ BAUSMIŲ TURTO KONFISKAVIMO IR ATĖMIMO TEISĖS  
 PAPILDOMŲJŲ LAPŲ  
 PAPILDOMŲJŲ LAPŲ LANGELIUOSE  
 PAPILDYMO IR PAKEITIMO  
 PAPILDYMO PROJEKTAS NR ... 
 PAPILDYTI KODEKSĄ  
 PAPILDYTI ŽODŽIAIS UŽSIIMTI TRANSPORTO ŪKINE VEIKLA JEIGU TO REIKALAUJA ĮSTATYMAI  
 PAPLŪDIMIO TINKLINIO  
 PAPRASTA AKIMI  
 PAPRASTA BALSŲ DAUGUMA  
 PAPRASTAI TOKIAIS ATVEJAIS  
 PAPRASTAM MIRTINGAJAM  
 PAPRASTAM PILIEČIUI  
 PAPRASTAM ŽMOGUI  
 PAPRASTAS PAVYZDYS  
 PAPRASTAS ŽMOGUS  
 PAPRASTI MIRTINGIEJI  
 PAPRASTI ŽMONĖS  
 PAPRASTIEMS MIRTINGIESIEMS  
 PAPRASTIEMS PILIEČIAMS  
 PAPRASTIEMS ŽMONĖMS  
 PAPRASTO ŽMOGAUS  
 PAPRASTOMIS DIENOMIS  
 PAPRASTOS BALSŲ DAUGUMOS  
 PAPRASTOSIOMS IŠLAIDOMS  
 PAPRASTOSIOS VARDINĖS AKCIJOS  
 PAPRASTU DARBININKU  
 PAPRASTUMO DĖLEI  
 PAPRASTĄ TIESĄ  
 PAPRASTŲ PILIEČIŲ  
 PAPRASTŲ ŽMONIŲ  
 PAPRASTŲJŲ VARDINIŲ ... litų nominalios vertės 
 PAPRASTŲJŲ VARDINIŲ AKCIJŲ  
 PAPRASTŲJŲ ŠAŠKIŲ  
 PAPRASTŲJŲ ŠAŠKIŲ ČEMPIONATAS  
 PAPRASTŲJŲ ŠUNAŽOLIŲ  
 PAPRASČIAUSIAS BŪDAS  
 PAPRAŠĖ MINUTĖS PERTRAUKĖLĖS  
 PAPRAŠĖ POLITINIO PRIEGLOBSČIO  
 PAPROTINĖ TEISĖ  
 PAPROČIAI IR TRADICIJOS  
 PAPROČIAIS IR TRADICIJOMIS  
 PAPROČIŲ IR TRADICIJŲ  
 PAPUA NAUJOJI GVINĖJA  
 PAPURTĖ GALVĄ  
 PARADOKSALI SITUACIJA  
 PARAGRAFŲ NUOSTATOS  
pateikė PARAIŠKAS DALYVAUTI konkurse; slalome 
 PARAIŠKOS AR PARAIŠKŲ PADAVIMO DATOS  
 PARAIŠKOS DALYVAUTI KONKURSE  
 PARAIŠKOS PADAVIMO  
 PARAIŠKOS PADAVIMO DATA  
 PARAIŠKOS PADAVIMO DATA ĮMONĖS VADOVO IR VYRIAUSIOJO BUHALTERIO vardai, pavardės, parašai 
 PARAIŠKĄ KURIOJE NURODOMA ĮMONĖS PAVADINIMAS KODAS ADRESAS TELEFONO NUMERIS  
 PARAIŠKŲ DALYVAUTI KONKURSE  
 PARAIŠKŲ PATEIKIMO  
 PARAIŠKŲ PRIĖMIMO  
 PARAMOS FONDAS  
 PARAMOS FONDO  
 PARAMOS GAVĖJAI YRA MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOS  
 PARAMOS GYVENAMIESIEMS NAMAMS BUTAMS STATYTI ARBA PIRKTI  
 PARAMOS IR LABDAROS  
 PARAMOS ŠEIMAI  
 PARAMOS ŽEMĖS ŪKIUI  
 PARAPIJOS ADMINISTRATORIAUS PAREIGŲ  
 PARAPIJOS ADMINISTRATORIUMI  
 PARAPIJOS BAŽNYČIA  
 PARAPIJOS BAŽNYČIOJE  
 PARAPIJOS BENDRUOMENĖS  
 PARAPIJOS KLEBONAS  
 PARAPIJOS KLEBONO  
atleistas iš ... PARAPIJOS KLEBONO PAREIGŲ IR PALIKTAS ... parapijos klebonu 
atleistas iš ... PARAPIJOS KLEBONO PAREIGŲ IR PASKIRTAS ... parapijos klebonu; ... parapijos altaristu 
 PARAPIJOS KLEBONU  
paliktas ... PARAPIJOS KLEBONU IR PASKIRTAS ... parapijos klebonu 
 PARAPIJOS KLEBONUI  
 PARAPIJOS KLEBONĄ  
 PARAPIJOS KUNIGAS  
 PARAPIJOS MALDOS NAMAI  
 PARAPIJOS SALĖJE  
 PARAPIJOS TIKINTIEJI  
atleistas iš ... PARAPIJOS VIKARO PAREIGŲ IR PASKIRTAS ... parapijos klebonu; parapijos administratoriumi; parapijos vikaru 
 PARAPIJOS VIKARU  
atleistas iš ... PARAPIJŲ ADMINISTRATORIAUS PAREIGŲ IR PASKIRTAS ... parapijų klebonu 
 PARAPIJŲ KLEBONAI  
atleistas iš ... PARAPIJŲ KLEBONO PAREIGŲ IR PASKIRTAS ... parapijos altaristu; ... parapijos klebonu 
 PARAPIJŲ KLEBONU  
 PARAZITINIŲ LIGŲ  
 PARAŠAI PO NUOTRAUKOMIS  
 PARAŠAS A V MUITINĖS ŽYMOS BENDROJO DOKUMENTO NR ... 
 PARAŠAS PO iliustracija; deklaracija 
 PARAŠAS PO NUOTRAUKA  
 PARAŠAS V PAVARDĖ  
 PARAŠAS VARDAS PAVARDĖ  
 PARAŠAS VARDO RAIDĖ PAVARDĖ  
 PARAŠAS VARDO RAIDĖ PAVARDĖ A V  
 PARAŠU IR ANTSPAUDU  
 PARAŠU IR PAREIGŪNO ANTSPAUDU  
 PARAŠYKITE JAM LAIŠKĄ EL ADRESAS ... 
 PARAŠYTI KNYGĄ APIE ... 
 PARAŠYTI LAIŠKĄ  
 PARAŠĖ KNYGĄ  
 PARAŠĖ LAIŠKĄ  
 PARAŠĖ PAREIŠKIMĄ  
 PARAŠĖ PAREIŠKIMĄ POLICIJAI  
 PARAŠĖ RAŠTĄ  
 PARAŠĖ SKUNDĄ  
 PARAŠĖ STRAIPSNĮ  
 PARAŠŲ DĖL REFERENDUMO PASKELBIMO  
 PARAŠŲ IR ANTSPAUDO PAVYZDŽIŲ  
 PARAŠŲ RINKIMAS  
 PARAŠŲ RINKIMO  
 PARAŠŲ RINKIMO LAPUS  
 PARAŠŲ RINKIMĄ  
 PARDAVIMAS AR KITOKS REALIZAVIMAS  
 PARDAVIMO IR INFORMAVIMO  
 PARDAVIMO IR NUOMOS  
 PARDAVIMO IR PIRKIMO  
 PARDAVIMO KAINA  
 PARDAVIMO KAINOS  
 PARDAVIMO KAINĄ  
 PARDAVIMŲ APIMTIS  
 PARDAVIMŲ APIMTYS  
 PARDAVĖJAS IR PIRKĖJAS  
 PARDAVĖJO IR PIRKĖJO SUTARTA KAINA  
 PARDAVĖJŲ IR PIRKĖJŲ  
 PARDUODAMO ŽEMĖS SKLYPO  
 PARDUODAMŲ AKCIJŲ NOMINALI VERTĖ  
 PARDUODAMŲ UŽ PINIGUS  
 PARDUODAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ  
 PARDUODANT AKCIJAS UŽ NOMINALIĄ JŲ VERTĘ  
 PARDUOTI AKCIJAS  
 PARDUOTI AUKCIONE  
 PARDUOTI SAVO PRODUKCIJĄ  
 PARDUOTI ŽEMĘ  
 PARDUOTI ŽEMĘ UŽSIENIEČIAMS  
 PARDUOTUS ŽEMĖS SKLYPUS  
 PARDUOTUVIŲ LENTYNOSE  
 PARDUOTUVIŲ SAVININKAI  
 PARDUOTUVIŲ TINKLAS  
 PARDUOTUVIŲ TINKLO  
 PARDUOTUVIŲ VITRINAS  
 PARDUOTUVIŲ VITRINOS  
 PARDUOTUVIŲ VITRINOSE  
 PARDUOTUVĖS DARBUOTOJAI  
 PARDUOTUVĖS SAVININKAS  
 PARDUOTŲ PREKIŲ  
 PARDUOTŲ PREKIŲ IR ATLIKTŲ DARBŲ SAVIKAINA  
 PARDUOTŲ PREKIŲ SAVIKAINOS  
laikinai; direktoriaus PAREIGAS EINANTIS ... 
 PAREIGAS PRADĖJO EITI ... 
 PAREIGAS ĖJO ... 
 PAREIGINES INSTRUKCIJAS  
 PAREIGINĖ ALGA  
 PAREIGINĖS ALGOS  
 PAREIGINĖSE INSTRUKCIJOSE  
 PAREIGOMS ATLIKTI  
 PAREIGOMS UŽIMTI  
 PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖS  
 PAREIGOS IR TEISĖS  
 PAREIGOS JAUSMAS  
 PAREIGOS PARAŠAS VARDAS PAVARDĖ  
 PAREIGOS TEISĖS KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ  
 PAREIGOS V PAVARDĖ  
 PAREIGOS VARDAS PAVARDĖ  
 PAREIGOS VARDAS PAVARDĖ PARAŠAS  
 PAREIGŪNAI APTIKO ... 
 PAREIGŪNAI MANO KAD ... 
 PAREIGŪNAI NEGALI BŪTI SEIMO NARIAIS IR SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ NARIAIS JIE NEGALI UŽIMTI RENKAMŲ AR SKIRIAMŲ PAREIGŲ  
 PAREIGŪNAI NUSTATĖ KAD ... 
 PAREIGŪNAI PRIVALO STENGTIS IŠVENGTI SUNKIŲ PASEKMIŲ  
 PAREIGŪNAI RADO ... 
 PAREIGŪNAI SAKĖ KAD ... 
 PAREIGŪNAI SULAIKĖ ... 
 PAREIGŪNAI SURADO ... 
 PAREIGŪNAI TIRIA ... 
 PAREIGŪNAMS IR JIEMS PRILYGINTIEMS ASMENIMS  
 PAREIGŪNAMS IR KARIAMS  
 PAREIGŪNO TEIGIMU  
 PAREIGŪNŲ DUOMENIMIS  
 PAREIGŪNŲ IR KARIŲ  
 PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ  
 PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINĖS PENSIJOS  
 PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINĖS PENSIJOS UŽ TARNYBĄ  
 PAREIGŪNŲ IR TARNAUTOJŲ  
 PAREIGŪNŲ KURIE ĮEINA Į APSKRITIES TARYBĄ  
 PAREIGŪNŲ NUOMONE  
 PAREIGŪNŲ TEIGIMU  
 PAREIGŪNŲ VEIKSMUS  
 PAREIGŲ IR TEISIŲ  
 PAREIGŲ VYKDYMĄ  
 PAREIKALAUTI PAPILDOMŲ DOKUMENTŲ  
 PAREIKALAVO PINIGŲ  
 PAREIKŠTAS GRIEŽTAS PAPEIKIMAS  
 PAREIKŠTAS KALTINIMAS  
 PAREIKŠTAS KALTINIMAS DĖL pagrobtų daiktų įsigijimo; pasikėsinimo nužudyti; tyčinio nužudymo 
 PAREIKŠTAS NEPASITIKĖJIMAS  
 PAREIKŠTAS PASTABAS  
 PAREIKŠTI IEŠKINIUS DĖL neteisėta veikla padarytos žalos 
 PAREIKŠTI KALTINIMAI  
 PAREIKŠTI NEPASITIKĖJIMĄ  
 PAREIKŠTI NUOMONĘ  
 PAREIKŠTI SAVO NUOMONĘ  
 PAREIKŠTI SAVO NUOMONĘ APIE partijų sąrašuose esančius kandidatus 
 PAREIKŠTI SAVO NUOMONĘ ŠIUO KLAUSIMU  
 PAREIKŠTI SAVO VALIĄ  
 PAREIKŠTOMIS PASTABOMIS IR PASIŪLYMAIS  
 PAREIKŠTUS KALTINIMUS  
 PAREIKŠTŲ KALTINIMŲ  
 PAREIŠKIA NORĄ  
 PAREIŠKIMAS ARBA VEIKSMAS  
 PAREIŠKIMAS DĖL buvusios sovietų kariuomenės išvedimo; jūrinio protesto akto surašymo 
 PAREIŠKIMAS DĖL AUTORYSTĖS  
 PAREIŠKIMAS LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKUI  
 PAREIŠKIME POLICIJAI  
 PAREIŠKIMO AUTORIAI  
 PAREIŠKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS NUTARIA ... 
 PAREIŠKIMĄ DĖL atsistatydinimo 
 PAREIŠKIMĄ DĖL BANKO NEMOKUMO  
 PAREIŠKIMĄ PASIRAŠĖ ... 
 PAREIŠKINIUS DOKUMENTUS  
 PAREIŠKĖ NEPASITENKINIMĄ  
 PAREIŠKĖ NEPASITIKĖJIMĄ  
 PAREIŠKĖ NORĄ  
 PAREIŠKĖ NORĄ DALYVAUTI  
 PAREIŠKĖ PROTESTĄ  
 PAREIŠKĖ ŽURNALISTAMS  
 PAREIŠKĖJAS ARBA ATSTOVAS PATENTINIS PATIKĖTINIS  
 PAREIŠKĖJO NUOMONE  
 PAREIŠKĖJUI ARBA ATSTOVUI PATENTINIAM PATIKĖTINIUI  
 PARENGIAMIEJI DARBAI  
 PARENGIAMUOSIUS DARBUS  
 PARENGIMO IR IŠLEIDIMO  
 PARENGTA KNYGA  
 PARENGTA PAGAL SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Viešųjų ryšių sekretoriato pranešimus 
 PARENGTA PAGAL SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS INFORMACIJĄ  
 PARENGTA PAGAL UŽSIENIO SPAUDĄ  
 PARENGTAS PROJEKTAS  
 PARENGTI IR PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI  
 PARENGTINIO TARDYMO  
 PARENGTINIO TARDYMO METU  
 PARENGTINIO TARDYMO METU NUSTATYTA KAD ... 
 PARENGTINIO TYRIMO  
 PARENGTINIO TYRIMO METU  
 PARENGTINIS TARDYMAS  
 PARENGTINIS TYRIMAS  
 PARENGTINĮ TARDYMĄ  
 PARENGTINĮ TARDYMĄ ATLIEKA ... 
 PARENGTO PROJEKTO  
 PARENGTUS PROJEKTUS  
 PARENGTĄ PROGRAMĄ  
 PARENGTĄ PROJEKTĄ  
 PARGRIOVĖ ANT ŽEMĖS  
 PARGRIUVO ANT GRINDŲ  
 PARINKTA KARDOMOJI PRIEMONĖ SUĖMIMAS  
 PARITETINIAIS PAGRINDAIS  
 PARITETO PAGRINDAIS  
 PARKE ANT SUOLIUKO  
 PARKINSONO LIGA  
 PARKO DALYJE  
 PARKO TERITORIJOJE  
 PARKO TERITORIJOJE VEIKIANTIEMS JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS  
 PARKO TERITORIJĄ  
 PARLAMENTARŲ GRUPĖ  
 PARLAMENTE IR VYRIAUSYBĖJE  
 PARLAMENTINIŲ PARTIJŲ  
 PARLAMENTINĖ ASAMBLĖJA  
 PARLAMENTINĖJE ASAMBLĖJOJE  
 PARLAMENTINĖS ASAMBLĖJOS  
 PARLAMENTINĖS DAUGUMOS  
 PARLAMENTINĖS DEMOKRATIJOS  
 PARLAMENTINĖS GRUPĖS  
 PARLAMENTINĖS KONTROLĖS  
 PARLAMENTINĖS PARTIJOS  
 PARLAMENTINĖS RESPUBLIKOS  
 PARLAMENTINĖS RYŠIŲ SU BALTIJOS ŠALIMIS GRUPĖS PIRMININKAS  
 PARLAMENTINĘ KONTROLĘ  
 PARLAMENTO DAUGUMA  
 PARLAMENTO DEPUTATŲ  
 PARLAMENTO NARIAI  
 PARLAMENTO NARIŲ  
 PARLAMENTO NARYS  
 PARLAMENTO PIRMININKAS  
 PARLAMENTO PIRMININKO  
 PARLAMENTO PIRMININKU  
 PARLAMENTO RINKIMAI  
 PARLAMENTO RINKIMAMS  
 PARLAMENTO RINKIMUOSE  
 PARLAMENTO RINKIMUS  
 PARLAMENTO RINKIMŲ  
 PARLAMENTO RŪMAI  
 PARLAMENTO RŪMUOSE  
 PARLAMENTO RŪMUS  
 PARLAMENTO RŪMŲ  
 PARLAMENTO VADOVAS  
 PARLAMENTO VADOVO  
 PARLAMENTO ŽEMUOSIUOSE RŪMUOSE  
 PARLAMENTŲ DELEGACIJŲ BALTIJOS ASAMBLĖJOJE  
 PARMOS LAVEZZINI ITALIJA  
 PAROC AKMENS VATA  
 PAROC AKMENS VATOS  
 PAROC SILIKATAS  
 PARODA BAROKAS LIETUVOJE  
 PARODA IŠ VILNIAUS RAŠYTOJŲ MEMORIALINIO MUZIEJAUS FONDŲ  
 PARODA IŠ ŠVENTOSIOS ŽEMĖS Į VISAS TAUTAS  
 PARODA MIŠKO DOVANOS  
 PARODA MUGĖ  
 PARODA PARDAVIMAS  
 PARODA SKIRTA ... 
 PARODA SURENGTA ... 
 PARODA VEIKS ... 
 PARODA ČIURLIONIO OBELYS  
 PARODOJE DALYVAUJA ... 
 PARODOJE DALYVAVO ... 
 PARODOJE EKSPONUOJAMI darbai 
 PARODOJE MUGĖJE  
 PARODOMĄJĄ PROGRAMĄ  
 PARODOS ATIDARYMAS  
 PARODOS ATIDARYME  
 PARODOS ATIDARYMO  
 PARODOS ATIDARYMO METU  
 PARODOS ATIDARYMĄ  
 PARODOS DALYVIAI  
 PARODOS DALYVIŲ  
 PARODOS EKSPONATAI  
 PARODOS KATALOGE  
 PARODOS LANKYTOJAI  
 PARODOS LANKYTOJAMS  
 PARODOS LANKYTOJŲ  
 PARODOS METU  
 PARODOS ORGANIZATORIAI  
 PARODOS RENGĖJAI  
 PARODYS ATEITIS  
 PARODYS LAIKAS  
 PARODYS NETOLIMA ATEITIS  
 PARODŲ CENTRE  
 PARODŲ CENTRO  
 PARODŲ IR MUGIŲ  
 PARODŲ IR REKLAMOS  
 PARODŲ RŪMUOSE  
 PARODŲ RŪMŲ  
 PARODŲ SALĖJE  
 PARODŲ SALĖS  
 PARODŲ SALĖSE  
 PAROLIMPINIS KOMITETAS  
 PAROLIMPINIŲ ŽAIDYNIŲ  
 PAROLIMPINĖSE ŽAIDYNĖSE  
 PAROS DOZĖ  
 PAROS METU  
 PARTIJA POLITINĖ ORGANIZACIJA  
 PARTIJA POLITINĖ ORGANIZACIJA AR KANDIDATAS  
 PARTIJAI IR VYRIAUSYBEI  
 PARTIJOS AR POLITINĖS ORGANIZACIJOS  
 PARTIJOS CENTRO KOMITETO  
 PARTIJOS IR VYRIAUSYBĖS  
 PARTIJOS LYDERIO  
 PARTIJOS LYDERIS  
 PARTIJOS LYDERIUI  
 PARTIJOS LYDERIŲ  
 PARTIJOS NARIAI  
 PARTIJOS NARIAMS  
 PARTIJOS NARIŲ  
 PARTIJOS NARYS  
 PARTIJOS PIRMININKAS  
 PARTIJOS PIRMININKO  
 PARTIJOS PIRMININKU  
 PARTIJOS POLITINĖS ORGANIZACIJOS  
 PARTIJOS PROGRAMĄ  
 PARTIJOS SUVAŽIAVIME  
 PARTIJOS VADOVAI  
 PARTIJOS VADOVAS  
 PARTIJOS VADOVYBĖ  
 PARTIJOS VADOVYBĖS  
 PARTIJOS VADOVYBĘ  
 PARTIJOS VALDYBOS PIRMININKAS GEDIMINAS VAGNORIUS 
 PARTIJOS VIDUJE  
 PARTIJŲ ATSTOVAI  
 PARTIJŲ IR POLITINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 PARTIJŲ LYDERIAI  
 PARTIJŲ LYDERIŲ  
 PARTIJŲ POLITINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 PARTIJŲ SĄRAŠŲ  
 PARTINIAI INTERESAI  
 PARTINIO BIURO  
 PARTINIŲ SISTEMŲ  
 PARTINĖ NOMENKLATŪRA  
 PARTINĖ PRIKLAUSOMYBĖ  
 PARTINĖ SISTEMA  
 PARTINĖS DRAUSMĖS  
 PARTINĖS NOMENKLATŪROS  
 PARTINĖS ORGANIZACIJOS  
 PARTINĖS ORGANIZACIJOS SEKRETORIUS  
 PARTINĖS PRIKLAUSOMYBĖS  
 PARTINĖS SISTEMOS  
 PARTINĘ PRIKLAUSOMYBĘ  
 PARTINĮ BILIETĄ  
 PARTIZANINIAM KARUI  
 PARTIZANINIO JUDĖJIMO  
 PARTIZANINIO KARO  
 PARTIZANINIS KARAS  
 PARTIZANINĖS KOVOS  
 PARTIZANINĮ KARĄ  
 PARTIZANŲ BŪRIAI  
 PARTIZANŲ BŪRIO  
 PARTIZANŲ BŪRIŲ  
 PARTIZANŲ BŪRYS  
 PARTIZANŲ G  
 PARTIZANŲ GATVĖJE  
 PARTIZANŲ GATVĖS  
 PARTIZANŲ GRETOSE  
 PARTIZANŲ KOVOS  
 PARTIZANŲ RYŠININKAS  
 PARTIZANŲ RYŠININKĖ  
 PARTIZANŲ VADAS  
 PARTIZANŲ VADO  
 PARTIZANŲ VADŲ  
 PARTNERYSTĖ TAIKOS LABUI  
 PARTNERYSTĖ VARDAN TAIKOS  
 PARTNERYSTĖS TAIKOS LABUI  
 PARTNERYSTĖS TAIKOS LABUI PROGRAMOJE  
 PARTNERYSTĖS TAIKOS LABUI PROGRAMOS  
 PARTNERYSTĖS VARDAN TAIKOS  
 PARUOŠIAMIEJI DARBAI  
 PARVEŽTI Į LIETUVĄ  
 PARVEŽĖ Į LIETUVĄ  
 PARYŽIAUS KOMUNOS  
 PARYŽIAUS KONVENCIJOS DĖL PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS APSAUGOS RATIFIKAVIMO  
 PARYŽIAUS PRIEMIESTYJE  
 PARYŽIAUS SEN ŽERMENAS  
 PARYŽIUJE IR ROMOJE  
 PARYŽIUS DAKARAS  
 PARYŽIUS DAKARAS KAIRAS  
 PARYŽIUS REUTER BNS  
 PARYŽIUS REUTER ELTA  
 PARĖJĘS IŠ DARBO  
nukeliauti PAS ABRAOMĄ  
kelionė; nukeliauti PAS BALTĄSIAS MEŠKAS  
gyveno PAS BROLĮ  
nuvesti; nueiti PAS DAKTARĄ  
ateiti; grįžti PAS DIEVĄ  
kaip PAS DIEVĄ užantyje 
užeiti PAS DIREKTORIŲ  
 PAS DRAUGUS šventėme 
gyventi; nueiti PAS DRAUGUS šventėme 
išėjo PAS DRAUGĘ  
 PAS DĖDĘ Joną; kunigą 
viešėjo; gyveno PAS GIMINAIČIUS  
važiuoja PAS GIMINES  
lankėsi; eiti PAS GYDYTOJUS  
eiti; patekti PAS GYDYTOJĄ  
 PAS JUOZAPĄ  
nakvoti; nubėgo; kas naujo PAS KAIMYNUS  
nubėgo PAS KAIMYNĄ  
nuėjo PAS KAIMYNĘ  
nueiti PAS KLEBONĄ  
Vytautas PAS KRYŽIUOČIUS  
ateina PAS KUNIGĄ  
šaukiamasis atvyks PAS KVOTĖJĄ TARDYTOJĄ PROKURORĄ TEISĖJĄ AR Į TEISMĄ  
važiuoti; vykti PAS LIGONIUS  
pakviestas; išvyko PAS LIGONĮ  
sugrįžti PAS MAMĄ  
atvažiuoja PAS MANE Į SVEČIUS  
vežti PAS MEDIKUS  
nubėgti PAS MOKYTOJĄ  
lankytis; gyventi PAS MOTINĄ  
gyveno PAS MOČIUTĘ  
 PAS MOČIUTĘ augau 
atėjo; sutartį tvirtinti PAS NOTARĄ  
pasitraukė; išėjo PAS PARTIZANUS  
slapstytis; užsuko; nakvojo PAS PAŽĮSTAMUS  
nuėjo; užsuko PAS PAŽĮSTAMĄ  
audiencija PAS POPIEŽIŲ  
apsilankė; pasitarime PAS PREZIDENTĄ  
mokosi PAS PROFESORIŲ  
lankytis PAS PSICHIATRĄ  
atėjo PAS SAVO PAŽĮSTAMĄ  
išvežė; viešėjo; gyveno PAS SENELIUS  
važiuoti; gyvena PAS SENELĘ  
gyveno PAS SESERĮ  
siuntimai; nukreipti PAS SPECIALISTUS  
gyveno PAS SŪNŲ  
atvykti PAS TARDYTOJĄ  
augo; apsigyveno PAS TETĄ  
įregistruoti; grįžo; gyveno PAS TĖVUS  
nuėjo; niekas nenueina PAS TĖVĄ  
išvykti PAS VAIKUS  
kaime PAS VIENĄ ŪKININKĄ  
 PAS ŪKININKUS dirbti; tarnauti 
tarnavo; dirbo PAS ŪKININKĄ  
eiti; dirbti PAS ŽMONES  
 PASAGINIŲ SEGIŲ  
 PASAGINĖS SEGĖS  
 PASAK ADVOKATO  
 PASAK AMBASADORIAUS  
 PASAK ANALITIKŲ  
 PASAK APŽVALGININKŲ  
 PASAK ARKIVYSKUPO  
 PASAK ATSTOVO  
 PASAK AUTORIAUS  
 PASAK BENDROVĖS  
 PASAK DAILININKO  
 PASAK DIENRAŠČIO  
 PASAK DIREKTORIAUS  
 PASAK DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS  
 PASAK DIREKTORĖS  
 PASAK EKSPERTO  
 PASAK EKSPERTŲ  
 PASAK GANYTOJO  
 PASAK GENERALINIO DIREKTORIAUS  
 PASAK GENEROLO  
 PASAK GYDYTOJO  
 PASAK GYDYTOJOS  
 PASAK GYDYTOJŲ  
 PASAK IZRAELIO armijos atstovų 
 PASAK IZRAELIO ARMIJOS  
 PASAK JO ŠVENTENYBĖS DALAI LAMOS  
 PASAK JONO PAULIAUS II  
 PASAK KAI KURIŲ ŠALTINIŲ  
 PASAK KAIMYNŲ  
 PASAK KARDINOLO  
 PASAK KAUNO APSKRITIES VIRŠININKO KAZIMIERO STARKEVIČIAUS 
 PASAK KAUNO APSKRITIES VIRŠININKO ADMINISTRACIJOS  
 PASAK KAUNO APYGARDOS PROKURATŪROS ATSTOVĖS SPAUDAI  
 PASAK KAUNO APYGARDOS VYRIAUSIOJO PROKURORO  
 PASAK KAUNO POLICIJOS ATSTOVĖS SPAUDAI RAMUNĖS GRAŽULIENĖS 
 PASAK KAUNO PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO TARNYBOS ATSTOVO SPAUDAI AURELIJAUS LUKAUSKO 
 PASAK KAUNO UGNIAGESIŲ ATSTOVO SPAUDAI AURELIJAUS LUKAUSKO 
 PASAK KAUNO VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO  
 PASAK KOMISARO  
 PASAK KOMUNALINIO ŪKIO SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO ZENONO GIRČIO 
 PASAK LAIKRAŠČIO  
 PASAK LEGENDOS  
 PASAK LEGENDŲ  
 PASAK LIETUVOS TELEKOMO  
 PASAK LIUDININKŲ  
 PASAK LIUDYTOJŲ  
 PASAK MEDIKŲ  
 PASAK MERO  
 PASAK MINISTRO  
 PASAK MINISTRO PIRMININKO  
 PASAK MOTERS  
 PASAK ORGANIZATORIŲ  
 PASAK PAREIGŪNO  
 PASAK PAREIGŪNŲ  
 PASAK PARLAMENTARO  
 PASAK PAŠNEKOVO  
 PASAK PAŠNEKOVĖS  
 PASAK POETO  
 PASAK POLICIJOS  
 PASAK POLICIJOS PAREIGŪNŲ  
 PASAK POLITIKOS APŽVALGININKŲ  
 PASAK POPIEŽIAUS  
 PASAK POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II  
 PASAK PRANEŠIMO  
 PASAK PRANEŠĖJO  
 PASAK PRELEGENTO  
 PASAK PRELEGENTĖS  
 PASAK PREMJERO  
 PASAK PREZIDENTO  
 PASAK PREZIDENTO ATSTOVĖS SPAUDAI VIOLETOS GAIŽAUSKAITĖS 
 PASAK PREZIDENTO PATARĖJO  
 PASAK PROFESORIAUS  
 PASAK PROKURORO  
 PASAK REKTORIAUS  
 PASAK RENGINIO ORGANIZATORIŲ  
 PASAK REUTER  
 PASAK REŽISIERIAUS  
 PASAK SEIMO NARIO  
 PASAK SEIMO PIRMININKO  
 PASAK SENIŪNO  
 PASAK SPECIALISTŲ  
 PASAK TARDYTOJO  
 PASAK TEISIAMOJO  
 PASAK TRENERIO  
 PASAK TŲ PAČIŲ ŠALTINIŲ  
 PASAK UGNIAGESIŲ ATSTOVO SPAUDAI AURELIJAUS LUKAUSKO 
 PASAK URM INFORMACIJOS IR SPAUDOS SKYRIAUS  
 PASAK VYSKUPO  
 PASAK ŠALTINIŲ  
 PASAK ŠVENTOJO TĖVO  
 PASAK ŪKIO VICEMINISTRO  
 PASAKA APIE pelenę; vėžliuką; Eglę 
 PASAKA BE GALO  
 PASAKOJAMOSIOS TAUTOSAKOS  
 PASAKOJIMAI APIE krepšinio žvaigždes; Lietuvą; pasaulio kilmę; šimtą elementų; stebuklus 
 PASAKOJIMAIS APIE tai 
 PASAKOJIMAS APIE Abraomą; gundymą; žodžių kilmę 
 PASAKOJIMAS APIE LIETUVĄ IR ŽEMAITIJĄ  
 PASAKOJIMAS APIE VEIKALUS LIETUVIŲ TAUTOS SENOVĖJE  
 PASAKOJIME APIE veikalus lietuvių tautos 
 PASAKOJIMO APIE kiaules; įvykius 
prasideda PASAKOJIMU APIE ... 
 PASAKOJIMUS APIE žmones 
 PASAKOJIMĄ APIE žmogų 
 PASAKOJIMĄ UŽRAŠĖ ... 
 PASAKOJIMŲ APIE Lietuvos praeitį; dievus; pasaulio sukūrimą 
 PASAKOJO LIETUVOS RYTUI  
 PASAKOJO MOTERIS  
 PASAKOS APIE gyvūnus; karalius 
 PASAKOS MOTYVAIS  
 PASAKYTI SAVO NUOMONĘ  
 PASAKYTI ŽODŽIAI  
 PASAKYTUS ŽODŽIUS  
 PASAKYTŲ ŽODŽIŲ  
 PASAKĄ APIE auksinę žuvelę; Pelenę; tris brolius 
 PASAKĖ KALBĄ  
 PASAKŲ APIE karalius; gyvulius; Raudonkepuraitę motyvais 
 PASAULIETINĖS VALDŽIOS  
 PASAULIEČIAMS IR VISIEMS GEROS VALIOS ŽMONĖMS  
 PASAULIEČIŲ APAŠTALAVIMO  
 PASAULIEČIŲ IR DVASININKŲ  
 PASAULINEI DIABETO DIENAI  
 PASAULINIAI KARAI  
... PASAULINIAM KARUI  
... PASAULINIAME KARE  
 PASAULINIO GARSO  
 PASAULINIO GARSO MOKSLININKAS  
... PASAULINIO KARO  
 PASAULINIO LYGIO  
 PASAULINIO MASTO  
 PASAULINIO VANDENYNO  
... PASAULINIS KARAS  
 PASAULINIU MASTU  
 PASAULINIUS KARUS  
 PASAULINIUS STANDARTUS  
 PASAULINIŲ KARŲ  
 PASAULINIŲ RELIGIJŲ  
 PASAULINĖ ISTORIJA  
 PASAULINĖ SVEIKATOS ORGANIZACIJA  
 PASAULINĖ SVEIKATOS ORGANIZACIJA PSO  
 PASAULINĖJE PARODOJE  
 PASAULINĖJE PRAKTIKOJE  
 PASAULINĖJE RINKOJE  
 PASAULINĖMIS KAINOMIS  
 PASAULINĖS DIENOS PROGA  
 PASAULINĖS EKONOMIKOS  
 PASAULINĖS ISTORIJOS  
 PASAULINĖS KULTŪROS  
 PASAULINĖS LITERATŪROS  
 PASAULINĖS LITERATŪROS BIBLIOTEKOS  
 PASAULINĖS PREKYBOS ORGANIZACIJOS  
 PASAULINĖS REIKŠMĖS  
 PASAULINĖS REVOLIUCIJOS  
 PASAULINĖS SISTEMOS  
 PASAULINĖS SVEIKATOS APSAUGOS ORGANIZACIJOS  
 PASAULINĖS SVEIKATOS ORGANIZACIJOS  
 PASAULINĖS SVEIKATOS ORGANIZACIJOS DUOMENIMIS  
 PASAULINĖS SVEIKATOS ORGANIZACIJOS PSO  
... PASAULINĖS VISUOMENĖS KOMUNIKAVIMO PRIEMONIŲ DIENOS PROGA  
 PASAULINĖS ŠLOVĖS  
 PASAULINĖSE RINKOSE  
 PASAULINĘ ŠLOVĘ  
... PASAULINĮ KARĄ  
 PASAULINĮ LYGĮ  
 PASAULIO ATVIRUMOJE  
 PASAULIO BANKAS  
 PASAULIO BANKO  
 PASAULIO BANKO ATSTOVAI  
 PASAULIO BANKO ATSTOVAS  
 PASAULIO BANKO IR TARPTAUTINIO VALIUTOS FONDO  
 PASAULIO BANKO PASKOLA  
 PASAULIO BANKO PASKOLOS  
 PASAULIO BANKO PB  
 PASAULIO BANKUI  
 PASAULIO BIRŽŲ INDEKSAI  
 PASAULIO BIRŽŲ INDEKSAI INDEKSAS REIKŠMĖ POKYTIS  
 PASAULIO BIRŽŲ INDEKSAI INDEKSAS REIKŠMĖ POKYTIS INDEKSO REIKŠMĖ IR POKYTIS RYTINĖS PREKYBOS METU  
 PASAULIO BIRŽŲ INDEKSAI INDEKSAS REIKŠMĖ POKYTIS NIUJORKO LONDONO DOW JONES INDEKSO REIKŠMĖ IR POKYTIS RYTINĖS PREKYBOS METU  
 PASAULIO BIRŽŲ INDEKSAI INDEKSAS REIKŠMĖ POKYTIS RYTINĖS PREKYBOS DUOMENYS  
 PASAULIO BOKSO  
 PASAULIO CENTRAS  
 PASAULIO DAIKTŲ  
 PASAULIO DAILIOJO ČIUOŽIMO  
kiekvienoje PASAULIO DALYJE  
 PASAULIO EKONOMIKOS forumo; plėtra 
 PASAULIO ESMĖS  
 PASAULIO EVOLIUCIJOS  
 PASAULIO FUTBOLO  
 PASAULIO GALINGŲJŲ  
 PASAULIO GRAND PRIX  
 PASAULIO GYDYTOJŲ FEDERACIJOS UŽ ŽMOGAUS GYVYBĘ LIETUVOS ASOCIACIJOS PIRMININKĖ  
 PASAULIO GYVENTOJŲ  
 PASAULIO IR EUROPOS  
 PASAULIO IR EUROPOS ČEMPIONATUOSE  
 PASAULIO IR EUROPOS ČEMPIONATŲ  
 PASAULIO IR LIETUVOS  
 PASAULIO IR ŽMOGAUS  
 PASAULIO ISTORIJOJE  
 PASAULIO ISTORIJOS  
 PASAULIO JAUNIMO  
 PASAULIO JAUNIMO DIENOS  
 PASAULIO JAUNIMO DIENOSE  
 PASAULIO JAUNIMO DIENŲ  
 PASAULIO JAUNIŲ  
 PASAULIO KALBŲ  
 PASAULIO KULTŪROS  
 PASAULIO KŪRIMO  
 PASAULIO LEDO RITULIO  
 PASAULIO LEDO RITULIO ČEMPIONATAS  
 PASAULIO LENGVOSIOS ATLETIKOS  
 PASAULIO LIETUVIS  
 PASAULIO LIETUVIŲ  
 PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ  
 PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS  
 PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ATSTOVAS LIETUVOJE  
 PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS PIRMININKAS BRONIUS NAINYS 
 PASAULIO LIETUVIŲ KULTŪROS MOKSLO IR ŠVIETIMO CENTRAS  
 PASAULIO LIETUVIŲ MOKSLO IR KŪRYBOS  
 PASAULIO LIETUVIŲ MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS  
 PASAULIO LIETUVIŲ MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUME  
 PASAULIO LIETUVIŲ MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMO  
 PASAULIO LIETUVIŲ MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMŲ  
 PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ  
 PASAULIO LIETUVIŲ V SPORTO ŽAIDYNIŲ  
 PASAULIO LITUANISTŲ BENDRIJOS  
 PASAULIO LOTYNŲ AMERIKOS SPORTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIŲ  
 PASAULIO MASTU  
 PASAULIO MEDIS  
 PASAULIO MEDŽIO  
 PASAULIO MODELIS  
 PASAULIO MODELĮ  
 PASAULIO MOKSLO  
 PASAULIO MOTERŲ  
 PASAULIO MOTERŲ DVIRAČIŲ TAURĖS VARŽYBŲ  
 PASAULIO PABAIGA  
 PASAULIO PABAIGOS  
 PASAULIO PABAIGĄ  
 PASAULIO PAKRAŠTY  
 PASAULIO PAŽINIMAS  
 PASAULIO PAŽINIMO  
 PASAULIO PIRMENYBIŲ  
 PASAULIO PIRMENYBĖSE  
 PASAULIO PREKYBOS CENTRE  
 PASAULIO PREKYBOS CENTRO  
 PASAULIO PREKYBOS CENTRO DANGORAIŽIŲ  
 PASAULIO PREKYBOS ORGANIZACIJOJE  
 PASAULIO PREKYBOS ORGANIZACIJOS  
 PASAULIO RALIO  
 PASAULIO REKORDAI  
 PASAULIO REKORDAS  
 PASAULIO REKORDININKAS  
 PASAULIO REKORDUS  
 PASAULIO REKORDĄ  
 PASAULIO RINKOJE  
 PASAULIO RINKOSE  
 PASAULIO SAMPRATA  
 PASAULIO SCENOSE  
 PASAULIO SPORTO  
 PASAULIO STRUKTŪRĄ  
 PASAULIO SUKŪRIMO  
 PASAULIO SUTVĖRIMAS  
 PASAULIO SUVOKIMAS  
 PASAULIO SUVOKIMO  
 PASAULIO SUVOKIMĄ  
 PASAULIO SVEIKATOS ORGANIZACIJOS  
 PASAULIO SĄRANGOS  
 PASAULIO TAURĖ  
 PASAULIO TAURĖS  
 PASAULIO TAURĖS ETAPUOSE  
 PASAULIO TAURĖS VARŽYBOSE  
 PASAULIO TAURĖS VARŽYBŲ  
 PASAULIO TAUTŲ  
 PASAULIO TVARKA  
 PASAULIO TVARKOS  
 PASAULIO TVARKĄ  
 PASAULIO VAIZDAS  
 PASAULIO VAIZDO  
 PASAULIO VAIZDĄ  
 PASAULIO VALDOVAS  
 PASAULIO VALKATA  
 PASAULIO VALSTYBIŲ  
 PASAULIO VALSTYBĖ  
 PASAULIO VALSTYBĖMS  
 PASAULIO VALSTYBĖS  
 PASAULIO VALSTYBĖSE  
 PASAULIO VETERANŲ  
 PASAULIO VICEČEMPIONAS  
 PASAULIO ČEMPIONAI  
 PASAULIO ČEMPIONAS  
 PASAULIO ČEMPIONATAS  
 PASAULIO ČEMPIONATE  
 PASAULIO ČEMPIONATO  
 PASAULIO ČEMPIONATO ATRANKOS RUNGTYNES  
 PASAULIO ČEMPIONATO ATRANKOS TURNYRE  
 PASAULIO ČEMPIONATO ATRANKOS TURNYRO  
 PASAULIO ČEMPIONATO ATRANKOS VARŽYBOSE  
 PASAULIO ČEMPIONATO ETAPAS  
 PASAULIO ČEMPIONATUI  
 PASAULIO ČEMPIONATUOSE  
 PASAULIO ČEMPIONATĄ  
 PASAULIO ČEMPIONATŲ  
 PASAULIO ČEMPIONO  
 PASAULIO ČEMPIONO TITULĄ  
 PASAULIO ČEMPIONU  
 PASAULIO ČEMPIONĄ  
 PASAULIO ČEMPIONĖ  
 PASAULIO ČEMPIONĖS  
 PASAULIO ŠACHMATŲ  
 PASAULIO ŠALIS  
 PASAULIO ŠALIŲ  
 PASAULIO ŠALYS  
 PASAULIO ŠALYSE  
 PASAULIO ŠIUOLAIKINĖS PENKIAKOVĖS  
 PASAULIO ŠVIESĄ IŠVYDO ... 
 PASAULIO ŽEMĖLAPYJE  
 PASAULIO ŽYDŲ  
 PASAULIS KAIP VALIA IR VAIZDINYS  
 PASAULIS PAGAL Garpą; mus 
 PASAULIS PILNAS paradoksų; daiktų 
 PASAULIS PRIKLAUSO ... 
 PASAULIS TAMPA ... 
 PASAULYJE IR LIETUVOJE  
 PASAULYJE KAIP SAVO NAMUOSE  
pirmauja PASAULYJE PAGAL savižudybių skaičių 
 PASAULĮ IŠVYDO ... 
 PASEKMIŲ SVEIKATAI IR ŪKIUI  
 PASEKMĖS GALI BŪTI LABAI LIŪDNOS  
 PASIBAIGUS ANTRAJAM PASAULINIAM KARUI  
 PASIBAIGUS BALSAVIMUI  
 PASIBAIGUS DARBO DIENAI  
 PASIBAIGUS JŲ KOVOS TARNYBOS LAIKUI  
 PASIBAIGUS KARUI  
 PASIBAIGUS KONKURSUI  
 PASIBAIGUS LICENCIJOS GALIOJIMO LAIKUI  
 PASIBAIGUS MOKSLO METAMS  
 PASIBAIGUS PIRMAJAM PASAULINIAM KARUI  
 PASIBAIGUS SEZONUI  
 PASIBAIGUS SUTARTIES TERMINUI  
 PASIBAIGUS VARŽYBOMS  
 PASIBAIGUS ŠALTAJAM KARUI  
 PASIBAIGUS ŠIAM TERMINUI  
 PASIBAIGUS ŠILDYMO SEZONUI  
 PASIBAIGUS ŠV MIŠIOMS  
litus PASIDALIJO DU ŽAIDĖJAI  
 PASIDALIJO MINTIMIS APIE Eucharistiją 
 PASIDALINTI SAVO NUOMONĖMIS  
 PASIDALYTI MINTIMIS  
 PASIDALYTI PATIRTIMI  
 PASIDĖJĘS ANT KELIŲ  
 PASIEKIA GERŲ REZULTATŲ  
 PASIEKIA KULMINACIJĄ  
 PASIEKIA SAVO TIKSLĄ  
 PASIEKTAIS REZULTATAIS  
 PASIEKTI GERŲ REZULTATŲ  
 PASIEKTI PERGALĘ  
 PASIEKTI REZULTATAI  
 PASIEKTI TIKSLĄ  
 PASIEKTUS REZULTATUS  
 PASIEKTŲ REZULTATŲ  
 PASIEKTŲ TIESOS PAŽINIMĄ  
 PASIEKUS PALAIKOMĄSIAS DOZES  
 PASIEKĖ APOGĖJŲ  
 PASIEKĖ GERŲ REZULTATŲ  
 PASIEKĖ KRITINĘ RIBĄ  
 PASIEKĖ KULMINACIJĄ  
 PASIEKĖ NEBLOGŲ REZULTATŲ  
 PASIEKĖ NEREGĖTĄ MASTĄ  
 PASIEKĖ PERGALĘ  
 PASIEKĖ RIBĄ  
 PASIEKĖ SAVO TIKSLĄ  
 PASIEKĖ TIKSLĄ  
 PASIEKĖ ŽINIA KAD ... 
 PASIENIEČIAI IR MUITININKAI  
 PASIENIEČIAI SULAIKĖ ... 
 PASIENIO APSAUGOS  
 PASIENIO APSAUGOS TARNYBOS  
 PASIENIO IR MUITINĖS  
 PASIENIO IR TRANSPORTO  
 PASIENIO IR TRANSPORTO VALSTYBINĖS VETERINARIJOS TARNYBOS  
 PASIENIO KARIUOMENĖS  
 PASIENIO KONTROLĖS  
 PASIENIO KONTROLĖS POSTE  
 PASIENIO KONTROLĖS PUNKTE  
 PASIENIO KONTROLĖS PUNKTO  
 PASIENIO KONTROLĖS PUNKTUOSE  
 PASIENIO KONTROLĖS PUNKTUS  
 PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ  
 PASIENIO POLICIJA  
 PASIENIO POLICIJAI  
 PASIENIO POLICIJAI IR KITIEMS VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS subjektams 
 PASIENIO POLICIJOJE  
 PASIENIO POLICIJOS  
 PASIENIO POLICIJOS DEPARTAMENTAS  
 PASIENIO POLICIJOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 PASIENIO POLICIJOS DEPARTAMENTO  
 PASIENIO POLICIJOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 PASIENIO POLICIJOS DEPARTAMENTO RYŠIŲ SU VISUOMENE poskyrio viršininkas 
 PASIENIO POLICIJOS DEPARTAMENTUI  
 PASIENIO POLICIJOS DEPARTAMENTUI PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 PASIENIO POLICIJOS DEPARTAMENTĄ  
 PASIENIO POLICIJOS KONTROLĖS PUNKTO  
 PASIENIO POLICIJOS PAREIGŪNAI  
 PASIENIO POLICIJOS PAREIGŪNŲ  
 PASIENIO POLICIJOS RINKTINĖS  
 PASIENIO POLICIJOS UŽKARDOS  
 PASIENIO POSTE  
 PASIENIO POSTUOSE  
 PASIENIO PUNKTE  
 PASIENIO RUOŽE  
 PASIENIO RUOŽO  
 PASIENIO RUOŽO REŽIMO  
 PASIENIO TARNYBOS  
 PASIENIO UŽKARDOS  
 PASIENIO ZONOJE  
 PASIENYJE SU BALTARUSIJA  
 PASIENYJE SU LATVIJA  
 PASIENYJE SU LENKIJA  
 PASIENYJE SU RUSIJA  
 PASIENYJE SU RUSIJOS FEDERACIJA  
 PASIGIRSTA BALSŲ KAD ... 
 PASIIMTI SAU IR SAVO ŠEIMOS NARIUI  
 PASIKEITUS APLINKYBĖMS  
 PASIKEITUS POLITINEI SITUACIJAI  
 PASIKEITUS SITUACIJAI  
 PASIKEITUS VALDŽIAI  
 PASIKLIAUTI SAVO JĖGOMIS  
 PASIKONSULTAVUS SU UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA  
 PASIKONSULTUOTI SU GYDYTOJU  
 PASIKVIESTI Į PAGALBĄ  
 PASIKĖSINIMAS Į demokratiją; jo gyvybę 
kaltinamas PASIKĖSINIMU NUŽUDYTI  
 PASIKĖSINIMĄ Į jo gyvybę 
 PASIKĖSINIMĄ Į BALTARUSIJOS PREZIDENTĄ ALEKSANDRĄ LUKAŠENKĄ 
 PASILIEKA SAU TEISĘ  
 PASILIEKA TEISĘ  
 PASIMATYTI SU GIMINAIČIAIS ARBA KITAIS ASMENIMIS  
 PASINAUDODAMAS TARNYBINE PADĖTIMI  
 PASINAUDOTI ŠIA TEISE  
 PASIPELNYMO ŠALTINIU  
 PASIPRAŠĖ POLITINIO PRIEGLOBSČIO  
 PASIPRIEŠINIMO JUDĖJIMO  
 PASIPRIEŠINIMO OKUPANTAMS  
 PASIPYLĖ KAIP IŠ GAUSYBĖS RAGO  
 PASIPYLĖ KRAUJAS  
 PASIPYLĖ ŠŪVIAI  
 PASIRAITOJĘ RANKOVES  
 PASIRAŠANT SUTARTĮ  
 PASIRAŠINĖTI DOKUMENTUS  
 PASIRAŠINĖTI SVARBIUS DOKUMENTUS  
 PASIRAŠIUS SUTARTĮ  
 PASIRAŠO LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINES SUTARTIS  
 PASIRAŠO UŽDEDA SPAUDĄ IR NURODO DATĄ  
 PASIRAŠO VISI POSĖDYJE DALYVAVĘ komisijos nariai 
 PASIRAŠOMŲ AKCIJŲ SKAIČIUS  
 PASIRAŠYTA BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS  
 PASIRAŠYTA SUTARTIS  
 PASIRAŠYTA SUTARTIS DĖL muitų sąjungos; investicijų skatinimo 
 PASIRAŠYTAS KETINIMŲ PROTOKOLAS  
 PASIRAŠYTAS SUSITARIMAS  
 PASIRAŠYTI IR PERIMTI PAGAL AKCIJŲ PASIRAŠYMO SUTARTĮ IŠ AKCINĖS BENDROVĖS  
 PASIRAŠYTI IR PERIMTI PAGAL AKCIJŲ PASIRAŠYMO SUTARTĮ IŠ UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS  
 PASIRAŠYTI SUTARTĮ  
 PASIRAŠYTI SUTARTĮ SU Williams 
 PASIRAŠYTOS SUTARTIES  
 PASIRAŠYTOS SUTARTYS  
 PASIRAŠYTU DEKRETU  
 PASIRAŠYTĄ SUTARTĮ  
 PASIRAŠYTŲ SUTARČIŲ  
 PASIRAŠĖ BENDRADARBIAVIMO SUTARTĮ  
 PASIRAŠĖ BENDRADARBIAVIMO SUTARTĮ SU Lietuvos ... 
 PASIRAŠĖ DU KARTUS  
 PASIRAŠĖ KETINIMŲ PROTOKOLĄ  
 PASIRAŠĖ KONTRAKTĄ SU ... 
 PASIRAŠĖ SUSITARIMĄ DĖL bendradarbiavimo; blogų paskolų pardavimo; karinių orlaivių judėjimo 
 PASIRAŠĖ SUTARTĮ  
 PASIRAŠĖ SUTARTĮ SU Vyriausybe 
 PASIRAŠĖ ĮSAKYMĄ  
 PASIRENGIMO DIDŽIAJAM JUBILIEJUI  
 PASIRENGIMO IR DALYVAVIMO  
 PASIRENGIMO IR DALYVAVIMO TAIKOS PALAIKYMO OPERACIJOSE  
 PASIRENGIMO JUBILIEJUI  
 PASIRENGIMO SANTUOKOS SAKRAMENTUI  
 PASIRENGTI IR LAIKYTI PO TRIS DIENAS  
 PASIRINKIMAS PRIKLAUSO NUO daugelio dalykų 
 PASIRINKIMO GALIMYBES  
 PASIRINKIMO GALIMYBĖS  
 PASIRINKIMO GALIMYBĘ  
 PASIRINKIMO LAISVĖ  
 PASIRINKIMO LAISVĖS  
 PASIRINKIMO LAISVĘ  
 PASIRINKIMĄ LEMIA ... 
 PASIRINKO KITĄ KELIĄ  
 PASIRINKTA TEMA  
 PASIRINKTAI MUITINĖS PROCEDŪRAI  
 PASIRINKTAS PRANEŠĖJO VARIANTAS  
 PASIRINKTO KELIO  
 PASIRINKTŲ BANKŲ  
 PASIRUOŠIMAS PAMOKAI  
 PASISAKOME UŽ TAI KAD BŪTŲ SUDARYTOS SĄLYGOS KIEKVIENAM VAIKUI MOKYTIS GIMTĄJA KALBA VISŲ LYGIŲ mokyklose 
 PASISAKYMAI DĖL BALSAVIMO MOTYVŲ  
 PASISAKYMUS DĖL BALSAVIMO MOTYVŲ  
 PASISAKYTI DĖL BALSAVIMO MOTYVŲ  
 PASISKIRSTYMAS PAGAL amžių 
 PASISTATYTŲ PASTATŲ BEI STATINIŲ  
 PASISTŪMĖJO Į PRIEKĮ  
 PASITAIKIUS PROGAI  
 PASITAIKO ATVEJŲ KAI ... 
 PASITAIKĖ ATVEJŲ KAI ... 
 PASITAIKĖ PROGA  
 PASITARIME DALYVAVO ... 
 PASITARIME DALYVAVĘS ... 
 PASITARIMO DALYVIAI  
 PASITARIMO DALYVIŲ  
 PASITARIMO METU  
 PASITARKITE SU GYDYTOJU  
 PASITARTI SU GYDYTOJU  
 PASITARUS SU GYDYTOJU  
 PASITELKTI Į PAGALBĄ  
 PASITIKI SAVO JĖGOMIS  
 PASITIKRINTI SVEIKATĄ  
 PASITIKĖJIMAS SAVIMI  
 PASITIKĖJIMAS SAVO JĖGOMIS  
 PASITIKĖJIMO SAVIMI  
 PASITIKĖJIMO SAVO JĖGOMIS  
 PASITIKĖJIMĄ SAVIMI  
 PASITIKĖJIMĄ SAVO JĖGOMIS  
 PASITIKĖTI SAVO JĖGOMIS  
 PASITRAUKIMAS IŠ dalinio; darbo vietos; Lietuvos; partijos; gyvenimo 
 PASITRAUKIMĄ IŠ aktyvios politikos; gyvenimo; Jugoslavijos; palestiniečių teritorijos; partijos; valdančiosios frakcijos 
 PASITRAUKTI IŠ GYVENIMO  
 PASITRAUKTI IŠ POSTO  
 PASITRAUKUSIŲ IŠ BUVUSIOS TARYBŲ SĄJUNGOS  
 PASITRAUKĖ IŠ KOVOS  
 PASITRAUKĖ Į VAKARUS  
 PASITRAUKĖ Į VOKIETIJĄ  
 PASITRAUKĖ Į ŠALĮ  
 PASITRAUKĘS Į VAKARUS  
 PASITRAUKĘS Į VOKIETIJĄ  
 PASITYČIOJIMAS IŠ žmonių; žmogaus 
 PASIUNTINIU IR ĮGALIOTUOJU MINISTRU  
 PASIUNTINYS IR ĮGALIOTASIS MINISTRAS  
 PASIUNTĖ SSRS PREZIDENTUI M GORBAČIOVUI 
 PASIUTLIGĖS GRĖSMĖS ZONA  
 PASIVAIKŠČIOJIMAS DEBESYSE  
 PASIŪLA IR PAKLAUSA  
 PASIŪLOS IR PAKLAUSOS  
 PASIŪLYKITE MOKINIAMS  
 PASIŪLYMAI BUS NAUDINGI  
 PASIŪLYMAI DĖL akcininkų sutarties 
 PASIŪLYMUI NEPRITARTA  
 PASIŪLYMUI NEPRITARTA NUTARTA GRĄŽINTI  
 PASIŪLYMUS DĖL įstatymų 
 PASIŪLYMĄ DĖL darbotvarkės; referendumo paskelbimo 
 PASIŪLYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI  
 PASIŪLYTI VYRIAUSYBEI  
 PASIŪLĄ IR PAKLAUSĄ  
 PASIŪLĖ TAIKOS PLANĄ  
 PASIŲSDAMA TARPTAUTINIO DARBO BIURO GENERALINIAM DIREKTORIUI UŽREGISTRUOTI PAREIŠKIMĄ DĖL DENONSAVIMO  
 PASIŽADĖJIMĄ NEIŠVYKTI  
 PASIŽADĖJIMĄ NIEKUR NEIŠVYKTI  
 PASIŽIŪRĖJO Į MANE  
 PASIŽYMĖJIMO ŽENKLAIS  
 PASKAITA APIE alkoholizmo žalą sveikatai 
skaitė PASKAITAS APIE alkoholio žalą; kalbos kultūrą 
 PASKAITAS SKAITO ... 
 PASKAITAS SKAITĖ ... 
 PASKAITOS APIE sveikatą 
skaitė PASKAITĄ APIE ... 
 PASKAITĄ SKAITĖ ... 
 PASKAITŲ APIE meną 
 PASKAITŲ CIKLAS  
 PASKAITŲ CIKLĄ  
 PASKALIS IR KLOTILDA  
 PASKAMBINK MANO TELEFONO NUMERIS PAS ARŪNĄ  
 PASKAMBINK TELEFONO NUMERIS PAS ARŪNĄ  
 PASKAMBINO Į POLICIJĄ  
įsigalioja kitą dieną po PASKELBIMO VALSTYBĖS ŽINIOSE  
 PASKELBIMĄ IR LIUDIJIMO IŠDAVIMĄ  
 PASKELBTA BAŽNYČIOS ŽINIOSE  
 PASKELBTA JO PAIEŠKA  
 PASKELBTA NEPAPRASTOJI PADĖTIS  
 PASKELBTAME INTERVIU  
 PASKELBTAME PAREIŠKIME  
 PASKELBTAS BANKROTAS  
 PASKELBTAS KONKURSAS  
 PASKELBTAS NUOSPRENDIS  
 PASKELBTI REFERENDUMĄ  
 PASKELBTI RESPUBLIKINIAME INFORMACINIAME PRIVATIZAVIMO BIULETENYJE  
 PASKELBTOJE NAUJOJE PASAULIO RINKTINIŲ REITINGŲ LENTELĖJE  
 PASKELBTĄ KONKURSĄ  
 PASKELBUS KONKURSĄ  
 PASKELBUS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ  
 PASKELBUS MOBILIZACIJĄ  
 PASKELBUS NEPRIKLAUSOMYBĘ  
 PASKELBUS NUOSPRENDĮ  
 PASKELBUS VALSTYBĖS ŽINIOSE  
 PASKELBĖ BADO STREIKĄ  
 PASKELBĖ KARĄ  
 PASKELBĖ KONKURSĄ  
 PASKELBĖ NEPAPRASTĄJĄ PADĖTĮ  
 PASKELBĖ NUOSPRENDĮ  
 PASKELBĖ PAREIŠKIMĄ  
 PASKELBĖ STRAIPSNĮ  
 PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO  
 PASKIRTA KARDOMOJI PRIEMONĖ RAŠYTINIS PASIŽADĖJIMAS NEIŠVYKTI  
 PASKIRTAJAI AVIAKOMPANIJAI  
 PASKIRTAS NAMŲ AREŠTAS  
 PASKIRTI AR PAKEISTI KARDOMĄJĄ PRIEMONĘ  
 PASKIRTI ASMENYS  
 PASKIRTI KARDOMĄJĮ KALINIMĄ SUĖMIMĄ  
 PASKIRTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATARĖJĄ  
 PASKIRTIES MUITINĖS ĮSTAIGOJE  
 PASKIRTIES MUITINĖS ĮSTAIGOS PAREIGŪNAS  
 PASKIRTIES ĮSTAIGOS  
 PASKIRTIES ĮSTAIGOS ARBA MUITINĖS ĮSTAIGOS  
 PASKIRTIES ĮSTAIGOS TIKRINIMAS  
 PASKIRTOJI AVIAKOMPANIJA  
 PASKIRTOS BAUDOS  
 PASKIRTOSIOS AVIAKOMPANIJOS  
 PASKIRTŲJŲ AVIAKOMPANIJŲ  
 PASKLIDO GANDAI KAD ... 
 PASKLIDO GANDAS KAD ... 
 PASKLIDO ŽINIA KAD ... 
 PASKLIDUS GANDAMS  
 PASKOLA TURI BŪTI GRĄŽINTA  
 PASKOLAI GAUTI  
 PASKOLOS GAVĖJAS  
 PASKOLOS GAVĖJO  
 PASKOLOS GAVĖJUI  
 PASKOLOS GRĄŽINIMO  
 PASKOLOS GRĄŽINIMĄ  
 PASKOLOS IŠDUOTOS  
 PASKOLOS SUTARTIES  
 PASKOLOS SUTARTIS  
 PASKOLOS SUTARTĮ  
 PASKOLOS SUTEIKIMO  
 PASKOLOS SUTEIKTOS  
 PASKOLĄ IŠ BANKO  
 PASKOLŲ GRUPAVIMO  
 PASKOLŲ GRĄŽINIMO  
 PASKOLŲ GRĄŽINIMĄ  
 PASKOLŲ NUOSTOLIAMS DENGTI  
 PASKOLŲ NUOSTOLIAMS PADENGTI  
 PASKOLŲ SU VALSTYBĖS GARANTIJA  
 PASKOLŲ SUTARTIS  
 PASKOLŲ SUTARČIŲ SU EUROPOS REKONSTRUKCIJOS IR PLĖTROS BANKU TRANSPORTO PROJEKTUI FINANSUOTI BEI JAPONIJOS EKSPORTO IMPORTO BANKU  
 PASKOLŲ SUTARČIŲ SU EUROPOS REKONSTRUKCIJOS IR PLĖTROS BANKU TRANSPORTO PROJEKTUI FINANSUOTI BEI SU JAPONIJOS EKSPORTO IR IMPORTO BANKU  
 PASKUTINEI PAMINĖTAI SUMAI  
 PASKUTINES DIENAS  
 PASKUTINES JĖGAS  
 PASKUTINIAIS DEŠIMTMEČIAIS  
 PASKUTINIAIS METAIS  
 PASKUTINIAIS ŽODŽIAIS  
 PASKUTINIAISIAIS DEŠIMTMEČIAIS  
 PASKUTINIAISIAIS GYVENIMO METAIS  
 PASKUTINIAISIAIS METAIS  
 PASKUTINIAJAME TURE  
 PASKUTINIAME ETAPE  
 PASKUTINIAME KETVIRTYJE  
 PASKUTINIAME KĖLINYJE  
 PASKUTINIAME NUMERYJE  
 PASKUTINIAME TURE  
 PASKUTINIO MĖNESIO  
 PASKUTINIO SKAMBUČIO  
 PASKUTINIO TEISMO  
 PASKUTINIOJO DEŠIMTMEČIO  
 PASKUTINIOJO TEISMO  
 PASKUTINIS ETAPAS  
 PASKUTINIS SAKINYS  
 PASKUTINIS SKAMBUTIS  
 PASKUTINIS SKELBTAS KVORUMAS  
 PASKUTINIS ŠANSAS  
 PASKUTINIS ŽODIS  
 PASKUTINIU LAIKU  
 PASKUTINIU METU  
 PASKUTINIU MOMENTU  
 PASKUTINIUOJU METU  
 PASKUTINIUOJU METU NATO IR KITOSE ŠALYSE  
 PASKUTINIUS ŽODŽIUS  
 PASKUTINIĄJĄ PASTRAIPĄ PAPILDYTI TOKIU SAKINIU ... 
 PASKUTINIŲ DIENŲ  
 PASKUTINIŲ PASMERKTŲJŲ ŠAUKIMAS  
 PASKUTINIŲJŲ METŲ  
 PASKUTINIŲJŲ METŲ TEISINIO DARBO STAŽĄ  
 PASKUTINĖ DIENA  
 PASKUTINĖ KRYŽKELĖ  
 PASKUTINĖ VAKARIENĖ  
 PASKUTINĖ VILTIS  
 PASKUTINĖJE LENTELĖS SKILTYJE  
 PASKUTINĖJE SKILTYJE NURODYTU PROCENTU  
 PASKUTINĖJE VIETOJE  
 PASKUTINĖMIS DIENOMIS  
 PASKUTINĖMIS MINUTĖMIS  
 PASKUTINĖMIS RUNGTYNIŲ MINUTĖMIS  
 PASKUTINĖMIS SEKUNDĖMIS  
 PASKUTINĖS DIENOS  
 PASKUTINĖS PAGONIŲ APEIGOS  
 PASKUTINĖS VAKARIENĖS  
 PASKUTINĖS VAKARIENĖS METU  
 PASKUTINĖS VILTIES  
 PASKUTINĖSE RUNGTYNĖSE  
 PASKUTINĘ AKIMIRKĄ  
 PASKUTINĘ DIENĄ  
 PASKUTINĘ MINUTĘ  
 PASKUTINĘ PAGARBĄ  
 PASKUTINĘ PASTRAIPĄ  
 PASKUTINĘ RUNGTYNIŲ MINUTĘ  
 PASKUTINĘ SEKUNDĘ  
 PASKUTINĘ VAKARIENĘ  
 PASKUTINĘ VARŽYBŲ DIENĄ  
 PASKUTINĘ VILTĮ  
 PASKUTINĮ KARTĄ  
 PASKUTINĮ KĄSNĮ  
 PASKUTINĮ SAKINĮ  
 PASKUTINĮ SAVO GYVENIMO VAKARĄ  
 PASKUTINĮ SYKĮ  
 PASKUTINĮ TAŠKĄ  
 PASKUTINĮ ŽODĮ  
 PASKYRIMO LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKU  
 PASKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPAPRASTUOJU IR ĮGALIOTUOJU AMBASADORIUMI  
 PASKYRIMO PROJEKTAS NR ... 
 PASKYRIMO Į DARBO VIETĄ PAREIGAS  
 PASLAPTIES SKRAISTĖ  
 PASLAPTINGOMIS APLINKYBĖMIS  
 PASLAUGA UŽ PASLAUGĄ  
 PASLAUGAS KURIŲ SĄRAŠAS IR TECHNINĖS SĄLYGOS YRA NURODYTOS  
 PASLAUGAS TEIKIA ... 
 PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ... 
 PASLAUGOMIS NAUDOJASI ... 
 PASLAUGOMS APMOKĖTI  
 PASLAUGOMS TEIKTI  
 PASLAUGOS TEIKIAMOS  
 PASLAUGOS TEIKIMO  
 PASLAUGOS TEIKĖJUI  
 PASLAUGŲ KAINAS  
 PASLAUGŲ KAINOS  
 PASLAUGŲ KAINŲ  
 PASLAUGŲ KOKYBĖ  
 PASLAUGŲ KOKYBĖS  
 PASLAUGŲ KOKYBĘ  
 PASLAUGŲ ORGANIZATORIUS  
 PASLAUGŲ RŪŠYS  
 PASLAUGŲ SEKTORIUJE  
 PASLAUGŲ SEKTORIUS  
 PASLAUGŲ SFEROJE  
 PASLAUGŲ TARIFAI  
 PASLAUGŲ TARIFUS  
 PASLAUGŲ TEIKIMAS  
 PASLAUGŲ TEIKIMO  
 PASLAUGŲ TEIKIMĄ  
 PASLAUGŲ TEIKĖJAI  
 PASLAUGŲ TEIKĖJAS  
 PASLAUGŲ TEIKĖJŲ  
 PASLAUGŲ UŽ PASLAUGAS  
 PASLAUGŲ ĮKAINIAI  
 PASLAUGŲ ĮMONĖ  
 PASLAUGŲ ĮMONĖS  
 PASLĖPTI NUSIKALTIMO PĖDSAKUS  
 PASO IŠDAVIMO VIETA IR PASO NUMERIS  
 PASODINTI Į KALĖJIMĄ  
 PASPARTINO ŽINGSNĮ  
 PASPAUDUS MYGTUKĄ  
 PASPAUDĖ RANKĄ  
 PASPAUDŽIA MYGTUKĄ UŽ BALSAVIMAS PRADĖTAS  
 PASPAUSKITE MYGTUKĄ  
 PASTABA APIE tai 
 PASTABAS APIE sistemą 
 PASTABAS IR PASIŪLYMUS  
... PASTABOS APIE ... 
 PASTABOS DĖL ... straipsnio; protokolo 
 PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ  
... PASTANGŲ DĖKA  
 PASTARAISIAIS DEŠIMTMEČIAIS  
 PASTARAISIAIS METAIS  
 PASTARAISIAIS MĖNESIAIS  
 PASTARIEJI METAI  
 PASTARIEJI ĮVYKIAI  
 PASTAROJI APLINKYBĖ  
 PASTAROJO DEŠIMTMEČIO  
 PASTAROJO LAIKOTARPIO  
 PASTAROJO METO  
 PASTAROSIOMIS DIENOMIS  
 PASTAROSIOMIS SAVAITĖMIS  
 PASTARUOJU ATVEJU  
 PASTARUOJU LAIKU  
 PASTARUOJU METU  
 PASTARUOJU METU DAUG DĖMESIO SKIRIAMA ... 
 PASTARUOSIUS DU SEZONUS  
 PASTARUOSIUS DVEJUS METUS  
 PASTARUOSIUS KELERIUS METUS  
 PASTARUOSIUS KETVERIUS METUS  
 PASTARUOSIUS METUS  
 PASTARUOSIUS PENKERIUS METUS  
 PASTARUOSIUS TREJUS METUS  
 PASTARUOSIUS TREJUS METUS LIETUVOJE LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖ SUTEIKIAMA ... 
 PASTARĄJĮ DEŠIMTMETĮ  
 PASTARĄJĮ KARTĄ  
 PASTARĄSIAS DVI SAVAITES  
 PASTARŲJŲ DEŠIMTMEČIŲ  
 PASTARŲJŲ DIENŲ  
 PASTARŲJŲ DIENŲ ĮVYKIAI  
 PASTARŲJŲ DIENŲ ŠVENTŲJŲ JĖZAUS KRISTAUS BAŽNYČIA  
 PASTARŲJŲ DIENŲ ŠVENTŲJŲ JĖZAUS KRISTAUS BAŽNYČIOS  
 PASTARŲJŲ DVEJŲ METŲ  
 PASTARŲJŲ KELERIŲ METŲ  
 PASTARŲJŲ METŲ  
 PASTARŲJŲ MĖNESIŲ  
 PASTARŲJŲ SAVAIČIŲ  
 PASTARŲJŲ TREJŲ METŲ  
 PASTATAI IR STATINIAI  
 PASTATAI IR ĮRENGINIAI  
 PASTATAMS STATINIAMS IR KITIEMS OBJEKTAMS  
 PASTATAMS STATYTI  
 PASTATAS MŪRINIS  
 PASTATO AR STATINIO  
... PASTATO AUKŠTE  
 PASTATO DALIS  
 PASTATO KONSTRUKCIJŲ  
 PASTATO RINKOS KAINĄ  
 PASTATO SIENOS  
 PASTATO STOGAS  
 PASTATO VIDUJE  
nukritusias ant grunto minas PASTATO Į TEISINGĄ padėtį 
 PASTATUS AR PATALPAS  
 PASTATUS IR STATINIUS  
 PASTATUS IR ĮRENGINIUS  
 PASTATUS JŲ DALIS BUTUS  
 PASTATUS KITUS STATINIUS ARBA JŲ DALIS  
 PASTATUS STATINIUS AR PATALPAS IŠNUOMOJA  
 PASTATYTAS PAMINKLAS  
 PASTATYTI ANT KOJŲ  
 PASTATYTI PAMINKLĄ  
 PASTATĄ VILNIUJE  
 PASTATĖ ANT STALO  
 PASTATŲ AR STATINIŲ  
 PASTATŲ AR ĮRENGINIŲ  
 PASTATŲ ATITVARŲ ŠILUMINĖ TECHNIKA  
 PASTATŲ BEI STATINIŲ  
 PASTATŲ GRĄŽINIMO IR BUTŲ PRIVATIZAVIMO TARNYBOS  
 PASTATŲ IR STATINIŲ  
 PASTATŲ IR ĮRENGINIŲ  
 PASTATŲ KOMPLEKSAS  
 PASTATŲ KOMPLEKSO  
 PASTATŲ KONSTRUKCIJOS  
 PASTATŲ KONSTRUKCIJŲ  
 PASTATŲ KONSTRUKCIJŲ KATEDRA  
 PASTATŲ PRIEŽIŪROS IR NUOMOS SKYRIAUS VEDĖJA K KUPRIENĖ 
 PASTATŲ RENOVACIJOS  
 PASTATŲ STATINIŲ AR JŲ DALIŲ  
 PASTATŲ STATINIŲ IR PATALPŲ NUOMOS KONKURSUS  
 PASTATŲ STATYBA  
 PASTATŲ STATYBOS  
 PASTATŲ STATYBOS TECHNOLOGIJA  
 PASTEBIMA TENDENCIJA  
 PASTELINIŲ SPALVŲ  
 PASTOJO KELIĄ  
 PASTORACINIO DARBO  
 PASTORACINĖ KONSTITUCIJA APIE BAŽNYČIĄ ŠIUOLAIKINIAME PASAULYJE GAUDIUM ET SPES  
 PASTORACINĖ KONSTITUCIJA GAUDIUM ET SPES  
 PASTORACINĖS VEIKLOS  
 PASTORACINĘ VEIKLĄ  
 PASTORACINĮ DARBĄ  
 PASTOVIOS GYVENAMOSIOS VIETOS  
 PASTOVIOS KOMERCINĖS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS  
 PASTOVIOS VALIUTOS  
 PASTOVIĄ KOMERCINĖS ŪKINĖS VEIKLOS VIETĄ  
antrojoje PASTRAIPOJE PO ŽODŽIŲ ... 
antrojoje PASTRAIPOJE VIETOJ ŽODŽIO ... 
pirmojoje; antrojoje PASTRAIPOJE VIETOJ ŽODŽIŲ ... 
pirmąją; antrąją PASTRAIPĄ IŠDĖSTYTI TAIP ... 
 PASUKA GALVĄ Į Amaliją 
 PASUKO DURŲ LINK  
 PASUKO Į KAIRĘ  
 PASUKTI GALVĄ  
 PASVALIO PANEVĖŽIO  
 PASVALIO R  
 PASVALIO RAJ  
 PASVALIO RAJONE  
 PASVALIO RAJONO  
 PASVALIO SVALIA  
 PASVALIO SŪRIAI  
 PASVALIO VALSTYBINĖS BUITINIŲ PASLAUGŲ ĮMONĖS  
 PASVEIKINO LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS VALDAS ADAMKUS 
 PASĄMONĖS GELMĖSE  
 PASĖLIŲ PLOTAI  
 PASĖLIŲ PLOTUS  
 PASŪDYTAME VANDENYJE  
 PASŪDYTI ĮBERTI PIPIRŲ  
 PATAIKĖ TRITAŠKĮ  
 PATAIKĖ Į DEŠIMTUKĄ  
 PATAIKĖ Į KOJĄ  
 PATAIKĖ Į SKERSINĮ  
 PATAIKĖ Į VIRPSTĄ  
 PATAISA NEPRIIMTA  
 PATAISA PRANEŠĖJUI SUTIKUS PRIIMTA  
 PATAISA PRIIMTA  
 PATAISAS IR PAPILDYMUS  
 PATAISOS DARBAIS BE LAISVĖS ATĖMIMO  
 PATAISOS DARBAIS IKI DVEJŲ METŲ ARBA BAUDA  
 PATAISOS DARBŲ  
 PATAISOS DARBŲ BE LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĘ  
 PATAISOS DARBŲ IR SOCIALINĖS BEI PSICHOLOGINĖS REABILITACIJOS ĮSTAIGŲ  
 PATAISOS DARBŲ KODEKSO  
 PATAISOS DARBŲ KOLONIJOJE  
 PATAISOS DARBŲ KOLONIJOS  
 PATAISOS DARBŲ KOLONIJOSE  
 PATAISOS DARBŲ KOLONIJOSE GYVENVIETĖSE  
 PATAISOS DARBŲ KOLONIJŲ  
 PATAISOS DARBŲ ĮSTAIGOS  
 PATAISOS DARBŲ ĮSTAIGOSE  
 PATAISOS DARBŲ ĮSTAIGŲ  
 PATAISOS DARBŲ ĮSTAIGŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS  
 PATAISOS IR PAPILDYMAI  
 PATAISOS KOEFICIENTAI  
 PATAISOS REIKALŲ DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 PATAISOS REIKALŲ DEPARTAMENTO  
 PATAISOS REIKALŲ DEPARTAMENTO IR JO REGULIAVIMO SRITIES  
 PATAISOS REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 PATAISOS REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 PATAISOS REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMU  
 PATAISOS REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE VRM  
 PATAISOS REIKALŲ DEPARTAMENTO REGULIAVIMO SRITIES  
 PATAISOS ĮSTAIGŲ PRIEŽIŪROS IR APSAUGOS  
 PATAISYTI PADĖTĮ  
 PATAISŲ IR PAPILDYMŲ  
 PATALPAS ESANČIAS VILNIUJE  
 PATALPAS PAGRINDINES PRIEMONES  
 PATALPOMS ŠILDYTI  
 PATALPOMS ŠILDYTI IR KARŠTAM VANDENIUI RUOŠTI  
 PATALPOS JŲ ĮRANGA TURI ATITIKTI HIGIENOS SAUGOS DARBE priešgaisrinės apsaugos ir kitus maitinimo įmonei keliamus reikalavimus 
 PATALPŲ IŠNUOMOJIMO  
 PATALPŲ NUOMA  
 PATALPŲ NUOMAI  
 PATALPŲ NUOMOS  
 PATALPŲ PLOTAS  
 PATALPŲ REMONTUI  
 PATARIAMOJI INSTITUCIJA  
 PATARIAMOJO BALSO TEISE  
 PATARIAMĄJĮ BALSĄ  
 PATARIMAI ŠEIMININKĖMS  
 PATARLIŲ PRIEŽODŽIŲ  
 PATARĖJAS NACIONALINIO SAUGUMO KLAUSIMAIS  
 PATARĖJAS RYŠIAMS SU VISUOMENE  
 PATEIKIA APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJAI  
 PATEIKIA FINANSŲ MINISTERIJAI  
 PATEIKIA IŠVADAS DĖL ŠIŲ PROJEKTŲ  
 PATEIKIA LIETUVOS BANKO BANKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTUI  
 PATEIKIA ĮMONĖS REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMO NUORAŠĄ  
 PATEIKIA ŠIUOS DOKUMENTUS  
 PATEIKIAMA INFORMACIJA  
 PATEIKIAMA INFORMACIJA APIE ... 
 PATEIKIAME INFORMACIJĄ APIE AUKSO konvertuojamosios užsienio valiutos atsargas 
 PATEIKIAMI DUOMENYS APIE ... 
 PATEIKIAMI KARTU SU VERTIMAIS Į VALSTYBINĘ KALBĄ  
 PATEIKIAMI TOKIE REIKALAVIMAI  
 PATEIKIAMOS INFORMACIJOS  
 PATEIKIAMŲ DUOMENŲ  
 PATEIKIMAS SVARSTYMAS IR PRIĖMIMAS PRANEŠĖJAS A VINKUS; B BRADAUSKAS 
 PATEIKIMO BEI NAGRINĖJIMO  
 PATEIKIMO DIENOS  
 PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI  
 PATEIKIMO STADIJA  
 PATEIKIMO TĘSINYS  
 PATEIKIMO TĘSINYS PRANEŠĖJAS SEIMO NARYS L MILČIUS 
 PATEIKS SAVO IŠVADAS  
 PATEIKSIU TIK VIENĄ PAVYZDĮ  
 PATEIKTA INFORMACIJA  
 PATEIKTA MEDŽIAGA  
 PATEIKTAIS DUOMENIMIS  
 PATEIKTAME PROJEKTE  
 PATEIKTAME SĄRAŠE  
 PATEIKTAS DOKUMENTAS DOKUMENTO PAVADINIMAS  
 PATEIKTAS KALTINIMAS  
 PATEIKTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO TRANSPORTO KODEKSO PROJEKTAS NUTARTA PRADĖTI PROJEKTO SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 PATEIKTAS NE VĖLIAU KAIP PER DVEJUS METUS  
 PATEIKTAS PARAIŠKAS  
 PATEIKTAS PREKES SUTEIKTAS PASLAUGAS  
 PATEIKTAS PROJEKTAS  
 PATEIKTI AUKŠČIAUSIAJAI TARYBAI  
 PATEIKTI DOKUMENTAI  
 PATEIKTI DOKUMENTUS  
 PATEIKTI DUOMENYS  
 PATEIKTI DUOMENYS TVIRTINAMI  
 PATEIKTI FAKTAI  
 PATEIKTI GARANTIJĄ  
 PATEIKTI INFORMACIJĄ  
 PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE ... 
 PATEIKTI JĮ KULTŪROS MINISTERIJAI IR GAUTI JOS LEIDIMĄ  
 PATEIKTI JĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI  
 PATEIKTI KALTINIMAI  
 PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIAJAI TARYBAI  
 PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI  
 PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI PASIŪLYMUS  
 PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI TVIRTINTI  
 PATEIKTI PAGAL EUROPOS EKONOMINĖS BENDRIJOS KOMBINUOTĄJĄ PREKIŲ NOMENKLATŪRĄ  
 PATEIKTI PASIŪLYMAI  
 PATEIKTI PAVYZDŽIAI  
 PATEIKTI TURTO IR PAJAMŲ DEKLARACIJĄ  
 PATEIKTI VALSTYBINEI PAMINKLOSAUGOS KOMISIJAI INFORMACIJĄ  
 PATEIKTI VISĄ JŲ TURIMĄ INFORMACIJĄ  
 PATEIKTO PROJEKTO  
 PATEIKTOJE LENTELĖJE  
 PATEIKTOS INFORMACIJOS  
 PATEIKTOS MEDŽIAGOS  
 PATEIKTUOSE DOKUMENTUOSE  
 PATEIKTUS DOKUMENTUS  
 PATEIKTUS DUOMENIS  
 PATEIKTUS KALTINIMUS  
 PATEIKTUS KLAUSIMUS  
 PATEIKTUS PASIŪLYMUS  
 PATEIKTĄ INFORMACIJĄ  
 PATEIKTĄ MEDŽIAGĄ  
 PATEIKTĄ PROJEKTĄ  
 PATEIKTŲ DOKUMENTŲ  
 PATEIKTŲ DOKUMENTŲ ORIGINALŲ  
 PATEIKTŲ DUOMENŲ  
 PATEIKTŲ DUOMENŲ TEISINGUMĄ  
 PATEIKTŲ DUOMENŲ TIKSLUMĄ IR PAGRĮSTUMĄ  
 PATEIKTŲ KALTINIMŲ  
 PATEIKTŲ KLAUSIMŲ  
 PATEIKTŲ MUITINIAM TIKRINIMUI DOKUMENTŲ VERTIMO  
 PATEIKUS PAŽYMĄ APIE ŠEIMOS PAJAMAS  
 PATEIKUSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES  
 PATEIKĖ INFORMACIJĄ  
 PATEIKĖ INFORMACIJĄ APIE EKONOMINĘ IR SOCIALINĘ šalies padėtį 
 PATEIKĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą 
 PATEIKĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO PROJEKTĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO ... 
 PATEIKĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO PROJEKTĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO TVARKOS PAKEITIMO IR PAPILDYMO PROJEKTĄ NUTARTA PRADĖTI PROJEKTŲ SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 PATEIKĖ PAGRINDINIO ŠĮ PROJEKTĄ NAGRINĖJANČIO KOMITETO IŠVADĄ  
 PATEIKĖ PAPILDOMĄ INFORMACIJĄ DĖL PROCEDŪRŲ  
 PATEIKĖ SEIMUI  
 PATEIKĖ STAIGMENĄ  
 PATEIKĖ ULTIMATUMĄ  
 PATEIKĘ TARNYBINĮ PAŽYMĖJIMĄ  
 PATEISINO LŪKESČIUS  
 PATEKIMO Į aplinką; civilinę apyvartą; kvėpavimo takus; rinką; žmogaus organizmą 
 PATEKO UŽ GROTŲ  
 PATEKO Į AKLAVIETĘ  
 PATEKO Į AUTOAVARIJĄ  
 PATEKO Į AVARIJĄ  
 PATEKO Į FINALĄ  
 PATEKO Į KALĖJIMĄ  
 PATEKO Į KETVIRTFINALĮ  
 PATEKO Į LIGONINĘ  
 PATEKO Į NELAISVĘ  
 PATEKO Į PIRMĄJĮ DEŠIMTUKĄ  
 PATEKO Į PUSFINALĮ  
 PATEKS Į ATKRINTAMĄSIAS VARŽYBAS  
 PATEKS Į SEIMĄ  
 PATEKS Į TOLESNĮ VARŽYBŲ ETAPĄ  
 PATEKTI Į EUROPOS SĄJUNGĄ  
 PATEKTI Į FINALĄ  
 PATEKTI Į KALĖJIMĄ  
 PATEKTI Į KITĄ VARŽYBŲ ETAPĄ  
 PATEKTI Į SEIMĄ  
 PATEKTI Į VIDŲ  
 PATEKĘS Į ORGANIZMĄ  
 PATENKA Į KRAUJĄ  
 PATENKA Į LAIKOTARPĮ KAI IKI SEIMO KADENCIJOS PABAIGOS YRA LIKĘ MAŽIAU KAIP PUSĖ METŲ  
 PATENKINTI SAVO POREIKIUS  
 PATENTINEI PARAIŠKAI  
 PATENTINIO PATIKĖTINIO  
 PATENTINIS PATIKĖTINIS  
 PATENTINIŲ PATIKĖTINIŲ  
 PATENTINĖ PARAIŠKA  
 PATENTINĖJE PARAIŠKOJE  
 PATENTINĖS KOOPERACIJOS SUTARTIES  
 PATENTINĖS PARAIŠKOS  
 PATENTINĖS PARAIŠKOS AR PATENTO  
 PATENTINĘ PARAIŠKĄ  
 PATENTINĮ PATIKĖTINĮ  
 PATENTO GALIOJIMO  
 PATENTO GALIOJIMO LAIKO PABAIGOS  
 PATENTO GALIOJIMO LAIKUI  
 PATENTO MOKESTIS  
 PATENTO MOKESTIS APSKAIČIUOJAMAS  
 PATENTO MOKESTIS DIDINAMAS  
 PATENTO MOKESČIO DYDIS  
 PATENTO MOKESČIO PAGAL VEIKLOS RŪŠIS  
 PATENTO MOKESČIO TARIFAS  
 PATENTŲ IŠDAVIMO  
 PATENTŲ IŠDAVIMO TVARKĄ NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 PATIEKALAI IŠ bulvių; sraigių; žuvies; mėsos 
 PATIEKALŲ IŠ varškės; daržovių; kiaušinių 
 PATIKIMO ŪKIO SUBJEKTO  
 PATIKIMO ŪKIO SUBJEKTO GARANTINIS RAŠTAS  
 PATIKIMO ŪKIO SUBJEKTO RAŠTIŠKAS ĮSIPAREIGOJIMAS  
 PATIKRINA IR PRIIMA SPRENDIMĄ PANAIKINTI LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMĄ  
 PATIKRINIMO METU  
 PATIKRINIMO REZULTATAI  
 PATIKRINIMŲ METU  
 PATIKRINTI AR JIE ATITINKA EUROPIETIŠKUS STANDARTUS  
 PATIKSLINTI SKOLŲ SUMAS  
 PATIKSLINTI SKOLŲ SUMAS MOKESTINĖS PASKOLOS SUTARTYJE  
 PATIKĖJIMO TEISE  
 PATIRTA TRAUMA  
 PATIRTI ĮSPŪDŽIAI  
 PATIRTIS DAUGELIO ŽMONIŲ KURIE SAVO NESĖKMĘ IŠGYVENO  
 PATIRTIS RODO JOG ... 
 PATIRTIS RODO KAD ... 
 PATIRTOS TRAUMOS  
 PATIRTUS NUOSTOLIUS  
 PATIRTUS NUOSTOLIUS ĮVERTINO ... 
 PATIRTUS ĮSPŪDŽIUS  
 PATIRTĄ ŽALĄ  
 PATIRTĮ TURINTIS žmogus; teisininkas 
 PATIRTŲ NUOSTOLIŲ  
 PATOGENINIŲ MIKROORGANIZMŲ  
 PATOGIOJE VIETOJE  
 PATOGIU LAIKU  
 PATOGIĄ VIETĄ  
 PATOGUMO DĖLEI  
 PATOLOGINĖS ANATOMIJOS  
 PATOLOGINĖS ANATOMIJOS SKYRIUJE  
 PATRANKOS ŠŪVĮ  
 PATRAUKIMO BAUDŽIAMOJON ATSAKOMYBĖN  
 PATRAUKLIOS IŠVAIZDOS  
 PATRAUKTAS BAUDŽIAMOJON ATSAKOMYBĖN SUIMTAS JAM NEGALI BŪTI TAIKOMOS ADMINISTRACINĖS NUOBAUDOS  
 PATRAUKTI Į SAVO PUSĘ  
 PATRAUKĖ PEČIAIS  
 PATRIOTINIUS JAUSMUS  
 PATRIOTINIŲ JAUSMŲ  
 PATRULINĖS TARNYBOS  
 PATRULINĖS TARNYBOS RINKTINĖS  
 PATRULIŲ TARNYBOS RINKTINĖS  
 PATS ARBA PER SAVO ATSTOVĄ  
 PATS LAIKAS  
 PATVIRTINANT VISŲ AKCIJŲ PASIRAŠYMĄ  
 PATVIRTINANTIS DOKUMENTAS  
 PATVIRTINANTIS DOKUMENTAS YRA LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO PASAS  
 PATVIRTINANTIS KAD SUMOKĖTAS ŽYMINIS MOKESTIS  
 PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI  
 PATVIRTINANTĮ DOKUMENTĄ  
 PATVIRTINANČIO DOKUMENTO  
 PATVIRTINANČIUS DOKUMENTUS  
 PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ  
 PATVIRTINIMO DATA  
 PATVIRTINTA FINANSŲ MINISTERIJOS RAŠTU NR ... 
 PATVIRTINTA KOMISIJOS PRIVALOMAM REGISTRUOTI BRANGIAM TURTUI ĮVERTINTI  
 PATVIRTINTA LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS  
 PATVIRTINTAME SĄRAŠE  
 PATVIRTINTAS KOPIJAS  
 PATVIRTINTAS NOTARO ARBA LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS ATSTOVYBĖS AR KONSULINĖS ĮSTAIGOS PAREIGŪNO  
 PATVIRTINTO LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO  
 PATVIRTINTO SĄRAŠO  
 PATVIRTINTOS FORMOS  
 PATVIRTINTOS KOPIJOS  
 PATVIRTINTUS NUOSTATUS  
 PATVIRTINTĄ MINIMALIĄ MĖNESINĘ ALGĄ MINIMALŲ VALANDINĮ ATLYGĮ  
 PATVIRTINTĄ NOTARO  
 PATVIRTINTĄ REGLAMENTĄ  
 PATVIRTINTĄ ĮGALIOJIMĄ  
 PATVIRTINTŲ ATITINKAMAIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAIS  
 PATVIRTINTŲ MĖNESINIŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ  
 PATVIRTINTŲ VALSTYBINIO IR VISUOMENINIO BUTŲ FONDO PRIVATIZAVIMO  
 PATYRIMAS RODO KAD ... 
 PATYRĖ AVARIJĄ  
 PATYRĖ DIDELIŲ NUOSTOLIŲ  
 PATYRĖ FIASKO  
 PATYRĖ NESĖKMĘ  
 PATYRĖ NUOSTOLIŲ  
 PATYRĖ PRALAIMĖJIMĄ  
 PATYRĖ SUNKIĄ GALVOS TRAUMĄ  
 PATYRĖ VISIŠKĄ FIASKO  
 PATYRĖ ŠOKĄ  
 PAUKŠČIUS IR PAUKŠTIENOS PRODUKTUS IŠ OLANDIJOS AMSTERDAMO  
 PAUKŠČIUS IR PAUKŠTIENOS PRODUKTUS IŠ VOKIETIJOS  
 PAUKŠČIUS IR PAUKŠTIENOS PRODUKTUS IŠ VOKIETIJOS OLANDIJOS AMSTERDAMO  
 PAUKŠČIŲ TAKAS  
 PAUKŠČIŲ TAKO  
 PAULIAUS VI IR JONO PAULIAUS II  
 PAULIUS VI APAŠTALIŠKASIS PARAGINIMAS EVANGELII NUNTIANDI  
 PAVADINIMAI IR ADRESAI  
 PAVADINIMAI NUMERIAI IR ĮFORMINIMO datos 
 PAVADINIMAI VARDAI PAVARDĖS IR BUVEINIŲ ADRESAI  
 PAVADINIMAS ADRESAS  
 PAVADINIMAS BUVEINĖS ADRESAS IR ASMENĮ IDENTIFIKUOJANTIS KODAS  
 PAVADINIMAS FIZINIO ASMENS VARDAS PAVARDĖ ADRESAS  
 PAVADINIMAS GATVĖ NAMO NR PAŠTO INDEKSAS  
 PAVADINIMAS IR ADRESAS  
 PAVADINIMAS IR ADRESAS ĮMONĖS KODAS PREKIŲ BUVIMO VIETA  
 PAVADINIMAS IR BUVEINĖS ADRESAS  
 PAVADINIMAS IR DETALUS APRAŠYMAS  
 PAVADINIMAS IR KODAS  
 PAVADINIMAS KILĘS IŠ graikiško žodžio; lotynų kalbos; žodžio ... 
 PAVADINIMAS KODAS  
 PAVADINIMAS KODAS ADRESAS  
 PAVADINIMAS VARDAS PAVARDĖ BUVEINĖS ADRESAS IR ASMENĮ IDENTIFIKUOJANTIS KODAS  
 PAVADINIMAS VARDAS PAVARDĖ IR BUVEINĖS ADRESAS  
 PAVADINIMAS VARDAS PAVARDĖ IR PARAŠAS  
 PAVADINIME TURI BŪTI ŽODŽIAI ... 
 PAVADINIMO PRANCŪZIŠKA SANTRUMPA  
 PAVADINIMĄ IR ADRESĄ  
 PAVADINIMĄ IR KODĄ  
pakeitė PAVADINIMĄ Į ... 
 PAVADINIMŲ SUMANYMO IR ATMINIMO ĮAMŽINIMO  
 PAVADINIMŲ SUMANYMO IR ATMINIMO ĮAMŽINIMO KOMISIJOS  
 PAVADINIMŲ SUMANYMO IR ATMINIMO ĮAMŽINIMO KOMISIJOS PIRMININKAS  
 PAVADINO BLOGIO AŠIMI  
 PAVADINO VISIŠKA NESĄMONE  
 PAVADUOTOJUS KURIUOS SKIRIA PAREIGOMS IR ATLEIDŽIA IŠ PAREIGŲ  
 PAVADUOTOJUS KURIUOS SKIRIA PAREIGOMS IR ATLEIDŽIA IŠ PAREIGŲ MINISTRAS PIRMININKAS  
 PAVAKARIO ŽINIOS SU VERTIMU Į GESTŲ 
 PAVALDŽIAS ĮMONES IR VARTOTOJUS  
 PAVARDĖ IR VARDAS  
 PAVARDĖ PAREIGOS ADRESAS TELEFONAS IR FAKSAS  
 PAVARDĖ REDAKCIJAI ŽINOMA  
 PAVARDĖ VARDAS  
 PAVARDĖS IR ADRESAI  
 PAVARDĖS NENORĖJĘS SKELBTI ... 
 PAVARDŽIŲ LYČIŲ  
 PAVARTOTAS ŽODIS  
 PAVARŲ DĖŽES  
 PAVARŲ DĖŽĖ  
 PAVARŲ DĖŽĖS  
 PAVARŲ DĖŽĘ  
 PAVARŲ PERJUNGIMO SVIRTIS  
 PAVASARIO BALSŲ  
 PAVASARIO BELAUKIANT UŽGAVĖNIŲ KAUKĖS VELYKŲ MARGUČIAI ATVIRUKAI JUOSTOS  
 PAVASARIO IR RUDENS  
 PAVASARIO IR VASAROS  
 PAVASARIO SESIJA  
 PAVASARIO SESIJOJE  
 PAVASARIO SESIJOS  
 PAVASARIO SĖJAI  
 PAVASARIO SĖJOS  
 PAVASARIO VĖJAS  
 PAVASARĮ IR RUDENĮ  
 PAVASARĮ IR VASARĄ  
 PAVASARĮ PRIEŠ sėją 
 PAVEDU LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO PATARĖJUI  
 PAVEDU LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS SEKRETORIUI  
 PAVEIKSLŲ GALERIJA  
 PAVEIKSLŲ GALERIJOJE  
 PAVEIKSLŲ GALERIJOS  
 PAVEIKSLŲ GALERIJĄ  
 PAVELDIMAM TURTUI APSAUGOTI  
 PAVELDIMO AR DOVANOJAMO TURTO MOKESTIS  
 PAVELDIMO AR DOVANOJAMO TURTO MOKESTĮ  
 PAVELDIMO AR DOVANOJIMO  
 PAVELDIMO TURTO  
 PAVELDIMŲ LIGŲ  
 PAVELDIMŲ LIGŲ IR ĮGIMTŲ VYSTYMOSI defektų 
 PAVELDIMŲ LIGŲ IR ĮGIMTŲ VYSTYMOSI ANOMALIJŲ  
 PAVELDĖJIMO TEISĖ  
 PAVELDĖJIMO TEISĖS  
 PAVELDĖJIMO TEISĖS LIUDIJIMAS  
 PAVELDĖJIMO TEISĖS LIUDIJIMĄ  
 PAVELDĖTI PAGAL ĮSTATYMUS  
 PAVELDĖTI PAGAL ĮSTATYMĄ  
 PAVENČIŲ CUKRUS  
 PAVERGTOMS TAUTOMS  
 PAVERGTOS TAUTOS  
 PAVERGTŲ TAUTŲ  
 PAVERGTŲJŲ TAUTŲ  
 PAVERSTI KITOMIS NAUDMENOMIS  
 PAVERSTI TIKROVE  
 PAVERTĖ NIEKAIS  
 PAVESTI FINANSŲ MINISTERIJAI  
 PAVESTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI  
 PAVESTI SEIMO VALDYBAI  
 PAVESTI VILNIAUS MIESTO CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUI SUTEIKTI JAI DVIGUBĄ PAVARDĘ  
 PAVESTUS UŽDAVINIUS  
 PAVESTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMĄ  
 PAVIENIAI ASMENYS  
 PAVIENIAMS ASMENIMS  
 PAVIENIUS ASMENIS  
 PAVIENIŲ ASMENŲ  
 PAVIENIŲ OBJEKTŲ VARDAI  
 PAVIENIŲ ŽMONIŲ  
 PAVIRŠINIO IR POŽEMINIO VANDENS  
 PAVIRŠINIO VANDENS  
 PAVOGTI AUTOMOBILIAI  
 PAVOGTUS AUTOMOBILIUS  
 PAVOGTĄ AUTOMOBILĮ  
 PAVOGTŲ AUTOMOBILIŲ  
 PAVOGTŲ DAIKTŲ  
 PAVOJAUS AKIVAIZDOJE  
 PAVOJAUS ATVEJU  
 PAVOJAUS SIGNALAS  
 PAVOJAUS SIGNALĄ  
 PAVOJAUS VARPAI  
skambinti PAVOJAUS VARPAIS  
 PAVOJINGO OBJEKTO  
 PAVOJINGOJE ZONOJE  
 PAVOJINGOMIS AR YPAČ PAVOJINGOMIS UŽKREČIAMOSIOMIS LIGOMIS  
 PAVOJINGOMIS AR YPAČ PAVOJINGOMIS UŽKREČIAMOSIOMIS LIGOMIS ORGANIZMUOSE  
 PAVOJINGOMIS LIGOMIS  
 PAVOJINGOS ATLIEKOS  
 PAVOJINGOS CHEMINĖS MEDŽIAGOS PAVADINIMAS  
 PAVOJINGOS MEDŽIAGOS  
 PAVOJINGOS RIBOS  
 PAVOJINGOSE ZONOSE  
 PAVOJINGOSIOS MEDŽIAGOS  
 PAVOJINGUMO KLASĖ  
 PAVOJINGUS DARBUS GAMYBOS PROCESUS  
 PAVOJINGUS KROVINIUS  
 PAVOJINGĄ VEIKĄ  
 PAVOJINGŲ ATLIEKŲ  
 PAVOJINGŲ ATLIEKŲ TVARKYMO  
 PAVOJINGŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ GAMYBA IR NAUDOJIMAS  
 PAVOJINGŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PAVOJINGŲ ATLIEKŲ  
 PAVOJINGŲ DARBŲ  
 PAVOJINGŲ DARBŲ GAMYBOS PROCESŲ  
 PAVOJINGŲ IR KARINIŲ KROVINIŲ VEŽIMO PER LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ  
 PAVOJINGŲ IR YPAČ PAVOJINGŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ  
 PAVOJINGŲ IR YPAČ PAVOJINGŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS  
 PAVOJINGŲ IR YPAČ PAVOJINGŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS VALSTYBINĖS STRATEGIJOS  
 PAVOJINGŲ IR YPAČ PAVOJINGŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ ŽIDINIUOSE  
 PAVOJINGŲ KROVINIŲ  
 PAVOJINGŲ KROVINIŲ VEŽIMO  
 PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ  
 PAVOJINGŲ MOMENTŲ  
 PAVOJINGŲ OBJEKTŲ  
 PAVOJINGŲ OBJEKTŲ IR KRITERIJŲ  
 PAVOJINGŲ SITUACIJŲ  
 PAVOJUS NEGRESIA  
 PAVOJŲ KELIA ... 
 PAVYDO IR NEAPYKANTOS  
 PAVYZDINIO SĄSKAITŲ PLANO  
 PAVYZDYS RODO KAD ... 
 PAVYZDŽIAI RODO KAD ... 
 PAVYZDŽIŲ TOLI IEŠKOTI NEREIKIA  
 PAVYZDŽIŲ ĖMIMO  
 PAČIA BENDRIAUSIA PRASME  
 PAČIA PLAČIAUSIA PRASME  
 PAČIA SAVO ESME  
 PAČIA SAVO PRIGIMTIMI  
 PAČIAIS ĮVAIRIAUSIAIS BŪDAIS  
 PAČIAME JĖGŲ ŽYDĖJIME  
 PAČIAME KAUNO CENTRE  
 PAČIAME MIESTO CENTRE  
 PAČIAME VILNIAUS CENTRE  
 PAČIAME ĮKARŠTYJE  
 PAČIOJE PABAIGOJE  
 PAČIOJE PRADŽIOJE  
 PAČIOJE RUNGTYNIŲ PABAIGOJE  
 PAČIOJE VIRŠŪNĖJE  
 PAČIOJE ŽMOGAUS PRIGIMTYJE  
 PAČIU ARTIMIAUSIU METU  
 PAČIU AUKŠČIAUSIU LYGIU  
 PAČIU LAIKU  
 PAČIU SAVO BUVIMU  
 PAČIŲ GRIEŽČIAUSIŲ PRIEMONIŲ  
 PAĖMĖ Į NELAISVĘ  
 PAĖMĖ Į RANKAS  
 PAĖMĖ Į SAVO RANKAS  
 PAĖMĖ ĮKAITAIS  
 PAĖMĘ Į RANKAS  
 PAĖMĘS Į RANKAS  
 PAŠALINIAI ASMENYS  
 PAŠALINIO POVEIKIO  
 PAŠALINIUS ASMENIS  
 PAŠALINIŲ ŽMONIŲ  
 PAŠALINTAS IŠ AIKŠTĖS  
 PAŠALINTI IŠ AIKŠTĖS  
 PAŠALINTI IŠ PAREIGŲ  
 PAŠALINTI PER DVI DARBO DIENAS  
 PAŠALINUS PRIEŽASTIS  
 PAŠALINĮ POVEIKĮ  
 PAŠALPA MOKAMA ... 
 PAŠALPA NEGALI BŪTI MAŽESNĖ ... 
 PAŠALPAI GAUTI REIKALINGI ŠIE DOKUMENTAI ... 
 PAŠALPOMS MOKĖTI  
 PAŠALPOS DARBUOTOJUI ŽUVUS DĖL NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE  
 PAŠALPOS MOKAMOS IŠ VALSTYBĖS BEI SOCIALINIO DRAUDIMO LĖŠŲ  
 PAŠALPOS MOKĖJIMAS  
 PAŠALPOS MOKĖJIMO  
 PAŠALPŲ MOKĖJIMO  
 PAŠARINIAI RUNKELIAI  
 PAŠARINIO VIENETO  
 PAŠARINIUS GRŪDUS  
 PAŠARINIŲ GRŪDŲ  
 PAŠARINIŲ LUBINŲ  
 PAŠARINIŲ PUPŲ  
 PAŠARINIŲ PUPŲ MILTŲ  
 PAŠARINIŲ RUNKELIŲ  
 PAŠARINIŲ VIENETŲ  
 PAŠARINIŲ ŠAKNIAVAISIŲ  
 PAŠARINIŲ ŽIRNIŲ VEISLĖ  
 PAŠARŲ RUOŠIMO  
 PAŠAUKIMŲ Į KUNIGYSTĘ  
 PAŠAUKTI Į TIKRĄJĄ KRAŠTO APSAUGOS TARNYBĄ  
 PAŠOKO NUO KĖDĖS  
 PAŠTAS IR FILATELIJA  
 PAŠTO DARBUOTOJAI  
 PAŠTO DARBUOTOJŲ  
 PAŠTO DĖŽUTES  
 PAŠTO DĖŽUTĖ  
 PAŠTO DĖŽUTĖJE  
 PAŠTO DĖŽUTĖS  
 PAŠTO DĖŽUTĖSE  
 PAŠTO DĖŽUTĘ  
 PAŠTO DĖŽUČIŲ  
 PAŠTO IR TELEGRAFO  
 PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ  
 PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ VEIKLOS LICENCIJAVIMO TAISYKLĖMIS  
 PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ VEIKLOS LICENCIJŲ  
 PAŠTO KASOS ŽIRO PAŠTO  
 PAŠTO PERLAIDOS KVITĄ  
 PAŠTO SIUNTA  
 PAŠTO SIUNTAS  
 PAŠTO SIUNTOMIS  
 PAŠTO SIUNTOMIS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IR IŠ JOS  
 PAŠTO SIUNTOS  
 PAŠTO SIUNTŲ  
 PAŠTO SIUNTŲ GABENIMO  
 PAŠTO SIUNTŲ IR PASLAUGŲ TARIFŲ  
 PAŠTO SKYRIAUS  
 PAŠTO SKYRIAUS VIRŠININKAS  
 PAŠTO SKYRIUJE  
 PAŠTO SKYRIUOSE  
 PAŠTO SKYRIŲ  
 PAŠTO TELEKOMUNIKACIJŲ IR INFORMATIKOS  
 PAŠTO VIRŠININKAS  
 PAŠTO ŽENKLAI  
 PAŠTO ŽENKLAIS  
 PAŠTO ŽENKLAIS AR KITAIP PAŽYMĖTA PAŠTO RINKLIAVA  
 PAŠTO ŽENKLAS  
 PAŠTO ŽENKLE  
 PAŠTO ŽENKLO  
 PAŠTO ŽENKLUOSE  
 PAŠTO ŽENKLUS  
 PAŠTO ŽENKLUS IR VOKUS  
 PAŠTO ŽENKLĄ  
 PAŠTO ŽENKLŲ  
 PAŠTU GAUTŲ balsų skaičius; vokų skaičius; biuletenių 
 PAŠVĘSTOJO GYVENIMO  
 PAŠVĘSTOJO GYVENIMO INSTITUTŲ  
 PAŠVĘSTĄJĮ GYVENIMĄ  
 PAŠĖLUSIU GREIČIU  
 PAŽADĖTOJI ŽEMĖ  
 PAŽADĖTOSIOS ŽEMĖS  
 PAŽADĖTĄJĄ ŽEMĘ  
 PAŽAISLIO FESTIVALIO  
 PAŽAISLIO MUZIKOS FESTIVALIO  
 PAŽAISLIO MUZIKOS FESTIVALIS  
 PAŽAISLIO VIENUOLYNE  
 PAŽAISLIO VIENUOLYNO  
 PAŽANGIAS TECHNOLOGIJAS  
 PAŽANGIOS TECHNOLOGIJOS  
 PAŽANGIŲ TECHNOLOGIJŲ  
 PAŽEIDIMAS KURIO PAGRINDU YRA PRAŠOMA SUTEIKTI TEISINĘ PAGALBĄ  
su PAŽEIDIMO PADARYMO ĮRANKIŲ KONFISKAVIMU  
su PAŽEIDIMO PADARYMO ĮRANKIŲ KONFISKAVIMU AR BE KONFISKAVIMO  
 PAŽEIDĖ VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMĄ  
 PAŽEIDĖ ĮSTATYMĄ  
 PAŽEIDĖJO ASMENYBĘ IR KONKREČIAS APLINKYBES BEI SITUACIJĄ  
 PAŽEIDĘ ŠĮ ĮSTATYMĄ ATSAKO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS  
 PAŽEIDŽIA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJĄ ŠĮ AR KITUS ĮSTATYMUS  
 PAŽEIDŽIA TAIKINIUS SPROGIMO PRODUKTŲ BRANDUOLIU  
 PAŽEIDŽIA ŽMOGAUS TEISES  
 PAŽEIDŽIAMOS ŽMOGAUS TEISĖS  
 PAŽEIDŽIANT LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS IR KITUS TEISĖS AKTUS  
 PAŽEIDŽIANT NUSTATYTĄ TVARKĄ  
 PAŽEIDŽIANT TAISYKLES  
 PAŽEIDŽIANT ĮSTATYMUS  
 PAŽEISTI ĮSTATYMŲ KITŲ TEISĖS AKTŲ AR ŠIŲ TAISYKLIŲ REIKALAVIMAI  
 PAŽEISTIEMS GAMTOS KULTŪROS KOMPLEKSAMS  
 PAŽEISTŲ TEISIŲ GYNIMO  
 PAŽENGĖ Į PRIEKĮ  
 PAŽINIMO MEDŽIO  
 PAŽINIMO TEORIJA  
 PAŽINIMO TEORIJOS  
 PAŽINTI DIEVĄ  
 PAŽINTI PASAULĮ  
 PAŽINTIES SU ... 
 PAŽINTINEI REKREACIJAI PLĖTOTI REGIONINIO PARKO VERTYBĖMS JŲ APSAUGAI POPULIARINTI  
 PAŽINTINEI REKREACIJAI PLĖTOTI REGIONINIO PARKO VERTYBĖMS JŲ APSAUGAI POPULIARINTI PARKUI REKLAMUOTI  
 PAŽINTINIAIS TIKSLAIS  
 PAŽINTINIAMS TAKAMS APŽVALGOS AIKŠTELĖMS POILSIAVIETĖMS  
 PAŽINTINIUS TAKUS APŽVALGOS AIKŠTELES  
 PAŽINTINĖS REKREACIJOS CENTRAS  
 PAŽINTIS SU būsimu vyru; festivalio svečiais; kompiuteriu; kompozitoriumi 
 PAŽINTIS SU LIETUVA  
 PAŽINTĮ SU Lietuva; tautosaka 
 PAŽIŪRA Į mokslą; moterį; turtą 
 PAŽVELGTI Į SAVE IŠ ŠALIES  
 PAŽVELGĖ PRO LANGĄ  
 PAŽYMA APIE nuosprendžio įsiteisėjimą; pajamų deklaravimą 
 PAŽYMA TURI BŪTI IŠDUOTA NE ANKSČIAU KAIP PRIEŠ MĖNESĮ IKI ... 
 PAŽYMAS APIE valstybės išperkamą žemę; sąskaitų uždarymą; atsiskaitymą su valstybės savivaldybės 
 PAŽYMAS APIE JŲ PAJAMAS  
 PAŽYMOS APIE atsiskaitymą; šeimos pajamas; užsienio valstybių gyventojams išmokėtas sumas 
 PAŽYMOS APIE UŽSIENIO VALSTYBIŲ GYVENTOJAMS IŠMOKĖTAS SUMAS  
 PAŽYMOS SĄSKAITOS  
 PAŽYMĄ APIE šeimos pajamas; atsiskaitymą; patalpų suteikimą 
 PAŽYMĄ APIE V ŠUSTAUSKO TEISTUMĄ  
 PAŽYMĄ KAD VYKDOMI ĮSIPAREIGOJIMAI MUITINEI IR SUMOKĖTI MOKESČIAI  
 PAŽYMĖJIMAI IŠDUODAMI ... 
 PAŽYMĖJIMAS APIE APSISPRENDIMĄ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS  
 PAŽYMĖJIMAS IŠDUODAMAS ... 
 PAŽYMĖJIMO FORMĄ  
 PAŽYMĖJIMĄ PASĄ AR KITĄ DOKUMENTĄ  
 PAŽYMĖJIMŲ IR LEIDIMŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIME  
 PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO  
 PAŽĮSTAMI IR NEPAŽĮSTAMI  
 PEDAGOGIKOS INSTITUTAS  
 PEDAGOGIKOS INSTITUTO  
 PEDAGOGIKOS INSTITUTO DIREKTORIUS  
 PEDAGOGIKOS INSTITUTO VYRESNIOJI MOKSLINĖ BENDRADARBĖ  
 PEDAGOGIKOS IR PSICHOLOGIJOS  
 PEDAGOGIKOS MOKSLININKŲ  
 PEDAGOGIKOS MOKSLO  
 PEDAGOGINEI VEIKLAI  
 PEDAGOGINIAI KURSAI  
 PEDAGOGINIAI MOKSLO VARDAI  
 PEDAGOGINIAI MOKSLO VARDAI IR MOKSLO LAIPSNIAI  
 PEDAGOGINIAM DARBUI  
 PEDAGOGINIAME INSTITUTE  
 PEDAGOGINIAME UNIVERSITETE  
 PEDAGOGINIO DARBO  
 PEDAGOGINIO DARBO STAŽO  
 PEDAGOGINIO DARBO VALANDŲ  
 PEDAGOGINIO INSTITUTO  
 PEDAGOGINIO MOKSLO PERSONALO  
 PEDAGOGINIO MOKSLO VARDO  
 PEDAGOGINIO MOKSLO VARDO SUTEIKIMO DIENOS  
 PEDAGOGINIO PERSONALO  
 PEDAGOGINIO PROCESO  
 PEDAGOGINIO UNIVERSITETO  
 PEDAGOGINIS DARBAS  
 PEDAGOGINIS INSTITUTAS  
 PEDAGOGINIS MOKSLO VARDAS  
 PEDAGOGINIU UNIVERSITETU  
 PEDAGOGINIUS MOKSLO VARDUS  
 PEDAGOGINIŲ IR MOKSLO DARBUOTOJŲ  
 PEDAGOGINIŲ KURSŲ  
 PEDAGOGINIŲ MOKSLO VARDŲ SISTEMOS IR JŲ SUTEIKIMO  
 PEDAGOGINIŲ MOKSLO VARDŲ TEIKIMO  
 PEDAGOGINIŲ STUDIJŲ  
 PEDAGOGINĖ REKOMENDACIJA  
 PEDAGOGINĖJE LITERATŪROJE  
 PEDAGOGINĖJE VEIKLOJE  
 PEDAGOGINĖS MINTIES  
 PEDAGOGINĖS PRAKTIKOS  
 PEDAGOGINĖS PSICHOLOGIJOS  
 PEDAGOGINĖS REKOMENDACIJOS  
 PEDAGOGINĖS VEIKLOS  
 PEDAGOGINĘ PRAKTIKĄ  
 PEDAGOGINĘ VEIKLĄ  
 PEDAGOGINĮ DARBĄ  
 PEDAGOGINĮ INSTITUTĄ  
 PEDAGOGINĮ MOKSLO VARDĄ  
 PEDAGOGO IR MOKSLININKO  
 PEDAGOGŲ ATESTACIJOS  
 PEDAGOGŲ IR TĖVŲ  
 PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS  
 PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS INSTITUTE  
 PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO  
 PEDAGOGŲ RENGIMO  
 PEDAGOGŲ RENGIMO IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO  
 PEDAGOGŲ RENGIMO TOBULINIMO  
 PEILIO AŠMENIMIS  
 PEILIO AŠMENYS  
 PEILIO DŪRIU  
 PEILIU SUŽALOJO ... 
 PEILIU Į KRŪTINĘ sužalojo ... 
smogė PEILIU Į KRŪTINĘ  
smogė; dūrė PEILIU Į NUGARĄ  
 PEILIU Į PILVĄ sužalojo ... 
smogė PEILIU Į PILVĄ  
dūrė PEILIU Į ŠIRDĮ  
 PELIŲ IR ŽIURKIŲ  
 PELKIŲ IR DURPYNŲ  
 PELNAS KURĮ JI GALĖTŲ GAUTI JEIGU BŪTŲ ATSKIRA IR SAVARANKIŠKA ĮMONĖ  
 PELNAS NUOSTOLIS  
 PELNAS NUOSTOLIS IŠ OPERACIJŲ UŽSIENIO VALIUTA  
 PELNAS PER PIRMĄJĮ ŠIŲ METŲ PUSMETĮ  
 PELNINGAS VERSLAS  
 PELNO DALIS  
 PELNO DALĮ  
 PELNO IR NUOSTOLIŲ  
 PELNO MOKESTIS  
 PELNO MOKESTĮ  
 PELNO MOKESČIO  
 PELNO MOKESČIO LENGVATOS  
 PELNO MOKESČIO SUMĄ  
 PELNO MOKESČIO TARIFAS  
 PELNO MOKESČIO TARIFĄ  
 PELNO MOKESČIU  
 PELNO NESIEKIANTI ORGANIZACIJA  
 PELNO NORMA  
 PELNO NUOSTOLIO  
 PELNO PAJAMŲ MOKESTĮ  
 PELNO PAJAMŲ MOKESČIO  
 PELNO PAJAMŲ MOKESČIO SUMĄ  
 PELNO PAJAMŲ MOKESČIU  
 PELNO PASKIRSTYMAS  
 PELNO PASKIRSTYMO  
 PELNO SIEKIANČIOMS ĮMONĖMS  
 PELNO SIEKIANČIOMS ĮMONĖMS IR ORGANIZACIJOMS  
 PELNYTI TAŠKAI  
 PELNYTŲ TAŠKŲ  
 PELNYTŲ TAŠKŲ VIDURKIS  
 PELNĖ AUKSO MEDALĮ  
 PELNĖ BRONZOS MEDALIUS  
 PELNĖ BRONZOS MEDALĮ  
 PELNĖ DU ĮVARČIUS  
 PELNĖ SIDABRO MEDALĮ  
 PELNĖ ĮVARTĮ  
atskirti; atsijoti PELUS NUO GRŪDŲ  
 PEMCO KURAS  
 PENIMOMS KIAULĖMS  
 PENKERI METAI  
 PENKERIAIS METAIS  
 PENKERIAIS METAIS VYRESNIS  
 PENKERIEMS METAMS  
 PENKERIEMS METAMS VAIRUOTI TRANSPORTO PRIEMONES  
 PENKERIUS METUS  
 PENKERIUS METUS NUO ĮPLAUKŲ GAVIMO DIENOS  
 PENKERIŲ METUKŲ  
 PENKERIŲ METŲ  
 PENKERIŲ METŲ JUBILIEJŲ  
 PENKERIŲ METŲ KADENCIJAI  
 PENKERIŲ METŲ LAIKOTARPIUI  
 PENKERIŲ METŲ SENUMO  
 PENKERIŲ METŲ SUKAKTĮ  
 PENKETĄ METŲ  
 PENKI KONTINENTAI  
 PENKI PROCENTAI  
 PENKI ŽMONĖS  
 PENKIAIS PROCENTAIS  
 PENKIAIS TAŠKAIS  
 PENKIAS DIENAS  
 PENKIAS DIENAS PER SAVAITĘ  
 PENKIAS MINUTES  
 PENKIAS PARAS  
 PENKIAS VALANDAS  
 PENKIASDEŠIMT AŠTUONERIŲ METŲ  
 PENKIASDEŠIMT METŲ  
 PENKIASDEŠIMT PENKERIŲ METŲ  
 PENKIASDEŠIMTIES METŲ  
 PENKIASDEŠIMČIAI METŲ  
 PENKIOLIKA METŲ  
 PENKIOLIKA MINUČIŲ  
 PENKIOLIKAI METŲ  
 PENKIOLIKOS METŲ  
 PENKIOMS DIENOMS  
 PENKIOMS MINUTĖMS  
 PENKIOS MINUTĖS  
 PENKIS DEŠIMTMEČIUS  
 PENKIS KARTUS  
 PENKIS KARTUS DAUGIAU  
 PENKIS KARTUS PER DIENĄ  
 PENKIS KARTUS PER SAVAITĘ  
 PENKIS KARTUS TEISTAS  
 PENKIS LITUS  
 PENKIS MĖNESIUS  
 PENKIS VAIKUS  
 PENKIŲ ASMENŲ  
 PENKIŲ AUKŠTŲ  
 PENKIŲ DIENŲ  
 PENKIŲ KONTINENTŲ  
 PENKIŲ MINUČIŲ  
 PENKIŲ MĖNESIŲ  
 PENKIŲ ŽVAIGŽDUČIŲ  
 PENKTA GRUPĖ  
 PENKTADIENIAIS IR ŠEŠTADIENIAIS  
 PENKTADIENIO NAKTĮ  
 PENKTADIENIO POPIETĘ  
 PENKTADIENIO RYTĄ  
 PENKTADIENIO VAKARE  
 PENKTADIENIO VAKARĄ  
 PENKTADIENĮ IR ŠEŠTADIENĮ  
 PENKTADIENĮ PO PIETŲ  
 PENKTADIENĮ VAKARE  
 PENKTAJAME AUKŠTE  
 PENKTAJAME DEŠIMTMETYJE  
 PENKTAJAME TURE  
 PENKTAME AUKŠTE  
 PENKTAME KURSE  
 PENKTAS PUSLAPIS  
 PENKTAS SKYRIUS  
 PENKTASIS SKIRSNIS  
 PENKTI METAI  
 PENKTO TURO RUNGTYNĖS  
 PENKTOJE KLASĖJE  
 PENKTOJE VIETOJE  
 PENKTOJI KOLONA  
 PENKTOJI VIETA  
 PENKTOJO DEŠIMTMEČIO  
 PENKTOJOJE DALYJE  
 PENKTOSIOS DALIES  
 PENKTOSIOS KOLONOS  
 PENKTOSIOS SESIJOS DARBŲ PROGRAMĄ  
 PENKTUS METUS  
 PENKTĄ KARTĄ  
 PENKTĄ KARTĄ PRASIŽENGĖ ... 
 PENKTĄ VALANDĄ  
 PENKTĄ VALANDĄ RYTO  
 PENKTĄ VIETĄ  
 PENKTĄJĄ VIETĄ  
 PENKTĄJĄ VIETĄ TARP DIDŽIAUSIŲ LIETUVOS ALAUS DARYKLŲ užimanti bendrovė 
 PENKTĄJĄ VIETĄ UŽĖMĖ ... 
 PENSIJAI GAUTI  
 PENSIJAI SKIRTI  
apriboti; sumažinti PENSIJAS DIRBANTIEMS PENSININKAMS  
 PENSIJOMS IŠMOKĖTI  
 PENSIJOMS MOKĖTI  
 PENSIJOS BYLOJE ESANČIUS DUOMENIS APIE UŽDARBĮ  
 PENSIJOS DYDIS  
 PENSIJOS DYDĮ  
 PENSIJOS DYDŽIUI  
 PENSIJOS IR ATLYGINIMAI  
 PENSIJOS IR PAŠALPOS  
 PENSIJOS PERSKAIČIAVIMO  
 PENSIJŲ DIRBANTIEMS PENSININKAMS  
 PENSIJŲ DRAUDIMO  
 PENSIJŲ DRAUDIMUI  
 PENSIJŲ DYDĮ  
 PENSIJŲ FONDAI  
 PENSIJŲ FONDAMS  
 PENSIJŲ FONDAS  
 PENSIJŲ FONDO  
 PENSIJŲ FONDUI  
 PENSIJŲ FONDUOSE  
 PENSIJŲ FONDUS  
 PENSIJŲ FONDĄ  
 PENSIJŲ FONDŲ  
 PENSIJŲ IR PAŠALPŲ  
 PENSIJŲ IR VIETOJ PENSIJŲ MOKAMŲ MĖNESINIŲ KOMPENSACIJŲ  
 PENSIJŲ MOKĖJIMAS  
 PENSIJŲ MOKĖJIMO  
 PENSIJŲ MOKĖJIMO DIRBANTIEMS PENSININKAMS  
 PENSIJŲ MOKĖJIMO TVARKA  
 PENSIJŲ MOKĖJIMĄ DIRBANTIEMS PENSININKAMS  
 PENSIJŲ PAŠALPŲ IR KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO  
 PENSIJŲ PERSKAIČIAVIMO  
 PENSIJŲ REFORMA  
 PENSIJŲ REFORMAI  
 PENSIJŲ REFORMOS  
 PENSIJŲ REFORMĄ  
 PENSIJŲ SISTEMOS  
 PENSIJŲ SISTEMOS REFORMOS  
 PENSIJŲ SISTEMĄ  
 PENSIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO  
 PENSIJŲ ĮSTATYMAS  
 PENSIJŲ ĮSTATYMO  
 PENSIJŲ ĮSTATYMĄ  
 PENSILVANIJOS NACIONALINĖS GVARDIJOS  
 PENSILVANIJOS VALSTIJOJE  
 PENSININKAI INVALIDAI  
 PENSININKAI IR INVALIDAI  
 PENSININKAMS INVALIDAMS  
 PENSININKAMS IR INVALIDAMS  
 PENSININKAMS IR JŲ ŠEIMOS NARIAMS  
 PENSININKAMS STUDENTAMS IR MOKINIAMS PERPUS PIGIAU  
 PENSININKO PAŽYMĖJIMĄ  
 PENSININKŲ INVALIDŲ  
 PENSININKŲ IR INVALIDŲ  
 PENSINIO AMŽIAUS  
 PENSINIO AMŽIAUS SULAUKUSIEMS ... 
 PENSINIO AMŽIAUS SULAUKĘ ... 
 PENSINIO AMŽIAUS ŽMONIŲ  
 PENSINIO AMŽIAUS ŽMONĖMS  
 PENSINIO AMŽIAUS ŽMONĖS  
 PENSINIO APRŪPINIMO  
 PENSINIO APRŪPINIMO SRITYJE  
 PENSINIS AMŽIUS  
 PENSINĮ APRŪPINIMĄ  
 PENTAGONO ATSTOVAS  
 PENTAGONO ATSTOVAS SPAUDAI  
 PEPINSTERIO GO PASS BELGIJA  
 PEPĖ ILGAKOJINĖ  
 PER ADVENTĄ  
 PER AKIS pakako; užteko 
darbo PER AKIS  
teka; darda PER AKMENIS  
ranka sulenkta PER ALKŪNĘ  
 PER AMŽIUS  
 PER AMŽIUS AMEN  
 PER AMŽIŲ AMŽIUS  
 PER AMŽIŲ AMŽIUS AMEN  
 PER ANTRĄJĮ PASAULINĮ KARĄ  
 PER APKLAUSĄ paaiškėjo; vyriškis prisipažino 
 PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ  
 PER ATKRINTAMĄSIAS VARŽYBAS  
 PER ATLAIDUS  
plaukia; skristi PER ATLANTO VANDENYNĄ  
skrydžio PER ATLANTĄ  
 PER ATOSTOGAS  
dalyvauti varžytinėse; dalyvauti aukcione PER ATSTOVĄ  
valdyti PER ATSTUMĄ  
 PER ATSTUMĄ perjungiama ... 
nuskendo PER AUDRĄ  
 PER AVARIJĄ sužalotas ...; buvo apgadinti ... 
 PER AŠTUONERIUS METUS  
 PER AŠTUONIS MĖNESIUS  
 PER AŠTUONIS ŠIŲ METŲ MĖNESIUS  
ėjo mergos; bristi PER BALAS  
iššoko; įlipo PER BALKONĄ  
 PER BALSAVIMĄ susilaikė 
 PER BALTIJOS JŪRĄ  
šokinėja PER BANGAS  
už ne laiku pervestus mokesčius PER BANKUS  
pervesti PER BANKĄ  
 PER BARZDĄ VARVĖJO BURNOJ NETURĖJAU  
persisvėrė; permetė PER BORTĄ  
 PER BŪTINGĖS TERMINALĄ  
plaukia PER DANGŲ  
traukia PER DANTĮ  
 PER DARBO BIRŽĄ  
 PER DARBŲ PAMOKAS  
nekreipia PER DAUG DĖMESIO  
 PER DAUGELĮ amžių 
 PER DAUGELĮ METŲ  
 PER DERYBAS su ...; pavyko susitarti 
 PER DEVYNIS MĖNESIUS  
 PER DEVYNIS ŠIŲ METŲ MĖNESIUS  
 PER DEŠIMT DIENŲ  
 PER DEŠIMT DIENŲ NUO NUTARIMO PRIĖMIMO DIENOS JEIGU ŠIS TERMINAS PRALEISTAS  
 PER DEŠIMT METŲ  
 PER DEŠIMT MINUČIŲ  
 PER DEŠIMT MĖNESIŲ  
 PER DEŠIMT ŠIŲ METŲ MĖNESIŲ  
 PER DEŠIMTMETĮ  
 PER DEŠIMTĮ METŲ  
 PER DIDŽIĄSIAS ŠVENTES  
 PER DIENAS  
 PER DIENĄ  
 PER DIENŲ DIENAS  
mokytojo vaidmuo PER DISKUSIJAS  
butas PER DU AUKŠTUS  
sumokėti PER DU KARTUS  
 PER DU MĖNESIUS  
 PER DU ŠIŲ METŲ MĖNESIUS  
 PER DVEJUS METUS  
 PER DVI DIENAS  
 PER DVI PARAS  
 PER DVI SAVAITES  
 PER DVI VALANDAS  
keliauja PER DYKUMĄ  
 PER EGZAMINUS  
 PER EGZAMINĄ įvertintas 
 PER EUCHARISTIJOS ŠVENTIMĄ  
 PER GAISRĄ apdegė ...; išdegė ...; nenukentėjo ...; nukentėjo ...; sudegė ...; žuvo ... 
lipti; verčiasi PER GALVAS  
verstis; smogė; trenkė PER GALVĄ  
 PER GANA TRUMPĄ LAIKĄ  
 PER GARSIAKALBIUS skelbiama; pranešė 
 PER GARSIAKALBĮ paskelbė; skelbė; pranešė 
ėjo PER GATVĘ  
 PER GAVĖNIĄ  
joti PER GIRIĄ  
peršokti PER GRIOVĮ  
 PER GYVENIMĄ eina; išleido 
 PER ILGESNĮ LAIKĄ  
 PER ILGUS AMŽIUS  
 PER ILGUS METUS  
 PER ILGĄJĄ PERTRAUKĄ  
 PER INCIDENTĄ buvo sužeistas ...; niekas nenukentėjo; žuvo ... žmonės 
parduodama; perkama PER INTERNETĄ  
 PER IŠGERTUVES kilusį konfliktą 
 PER IŠKILMES kalbėjo ... 
pasakyti PER IŠPAŽINTĮ  
 PER IŠPUOLĮ žuvo ...; buvo sužeisti ...; niekas nenukentėjo 
 PER JONINES  
pervežti PER JOS TERITORIJĄ  
apkabinęs PER JUOSMENĮ  
 PER JURGINES  
vežti; vykti PER JĄ TRANZITU  
siūlėsi PER JĖGĄ brukami 
 PER JĖZŲ KRISTŲ  
ėjo; keliauti PER KAIMUS  
eina PER KAIMĄ  
rėžė; braukia PER KAKLĄ  
 PER KALENDORINIUS METUS  
ritasi PER KALNUS ir klonius; ir slėnius 
 PER KALĖDAS  
įėjimas į virtuvę PER KAMBARĮ  
 PER KAMINĄ išlėkė 
 PER KARTŲ KARTAS  
 PER KARUS  
 PER KARĄ  
 PER KARŠČIUS atgaiva 
 PER KAUNO radiją; radiofoną; dieną 
 PER KAUNĄ ir Vilnių 
 PER KELERIUS METUS  
 PER KELERIUS PASTARUOSIUS METUS  
 PER KELETĄ DEŠIMTMEČIŲ  
 PER KELETĄ DIENŲ  
 PER KELETĄ METŲ  
 PER KELETĄ MINUČIŲ  
 PER KELETĄ MĖNESIŲ  
 PER KELETĄ PASTARŲJŲ METŲ  
 PER KELETĄ VALANDŲ  
 PER KELIAS DIENAS  
 PER KELIAS MINUTES  
 PER KELIAS SAVAITES  
 PER KELIAS SEKUNDES  
 PER KELIAS VALANDAS  
 PER KELIOLIKA MINUČIŲ  
 PER KELIS DEŠIMTMEČIUS  
 PER KELIS KARTUS  
 PER KELIS MĖNESIUS  
 PER KELIS ŠIMTMEČIUS  
kojos sulenktos PER KELIUS  
ėjo; bėgo PER KELIĄ