Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 V A MOCARTO REQUIEM  
 V ADAMKUS IR A BRAZAUSKAS  
 V BELECKAS SU BENDRININKAIS  
 V KRĖVĖS DAINAVOS ŠALIES SENŲ ŽMONIŲ padavimai ir legendos 
 V KRĖVĖS PR  
 V KRĖVĖS PROSPEKTE  
 V KRĖVĖS PROSPEKTO  
 V LANDSBERGIO NUOMONE  
 V MYKOLAIČIO PUTINO ALTORIŲ ŠEŠĖLY  
 V N INTERVIU  
 V N PAŠTAS LAUKIAME JŪSŲ LAIŠKŲ  
 V PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ  
 V PUTVINSKIO GATVĖJE  
 VABZDŽIŲ LERVOS  
 VADAS GENEROLAS  
 VADINAMAS DIEVO SŪNUMI  
 VADO PAVADUOTOJAS  
 VADOVAI IR SPECIALISTAI  
 VADOVAMS IR SPECIALISTAMS  
 VADOVAS AR JO ĮGALIOTAS ATSTOVAS  
 VADOVAS PARAŠAS VARDO RAIDĖ PAVARDĖ  
 VADOVAUDAMASI LIETUVOS RESPUBLIKOS alkoholio kontrolės įstatymo ... straipsniu 
 VADOVAUDAMASI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJOS BANKAMS RESTRUKTŪRIZUOTI įstatymu 
 VADOVAUDAMASI LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS KARIUOMENĖS PADALINIŲ DALYVAVIMO TARPTAUTINĖSE OPERACIJOSE  
 VADOVAUDAMASI LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMU NR I  
 VADOVAUDAMASI SAVO VALSTYBĖS ĮSTATYMAIS  
 VADOVAUDAMASI SAVO ĮSTATYMAIS  
 VADOVAUDAMASIS LIETUVOS RESPUBLIKOS aplinkos apsaugos įstatymo ... str 
 VADOVAUDAMASIS LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS ... straipsnio ... punktu 
 VADOVAUDAMASIS LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO ĮSTATYMO 1 straipsnio pirmąja dalimi 
 VADOVAUDAMASIS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMU DĖL MIESTŲ HERBŲ TVIRTINIMO IR ATSIŽVELGDAMAS Į LIETUVOS HERALDIKOS KOMISIJOS IŠVADĄ  
 VADOVAUDAMASIS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMU DĖL MIESTŲ HERBŲ TVIRTINIMO IR ATSIŽVELGDAMAS Į LIETUVOS HERALDIKOS KOMISIJOS IŠVADĄ TVIRTINU ... 
 VADOVAUDAMASIS LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO nuostatais 
 VADOVAUJA DIREKTORIUS  
 VADOVAUJA VIRŠININKAS  
... VADOVAUJAMA DARBO GRUPĖ  
A. Brazausko VADOVAUJAMA DELEGACIJA  
... VADOVAUJAMA GRUPĖ  
... VADOVAUJAMA KOMISIJA  
K. Griniaus; A. Brazausko; R. Pakso VADOVAUJAMA VYRIAUSYBĖ  
Sauliaus Sondeckio VADOVAUJAMAS LIETUVOS KAMERINIS ORKESTRAS  
Vagnoriaus VADOVAUJAMOJE VYRIAUSYBĖJE  
Pakso VADOVAUJAMOS VYRIAUSYBĖS laikais 
 VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS vyriausybės ... nutarimu 
 VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMU  
 VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO ... straipsniu 
 VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO VEIKLOS PAGRINDŲ ĮSTATYMU  
 VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA  
 VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAIS  
 VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ ĮSTATYMU  
 VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAIS  
 VADOVAUJANTIS MUITINĖS DEPARTAMENTO ... įsakymu 
 VADOVAUJANTIS NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE TYRIMO IR APSKAITOS nuostatais 
 VADOVAUJANTIS NUSTATYTĄJA TVARKA PATVIRTINTAIS VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMO SKELBIANT VIEŠĄ ARBA UŽDARĄ AKCIJŲ PASIRAŠYMĄ NUOSTATAIS  
 VADOVAUJANTIS TOKIA LOGIKA  
 VADOVAUJANTIS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PAŠALPŲ nuostatais 
 VADOVAUJANTIS VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMU  
 VADOVAUJANTIS ŠIO KODEKSO ... straipsnio nuostatomis 
 VADOVAUJANČIAS PAREIGAS  
 VADOVAUJANČIOJI REGISTRO TVARKYMO ĮSTAIGA  
 VADOVAUJANČIUS POSTUS  
 VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ  
 VADOVAUJANČIŲJŲ DARBUOTOJŲ IR SPECIALISTŲ  
 VADOVAUJANČIŲJŲ DARBUOTOJŲ IR SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO  
 VADOVAUJASI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA  
 VADOVAUJASI SAVO VALSTYBĖS ĮSTATYMAIS  
 VADOVAUTI VYRIAUSYBEI  
 VADOVAVIMO STILIUS  
 VADOVAVIMO STILIŲ  
 VADOVAVO VILKAVIŠKIO VYSKUPAS J ŽEMAITIS MIC 
 VADOVO NUOMONE  
patvirtinta įmonės VADOVO PARAŠU IR ANTSPAUDU  
 VADOVO PAREIGŲ  
 VADOVO POSTO  
 VADOVO POSTĄ  
 VADOVO TEIGIMU  
 VADOVU PASKIRTAS ... 
 VADOVU TAPO ... 
 VADOVUI ARBA JO ĮGALIOTAM ATSTOVUI  
 VADOVUS IR KITUS PAREIGŪNUS BEI KRAŠTO APSAUGOS IR VIDAUS REIKALŲ SISTEMŲ KARIUOMENIŲ karininkus 
 VADOVUS IR SPECIALISTUS  
 VADOVYBĖ SUDARO GALIMYBĘ ATLIKTI RELIGINES APEIGAS  
 VADOVYBĖS APSAUGOS DEPARTAMENTAS  
 VADOVYBĖS APSAUGOS DEPARTAMENTO  
 VADOVYBĖS APSAUGOS DEPARTAMENTO DARBUOTOJAS  
 VADOVYBĖS APSAUGOS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS RAIMUNDAS KAIRYS 
 VADOVĖLIŲ IR MOKYMO PRIEMONIŲ  
 VADOVĖLIŲ LEIDYBAI  
 VADOVĖLIŲ LEIDYBOS  
 VADOVŲ IR PAVALDINIŲ  
 VADOVŲ IR SPECIALISTŲ  
 VADOVŲ TEIGIMU  
 VADYBA IR ADMINISTRAVIMAS  
 VADYBA KAUNAS POLIGRAFIJA  
 VADYBOS IR DEMOKRATIJOS  
 VADYBOS MOKSLO  
 VADYBOS MOKYKLA  
 VADYBOS TEORIJŲ IR KONCEPCIJŲ ĮTAKA  
 VAGIE KEPURĖ DEGA  
 VAGIŲ GROBIS  
 VAGIŲ GROBIS ĮVERTINTAS ... litų 
 VAGOS LEIDYKLA  
 VAGOS LEIDYKLOJE  
 VAGOS LEIDYKLOS  
 VAGOS REGULIAVIMO  
 VAGYS IR PLĖŠIKAI  
 VAGYS IŠNEŠĖ ... 
 VAGYS PAGROBĖ ... 
 VAGYS PATEKO ... 
 VAGYSTĖMIS IŠ BUTŲ  
 VAGYSTĖS IŠ BUTŲ  
 VAGYSČIŲ IŠ BUTŲ  
 VAIDILOS AINIŲ  
 VAIDILOS TEATRE  
 VAIDINA AKTORIAI  
 VAIDINA PAGRINDINĮ VAIDMENĮ  
 VAIDINA SVARBŲ VAIDMENĮ  
 VAIDINO SVARBŲ VAIDMENĮ  
pagrindinio VAIDMENS ATLIKĖJAS  
pagrindinį; svarbų VAIDMENĮ ATLIEKA ... 
svarbų; pagrindinį VAIDMENĮ ATLIKO ... 
svarbus VAIDMUO TENKA ... 
 VAIDMUO YRA BEJE LABAI ĮVAIRUS  
 VAIDOTO GATVĖJE  
 VAIDYBINIS FILMAS  
 VAIDYBINIŲ FILMŲ  
 VAIDYBINĮ FILMĄ  
 VAIKAI AUGA  
 VAIKAI IR ANŪKAI  
 VAIKAI IR JAUNIMAS  
 VAIKAI IR JAUNUOLIAI  
 VAIKAI IR PAAUGLIAI  
 VAIKAI IR SUAUGUSIEJI  
 VAIKAI IR SUAUGĘ  
 VAIKAI IR VAIKAIČIAI  
 VAIKAI IŠ asocialių šeimų 
 VAIKAI MOKOMI ... 
 VAIKAI MOKOSI ... 
 VAIKAI MĖGSTA ... 
 VAIKAI SU mama; fizine negalia 
 VAIKAI SU NEGALIA  
 VAIKAI ĮVAIKIAI  
 VAIKAMS IR ANŪKAMS  
 VAIKAMS IR JAUNIMUI  
 VAIKAMS IR JAUNUOLIAMS  
 VAIKAMS IR PAAUGLIAMS  
 VAIKAMS IR SUAUGUSIEMS  
 VAIKAMS IR VAIKAIČIAMS  
 VAIKAMS SU NEGALIA  
 VAIKAMS TURINTIEMS TEISĘ GAUTI NAŠLAIČIŲ PENSIJĄ  
 VAIKAS GALI ĮGYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ  
 VAIKAS PRADEDA ... 
 VAIKINAI IR MERGINOS  
 VAIKINAMS IR MERGINOMS  
 VAIKINUS IR MERGINAS  
 VAIKINŲ IR MERGINŲ  
 VAIKO AKIMIS  
 VAIKO ASMENYBĖS  
 VAIKO ASMENYBĘ  
 VAIKO BŪKLĘ  
 VAIKO ELGESIO  
 VAIKO GIMIMAS  
 VAIKO GIMIMO  
 VAIKO GLOBOS  
 VAIKO GLOBOS RŪPYBOS  
 VAIKO IR MOTINOS  
 VAIKO KELIONĖS DOKUMENTO IŠDAVIMO IR ĮFORMINIMO  
 VAIKO KELIONĖS DOKUMENTĄ PAGAL GYVENAMĄJĄ VIETĄ  
 VAIKO NUO VIENERIŲ IKI TREJŲ METŲ PRIEŽIŪROS  
 VAIKO ORGANIZMO  
 VAIKO PRIEŽIŪRAI  
 VAIKO PRIEŽIŪROS  
 VAIKO PRIEŽIŪROS ATOSTOGŲ  
 VAIKO PRIEŽIŪROS ATOSTOGŲ IKI VAIKUI SUKAKS VIENERI METAI  
 VAIKO RAIDOS  
 VAIKO TEISES  
 VAIKO TEISIŲ  
 VAIKO TEISIŲ APSAUGOS  
 VAIKO TEISIŲ APSAUGOS INSTITUCIJOS  
 VAIKO TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS  
 VAIKO TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS VADOVĖ BIRUTĖ VALMIENĖ 
 VAIKO TEISIŲ KONVENCIJA  
 VAIKO TEISIŲ KONVENCIJOS  
 VAIKO TEISIŲ KONVENCIJĄ  
 VAIKO TĖVAS  
 VAIKO TĖVIŠKĖS NAMAI  
 VAIKO TĖVIŠKĖS NAMUOSE  
 VAIKO TĖVIŠKĖS NAMŲ  
 VAIKO UGDYMO  
 VAIKUI AUGANT  
 VAIKUS IR JAUNIMĄ  
 VAIKUS IR JAUNUOLIUS  
 VAIKUS IR PAAUGLIUS  
 VAIKUS IR SUAUGUSIUS  
 VAIKUS MOKYTI  
 VAIKUS NUO pusantrų iki trejų metų 
 VAIKUS NUO PUSANTRŲ IKI TREJŲ METŲ  
rengti VAIKUS PIRMAJAI KOMUNIJAI  
 VAIKUS RAŠTO GALIMA IŠMOKYTI PAPRASČIAUSIAI PASIŪLIUS JIEMS UŽ TAI SUMOKĖTI  
leisti VAIKUS Į MOKYKLĄ  
 VAIKYSTĖ IR JAUNYSTĖ  
 VAIKYSTĖ PRABĖGO  
 VAIKYSTĖJE IR JAUNYSTĖJE  
 VAIKYSTĖJE IR PAAUGLYSTĖJE  
 VAIKYSTĖS DIENŲ  
 VAIKYSTĖS DRAUGAS  
 VAIKYSTĖS IR JAUNYSTĖS  
 VAIKYSTĖS IR PAAUGLYSTĖS  
 VAIKYSTĖS PRISIMINIMAI  
 VAIKYSTĘ IR JAUNYSTĘ  
 VAIKĄ INVALIDĄ  
apginti; apsaugoti VAIKĄ NUO ... 
išleisti VAIKĄ Į MOKYKLĄ  
 VAIKŲ AUKLĖJIMAS  
 VAIKŲ AUKLĖJIMO  
 VAIKŲ AUKLĖJIMO IR GLOBOS NAMUOSE  
 VAIKŲ AUKLĖJIMO IR GLOBOS NAMUS  
 VAIKŲ AUKLĖJIMUI  
 VAIKŲ AUKLĖJIMĄ  
 VAIKŲ BEI JAUNIMO  
 VAIKŲ DAILĖS GALERIJA  
 VAIKŲ DAILĖS MUZIKOS IR SPORTO MOKYKLŲ MOKINIAI  
 VAIKŲ DAILĖS MUZIKOS IR SPORTO MOKYKLŲ MOKINIAMS  
 VAIKŲ DAILĖS MUZIKOS SPORTO  
 VAIKŲ DAILĖS STUDIJOS  
 VAIKŲ DARŽELIAI  
 VAIKŲ DARŽELIO  
 VAIKŲ DARŽELIS  
 VAIKŲ DARŽELIUOSE  
 VAIKŲ DARŽELIUS  
 VAIKŲ DARŽELIŲ  
 VAIKŲ DARŽELYJE  
 VAIKŲ DARŽELĮ  
 VAIKŲ DIENOS  
 VAIKŲ FONDUI  
 VAIKŲ GEROVĖS  
 VAIKŲ GLOBOS  
 VAIKŲ GLOBOS NAMAI  
 VAIKŲ GLOBOS NAMAMS  
 VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE  
 VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE INTERNATUOSE  
 VAIKŲ GLOBOS NAMUS  
 VAIKŲ GLOBOS NAMŲ  
 VAIKŲ GLOBOS NAMŲ AUKLĖTINIAI  
 VAIKŲ GLOBOS NAMŲ AUKLĖTINIAMS  
 VAIKŲ GYNIMO  
 VAIKŲ IR JAUNIMO  
 VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRAS  
 VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRE  
 VAIKŲ IR JAUNIMO CENTRO  
 VAIKŲ IR JAUNIMO GLOBOS BEI AUKLĖJIMO  
 VAIKŲ IR JAUNUOLIŲ  
 VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ LAISVALAIKIO RŪMŲ  
 VAIKŲ IR MOTERŲ  
 VAIKŲ IR PAAUGLIŲ  
 VAIKŲ IR PAAUGLIŲ NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJOS  
 VAIKŲ IR SUAUGUSIŲ  
 VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ  
 VAIKŲ IR TĖVŲ  
 VAIKŲ IR VAIKAIČIŲ  
 VAIKŲ JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ  
 VAIKŲ KNYGOS  
 VAIKŲ KŪRYBOS  
 VAIKŲ LITERATŪROJE  
 VAIKŲ LITERATŪROS  
 VAIKŲ LOPŠELIO DARŽELIO  
 VAIKŲ LOPŠELIS DARŽELIS  
 VAIKŲ LOPŠELYJE DARŽELYJE  
 VAIKŲ MITYBOS  
 VAIKŲ MUZIKOS MOKYKLOS  
 VAIKŲ NAMAI  
 VAIKŲ NAMAMS  
 VAIKŲ NAMUOSE  
 VAIKŲ NAMUOSE AR PAS GLOBĖJUS  
 VAIKŲ NAMUS  
 VAIKŲ NAMŲ  
 VAIKŲ NAMŲ AUKLĖTINIAI  
 VAIKŲ PIEŠINIAI  
 VAIKŲ PIEŠINIŲ PARODA  
 VAIKŲ SERGANČIŲ bronchine astma; alerginėmis ligomis; inkstų ligomis; tuberkulioze 
 VAIKŲ SKAIČIUS  
 VAIKŲ SU NEGALIA  
 VAIKŲ SVEIKATAI  
 VAIKŲ SVEIKATOS  
 VAIKŲ TEATRO  
 VAIKŲ TEISES  
 VAIKŲ TEISIŲ  
 VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS  
 VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA  
 VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBAI  
 VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS  
 VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS DARBUOTOJOS  
 VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS INSPEKTORĖ  
 VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS VADOVĖ  
 VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS VYR INSPEKTORĖ  
 VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBĄ  
 VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBŲ  
 VAIKŲ TĖVAI  
 VAIKŲ UGDYMO  
 VAIKŲ VASAROS POILSĮ  
 VAIKŲ ŽAIDIMO  
 VAINIKINIŲ ARTERIJŲ  
 VAIRAVO AUTOMOBILĮ  
 VAIRAVO TRANSPORTO PRIEMONES NEBLAIVŪS  
 VAIRO STIPRINTUVAS  
prie VAIRO SĖDĖJĘS ... 
 VAIRUODAMI AUTOMOBILĮ  
 VAIRUOJAMAS AUTOMOBILIS  
 VAIRUOJAMĄ AUTOMOBILĮ  
 VAIRUOJANT AUTOMOBILĮ  
negalima leisti; nemoka VAIRUOTI AUTOMOBILIO  
 VAIRUOTI AUTOMOBILĮ  
 VAIRUOTI TRANSPORTO PRIEMONES  
 VAIRUOTI TRANSPORTO PRIEMONĘ  
 VAIRUOTOJAS BUVO BLAIVUS  
 VAIRUOTOJAS IŠ ĮVYKIO VIETOS PABĖGO  
 VAIRUOTOJAS PRIVALO sustoti 
 VAIRUOTOJAS PRIVALO DUOTI KELIĄ  
 VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAS  
 VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAS IŠDUOTAS ... 
 VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO  
 VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMUS  
 VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMĄ  
 VAIRUOTOJO TEISES  
 VAIRUOTOJUI IR KELEIVIUI  
 VAIRUOTOJŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS  
 VAIRUOTOJŲ RENGIMO  
 VAIRUOTOJŲ RENGIMO IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMO  
paėmė VAIRĄ Į SAVO RANKAS  
 VAISIAI ANT ŠAKŲ LAIKOSI STIPRIAI  
 VAISIAI DARŽOVĖS  
 VAISIAI IR DARŽOVĖS  
 VAISIAI PRINOKSTA RUGPJŪČIO RUGSĖJO MĖN  
 VAISIAI SKINAMI  
 VAISIAIS IR DARŽOVĖMIS  
 VAISIAUS ŠONINIS GRIOVELIS  
 VAISIUS DARŽOVES  
 VAISIUS IR DARŽOVES  
 VAISIŲ BEI DARŽOVIŲ  
 VAISIŲ DARŽOVIŲ  
 VAISIŲ IR DARŽOVIŲ  
 VAISIŲ IR DARŽOVIŲ KONSERVŲ  
 VAISIŲ IR DARŽOVIŲ PERDIRBIMO  
 VAISIŲ IR DARŽOVIŲ PERDIRBIMO IR PREKYBOS ĮMONĖS  
 VAISIŲ IR DARŽOVIŲ PREKYBOS ĮMONĖS  
 VAISIŲ IR UOGŲ  
 VAISIŲ SAUGYKLA  
 VAISIŲ SULTYS  
 VAISIŲ UOGŲ  
 VAISKOTIS VIDUTINIO ILGUMO IR STORUMO  
 VAIST AUGALŲ SUDĖT  
 VAISTAI IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS  
 VAISTAI IR VAISTINĖS MEDŽIAGOS  
 VAISTAMS IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS  
 VAISTAMS KURIEMS IŠDUOTAS laikinas leidimas jų realizacijai 
 VAISTAS NUO visų ligų 
 VAISTAŽOLIŲ IR VAISTINĖS ŽALIAVOS  
 VAISTINEI ŽALIAVAI  
 VAISTINGŲJŲ AUGALŲ  
 VAISTINIAI AUGALAI  
 VAISTINIS AUGALAS  
 VAISTINIUS AUGALUS  
 VAISTINIUS AUGALUS AR JŲ DALIS  
 VAISTINIŲ AUGALŲ  
 VAISTINIŲ AUGALŲ AR JŲ DALIŲ  
 VAISTINIŲ MEDŽIAGŲ  
 VAISTINIŲ RAMUNIŲ  
 VAISTINĖ VALSTYBINĖ  
 VAISTINĖS MEDŽIAGOS  
 VAISTINĖS RAMUNĖS  
 VAISTINĖS ŽALIAVOS  
 VAISTUS AR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONES  
 VAISTUS IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONES  
 VAISTUS IR VAISTINES MEDŽIAGAS  
 VAISTŲ BAZINIŲ KAINŲ  
 VAISTŲ IR KITŲ MEDŽIAGŲ  
 VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ  
 VAISTŲ IR VAISTINIŲ MEDŽIAGŲ  
 VAISTŲ KAINAS  
 VAISTŲ KOMPENSAVIMO  
 VAISTŲ MAŽMENINIŲ KAINŲ  
 VAISTŲ MAŽMENINIŲ KAINŲ KAINYNE  
 VAISTŲ NUO skausmo 
 VAISTŲ REGISTRACIJOS  
 VAISTŲ REGISTRAVIMO  
 VAISTŲ REKLAMOS  
 VAISTŲ VARTOJIMAS  
 VAISTŲ VARTOJIMO  
 VAIVORYKŠTINIŲ UPĖTAKIŲ  
 VAIVORYKŠTĖS SPALVOMIS  
 VAIVORYKŠTĖS SPALVŲ  
 VAIZDINES PRIEMONES  
 VAIZDINIŲ PRIEMONIŲ  
 VAIZDINĖS MEDŽIAGOS  
 VAIZDINĖS PRIEMONĖS  
 VAIZDINĘ MEDŽIAGĄ  
 VAIZDO GROTUVĄ  
 VAIZDO IR GARSO  
 VAIZDO IR GARSO APARATŪRA  
 VAIZDO IR ŽODŽIO  
 VAIZDO KAMERA  
 VAIZDO KAMEROS  
 VAIZDO KAMERĄ  
 VAIZDO KAMERŲ  
 VAIZDO KASEČIŲ  
 VAIZDO KLIPAS  
 VAIZDO KLIPĄ  
 VAIZDO MAGNETOFONAS  
 VAIZDO ĮRAŠAS  
 VAIZDO ĮRAŠUS  
 VAIZDO ĮRAŠĄ  
 VAIZDUMO DĖLEI  
 VAIZDUOJAMOJO MENO  
 VAIZDUOJAMOJO MENO PARODA  
 VAIZDUOJAMOSIOS DAILĖS  
 VAIZDUOJAMOSIOS DAILĖS KŪRINIŲ KOLEKCIJOS  
 VAIZDUOJAMOSIOS DAILĖS PARODA  
 VAIZDUOTĖS IR REALYBĖS  
 VAIZDŲ IR GARSŲ  
 VAIŠIŲ STALO  
 VAIŠIŲ STALĄ  
 VAIŽGANTO GATVĖJE  
 VAKAR APIE PIETUS  
 VAKAR DIENOS  
 VAKAR DIENĄ  
 VAKAR IKI PAVAKARĖS  
 VAKAR IKI PIETŲ  
 VAKAR IKI VIDURDIENIO  
 VAKAR IŠ RYTO  
 VAKAR KAUNO DIENAI SAKĖ  
 VAKAR KAUNO DIENAI TEIGĖ  
 VAKAR KAUNO PAVEIKSLŲ GALERIJOJE ATIDARYTA ... 
 VAKAR LIETUVOS RYTAS SAVO INTERNETO SVETAINĖS LANKYTOJAMS pateikė klausimą 
 VAKAR LIETUVOS RYTUI SAKĖ  
 VAKAR LIETUVOS RYTUI TEIGĖ  
 VAKAR MIESTO VALDYBAI BUVO PATEIKTI SVARSTYTI ... svarstymų projektai 
 VAKAR NAKTĮ  
 VAKAR PAVAKARE  
 VAKAR PO PIETŲ  
 VAKAR PREZIDENTAS V ADAMKUS PRIĖMĖ ... 
 VAKAR RYTE  
 VAKAR RYTĄ  
 VAKAR SEIMAS pritarė; atmetė 
 VAKAR SEIMAS PRIĖMĖ ... 
 VAKAR SEIME spaudos konferenciją surengė ... 
 VAKAR SEIME SURENGTOJE SPAUDOS KONFERENCIJOJE  
 VAKAR SPAUDOS KONFERENCIJOJE  
 VAKAR SURENGTOJE SPAUDOS KONFERENCIJOJE  
 VAKAR VAKARE  
 VAKAR VIDURDIENĮ  
 VAKAR VILNIAUS SAVIVALDYBĖJE  
 VAKAR VISĄ DIENĄ  
 VAKAR VYRIAUSYBĖS POSĖDYJE  
 VAKAR VĖLAI VAKARE  
 VAKAR Į PASKUTINĘ KELIONĘ BUVO PALYDĖTAS ... 
 VAKAR ŠIANDIEN RYTOJ  
 VAKAR ŽURNALISTAMS pareiškė 
 VAKARAI SUSITIKIMAI VILNIUS  
 VAKARAI SUSITIKIMAI VILNIUS RAŠYTOJŲ KLUBAS  
 VAKARAIS IR NAKTIMIS  
 VAKARAIS IR SAVAITGALIAIS  
 VAKARAS ANT EŽERO KETURIŲ KANTONŲ  
 VAKARAS ITIN PALANKUS ... 
 VAKARAS PALANKUS ... 
 VAKARAS PALANKUS MEILEI  
 VAKARAS PUIKUS ... 
 VAKARAS SKIRTAS ... 
 VAKARE DAUGIAU LAIKO SKIRKITE ŠEIMAI  
 VAKARE GALITE aplankyti draugus; sulaukti svečių 
 VAKARIENĖS MENĖJE  
 VAKARIENĖS METU  
 VAKARIETIŠKO TIPO  
 VAKARIETIŠKOS KULTŪROS  
 VAKARINES NAUJIENAS  
 VAKARINES SUKNELES  
 VAKARINIAME JORDANO KRANTE  
 VAKARINIS PLENARINIS POSĖDIS  
 VAKARINIS PLENARINIS POSĖDIS LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRAS PIRMININKAS ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS 
 VAKARINIS POSĖDIS POSĖDŽIO PIRMININKAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKAS Č JURŠĖNAS  
 VAKARINIS POSĖDIS POSĖDŽIO PIRMININKAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKO PAVADUOTOJAS A SAKALAS 
 VAKARINIUOSE RAJONUOSE  
 VAKARINIŲ NAUJIENŲ  
 VAKARINIŲ NAUJIENŲ REDAKCIJA  
 VAKARINIŲ NAUJIENŲ REDAKCIJAI  
 VAKARINIŲ NAUJIENŲ SKAITYTOJAI  
 VAKARINĖJE DALYJE  
 VAKARINĖJE LIETUVOS DALYJE  
 VAKARINĖMIS SUKNELĖMIS  
 VAKARINĖMS NAUJIENOMS  
 VAKARINĖS DALIES  
 VAKARINĖS NAUJIENOS  
 VAKARINĖS SIENOS  
 VAKARINĖSE NAUJIENOSE  
 VAKARINĮ PLENARINĮ POSĖDĮ  
 VAKARO DALYVIAI  
 VAKARO METU  
 VAKARO PRIEBLANDOJE  
 VAKARO VEDĖJAS  
 VAKARYKŠTĖ DIENA  
 VAKARYKŠTĖJE SPAUDOS KONFERENCIJOJE  
 VAKARYKŠTĖS DIENOS  
 VAKARYKŠČIAME POSĖDYJE  
 VAKARĄ PRALEISKITE NAMUOSE  
 VAKARĄ VEDĖ ... 
 VAKARĄ VES ... 
 VAKARŲ AUKŠTAIČIŲ  
 VAKARŲ AUKŠTAIČIŲ KAUNIŠKIŲ  
 VAKARŲ BALTŲ  
 VAKARŲ BALTŲ PILKAPIŲ KULTŪROS  
 VAKARŲ BANKAS  
 VAKARŲ BANKE  
 VAKARŲ BANKO  
 VAKARŲ BANKUI  
 VAKARŲ BERLYNE  
 VAKARŲ CIVILIZACIJA  
 VAKARŲ CIVILIZACIJAI  
 VAKARŲ CIVILIZACIJOJE  
 VAKARŲ CIVILIZACIJOS  
 VAKARŲ DEMOKRATIJOS  
 VAKARŲ DIPLOMATAI  
 VAKARŲ EUROPA  
 VAKARŲ EUROPAI  
 VAKARŲ EUROPOJE  
 VAKARŲ EUROPOS  
 VAKARŲ EUROPOS IR AMERIKOS  
 VAKARŲ EUROPOS KULTŪROS  
 VAKARŲ EUROPOS PARTINIŲ SISTEMŲ  
 VAKARŲ EUROPOS SĄJUNGOS  
 VAKARŲ EUROPOS UNIVERSITETUOSE  
 VAKARŲ EUROPOS VALSTYBIŲ  
 VAKARŲ EUROPOS VALSTYBĖS  
 VAKARŲ EUROPOS VALSTYBĖSE  
 VAKARŲ EUROPOS ŠALIŲ  
 VAKARŲ EUROPOS ŠALYS  
 VAKARŲ EUROPOS ŠALYSE  
 VAKARŲ EUROPĄ  
 VAKARŲ FILOSOFIJA  
 VAKARŲ FILOSOFIJOJE  
 VAKARŲ FILOSOFIJOS  
 VAKARŲ FIRMŲ  
 VAKARŲ FRONTE  
 VAKARŲ FRONTE NIEKO NAUJO  
 VAKARŲ IR RYTŲ  
 VAKARŲ IR ŠIAURĖS  
 VAKARŲ KONFERENCIJA VIDURIO VAKARŲ DIVIZIONAS  
 VAKARŲ KONFERENCIJA VIDURIO VAKARŲ DIVIZIONAS UTAH JAZZ  
 VAKARŲ KONFERENCIJOJE  
 VAKARŲ KONFERENCIJOS  
 VAKARŲ KONFERENCIJOS LYDERIS  
 VAKARŲ KRANTE  
 VAKARŲ KRANTE IR GAZOS JUOSTOJE  
 VAKARŲ KRANTE IR GAZOS RUOŽE  
 VAKARŲ KRANTO  
 VAKARŲ KRANTO IR GAZOS RUOŽO  
 VAKARŲ KRANTO RAMALACHO MIESTE  
 VAKARŲ KRYPTIMI  
 VAKARŲ KULTŪROJE  
 VAKARŲ KULTŪROS  
 VAKARŲ LAIVŲ REMONTAS  
 VAKARŲ LAIVŲ REMONTO  
 VAKARŲ LAIVŲ REMONTO ĮMONĖS  
 VAKARŲ LAIVŲ REMONTĄ  
 VAKARŲ LIETUVOJE  
 VAKARŲ LIETUVOS  
 VAKARŲ LIETUVOS IR PRŪSIJOS ISTORIJOS  
 VAKARŲ LIETUVOS IR PRŪSIJOS ISTORIJOS CENTRAS  
 VAKARŲ LIETUVOS PRAMONĖS IR FINANSŲ  
 VAKARŲ LIETUVOS PRAMONĖS IR FINANSŲ KORPORACIJA  
 VAKARŲ LIETUVOS PRAMONĖS IR FINANSŲ KORPORACIJOS  
 VAKARŲ LIETUVOS PRAMONĖS IR FINANSŲ KORPORACIJOS VALDYBOS PIRMININKAS ANTANAS BOSAS 
juda VAKARŲ LINK  
 VAKARŲ METAFIZIKOS  
 VAKARŲ PAKRANTĖS  
 VAKARŲ PASAULIO  
 VAKARŲ PASAULIS  
 VAKARŲ PASAULYJE  
 VAKARŲ POLITIKAI  
 VAKARŲ RINKOJE  
 VAKARŲ RYTŲ KRYPTIMI  
 VAKARŲ SIBIRO  
 VAKARŲ UKRAINOJE  
 VAKARŲ UKRAINOS IR VAKARŲ BALTARUSIJOS  
 VAKARŲ VALSTYBIŲ  
 VAKARŲ VALSTYBĖMS  
 VAKARŲ VALSTYBĖS  
 VAKARŲ VALSTYBĖSE  
 VAKARŲ VOKIETIJOJE  
 VAKARŲ VOKIETIJOS  
 VAKARŲ ŠALIMS  
 VAKARŲ ŠALIS  
 VAKARŲ ŠALIŲ  
 VAKARŲ ŠALYS  
 VAKARŲ ŠALYSE  
... VAL NAŠUMO GARO KATILAS  
 VALANDA KAI MES NIEKO NEŽINOJOM  
 VALANDA KAI MES NIEKO NEŽINOJOME  
 VALANDINIO ATLYGIO  
 VALANDOS TRUKMĖS  
 VALANDĄ KITĄ  
 VALANDŲ LITURGIJA  
... VALANDŲ PER PARĄ  
 VALANDŲ SKAIČIUS  
 VALANDŲ SKAIČIŲ  
 VALANDŲ VALANDAS  
 VALANSJENO USV ORCHIES PRANCŪZIJA  
 VALDANČIAJAI DAUGUMAI  
 VALDANČIAJAI DAUGUMAI PRIKLAUSANTYS socialliberalai; politikai 
 VALDANČIAJAI KOALICIJAI  
 VALDANČIAJAI PARTIJAI  
 VALDANČIOJI DAUGUMA  
 VALDANČIOJI KOALICIJA  
 VALDANČIOJI KONSERVATORIŲ IR KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ KOALICIJA  
 VALDANČIOJI PARTIJA  
 VALDANČIOJO ELITO  
 VALDANČIOJOJE KOALICIJOJE  
 VALDANČIOS JAV BENDROVĖS WILLIAMS INTERNATIONAL  
 VALDANČIOSIOS DAUGUMOS  
 VALDANČIOSIOS DAUGUMOS ATSTOVAI  
 VALDANČIOSIOS DAUGUMOS ATSTOVŲ  
 VALDANČIOSIOS KOALICIJOS  
 VALDANČIOSIOS KOALICIJOS PARTIJŲ  
 VALDANČIOSIOS KOALICIJOS PARTNERIŲ  
 VALDANČIOSIOS LIBERALŲ DEMOKRATŲ PARTIJOS LDP  
 VALDANČIOSIOS PARTIJOS  
 VALDANČIOSIOS SOCIALDEMOKRATINĖS KOALICIJOS FRAKCIJOS NARIAI  
 VALDANČIOSIOS SOCIALDEMOKRATINĖS KOALICIJOS FRAKCIJOS SENIŪNAS JUOZAS OLEKAS 
 VALDANČIOSIOS TĖVYNĖS SĄJUNGOS LIETUVOS KONSERVATORIŲ  
 VALDANČIĄJĄ DAUGUMĄ  
 VALDANČIĄJĄ KOALICIJĄ  
 VALDANČIĄJĄ PARTIJĄ  
 VALDANČIŲJŲ PARTIJŲ  
 VALDANČIŲJŲ SLUOKSNIŲ  
 VALDININKŲ ATESTAVIMO  
 VALDININKŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO  
 VALDININKŲ STALČIUOSE  
 VALDIŠKOSE ĮSTAIGOSE  
 VALDO JAV BENDROVĖ WILLIAMS INTERNATIONAL  
 VALDOMOSIOS SISTEMOS  
 VALDOVŲ RŪMAI  
 VALDOVŲ RŪMAMS  
 VALDOVŲ RŪMAMS ATSTATYTI  
 VALDOVŲ RŪMUS  
 VALDOVŲ RŪMŲ  
 VALDOVŲ RŪMŲ ATKŪRIMO IR PASKIRTIES  
 VALDOVŲ RŪMŲ ATSTATYMAS  
 VALDOVŲ RŪMŲ ATSTATYMO  
 VALDOVŲ RŪMŲ ATSTATYMUI  
 VALDOVŲ RŪMŲ ATSTATYMĄ  
 VALDYBA NUSPRENDĖ ... 
 VALDYBA NUTARIA PATVIRTINTI ... 
 VALDYBA PRIE TEISINGUMO MINISTERIJOS  
 VALDYBOS IR STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAMS  
 VALDYBOS NARIAI  
 VALDYBOS NARIAI PRITARĖ ... 
 VALDYBOS NARIAIS  
 VALDYBOS NARIAMS  
 VALDYBOS NARIO  
 VALDYBOS NARIU  
 VALDYBOS NARIUS  
 VALDYBOS NARIŲ  
 VALDYBOS NARYS  
 VALDYBOS NARĖ  
 VALDYBOS PIRMININKAS  
 VALDYBOS PIRMININKO  
 VALDYBOS PIRMININKO IR JO PAVADUOTOJŲ  
 VALDYBOS PIRMININKU  
 VALDYBOS PIRMININKU IŠRINKTAS ... 
 VALDYBOS PIRMININKUI  
 VALDYBOS PIRMININKĄ  
 VALDYBOS PIRMININKĖ  
 VALDYBOS POSĖDYJE  
 VALDYBOS POSĖDŽIO  
 VALDYBOS SPRENDIMU  
 VALDYBOS VIRŠININKAS  
 VALDYMO APARATAS  
 VALDYMO APARATO  
 VALDYMO APARATO REFORMA  
 VALDYMO APARATĄ  
 VALDYMO BENDROVEI  
 VALDYMO FORMA  
 VALDYMO FORMA KONSTITUCINĖ MONARCHIJA VALSTYBĖS VADOVAS ... 
 VALDYMO FORMA RESPUBLIKA VALSTYBĖS VADOVAS PREZIDENTAS PLOTAS ... 
 VALDYMO FORMOS  
 VALDYMO FORMĄ  
 VALDYMO FORMŲ  
 VALDYMO FUNKCIJAS  
 VALDYMO INSTITUCIJŲ  
atlikti energetikos bei ryšių ir transporto VALDYMO INSTITUCIJŲ PARLAMENTINĘ KONTROLĘ TEIKTI PASIŪLYMUS IR REKOMENDACIJAS DĖL JŲ VEIKLOS GERINIMO  
 VALDYMO IR KONTROLĖS  
 VALDYMO IR SAVIREGULIACIJOS  
 VALDYMO IŠLAIDAS  
 VALDYMO LAIKAIS  
 VALDYMO LAIKOTARPIU  
 VALDYMO LYGIUOSE  
 VALDYMO METAIS  
 VALDYMO ORGANAI  
 VALDYMO ORGANAMS  
 VALDYMO ORGANAS  
 VALDYMO ORGANO  
 VALDYMO ORGANUS  
 VALDYMO ORGANŲ  
 VALDYMO PERSONALO  
 VALDYMO POVEIKIUS  
 VALDYMO PULTAS  
 VALDYMO PULTO  
 VALDYMO REFORMŲ  
 VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ  
 VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ  
 VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTERIJA  
 VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTERIJAI  
 VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTERIJOJE  
 VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTERIJOS  
 VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTERIJOS SEKRETORIUI  
 VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTERIJOS SEKRETORIUS J JURGINIS 
 VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTERIJOS SEKRETORIŲ  
 VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTERIJOS VICEMINISTRAS  
 VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTERIJĄ  
 VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTRAS KĘSTUTIS SKREBYS; MINDAUGAS STANKEVIČIUS; PETRAS PAPOVAS 
 VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTRAS PAVADUOJANTIS MINISTRĄ PIRMININKĄ MINDAUGAS STANKEVIČIUS 
 VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTRO  
 VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTRO IR MINISTRO PIRMININKO  
 VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTRU  
 VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTRUI  
 VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTRĄ  
 VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ VICEMINISTRAS  
 VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ VICEMINISTRĖ  
 VALDYMO SISTEMA  
 VALDYMO SISTEMAS  
 VALDYMO SISTEMOS  
 VALDYMO SISTEMOSE  
 VALDYMO SISTEMĄ  
 VALDYMO SISTEMŲ  
 VALDYMO SPRENDIMO PRIĖMIMO PROCESO  
 VALDYMO SPRENDIMUS  
 VALDYMO STRUKTŪRA  
 VALDYMO STRUKTŪROS  
 VALDYMO STRUKTŪROSE  
 VALDYMO STRUKTŪRĄ  
 VALDYMO STRUKTŪRŲ  
 VALDYMO ĮMONĖ  
 VALDYMĄ ORGANIZUOJA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 VALDYTI IR NAUDOTIS PATIKĖJIMO TEISE  
 VALDYTI VALSTYBĘ  
 VALDYTI ŠALĮ  
 VALDYTOJU IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS PUSĖS  
 VALDŽIA LEIDO  
 VALDŽIOJE ESANČIŲ politikų 
 VALDŽIOS ATSTOVAI  
 VALDŽIOS ATSTOVAI TEIGIA JOG ... 
 VALDŽIOS ATSTOVAIS  
 VALDŽIOS ATSTOVAMS  
 VALDŽIOS ATSTOVAS  
 VALDŽIOS ATSTOVŲ  
 VALDŽIOS INSTITUCIJAS  
 VALDŽIOS INSTITUCIJOMIS  
 VALDŽIOS INSTITUCIJOMS  
 VALDŽIOS INSTITUCIJOS  
 VALDŽIOS INSTITUCIJOSE  
 VALDŽIOS INSTITUCIJŲ  
 VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ BEI SAVIVALDYBIŲ  
 VALDŽIOS IR VALDYMO ORGANŲ  
 VALDŽIOS IR VISUOMENĖS  
 VALDŽIOS KORIDORIUOSE  
 VALDŽIOS ORGANAI  
 VALDŽIOS ORGANAMS  
 VALDŽIOS ORGANUS  
 VALDŽIOS ORGANŲ  
 VALDŽIOS PAREIGŪNAI  
 VALDŽIOS PAREIGŪNAMS  
 VALDŽIOS PAREIGŪNŲ  
 VALDŽIOS PASIKEITIMO  
 VALDŽIOS POSTUS  
 VALDŽIOS SLUOKSNIUOSE  
 VALDŽIOS SPRENDIMAI  
 VALDŽIOS STRUKTŪRAS  
 VALDŽIOS STRUKTŪROMS  
 VALDŽIOS STRUKTŪROS  
 VALDŽIOS STRUKTŪROSE  
 VALDŽIOS STRUKTŪRŲ  
 VALDŽIOS VEIKSMUS  
 VALDŽIOS VIRŠŪNĖSE  
 VALDŽIOS VYRAI  
 VALDŽIOS VYRAMS  
 VALDŽIOS VYRUS  
 VALDŽIOS VYRŲ  
 VALDŽIOS VYRŲ IR MOTERŲ  
 VALDŽIOS ĮSTAIGŲ  
 VALDŽIOS ŽMONIŲ  
 VALDŽIOS ŽMONĖS  
paimti VALDŽIĄ Į SAVO RANKAS  
 VALDŽIŲ ATSKYRIMO  
 VALDŽIŲ ATSKYRIMO PRINCIPO  
 VALENSIJOS PAMESA  
 VALENSIJOS PAMESA ISPANIJA  
 VALENSIJOS POLITECHNIKOS  
 VALENSIJOS ROS CASARES ISPANIJA  
 VALENTINO DIENA  
 VALENTINO DIENAI  
 VALENTINO DIENOS  
 VALENTINO DIENOS PROGA  
 VALENTINO DIENĄ  
... VALG ŠAUKŠTUS  
 VALGIAI IR GĖRIMAI  
 VALGIAIS IR GĖRIMAIS  
 VALGOMASIS ŠAUKŠTAS  
 VALGOMIEJI ŠAUKŠTAI  
 VALGOMOJI DRUSKA  
 VALGOMOSIOS DRUSKOS  
 VALGOMUOSIUS ŠAUKŠTUS  
 VALGOMĄJĮ ŠAUKŠTĄ  
 VALGOMŲJŲ LEDŲ  
 VALIA IR KANTRYBĖ  
 VALIAI PAREIKŠTI  
 VALIOS AKTU  
 VALIOS GYVENTI  
 VALIOS IR PROTO  
 VALIOS LAISVĖS  
 VALIOS OBJEKTIŠKUMO  
 VALIOS OBJEKTYVACIJOS  
 VALIOS PASTANGOMIS  
 VALIUTA IR BENDROJI faktūrinė vertė 
 VALIUTA KURIA REMIANTIS PATEIKTA SĄSKAITA FAKTŪRA  
 VALIUTINES SĄSKAITAS BANKUOSE  
 VALIUTINIŲ OPERACIJŲ  
 VALIUTINĘ SĄSKAITĄ  
 VALIUTINĘ SĄSKAITĄ BET KURIOJE UŽSIENIO VALSTYBĖJE  
 VALIUTOS FONDO  
 VALIUTOS FONDŲ  
 VALIUTOS KEITIMO  
 VALIUTOS KEITIMO KURSĄ  
 VALIUTOS KEITYKLOS  
 VALIUTOS KURSAS  
 VALIUTOS KURSO  
 VALIUTOS KURSĄ  
 VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA  
 VALIUTOS VIENETŲ  
 VALIUTŲ KURSAI PASAULIO BIRŽOSE  
 VALIUTŲ KURSŲ  
 VALIUTŲ VALDYBOS  
 VALIUTŲ VALDYBOS MODELIO  
 VALIUTŲ VALDYBOS MODELIS  
 VALIUTŲ VALDYBOS MODELĮ  
 VALIĄ IR RYŽTĄ SIEKIANT PERGALĖS  
 VALJADOLIDO REALAS  
 VALKATAUJANČIUS ŠUNIS IR KATES  
 VALKATAUJANČIŲ ŠUNŲ  
 VALKININKŲ MIŠKŲ URĖDIJOS  
 VALSTIEČIAI LIAUDININKAI  
 VALSTIEČIO ŪKIO  
 VALSTIEČIO ŪKIO ĮSTATYMĄ  
 VALSTIEČIO ŪKIUI STEIGTI  
 VALSTIEČIŲ IR LIAUDININKŲ  
 VALSTIEČIŲ IR NAUJOSIOS DEMOKRATIJOS  
 VALSTIEČIŲ IR NAUJOSIOS DEMOKRATIJOS PARTIJŲ  
 VALSTIEČIŲ LAIKRAŠTIS  
 VALSTIEČIŲ LAIKRAŠTYJE  
 VALSTIEČIŲ LAIKRAŠTĮ  
 VALSTIEČIŲ LAIKRAŠČIO  
 VALSTIEČIŲ LAIKRAŠČIO LABDAROS FONDO KAIMO VAIKAI  
 VALSTIEČIŲ LAIKRAŠČIO ŽURNALISTAS JUOZAS KULAKAUSKAS 
 VALSTIEČIŲ LAIKRAŠČIUI  
 VALSTIEČIŲ LIAUDININKŲ  
 VALSTIEČIŲ LIAUDININKŲ IR SOCIALDEMOKRATŲ  
 VALSTIEČIŲ PARTIJA  
 VALSTIEČIŲ PARTIJAI  
 VALSTIEČIŲ PARTIJOS  
 VALSTIEČIŲ PARTIJOS LYDERIS RAMŪNAS KARBAUSKIS 
 VALSTIEČIŲ PARTIJOS PIRMININKAS RAMŪNAS KARBAUSKIS 
 VALSTIEČIŲ ŪKIŲ  
 VALSTYBEI AR SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ  
 VALSTYBEI ARBA ŽEMĖS MIŠKO SAVININKUI NEKOMPENSUOJAMA  
 VALSTYBEI IR SAVIVALDYBĖMS  
 VALSTYBEI IR VISUOMENEI  
nuosavybės teisė į gyvenamuosius namus, jų dalis, butus atstatoma VALSTYBEI IŠPERKANT iš šio įstatymo 2 straipsnyje nurodytų asmenų 
 VALSTYBEI NESUMOKĖTŲ MOKESČIŲ IR EKONOMINIŲ SANKCIJŲ  
 VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIUS ... 
 VALSTYBEI PRIKLAUSANTĮ akcijų paketą 
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIAS uždarųjų akcinių bendrovių akcijas 
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIAS AKCIJAS  
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIAS PAPRASTĄSIAS VARDINES AKCIJAS  
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIAS PAPRASTĄSIAS VARDINES AKCIJAS IŠ AKCINĖS BENDROVĖS ... 
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIAS PAPRASTĄSIAS VARDINES AKCIJAS IŠ UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ... 
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIOMIS AKCIJOMIS  
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIOMS AKCIJOMS  
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIOS AKCIJOS  
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIOS AKCIJOS PERDUODAMOS LIETUVOS VALSTYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ FONDUI  
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIĄ PAPRASTĄJĄ VARDINĘ AKCIJĄ IŠ AKCINĖS BENDROVĖS ... 
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ  
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ PARDAVIMO  
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ PARDAVIMĄ  
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ SKAIČIŲ  
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ TURĖTOJAS  
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ TURĖTOJO  
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ VERTĖ  
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS ĮRENGINIŲ  
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ PAPRASTŲJŲ VARDINIŲ AKCIJŲ  
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ PAPRASTŲJŲ VARDINIŲ AKCIJŲ IŠ AKCINĖS BENDROVĖS ... 
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES hidrotechnikos kompleksų panaudojimo 
 VALSTYBEI PRIKLAUSO AKCIJOS  
 VALSTYBINE KAINŲ IR KONKURENCIJOS TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 VALSTYBINE KALBA  
 VALSTYBINE ŠVENTE  
 VALSTYBINE ŽEME  
 VALSTYBINEI AKCINEI ĮMONEI  
 VALSTYBINEI DARBO INSPEKCIJAI  
 VALSTYBINEI DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBAI PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 VALSTYBINEI DRAUDIMO ĮSTAIGAI  
 VALSTYBINEI FIRMAI ŽALVARIS  
 VALSTYBINEI INSTITUCIJAI  
 VALSTYBINEI KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS komisijai 
 VALSTYBINEI KAINŲ IR KONKURENCIJOS TARNYBAI  
 VALSTYBINEI KAINŲ IR KONKURENCIJOS TARNYBAI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 VALSTYBINEI KOMISIJAI  
 VALSTYBINEI KONKURENCIJOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO TARNYBAI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 VALSTYBINEI LIGONIŲ KASAI  
 VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI  
 VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI IR STATISTIKOS DEPARTAMENTUI  
 VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI IR VALSTYBĖS DOKUMENTŲ TECHNOLOGINĖS APSAUGOS TARNYBAI  
 VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 VALSTYBINEI MOKSLO STUDIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ TARNYBAI  
 VALSTYBINEI NAFTOS PERDIRBIMO ĮMONEI NAFTA  
 VALSTYBINEI PAMINKLOSAUGOS KOMISIJAI  
 VALSTYBINEI SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJAI SKIRTI  
 VALSTYBINEI VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBAI  
 VALSTYBINEI ĮMONEI  
 VALSTYBINEI ĮMONEI LIETUVOS DUJOS  
 VALSTYBINEI ĮMONEI LIETUVOS DUJOS IR GARGŽDŲ VALSTYBINEI NAFTOS GEOLOGIJOS įmonės 
 VALSTYBINEI ĮMONEI LIETUVOS GELEŽINKELIAI  
 VALSTYBINEI ĮMONEI LIETUVOS VALSTYBINĖ ENERGETIKOS SISTEMA  
 VALSTYBINES INSTITUCIJAS  
 VALSTYBINES PAREIGAS  
 VALSTYBINES PENSIJAS  
 VALSTYBINES PROGRAMAS  
 VALSTYBINES TECHNINES APŽIŪRAS  
 VALSTYBINES ĮMONES  
 VALSTYBINES ĮSTAIGAS  
 VALSTYBINES ŠVIETIMO KULTŪROS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO departamentas 
 VALSTYBINGUMO ATKŪRIMO  
 VALSTYBINIAI APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIAI  
 VALSTYBINIAI ARCHYVAI  
 VALSTYBINIAI BANKAI  
 VALSTYBINIAI EGZAMINAI  
 VALSTYBINIAI KOMERCINIAI BANKAI  
 VALSTYBINIAI MIŠKAI  
 VALSTYBINIAI MOKSLO INSTITUTAI  
 VALSTYBINIAI NOTARAI IR KITI PAREIGŪNAI ATLIEKANTYS NOTARINIUS VEIKSMUS  
 VALSTYBINIAI NUMERIAI  
 VALSTYBINIAI NUMERIO ŽENKLAI  
 VALSTYBINIAI NUMERIO ŽENKLAI PAGAMINTI IŠ KARTONO  
 VALSTYBINIAI VETERINARIJOS INSPEKTORIAI  
 VALSTYBINIAIS NUMERIAIS  
 VALSTYBINIAM KAPITALUI  
 VALSTYBINIAM KOMERCINIAM BANKUI  
 VALSTYBINIAM PATENTŲ BIURUI  
 VALSTYBINIAM SAUGOJIMUI  
 VALSTYBINIAM SOCIALINIAM DRAUDIMUI  
 VALSTYBINIAME KOMERCINIAME BANKE  
 VALSTYBINIAME PATENTŲ BIURE  
 VALSTYBINIAME SEKTORIUJE  
 VALSTYBINIAME ŽEMĖS KADASTRO DUOMENŲ REGISTRE  
 VALSTYBINIAMS AUTOMOBILIŲ KELIAMS TIESTI TAISYTI IR PRIŽIŪRĖTI  
 VALSTYBINIAMS GAMTOS PAMINKLAMS  
 VALSTYBINIAMS MOKSLO INSTITUTAMS  
 VALSTYBINIO ARBITRAŽO  
 VALSTYBINIO ARCHYVO  
 VALSTYBINIO BANKO  
 VALSTYBINIO EGZAMINO  
 VALSTYBINIO FONDO VANDENS TELKINIUOSE  
 VALSTYBINIO FONDO VANDENS TELKINIŲ NUOMININKAI PRIVALO IŠDUOTI NUOLATINIAMS LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJAMS  
 VALSTYBINIO GAMTOS APSAUGOS FONDO SUDARYMO IR DISPONAVIMO JUO  
 VALSTYBINIO GEODEZINIO PAGRINDO  
 VALSTYBINIO GYVENIMO  
 VALSTYBINIO IR VISUOMENINIO BUTŲ FONDO  
 VALSTYBINIO IR VISUOMENINIO BUTŲ FONDO PRIVATIZAVIMO  
 VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO  
 VALSTYBINIO KAPITALO  
 VALSTYBINIO KAPITALO DALĮ  
 VALSTYBINIO KOMERCINIO BANKO  
 VALSTYBINIO KOMERCINIO IR ŽEMĖS ŪKIO BANKŲ PRIVATIZAVIMO  
 VALSTYBINIO MASTO  
 VALSTYBINIO MEDICININIO AUDITO  
 VALSTYBINIO MEDICININIO AUDITO INSPEKCIJOS  
 VALSTYBINIO MIŠKO  
 VALSTYBINIO MIŠKOTVARKOS INSTITUTO  
 VALSTYBINIO MOKSLO INSTITUTO  
 VALSTYBINIO MOKSLO IR STUDIJŲ FONDO  
 VALSTYBINIO NUMERIO  
 VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO  
 VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO APELIACINIS SKYRIUS  
 VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS RIMVYDAS NAUJOKAS 
 VALSTYBINIO PRIVALOMOJO DRAUDIMO NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE  
 VALSTYBINIO PROJEKTAVIMO INSTITUTO LIETUVOS STATYBOS PROJEKTAS  
 VALSTYBINIO REGISTRO  
 VALSTYBINIO REGULIAVIMO  
 VALSTYBINIO SEKTORIAUS  
 VALSTYBINIO SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO  
 VALSTYBINIO SIMFONINIO ORKESTRO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO BIUDŽETO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO BIUDŽETO VYKDYMO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO BIUDŽETUI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETAS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO VYKDYMO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETUI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETĄ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO LĖŠŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO SODROS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO TARYBA  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO TARYBOS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBAI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS BEI TERITORINIŲ SKYRIŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS DIREKTORIAUS PATARĖJA  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS DIREKTORIUS VINCAS KUNCA 
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS DIREKTORIUS IR JO PAVADUOTOJAI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIAI SKYRIAI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIAI SKYRIAI IŠDUODA PAŽYMAS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIAM SKYRIUI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIŲ SKYRIŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIŲ SKYRIŲ VEIKLOS FINANSAVIMO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO ĮSTAIGŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO ĮSTAIGŲ PAREIGŪNŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDUI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO IR KITŲ IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO BIUDŽETO FINANSUOJAMŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIUI PADIDINTI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO LĖŠAS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PAŠALPOMS MOKĖTI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PAŠALPŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PAŽYMĖJIMAS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PAŽYMĖJIME  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ PAŠALPŲ IR KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO STAŽO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO STAŽĄ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VALDYBA  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VALDYBAI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VALDYBOS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VALDYBOS MIESTŲ IR RAJONŲ SKYRIAMS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VALDYBOS TERITORINIAI SKYRIAI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VALDYBOS TERITORINIŲ SKYRIŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VYKDYMO IŠLAIDOS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKAS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ IR IŠMOKŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ TARIFO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTAIGŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTAIGŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ KITŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ INFORMACIJĄ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO PENSIJŲ DRAUDIMO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO PENSIJŲ DRAUDIMO STAŽAS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO PENSIJŲ DRAUDIMO STAŽO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO PENSIJŲ DRAUDIMO STAŽĄ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO PENSIJŲ DRAUDIMO STAŽĄ INVALIDUMO PENSIJAI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO PENSIJŲ DRAUDIMO ĮMOKOS  
 VALSTYBINIO TURIZMO DEPARTAMENTO  
 VALSTYBINIO TURIZMO DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS JUOZAS RAGUCKAS 
 VALSTYBINIO TURTO  
 VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO  
 VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYME  
 VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMUI  
 VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMO  
 VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMO AUKCIONŲ  
 VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMO SKELBIANT VIEŠĄ AKCIJŲ PASIRAŠYMĄ  
 VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMUI  
 VALSTYBINIO TURTO SAVININKO FUNKCIJAS  
 VALSTYBINIO VALDYMO  
 VALSTYBINIO VALDYMO FUNKCIJAS  
 VALSTYBINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO  
 VALSTYBINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO DARBO KONTROLĖS IR KOORDINAVIMO  
 VALSTYBINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO DIREKTORIAUS  
 VALSTYBINIO ŪKIO  
 VALSTYBINIO ŽEMĖS FONDO  
 VALSTYBINIO ŽEMĖS KADASTRO  
 VALSTYBINIO ŽEMĖS KADASTRO DUOMENŲ  
 VALSTYBINIO ŽEMĖS KADASTRO DUOMENŲ REGISTRE  
 VALSTYBINIO ŽEMĖS KADASTRO DUOMENŲ REGISTRO  
 VALSTYBINIO ŽEMĖTVARKOS INSTITUTO  
 VALSTYBINIO ŽIRGYNO  
 VALSTYBINIS BANKAS  
 VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS  
 VALSTYBINIS INVENTORIZAVIMO PROJEKTAVIMO IR PASLAUGŲ BIURAS  
 VALSTYBINIS KALTINTOJAS  
 VALSTYBINIS KAPITALAS  
 VALSTYBINIS KAPITALAS IR VALSTYBINIO KAPITALO REZERVAS  
 VALSTYBINIS KOMERCINIS BANKAS  
 VALSTYBINIS LEIDYBOS CENTRAS  
 VALSTYBINIS MIŠKOTVARKOS INSTITUTAS  
 VALSTYBINIS MOKSLO IR STUDIJŲ FONDAS  
 VALSTYBINIS NOTARAS  
 VALSTYBINIS NUMERIS  
 VALSTYBINIS PATENTŲ BIURAS  
 VALSTYBINIS PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ ORKESTRAS TRIMITAS  
 VALSTYBINIS RADIJAS  
 VALSTYBINIS REGULIAVIMAS  
 VALSTYBINIS SIMFONINIS ORKESTRAS  
 VALSTYBINIS SOCIALINIS DRAUDIMAS  
 VALSTYBINIS TURIZMO DEPARTAMENTAS  
 VALSTYBINIS TURTAS  
 VALSTYBINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS  
 VALSTYBINIS ŽEMĖTVARKOS INSTITUTAS  
 VALSTYBINIU LYGIU  
 VALSTYBINIU MASTU  
 VALSTYBINIU SIMFONINIU ORKESTRU  
 VALSTYBINIU SOCIALINIU DRAUDIMU  
 VALSTYBINIU SOCIALINIU PENSIJŲ DRAUDIMU  
 VALSTYBINIU TURTU  
 VALSTYBINIUOSE ARCHYVUOSE  
 VALSTYBINIUOSE BANKUOSE  
 VALSTYBINIUOSE MIŠKUOSE  
 VALSTYBINIUS BANKUS  
 VALSTYBINIUS BRANDOS EGZAMINUS  
 VALSTYBINIUS EGZAMINUS  
 VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS  
 VALSTYBINIUS MIŠKUS VALDO NAUDOJA PAGAL MIŠKOTVARKOS PROJEKTUS JUOS SAUGO IR TVARKO  
 VALSTYBINIUS NUMERIO ŽENKLUS  
 VALSTYBINIUS NUMERIUS  
 VALSTYBINIUS UŽSAKYMUS  
 VALSTYBINIŲ ARBITRŲ BEI VALSTYBĖS KONTROLĖS DEPARTAMENTO DARBUOTOJŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ  
 VALSTYBINIŲ ARCHYVŲ  
 VALSTYBINIŲ ARCHYVŲ PAŽYMĖJIMAI  
 VALSTYBINIŲ BANKŲ  
 VALSTYBINIŲ BEI VALSTYBINIŲ AKCINIŲ IR KITŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ BEI ORGANIZACIJŲ  
 VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ  
 VALSTYBINIŲ EGZAMINŲ  
 VALSTYBINIŲ GAMTOS IŠTEKLIŲ  
 VALSTYBINIŲ INSTITUCIJŲ  
 VALSTYBINIŲ INSTITUCIJŲ PAREIGŪNŲ IR SOCIALIAI REMTINŲ ŽMONIŲ GRUPIŲ  
 VALSTYBINIŲ IR KOMERCINIŲ BANKŲ  
 VALSTYBINIŲ IR VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ  
 VALSTYBINIŲ IR VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 VALSTYBINIŲ IR VISUOMENINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 VALSTYBINIŲ KADASTRŲ KLASIFIKATORIŲ IR REGISTRŲ  
 VALSTYBINIŲ KADASTRŲ KLASIFIKATORIŲ REGISTRŲ RENGIMO  
 VALSTYBINIŲ MIŠKŲ  
 VALSTYBINIŲ MIŠKŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIUS G GIBAS 
 VALSTYBINIŲ MOKESČIŲ INSPEKCIJŲ  
 VALSTYBINIŲ MOKSLO INSTITUTŲ  
 VALSTYBINIŲ MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ  
 VALSTYBINIŲ MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ KURIOSE MOKSLININKO DARBAS ĮSKAITOMAS Į DAKTARO AR HABILITUOTO DAKTARO STAŽĄ  
 VALSTYBINIŲ NUMERIO ŽENKLŲ  
 VALSTYBINIŲ NUMERIŲ  
 VALSTYBINIŲ PARKŲ  
 VALSTYBINIŲ PASLAPČIŲ  
 VALSTYBINIŲ PAŠALPŲ ŠEIMOMS AUGINANČIOMS VAIKUS  
 VALSTYBINIŲ PENSIJŲ  
 VALSTYBINIŲ PROGRAMŲ  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO NUOSTATUOSE  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMAS  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYME  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO PATAISAS  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO STRAIPSNIUOSE  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMU  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMUI  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMĄ  
 VALSTYBINIŲ STRUKTŪRŲ  
 VALSTYBINIŲ TARNYBŲ  
 VALSTYBINIŲ TECHNINIŲ APŽIŪRŲ  
 VALSTYBINIŲ TRUMPALAIKIŲ OBLIGACIJŲ  
 VALSTYBINIŲ VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ  
 VALSTYBINIŲ VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ VALSTYBINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 VALSTYBINIŲ VISUOMENINIŲ KOOPERATINIŲ ORGANIZACIJŲ ĮMONIŲ  
 VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ  
 VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ KOLŪKIŲ IR TARYBINIŲ ŪKIŲ  
 VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ VADOVŲ  
 VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ KOLŪKIŲ KITOKIŲ KOOPERATINIŲ ORGANIZACIJŲ JŲ SUSIVIENIJIMŲ  
 VALSTYBINIŲ ĮSTAIGŲ  
 VALSTYBINIŲ ĮSTAIGŲ ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ KOLŪKIŲ IR KITOKIŲ KOOPERATINIŲ bei visuomeninių organizacijų 
 VALSTYBINIŲ ŠVENČIŲ  
 VALSTYBINĖ AKCINĖ ĮMONĖ  
 VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA  
 VALSTYBINĖ AUTOTRANSPORTO ĮMONĖ  
 VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA  
 VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖ DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS VALDYBA  
 VALSTYBINĖ DRAUDIMO ĮSTAIGA  
 VALSTYBINĖ ELEKTROS RYŠIŲ INSPEKCIJA  
 VALSTYBINĖ FIRMA  
 VALSTYBINĖ GRŪDŲ PERDIRBIMO ĮMONĖ  
 VALSTYBINĖ GYVULIŲ SĖKLINIMO ĮMONĖ  
 VALSTYBINĖ INSTITUCIJA  
 VALSTYBINĖ JAUNIMO REIKALŲ TARYBA  
 VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA  
 VALSTYBINĖ KAINŲ IR KONKURENCIJOS TARNYBA  
 VALSTYBINĖ KALBA  
 VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA  
 VALSTYBINĖ KELIŲ VALDYBA  
 VALSTYBINĖ KOKYBĖS INSPEKCIJA  
 VALSTYBINĖ KOMISIJA  
 VALSTYBINĖ KONKURENCIJOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO TARNYBA  
 VALSTYBINĖ KONKURENCIJOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA  
 VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO  
 VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA  
 VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA  
 VALSTYBINĖ MELIORACIJOS ĮMONĖ  
 VALSTYBINĖ MIŠKŲ inspekcija 
 VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA  
 VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRANEŠA  
 VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS FINANSŲ MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKTORĖ  
 VALSTYBINĖ MOKSLO STUDIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ TARNYBA  
 VALSTYBINĖ PAMINKLOSAUGOS KOMISIJA  
 VALSTYBINĖ PENSIJA  
 VALSTYBINĖ PREKYBOS ĮMONĖ  
 VALSTYBINĖ PRIVATIZAVIMO AGENTŪRA  
 VALSTYBINĖ REGISTRACIJA  
 VALSTYBINĖ RINKLIAVA  
 VALSTYBINĖ SOCIALINIO DRAUDIMO INVALIDUMO PENSIJA  
 VALSTYBINĖ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJA  
 VALSTYBINĖ SOCIALINIO DRAUDIMO SENATVĖS PENSIJA  
 VALSTYBINĖ TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS TARNYBA  
 VALSTYBINĖ TELEVIZIJA  
 VALSTYBINĖ TURIZMO TARNYBA  
 VALSTYBINĖ VAISTINĖ  
 VALSTYBINĖ VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBA  
 VALSTYBINĖ VANDENS TIEKIMO ĮMONĖ  
 VALSTYBINĖ VETERINARIJOS TARNYBA  
 VALSTYBINĖ ĮMONĖ  
 VALSTYBINĖ ĮMONĖ LIETUVOS GELEŽINKELIAI  
 VALSTYBINĖ ĮMONĖ LIETUVOS KURAS  
 VALSTYBINĖ ĮMONĖ LIETUVOS PAŠTAS  
 VALSTYBINĖ ĮMONĖ LIETUVOS VALSTYBINĖ ENERGETIKOS SISTEMA  
 VALSTYBINĖ ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBA  
 VALSTYBINĖJE AKCINĖJE ĮMONĖJE  
 VALSTYBINĖJE KONSERVATORIJOJE  
 VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE  
 VALSTYBINĖJE TARNYBOJE  
 VALSTYBINĖJE ĮMONĖJE  
 VALSTYBINĖMIS INSTITUCIJOMIS  
 VALSTYBINĖMS INSTITUCIJOMS  
 VALSTYBINĖMS IR VALSTYBINĖMS AKCINĖMS ĮMONĖMS  
 VALSTYBINĖMS MOKESČIŲ INSPEKCIJOMS  
 VALSTYBINĖMS ĮMONĖMS  
 VALSTYBINĖMS ĮMONĖMS IR SPECIALIOSIOS PASKIRTIES BENDROVĖMS  
 VALSTYBINĖMS ĮMONĖMS ĮSTAIGOMS IR ORGANIZACIJOMS  
 VALSTYBINĖMS ĮSTAIGOMS ĮMONĖMS IR ORGANIZACIJOMS  
 VALSTYBINĖS AGROSERVISO ĮMONĖS  
 VALSTYBINĖS AKCINĖS ĮMONĖS  
 VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖS AR SAVIVALDYBIŲ VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONĖS  
 VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS  
 VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS VIRŠININKAS  
 VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS PRIEŽIŪROS ORGANŲ PAREIGŪNAI  
 VALSTYBINĖS AUGALŲ KARANTINO INSPEKCIJOS PAREIGŪNAI  
 VALSTYBINĖS AUTOTRANSPORTO ĮMONĖS  
 VALSTYBINĖS BUITINIŲ PASLAUGŲ ĮMONĖS  
 VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS  
 VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS KAUNO SKYRIAUS VIRŠININKAS ARŪNAS OSTRAUSKAS 
 VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS PAREIGŪNAI  
 VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBOS PIRMININKAS R KLEINAUSKAS 
 VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS VALDYBAI  
 VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS VALDYBOS NUTARIMAS NR ... 
 VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS VALDYBOS PIRMININKAS  
 VALSTYBINĖS DRAUDIMO ĮSTAIGOS  
 VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS  
 VALSTYBINĖS DURPIŲ ĮMONĖS  
 VALSTYBINĖS ELEKTROS RYŠIŲ INSPEKCIJOS  
 VALSTYBINĖS ELEKTROS RYŠIŲ INSPEKCIJOS VIRŠININKAS  
 VALSTYBINĖS FIRMOS  
 VALSTYBINĖS GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS  
 VALSTYBINĖS GEODEZIJOS TARNYBOS PRIE STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖS GRŪDŲ PERDIRBIMO ĮMONĖS  
 VALSTYBINĖS GYVULININKYSTĖS ĮMONĖS  
 VALSTYBINĖS HIGIENOS INSPEKCIJOS  
 VALSTYBINĖS HIGIENOS INSPEKCIJOS PAREIGŪNAI  
 VALSTYBINĖS INSTITUCIJOS  
 VALSTYBINĖS IR SAVIVALDYBIŲ MOKYMO IR AUKLĖJIMO ĮSTAIGOS  
 VALSTYBINĖS IR VALSTYBINĖS AKCINĖS ĮMONĖS  
 VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS  
 VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS PIRMININKAS VIDMANTAS JANKAUSKAS 
 VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS VADOVAS VIDMANTAS JANKAUSKAS 
 VALSTYBINĖS KAINŲ IR KONKURENCIJOS TARNYBOS  
 VALSTYBINĖS KAINŲ IR KONKURENCIJOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 VALSTYBINĖS KALBOS  
 VALSTYBINĖS KALBOS INSPEKCIJOS  
 VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO  
 VALSTYBINĖS KALBOS STATUSĄ  
 VALSTYBINĖS KALBOS VARTOJIMO IR UGDYMO  
 VALSTYBINĖS KALBOS ĮSTATYMAS  
 VALSTYBINĖS KALBOS ĮSTATYMO  
 VALSTYBINĖS KALBOS ĮSTATYMĄ  
 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS  
 VALSTYBINĖS KOKYBĖS INSPEKCIJOS  
 VALSTYBINĖS KOKYBĖS INSPEKCIJOS KAUNO SEKTORIAUS VEDĖJA  
 VALSTYBINĖS KOKYBĖS INSPEKCIJOS VYRIAUSIOJI INSPEKTORĖ  
 VALSTYBINĖS KOMISIJOS  
 VALSTYBINĖS KONKURENCIJOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO TARNYBOS  
 VALSTYBINĖS KONKURENCIJOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 VALSTYBINĖS KONKURENCIJOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIUS R STANIKŪNAS 
 VALSTYBINĖS KONTROLĖS  
 VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS  
 VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS  
 VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO  
 VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS  
 VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS DIREKTORIAUS PATARĖJA  
 VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS  
 VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS DIREKTORIUS SAULIUS JANONIS 
 VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS  
 VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS  
 VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS KAZIMIERAS LUKAUSKAS 
 VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS SPECIALISTAI  
 VALSTYBINĖS MEDICININĖS SOCIALINĖS EKSPERTIZĖS KOMISIJOS  
 VALSTYBINĖS MELIORACIJOS ĮMONĖS  
 VALSTYBINĖS MIŠKŲ INSPEKCIJOS  
 VALSTYBINĖS MIŠKŲ KONTROLĖS  
 VALSTYBINĖS MIŠKŲ TARNYBOS  
 VALSTYBINĖS MIŠKŲ TARNYBOS PAREIGŪNAI  
 VALSTYBINĖS MIŠKŲ TARNYBOS PAREIGŪNŲ  
 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS  
 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS IŠDUOTĄ PAŽYMĄ  
 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS JURIDINIO SKYRIAUS VIRŠININKĖ  
 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS  
 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO  
 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO  
 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VIRŠININKAS P NAVIKAS 
 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VIRŠININKO  
 VALSTYBINĖS MOKSLO PROGRAMOS  
 VALSTYBINĖS MOKSLO PROGRAMOS LIETUVOS ŽEMĖS GELMIŲ raida 
 VALSTYBINĖS MOKSLO STUDIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ TARNYBOS  
 VALSTYBINĖS MOKSLO ĮSTAIGOS  
 VALSTYBINĖS NAFTOS KOMPANIJOS  
 VALSTYBINĖS NE MAISTO PRODUKTŲ inspekcijos 
 VALSTYBINĖS NOTARINĖS KONTOROS  
 VALSTYBINĖS NUOSAVYBĖS  
 VALSTYBINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTAI IR ŽEMĖS SKLYPAI  
 VALSTYBINĖS PAMINKLOSAUGOS KOMISIJOS  
 VALSTYBINĖS PAMINKLOSAUGOS KOMISIJOS KONTROLĖS TARNYBOS PAREIGŪNAI  
 VALSTYBINĖS PAMINKLOSAUGOS KOMISIJOS PIRMININKĖ GRAŽINA DRĖMAITĖ 
 VALSTYBINĖS PENSIJOS  
 VALSTYBINĖS POLITIKOS  
 VALSTYBINĖS PREKYBOS ĮMONĖS  
 VALSTYBINĖS PREMIJOS LAUREATAS  
 VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS PRIEŽIŪROS  
 VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS  
 VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ  
 VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS TARNYBŲ  
 VALSTYBINĖS PROGRAMOS  
 VALSTYBINĖS REIKŠMĖS  
 VALSTYBINĖS REIKŠMĖS AUTOMOBILIŲ KELIŲ IR JŲ STATINIŲ  
 VALSTYBINĖS REIKŠMĖS IR RIZIKOS  
 VALSTYBINĖS REIKŠMĖS ISTORIJOS ARCHEOLOGIJOS IR KULTŪROS OBJEKTŲ SĄRAŠO  
 VALSTYBINĖS REIKŠMĖS VANDENS TELKINIUOSE  
 VALSTYBINĖS REIKŠMĖS VIDAUS VANDENYS MIŠKAI PARKAI  
 VALSTYBINĖS REMONTO IR TECHNINIO APTARNAVIMO ĮMONĖS  
 VALSTYBINĖS RINKLIAVOS  
 VALSTYBINĖS SIENOS  
 VALSTYBINĖS SOCIALINIO DRAUDIMO BAZINĖS PENSIJOS  
 VALSTYBINĖS SOCIALINIO DRAUDIMO BAZINĖS PENSIJOS DYDŽIO  
 VALSTYBINĖS SOCIALINIO DRAUDIMO BAZINĖS PENSIJOS DYDŽIO PRIEDAS  
 VALSTYBINĖS SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJOS  
 VALSTYBINĖS STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ ĮMONĖS  
 VALSTYBINĖS STATYBOS ĮMONĖS  
 VALSTYBINĖS SVARBOS  
 VALSTYBINĖS TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS TARNYBOS  
 VALSTYBINĖS TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 VALSTYBINĖS TARNYBOS  
 VALSTYBINĖS TECHNINĖS APŽIŪROS  
 VALSTYBINĖS TELEVIZIJOS  
 VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS  
 VALSTYBINĖS VAISTINĖS  
 VALSTYBINĖS VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBOS  
 VALSTYBINĖS VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖS VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBOS VIRŠININKAS VYTAUTAS BUDNIKAS 
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS BEI VALDYMO INSTITUCIJOS IR VIETINĖS VALDŽIOS BEI VALDYMO INSTITUCIJOS  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO BEI TEISĖSAUGOS ORGANŲ  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJAS  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJOMS  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJOSE  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ SEIMO NARIŲ IR KITŲ PAREIGŪNŲ POLITINIŲ PARTIJŲ POLITINIŲ IR VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ AR PILIEČIŲ  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO ORGANAI  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO ORGANAIS  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO ORGANAMS  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO ORGANAMS  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO ORGANŲ  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS VALDYMO IR TEISĖSAUGOS ORGANAMS  
 VALSTYBINĖS VETERINARIJOS TARNYBOS  
 VALSTYBINĖS VETERINARIJOS VAISTINĖS  
 VALSTYBINĖS VISUOMENINIO MAITINIMO ĮMONĖS  
 VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS  
 VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS PASIENIO KONTROLĖS POSTŲ  
 VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖS VĖLIAVOS  
 VALSTYBINĖS ĮMONĖS  
 VALSTYBINĖS ĮMONĖS LIETUVOS DUJOS  
 VALSTYBINĖS ĮMONĖS LIETUVOS GELEŽINKELIAI  
 VALSTYBINĖS ĮMONĖS LIETUVOS GELEŽINKELIAI SUKARINTOS APSAUGOS TARNYBOS  
 VALSTYBINĖS ĮMONĖS LIETUVOS IR ARMĖNIJOS STATYBA  
 VALSTYBINĖS ĮMONĖS LIETUVOS TELEKOMAS  
 VALSTYBINĖS ĮMONĖS LIETUVOS VALSTYBINĖ ENERGETIKOS SISTEMA  
 VALSTYBINĖS ĮMONĖS SIGNALAS  
 VALSTYBINĖS ĮMONĖS TURTO  
 VALSTYBINĖS ĮSTAIGOS  
 VALSTYBINĖS ŠVIETIMO KULTŪROS IR SOCIALINĖS POLITIKOS  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI NUOMOS UŽSIENIO VALSTYBIŲ JURIDINIAMS BEI FIZINIAMS ASMENIMS  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARČIŲ  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPAI  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS  
apskrities valdytojas gali parduoti arba išnuomoti naujus VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS NE AUKCIONO TVARKA kaimo vietovėje 
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPĄ NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI PARDAVIMO IR NUOMOS AUKCIONŲ  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI PARDAVIMO IR NUOMOS NE AUKCIONO TVARKA  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI PARDAVIMO IR NUOMOS TVARKĄ  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PIRKIMO PARDAVIMO NUOMOS IR PANAUDOS SUTARTIS  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS VALDYMO NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS VALDYMO TEISĖ SUTEIKIAMA ... 
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS VALDYMO TEISĘ  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS ŪKIO ĮMONĖS  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖTVARKOS DARBUS  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBOS  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJUI  
 VALSTYBINĖS ŽUVININKYSTĖS ĮMONĖS  
 VALSTYBINĖS ŽVEJYBOS LAIVYNO ĮMONĖS JŪRA  
 VALSTYBINĖSE AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE  
 VALSTYBINĖSE GYDYMO ĮSTAIGOSE  
 VALSTYBINĖSE INSTITUCIJOSE  
 VALSTYBINĖSE IR SAVIVALDYBIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE  
 VALSTYBINĖSE IR SAVIVALDYBIŲ BENDROJO LAVINIMO PROFESINĖSE bei aukštesniosiose mokyklose 
 VALSTYBINĖSE MOKESČIŲ INSPEKCIJOSE  
 VALSTYBINĖSE MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOSE  
 VALSTYBINĖSE ĮMONĖSE  
 VALSTYBINĖSE ĮMONĖSE ĮSTAIGOSE IR ORGANIZACIJOSE  
 VALSTYBINĖSE ĮSTAIGOSE  
 VALSTYBINĖSE ĮSTAIGOSE IR ORGANIZACIJOSE  
 VALSTYBINĘ AKCINĘ ĮMONĘ  
 VALSTYBINĘ APLINKOS APSAUGOS IR GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO KONTROLĘ  
 VALSTYBINĘ APLINKOS APSAUGOS KONTROLĘ VYKDANČIŲ PAREIGŪNŲ TEISĖTŲ NURODYMŲ NEVYKDYMO  
 VALSTYBINĘ APLINKOS APSAUGOS POLITIKĄ  
 VALSTYBINĘ KAINŲ IR KONKURENCIJOS TARNYBĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 VALSTYBINĘ KALBĄ  
 VALSTYBINĘ MIŠKŲ KONTROLĘ VYKDANČIŲ PAREIGŪNŲ TEISĖTŲ NURODYMŲ NEVYKDYMO  
 VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ  
Į Kauno apskrities VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ KREIPIASI DAUG MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ  
 VALSTYBINĘ PENSIJĄ  
 VALSTYBINĘ PRIEŽIŪRĄ  
 VALSTYBINĘ PRIEŽIŪRĄ ATLIEKA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS augalų apsaugos inspektorius 
 VALSTYBINĘ PRIEŽIŪRĄ VYKDO ... 
 VALSTYBINĘ RINKLIAVĄ  
 VALSTYBINĘ SIENĄ  
 VALSTYBINĘ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJĄ  
 VALSTYBINĘ TEISINĘ PAGALBĄ  
 VALSTYBINĘ VĖLIAVĄ  
 VALSTYBINĘ ĮMONĘ  
 VALSTYBINĘ ŽEMĘ  
 VALSTYBINĘ ŽEMĘ NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI  
 VALSTYBINĮ GAMTOS APSAUGOS fondą 
 VALSTYBINĮ GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO REGULIAVIMĄ  
 VALSTYBINĮ KALTINIMĄ  
 VALSTYBINĮ KALTINIMĄ PALAIKANTIS prokuroras; generalinio prokuroro pavaduotojas 
 VALSTYBINĮ KAPITALĄ  
 VALSTYBINĮ KOMERCINĮ BANKĄ  
 VALSTYBINĮ REGULIAVIMĄ  
 VALSTYBINĮ SOCIALINĮ DRAUDIMĄ  
 VALSTYBINĮ SUVERENITETĄ IR TERITORINĮ VIENTISUMĄ  
 VALSTYBINĮ TURTĄ  
 VALSTYBINĮ VAISTŲ IR VAISTINIŲ MEDŽIAGŲ  
 VALSTYBINĮ ŽEMĖS KADASTRĄ  
 VALSTYBIŲ DALYVIŲ  
 VALSTYBIŲ IR TAUTŲ  
 VALSTYBIŲ NARIŲ  
naftą eksportuojančių VALSTYBIŲ ORGANIZACIJOS OPEC  
 VALSTYBIŲ SIENOS  
 VALSTYBIŲ SIENŲ  
 VALSTYBIŲ VADOVAI  
 VALSTYBIŲ VADOVŲ  
 VALSTYBĖ GARANTUOJA  
 VALSTYBĖ IR SAVIVALDYBĖS  
 VALSTYBĖ PRIVALO ... 
 VALSTYBĖ REGULIUOJA ŪKINĘ VEIKLĄ TAIP KAD JI TARNAUTŲ BENDRAI TAUTOS GEROVEI  
 VALSTYBĖ REMIA ... 
 VALSTYBĖ SKIRIA ... 
 VALSTYBĖ TURI teisę; aprūpinti; garantuoti; finansuoti; imtis 
 VALSTYBĖ TURĖTŲ finansuoti; išlaikyti 
 VALSTYBĖJE ARBA ZONOJE  
 VALSTYBĖS APSAUGOS  
 VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBIŲ  
 VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS  
 VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOS  
 VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS TURTO PRIVATIZAVIMĄ  
 VALSTYBĖS AR VISUOMENĖS  
 VALSTYBĖS ATKŪRIMO  
 VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENĄ  
 VALSTYBĖS ATKŪRIMO IR KONSTITUCIJOS KOMISIJA  
 VALSTYBĖS ATKŪRIMO IR KONSTITUCIJOS KOMISIJOS  
 VALSTYBĖS ATSTOVAVIMO AKCINĖSE BENDROVĖSE IR UŽDAROSIOSE AKCINĖSE BENDROVĖSE  
 VALSTYBĖS BIUDŽETAS  
 VALSTYBĖS BIUDŽETE  
 VALSTYBĖS BIUDŽETO  
 VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMUS  
 VALSTYBĖS BIUDŽETO DEFICITAS  
 VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDOS  
 VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ  
 VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠAS  
 VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS  
 VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ  
 VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ  
 VALSTYBĖS BIUDŽETUI  
 VALSTYBĖS BIUDŽETĄ  
 VALSTYBĖS DALIS  
 VALSTYBĖS DALYVĖS  
 VALSTYBĖS DEPARTAMENTO  
 VALSTYBĖS DIENOS PROGA  
 VALSTYBĖS DOKUMENTŲ TECHNOLOGINĖS APSAUGOS TARNYBAI  
 VALSTYBĖS DOKUMENTŲ TECHNOLOGINĖS APSAUGOS TARNYBOS  
 VALSTYBĖS DŪMA  
 VALSTYBĖS DŪMOJE  
 VALSTYBĖS DŪMOS  
 VALSTYBĖS DŪMOS DEPUTATAS  
 VALSTYBĖS DŪMOS PIRMININKAS GENADIJUS SELEZNIOVAS  
 VALSTYBĖS DŪMOS TARPTAUTINIŲ REIKALŲ KOMITETO PIRMININKAS  
 VALSTYBĖS FINANSINIŲ IR MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO TEISĖTUMĄ  
 VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS VIETAS  
 VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ VIETŲ  
 VALSTYBĖS FINANSŲ  
 VALSTYBĖS GALVOS  
 VALSTYBĖS GARANTIJAS  
 VALSTYBĖS GARANTIJOS  
 VALSTYBĖS GARANTIJĄ  
 VALSTYBĖS GARANTIJŲ  
 VALSTYBĖS GYNIMO  
 VALSTYBĖS GYNIMO TARYBOS  
 VALSTYBĖS GYVENIME  
 VALSTYBĖS GYVENIMO  
 VALSTYBĖS GYVENIMĄ  
 VALSTYBĖS INSTITUCIJA  
 VALSTYBĖS INSTITUCIJAI  
 VALSTYBĖS INSTITUCIJAS  
 VALSTYBĖS INSTITUCIJOMIS  
 VALSTYBĖS INSTITUCIJOMS  
 VALSTYBĖS INSTITUCIJOS  
 VALSTYBĖS INSTITUCIJOSE  
 VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ  
 VALSTYBĖS INTERESAI  
 VALSTYBĖS INTERESAMS  
 VALSTYBĖS INTERESUS  
 VALSTYBĖS INTERESŲ  
 VALSTYBĖS INVESTICIJŲ  
 VALSTYBĖS IR BAŽNYČIOS  
 VALSTYBĖS IR JOS PILIEČIŲ  
 VALSTYBĖS IR PILIEČIŲ  
 VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ  
 VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ BEI ŪKIO SUBJEKTŲ  
 VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ MOKYMO IR AUKLĖJIMO ĮSTAIGOSE  
 VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ REIKMĖMS SKIRTŲ ... 
 VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO VIEŠO AKCIJŲ PARDAVIMO BŪDU  
 VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO VIEŠO KONKURSO BŪDU  
 VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYME  
 VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ BEI KITŲ BIUDŽETINIŲ ORGANIZACIJŲ INFORMACIJOS  
 VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS  
 VALSTYBĖS IR TAUTOS  
 VALSTYBĖS IR TEISĖS KLAUSIMAIS  
 VALSTYBĖS IR TEISĖS KOMITETAS  
 VALSTYBĖS IR TEISĖS KOMITETO PIRMININKAS P VITKEVIČIUS 
 VALSTYBĖS IR TEISĖS KOMITETO PIRMININKĄ  
 VALSTYBĖS IR VISUOMENĖS  
 VALSTYBĖS IŠPERKAMAI ŽEMEI  
 VALSTYBĖS IŽDAS  
 VALSTYBĖS IŽDO  
 VALSTYBĖS IŽDUI  
 VALSTYBĖS IŽDĄ  
 VALSTYBĖS KALTINIMĄ  
 VALSTYBĖS KALTINTOJAS  
 VALSTYBĖS KIŠENĖS  
 VALSTYBĖS KONSULTANTAS  
 VALSTYBĖS KONTROLEI  
 VALSTYBĖS KONTROLIERIAI  
 VALSTYBĖS KONTROLIERIAUS  
 VALSTYBĖS KONTROLIERIAUS PAVADUOTOJŲ  
 VALSTYBĖS KONTROLIERIUI  
 VALSTYBĖS KONTROLIERIUS V KUNDROTAS 
 VALSTYBĖS KONTROLIERIŲ  
 VALSTYBĖS KONTROLĖ  
 VALSTYBĖS KONTROLĖS  
 VALSTYBĖS KONTROLĖS DEPARTAMENTAS  
 VALSTYBĖS KONTROLĖS DEPARTAMENTO  
 VALSTYBĖS KONTROLĖS DEPARTAMENTUI  
 VALSTYBĖS KONTROLĖS DEPARTAMENTĄ  
 VALSTYBĖS KONTROLĖS UTENOS SKYRIAUS  
 VALSTYBĖS KONTROLĘ  
 VALSTYBĖS KŪRIMO  
 VALSTYBĖS LĖŠAS  
 VALSTYBĖS LĖŠOMIS  
 VALSTYBĖS LĖŠOS  
 VALSTYBĖS LĖŠŲ  
 VALSTYBĖS MASTU  
 VALSTYBĖS MONOPOLĮ  
 VALSTYBĖS NAUDAI  
 VALSTYBĖS NUOSAVYBE  
 VALSTYBĖS NUOSAVYBĖN  
 VALSTYBĖS ORGANŲ  
 VALSTYBĖS PAMATUS  
 VALSTYBĖS PARAMA  
 VALSTYBĖS PARAMAI GAUTI  
 VALSTYBĖS PARAMAI GAUTI APSIRŪPINANT GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS  
 VALSTYBĖS PARAMOS  
 VALSTYBĖS PARAMĄ  
 VALSTYBĖS PARDUODAMOS ŽEMĖS NOMINALIOS KAINOS NUSTATYMO METODIKĄ  
 VALSTYBĖS PAREIGŪNAI  
 VALSTYBĖS PAREIGŪNAIS  
 VALSTYBĖS PAREIGŪNAMS  
 VALSTYBĖS PAREIGŪNUS  
 VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ  
 VALSTYBĖS PASLAPTĮ  
 VALSTYBĖS PASLAPTĮ SUDARANČIŲ ŽINIŲ  
 VALSTYBĖS PASLAPČIŲ  
 VALSTYBĖS PAVADINIMAS  
 VALSTYBĖS PAVELDĖTO į valstybės pajamas paimto arba perduoto turto 
 VALSTYBĖS PERVERSMĄ  
 VALSTYBĖS PILIEČIŲ  
 VALSTYBĖS PINIGUS  
 VALSTYBĖS PINIGŲ  
 VALSTYBĖS POLITIKA  
 VALSTYBĖS POLITIKOS  
 VALSTYBĖS POLITIKĄ  
 VALSTYBĖS POLITIKŲ TEISĖJŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO  
 VALSTYBĖS PRIVATAUS IR UŽSIENIO KAPITALO PAGRINDU  
 VALSTYBĖS RAIDOS  
 VALSTYBĖS RANKOSE  
 VALSTYBĖS REGISTRŲ  
 VALSTYBĖS REIKALAIS  
 VALSTYBĖS REIKALUS  
 VALSTYBĖS REIKMĖMS  
 VALSTYBĖS REMIAMOS PAJAMOS  
 VALSTYBĖS SANTVARKĄ  
 VALSTYBĖS SAUGUMO  
 VALSTYBĖS SAUGUMO AR VIEŠOSIOS TVARKOS  
 VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTAS  
 VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTAS VSD  
 VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTE  
 VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO  
 VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO GENERALINIO DIREKTORIAUS  
 VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS MEČYS LAURINKUS 
 VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO GENERALINĮ DIREKTORIŲ  
 VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO KAUNO APYGARDOS skyriaus vadovas; skyriaus viršininkas 
 VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO PAREIGŪNAI  
 VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO PAREIGŪNAMS  
 VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO VADOVAS M LAURINKUS 
 VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO VSD  
 VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO VSD GENERALINIS DIREKTORIUS MEČYS LAURINKUS 
 VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTUI  
 VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTĄ  
 VALSTYBĖS SAUGUMO KOMITETO  
 VALSTYBĖS SAUGUMUI  
 VALSTYBĖS SAUGUMĄ  
 VALSTYBĖS SAVIVALDYBĖS  
 VALSTYBĖS SAVIVALDYBĖS TURTO PRIVATIZAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU  
 VALSTYBĖS SEKRETORIAUS  
 VALSTYBĖS SEKRETORIUS  
 VALSTYBĖS SIENA  
 VALSTYBĖS SIENAS  
 VALSTYBĖS SIENOS  
 VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS  
 VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS  
 VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PAREIGŪNAI  
 VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS VSAT  
 VALSTYBĖS SIENOS PERĖJIMO  
 VALSTYBĖS SIENOS PERĖJIMO PUNKTE  
 VALSTYBĖS SIENOS PERĖJIMO PUNKTUOSE  
 VALSTYBĖS SIENOS PERĖJIMO PUNKTUS  
 VALSTYBĖS SIENOS PERĖJIMO PUNKTŲ  
 VALSTYBĖS SIENOS PERĖJIMĄ  
 VALSTYBĖS SIENĄ  
 VALSTYBĖS SIENŲ  
 VALSTYBĖS SKOLA  
 VALSTYBĖS SKOLINIMOSI  
 VALSTYBĖS SKOLOS  
 VALSTYBĖS SĄSKAITA  
 VALSTYBĖS TARNAUTOJAI  
 VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS  
 VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS  
 VALSTYBĖS TARNAUTOJAS  
 VALSTYBĖS TARNAUTOJO  
 VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ  
 VALSTYBĖS TARNYBOJE  
 VALSTYBĖS TARNYBOS  
 VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMAS  
 VALSTYBĖS TARYBA  
 VALSTYBĖS TARYBOS  
 VALSTYBĖS TEATRO  
 VALSTYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO  
 VALSTYBĖS TURTAS  
 VALSTYBĖS TURTINIO ĮNAŠO  
 VALSTYBĖS TURTO  
 VALSTYBĖS TURTO FONDAS  
 VALSTYBĖS TURTO FONDAS VTF  
 VALSTYBĖS TURTO FONDO  
 VALSTYBĖS TURTO FONDO GENERALINIS DIREKTORIUS POVILAS MILAŠAUSKAS 
 VALSTYBĖS TURTO FONDUI  
 VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO  
 VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO SAVIVALDYBIŲ NUOSAVYBĖN  
 VALSTYBĖS TURTO PRIVATIZAVIMO  
 VALSTYBĖS TURTU  
 VALSTYBĖS TURTĄ  
 VALSTYBĖS VADOVAS  
 VALSTYBĖS VADOVO  
 VALSTYBĖS VADOVO VETO  
 VALSTYBĖS VADOVU  
 VALSTYBĖS VADOVUI  
 VALSTYBĖS VADOVĄ  
 VALSTYBĖS VADOVŲ  
 VALSTYBĖS VAIRĄ  
 VALSTYBĖS VALDYMAS  
 VALSTYBĖS VALDYME  
 VALSTYBĖS VALDYMO  
 VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJA  
 VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJOS  
 VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ  
 VALSTYBĖS VALDYMO ORGANAMS IR SAVIVALDYBĖMS  
 VALSTYBĖS VALDYMO ORGANUOSE  
 VALSTYBĖS VALDYMO REFORMŲ  
 VALSTYBĖS VALDYMO TARNYBOS  
 VALSTYBĖS VALDYMUI  
 VALSTYBĖS VALDYMĄ  
 VALSTYBĖS VALDŽIOS  
 VALSTYBĖS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ IR SAVIVALDOS VYKDOMŲJŲ INSTITUCIJŲ  
 VALSTYBĖS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 VALSTYBĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJOMS  
 VALSTYBĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ  
 VALSTYBĖS VALDŽIOS VALDYMO IR TEISĖSAUGOS INSTITUCIJOSE  
 VALSTYBĖS VARDU  
 VALSTYBĖS VEIKĖJAS  
 VALSTYBĖS VEIKĖJO  
 VALSTYBĖS VEIKĖJŲ  
 VALSTYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ  
 VALSTYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ MONETŲ APDOVANOJIMŲ IR DOKUMENTŲ  
 VALSTYBĖS VIDAUS  
 VALSTYBĖS VIENKARTINES IŠMOKAS  
 VALSTYBĖS VIENKARTINES IŠMOKAS BEI KITAS TIKSLINES KOMPENSACIJAS  
 VALSTYBĖS VIENKARTINES IŠMOKAS IR KITAS TIKSLINES KOMPENSACIJAS  
 VALSTYBĖS VIENKARTINIŲ IŠMOKŲ  
 VALSTYBĖS VIENKARTINIŲ IŠMOKŲ BEI KITŲ TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ  
 VALSTYBĖS VIENKARTINIŲ IŠMOKŲ BEI KITŲ TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ ESANČIŲ GYVENTOJŲ INVESTICINĖSE SĄSKAITOSE DEPONAVIMO  
 VALSTYBĖS VIENKARTINIŲ IŠMOKŲ IR KITŲ TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ  
 VALSTYBĖS VIENKARTINĖMIS IŠMOKOMIS  
 VALSTYBĖS VIENKARTINĖMIS IŠMOKOMIS IR KITOMIS TIKSLINĖMIS KOMPENSACIJOMIS  
 VALSTYBĖS VIENKARTINĖS IŠMOKOS  
 VALSTYBĖS VIENKARTINĖS IŠMOKOS BEI KITOS TIKSLINĖS KOMPENSACIJOS  
 VALSTYBĖS VIENKARTINĖS IŠMOKOS IR KITOS TIKSLINĖS KOMPENSACIJOS  
 VALSTYBĖS VIENKARTINĖS IŠMOKOS SKIRIAMOS IR INVESTICINĖS SĄSKAITOS ATIDAROMOS ... 
 VALSTYBĖS VIETOS SAVIVALDYBĖS ĮMONĖJE ĮSTAIGOJE ORGANIZACIJOJE  
 VALSTYBĖS VYRAI  
 VALSTYBĖS VYRŲ  
 VALSTYBĖS ĮMONEI  
 VALSTYBĖS ĮMONĖ  
 VALSTYBĖS ĮMONĖ LIETUVOS PAŠTAS  
 VALSTYBĖS ĮMONĖS  
 VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS PAŠTAS  
 VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS CENTRAS  
 VALSTYBĖS ĮSTATYMŲ IR POĮSTATYMINIŲ AKTŲ  
 VALSTYBĖS ĮVAIZDĮ  
 VALSTYBĖS ŽINIOS  
 VALSTYBĖS ŽINIOSE  
 VALSTYBĖS ŽINIŲ  
 VALYMO ĮRENGIMŲ  
 VALYMO ĮRENGINIAI  
 VALYMO ĮRENGINIUOSE  
 VALYMO ĮRENGINIUS  
 VALYMO ĮRENGINIŲ  
 VALYMO ĮRENGINIŲ STATYBA  
 VANDENILIO IR HELIO  
 VANDENILIO PEROKSIDAS  
 VANDENILIO PEROKSIDO  
 VANDENIUI ŠILDYTI  
 VANDENS APSKAITOS  
 VANDENS APSKAITOS PRIETAISUS  
 VANDENS BALANSO  
 VANDENS DEBITAS  
 VANDENS ELEKTROS DUJŲ IR KITO KURO  
 VANDENS GARAI  
 VANDENS GARŲ  
 VANDENS GYVŪNŲ  
 VANDENS IR DRUSKŲ  
 VANDENS IR ORO  
 VANDENS IR PELKIŲ PAUKŠČIŲ  
 VANDENS IR VĖJO  
 VANDENS KELIŲ  
 VANDENS KIEKIO  
 VANDENS KIEKIS  
 VANDENS KIEKĮ  
 VANDENS KOKYBĖ  
 VANDENS KOKYBĖS  
 VANDENS KOKYBĘ  
 VANDENS LAŠAI  
 VANDENS LELIJOS  
 VANDENS LYGIO  
 VANDENS LYGIS  
 VANDENS LYGIUI  
 VANDENS LYGĮ  
 VANDENS MALŪNAS SU TECHNOLOGINE ĮRANGA  
 VANDENS MASIŲ  
 VANDENS NUTEKĖJIMO  
 VANDENS PAUKŠČIAI  
 VANDENS PAUKŠČIŲ  
 VANDENS PAVIRŠIAUS  
 VANDENS PAVIRŠIUJE  
 VANDENS PAVIRŠIUMI  
 VANDENS PAVIRŠIŲ  
 VANDENS PROCEDŪROS  
 VANDENS SKAITIKLIAI  
 VANDENS SKAITIKLIUS  
 VANDENS SKAITIKLIŲ  
 VANDENS SPORTO ŠAKŲ  
 VANDENS SROVE  
 VANDENS SROVĖ  
 VANDENS SROVĖS  
 VANDENS TELKINIAI  
 VANDENS TELKINIAIS  
 VANDENS TELKINIAMS  
 VANDENS TELKINIO  
 VANDENS TELKINIO LEIDIMAI MEŠKERIOTI JAME TURI BŪTI IŠDUODAMI NEMOKAMAI  
 VANDENS TELKINIU  
 VANDENS TELKINIUOSE  
 VANDENS TELKINIUOSE APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA GALI NUSTATYTI kitokį žvejybos režimą 
 VANDENS TELKINIUOSE ARBA JŲ DALYSE  
 VANDENS TELKINIUS  
 VANDENS TELKINIŲ  
 VANDENS TELKINIŲ  
 VANDENS TELKINIŲ IR KELIŲ APSAUGOS ZONOS  
 VANDENS TELKINIŲ NUOMOS  
 VANDENS TELKINYJE  
 VANDENS TELKINYS  
 VANDENS TELKINĮ  
 VANDENS TEMPERATŪRA  
 VANDENS TEMPERATŪROS  
 VANDENS TEMPERATŪRĄ  
 VANDENS TIEKIMAS  
 VANDENS TIEKIMO  
 VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO  
 VANDENS TIEKIMO IR NUOTĖKŲ ŠALINIMO  
 VANDENS TIEKIMO ĮMONEI  
 VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS  
 VANDENS TIEKIMO ĮMONĖS UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS VILNIAUS VANDENYS  
 VANDENS TIEKIMĄ  
 VANDENS TRANSPORTO  
 VANDENS TRANSPORTO PRIEMONES  
 VANDENS TRANSPORTO PRIEMONIŲ VIDUTINĖS RINKOS KAINOS  
 VANDENS TRANSPORTO PRIEMONĖS  
 VANDENS TRANSPORTO PRIEMONĖS PAVADINIMAS  
 VANDENS TRANSPORTO VALSTYBINĖS KONTROLĖS IR SAUGAUS PLAUKIOJIMO inspekcijai 
 VANDENS TRANSPORTO VALSTYBINĖS KONTROLĖS IR SAUGAUS PLAUKIOJIMO INSPEKCIJOS  
 VANDENS TRANSPORTO VALSTYBINĖS KONTROLĖS IR SAUGAUS PLAUKIOJIMO INSPEKCIJOS VIRŠININKAS PARAŠAS VARDO RAIDĖ PAVARDĖ  
 VANDENS VALYMO  
 VANDENS VALYMO ĮRENGINIAI  
 VANDENS VALYMO ĮRENGINIUS  
 VANDENS VALYMO ĮRENGINIŲ  
 VANDENS VALYMO ĮRENGINIŲ STATYBAI SUTEIKTI PRIORITETĄ  
 VANDENS ĮGERIAMUMAS  
 VANDENS ŠILDYMO  
 VANDENS ŠILDYMO KATILAS  
 VANDENS ŪKIO  
 VANDENS ŪKIO IR ŽEMĖTVARKOS  
 VANDENTIEKIO IR KANALIZACIJOS  
 VANDENTIEKIO IR KANALIZACIJOS TINKLŲ  
 VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ  
 VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLO  
 VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLO BEI ĮRENGINIŲ  
 VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLĄ BEI ĮRENGINIUS  
 VANDENTIEKIO KANALIZACIJOS  
 VANDENTIEKIO TINKLŲ  
 VANDENTIEKIS IR KANALIZACIJA  
 VANDENTIEKIS KANALIZACIJA  
 VANDENVALOS ĮMONĖS  
 VANDENVALOS ĮRENGINIŲ  
geria; semia VANDENĮ IŠ šachtinių šulinių; šulinio 
mūsų; gėlųjų; tropinių VANDENŲ ŽUVYS  
 VANDUO ELEKTRA DUJOS  
 VANDUO IŠ čiaupo; šaltinio 
 VANDUO ŽVEJAS ŽMOGUS  
 VANILINIO CUKRAUS  
 VANKUVERIO GRIZZLIES  
 VARANČIAISIAIS RATAIS  
 VARANČIŲJŲ RATŲ  
 VARDAI IR PAVARDĖS  
 VARDAI PAVARDĖS  
 VARDAI PAVARDĖS PARAŠAI  
garbės; mokslo; garbės daktaro VARDAI SUTEIKTI ... 
 VARDAIS IR PAVARDĖMIS  
 VARDAN DIEVO TĖVO IR SŪNAUS IR ŠVENTOSIOS DVASIOS  
 VARDAN DIEVO TĖVO IR SŪNAUS IR ŠVENTOSIOS DVASIOS AMEN  
 VARDAN TOS LIETUVOS  
 VARDAN TĖVO IR SŪNAUS IR ŠVENTOSIOS DVASIOS  
 VARDAN ŠVENTOS RAMYBĖS  
 VARDAS BUVO SUTEIKTAS ... 
 VARDAS IR PAVARDĖ  
 VARDAS IR PAVARDĖ ARBA PAVADINIMAS  
 VARDAS PAKEISTAS  
 VARDAS PAVARDĖ  
 VARDAS PAVARDĖ ADRESAS  
 VARDAS PAVARDĖ ADRESAS TELEFONAS FAKSAS  
 VARDAS PAVARDĖ ASMENS KODAS  
 VARDAS PAVARDĖ GIMIMO DATA  
 VARDAS PAVARDĖ GIMIMO METAI  
 VARDAS PAVARDĖ PARAŠAS  
 VARDAS PAVARDĖ PAREIGOS  
 VARDAS PAVARDĖ PAVADINIMAS  
garbės daktaro VARDAS SUTEIKTAS ... 
 VARDINE TARINIO DALIMI  
 VARDINES STIPENDIJAS  
 VARDINIAM BALSAVIMUI  
 VARDINIO BALSAVIMO  
 VARDINIS BALSAVIMAS  
 VARDINIU BALSAVIMU  
 VARDINIŲ STIPENDIJŲ  
 VARDINĖS STIPENDIJOS  
 VARDINĮ BALSAVIMĄ  
 VARDO DIENA  
 VARDO IR PAVARDĖS  
 VARDO SUTEIKIMO  
 VARDU IR PAVARDE  
frakcijos VARDU KALBĖJĘS ... 
vyskupų; studentų VARDU PADĖKOJO ... 
... VARDU PAVADINTA gatvė 
... VARDU PAVADINTAS miestas 
jo VARDU PAVADINTĄ miestą 
 VARDUS IR PAVARDES  
 VARDĄ IR PAVARDĘ  
 VARDĄ IR PAVARDĘ ASMENS KODĄ  
 VARDĄ PAVARDĘ  
 VARDĄ PAVARDĘ ASMENS KODĄ  
 VARDŲ IR PAVARDŽIŲ  
 VARDŲ IR PAVARDŽIŲ RAŠYMO  
 VARGAS MAN  
 VARGO IR SKURDO  
 VARGONŲ MUZIKA  
 VARGONŲ MUZIKOS  
 VARIACIJOS IR ATRANKOS  
 VARIKLIO DARBINIS TŪRIS  
 VARIKLIO DARBO  
 VARIKLIO GALINGUMAS  
 VARIKLIO PALEIDIMO  
 VARIKLIUI DIRBANT  
 VARIKLIŲ BENZINAS  
 VARIKLIŲ BENZINO DYZELINIŲ DEGALŲ  
 VARIO IR KITŲ SPALVOTŲJŲ METALŲ JŲ LYDINIŲ LAUŽO BEI ATLIEKŲ  
 VARIO IR KITŲ SPALVOTŲJŲ METALŲ JŲ LYDINIŲ LAUŽO BEI ATLIEKŲ SUPIRKIMO  
 VARO IŠ PROTO  
 VARO Į NEVILTĮ  
 VAROMOJI JĖGA  
 VAROMOSIOS JĖGOS  
 VAROMĄJA JĖGA  
 VARPINIŲ AUGALŲ  
 VARPINIŲ JAVŲ  
 VARPINIŲ ŽOLIŲ  
 VARPO GIMNAZIJOS  
 VARPO IR ŪKININKO  
 VARTAI ANT MEDINIŲ STULPELIŲ  
 VARTAI IŠ LENTŲ  
 VARTOJA NARKOTIKUS  
 VARTOJA ŽODĮ  
 VARTOJAMA IR DARBO PRADŽIOJE IR PABAIGOJE  
 VARTOJAMA PROFILAKTINĖMS ARBATOMS  
 VARTOJAMA SĄVOKA  
 VARTOJAMAS TERMINAS  
 VARTOJAMAS ŽODIS  
 VARTOJAMI TERMINAI  
 VARTOJAMOS SĄVOKOS  
 VARTOJAMŲ PREKIŲ IR PASLAUGŲ KAINŲ INDEKSAS  
 VARTOJAMŲJŲ PREKIŲ IR PASLAUGŲ KAINŲ INDEKSO  
 VARTOJAMŲJŲ PREKIŲ IR PASLAUGŲ KAINŲ INDEKSĄ  
 VARTOJANT REIKIAMĄ LINKSNĮ  
 VARTOJANTIEMS GAMTINES DUJAS  
 VARTOJIMO KAINŲ INDEKSAS  
 VARTOJIMO KAINŲ INDEKSAS  
 VARTOJIMO KAINŲ INDEKSO  
 VARTOJIMO KAINŲ INDEKSU  
 VARTOJIMO KAINŲ INDEKSĄ  
 VARTOJIMO PREKIŲ  
 VARTOJIMO PREKIŲ IR PASLAUGŲ KAINŲ INDEKSAS  
 VARTOJIMO PREKIŲ IR PASLAUGŲ KAINŲ INDEKSĄ  
 VARTOJIMO PREKĖS IR PASLAUGOS  
 VARTOJO NARKOTIKUS  
 VARTOTI ALKOHOLĮ  
 VARTOTI MAISTUI  
 VARTOTI NARKOTIKUS  
 VARTOTI VAISTUS  
 VARTOTI ŽODĮ  
 VARTOTOJO POREIKIUS  
 VARTOTOJŲ INTERESUS  
 VARTOTOJŲ KAINŲ INDEKSAS  
 VARTOTOJŲ KAINŲ INDEKSĄ  
 VARTOTOJŲ KAŠTŲ APSKAITOS  
 VARTOTOJŲ KOOPERACIJAI  
 VARTOTOJŲ KOOPERACIJOS  
 VARTOTOJŲ KOOPERACIJOS VALDOMO TURTO DALĮ  
 VARTOTOJŲ KOOPERATYVAS  
 VARTOTOJŲ KOOPERATYVO  
 VARTOTOJŲ KOOPERATYVŲ  
 VARTOTOJŲ POREIKIUS  
 VARTOTOJŲ SKOLOS ENERGETIKAMS  
 VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS  
 VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO  
 VARTŲ GALERIJA  
 VARTŲ GALERIJOJE  
 VARTŲ KAMPĄ  
 VARTŲ VIRPSTĄ  
 VARĖ IŠ PROTO  
 VARĖ Į NEVILTĮ  
 VARĖNOS EIŠIŠKIŲ  
 VARĖNOS PASIENIO POLICIJOS RINKTINĖS  
 VARĖNOS R  
 VARĖNOS RAJ  
 VARĖNOS RAJONAS  
 VARĖNOS RAJONE  
 VARĖNOS RAJONO  
 VARĖNOS RAJONO MERAS  
 VARĖNOS RAJONO VARĖNOS MIESTO BEI ŠIO RAJONO VARĖNOS APYLINKĖS  
 VARĖNOS RINKTINĖS  
 VARĖNOS ŪLA  
 VARĮ IR KITUS SPALVOTUOSIUS METALUS JŲ LYDINIUS LAUŽĄ BEI ATLIEKAS  
 VARŠUVA ELTA  
 VARŠUVA PAP BNS  
 VARŠUVOS LEGIA  
 VARŠUVOS LEGIJA  
 VARŠUVOS PAKTO  
 VARŠUVOS POLONIA  
 VARŠUVOS POLONIA LENKIJA  
 VARŠUVOS POLONIJA  
 VARŽOVŲ BAUDOS AIKŠTELĖJE  
 VARŽOVŲ METIMUS  
 VARŽOVŲ VARTUS  
 VARŽYBAS LAIMĖJO ... 
 VARŽYBAS PRADĖJO ... 
 VARŽYBAS STEBĖJO ... 
 VARŽYBOS BUVO SURENGTOS ... 
 VARŽYBOS VYKO ... 
 VARŽYBOS VYKS ... 
 VARŽYBOS VYKSTA ... 
 VARŽYBOSE DALYVAUJA ... 
 VARŽYBOSE DALYVAVO ... 
 VARŽYBŲ DALYVIAI  
 VARŽYBŲ DALYVIS  
 VARŽYBŲ DALYVIUS  
 VARŽYBŲ DALYVIŲ  
 VARŽYBŲ DIENOS  
pirmajame atkrintamųjų VARŽYBŲ ETAPE  
į antrą; į kitą VARŽYBŲ ETAPĄ iškopė ... 
 VARŽYBŲ FINALE  
 VARŽYBŲ METU  
 VARŽYBŲ NUGALĖTOJAI  
 VARŽYBŲ NUGALĖTOJAS  
 VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI  
 VARŽYBŲ PABAIGOJE  
 VARŽYBŲ REZULTATUS  
 VARŽYBŲ STATISTIKA  
 VARŽYBŲ VYKDYMO  
 VARŽYBŲ VYR TEISĖJAS  
 VARŽYBŲ ŠEIMININKAI  
 VARŽYTYNIŲ DALYVIAI REGISTRUOJAMI  
 VARŽYTYNIŲ DALYVIS PASIŪLĘS DIDŽIAUSIĄ KAINĄ  
 VARŽYTYNIŲ ORGANIZATORIAI  
 VASARA NOANE  
 VASARAI BAIGIANTIS  
 VASARINIAI RAPSAI  
 VASARINIŲ JAVŲ  
 VASARINIŲ RAPSŲ  
 VASARIO KOVO MĖNESIAIS  
 VASARIO MĖN  
 VASARIO MĖNESIO  
 VASARIO MĖNESĮ  
 VASARIO PABAIGOJE  
 VASARIO PRADŽIOJE  
 VASARIO VIDURYJE  
 VASAROS ATOSTOGAS  
 VASAROS ATOSTOGOMS  
 VASAROS ATOSTOGOS  
 VASAROS ATOSTOGŲ  
 VASAROS ATOSTOGŲ METU  
 VASAROS DIENA  
 VASAROS DIENĄ  
 VASAROS IR RUDENS  
 VASAROS IR ŽIEMOS  
 VASAROS LAIKAS  
 VASAROS LAIKĄ  
 VASAROS METU  
 VASAROS MĖNESIAIS  
 VASAROS NAKTIES  
 VASAROS NAKTYS  
 VASAROS OLIMPINIŲ SPORTO ŠAKŲ  
 VASAROS OLIMPINIŲ ŽAIDYNIŲ  
 VASAROS OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS  
 VASAROS OLIMPINĖSE ŽAIDYNĖSE  
 VASAROS PABAIGOJE  
 VASAROS PRADŽIOJE  
 VASAROS SEZONO  
 VASAROS SEZONUI  
 VASAROS STOVYKLA  
 VASAROS STOVYKLAS  
 VASAROS STOVYKLOJE  
 VASAROS STOVYKLOS  
 VASAROS STOVYKLOSE  
 VASAROS STOVYKLŲ  
 VASAROS VIDURYJE  
 VASARVIDŽIO NAKTIES SAPNAS  
 VASARĄ IR RUDENĮ  
 VASARĄ IR ŽIEMĄ  
 VATIKANO ATSTOVAS  
 VATIKANO ATSTOVAS SPAUDAI  
 VATIKANO II susirinkimu 
 VATIKANO II SUSIR DEKR PRESBYTERORUM ORDINIS  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS DEKRETAS  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS DEKRETAS DĖL EKUMENIZMO UNITATIS REDINTEGRATIO  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS DEKRETAS DĖL KUNIGŲ TARNYBOS IR GYVENIMO PRESBYTERORUM ORDINIS  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS DEKRETAS DĖL KUNIGŲ UGDYMO OPTATAM TOTIUS  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS DEKRETAS UNITATIS REDINTEGRATIO  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS DOGM KONST APIE BAŽNYČIĄ  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS DOGMINĖ KONSTITUCIJA  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS DOGMINĖ KONSTITUCIJA APIE APREIŠKIMĄ DEI VERBUM  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS DOGMINĖ KONSTITUCIJA APIE BAŽNYČIĄ LUMEN GENTIUM  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS DOGMINĖ KONSTITUCIJA DEI VERBUM  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS DOGMINĖ KONSTITUCIJA LUMEN GENTIUM  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS GAUDIUM ET SPES  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS KONST APIE ŠVENTĄJĄ LITURGIJĄ  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS KONSTITUCIJA APIE ŠVENTĄJĄ LITURGIJĄ SACROSANCTUM CONCILIUM  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS LUMEN GENTIUM  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS PASTORACINĖ KONSTITUCIJA APIE BAŽNYČIĄ ŠIUOLAIKINIAME PASAULYJE GAUDIUM ET SPES  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS PASTORACINĖ KONSTITUCIJA GAUDIUM ET SPES  
 VATIKANO II SUSIRINKIMAS SACROSANCTUM CONCILIUM  
 VATIKANO II SUSIRINKIME  
 VATIKANO II SUSIRINKIMO dokumentuose; konstituciją; nutarimuose 
 VATIKANO II SUSIRINKIMO NUTARIMUS  
 VATIKANO II SUSIRINKIMĄ  
 VATIKANO RADIJAS  
 VATIKANO RADIJO  
 VATIKANO RADIJUI  
 VATIKANO VALSTYBĖS  
 VATIKANO VALSTYBĖS SEKRETORIUS KARDINOLAS ANGELO SODANO  
 VATOS TAMPONU  
 VAĮ BIOSINTEZĖ  
 VAŠINGTONAS DPA ELTA  
 VAŠINGTONAS IR LONDONAS  
 VAŠINGTONAS JAV PREZIDENTAS G W BUSHAS 
 VAŠINGTONAS REUTER ELTA  
 VAŠINGTONO IR MASKVOS  
 VAŠKINIŲ FIGŪRŲ  
 VAŽIAVIMO BILIETŲ  
 VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ ATLYGINIMĄ  
 VAŽIAVIMO KELEIVINIU TRANSPORTU  
 VAŽIAVIMO KRYPTIES  
 VAŽIAVIMO KRYPTĮ  
 VAŽIAVO Į MASKVĄ  
 VAŽIAVO Į VILNIŲ  
 VAŽIAVĘS IŠ PARYŽIAUS Į VILNIŲ  
 VAŽINĖDAMAS PO LIETUVĄ  
 VAŽINĖTI Į VILNIŲ  
 VAŽIUODAMAS AUTOMOBILIU  
 VAŽIUOJAMOJOJE DALYJE  
 VAŽIUOJAMOSIOS DALIES  
 VAŽIUOJAMOSIOS KELIO DALIES  
 VAŽIUOJAMĄJA DALIMI  
 VAŽIUOJAMĄJĄ DALĮ  
 VAŽIUOJAMĄJĄ KELIO DALĮ  
 VAŽIUOJANTIEMS VIETINIO SUSISIEKIMO MIESTO KELEIVINIU TRANSPORTU  
 VAŽIUOKLĖS NUMERIS VARIKLIO CILINDRŲ TŪRIS  
 VAŽIUOTI AUTOBUSU  
 VAŽIUOTI DVIRAČIU  
 VAŽIUOTI Į LIETUVĄ  
 VAŽIUOTI Į MASKVĄ  
 VAŽIUOTI Į UŽSIENĮ  
 VAŽIUOTI Į VILNIŲ  
 VB LIZINGAS  
 VB VILFIMA  
 VDA KAUNO DAILĖS INSTITUTO  
 VDA KAUNO DAILĖS INSTITUTO TEKSTILĖS magistrantų paroda 
 VDA KAUNO DAILĖS INSTITUTO TEKSTILĖS KATEDROS STUDENTŲ DARBAI  
 VDU HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETO  
 VDU KAUNO BOTANIKOS SODO  
 VDU KAUNO BOTANIKOS SODO VYRESNIOJI MOKSLINĖ BENDRADARBĖ  
 VDU KAVINĖJE LAVILTĖ  
 VDU REKTORIUS PROF VYTAUTAS KAMINSKAS; PROF B VAŠKELIS 
 VDU SENATO PIRMININKAS PROF EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS 
 VDU STUDENTĖ  
 VDU TEISĖS instituto 
 VEDA DERYBAS SU ... 
 VEDA Į AKLAVIETĘ  
 VEDINYS IŠ veiksmažodžio 
 VEDYBINIO GYVENIMO  
dvylika VEDYBINIO GYVENIMO METŲ  
 VEDYBINIS GYVENIMAS  
 VEDYBINĮ GYVENIMĄ  
 VEDYBOS SU pussesere 
 VEDĖ SEMINARĄ  
 VEDĖJO PAVADUOTOJAS  
 VEDŽIOJA UŽ NOSIES  
 VEDŽIOTI UŽ NOSIES  
 VEGETACIJOS METU  
 VEGETACIJOS PERIODAS  
 VEGETACIJOS PERIODO  
 VEGETACINĖS NERVŲ SISTEMOS  
 VEGETATYVINIU BŪDU  
 VEIDAI IR PROBLEMOS LIETUVIŲ LITERATŪROJE  
 VEIDAI IR VARDAI  
 VEIDAS Į VEIDĄ  
 VEIDO BRUOŽAI  
 VEIDO BRUOŽUS  
 VEIDO BRUOŽŲ  
 VEIDO IR AKIŲ  
 VEIDO IR KAKLO  
 VEIDO IR KŪNO  
 VEIDO IR ŽANDIKAULIŲ CHIRURGIJOS  
 VEIDO IŠRAIŠKA  
 VEIDO IŠRAIŠKOS  
 VEIDO IŠRAIŠKĄ  
 VEIDO ODA  
 VEIDO ODAI  
 VEIDO ODOS  
 VEIDO ODĄ  
 VEIDU Į langą; Lietuvą; saulę; pagalvę; pasaulį; sieną 
parašė VEIKALĄ APIE ... 
 VEIKIA KAIP LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATSTOVĖ  
 VEIKIANTYS KRAUJO KREŠĖJIMĄ PREPARATAI  
 VEIKIANČIOMS IR BESISTEIGIANČIOMS PROFESINĖMS SĄJUNGOMS  
 VEIKIANČIOMS IR BESISTEIGIANČIOMS PROFESINĖMS SĄJUNGOMS REMTI  
 VEIKIANČIUS ĮSTATYMUS  
 VEIKIANČIŲ BANKŲ STATUTŲ ĮSTATŲ PAKEITIMO IR VEIKLOS PERTVARKYMO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS KOMERCINIŲ BANKŲ ĮSTATYMĄ  
 VEIKIMAS PAGRĮSTAS rentgeno spindulių panaudojimu 
 VEIKIMO LAISVĘ  
 VEIKIMO MECHANIZMAS  
 VEIKIMO MECHANIZMĄ  
 VEIKIMO PRINCIPAS  
 VEIKIMO PRINCIPUS  
 VEIKIMO ZONOJE  
 VEIKLA GALI BŪTI SUSTABDYTA IR NUTRAUKTA  
 VEIKLA IR KOVA SU JA  
 VEIKLA LIETUVOJE  
 VEIKLA PASIENIO APSAUGOS TARNYBOS PATALPOSE TURI BŪTI SUDERINTA  
 VEIKLA SUSIJUSI SU darbo santykiais 
komisijos VEIKLAI FINANSUOTI  
KGB VEIKLAI TIRTI  
 VEIKLIOS ILGAAMŽYSTĖS  
 VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS  
 VEIKLIŲJŲ MEDŽIAGŲ  
organizacijos; draugijos; klubo VEIKLOJE DALYVAUJA ... 
 VEIKLOS ATASKAITĄ  
 VEIKLOS ATNAUJINIMO  
 VEIKLOS BARAS  
 VEIKLOS EFEKTYVUMĄ  
 VEIKLOS GAIRES  
 VEIKLOS KOORDINAVIMO  
 VEIKLOS KRYPTIS  
 VEIKLOS KRYPTYS  
 VEIKLOS KRYPTĮ  
 VEIKLOS KRYPČIŲ  
 VEIKLOS LIETUVOJE  
savo; per pirmuosius VEIKLOS METUS  
 VEIKLOS NUTRAUKIMO  
 VEIKLOS ORGANIZAVIMAS  
 VEIKLOS PLANAS  
 VEIKLOS PLANĄ  
 VEIKLOS POBŪDIS  
 VEIKLOS POBŪDĮ  
 VEIKLOS PRADŽIA  
 VEIKLOS PRADŽIOJE  
 VEIKLOS PROGRAMA  
 VEIKLOS PROGRAMĄ  
 VEIKLOS REZULTATAI  
 VEIKLOS REZULTATAS  
 VEIKLOS REZULTATUS  
 VEIKLOS REZULTATŲ  
 VEIKLOS REZULTATŲ MATAVIMO  
 VEIKLOS RŪŠIS  
 VEIKLOS RŪŠIŲ  
 VEIKLOS RŪŠYS  
 VEIKLOS RŪŠĮ  
 VEIKLOS SFERA  
 VEIKLOS SFERĄ  
 VEIKLOS SRITIMI  
 VEIKLOS SRITIMIS  
 VEIKLOS SRITIMS  
 VEIKLOS SRITIS  
 VEIKLOS SRITYJE  
 VEIKLOS SRITYS  
 VEIKLOS SRITYSE  
 VEIKLOS SRITĮ  
 VEIKLOS SRIČIAI  
 VEIKLOS SRIČIŲ  
 VEIKLOS SĄLYGAS  
 VEIKLOS SĄLYGŲ  
 VEIKLOS VERTINIMO  
 VEIKLOS VERTINIMO SISTEMA  
 VEIKLOS VERTINIMO SISTEMOS  
 VEIKLOS ZONAI PRIKLAUSO ORO UOSTAS  
 VEIKLĄ KONTROLIUOJA ... 
ūkinę VEIKLĄ LIETUVOJE vykdantiems užsienio subjektams 
 VEIKLĄ PRADĖJO ... 
 VEIKS PAGAL AVIACIJOS SAUGUMO REIKALAVIMUS  
šalys VEIKS PAGAL TARPTAUTINĖS CIVILINĖS AVIACIJOS ORGANIZACIJOS nustatytus ir Konvencijos Prieduose numatytus aviacijos saugumo reikalavimus 
tyčiniai VEIKSMAI ŠIURKŠČIAI PAŽEIDŽIANTYS viešąją tvarką 
notariniams VEIKSMAMS ATLIKTI  
 VEIKSMAS VYKSTA ... 
 VEIKSMAŽODINIŲ DAIKTAVARDŽIŲ  
 VEIKSMINGA KONTROLĖ PRIKLAUSO ... 
 VEIKSMO ATLIKIMO  
 VEIKSMO VIETA  
nesant jo VEIKSMUOSE NUSIKALTIMO SUDĖTIES  
 VEIKSMUOSE NĖRA NUSIKALTIMO SUDĖTIES  
 VEIKSMUS SUSIJUSIUS SU ... 
 VEIKSMŲ LAISVĘ  
 VEIKSMŲ PLANAS  
 VEIKSMŲ PLANO  
 VEIKSMŲ PLANĄ  
imtis VEIKSMŲ PRIEŠ Afganistaną; albanų sukilėlius; Iraką; kovotojus; teroristus 
 VEIKSMŲ PROGRAMĄ  
 VEIKSNIŲ IR MOTYVŲ  
 VEIKSNUS FIZINIS ASMUO  
 VEIKTI SAVO NUOŽIŪRA  
 VEIKTŲ PAGAL SUTARTYJE NUSTATYTAS SĄLYGAS  
 VEIKĄ NUMATYTĄ ŠIO STRAIPSNIO PIRMOJOJE DALYJE  
 VEISIEJŲ MIŠKŲ URĖDIJOS  
 VEISLINIUS GYVULIUS  
 VEISLINIŲ GYVULIŲ  
 VEISLINIŲ SĖKLŲ IR SODMENŲ  
 VEISLINIŲ TELYČIŲ  
 VEISLINĖS VERTĖS  
 VEISLIŲ TYRIMO CENTRAS  
 VEISLIŲ TYRIMO CENTRUI  
 VEISLIŲ TYRIMO SODE BABTUOSE  
 VEISLIŲ TYRIMO STOTYSE  
 VEISLĖ DERLINGA  
 VEISLĖ LABAI DERLINGA  
 VEISLĖ SUKURTA Lietuvos žemdirbystės institute 
 VEISLĖ VIDUTINIO ANKSTYVUMO  
 VEISLĖS SAVININKO liudijimas; teisės 
 VEISLĖS TEIGIAMOS SAVYBĖS  
 VEISLĖS TEIGIAMOS SAVYBĖS VAISMEDŽIAI DERA KASMET  
dobermanų VEISLĖS ŠUO  
 VEIVERIŲ G  
 VEIVERIŲ MOKYTOJŲ SEMINARIJA  
 VEIVERIŲ MOKYTOJŲ SEMINARIJOJE  
 VEIVERIŲ MOKYTOJŲ SEMINARIJOS  
 VEIVERIŲ MOKYTOJŲ SEMINARIJĄ  
 VEKSELIO AR ČEKIO  
 VEKSELIUS IR KITUS VERTYBINIUS POPIERIUS  
 VEKSELIŲ IR ČEKIŲ PROTESTAVIMO  
 VELIONIO ARTIMIEJI  
 VELIONIS PAŠARVOTAS laidotuvių namuose 
 VELIONĖS PRINCESĖS DIANOS  
 VELNIAI GRIEBTŲ  
 VELNIAI RAUTŲ  
 VELNIO IŠVARYMAS IŠ Mykolų kaimo 
 VELNIO NUOTAKA  
 VELSO PRINCAS CHARLESAS 
 VELTIS Į GINČUS  
 VELYKŲ DIENĄ  
 VELYKŲ IŠVAKARĖSE  
 VELYKŲ PROGA  
 VELYKŲ RYTĄ  
 VELYKŲ SEKMADIENIS  
 VELYKŲ SLĖPINYJE  
 VEMBLIO STADIONE  
 VENECIJOS KINO FESTIVALYJE  
 VENERINIŲ LIGŲ  
 VENERINĖMIS LIGOMIS  
 VENERINĖS LIGOS  
 VENGRIJOS MINISTRAS PIRMININKAS  
 VENGRIJOS SOSTINĖJE  
 VENGRIJOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS  
 VENKITE GINČŲ  
 VENTSPILS NAFTA  
 VENTĖS RAGE  
 VENTĖS RAGO  
 VERBŲ SEKMADIENIO  
 VERBŲ SEKMADIENIS  
 VERBŲ SEKMADIENĮ  
 VERDA AISTROS  
 VERDANČIAME VANDENYJE  
 VERDANČIO VANDENS  
 VERDANČIU VANDENIU  
 VERKIŲ REGIONINIŲ PARKŲ  
 VERKIŲ RŪMŲ  
 VERONOS HELAS  
 VERONOS MULLER ITALIJA  
 VERSLINEI ARBA MĖGĖJIŠKAI ŽŪKLEI  
 VERSLINĖS ŽVEJYBOS  
 VERSLINĖS ŽŪKLĖS ĮRANKIUS IR ŽUVIS  
 VERSLINĘ ŽŪKLĘ  
 VERSLINĮ ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMĄ  
 VERSLO ADMINISTRAVIMO  
 VERSLO APLINKA  
 VERSLO APLINKOS  
 VERSLO APLINKĄ  
 VERSLO ATSTOVAI  
 VERSLO ATSTOVŲ  
 VERSLO ETIKOS  
 VERSLO INKUBATORIAUS  
 VERSLO INKUBATORIUS  
 VERSLO INKUBATORIŲ  
 VERSLO IR PRAMONĖS  
 VERSLO IR PREKYBOS  
 VERSLO ORGANIZAVIMO  
 VERSLO PARTNERIAI  
 VERSLO PARTNERIAMS  
 VERSLO PARTNERIS  
 VERSLO PARTNERIUS  
 VERSLO PARTNERIŲ  
 VERSLO PASAULYJE  
 VERSLO PLANAS  
 VERSLO PLANO  
 VERSLO PLANUS  
 VERSLO PLANĄ  
 VERSLO PLANŲ  
 VERSLO PLĖTOJIMO  
 VERSLO PLĖTRAI  
 VERSLO PLĖTROS  
 VERSLO PROGRAMINĖS ĮRANGOS  
 VERSLO REIKALAIS  
 VERSLO SKYRIAUS  
 VERSLO STRUKTŪRŲ  
 VERSLO SĄLYGAS  
 VERSLO SĄLYGOS  
 VERSLO SĄLYGŲ  
 VERSLO VADYBOS  
 VERSLO VADYBOS FAK II KURSO  
 VERSLO VADYBOS FAKULTETAS  
 VERSLO VADYBOS FAKULTETO  
 VERSLO VADYBOS FAKULTETO DEKANAS PROF HABIL DR ROMUALDAS GINEVIČIUS 
 VERSLO VALDYMO SISTEMŲ  
 VERSLO VERTINIMO  
 VERSLO ĮMONIŲ  
 VERSLO ĮMONĖS  
 VERSLO ŽINIOS  
 VERSLO ŽINIŲ  
 VERSLO ŽMONIŲ  
 VERSLO ŽMONĖMS  
 VERSLUI PLĖTOTI  
 VERSMĖS VIDURINĖS MOKYKLOS  
 VERSTA IŠ RUSŲ KALBOS  
 VERSTIS DIDMENINE PREKYBA LIETUVOS RESPUBLIKOJE  
 VERSTIS DIDMENINE PREKYBA LIETUVOS RESPUBLIKOJE PAGAMINTAIS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS  
 VERSTIS KOMERCINE ŪKINE VEIKLA  
 VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA  
 VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS  
 VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ LIKUČIAIS  
 VERSTIS MEDICINOS PRAKTIKA  
 VERSTIS PER GALVĄ  
 VERSTIS PRIVAČIA PRAKTIKA  
 VERT PAST  
 VERTA ATIDĖTI RYTDIENAI  
 VERTA ATKREIPTI DĖMESĮ Į tai 
 VERTA DĖMESIO  
 VERTAS DĖMESIO  
 VERTI DĖMESIO  
 VERTIKALIOJE PADĖTYJE  
 VERTIMAI Į LIETUVIŲ KALBĄ  
 VERTIMAS IŠ VIENOS KALBOS Į KITĄ  
 VERTIMAS Į ANGLŲ KALBĄ  
 VERTIMAS Į LIETUVIŲ KALBĄ  
 VERTIMASIS UŽDRAUSTA KOMERCINE ŪKINE FINANSINE veikla 
 VERTIMASIS UŽDRAUSTA KOMERCINE ŪKINE VEIKLA AR VEIKLA KURIAI REIKALINGAS LEIDIMAS  
 VERTIMO IŠ VIENOS KALBOS Į KITĄ  
 VERTIMO Į LIETUVIŲ KALBĄ  
 VERTIMUS Į LIETUVIŲ KALBĄ  
 VERTIMĄ Į LIETUVIŲ KALBĄ  
 VERTINAMO OBJEKTO  
 VERTINE IŠRAIŠKA  
 VERTINGAIS PRIZAIS  
 VERTINGESNIUS DAIKTUS  
 VERTINGOS INFORMACIJOS  
 VERTINGOS INFORMACIJOS APIE ... 
 VERTINGUS DAIKTUS  
 VERTINGĄ DOVANĄ  
 VERTINGŲ DAIKTŲ  
 VERTINGŲ PATARIMŲ  
 VERTINGŲ PRIZŲ  
 VERTINGŲ RŪŠIŲ ŽUVIS BEI VANDENS BESTUBURIUS GYVŪNUS  
 VERTINIMO KOMISIJA  
 VERTINIMO KOMISIJAI  
 VERTINIMO KOMISIJOS  
 VERTINIMO KOMISIJOS NARIAI  
 VERTINIMO KOMISIJOS NARIŲ  
 VERTINIMO KOMISIJOS NARYS  
 VERTINIMO KOMISIJOS PIRMININKAS  
 VERTINIMO KRITERIJAI  
 VERTINIMO KRITERIJAIS  
 VERTINIMO KRITERIJUMI  
 VERTINIMO KRITERIJUS  
 VERTINIMO KRITERIJŲ  
 VERTINIMO METODŲ  
 VERTINIMO SISTEMA  
 VERTINIMO SISTEMĄ  
 VERTINTI JO VIDUTINĖMS KAINOMS NUSTATYTI SKELBTI IR INDEKSUOTI  
 VERTYBES BEI TIESĄ  
 VERTYBINES NUOSTATAS  
 VERTYBINES ORIENTACIJAS  
 VERTYBINIAI POPIERIAI  
 VERTYBINIAI POPIERIAI  
 VERTYBINIAI POPIERIAI IŠPERKAMI APMOKANT JŲ TURĖTOJAMS VISĄ NOMINALIĄ VERTĘ ŠIŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ PARDAVIMO AUKCIONE PRIIMAMOS KONKURENTINĖS IR NEKONKURENTINĖS PARAIŠKOS  
 VERTYBINIAIS POPIERIAIS  
 VERTYBINIAMS POPIERIAMS  
 VERTYBINIO POPIERIAUS  
 VERTYBINIS POPIERIUS  
 VERTYBINIUS POPIERIUS  
 VERTYBINIUS POPIERIUS OBLIGACIJAS  
 VERTYBINIŲ NUOSTATŲ  
 VERTYBINIŲ ORIENTACIJŲ  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ APSKAITOS  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ APYVARTA  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ APYVARTOJE  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ APYVARTOS  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽA  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽAI  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽOJE  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽOS  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽĄ  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽŲ  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ DEPOZITORIUMAS  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJOS  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJOS IR APYVARTOS  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJOS IR VIEŠOSIOS APYVARTOS  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJOS IR VIEŠOSIOS APYVARTOS BEI VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽOS  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ IR JŲ CIRKULIACIJOS APSKAITOS  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ IR JŲ CIRKULIACIJOS APSKAITOS TAISYKLES  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJA  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJA NUTARIA PATVIRTINTI  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJA ĮREGISTRAVO ... 
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJAI  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJOJE  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJOS  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJOS LEIDIMĄ  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJOS PIRMININKAS A ŠEMETA 
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJOS PIRMININKO PAVADUOTOJAS  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS PRANEŠIMAS  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJĄ  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ MONETŲ APDOVANOJIMŲ IR DOKUMENTŲ  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ MONETŲ APDOVANOJIMŲ IR DOKUMENTŲ GAMYBOS IR APYVARTOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ MONETŲ APDOVANOJIMŲ IR DOKUMENTŲ GAMYBOS IR APYVARTOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS DARBUOTOJŲ  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ PARDAVIMO  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ RINKA  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ RINKOJE  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ RINKOS  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ RINKĄ  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ RŪŠIS OBLIGACIJOS MAKSIMALI EMISIJOS APIMTIS  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ SĄSKAITAS  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ SĄSKAITOJE  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ SĄSKAITOS  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ SĄSKAITOSE  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ SĄSKAITŲ  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ VIEŠOSIOS APYVARTOS  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ VIEŠOSIOS APYVARTOS ĮSTATYMO PATAISOS  
 VERTYBINĖ ORIENTACIJA  
 VERTYBINĖS NUOSTATOS  
 VERTYBINĖS ORIENTACIJOS  
 VERTYBINĘ ORIENTACIJĄ  
 VERTYBIŲ HIERARCHIJA  
 VERTYBIŲ HIERARCHIJOS  
 VERTYBIŲ HIERARCHIJĄ  
 VERTYBIŲ PERKAINOJIMAS  
 VERTYBIŲ PERKAINOJIMO  
 VERTYBIŲ SISTEMA  
 VERTYBIŲ SISTEMOS  
 VERTYBIŲ SISTEMĄ  
 VERTYBIŲ SKALĖ  
 VERTYBIŲ SKALĖJE  
 VERTYBIŲ SKALĘ  
 VERTĖ ARBA KIEKIS  
 VERTĖ NEVIRŠIJA ... 
 VERTĖ YRA MAŽESNĖ UŽ ŠIUO METU GALIOJANTĮ minimalų deklaravimui priklausančio turto kainos dydį 
 VERTĖJAS Į LIETUVIŲ KALBĄ  
 VERTĖJŲ GRUPĖS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO  
 VERTĖS NUSTATYMO  
 VERČIA ŽMOGŲ  
 VERŠVŲ VIDURINĖS MOKYKLOS  
 VERŽIASI Į VALDŽIĄ  
 VERŽTIS DIRŽUS  
 VERŽTIS Į PRIEKĮ  
 VESTFOLDO GRAFYSTĖS  
 VESTI DERYBAS  
 VESTUVINIŲ DAINŲ  
 VESTUVINĘ SUKNELĘ  
 VESTUVINĮ ŽIEDĄ  
 VESTUVIŲ APEIGOSE  
 VESTUVIŲ DIENĄ  
 VESTUVIŲ PAPROČIAI  
 VESTUVIŲ PROGA  
 VESTUVIŲ PUOTA  
 VETERINARIJOS AKADEMIJOS  
 VETERINARIJOS AKADEMIJĄ  
 VETERINARIJOS GYDYTOJA  
 VETERINARIJOS GYDYTOJAI  
 VETERINARIJOS GYDYTOJAS  
 VETERINARIJOS GYDYTOJO  
 VETERINARIJOS GYDYTOJU  
 VETERINARIJOS GYDYTOJUI  
 VETERINARIJOS GYDYTOJĄ  
 VETERINARIJOS GYDYTOJŲ  
 VETERINARIJOS IR SANITARIJOS  
 VETERINARIJOS LIGONINĖ  
 VETERINARIJOS LIGONINĖS  
 VETERINARIJOS SPECIALISTAI  
 VETERINARIJOS SPECIALISTŲ  
 VETERINARIJOS TARNYBA  
 VETERINARIJOS TARNYBOS  
 VETERINARINE PRAKTIKA  
 VETERINARINIŲ SERTIFIKATŲ PAVYZDŽIAI  
 VETO TEISE  
 VETO TEISĖ  
 VETO TEISĖS  
 VETO TEISĘ  
 VEŽAMAS Į LIGONINĘ  
 VEŽAMAS Į LIGONINĘ MIRĖ  
 VEŽAME Į OLANDIJOS TURGUS IR AIKŠTELES  
 VEŽAME Į VOKIETIJĄ  
 VEŽANT KROVINIUS  
 VEŽANT PAVOJINGUS KROVINIUS  
 VEŽIMO TRANZITU PER LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ Į RUSIJOS FEDERACIJOS KALININGRADO SRITĮ  
 VEŽIOTI KELEIVIUS  
 VEŽTI KELEIVIUS  
 VEŽTI KELEIVIUS ARBA KROVINIUS TARPTAUTINIAIS MARŠRUTAIS  
 VEŽTI KELEIVIUS IR KROVINIUS  
 VEŽTI KELEIVIUS IR KROVINIUS LAIVAIS  
 VEŽTI KELEIVIUS TAKSI  
 VEŽTI KROVINIUS  
 VEŽTI Į LIGONINĘ  
 VEŽĖJAS TURI TEISĘ REIKALAUTI IŠ KROVINIŲ SIUNTĖJO  
 VEŽĖJO PAVADINIMAS BUVEINĖS ADRESAS  
 VEŽĖJO PAVADINIMAS IR ADRESAS  
 VGTU AGAI  
 VGTU GARBĖS DAKTARAS ALGIRDAS BRAZAUSKAS 
 VGTU GARBĖS NARYS MONSINJORAS KAZIMIERAS VASILIAUSKAS 
 VGTU MOKSLO PROREKTORIUS PROF HABIL DR R KAČIANAUSKAS 
 VGTU REKTORIUS PROF HABIL DR E K ZAVADSKAS 
 VGTU TECHNOLOGIJOS MOKSLAI  
 VI FORTAS  
 VI FORTE  
 VI FORTO  
 VI SKIRSNIS  
 VI SKYRIUS  
 VIA BALTICA  
 VIA BALTICA KELIO  
 VIA BALTICA MAGISTRALĖS  
 VIA BALTICA MAGISTRALĘ  
 VIA BALTIKA  
 VID MOKYKLA  
 VID MOKYKLOJE  
 VID MOKYKLOS  
 VIDAUS AUDITO  
 VIDAUS DEGIMO  
 VIDAUS DEGIMO VARIKLIAI  
 VIDAUS IR IŠORĖS  
 VIDAUS IR IŠORĖS DARBAMS  
 VIDAUS IR LAUKO  
 VIDAUS IR UŽSIENIO  
 VIDAUS IR UŽSIENIO POLITIKOS  
 VIDAUS IR UŽSIENIO RINKOSE  
 VIDAUS KARIUOMENĖ  
 VIDAUS KARIUOMENĖS  
 VIDAUS LIGŲ  
 VIDAUS ORGANAI  
 VIDAUS ORGANUOSE  
 VIDAUS ORGANUS  
 VIDAUS ORGANŲ  
 VIDAUS POLITIKA  
 VIDAUS POLITIKOJE  
 VIDAUS POLITIKOS  
 VIDAUS PRODUKTE  
 VIDAUS REIKALAS  
 VIDAUS REIKALUS  
 VIDAUS REIKALŲ  
 VIDAUS REIKALŲ IR KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS  
 VIDAUS REIKALŲ IR KRAŠTO APSAUGOS SISTEMŲ  
 VIDAUS REIKALŲ IR VALSTYBĖS SAUGUMO  
 VIDAUS REIKALŲ KARIUOMENĖS  
 VIDAUS REIKALŲ KRAŠTO APSAUGOS IR KRAŠTO SAUGUMO  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA JAU VEDA DERYBAS  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA KRAŠTO APSAUGOS IR CIVILINĖS SAUGOS  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA SKELBIA VALSTYBĖS ŽINIOSE  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJAI  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOJE  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DUOMENIMIS  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS EKONOMINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS GENERALINIS INSPEKTORIUS  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS IR JOS REGULIAVIMO SFERAI PRISKIRTŲ departamentų 
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS IR KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS IR LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS JURIDINIO SKYRIAUS VIRŠININKĖ  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS KULTŪROS IR SPORTO RŪMUOSE  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS LEIDIMĄ  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS MIGRACIJOS DEPARTAMENTO  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUSTATYTUS REIKALAVIMUS TAIP PAT KITUS TEISĖS AKTUS  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PAREIGŪNAI  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS POLICIJOS DEPARTAMENTO  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS POLICIJOS DEPARTAMENTO APSAUGOS POLICIJOS VALDYBOS nustatytais maršrutais 
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS POLICIJOS DEPARTAMENTO KELIŲ POLICIJOS VALDYBA  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS POLICIJOS DEPARTAMENTO VIEŠOSIOS POLICIJOS  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS POLICIJOS DEPARTAMENTO VIEŠOSIOS POLICIJOS VALDYBAI  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS POLICIJOS DEPARTAMENTO VIEŠOSIOS POLICIJOS VALDYBOS  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS SEKRETORIUS  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS SISTEMOJE  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS TARDYMO DEPARTAMENTE  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VADOVYBĖ  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VIDAUS TARNYBOS  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ŠTABO  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJĄ  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIS  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS VIDMANTAS ŽIEMELIS; JUOZAS BERNATONIS; VYTAUTAS MARKEVIČIUS; ROMASIS VAITEKŪNAS 
 VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VYTAUTO MARKEVIČIAUS; V ŽIEMELIO 
 VIDAUS REIKALŲ MINISTRO PAVADUOTOJAS  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTRO ĮSAKYMU  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTRU  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTRUI R VAITEKŪNUI; JUOZUI BERNATONIUI 
 VIDAUS REIKALŲ MINISTRĄ R VAITEKŪNĄ 
 VIDAUS REIKALŲ ORGANŲ  
 VIDAUS REIKALŲ SISTEMOJE  
 VIDAUS REIKALŲ SISTEMOS  
 VIDAUS REIKALŲ SISTEMOS PAREIGŪNAMS  
 VIDAUS REIKALŲ SISTEMĄ  
 VIDAUS REIKALŲ VALDYBOS  
 VIDAUS REIKALŲ VALSTYBĖS SAUGUMO KRAŠTO APSAUGOS BEI PROKURATŪROS SISTEMŲ  
 VIDAUS REIKALŲ VICEMINISTRAS  
 VIDAUS RINKA  
 VIDAUS RINKAI  
 VIDAUS RINKOJE  
 VIDAUS RINKOJE NESKAIČIUOJAMAS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS  
 VIDAUS RINKOS  
 VIDAUS RINKĄ  
 VIDAUS SEKRECIJOS LIAUKŲ  
 VIDAUS SKOLA  
 VIDAUS TARNYBOS  
 VIDAUS TARNYBOS DALINIŲ  
 VIDAUS TARNYBOS DALINIŲ VYRIAUSIASIS VADAS GENEROLAS  
 VIDAUS TARNYBOS IR PASIENIO POLICIJOS  
 VIDAUS TARNYBOS PADALINIŲ  
 VIDAUS TARNYBOS PAREIGŪNŲ  
 VIDAUS TELEKOMUNIKACIJŲ TARIFŲ  
 VIDAUS TVARKOS  
 VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS  
 VIDAUS TVARKĄ  
 VIDAUS VANDENS KELIŲ  
 VIDAUS VANDENS KELIŲ DIREKCIJA  
 VIDAUS VANDENS TELKINIUOSE  
 VIDAUS VANDENYSE  
 VIDAUS VANDENŲ  
 VIDAUS VANDENŲ KELIAIS  
 VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO  
 VIDAUS VARTOJIMUI  
 VIDINIAI KONFLIKTAI  
 VIDINIAI PRIEŠTARAVIMAI  
 VIDINIO BALSO  
 VIDINIO GYVENIMO  
 VIDINIO IŠGYDYMO  
 VIDINIO KIEMO  
 VIDINIO MONOLOGO  
 VIDINIO PASAULIO  
 VIDINIS BALSAS  
 VIDINIS PASAULIS  
 VIDINIŲ PRIEŠTARAVIMŲ  
 VIDINIŲ REZERVŲ  
 VIDINĖ ENERGIJA  
 VIDINĖJE ŠVARKO KIŠENĖJE  
 VIDINĖS ENERGIJOS  
 VIDINĖS KONTROLĖS  
 VIDINĖS KONTROLĖS SISTEMOS  
 VIDINĖS KONTROLĖS SISTEMĄ  
 VIDINĖS LAISVĖS  
 VIDINĮ PASAULĮ  
 VIDUJE IR IŠORĖJE  
 VIDURAMŽIŲ IR RENESANSO  
 VIDURAMŽIŲ KULTŪROS  
 VIDURINE MOKYKLA  
 VIDURINEI MOKYKLAI  
 VIDURINES MOKYKLAS  
 VIDURINIAIS AMŽIAIS  
 VIDURINIAJAI KLASEI  
 VIDURINIO IŠSILAVINIMO  
 VIDURINIO MOKSLO  
 VIDURINIO MOKSLO BAIGIMO  
 VIDURINIOJI KLASĖ  
 VIDURINIOJO GELEŽIES AMŽIAUS ANTROJOJE PUSĖJE  
 VIDURINIOJO MEDICINOS PERSONALO  
 VIDURINIOJO SLUOKSNIO  
 VIDURINIOSIOS GRANDIES  
 VIDURINIOSIOS IR SMULKIOSIOS ŠLĖKTOS  
 VIDURINIOSIOS KARTOS  
 VIDURINIOSIOS KLASĖS  
 VIDURINIŲ AMŽIŲ  
 VIDURINIŲ BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ DIPLOMŲ  
 VIDURINIŲ MOKYKLŲ  
 VIDURINIŲ MOKYKLŲ GIMNAZIJŲ  
 VIDURINIŲ MOKYKLŲ MOKSLEIVIAI  
 VIDURINIŲ MOKYKLŲ MOKSLEIVIŲ  
 VIDURINIŲ MOKYKLŲ MOKYTOJAI  
 VIDURINIŲ PROFESINIŲ AUKŠTESNIŲJŲ IR AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ MOKSLEIVIAMS STUDENTAMS  
 VIDURINYSIS SLUOKSNIS  
 VIDURINĖ AZIJA  
 VIDURINĖ MOKYKLA  
 VIDURINĖ MOKYKLA SU GIMNAZIJOS KLASĖMIS  
 VIDURINĖJE AZIJOJE  
 VIDURINĖJE MOKYKLOJE  
... VIDURINĖJE MOKYKLOJE  
 VIDURINĖJE MOKYKLOJE VYKO seminaras 
 VIDURINĖMS MOKYKLOMS  
 VIDURINĖS AZIJOS  
 VIDURINĖS AZIJOS VALSTYBIŲ  
 VIDURINĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOS  
... VIDURINĖS MOKYKLOS  
 VIDURINĖS MOKYKLOS  
 VIDURINĖS MOKYKLOS ABITURIENTĖ  
 VIDURINĖS MOKYKLOS AŠTUNTOKAS  
 VIDURINĖS MOKYKLOS DEŠIMTOKAS  
 VIDURINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA  
 VIDURINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS  
 VIDURINĖS MOKYKLOS DIREKTORĖ  
 VIDURINĖS MOKYKLOS DVYLIKTOKAS  
 VIDURINĖS MOKYKLOS LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJA  
 VIDURINĖS MOKYKLOS MOKINIAI  
 VIDURINĖS MOKYKLOS MOKINYS  
 VIDURINĖS MOKYKLOS MOKSLEIVIAI  
 VIDURINĖS MOKYKLOS MOKSLEIVIS  
 VIDURINĖS MOKYKLOS MOKSLEIVIŲ  
 VIDURINĖS MOKYKLOS MOKSLEIVĖ  
 VIDURINĖS MOKYKLOS MOKYTOJA  
 VIDURINĖS MOKYKLOS MOKYTOJA METODININKĖ  
 VIDURINĖS MOKYKLOS MOKYTOJAI  
 VIDURINĖS MOKYKLOS MOKYTOJAS  
 VIDURINĖS MOKYKLOS MOKYTOJOS  
 VIDURINĖS MOKYKLOS PEDAGOGAI  
 VIDURINĖS MOKYKLOS SALĖJE  
 VIDURINĖS MOKYKLOS VIENUOLIKTOKAS  
 VIDURINĖS MOKYKLOS VIENUOLIKTOKĖ  
 VIDURINĖSE IR AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE  
 VIDURINĖSE MOKYKLOSE  
 VIDURINĘ AZIJĄ  
 VIDURINĘ MOKYKLĄ  
 VIDURINĘ MOKYKLĄ BAIGĖ ... 
 VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ  
 VIDURINĮ IŠSIMOKSLINIMĄ  
 VIDURINĮ MOKSLĄ  
 VIDURIO BEI RYTŲ EUROPOS  
 VIDURIO EUROPAI  
 VIDURIO EUROPOJE  
 VIDURIO EUROPOS  
 VIDURIO EUROPOS IR RYTŲ KRAŠTŲ LIETUVIŲ  
 VIDURIO EUROPOS LAISVOSIOS PREKYBOS SUTARTIES  
 VIDURIO EUROPOS VALSTYBIŲ  
 VIDURIO EUROPOS ŠALIŲ  
 VIDURIO EUROPOS ŠALYS  
 VIDURIO EUROPOS ŠALYSE  
 VIDURIO IR RYTŲ EUROPAI  
 VIDURIO IR RYTŲ EUROPOJE  
 VIDURIO IR RYTŲ EUROPOS  
 VIDURIO IR RYTŲ EUROPOS VALSTYBES  
 VIDURIO IR RYTŲ EUROPOS VALSTYBIŲ  
 VIDURIO IR RYTŲ EUROPOS VALSTYBĖMS  
 VIDURIO IR RYTŲ EUROPOS ŠALIMS  
 VIDURIO IR RYTŲ EUROPOS ŠALIS  
 VIDURIO IR RYTŲ EUROPOS ŠALIŲ  
 VIDURIO IR RYTŲ EUROPOS ŠALYS  
 VIDURIO IR RYTŲ EUROPOS ŠALYSE  
 VIDURIO KELIO  
 VIDURIO LIETUVOJE  
 VIDURIO LIETUVOS  
 VIDURIO PUOLĖJA IRENA BARANAUSKAITĖ 
 VIDURIO PUOLĖJAI  
 VIDURIO PUOLĖJAS GINTARAS EINIKIS; GRIGORIJUS CHIŽNIAKAS; EURELIJUS ŽUKAUSKAS; ARVYDAS SABONIS 
 VIDURIO PUOLĖJO  
 VIDURIO PUOLĖJU  
 VIDURIO PUOLĖJUI  
 VIDURIO PUOLĖJUS  
 VIDURIO PUOLĖJĄ  
 VIDURIO PUOLĖJŲ  
 VIDURIO RYTUOSE  
 VIDURIO VAKARŲ  
 VIDURIO VAKARŲ REGIONO  
 VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS  
 VIDURIŲ UŽKIETĖJIMĄ  
 VIDURIŲ ŠILTINĖ  
 VIDURIŲ ŠILTINĖS  
 VIDURY BALTOS DIENOS  
 VIDURY DIENOS užpulti 
 VIDURY KAMBARIO stovėjo 
sustojo; stovi VIDURY KELIO  
sustojo; stovėjo VIDURY KIEMO  
 VIDURY LAUKO stovi 
sustojo VIDURY LAUKŲ  
 VIDURY NAKTIES  
 VIDURŽEMIO JŪROJE  
 VIDURŽEMIO JŪROS  
 VIDURŽEMIO JŪROS BASEINO  
 VIDURŽEMIO JŪROS PAKRANTĖJE  
 VIDURŽEMIO JŪROS PAKRANTĖS  
 VIDURŽEMIO JŪROS PAKRANTĖSE  
 VIDURŽEMIO JŪROS PAKRANČIŲ  
 VIDURŽEMIO JŪROS REGIONO  
 VIDUTINES PAJAMAS  
 VIDUTINES RINKOS KAINAS  
 VIDUTINES ŠEIMOS VIENIŠO ASMENS PAJAMAS  
 VIDUTINIAIS DUOMENIMIS  
 VIDUTINIAM DARBO UŽMOKESČIUI  
 VIDUTINIAM VERSLUI  
 VIDUTINIO AMŽIAUS  
 VIDUTINIO AMŽIAUS VYRAS  
 VIDUTINIO AMŽIAUS VYRIŠKIS  
 VIDUTINIO ANKSTYVUMO  
 VIDUTINIO ANKSTYVUMO VEISLĖ SUKURTA LIETUVOS ŽEMDIRBYSTĖS INSTITUTO VOKĖS FILIALE  
 VIDUTINIO AUGUMO  
 VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO  
 VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO DYDŽIO KOMPENSACIJA  
 VIDUTINIO DIDUMO  
 VIDUTINIO DYDŽIO  
 VIDUTINIO GILUMO  
 VIDUTINIO ILGUMO  
 VIDUTINIO KARŠTUMO ORKAITĖJE  
 VIDUTINIO LYGIO  
 VIDUTINIO NUOTOLIO  
 VIDUTINIO RYŠKUMO  
 VIDUTINIO STAMBUMO  
 VIDUTINIO STIPRUMO  
 VIDUTINIO STORUMO  
 VIDUTINIO SUNKUMO  
 VIDUTINIO TANKUMO  
 VIDUTINIO TANKUMO ŠAKOS SU LIEMENIU SUAUGUSIOS TVIRTAI  
 VIDUTINIO VERSLO  
 VIDUTINIO VĖLYVUMO  
 VIDUTINIO ŪGIO  
 VIDUTINIS ATLYGINIMAS  
 VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS  
 VIDUTINIS GIRTUMO LAIPSNIS  
 VIDUTINIS GREITIS  
 VIDUTINIS MĖNESINIS ATLYGINIMAS  
 VIDUTINIS MĖNESINIS BRUTO DARBO UŽMOKESTIS  
 VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS  
 VIDUTINIS MĖNESIO ATLYGINIMAS  
 VIDUTINIS MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS  
 VIDUTINIS TANKIS  
 VIDUTINIS UŽDARBIS  
 VIDUTINIS VERSLAS  
 VIDUTINIS ŪKIO DYDIS  
 VIDUTINIUS PATENTO MOKESČIO PAGAL VEIKLOS RŪŠIS  
 VIDUTINIŠKAI PER DIENĄ  
 VIDUTINIŠKAI PER METUS  
 VIDUTINIŠKAI PER MĖNESĮ  
 VIDUTINIŲ DARBO UŽMOKESČIŲ  
 VIDUTINIŲ GABUMŲ  
 VIDUTINIŲ IR TOLIMŲ NUOTOLIŲ  
 VIDUTINIŲ MĖNESINIŲ DARBO UŽMOKESČIŲ  
 VIDUTINIŲ MĖNESINIŲ DARBO UŽMOKESČIŲ DYDŽIO  
 VIDUTINIŲ MĖNESINIŲ DARBO UŽMOKESČIŲ DYDŽIO IŠEITINĖ PAŠALPA  
 VIDUTINIŲ MĖNESINIŲ DRAUDŽIAMŲJŲ PAJAMŲ  
 VIDUTINIŲ PLATUMŲ  
 VIDUTINIŲ RINKOS KAINŲ NUSTATYMO  
 VIDUTINĖ GYVENIMO TRUKMĖ  
 VIDUTINĖ KAINA  
 VIDUTINĖ NEDIRBANČIO PENSININKO SENATVĖS PENSIJA  
 VIDUTINĖ ORO TEMPERATŪRA  
 VIDUTINĖ PALŪKANŲ NORMA  
 VIDUTINĖ PAROS TEMPERATŪRA  
 VIDUTINĖ PENSIJA  
 VIDUTINĖ RINKOS KAINA  
 VIDUTINĖ RINKOS KAINA AR LĖŠŲ SUMA  
 VIDUTINĖ RINKOS KAINA DIDINAMA  
 VIDUTINĖ RINKOS KAINA YRA DIDESNĖ NEGU ... 
 VIDUTINĖ RINKOS KAINA YRA MAŽESNĖ NEGU ... 
 VIDUTINĖ SENATVĖS PENSIJA  
 VIDUTINĖ TEMPERATŪRA  
 VIDUTINĖMS ĮMONĖMS  
 VIDUTINĖS GYVENIMO TRUKMĖS  
 VIDUTINĖS KAINOS  
 VIDUTINĖS KLASĖS  
 VIDUTINĖS MĖNESINĖS DRAUDŽIAMOSIOS PAJAMOS  
 VIDUTINĖS RINKOS KAINOS  
 VIDUTINĖS RINKOS KAINOS APSKAIČIUOJAMOS SUMAŽINANT naujos transporto priemonės kainą 
 VIDUTINĖS TRUKMĖS  
 VIDUTINĖS TRUKMĖS SKOLINIMOSI UŽSIENYJE POLITIKOS KRYPTIS  
 VIDUTINĖS TRUKMĖS SKOLINIMOSI UŽSIENYJE POLITIKOS KRYPČIŲ  
 VIDUTINĖS VALANDOS KAINOS  
 VIDUTINĖS ŠEIMOS PAJAMOS PER MĖNESĮ  
 VIDUTINĘ RINKOS KAINĄ  
 VIDUTINĮ ATLYGINIMĄ  
 VIDUTINĮ DARBO UŽMOKESTĮ  
 VIDUTINĮ VERSLĄ  
 VIEN PER PIRMĄJĮ ŠIŲ METŲ PUSMETĮ  
 VIEN SAVO JĖGOMIS  
 VIEN TIK FAKTAI  
 VIEN ŠIAIS METAIS  
 VIENA AKIMI dirstelėti; mato; žiūri; žvilgtelėti 
 VIENA AR KITA FORMA  
 VIENA AR KITA KRYPTIMI  
 VIENA AUSIMI girdėjo 
 VIENA BĖDA NE BĖDA  
 VIENA DALIS  
 VIENA DIDŽIAUSIŲ bėdų; blogybių; kliūčių; nelaimių; problemų; vertybių 
 VIENA DIDŽIAUSIŲ LIETUVOS alaus daryklų 
 VIENA DIDŽIAUSIŲ LIETUVOS PIENO PERDIRBIMO ĮMONIŲ  
 VIENA DIDŽIAUSIŲ PASAULYJE audito bendrovių 
 VIENA DIDŽIAUSIŲ ŠALIES ... 
 VIENA DIENA  
 VIENA EILE  
 VIENA GRUPĖ  
 VIENA IŠ DAUGELIO  
 VIENA IŠ GALIMYBIŲ  
 VIENA IŠ NEDAUGELIO  
 VIENA IŠ PAGRINDINIŲ PRIEŽASČIŲ  
 VIENA IŠ PRIELAIDŲ  
 VIENA IŠ PRIEŽASČIŲ  
 VIENA IŠ PRIEŽASČIŲ KODĖL ... 
 VIENA IŠ SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ  
 VIENA IŠ VERSIJŲ  
likau VIENA KAIP PIRŠTAS  
 VIENA KARTA  
teikti VIENA KITAI PAGALBĄ  
 VIENA KITOS ATŽVILGIU  
 VIENA KOJA stovi; grabe; kape 
veikia VIENA KRYPTIMI  
 VIENA MERGAITĖ  
 VIENA MERGINA  
 VIENA MINTIS  
 VIENA MOTERIS  
 VIENA MOTERIŠKĖ  
 VIENA PAGRINDINIŲ PROBLEMŲ  
 VIENA PRIEŽASČIŲ  
 VIENA PUSĖ  
 VIENA RANKA duoda; apkabino 
 VIENA SVARBIAUSIŲ PROBLEMŲ  
 VIENA TEMA  
 VIENA TRANSPORTO PRIEMONE  
 VIENA VALANDA atgal 
 VIENA VALANDA Į PRIEKĮ  
 VIENA ŠEIMA  
 VIENAI AKCIJAI  
 VIENAI AR KITAI GRUPEI  
 VIENAI AR KITAI SRIČIAI  
 VIENAI DARBO VIETAI  
 VIENAI DIENAI  
 VIENAI GRUPEI  
 VIENAI IŠ TŲ ĮMONIŲ  
 VIENAI IŠ ŠALIŲ  
 VIENAI KARVEI  
 VIENAI MOTERIAI  
 VIENAI NAKČIAI  
 VIENAI PARAI  
 VIENAI ŠEIMAI  
 VIENAIS ATVEJAIS  
 VIENAIS METAIS  
 VIENAM AR KELIEMS ASMENIMS  
 VIENAM ASMENIUI  
 VIENAM BUVUSIAM SAVININKUI  
 VIENAM DARBUOTOJUI  
 VIENAM GALE KABLYS  
 VIENAM GYVENTOJUI  
 VIENAM GYVENTOJUI TENKA ... 
 VIENAM HEKTARUI  
 VIENAM IŠ TĖVŲ  
 VIENAM KILOGRAMUI  
 VIENAM LIGONIUI  
 VIENAM MĖNESIUI  
 VIENAM NAMŲ ŪKIO NARIUI  
 VIENAM SEIMO NARIUI  
 VIENAM SKOLININKUI  
 VIENAM STUDENTUI  
 VIENAM TIKSLUI  
 VIENAM VAIKUI  
 VIENAM VAKARUI  
 VIENAM ŠEIMOS NARIUI  
 VIENAM ŠEIMOS NARIUI PER MĖNESĮ  
 VIENAM ŽMOGUI  
 VIENAME ASMENYJE  
 VIENAME BUTE  
 VIENAME GALE  
 VIENAME GALE KABLYS  
 VIENAME HEKTARE  
 VIENAME INTERVIU  
 VIENAME KAIME  
 VIENAME KAMBARYJE  
 VIENAME KAUNO bare; bute 
 VIENAME KORPUSE  
 VIENAME KVADRATINIAME KILOMETRE  
 VIENAME KVADRATINIAME METRE  
 VIENAME LAIŠKE  
 VIENAME MIESTE  
 VIENAME NAME  
 VIENAME STRAIPSNYJE  
 VIENAME VILNIAUS bute 
 VIENAREIKŠMIO ATSAKYMO  
 VIENARŪŠIŲ SAKINIO DALIŲ  
 VIENAS ASMUO  
 VIENAS BERNIUKAS  
 VIENAS DALYKAS  
 VIENAS DEPUTATAS  
 VIENAS DIEVAS TEŽINO  
 VIENAS GERIAUSIŲ VISŲ LAIKŲ LIETUVOS krepšininkų; lenktynininkų; futbolininkų 
 VIENAS IŠ BŪDŲ  
 VIENAS IŠ DAUGELIO  
 VIENAS IŠ JO PAVADUOTOJŲ  
 VIENAS IŠ NEDAUGELIO  
 VIENAS IŠ SUTUOKTINIŲ YRA VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES O ANTRASIS KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PILIETIS IR VIENAS IŠ JŲ GYVENA VIENOS ŠALIES O ANTRASIS KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 VIENAS IŠ TĖVŲ  
 VIENAS IŠ TĖVŲ AR SENELIŲ YRA LIETUVIAI  
 VIENAS IŠ TĖVŲ ĮTĖVIŲ GLOBĖJŲ  
 VIENAS JAUNUOLIS  
 VIENAS JUOKAS  
 VIENAS KAREIVIS  
paspaudė VIENAS KITAM RANKAS  
žiūri; žvelgė VIENAS KITAM Į AKIS  
kibo VIENAS KITAM Į ATLAPUS  
 VIENAS KITO ATŽVILGIU  
 VIENAS KLAUSIMAS  
 VIENAS KOMPIUTERIS  
 VIENAS KONSERVATORIŲ LYDERIŲ ANDRIUS KUBILIUS 
 VIENAS KVADRATINIS METRAS  
 VIENAS KŪNAS IR VIENA DVASIA  
 VIENAS LAUKE NE KARYS  
 VIENAS LITAS  
 VIENAS MALONUMAS  
 VIENAS MANO BIČIULIS  
 VIENAS MANO PAŽĮSTAMAS  
 VIENAS MOKINYS  
 VIENAS PAREIGŪNAS  
 VIENAS PASKUTINIŲJŲ  
 VIENAS PAŽĮSTAMAS  
 VIENAS SEIMO NARYS  
 VIENAS SVARBIAUSIŲ DALYKŲ  
 VIENAS SVARBIAUSIŲ UŽDAVINIŲ  
 VIENAS SVARBIAUSIŲ VEIKSNIŲ  
 VIENAS UŽPUOLIKAS  
 VIENAS VADOVŲ  
 VIENAS VAIKAS  
 VIENAS VAIKINAS  
 VIENAS VYRAS  
 VIENAS VYRIŠKIS  
 VIENAS YRA VIENOS O ANTRASIS KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PILIETIS  
 VIENAS ŽINGSNIS  
 VIENAS ŽMOGUS  
 VIENAS ŽODIS  
 VIENAS ŽYMIAUSIŲ LIETUVOS dvasininkų; politikų 
pirmininku VIENBALSIAI IŠRINKTAS ... 
 VIENERI METAI  
 VIENERIAS RUNGTYNES  
 VIENERIEMS METAMS  
 VIENERIEMS METAMS IR ŠEŠIEMS MĖNESIAMS  
nuteistam VIENERIEMS METAMS ŠEŠIEMS MĖNESIAMS NUO LIKUSIOS BAUSMĖS ATLEISTI LYGTINAI PASKIRIANT VIENERIŲ METŲ BANDOMĄJĮ LAIKĄ  
 VIENERIUS METUS  
nuteistas VIENERIUS METUS KALĖTI  
 VIENERIŲ METUKŲ  
 VIENERIŲ METŲ  
 VIENERIŲ METŲ DARBO STAŽĄ PAGAL SPECIALYBĘ  
 VIENERIŲ METŲ IR TRIJŲ MĖNESIŲ  
 VIENERIŲ METŲ LAIKOTARPIUI  
 VIENERIŲ METŲ LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĘ  
 VIENERIŲ METŲ SUKAKTĮ  
 VIENERIŲ METŲ TRUKMĖS  
 VIENGUNGIŲ MELODIJOS  
 VIENI JUOKAI  
palinkėkite VIENI KITIEMS RAMYBĖS  
spaudė VIENI KITIEMS RANKAS  
 VIENI NIEKAI  
gali palaikyti VIENI SU KITAIS TIESIOGINĮ RYŠĮ  
 VIENI ŽMONĖS  
 VIENIEMS METAMS  
 VIENINGOS EUROPOS  
 VIENINTELIO ĮVARČIO AUTORIUS  
 VIENINTELIO ŠALTINIO  
 VIENINTELIS BŪDAS  
 VIENINTELIS DALYKAS  
 VIENINTELIS IŠSIGELBĖJIMAS  
 VIENINTELIS KELIAS  
 VIENINTELIS LIETUVOJE  
 VIENINTELĖ GALIMYBĖ  
 VIENINTELĖ IŠEITIS  
 VIENINTELĖ IŠIMTIS  
 VIENINTELĖ LIETUVOJE organizacija; gamina ... 
 VIENINTELĖ MOTERIS  
 VIENINTELĖ PAGUODA  
 VIENINTELĖ SĄLYGA  
 VIENINTELĖ VIETA  
 VIENINTELĖ VILTIS  
 VIENINTELĮ KARTĄ  
 VIENINTELĮ TIKRĄJĮ DIEVĄ  
 VIENINTELĮ TRITAŠKĮ  
 VIENINTELĮ ĮVARTĮ  
 VIENIŠA MOTINA  
 VIENIŠIEMS ŽMONĖMS  
 VIENIŠO ŽMOGAUS  
 VIENIŠOMS MOTINOMS  
 VIENIŠOS MOTINOS  
 VIENIŠŲ MOTINŲ  
 VIENIŠŲ ŠIRDŽIŲ KERTELĖ  
 VIENKARTINES PAŠALPAS  
 VIENKARTINIAI ŠVIRKŠTAI  
 VIENKARTINIS RAŠTIŠKAS ĮSIPAREIGOJIMAS  
 VIENKARTINIUS LEIDIMUS  
 VIENKARTINIŲ PAŠALPŲ  
 VIENKARTINIŲ ŠVIRKŠTŲ  
 VIENKARTINĖ KOMPENSACIJA  
 VIENKARTINĖ PAŠALPA  
 VIENKARTINĖ PAŠALPA GIMUS KŪDIKIUI  
 VIENKARTINĖS KOMPENSACIJOS  
 VIENKARTINĖS PAŠALPOS  
 VIENKARTINĘ PAŠALPĄ  
 VIENMANDATĖJE APYGARDOJE  
 VIENMANDATĖJE RINKIMŲ APYGARDOJE  
 VIENMANDATĖSE APYGARDOSE  
 VIENMANDATĖSE RINKIMŲ APYGARDOSE  
 VIENMANDAČIŲ APYGARDŲ  
 VIENMANDAČIŲ RINKIMŲ APYGARDŲ  
 VIENMANDAČIŲ RINKIMŲ APYGARDŲ KOMISIJŲ BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLUS  
 VIENO AR KITO DALYKO  
 VIENO ASMENS  
 VIENO AUKŠTO  
 VIENO BALSO PERSVARA  
 VIENO DALYKO  
 VIENO HEKTARO  
 VIENO IŠ SUTUOKTINIŲ  
 VIENO IŠ TĖVŲ  
 VIENO KAMBARIO  
 VIENO KAMBARIO BUTAS  
 VIENO KAMBARIO BUTE  
 VIENO KAMBARIO BUTĄ  
 VIENO KILOMETRO  
 VIENO KUBINIO METRO  
 VIENO KVADRATINIO METRO  
 VIENO LITO  
 VIENO MODELIO  
 VIENO MĖNESINIO ATLYGINIMO DYDŽIO PREMIJĄ  
 VIENO MĖNESIO  
 VIENO MĖNESIO ATLYGINIMO DYDŽIO PREMIJĄ  
 VIENO NAMŲ ŪKIO  
 VIENO PAVADINIMO  
 VIENO PAVEIKSLO  
 VIENO RATO  
 VIENO SAKINIO  
 VIENO TIKSLO  
 VIENO TIPO  
 VIENO VAIKO  
 VIENO VARIANTO  
 VIENO ŪKININKO  
 VIENO ŽMOGAUS  
 VIENODAS GALIMYBES  
 VIENODAS TEISES  
 VIENODI KVADRATAI  
 VIENODO DIDUMO  
 VIENODO DYDŽIO  
 VIENODO PAJĖGUMO  
 VIENODOMIS SĄLYGOMIS  
 VIENODĄ BALŲ SKAIČIŲ  
 VIENODŲ KVADRATŲ  
 VIENOJ PUSĖJ  
 VIENOJ RANKOJ  
 VIENOJ VIETOJ  
 VIENOJE AR KITOJE SITUACIJOJE  
 VIENOJE BARIKADŲ PUSĖJE  
 VIENOJE EILUTĖJE  
 VIENOJE EILĖJE  
 VIENOJE GRETOJE  
 VIENOJE IŠ LIETUVOS BANKŲ ĮSTAIGŲ  
 VIENOJE KAMEROJE  
 VIENOJE KAUNO kavinėje; mokykloje 
 VIENOJE KLASĖJE  
 VIENOJE KNYGOJE  
 VIENOJE KOMANDOJE  
 VIENOJE LINIJOJE  
 VIENOJE LOVOJE  
 VIENOJE PALATOJE  
 VIENOJE PATALPOJE  
 VIENOJE PUSĖJE  
 VIENOJE RANKOJE  
 VIENOJE SOSTINĖS parduotuvių; bendrovėje; sankryžoje 
 VIENOJE TELEVIZIJOS LAIDOJE  
 VIENOJE VALSTYBĖJE  
 VIENOJE VIETOJE  
 VIENOJE ĮMONĖJE  
 VIENOJE ŠALYJE  
 VIENOKIA AR KITOKIA FORMA  
 VIENOKIO AR KITOKIO POBŪDŽIO  
 VIENOKIU AR KITOKIU BŪDU  
 VIENOKIU AR KITOKIU PAVIDALU  
 VIENOKIUS AR KITOKIUS SPRENDIMUS  
 VIENOKĮ AR KITOKĮ SPRENDIMĄ  
 VIENOMIS KOJINĖMIS  
 VIENOS AR KITOS GRUPĖS  
 VIENOS AR KITOS POLITINĖS JĖGOS  
 VIENOS AR KITOS RŪŠIES  
 VIENOS AR KITOS ŠALIES  
 VIENOS AUSTRIJA MEMPHIS  
 VIENOS DALIES  
 VIENOS DIDŽIAUSIŲ Lietuvos ...; šalies ... 
 VIENOS DIDŽIAUSIŲ LIETUVOJE ... 
 VIENOS DIDŽIAUSIŲ LIETUVOS ALAUS DARYKLŲ  
 VIENOS DIENOS  
 VIENOS FIRMOS  
 VIENOS GRUPĖS  
 VIENOS IŠ SUSITARIANČIŲ ŠALIŲ  
 VIENOS IŠ SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ pilietis 
 VIENOS IŠ SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ TERITORIJOJE  
 VIENOS IŠ ŠALIŲ  
 VIENOS KRAUJAS  
 VIENOS KRYPTIES  
 VIENOS LYTIES  
 VIENOS MOKYKLOS  
 VIENOS MOTERS  
 VIENOS NAKTIES  
 VIENOS PARTIJOS  
 VIENOS PIRMŲJŲ  
 VIENOS PUSĖS  
 VIENOS RAPIDAS  
 VIENOS RŪŠIES  
 VIENOS SAVAITĖS  
 VIENOS SPALVOS  
 VIENOS SUSITARIANČIOS ŠALIES PASKIRTAJAI AVIAKOMPANIJAI  
 VIENOS SUSITARIANČIOS ŠALIES PASKIRTOJI AVIAKOMPANIJA  
 VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES  
 VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES INVESTITORIAUS KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES INVESTITORIŲ INVESTICIJOMS  
 VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PILIEČIAI KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 VIENOS TAUTOS  
 VIENOS VALANDOS  
 VIENOS VALANDOS TRUKMĖS  
 VIENOS VALSTYBĖS  
 VIENOS ĮMONĖS  
 VIENOS ŠALIES  
 VIENOS ŠEIMOS  
 VIENOSE RANKOSE  
 VIENOVĖS IDĖJA  
 VIENTISO TECHNOLOGINIO KOMPLEKTO LINIJOS  
 VIENU AR KITU ASPEKTU  
 VIENU AR KITU ATVEJU  
 VIENU AR KITU BŪDU  
 VIENU AR KITU KLAUSIMU  
 VIENU ATSIKVĖPIMU  
 VIENU ATVEJU  
 VIENU BALSU  
 VIENU GALU  
 VIENU IR TUO PAČIU METU  
 VIENU KARTU  
 VIENU LAIKU  
 VIENU LITRU  
 VIENU MAUKU  
 VIENU METU  
 VIENU MOSTU  
 VIENU PRISĖDIMU  
 VIENU PROCENTU  
 VIENU RATU  
 VIENU SAKINIU  
 VIENU SMŪGIU  
 VIENU SYKIU  
 VIENU TAŠKU  
 VIENU TIESIOGINIU SANDORIU  
 VIENU TREČDALIU  
 VIENU ŠŪVIU  
 VIENU ŠŪVIU NUŠAUTI DU ZUIKIUS  
 VIENU ŽODŽIU  
 VIENUOLIAI IR VIENUOLĖS  
 VIENUOLIKA METŲ  
 VIENUOLIKAI METŲ SU TURTO KONFISKAVIMU  
 VIENUOLIKOS METŲ  
 VIENUOLIKTOJE KLASĖJE  
 VIENUOLINIO GYVENIMO  
 VIENUOLIŠKOJO GYVENIMO  
 VIENUOLIŲ IR PASAULIEČIŲ  
 VIENUS METUS  
 VIENYBĖ LIETUVNINKŲ  
 VIENYBĖJE SU KRISTUMI  
 VIENYBĖS AIKŠTĖJE  
 VIENYBĖS IR SANTARVĖS  
 VIENYBĘ SU DIEVU  
 VIENYBĘ SU KRISTUMI  
 VIENĄ AKIMIRKĄ  
primerkė; užmerkė VIENĄ AKĮ  
 VIENĄ DALYKĄ  
 VIENĄ DEGTUKĄ  
 VIENĄ DIENĄ  
 VIENĄ EGZEMPLIORIŲ  
 VIENĄ GRAŽIĄ pavasario dieną; naktį; vasaros dieną 
 VIENĄ GRAŽIĄ DIENĄ  
 VIENĄ IR TĄ PATĮ klausimą; žodį 
 VIENĄ IR TĄ PATĮ ASMENĮ  
 VIENĄ IŠ DAUGELIO  
kaip VIENĄ IŠ GALIMŲ variantų 
 VIENĄ KAMBARĮ  
 VIENĄ KARTĄ  
 VIENĄ KARTĄ PER METUS  
 VIENĄ KARTĄ PER MĖNESĮ  
 VIENĄ KARTĄ PER SAVAITĘ  
 VIENĄ KARTĄ VISIEMS LAIKAMS  
 VIENĄ KITĄ KARTĄ  
 VIENĄ KITĄ LITĄ  
 VIENĄ KOJĄ  
 VIENĄ LITĄ  
 VIENĄ MINUTĘ  
 VIENĄ MĖNESĮ  
 VIENĄ NAKTĮ  
 VIENĄ PAGRINDINIŲ VAIDMENŲ  
 VIENĄ PAVAKARĘ  
 VIENĄ POPIETĘ  
 VIENĄ RANKĄ  
 VIENĄ RYTĄ  
 VIENĄ SAVAITĘ  
 VIENĄ SEKMADIENĮ  
 VIENĄ SYKĮ  
 VIENĄ VAIKĄ  
 VIENĄ VAKARĄ  
 VIENĄ VALANDĄ  
 VIENĄ VALGOMĄJĮ ŠAUKŠTĄ MIŠINIO UŽPILTI STIKLINE VERDANČIO VANDENS  
 VIENĄ VASARĄ  
 VIENĄ ĮVARTĮ  
 VIENĄ ŽMOGŲ  
 VIENĄ ŽODĮ  
 VIENŲ METŲ  
 VIETA DATA METAI MĖNUO DIENA VALANDA  
 VIETA IR DATA  
 VIETA IR LAIKAS  
 VIETA IR VAIDMUO  
 VIETA KOMANDA PERGALĖS PRALAIMĖJIMAI  
 VIETAI IR DIRVAI  
direktoriaus VIETAI UŽIMTI  
prizines VIETAS UŽĖMĖ ... 
 VIETINEI RINKAI  
 VIETINEI VALDŽIAI  
 VIETINES RINKLIAVAS  
 VIETINES ŽALIAVAS  
 VIETINIAI GYVENTOJAI  
 VIETINIAI KAIMO IR VIENKIEMIŲ GYVENTOJAI GYVENANTYS NE TOLIAU KAIP UŽ KILOMETRO NUO VANDENS TELKINIO  
 VIETINIAI POKALBIAI PIKO METU  
 VIETINIAI ŽMONĖS  
 VIETINIAIS MARŠRUTAIS  
 VIETINIAM ŪKIUI  
 VIETINIAMS GYVENTOJAMS  
 VIETINIAMS KAIMO GYVENTOJAMS GYVENANTIEMS NE TOLIAU KAIP UŽ KILOMETRO NUO VANDENS TELKINIO  
 VIETINIO IR TARPTAUTINIO SUSISIEKIMO TRAUKINIAIS  
 VIETINIO IR TOLIMOJO SUSISIEKIMO AUTOBUSAIS VIETINIO SUSISIEKIMO TRAUKINIAIS SĖDIMUOSE VAGONUOSE  
 VIETINIO KURO  
 VIETINIO MIESTO AUTOBUSAIS IR TROLEIBUSAIS  
 VIETINIO SUSISIEKIMO  
 VIETINIO SUSISIEKIMO AUTOBUSAIS IR TROLEIBUSAIS  
 VIETINIO SUSISIEKIMO MIESTO KELEIVINIU TRANSPORTU  
 VIETINIO SUSISIEKIMO TRAUKINIAIS  
 VIETINIS GYVENTOJAS  
 VIETINIUS GYVENTOJUS  
 VIETINIŲ BAŽNYČIŲ  
 VIETINIŲ GYVENTOJŲ  
 VIETINIŲ KELIŲ  
 VIETINIŲ POKALBIŲ  
 VIETINIŲ POKALBIŲ TARIFUS  
 VIETINIŲ RINKLIAVŲ  
 VIETINIŲ ŽMONIŲ  
 VIETINĖ VALDŽIA  
 VIETINĖJE RINKOJE  
 VIETINĖJE RINKTINĖJE  
 VIETINĖJE SPAUDOJE  
 VIETINĖMS BAŽNYČIOMS  
 VIETINĖS BAŽNYČIOS  
 VIETINĖS GAMYBOS  
 VIETINĖS KILMĖS  
 VIETINĖS LIAUDIES DEPUTATŲ TARYBOS  
 VIETINĖS REIKŠMĖS  
 VIETINĖS REIKŠMĖS URBANISTIKOS PAMINKLŲ  
 VIETINĖS RINKLIAVOS  
 VIETINĖS RINKTINĖS  
 VIETINĖS RINKTINĖS KARIAI  
 VIETINĖS RINKTINĖS KARIŲ  
 VIETINĖS SPAUDOS SKILTYSE  
 VIETINĖS VALDŽIOS  
 VIETINĖSE BAŽNYČIOSE  
 VIETINĘ RINKLIAVĄ  
 VIETINĘ RINKTINĘ  
 VIETINĮ KURĄ  
 VIETOJ ATSAKYMO  
 VIETOJ EPILOGO  
 VIETOJ JŲ GALI PAPILDOMAI SKIRTI KOMISIJOS NARIAIS  
 VIETOJ PASTRAIPOS ... 
 VIETOJ ŽODŽIO ... 
 VIETOJ ŽODŽIŲ ... 
darbo VIETOMS UŽIMTI  
 VIETOS BENDRUOMENĖJE  
 VIETOS GYVENTOJAI  
 VIETOS GYVENTOJAMS  
 VIETOS GYVENTOJUS  
 VIETOS GYVENTOJŲ  
 VIETOS IR LAIKO  
 VIETOS IR PREKĖS APRAŠYMAS  
 VIETOS IR UŽSIENIO  
 VIETOS IR VAIDMENS  
 VIETOS LAIKU  
 VIETOS LIETUVIŲ  
 VIETOS MOKESČIO ADMINISTRATORIAUS  
 VIETOS MOKESČIO ADMINISTRATORIUI  
 VIETOS MOKESČIO ADMINISTRATORIUS  
 VIETOS MOKESČIO ADMINISTRATORIUS TURI TEISĘ  
 VIETOS MOKESČIŲ ADMINISTRATORIUI  
 VIETOS ORDINARAS  
 VIETOS ORDINARO  
 VIETOS PARINKIMO  
kovos dėl VIETOS PO SAULE  
 VIETOS RINKOJE  
 VIETOS SAVIVALDA  
 VIETOS SAVIVALDOS  
 VIETOS SAVIVALDOS INSTITUCIJOMS  
 VIETOS SAVIVALDOS INSTITUCIJOS  
 VIETOS SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ  
 VIETOS SAVIVALDOS VYKDOMOJI INSTITUCIJA  
 VIETOS SAVIVALDOS VYKDOMOSIOMS INSTITUCIJOMS  
 VIETOS SAVIVALDOS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS  
 VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYME  
 VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMĄ  
 VIETOS SAVIVALDYBIŲ  
 VIETOS SAVIVALDYBIŲ PARAMOS GYVENAMIESIEMS NAMAMS BUTAMS STATYTI ARBA PIRKTI  
 VIETOS SAVIVALDYBIŲ REGULIAVIMO SFERAI  
 VIETOS SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ PAREIGŪNŲ VEIKLAI TIRTI  
 VIETOS SAVIVALDYBĖ  
 VIETOS SAVIVALDYBĖMS  
 VIETOS SAVIVALDYBĖS  
 VIETOS SPAUDOJE  
 VIETOS VALDŽIA  
 VIETOS VALDŽIAI  
 VIETOS VALDŽIOS  
 VIETOS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ TEISĖ  
 VIETOS ŽMONIŲ  
 VIETĄ IR BŪDĄ AR KITUS DUOMENIS  
 VIETĄ IR DATĄ  
 VIETĄ IR LAIKĄ  
 VIETĄ IR PAGRINDINIUS DUOMENIS  
 VIETĄ IR REIKŠMĘ  
 VIETĄ IR VAIDMENĮ  
užėmė ... VIETĄ TARP ... komandų 
aukščiausią VIETĄ UŽIMA ... 
... VIETĄ UŽĖMĖ  
antrąją; trečiąją VIETĄ UŽĖMĖ ... 
... VIETŲ PARLAMENTE  
 VIETŲ SKAIČIUS  
 VIETŲ SKAIČIUS DUOMENYS APIE markiravimą 
 VIETŲ SKAIČIUS IR RŪŠIS  
 VIETŲ SKAIČIŲ  
 VIEVIO PAUKŠTYNAS  
 VIEŠAI GINS DAKTARO DISERTACIJĄ  
 VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI  
 VIEŠAJAI NUOMONEI  
 VIEŠAJAI TVARKAI  
 VIEŠAJAI TVARKAI IR VISUOMENĖS APSAUGAI  
 VIEŠAJAI ĮSTAIGAI  
 VIEŠAJAME GYVENIME  
 VIEŠAJAME TRANSPORTE  
 VIEŠAM NAUDOJIMUI  
 VIEŠAME AUKCIONE  
 VIEŠAME TEISMO POSĖDYJE  
 VIEŠAS AKCIJŲ PARDAVIMAS  
 VIEŠAS AKCIJŲ PASIRAŠYMAS