Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 Y ARAFATO VADOVAUJAMO JUDĖJIMO FATAH  
išlindo YLA IŠ MAIŠO  
 YLA IŠ MAIŠO IŠLINDO  
 YLA IŠLINDO IŠ MAIŠO  
 YLOS MAIŠE NEPASLĖPSI  
 YPATINGA REIKŠMĖ  
 YPATINGA VIETA  
 YPATINGAI SVARBIŲ BYLŲ  
 YPATINGAI SVARBIŲ BYLŲ TARDYTOJAS  
 YPATINGAIS ATVEJAIS  
 YPATINGAIS ATVEJAIS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAI GALI BŪTI ... 
 YPATINGAIS ATVEJAIS ŠIS TERMINAS GALI BŪTI ... 
 YPATINGAJAME ARCHYVE  
 YPATINGAS DĖMESYS atkreiptas; kreipiamas 
 YPATINGAS DĖMESYS BUS SKIRIAMAS ... 
 YPATINGAS DĖMESYS BUVO SKIRIAMAS ... 
 YPATINGAS DĖMESYS SKIRIAMAS ... 
 YPATINGAS DĖMESYS SKIRTAS ... 
 YPATINGAS DĖMESYS TURI BŪTI SKIRIAMAS ... 
 YPATINGAS DĖMESYS TURĖTŲ BŪTI SKIRIAMAS ... 
 YPATINGAS VAIDMUO TENKA ... 
 YPATINGO DĖMESIO  
 YPATINGOJO ARCHYVO  
 YPATINGOMIS SITUACIJOMIS  
 YPATINGOMIS SĄLYGOMIS  
 YPATINGOS PASKIRTIES  
 YPATINGOS PASKIRTIES  
 YPATINGOS REIKŠMĖS  
 YPATINGOS REIKŠMĖS ARCHYVINIŲ DOKUMENTŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO  
 YPATINGOS REIKŠMĖS ARCHYVŲ  
 YPATINGOS SKUBOS  
 YPATINGOS SKUBOS SVARSTYMO TVARKAI  
 YPATINGOS SKUBOS TVARKA  
 YPATINGOS SKUBOS TVARKAI  
 YPATINGOS SKUBOS TVARKĄ  
 YPATINGOS SVARBOS  
 YPATINGOS SVARBOS STATINIŲ  
 YPATINGOSIOS EKONOMINĖS BŪKLĖS  
 YPATINGOSIOS EKONOMINĖS ZONOS  
 YPATINGOSIOS TEISENOS BYLOSE  
 YPATINGOSIOS VALSTYBINIO ARCHYVŲ FONDO DALIES  
 YPATINGU BŪDU  
 YPATINGĄ DĖMESĮ  
 YPATINGĄ DĖMESĮ REIKIA SKIRTI ... 
 YPATINGĄ DĖMESĮ SKIRIA ... 
 YPATINGĄ DĖMESĮ SKIRIANT ... 
 YPATINGĄ DĖMESĮ SKIRTI ... 
 YPATINGĄ DĖMESĮ SKYRĖ ... 
 YPATINGĄ REIKŠMĘ  
 YPATINGĄ REIKŠMĘ TURI ... 
 YPATINGĄ REIKŠMĘ ĮGAUNA ... 
 YPATINGĄ REIKŠMĘ ĮGYJA ... 
 YPATINGĄ VAIDMENĮ  
 YPATINGĄ VIETĄ  
 YPATINGĄ VIETĄ UŽIMA ... 
 YPATINGŲ SITUACIJŲ  
 YPATUMUS NUSTATO ĮSTATYMAI IR KITI NORMINIAI AKTAI REGULIUOJANTYS ... 
 YPAČ DAUG DĖMESIO  
 YPAČ DAUG DĖMESIO BUVO SKIRTA ... 
 YPAČ DAUG DĖMESIO SKIRIA ... 
 YPAČ DAUG DĖMESIO SKIRIAMA ... 
 YPAČ DAUG DĖMESIO SKIRTA ... 
 YPAČ DAUG DĖMESIO SKYRĖ ... 
 YPAČ DAUG DĖMESIO ŠIUO ATVEJU TURI BŪTI SKIRIAMA ... 
 YPAČ DIDELIS DĖMESYS SKIRIAMAS ... 
 YPAČ PRIKLAUSO NUO TIKSLO IR MEDŽIAGOS  
 YPAČ SVARBŲ VAIDMENĮ ... 
 YPAČ TAIS ATVEJAIS KAI ... 
 YPAČ TARP JAUNIMO  
 YRA IR KITA MEDALIO PUSĖ  
 YRA PRIVALOMAS VISOMS LIETUVOS MUITINĖS įstaigoms 
 YRA PRIVALOMI VISIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS  
 YRA REIKALINGI MŪSŲ PAGALBOS  
 YRA SĄMONINGAI BENDRADARBIAVĘS SU KITOS VALSTYBĖS specialiosiomis tarnybomis 
 YRA SĄMONINGAI BENDRADARBIAVĘS SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS  
 YRA VIENOS IŠ SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ PILIETIS  
 YRA VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ KONFLIKTAS