Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
dėl ĮMONIŲ TURINČIŲ JURIDINIO ASMENS TEISES METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS SUDARYMO TVARKOS  
 BUVUSIŲ ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ  
 CUKRAUS PRAMONĖS ĮMONIŲ ASOCIACIJOS  
 DAUGELIS ĮMONIŲ  
 DIDMENINĖS PREKYBOS ĮMONIŲ  
išieškoti NE GINČO TVARKA IŠ ĮMONIŲ SĄSKAITŲ komerciniuose bankuose 
 DRAUDIMO ĮMONIŲ BEI DRAUDIMO BROKERIŲ  
 DRAUDIMO ĮMONIŲ  
 DĖL DUONOS PRAMONĖS ĮMONIŲ VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ PARDAVIMO  
 DĖL FONDO BANKRUTUOJANČIŲ IR BANKRUTAVUSIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAMS SUSIJUSIEMS SU DARBO SANTYKIAIS TENKINTI  
 DĖL KAI KURIŲ ĮMONIŲ VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ PERDAVIMO APSKRIČIŲ VALDYTOJAMS  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIŲ IR VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ VALSTYBINIO KAPITALO  
 DĖL NE PELNO ORGANIZACIJŲ ĮMONIŲ ĮSTATŲ  
 DĖL PRAMONĖS ĮMONIŲ ĮSISKOLINIMO UŽ DUJAS ELEKTROS IR ŠILUMINĘ ENERGIJĄ BEI ATSISKAITYMO UŽ ŠIUOS IŠTEKLIUS  
 DĖL SPECIFINĖS PASKIRTIES VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ SĄRAŠO  
 DĖL UŽSIENIO ĮMONIŲ IR BANKŲ ATSTOVYBIŲ  
 DĖL VALSTYBINIŲ IR VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO DIDINIMO  
 DĖL VALSTYBINIŲ IR VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ REORGANIZAVIMO Į AKCINES BENDROVES  
 DĖL VALSTYBINIŲ VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ VALSTYBINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 DĖL VALSTYBĖS ĮMONIŲ LIETUVOS TELEKOMAS LIETUVOS PAŠTAS  
 DĖL ĮMONIŲ žinybinio butų fondo apskaitos; atleidimo nuo nesumokėtų įsisenėjusių delspinigių; atstovybių steigimo; bankroto; ir organizacijų nekilnojamojo turto mokesčio; likvidavimo 
 DĖL ĮMONIŲ KURIŲ VALSTYBEI PRIKLAUSANČIOMIS AKCIJOMIS KOMPENSUOJAMA UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ MIŠKĄ GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
 DĖL ĮMONIŲ TURINČIŲ JURIDINIO ASMENS TEISES METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS  
 DĖL ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 DĖL ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO  
 EKONOMIKOS MINISTERIJOS ĮMONIŲ ORGANIZACIJŲ IR SAVIVALDYBIŲ  
 EKONOMINIO REGULIAVIMO IR ŪKININKŲ BEI ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ PAJAMŲ  
 ENERGETIKOS ĮMONIŲ  
 FARMACIJOS ĮMONIŲ  
 FINANSŲ MAKLERIO ĮMONIŲ  
 FIZINIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ IR ĮMONIŲ NETURINČIŲ JURIDINIO ASMENS TEISIŲ  
 FONDO BANKRUTUOJANČIŲ IR BANKRUTAVUSIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAMS SUSIJUSIEMS SU DARBO SANTYKIAIS TENKINTI  
 GARANTINIO FONDO BANKRUTUOJANČIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAMS SUSIJUSIEMS SU DARBO SANTYKIAIS TENKINTI  
 GRŪDŲ PERDIRBIMO ĮMONIŲ  
 INDEKSAVIMO IR ATSISKAITYMO UŽ ŠIUOS OBJEKTUS ĮMONIŲ AKCIJAS  
 INDIVIDUALIŲ PERSONALINIŲ ĮMONIŲ IR ŪKINIŲ BENDRIJŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ  
 INDIVIDUALIŲ PERSONALINIŲ ĮMONIŲ IR ŪKINIŲ BENDRIJŲ  
 INDIVIDUALIŲ PERSONALINIŲ ĮMONIŲ SAVININKAI KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA JIEMS PRILYGINTI SAVARANKIŠKAI DIRBANTYS ASMENYS  
 INDIVIDUALIŲ PERSONALINIŲ ĮMONIŲ SAVININKAI  
 INDIVIDUALIŲ PERSONALINIŲ ĮMONIŲ SAVININKAMS  
 INDIVIDUALIŲ PERSONALINIŲ ĮMONIŲ SAVININKŲ  
 INDIVIDUALIŲ PERSONALINIŲ ĮMONIŲ  
 INDIVIDUALIŲ ĮMONIŲ SAVININKAI  
 INDIVIDUALIŲ ĮMONIŲ SAVININKAMS  
 INDIVIDUALIŲ ĮMONIŲ SAVININKŲ  
 INDIVIDUALIŲ ĮMONIŲ  
 INOVACIJŲ IR SMULKAUS BEI VIDUTINIO VERSLO ĮMONIŲ  
 IR KITŲ ĮMONIŲ  
 IŠ DRAUDIMO ĮMONIŲ GAUTŲ BRUTO ĮMOKŲ  
 IŠ KITŲ ĮMONIŲ  
 IŠIEŠKOTI IŠ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ ARBA FIZINIŲ ASMENŲ  
 JURIDINIO ASMENS PAVADINIMAS KODAS ĮMONIŲ REGISTRE  
 JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIŲ INDIVIDUALIŲ PERSONALINIŲ ĮMONIŲ IR ŪKINIŲ BENDRIJŲ  
 JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIŲ ĮMONIŲ  
 KAI KURIŲ ĮMONIŲ  
 KAINAS IR TARIFUS UŽ SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ teikiamas paslaugas 
 KITŲ ĮMONIŲ  
 KITŲ ŠALIES IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 KODAS IŠ ĮMONIŲ ORGANIZACIJŲ ĮSTAIGŲ IR KT  
 KOMERCINIŲ ĮMONIŲ  
 KOMUNALINIŲ ĮMONIŲ KOMBINATO  
 KOMUNALINIŲ ĮMONIŲ  
 KREIPTIS Į VISŲ NUOSAVYBĖS FORMŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ VADOVUS DĖL APLINKYBIŲ IR SĄLYGŲ  
 LAIKYTI JUOS PREKYBOS BEI VIEŠOJO MAITINIMO ĮMONIŲ SANDĖLIUOSE  
 LASS ĮMONIŲ  
 LENGVATINĖMIS SĄLYGOMIS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMĄ DĖL DARBUOTOJŲ PIRMENYBĖS ĮSIGYTI PRIVATIZUOJAMŲ ĮMONIŲ AKCIJŲ  
 LENGVOSIOS PRAMONĖS ĮMONIŲ ASOCIACIJOS  
 LENGVOSIOS PRAMONĖS ĮMONIŲ  
 LIETUVOS LENGVOSIOS PRAMONĖS ĮMONIŲ ASOCIACIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ REJESTRE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ REJESTRO TVARKYTOJO  
 LIETUVOS ĮMONIŲ  
 MAISTO PRAMONĖS ĮMONIŲ  
 MAŽMENINĖS PREKYBOS ĮMONIŲ  
 MAŽŲ ĮMONIŲ  
 MAŽŲJŲ ĮMONIŲ  
 MIESTŲ AR RAJONŲ VALDYBŲ VALSTYBINIŲ VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ VALSTYBINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 MINISTERIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ DEPARTAMENTŲ TARNYBŲ IR INSPEKCIJŲ PRIE MINISTERIJOS KITŲ JAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ BEI ORGANIZACIJŲ JOS REGULIAVIMO SRIČIAI PRISKIRTŲ VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ VADOVUS  
 MINISTERIJŲ DEPARTAMENTŲ IŠ VISO IŠ JŲ VALSTYBINIŲ TARNYBŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ PAPRASTOSIOS NEPAPRASTOSIOS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ IŠLAIDOS IŠLAIDOS PAVADINIMAS IŠ VISO IŠ JŲ DARBO UŽMOKESČIUI  
 MĖSOS BEI PIENO PRAMONĖS ĮMONIŲ  
 MĖSOS PERDIRBIMO ĮMONIŲ  
 NAFTOS PERDIRBIMO ĮMONIŲ  
 NEGALI SAVO VARDU ĮGALIOTI KITŲ ĮMONIŲ  
 NEĮTRAUKTAS Į ĮMONIŲ ORGANIZACIJŲ ĮSTAIGŲ IR KT REJESTRĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PAKEISTŲ ĮSTATŲ ĮREGISTRAVIMO IR ĮMONIŲ REORGANIZAVIMO  
 PERDIRBAMOSIOS PRAMONĖS ĮMONIŲ  
 PERDIRBIMO ĮMONIŲ  
 PERSONALINIŲ ĮMONIŲ  
 PIENO PERDIRBIMO ĮMONIŲ GRUPĖ  
 PIENO PERDIRBIMO ĮMONIŲ  
 AKCINIŲ BENDROVIŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ IR VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ ĮSTATŲ  
 AKCINIŲ BENDROVIŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ TAIP PAT JŲ FILIALŲ  
 PRAMONĖS ĮMONIŲ VALDYMO  
 PRAMONĖS ĮMONIŲ  
 PREKYBOS IR VIEŠOJO MAITINIMO ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ  
 PREKYBOS ĮMONIŲ  
 PRITARTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ NENAUDOJAMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO  
 PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ ĮMONIŲ TURTO VERTĖS  
 PRIVATIZUOJAMŲ VALSTYBINIŲ IR VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ  
 PRIVATIZUOJAMŲ ĮMONIŲ AKCIJAS  
 PRIVATIZUOJAMŲ ĮMONIŲ KAPITALO  
 PRIVATIZUOJAMŲ ĮMONIŲ OBJEKTŲ  
 PRIVAČIŲ ĮMONIŲ  
 PROCEDŪRŲ SUSIJUSIŲ SU LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ BANKROTO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMU  
 PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ ĮMONIŲ  
 REGISTRAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ REJESTRE  
 RYŠIŲ IR INFORMATIKOS MINISTERIJOS ĮMONIŲ  
 SAVININKAI NEGALI SAVO VARDU ĮGALIOTI KITŲ ĮMONIŲ  
 SAVIVALDYBIŲ VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PARDAVIMO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ APSIRŪPINIMO GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS ĮSTATYMĄ  
 SAVIVALDYBIŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ  
 SKAITMENINIS KODAS IŠ ĮMONIŲ ORGANIZACIJŲ ĮSTAIGŲ IR KT  
 SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO ĮMONIŲ  
 SMULKIŲ IR VIDUTINIŲ ĮMONIŲ  
 SPECIFINĖS PASKIRTIES VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ  
 STAMBIŲ ĮMONIŲ  
 STATYBOS ĮMONIŲ  
 SVV ĮMONIŲ  
 TARNYBŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ ASIGNAVIMŲ  
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ ĮMONIŲ BANKŲ IR LIETUVOS KOMERCINIŲ BANKŲ ATSTOVYBIŲ  
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ ĮMONIŲ  
 VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ ĮSTATYMU  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTAIGŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ KITŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ INFORMACIJĄ  
 VALSTYBINIŲ BEI VALSTYBINIŲ AKCINIŲ IR KITŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ BEI ORGANIZACIJŲ  
 VALSTYBINIŲ IR VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ  
 VALSTYBINIŲ VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ  
 VALSTYBINIŲ VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ VALSTYBINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 VALSTYBINIŲ VISUOMENINIŲ KOOPERATINIŲ ORGANIZACIJŲ ĮMONIŲ  
 VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ KOLŪKIŲ IR TARYBINIŲ ŪKIŲ  
 VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ VADOVŲ  
 VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ KOLŪKIŲ KITOKIŲ KOOPERATINIŲ ORGANIZACIJŲ JŲ SUSIVIENIJIMŲ  
 VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ  
 VALSTYBINIŲ ĮSTAIGŲ ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ KOLŪKIŲ IR KITOKIŲ KOOPERATINIŲ bei visuomeninių organizacijų 
 VERSLO ĮMONIŲ  
 ASMENIMS ĮTRAUKTIEMS Į ĮMONIŲ ORGANIZACIJŲ ĮSTAIGŲ IR KT REJESTRĄ  
 VIENA DIDŽIAUSIŲ LIETUVOS PIENO PERDIRBIMO ĮMONIŲ  
 VIENAI IŠ TŲ ĮMONIŲ  
 VIEŠOJO MAITINIMO ĮMONIŲ  
 VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL NE PELNO ORGANIZACIJŲ ĮMONIŲ PERTVARKYMO  
 VISŲ NUOSAVYBĖS FORMŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ  
 VISŲ RŪŠIŲ ĮMONIŲ SAVININKAI ARBA JŲ VADOVAI  
 ĮMONIŲ AKCIJAS  
 ĮMONIŲ AKCIJŲ  
 ĮMONIŲ APSKAITOS IR KITŲ DOKUMENTŲ  
 ĮMONIŲ BANKROTO ADMINISTRAVIMO IR TEISINIŲ PASLAUGŲ BIURAS  
 ĮMONIŲ BANKROTO ADMINISTRAVIMO IR TEISINIŲ PASLAUGŲ BIURO  
 ĮMONIŲ BANKROTO ĮSTATYMO  
 ĮMONIŲ BANKROTO  
 ĮMONIŲ BEI ORGANIZACIJŲ  
 ĮMONIŲ DARBO MEDICINOS TARNYBŲ MEDICINOS PUNKTŲ  
 ĮMONIŲ IR BENDROVIŲ  
 ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ  
 ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ  
 ĮMONIŲ NETURINČIŲ JURIDINIO ASMENS TEISIŲ  
 ĮMONIŲ ORGANIZACIJŲ ĮSTAIGŲ IR KT REJESTRĄ  
 ĮMONIŲ PASTATŲ IR KITŲ STATINIŲ PRIĖMIMO NAUDOTI  
 ĮMONIŲ PRIVATIZAVIMO  
 ĮMONIŲ REGISTRAVIMĄ  
 ĮMONIŲ REGISTRE  
 ĮMONIŲ REJESTRE  
 ĮMONIŲ REJESTRO TVARKYTOJAS GAVĘS ... punkte nurodytą pranešimą 
 ĮMONIŲ REJESTRO TVARKYTOJAS  
 ĮMONIŲ REJESTRO TVARKYTOJO  
 ĮMONIŲ REJESTRO TVARKYTOJUI  
 ĮMONIŲ REJESTRO ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA  
 ĮMONIŲ REJESTRO  
 ĮMONIŲ RESTRUKTŪRIZAVIMO  
 ĮMONIŲ SAVININKAI  
 ĮMONIŲ SĄSKAITŲ  
 ĮMONIŲ TURINČIŲ LEIDIMUS ĮVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ ALKOHOLINIUS GĖRIMUS ĮSKAITANT ALŲ AR TIK ALŲ  
 ĮMONIŲ VADOVAI BEI KITI PAREIGŪNAI PRIVALO IŠNAGRINĖTI ... 
 ĮMONIŲ VADOVAI  
 ĮMONIŲ VADOVAMS  
 ĮMONIŲ VADOVUS  
 ĮMONIŲ VADOVŲ  
 ĮMONIŲ VALDYME  
 ĮMONIŲ VEIKLOS  
 ĮMONIŲ VEIKLĄ  
 ĮMONIŲ Į KURIAS INVESTUOTAS UŽSIENIO KILMĖS KAPITALAS  
 ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ VADOVAI BEI FIZINIAI ASMENYS  
 ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ VADOVAMS  
 ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ  
 ĮMONĖS KODAS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ REJESTRO  
 ĮREGISTRAVIMO ĮMONIŲ REJESTRE  
 ĮTRAUKIMO Į SPECIFINĖS PASKIRTIES ĮMONIŲ SĄRAŠĄ  
 ĮTRAUKTOS Į OBJEKTŲ PRIVATIZUOJAMŲ UŽ LAISVAI KONVERTUOJAMĄ VALIUTĄ SĄRAŠĄ ARBA Į SPECIFINĖS PASKIRTIES VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ SĄRAŠĄ  
 ŠALIES ĮMONIŲ  
 ŠIŲ ĮMONIŲ PRIVATIZAVIMO LAIPSNIUS  
 ŽEMĖS ŪKIO APTARNAVIMO IR ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS PERDIRBIMO ĮMONIŲ AKCIJŲ ĮSIGIJIMO  
 ŽEMĖS ŪKIO APTARNAVIMO IR ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS PERDIRBIMO ĮMONIŲ  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ GAMINANČIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ PASTATŲ  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ TURTO PAGRINDU  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO PASIRAŠANT PAJUS  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ TURTO  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ TURTĄ  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ  
 ŽINIŲ PATEIKIMO DIENĄ IŠ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 ATSKAITYMŲ IŠ DRAUDIMO ĮMONIŲ GAUTŲ BRUTO ĮMOKŲ  
 BANKRUTAVUSIŲ ĮMONIŲ TURTO PARDAVIMO IŠ VARŽYTYNIŲ  
 BANKRUTAVUSIŲ ĮMONIŲ  
 BANKRUTUOJANČIŲ IR BANKRUTAVUSIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAMS SUSIJUSIEMS SU DARBO SANTYKIAIS TENKINTI  
 BANKRUTUOJANČIŲ IR BANKRUTAVUSIŲ ĮMONIŲ TURTO PARDAVIMO  
 BANKRUTUOJANČIŲ ĮMONIŲ  
 BENDRŲ IR UŽSIENIO KAPITALO ĮMONIŲ TURTO GYVENTOJŲ PASTATŲ IR KELEIVIŲ PRIVALOMOJO DRAUDIMO  
 BENDRŲ IR UŽSIENIO KAPITALO ĮMONIŲ TURTO  
 BENDRŲ ĮMONIŲ IR UŽSIENIO KAPITALO ĮMONIŲ  
 BENDRŲ ĮMONIŲ STEIGIMO  
 BENDRŲ ĮMONIŲ