Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DEPOZITINIŲ FINANSINIŲ ĮSTAIGŲ RIZIKOS VADYBOS  
 DEPOZITINIŲ FINANSINIŲ ĮSTAIGŲ  
 DIPLOMATINIŲ ATSTOVYBIŲ IR KONSULINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJUS  
 DĖL KULTŪROS IR ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS TOBULINIMO  
 DĖL KULTŪROS IR ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ TARIFINIŲ ATLYGIŲ  
 DĖL VALSTYBINIŲ VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ VALSTYBINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 DĖL ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 ESTIJOS RESPUBLIKOS IR LATVIJOS RESPUBLIKOS MUITINĖS ĮSTAIGŲ  
 GLOBOS ĮSTAIGŲ  
 GYDYMO ĮSTAIGŲ FINANSAVIMAS  
 GYDYMO ĮSTAIGŲ VADOVAI  
 GYDYMO ĮSTAIGŲ  
 HIPOTEKOS ĮSTAIGŲ  
 IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ  
 IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIKOMŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 IŠIEŠKOTI IŠ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ ARBA FIZINIŲ ASMENŲ  
 ĮSTAIGŲ IR KARO MOKYKLŲ  
 KITŲ IŠ BIUDŽETO FINANSUOJAMŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ  
 KITŲ ŠALIES IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 KODAS IŠ MUITINĖS ĮSTAIGŲ KLASIFIKATORIAUS  
 KODAS IŠ ĮMONIŲ ORGANIZACIJŲ ĮSTAIGŲ IR KT  
 KOMERCINIŲ BANKŲ IR KITŲ KREDITO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJAIS  
 KONSULINIŲ ĮSTAIGŲ  
 KREDITO ĮSTAIGŲ  
 KREIPTIS Į VISŲ NUOSAVYBĖS FORMŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ VADOVUS DĖL APLINKYBIŲ IR SĄLYGŲ  
 KULTŪROS ĮSTAIGŲ  
 MEDICINOS ĮSTAIGŲ  
 MIESTŲ AR RAJONŲ VALDYBŲ VALSTYBINIŲ VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ VALSTYBINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 MINISTERIJAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ ATASKAITAS SVARSTO KAIP PARENKAMI IR UGDOMI TINKAMI DARBUOTOJAI  
 MINISTERIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ DEPARTAMENTŲ TARNYBŲ IR INSPEKCIJŲ PRIE MINISTERIJOS KITŲ JAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ BEI ORGANIZACIJŲ JOS REGULIAVIMO SRIČIAI PRISKIRTŲ VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ VADOVUS  
 MINISTERIJŲ DEPARTAMENTŲ IŠ VISO IŠ JŲ VALSTYBINIŲ TARNYBŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ PAPRASTOSIOS NEPAPRASTOSIOS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ IŠLAIDOS IŠLAIDOS PAVADINIMAS IŠ VISO IŠ JŲ DARBO UŽMOKESČIUI  
 MINISTERIJŲ IR VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ ATSTOVŲ  
 MINISTERIJŲ IR VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ  
 MINISTERIJŲ VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ KITŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ  
 MINISTERIJŲ VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ SAVIVALDYBIŲ BEI APSKRIČIŲ VALDYTOJŲ  
 MINISTERIJŲ VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ  
 MINISTRŲ IR VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ VADOVŲ  
 MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTAIGŲ KURIOSE MOKSLININKO DARBAS ĮSKAITOMAS Į DAKTARO AR HABILITUOTO DAKTARO STAŽĄ IKI LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO PRIĖMIMO  
 MOKSLO ĮSTAIGŲ  
 MOKYMO ĮSTAIGŲ  
 MUITINĖS ĮSTAIGŲ KLASIFIKATORIAUS  
 MUITINĖS ĮSTAIGŲ KLASIFIKATORIŲ  
 MUITINĖS ĮSTAIGŲ  
 NEMOKAMAI GAUTI IŠ MINISTERIJŲ KITŲ VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ APSKRIČIŲ VALDYTOJŲ ADMINISTRACIJŲ  
 NEĮTRAUKTAS Į ĮMONIŲ ORGANIZACIJŲ ĮSTAIGŲ IR KT REJESTRĄ  
 ORGANIZACIJŲ ĮSTAIGŲ IR KT REJESTRĄ  
 PATAISOS DARBŲ IR SOCIALINĖS BEI PSICHOLOGINĖS REABILITACIJOS ĮSTAIGŲ  
 PATAISOS DARBŲ ĮSTAIGŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS  
 PATAISOS DARBŲ ĮSTAIGŲ  
 PATAISOS ĮSTAIGŲ PRIEŽIŪROS IR APSAUGOS  
 PERKELTI IŠ PATAISOS DARBŲ ĮSTAIGŲ  
 PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ  
 POLICIJOS IR KITŲ VIDAUS REIKALŲ ĮSTAIGŲ PAREIGŪNAMS  
 POLICIJOS ĮSTAIGŲ PAREIGŪNAI  
 PRITARTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ NENAUDOJAMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO  
 PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ  
 SANATORINIŲ KURORTINIŲ ĮSTAIGŲ IR POILSIO NAMŲ VALDYTŲ BUVUSIŲ LIETUVOS TSR VALSTYBINIŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ NUOSAVYBĖS NUSTATYMO  
 SANATORINIŲ KURORTINIŲ ĮSTAIGŲ  
 SAVIVALDOS VYKDOMŲJŲ INSTITUCIJŲ MINISTERIJŲ KITŲ VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ APSKRIČIŲ VALDYTOJŲ  
 SAVIVALDYBIŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 SKAITMENINIS KODAS IŠ MUITINĖS ĮSTAIGŲ KLASIFIKATORIAUS  
 SKAITMENINIS KODAS IŠ ĮMONIŲ ORGANIZACIJŲ ĮSTAIGŲ IR KT  
 SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTAIGŲ PAREIGŪNŲ REIKALAVIMŲ DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ MOKĖJIMO  
 SOCIALINĖS BEI PSICHOLOGINĖS REABILITACIJOS ĮSTAIGŲ  
 SOCIALINĖS GLOBOS IR RŪPYBOS ĮSTAIGŲ  
 SOCIALINĖS RŪPYBOS IR GLOBOS ĮSTAIGŲ KARINIŲ DALINIŲ  
 SVEIKATOS APSAUGOS ĮSTAIGŲ  
 SVEIKATOS IR SOCIALINĖS APSAUGOS BEI KITŲ GYVENTOJŲ APTARNAVIMO ĮSTAIGŲ VADOVAI  
 SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ AKREDITAVIMO  
 SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ  
 TARNYBŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ ASIGNAVIMŲ  
 UGDYMO ĮSTAIGŲ  
 UOSTO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BEI VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ  
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ DIPLOMATINIŲ ATSTOVYBIŲ KONSULINIŲ ĮSTAIGŲ IR TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 VALDŽIOS ĮSTAIGŲ  
asmenys grįžę IŠ ĮKALINIMO ĮSTAIGŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO ĮSTAIGŲ PAREIGŪNŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO ĮSTAIGŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO IR KITŲ IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO BIUDŽETO FINANSUOJAMŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIUI PADIDINTI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTAIGŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ KITŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ INFORMACIJĄ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTAIGŲ  
 VALSTYBINIŲ BEI VALSTYBINIŲ AKCINIŲ IR KITŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ BEI ORGANIZACIJŲ  
 VALSTYBINIŲ IR VISUOMENINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 VALSTYBINIŲ VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ VALSTYBINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ KOLŪKIŲ KITOKIŲ KOOPERATINIŲ ORGANIZACIJŲ JŲ SUSIVIENIJIMŲ  
 VALSTYBINIŲ ĮSTAIGŲ ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ KOLŪKIŲ IR KITOKIŲ KOOPERATINIŲ bei visuomeninių organizacijų 
 VALSTYBINIŲ ĮSTAIGŲ  
 ASMENIMS ĮTRAUKTIEMS Į ĮMONIŲ ORGANIZACIJŲ ĮSTAIGŲ IR KT REJESTRĄ  
 VIENOJE IŠ LIETUVOS BANKŲ ĮSTAIGŲ  
 VIETOS SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ PAREIGŪNŲ VEIKLAI TIRTI  
 ASMENS IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ  
 VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL NE PELNO ORGANIZACIJŲ ĮMONIŲ PERTVARKYMO  
 VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ  
 VII SKYRIUS LIETUVOS BANKO MINISTERIJŲ DEPARTAMENTŲ IR VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ BEI KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ PRIIMTI TEISĖS AKTAI  
 ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ  
 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ  
 VISŲ NUOSAVYBĖS FORMŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ  
 ĮKALINIMO ĮSTAIGŲ  
 ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ  
 ĮMONIŲ ORGANIZACIJŲ ĮSTAIGŲ IR KT REJESTRĄ  
 ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ VADOVAI BEI FIZINIAI ASMENYS  
 ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ VADOVAMS  
 ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ  
 ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ PAPRASTOSIOS NEPAPRASTOSIOS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ IŠLAIDOS  
 ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 ĮSTAIGŲ VADOVAI  
 ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ BEI MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ  
 ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ STEIGIMO REORGANIZAVIMO IR LIKVIDAVIMO  
 ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ  
 ŽINIŲ PATEIKIMO DIENĄ IŠ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 BANKŲ IR KITŲ KREDITO ĮSTAIGŲ  
 BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ BEI VALSTYBINĖS HIGIENOS INSPEKCIJOS  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJAMS  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBO UŽMOKESČIO FONDO  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJAMS DARBO UŽMOKESTIS DIDINAMAS ... 
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIUI PADIDINTI  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ KURIŲ DARBAS APMOKAMAS ... 
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ KURIŲ DARBO APMOKĖJIMAS REGULIUOJAMAS ... 
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ VIDUTINĮ DARBO UŽMOKESTĮ  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ IŠSKYRUS TAS KURIŲ DARBUOTOJŲ DARBAS APMOKAMAS ... 
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ