Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DATA BENDROJO DOKUMENTO NR MUITINĖS ĮSTAIGA  
 DEKLARANTO ATSTOVO PARAŠU IR DEKLARANTO ANTSPAUDU ARBA SPAUDU SUDERINTU SU MUITINĖS ĮSTAIGA  
 DIREKCIJA YRA BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA  
 DUOMENŲ BANKO TVARKYMO ĮSTAIGA  
 GLOBOS IR RŪPYBOS ĮSTAIGA  
 GYDYMO ĮSTAIGA  
 IŠVYKIMO ĮSTAIGA  
 KOMPETENTINGA ĮSTAIGA  
 KONSULINĖ ĮSTAIGA  
 KREDITO ĮSTAIGA  
 MOKSLO ĮSTAIGA  
 MOKYMO ĮSTAIGA  
 MUITINĖ KURIAI PRIKLAUSO IŠVYKIMO MUITINĖS ĮSTAIGA  
 MUITINĖ KURIAI PRIKLAUSO PASKIRTIES MUITINĖS ĮSTAIGA  
 MUITINĖS ĮSTAIGA  
 REGISTRO TVARKYMO ĮSTAIGA  
 SEIMO KONTROLIERIŲ ĮSTAIGA  
 SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGA  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES ĮSTAIGA  
 SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGA  
 SĄRAŠAS TURI BŪTI ATSPAUSDINTAS ANT DEKLARANTO FIRMINIO BLANKO IR PATVIRTINTAS DEKLARANTO ANTSPAUDU ARBA SPAUDU SUDERINTU SU MUITINĖS ĮSTAIGA  
 TAI ĮSTAIGA ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE YRA ASMENS GYVENAMOJI VIETA  
 VADOVAUJANČIOJI REGISTRO TVARKYMO ĮSTAIGA  
 VALSTYBINĖ DRAUDIMO ĮSTAIGA  
 VIEŠOJI ĮSTAIGA KAUNO MIESTO APLINKOS KOKYBĖS TYRIMAI  
 VIEŠOJI ĮSTAIGA KAUNO RADIJAS IR TELEVIZIJA  
 VIEŠOJI ĮSTAIGA  
 ĮMONĖ ĮSTAIGA AR ORGANIZACIJA  
 ĮMONĖ ĮSTAIGA ORGANIZACIJA  
 ĮSTAIGA IR ŠALIS  
 ĮSTAIGA KURIAI ADRESUOTAS PAVEDIMAS  
 ĮSTEIGTA IR VEIKIANTI ĮMONĖ ĮSTAIGA AR ORGANIZACIJA  
 ŠIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES ĮSTAIGA  
 ŠVIETIMO ĮSTAIGA  
 AUKŠTESNIOJI MOKYKLA AR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGA  
 BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA