Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
egzemplioriai SU MUITINĖS ĮSTAIGOS žymomis 
 DEPOZITINĖS FINANSINĖS ĮSTAIGOS RIZIKOS  
 DEPOZITINĖS FINANSINĖS ĮSTAIGOS  
 DIPLOMATINĖS ATSTOVYBĖS AR KONSULINĖS ĮSTAIGOS UŽSIENYJE  
 EKSPERTIZĖS ĮSTAIGOS VADOVAS  
 GLOBOS ĮSTAIGOS  
 GYDYMO ĮSTAIGOS  
 HIPOTEKOS ĮSTAIGOS  
 IKIMOKYKLINĖS VAIKŲ AUKLĖJIMO ĮSTAIGOS ARBA MOKYKLOS  
 IKIMOKYKLINĖS ĮSTAIGOS  
 IŠ PATAISOS DARBŲ ĮSTAIGOS Į TARDYMO IZOLIATORIŲ  
 IŠ ĮKALINIMO ĮSTAIGOS grįžęs; paleistas 
 IŠVYKIMO ĮSTAIGOS  
 KALINAMŲJŲ IR ATSIŽVELGIANT Į PATAISOS DARBŲ ĮSTAIGOS režimo rūšį 
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KOMPETENTINGOS ĮSTAIGOS  
 KOMPETENTINGOS ĮSTAIGOS  
 KONSULINĖS ĮSTAIGOS VADOVO  
 KONSULINĖS ĮSTAIGOS  
 KREDITO ĮSTAIGOS PAVADINIMAS  
 KREDITO ĮSTAIGOS  
 KULTŪROS ĮSTAIGOS  
 LANGELYJE NURODOMAS MUITINĖS ĮSTAIGOS ĮFORMINUSIOS muitinio tranzito procedūrą pavadinimas 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS BANKO ĮSTAIGOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIŲ ĮSTAIGOS  
 MEDICINOS ĮSTAIGOS  
 MINISTERIJOS IR VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGOS  
 MINISTERIJOS VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGOS  
 MOKESČIO SUMA IR BAUDA IŠIEŠKOMA IŠ ĮSTAIGOS  
 MOKSLO ĮSTAIGOS  
 MOKYMO ĮSTAIGOS  
 MUITINIO TRANZITO PROCEDŪROS VYKDYTOJO VEŽĖJO ATSTOVO PARAŠU IR PASKIRTIES ĮSTAIGOS MUITINĖS PAREIGŪNO PARAŠU  
 MUITINĖS ĮSTAIGOS PAVADINIMAS SANTRUMPA KODAS  
 MUITINĖS ĮSTAIGOS PER KURIĄ PREKĖS IŠVEŽAMOS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS PAVADINIMAS  
 MUITINĖS ĮSTAIGOS PER KURIĄ PREKĖS ĮVEŽAMOS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 MUITINĖS ĮSTAIGOS  
 NEVALSTYBINĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS STEIGĖJAS  
 NEVALSTYBINĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS  
 NUMERĮ BANKO ĮSTAIGOS PAVADINIMĄ IR ADRESĄ  
 PASKIRTIES MUITINĖS ĮSTAIGOS PAREIGŪNAS  
 PASKIRTIES ĮSTAIGOS ARBA MUITINĖS ĮSTAIGOS  
 PASKIRTIES ĮSTAIGOS TIKRINIMAS  
 PASKIRTIES ĮSTAIGOS  
 PATAISOS DARBŲ ĮSTAIGOS  
 PATVIRTINTAS NOTARO ARBA LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS ATSTOVYBĖS AR KONSULINĖS ĮSTAIGOS PAREIGŪNO  
 PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS  
 PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOS  
 REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMĄ ARBA PAŠTO ĮSTAIGOS IŠDUOTĄ DOKUMENTĄ  
 REGISTRO TVARKYMO ĮSTAIGOS  
 SEIMO KONTROLIERIŲ ĮSTAIGOS VADOVĖ L KUODIENĖ 
 SEIMO KONTROLIERIŲ ĮSTAIGOS  
 SOCIALINĖS BEI PSICHOLOGINĖS REABILITACIJOS ĮSTAIGOS  
 SUSITARIANČIŲ ŠALIŲ KOMPETENTINGOS ĮSTAIGOS  
 SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ KOMPETENTINGOS ĮSTAIGOS  
 SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ ĮSTAIGOS  
 SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS IR JOS SKYRIAUS  
 SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS  
 TAIS ATVEJAIS KAI PREKĖS GABENAMOS IŠ VIENOS MUITINĖS ĮSTAIGOS Į KITĄ NE PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 TEISINGUMO ĮSTAIGOS  
 TERITORINĖS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS IR VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTAIGOS  
 UGDYMO ĮSTAIGOS  
 VALSTYBINĖS DRAUDIMO ĮSTAIGOS  
 VALSTYBINĖS IR SAVIVALDYBIŲ MOKYMO IR AUKLĖJIMO ĮSTAIGOS  
 VALSTYBINĖS MOKSLO ĮSTAIGOS  
 VALSTYBINĖS ĮSTAIGOS  
 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO RADIJAS IR TELEVIZIJA  
 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MIESTO ŠVENTĖ  
 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS  
 ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS SLĖPTUVĖS  
 ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS  
 VISŲ RŪŠIŲ ĮMONĖS ĮSTAIGOS IR ORGANIZACIJOS  
 ATITINKAMOS MOKSLO IR MOKYMO ĮSTAIGOS  
 ĮKALINIMO ĮSTAIGOS  
 ĮMONĖS ĮSTAIGOS AR ORGANIZACIJOS  
 ĮMONĖS ĮSTAIGOS IR ORGANIZACIJOS  
 ĮMONĖS ĮSTAIGOS ORGANIZACIJOS  
 ĮMONĖS ĮSTAIGOS VADOVAS PARAŠAS VARDO RAIDĖ PAVARDĖ  
 ĮSTAIGOS IR ORGANIZACIJOS  
 ĮSTAIGOS VADOVAS  
 ŠIOS GYDYMO ĮSTAIGOS  
 ŠVIETIMO KULTŪROS IR KITOS ĮSTAIGOS BEI ORGANIZACIJOS  
 ŠVIETIMO ĮSTAIGOS  
 AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS AR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOS  
 AUTORINĮ ATLYGINIMĄ IŠ LIETUVOS ĮMONĖS ĮSTAIGOS AR ORGANIZACIJOS  
 BANKO ĮSTAIGOS AR DRAUDIMO ORGANIZACIJOS  
 BANKO ĮSTAIGOS ARBA DRAUDIMO ORGANIZACIJOS  
 BANKO ĮSTAIGOS DARBUOTOJO PARAŠU IR ANTSPAUDU  
 BANKO ĮSTAIGOS DRAUDIMO ORGANIZACIJOS  
 BANKO ĮSTAIGOS LAIDAVIMO RAŠTAS  
 BANKO ĮSTAIGOS  
 BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS IR ORGANIZACIJOS  
 BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS