Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DIEVŲ ĮSTATYMĄ  
 GRĄŽINTĄ ĮSTATYMĄ  
 GYVENTOJŲ TURTO IR PAJAMŲ DEKLARAVIMO ĮSTATYMĄ  
 JO SUTUOKTINIUI IR VAIKAMS JEIGU JIE PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMĄ YRA LIETUVOS PILIEČIAI  
 JURIDINIŲ ASMENŲ PELNO MOKESČIO ĮSTATYMĄ  
pagal Lietuvos respublikos ĮSTATYMĄ DĖL darbuotojų pirmenybės įsigyti privatizuojamų įmonių akcijų 
 KAS UŽ ŠĮ ĮSTATYMĄ  
 KOMERCINIŲ BANKŲ ĮSTATYMĄ  
 KONSTITUCINĮ ĮSTATYMĄ  
 LAIKINĄJĮ PAGRINDINĮ ĮSTATYMĄ  
 LENGVATINĖMIS SĄLYGOMIS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMĄ DĖL DARBUOTOJŲ PIRMENYBĖS ĮSIGYTI PRIVATIZUOJAMŲ ĮMONIŲ AKCIJŲ  
 LIEKA BALSUOTI UŽ VISĄ ĮSTATYMĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ PAGAL PILIETYBĖS ĮSTATYMĄ  
 LITO PATIKIMUMO ĮSTATYMĄ  
... STRAIPSNIU PAPILDYTI ĮSTATYMĄ  
 MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMĄ  
 ORGANIZUOTO NUSIKALSTAMUMO UŽKARDYMO ĮSTATYMĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS BUTŲ PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ APSIRŪPINIMO GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS ĮSTATYMĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ TURTO IR PAJAMŲ DEKLARAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS KOMERCINIŲ BANKŲ ĮSTATYMĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINĄJĮ ĮSTATYMĄ DĖL PRIVATAUS KAPITALO KAUPIMO VALSTYBINĖSE ĮMONĖSE  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMĄ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ BRANGIAM TURTUI ĮSIGYTI  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PAGAL NAUJĄJĮ ĮSTATYMĄ  
 PAGAL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMĄ  
 PAGAL VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PAGAL VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMĄ  
 PAGAL ĮSTATYMĄ neturi teisės 
 PAGAL ĮSTATYMĄ  
 PAGAL ŠĮ ĮSTATYMĄ NESUKELIA TEISINIŲ PASEKMIŲ  
 PAGAL ŠĮ ĮSTATYMĄ  
 PAVELDĖTI PAGAL ĮSTATYMĄ  
 PAŽEIDĘ ŠĮ ĮSTATYMĄ ATSAKO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS  
 PAŽEIDĖ VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMĄ  
 PAŽEIDĖ ĮSTATYMĄ  
 PENSIJŲ ĮSTATYMĄ  
 PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYMĄ  
 AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMĄ  
 PRIIMANT LIETUVOS RESPUBLIKOS RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ ĮSTATYMĄ  
 PRIIMTĄ ĮSTATYMĄ  
 PRIVATIZUOTI PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PRIĖMUS ĮSTATYMĄ  
 PRIĖMUS ŠĮ ĮSTATYMĄ  
 ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMĄ  
 REGIONINIO PARKO TERITORIJOJE NUOLAT GYVENANTYS ASMENYS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYMĄ TURI ŠIAS TEISES ... 
 RINKIMŲ ĮSTATYMĄ  
 AMNESTIJOS ĮSTATYMĄ  
 SAVIVALDYBIŲ VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PARDAVIMO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ APSIRŪPINIMO GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS ĮSTATYMĄ  
 SEIMO PRIIMTĄ ĮSTATYMĄ  
 SKELBIU ŠĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTĄ ĮSTATYMĄ  
 SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMĄ  
 TABAKO KONTROLĖS ĮSTATYMĄ  
 TEISINIŲ SANTYKIŲ SRITYJE PAGAL VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMĄ  
 VALSTIEČIO ŪKIO ĮSTATYMĄ  
 VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMĄ  
 VALSTYBINĖS KALBOS ĮSTATYMĄ  
 VEIKIANČIŲ BANKŲ STATUTŲ ĮSTATŲ PAKEITIMO IR VEIKLOS PERTVARKYMO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS KOMERCINIŲ BANKŲ ĮSTATYMĄ  
 VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMĄ  
 VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMĄ  
 VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ ĮSTATYMĄ  
 VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMĄ  
 VYKDYDAMA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMĄ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APSKRITIES VALDYMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO  
 ĮSTATYMĄ DĖL GYVENTOJŲ SANTAUPŲ KOMPENSAVIMO  
 ĮSTATYMĄ DĖL PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ  
 ĮSTATYMĄ NUMATANTĮ personalinę atsakomybę 
 ŠVIETIMO ĮSTATYMĄ  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 ATSISAKYMO VYKDYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMĄ LIETUVOS AUKŠČIAUSIAJAM TEISMUI PANAIKINUS NETEISĖTUS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS NUTARIMUS  
 AUKŠTOJO MOKSLO ĮSTATYMĄ  
 AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMĄ