Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DARBO ĮSTATYMŲ KODEKSO  
 DARBO ĮSTATYMŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS ŠIO AR KITŲ ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMO  
 DĖL ŠIO IR KITŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMŲ  
 GALIOJANČIŲ ĮSTATYMŲ  
 INFORMACIJOS APIE GALIMĄ NETEISĖTU BŪDU ĮGYTO TURTO LEGALIZAVIMĄ AR ĮSTATYMŲ DRAUDŽIAMOS VEIKLOS FINANSINĮ APTARNAVIMĄ  
 IR KITUS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTUS MOKESČIUS  
 JURIDINIAI ASMENYS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA ĮSIGIJĘ ... 
 JURIDINIS AR FIZINIS ASMUO ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA ... 
 JURIDINIS ASMUO LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA ... 
 KITŲ ĮSTATYMŲ  
 KONSTITUCIJOS IR ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA  
 KONSTITUCIJOS IR ĮSTATYMŲ  
 KONSTITUCINIŲ ĮSTATYMŲ  
 LAIKYTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS BEI ĮSTATYMŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA PRIVALOMAS REGISTRUOTI TURTAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUMATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUOSTATOS GALI BŪTI PRIIMAMOS ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA BUS TAIKOMOS BAUDOS IR DELSPINIGIAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ  
 LIETUVOS ĮSTATYMŲ  
 MATERIALINĖS IR MORALINĖS ŽALOS ATLYGINIMAS TAIP PAT ĮSTATYMŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTO DYDŽIO KOMPENSACIJOS  
 METODINĘ MEDŽIAGĄ APIE ĮSTATYMŲ TAIKYMO PRAKTIKĄ  
 MOKESČIO ADMINISTRATORIAUS PASKIRTŲ BAUDŲ UŽ MOKESČIŲ ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMUS  
 MOKESČIŲ ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMUS  
 MOKESČIŲ ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMŲ  
 MOKESČIŲ ĮSTATYMŲ  
 MUITINĖS ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMAI  
 MUITINĖS ĮSTATYMŲ  
 NAUJŲ ĮSTATYMŲ  
 NEGALI BŪTI LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA ... 
 NORINT ĮSITIKINTI AR LAIKOMASI ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ  
 NUOSAVYBĖS TEISE LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA IR SĄLYGOMIS GALI PRIKLAUSYTI ... 
 NUSTATYTUS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS  
 PAŽEISTI ĮSTATYMŲ KITŲ TEISĖS AKTŲ AR ŠIŲ TAISYKLIŲ REIKALAVIMAI  
 AGRARINĖS REFORMOS ĮSTATYMŲ  
 PRIIMTŲ ĮSTATYMŲ  
 PRIVALO LAIKYTIS ĮSTATYMŲ KITŲ TEISĖS AKTŲ IR ŠIŲ TAISYKLIŲ REIKALAVIMŲ  
 REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTUS  
 RENGIAMŲ ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ  
 RENGTI ĮSTATYMŲ PROJEKTUS BEI PASIŪLYMUS DĖL VALSTYBĖS KONTROLĖS SISTEMOS TOBULINIMO  
 SAVIVALDYBĖS PAGAL KONSTITUCIJOS BEI ĮSTATYMŲ APIBRĖŽTĄ KOMPETENCIJĄ  
 STEBI KAIP LAIKOMASI LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ  
 SVEIKATINIMO VEIKLOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS  
 TEISINGUMO MINISTERIJOS ĮSTATYMŲ  
 APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMŲ  
 TRAUKIAMI ATSAKOMYBĖN ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA  
 TURIZMO KLAUSIMAIS RENGIA PASIŪLYMUS DĖL ŠIŲ ĮSTATYMŲ IR NUTARIMŲ  
 UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUMATYTUS PAŽEIDIMUS  
 VALSTYBĖS ĮSTATYMŲ IR POĮSTATYMINIŲ AKTŲ  
 ASMENYS PAŽEIDĘ ŠIAS TAISYKLES ATSAKO LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ATITINKAMŲ ĮSTATYMŲ  
 ĮSTATYMŲ BAZĘ  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ NORMINIŲ AKTŲ PROJEKTŲ PATEIKIMO  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ NORMINIŲ AKTŲ PROJEKTŲ  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ NORMINIŲ AKTŲ  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISINIŲ AKTŲ  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ UŽ PREKES  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ  
 ĮSTATYMŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA  
 ĮSTATYMŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTŲ ... 
 ĮSTATYMŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ  
 ĮSTATYMŲ IR NORMINIŲ AKTŲ  
 ĮSTATYMŲ IR NUTARIMŲ  
 ĮSTATYMŲ IR POĮSTATYMINIŲ AKTŲ  
 ĮSTATYMŲ KITŲ TEISĖS AKTŲ  
 ĮSTATYMŲ LEIDIMO  
 ĮSTATYMŲ LEIDYBA  
 ĮSTATYMŲ LEIDYBOJE  
 ĮSTATYMŲ LEIDYBOS  
 ĮSTATYMŲ LEIDYBĄ  
 ĮSTATYMŲ LEIDĖJAI  
 ĮSTATYMŲ LEIDĖJAMS  
 ĮSTATYMŲ LEIDĖJAS  
 ĮSTATYMŲ LEIDĖJO  
 ĮSTATYMŲ LEIDĖJŲ  
 ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMOSIOS IR VYKDOMOSIOS VALDŽIOS  
 ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMOSIOS VALDŽIOS  
 ĮSTATYMŲ NUMATYTA TVARKA  
 ĮSTATYMŲ NUMATYTAIS ATVEJAIS  
 ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA ATSAKO UŽ bendrovės ūkinės veiklos pažeidimų nuslėpimą 
 ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA IR SĄLYGOMIS  
 ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA STEIGIA IR TVARKO  
 ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ĮSTATYMŲ NUSTATYTAIS ATVEJAIS  
 ĮSTATYMŲ NUSTATYTAS baudas; funkcijas; lengvatas 
 ĮSTATYMŲ NUSTATYTOS BAUDOS IR DELSPINIGIAI  
 ĮSTATYMŲ NUSTATYTŲ įgaliojimų 
 ĮSTATYMŲ PAKEITIMUS  
 ĮSTATYMŲ PAKEITIMŲ IR PAPILDYMŲ  
 ĮSTATYMŲ PATAISAS IR PROJEKTUS  
 ĮSTATYMŲ PATAISAS  
 ĮSTATYMŲ PATAISOS  
 ĮSTATYMŲ PATAISŲ  
 ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMUS  
 ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMŲ  
 ĮSTATYMŲ PROJEKTAI DĖL KITŲ ĮSTATYMŲ PAKEITIMO PAPILDYMO  
 ĮSTATYMŲ PROJEKTAI  
 ĮSTATYMŲ PROJEKTAMS  
 ĮSTATYMŲ PROJEKTUS  
 ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ  
 ĮSTATYMŲ TAIKYMO  
 ATLEIDŽIAMI IŠ DARBO ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ŠIO IR KITŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ  
 ŽMOGUS PRIVALO LAIKYTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS IR ĮSTATYMŲ  
 ATSAKO LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ATSAKO ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA  
 BAUDŽIAMŲJŲ ĮSTATYMŲ