Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUTŲ PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMO  
 BUVO PASAULYJE IR IKI ĮSTATYMO  
 DARBDAVIO INICIATYVA ŠIO ĮSTATYMO NUMATYTAIS ATVEJAIS  
 DARBO SUTARTIES ĮSTATYMO  
 DESOVIETIZACIJOS ĮSTATYMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMO DĖL VALSTYBINIO LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO TYRIMO CENTRO ĮSTEIGIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL YPATINGOS REIKŠMĖS ARCHYVŲ IŠSAUGOJIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ APSIRŪPINIMO GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL ATSISKAITYMŲ SU BIUDŽETU  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL BRANGŲ TURTĄ ĮSIGIJUSIŲ ARBA ĮSIGYJANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ DEKLARAVIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL BUVUSIŲ LIETUVOS TSR VALSTYBINIŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ TURTO  
 DĖL ŠIO ĮSTATYMO projekto; ... straipsnio; įgyvendinimo; įsigaliojimo; pataisų; priėmimo 
 EINAMŲJŲ METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ MOKESČIO LAIKINOJO ĮSTATYMO  
 IKI ŠIO ĮSTATYMO PRIĖMIMO  
 IKI ŠIO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO DIENOS  
 IKI ŠIO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 IŠSKYRUS ŠIO ĮSTATYMO ... straipsnyje nustatytus atvejus 
nustatyti JAS PAGAL ŠIO ĮSTATYMO NUOSTATAS  
 JURIDINIŲ ASMENŲ PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO  
 KARDOMOJO KALINIMO ĮSTATYMO  
 KITŲ METŲ BIUDŽETO ĮSTATYMO  
 KOKIOS GARANTIJOS KAD KONSTITUCINIO ĮSTATYMO "saugikliai" veiks 
 KOMERCINIŲ BANKŲ ĮSTATYMO  
 KONSTITUCINIO TEISMO ĮSTATYMO  
 KONSTITUCINIO ĮSTATYMO  
 KREIPIASI Į SEIMĄ DĖL ŠIO ĮSTATYMO PAKEITIMO  
pritarta ĮSTATYMO PROJEKTUI PO PIRMOJO SVARSTYMO  
 LAIKINOJO PAGRINDINIO ĮSTATYMO  
 LAISVŲJŲ EKONOMINIŲ ZONŲ PAGRINDŲ ĮSTATYMO IR LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS STEIGIMO  
 LIETUVOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ ĮSTATYMO PROJEKTĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ATOSTOGŲ ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL DEPUTATŲ ĮTARIAMŲ SĄMONINGU BENDRADARBIAVIMU SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS MANDATŲ PATIKRINIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINOJO PAGRINDINIO ĮSTATYMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO ĮSTATYMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINOJO PAGRINDINIO ĮSTATYMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYMO IR ŠIŲ NUOSTATŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINOJO PAGRINDINIO ĮSTATYMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURATŪROS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO NR ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL DALIES VALSTYBĖS TURTO PRISKYRIMO IR PERDAVIMO SAVIVALDYBIŲ NUOSAVYBĖN  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LR ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO NUOSTATOS AR KITAS SPRENDIMAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO NUOSTATŲ AR KITO SPRENDIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS MOKESČIO ĮSTATYMO PAKEITIMO  
 LR ĮSTATYMO DĖL ASMENŲ REPRESUOTŲ UŽ PASIPRIEŠINIMĄ OKUPACINIAMS REŽIMAMS TEISIŲ ATSTATYMO  
 LR ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO PAKEITIMO IR PAPILDYMO  
 LR ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO PAKEITIMO  
 LR ĮSTATYMO DĖL LR BAUDŽIAMOJO KODEKSO PAKEITIMO PROJEKTUI BEI LR ĮSTATYMO DĖL LR ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO PAKEITIMO PROJEKTUI  
 LR ĮSTATYMO DĖL LR ĮSTATYMO DĖL BUVUSIOS SAVANORIŠKOSIOS DRAUGIJOS ARMIJAI AVIACIJAI IR LAIVYNUI REMTI TURTO TOLESNIO NAUDOJIMO PAKEITIMO PROJEKTO SVARSTYMAS ATIDĖTAS  
 MINĖTO ĮSTATYMO  
 MOKESČIO MOKĖTOJAS MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA  
 MOKESČIO ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA  
 MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTAIGŲ KURIOSE MOKSLININKO DARBAS ĮSKAITOMAS Į DAKTARO AR HABILITUOTO DAKTARO STAŽĄ IKI LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO PRIĖMIMO  
 MORALINIO ĮSTATYMO  
 NACIONALINIO SAUGUMO KOMITETAS PRITARĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS PASLAPČIŲ IR JŲ APSAUGOS ĮSTATYMO PROJEKTUI  
 NAUJOJO ĮSTATYMO  
 NEATITINKA ŠIO ĮSTATYMO REIKALAVIMŲ  
 NEKILNOJAMŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO  
 NEPAŽEIDĖ VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMO  
 NEPAŽEIDĖ VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO ĮSTATYMO  
 NUOSAVYBĖ GALI BŪTI PAIMAMA TIK ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA VISUOMENĖS POREIKIAMS IR TEISINGAI ATLYGINAMA  
 ORDINŲ MEDALIŲ IR KITŲ PASIŽYMĖJIMO ŽENKLŲ ĮSTATYMO  
 PADARYTA LIETUVOS RESPUBLIKOS VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMO PROJEKTO PRIĖMIMO PERTRAUKA  
 PAGAL MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO III SKYRIŲ  
 PAGAL ĮSTATYMO PROJEKTĄ  
 PAGAL ŠIO ĮSTATYMO ... straipsnį 
 PAGAL ŠIO ĮSTATYMO REIKALAVIMUS  
 PAGRINDINIO ĮSTATYMO  
 PAKARTOTO ĮSTATYMO  
 PATEIKĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO PROJEKTĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO ... 
 PATEIKĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO PROJEKTĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO TVARKOS PAKEITIMO IR PAPILDYMO PROJEKTĄ NUTARTA PRADĖTI PROJEKTŲ SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 PENSIJŲ ĮSTATYMO  
 PERDUOTI SAVIVALDYBĖMS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL DALIES VALSTYBĖS TURTO PRISKYRIMO IR PERDAVIMO SAVIVALDYBIŲ NUOSAVYBĖN  
 PILIETYBĖS ĮSTATYMO  
 PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYMO PATAISAS  
 PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYMO PATAISOS  
 PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYMO PATAISŲ  
 PIRMUOSIUS DVEJUS METUS SKAIČIUOJANT NUO ŠIO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 PO SVARSTYMO PRITARTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL ASMENŲ REPRESUOTŲ UŽ PASIPRIEŠINIMĄ OKUPACINIAMS REŽIMAMS TEISIŲ ATSTATYMO  
 PO ŠIO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO  
 AKCINĖS BENDROVĖS AURABANKAS REORGANIZAVIMO ĮSTATYMO PROJEKTO SVARSTYMO PERTRAUKA  
 PRADĖTI ĮSTATYMO PROJEKTO SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 PRIGIMTINIO ĮSTATYMO  
 PRIIMTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL ALYTAUS MIESTO IR ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBIŲ TERITORIJŲ ADMINISTRACINIŲ RIBŲ PAKEITIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ ĮSTATYMO  
 PRIIMTO ĮSTATYMO  
 PRISTATYTI ĮSTATYMO PROJEKTĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI  
 PRITARTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO PROJEKTO PATEIKIMUI NUTARTA PRADĖTI PROJEKTO SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 PRITARTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ NENAUDOJAMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO  
 PROCEDŪRŲ SUSIJUSIŲ SU LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ BANKROTO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMU  
 ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO  
 REFERENDUMUI TEIKIAMAS ĮSTATYMO NUOSTATŲ PROJEKTAS  
 RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ ĮSTATYMO PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTAS NR ... 
 RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ ĮSTATYMO PROJEKTĄ  
 RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 REMDAMASI LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL DEPUTATŲ ĮTARIAMŲ SĄMONINGU BENDRADARBIAVIMU SU KITŲ VALSTYBIŲ SPECIALIOSIOMIS TARNYBOMIS MANDATŲ PATIKRINIMO  
 RENGINIUOSE SUSIJUSIUOSE SU VALSTYBINĖS KALBOS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMU  
 RINKIMŲ ĮSTATYMO  
 SEIMAS PRITARĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS ARCHYVŲ ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMUI NUTARTA PRADĖTI PROJEKTO SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO  
 SENOJO ĮSTATYMO  
 SKIRTOS BAUDOS UŽ MOKESČIO ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS  
 STRAIPSNIO PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTAS NR ... 
 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO NUOSTATŲ  
 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTAS NR ... 
 SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMO  
 TAIKOMOS ŠIO ĮSTATYMO NUOSTATOS  
 ĮSTATYMO RIBŲ  
 VADOVAUDAMASI LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS KARIUOMENĖS PADALINIŲ DALYVAVIMO TARPTAUTINĖSE OPERACIJOSE  
 VADOVAUDAMASIS LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO ĮSTATYMO 1 straipsnio pirmąja dalimi 
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO PATAISAS  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO STRAIPSNIUOSE  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO  
 VALSTYBINĖS KALBOS ĮSTATYMO  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ VIEŠOSIOS APYVARTOS ĮSTATYMO PATAISOS  
 VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMO  
 VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL NE PELNO ORGANIZACIJŲ ĮMONIŲ PERTVARKYMO  
 ASMUO ŠIO ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA  
 VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMO  
 VYKDYDAMA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMĄ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APSKRITIES VALDYMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO  
 VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA VADOVAUDAMASI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO ... straipsniu 
 VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS SPRENDIMĄ ARBA JOS ATSISAKYMĄ NAGRINĖTI SKUNDUS DĖL SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ  
 VYRIAUSYBĖS ĮSTATYMO PATAISOMS  
 ATITINKA ŠIO ĮSTATYMO REIKALAVIMUS  
 ĮMONIŲ BANKROTO ĮSTATYMO  
 ĮMONIŲ REJESTRO ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA  
 ĮSTATYMO AR KITO TEISĖS AKTO  
 ĮSTATYMO DĖL brangų turtą įsigijusių ... 
 ĮSTATYMO DĖL BUVUSIOS SAVANORIŠKOSIOS DRAUGIJOS ARMIJAI AVIACIJAI IR LAIVYNUI REMTI TURTO TOLESNIO NAUDOJIMO PAKEITIMO PROJEKTO SVARSTYMAS ATIDĖTAS  
 ĮSTATYMO DĖL GYVENTOJŲ INDĖLIŲ BANKRUTUOJANČIUOSE BANKUOSE DALINIO KOMPENSAVIMO  
 ĮSTATYMO DĖL NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATSTATYMO  
 ĮSTATYMO DĖL PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ  
 ĮSTATYMO DĖL PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ  
 ĮSTATYMO GALIĄ  
 ĮSTATYMO IR NUTARIMO  
 ĮSTATYMO NORMOS  
 ĮSTATYMO NORMŲ TAIKYMO  
 ĮSTATYMO NR I  
 ĮSTATYMO NUMATYTA galimybe 
 ĮSTATYMO NUMATYTA TVARKA  
 ĮSTATYMO NUMATYTĄ ATSAKOMYBĘ  
 ĮSTATYMO NUOSTATAS  
 ĮSTATYMO NUOSTATOS  
 ĮSTATYMO NUOSTATŲ  
 ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA TURI TEISĘ STEIGTI ... 
 ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA  
 ĮSTATYMO NUSTATYTAIS ATVEJAIS  
 ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS  
 ĮSTATYMO PAKEITIMO PROJEKTAS NR ... 
 ĮSTATYMO PAKEITIMO  
 ĮSTATYMO PAKEITIMUS  
 ĮSTATYMO PATAISA  
 ĮSTATYMO PATAISAS  
 ĮSTATYMO PATAISOMS  
 ĮSTATYMO PATAISOS  
 ĮSTATYMO PATAISĄ  
 ĮSTATYMO PATAISŲ  
 ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS  
 ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ  
 ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ  
 ĮSTATYMO PRIĖMIMAS  
 ĮSTATYMO PRIĖMIMO  
 ĮSTATYMO PROJEKTAI  
 ĮSTATYMO PROJEKTAS NR ... 
 ĮSTATYMO PROJEKTAS  
 ĮSTATYMO PROJEKTE NUMATYTA ... 
 ĮSTATYMO PROJEKTE  
 ĮSTATYMO PROJEKTO NR ... 
 ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI  
 ĮSTATYMO PROJEKTO VARIANTĄ  
 ĮSTATYMO PROJEKTO  
 ĮSTATYMO PROJEKTU  
 ĮSTATYMO PROJEKTUI  
 ĮSTATYMO PROJEKTĄ NR ... 
 ĮSTATYMO PROJEKTĄ  
 ĮSTATYMO REIKALAVIMAI DĖL PAREIŠKIMŲ BEI PRANEŠIMŲ  
 ĮSTATYMO REIKALAVIMUS  
 ĮSTATYMO REIKALAVIMŲ  
 ĮSTATYMO RENGĖJAI  
 ĮSTATYMO STRAIPSNIAI  
 ĮSTATYMO TAIKYMO  
 ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO PROJEKTAS NR ... 
 ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO  
 ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 ŠIAM ĮSTATYMO PROJEKTUI  
 ŠIO ĮSTATYMO II III IR IV dalyse 
 ŠIO ĮSTATYMO IR KITŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ŠIO ĮSTATYMO NUOSTATOMS  
 ŠIO ĮSTATYMO NUOSTATŲ  
 ŠIO ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA  
 ŠIO ĮSTATYMO NUSTATYTĄ ... 
 ŠIO ĮSTATYMO NUSTATYTŲ ... 
 ŠIO ĮSTATYMO PATAISAS  
 ŠIO ĮSTATYMO PATAISOS  
 ŠIO ĮSTATYMO PAŽEIDIMAI PADARYTI RINKIMŲ APYLINKĖJE  
 ŠIO ĮSTATYMO PAŽEIDIMAI  
 ŠIO ĮSTATYMO PROJEKTO TREČIĄJĮ SVARSTYMĄ  
 ŠIO ĮSTATYMO PROJEKTO  
 ŠIO ĮSTATYMO PROJEKTĄ NAGRINĖJANČIO KOMITETO IŠVADĄ  
 ŠIO ĮSTATYMO PROJEKTĄ  
 ŠIO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO DIENĄ  
 ŠIS ĮSTATYMO PROJEKTAS  
 ŠITO ĮSTATYMO PROJEKTĄ  
 ŠVIETIMO ĮSTATYMO  
 ŠĮ ĮSTATYMO PROJEKTĄ  
 ŽMONIŲ SAUGOS DARBE ĮSTATYMO  
 AUKŠTOJO MOKSLO ĮSTATYMO PATAISAS  
 AUKŠTOJO MOKSLO ĮSTATYMO PATAISOS  
 AUKŠTOJO MOKSLO ĮSTATYMO PATAISŲ  
 AUKŠTOJO MOKSLO ĮSTATYMO PROJEKTĄ  
 AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO PATAISAS  
 BAUDŽIAMOJO PROCESO ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA  
 BAUDŽIAMOJO ĮSTATYMO