Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DARO DIDELĘ ĮTAKĄ  
 DARO ĮTAKĄ  
 DARYTI ĮTAKĄ  
 DARĖ ĮTAKĄ  
 DAUG ĮTAKOS TURĖJO ... 
 DAUGIAUSIA ĮTAKOS TURĖJO ... 
 DIDELĘ ĮTAKĄ DARO ... 
 DIDELĘ ĮTAKĄ DARĖ ... 
 DIDELĘ ĮTAKĄ TURI ... 
 DIDELĘ ĮTAKĄ TURĖJO ... 
 DIDELĘ ĮTAKĄ  
 DIDELĖS ĮTAKOS TURI ... 
 DIDELĖS ĮTAKOS TURĖJO ... 
 DIDELĖS ĮTAKOS  
 DIDESNĘ ĮTAKĄ  
 DIDESNĖS ĮTAKOS NETURĖJO  
 DIDESNĖS ĮTAKOS  
 DIDŽIAUSIOS ĮTAKOS TURĖJO ... 
 DIDŽIAUSIOS ĮTAKOS  
 DIDŽIAUSIĄ ĮTAKĄ DARO ... 
 DIDŽIAUSIĄ ĮTAKĄ TURI ... 
 DIDŽIAUSIĄ ĮTAKĄ TURĖJO ... 
 DIDŽIAUSIĄ ĮTAKĄ  
 DIDŽIULĘ ĮTAKĄ  
 DĖL ĮTAKOS Lietuvos orams; policijai; zonų 
 ESMINĖS ĮTAKOS  
kiti neteisėti veiksmai, turėję ESMINĖS ĮTAKOS RINKIMŲ REZULTATAMS  
 FINANSINĖ BEI POLITINĖ ĮTAKA  
kova DĖL ĮTAKOS SFERŲ  
kova DĖL ĮTAKOS  
 GALI TURĖTI NEIGIAMOS ĮTAKOS  
 GALI TURĖTI ĮTAKOS  
 GALĖJO TURĖTI ĮTAKOS  
neturi; nedarė JOKIOS ĮTAKOS  
 LEMIAMOS ĮTAKOS TURĖJO ... 
 LEMIAMOS ĮTAKOS  
 LEMIAMĄ ĮTAKĄ  
 NEDARO ĮTAKOS  
 NEIGIAMOS ĮTAKOS APLINKAI IR ŽMONIŲ SVEIKATAI  
 NEIGIAMOS ĮTAKOS  
 NEIGIAMĄ ĮTAKĄ  
 NEMAŽĄ ĮTAKĄ  
 NETURI JOKIOS ĮTAKOS  
 NETURI ĮTAKOS  
 NETURĖJO JOKIOS ĮTAKOS  
 NETURĖJO ĮTAKOS  
 NETURĖS JOKIOS ĮTAKOS  
 NETURĖS ĮTAKOS  
 PADARĖ DIDELĘ ĮTAKĄ  
 PLĖSTI SAVO ĮTAKĄ  
 SIEKIANT IŠLAIKYTI VALSTYBĖS ĮTAKĄ ĮMONĖS VALDYME  
 TAM TIKRĄ ĮTAKĄ  
 TAM TURĖJO ĮTAKOS  
 TAM ĮTAKOS TURĖJO  
 TEIGIAMOS ĮTAKOS  
 TEIGIAMĄ ĮTAKĄ  
 TIESIOGINĘ ĮTAKĄ  
 TIESIOGINĖS ĮTAKOS  
 TURI DIDELĘ ĮTAKĄ  
 TURI DIDELĖS ĮTAKOS  
 TURI ĮTAKOS  
 TURĖJO DIDELĘ ĮTAKĄ  
 TURĖJO LEMIAMOS ĮTAKOS RINKIMŲ REZULTATAMS  
 TURĖJO LEMIAMOS ĮTAKOS  
 TURĖJO TEIGIAMOS ĮTAKOS  
 TURĖJO ĮTAKOS  
 TURĖS ĮTAKOS  
 TURĖTI ĮTAKOS  
 VADYBOS TEORIJŲ IR KONCEPCIJŲ ĮTAKA  
 VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA  
 ĮTAKOS NETURI  
 ĮTAKOS NETURĖJO  
 ĮTAKOS SFERAS  
 ĮTAKOS SFEROJE  
 ĮTAKOS SFEROMIS  
 ĮTAKOS SFERŲ  
 ĮTAKOS TURI  
 ĮTAKOS TURĖJO  
 ĮTAKĄ DARO  
 ĮTAKĄ DARĖ  
 ŪKINĖ IR KITOKIA VEIKLA KURI TURI ĮTAKOS APLINKAI