Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DAR ŠĮ MĖNESĮ  
kandidatas Į ŠĮ POSTĄ  
 KAS UŽ ŠĮ NUTARIMĄ  
 KAS UŽ ŠĮ ĮSTATYMĄ  
 KITA SUSITARIANČIOJI ŠALIS TURI ATSAKYTI Į ŠĮ PRAŠYMĄ NE VĖLIAU KAIP PER VIENĄ MĖNESĮ ŠIS TERMINAS DĖL SVARBIŲ PRIEŽASČIŲ GALI BŪTI PRATĘSTAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJĄ ŠĮ AR KITUS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS  
 PAGAL ŠĮ DOKUMENTĄ  
 PAGAL ŠĮ IR KITUS ĮSTATYMUS BEI TEISĖS AKTUS  
 PAGAL ŠĮ NUTARIMĄ  
 PAGAL ŠĮ PRINCIPĄ  
 PAGAL ŠĮ PROJEKTĄ  
 PAGAL ŠĮ PROTOKOLĄ  
 PAGAL ŠĮ RODIKLĮ  
 PAGAL ŠĮ STRAIPSNĮ  
 PAGAL ŠĮ SUSITARIMĄ  
 PAGAL ŠĮ ĮSTATYMĄ NESUKELIA TEISINIŲ PASEKMIŲ  
 PAGAL ŠĮ ĮSTATYMĄ  
 PATEIKĖ PAGRINDINIO ŠĮ PROJEKTĄ NAGRINĖJANČIO KOMITETO IŠVADĄ  
 PAŽEIDĘ ŠĮ ĮSTATYMĄ ATSAKO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS  
 PAŽEIDŽIA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJĄ ŠĮ AR KITUS ĮSTATYMUS  
 PER ŠĮ INCIDENTĄ niekas nenukentėjo 
 PER ŠĮ LAIKOTARPĮ  
 PER ŠĮ LAIKĄ  
 PER ŠĮ MAČĄ  
 PER ŠĮ SUSITIKIMĄ  
 PRIEŠ ŠĮ SEZONĄ  
 PRIĖMUS ŠĮ ĮSTATYMĄ  
 SAVO PRAŠYME TURI ATKREIPTI DĖMESĮ Į ŠĮ FAKTĄ  
 SKELBIU ŠĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTĄ ĮSTATYMĄ  
 SPRENDŽIANT ŠĮ KLAUSIMĄ  
 STRAIPSNYJE ŽODŽIUS RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMŲ KOMISIJA PAKEISTI ŽODŽIAIS VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA IR ŠĮ STRAIPSNĮ IŠDĖSTYTI TAIP ... 
 SVARSTANT ŠĮ KLAUSIMĄ  
 SVARSTYTI ŠĮ KLAUSIMĄ  
 TAIKANT ŠĮ METODĄ  
 TAIP ATSITIKO IR ŠĮ KARTĄ  
 TAIP BUVO IR ŠĮ KARTĄ  
 TEISĖ ĮSIGYTI ŠĮ ŽEMĖS SKLYPĄ  
 TIRIANT ŠĮ NUSIKALTIMĄ  
 TIRIANT ŠĮ ĮVYKĮ  
 ŠĮ DARBĄ atsakingi 
 ŠĮ NUSIKALTIMĄ baudžiama laisvės atėmimu; gresia; numatytas laisvės atėmimas 
 ŠĮ PAŽEIDIMĄ numatyta bauda 
 UŽIMTI ŠĮ POSTĄ  
 VISĄ ŠĮ LAIKĄ  
 Į ŠĮ DARBĄ įsitraukė; aktyviai įsijungė 
 Į ŠĮ KLAUSIMĄ galima atsakyti 
 Į ŠĮ KLAUSIMĄ ATSAKO ... 
 Į ŠĮ KLAUSIMĄ ATSAKYTI  
 Į ŠĮ KLAUSIMĄ ATSAKĖ ... 
 Į ŠĮ RENGINĮ atvyko; buvo pakviesti 
 Į ŠĮ SĄRAŠĄ įtrauktas; pateko 
 Į ŠĮ TERMINĄ NEĮSKAITOMAS LAIKAS PER KURĮ išduotas asmuo negalėjo išvykti 
 Į ŠĮ TERMINĄ ĮSKAITOMOS ir nedarbo dienos 
 ĮGYVENDINTI ŠĮ PROJEKTĄ  
atsakymas Į ŠĮ KLAUSIMĄ  
 ŠĮ DARBĄ ATLIEKA ... 
 ŠĮ DARBĄ ATLIKTI  
 ŠĮ KARTĄ  
 ŠĮ KLAUSIMĄ IŠSPRĘSTI  
 ŠĮ KLAUSIMĄ SVARSTYTI  
 ŠĮ MĖNESĮ  
 ŠĮ PAVASARĮ  
 ŠĮ RUDENĮ  
 ŠĮ SAVAITGALĮ  
 ŠĮ SAVO TEIGINĮ  
 ŠĮ SEZONĄ RUNGTYNIAUJA ... 
 ŠĮ SEZONĄ ŽAIDŽIA ... 
 ŠĮ SEZONĄ  
 ŠĮ SYKĮ  
 ŠĮ TREČIADIENĮ VYRIAUSYBĖS POSĖDYJE SVARSTYTA ... 
 ŠĮ ĮSTATYMO PROJEKTĄ  
 ŠĮ ŽEMĖS SKLYPĄ  
 ŽENGTI ŠĮ ŽINGSNĮ  
 ATSAKYMAS Į ŠĮ KLAUSIMĄ  
 ATSAKYMO Į ŠĮ KLAUSIMĄ  
 ATSAKYMĄ Į ŠĮ KLAUSIMĄ  
 ATSAKYTI Į ŠĮ KLAUSIMĄ  
atvyko Į ŠĮ MIESTĄ  
atėjo Į ŠĮ PASAULĮ