Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 CENTRINĖS IR RYTŲ EUROPOS ŠALIŲ  
 DALYVAUJANČIŲ ŠALIŲ  
 DAUGELIO EUROPOS ŠALIŲ  
 DAUGELIO PASAULIO ŠALIŲ  
 DAUGELIO VAKARŲ ŠALIŲ FIRMOS  
 DAUGELIO ŠALIŲ  
 DAUGELIS ŠALIŲ  
 DAUGELYJE EUROPOS ŠALIŲ  
 DAUGELYJE PASAULIO ŠALIŲ  
 DAUGELYJE UŽSIENIO ŠALIŲ  
 DAUGELYJE VAKARŲ ŠALIŲ  
 DAUGELYJE ŠALIŲ  
 DEMOKRATINIŲ ŠALIŲ  
 DVIEJŲ ŠALIŲ SANTYKIUS  
 DVIEJŲ ŠALIŲ  
 ES ŠALIŲ  
 EUROPOS BENDRIJŲ BEI JŲ ŠALIŲ NARIŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 EUROPOS SĄJUNGOS ŠALIŲ  
 EUROPOS ŠALIŲ KLUBINIŲ KOMANDŲ TAURIŲ TURNYRUOSE  
 EUROPOS ŠALIŲ SUSITARIMĄ DĖL KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ EKIPAŽŲ  
 EUROPOS ŠALIŲ TAURIŲ LAIMĖTOJŲ TAURĖS TURNYRAS  
 EUROPOS ŠALIŲ TAURIŲ TURNYRUOSE  
 EUROPOS ŠALIŲ ČEMPIONATUOSE  
 EUROPOS ŠALIŲ  
 GINČO TARP TŲ PAČIŲ ŠALIŲ  
 GINČO ŠALIŲ  
 II BALTIJOS JŪROS ŠALIŲ SPORTO ŽAIDYNES  
 II BALTIJOS JŪROS ŠALIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ  
 II BALTIJOS JŪROS ŠALIŲ SPORTO ŽAIDYNĖMS  
 II BALTIJOS JŪROS ŠALIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS  
 II BALTIJOS JŪROS ŠALIŲ SPORTO ŽAIDYNĖSE  
 IR KITŲ ŠALIŲ  
 IŠ KITŲ ŠALIŲ  
 IŠ UŽSIENIO ŠALIŲ  
 IŠSIVYSČIUSIŲ ŠALIŲ  
 KAI KURIŲ RYTŲ EUROPOS ŠALIŲ  
 KAI KURIŲ ŠALIŲ  
 KAIMYNINIŲ ŠALIŲ  
 KARIAUJANČIŲ ŠALIŲ  
 KITŲ EUROPOS ŠALIŲ  
 KITŲ ŠALIŲ PATIRTĮ  
 KITŲ ŠALIŲ  
 KODAS IŠ PASAULIO ŠALIŲ IR TERITORIJŲ REGISTRO  
 KODAS IŠ PASAULIO ŠALIŲ IR TERITORIJŲ VALIUTŲ  
 KODĄ IŠ PASAULIO ŠALIŲ IR TERITORIJŲ VALIUTŲ  
 LIBERTADORES CUP TURNYRE PIETŲ AMERIKOS ŠALIŲ KLUBINIŲ KOMANDŲ  
 LIETUVOJE AKREDITUOTI UŽSIENIO ŠALIŲ KARO ATAŠĖ  
 LIETUVOS IR KITŲ BALTIJOS ŠALIŲ  
 LIETUVOS IR KITŲ ŠALIŲ  
 LIETUVOS IR UŽSIENIO ŠALIŲ  
 LIETUVOS RUSIJOS IR BALTARUSIJOS O VĖLIAU IR UKRAINOS BEI VIDURINĖS AZIJOS ŠALIŲ  
 LOTYNŲ AMERIKOS ŠALIŲ  
susirinkę IŠ ĮVAIRIŲ ŠALIŲ  
susitikti; susipažinti; ryšius SU KITŲ ŠALIŲ atstovais; jaunimu; mokslininkais 
 NAFTĄ EKSPORTUOJANČIŲ ŠALIŲ ORGANIZACIJA OPEC  
 NAFTĄ EKSPORTUOJANČIŲ ŠALIŲ ORGANIZACIJOS OPEC  
 NARYS KURIS NĖRA KURIOS NORS IŠ SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ PILIETIS  
 NATO ŠALIŲ  
 NEPRIKLAUSOMŲ VALSTYBIŲ SANDRAUGOS ŠALIŲ GRUZIJOS RESPUBLIKOS  
 NVS ŠALIŲ  
 NĖ VIENA IŠ SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ  
 PABALTIJO ŠALIŲ  
 PAGAL ABIEJŲ SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ ĮSTATYMUS  
 PAGAL ABIEJŲ ŠALIŲ VIDAUS TEISĖS REIKALAVIMUS  
 ABIEJŲ SUSITARIANČIŲ ŠALIŲ AERONAUTIKOS VADOVYBĖS  
 ABIEJŲ SUSITARIANČIŲ ŠALIŲ  
 ABIEJŲ SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ AERONAUTIKOS VADOVYBĖS  
 ABIEJŲ SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ VALSTYBIŲ  
 ABIEJŲ SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ  
 ABIEJŲ ŠALIŲ PREZIDENTAI  
 ABIEJŲ ŠALIŲ VADOVAI  
 ABIEJŲ ŠALIŲ  
 PASAULIO ŠALIŲ  
 AFRIKOS ŠALIŲ KLUBINIŲ KOMANDŲ TAURIŲ TURNYRUOSE  
 AFRIKOS ŠALIŲ  
 PIETŲ AMERIKOS ŠALIŲ KLUBINIŲ KOMANDŲ  
 PIETŲ AMERIKOS ŠALIŲ ČEMPIONATUOSE  
 PIETŲ IR CENTRINĖS AMERIKOS ŠALIŲ RINKTINIŲ  
 POKOMUNISTINIŲ ŠALIŲ  
 PREKYBOJE TARP ŠALIŲ  
 PROGRAMOJE DALYVAUJANČIŲ ŠALIŲ  
 RADVILŲ RŪMAI UŽSIENIO ŠALIŲ XVI XX A PR VAIZDUOJAMOJI DAILĖ  
 RAIDINIS KODAS IŠ PASAULIO ŠALIŲ IR TERITORIJŲ VALIUTŲ  
 RINKOS EKONOMIKOS ŠALIŲ  
 RUSIJOS IR BALTIJOS ŠALIŲ SANTYKIŲ  
 RUSIJOS IR KITŲ NVS ŠALIŲ SAUSUMOS KARIUOMENIŲ GINKLUOTĖJE  
 RUSIJOS POLITIKA BALTIJOS ŠALIŲ ATŽVILGIU  
 RYTŲ EUROPOS ŠALIŲ  
 RYTŲ IR VIDURIO EUROPOS ŠALIŲ  
 RYTŲ ŠALIŲ  
 RYŠIUS SU ATITINKAMOMIS KITŲ ŠALIŲ INSTITUCIJOMIS IR TARPTAUTINĖMIS ORGANIZACIJOMIS  
 SKANDINAVIJOS ŠALIŲ  
 SKIRTINGŲ ŠALIŲ  
 SOCIALISTINIŲ ŠALIŲ  
 SUSITARIANČIŲ ŠALIŲ AERONAUTIKOS VADOVYBĖMS  
 SUSITARIANČIŲ ŠALIŲ AERONAUTIKOS VADOVYBĖS  
 SUSITARIANČIŲ ŠALIŲ KOMPETENTINGOS ĮSTAIGOS  
 SUSITARIANČIŲ ŠALIŲ  
 SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ KOMPETENTINGI ASMENYS  
 SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ KOMPETENTINGOS ĮSTAIGOS  
 SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ ĮSTAIGOS  
 SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ  
 SUTARTĮ SUDARANČIŲ ŠALIŲ KOMPETENTINGI ASMENYS  
 SUTRUMPINTAS PAVADINIMAS IŠ PASAULIO ŠALIŲ IR TERITORIJŲ REGISTRO  
 TARP ABIEJŲ ŠALIŲ  
 TARP BALTIJOS ŠALIŲ  
 TARP EUROPOS BENDRIJŲ BEI JŲ ŠALIŲ NARIŲ  
 TARP SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ  
 TARP TŲ PAČIŲ ŠALIŲ DĖL TO PATIES DALYKO IR TUO PAČIU PAGRINDU  
 TARP ŠALIŲ kandidačių 
 TREČIOJO PASAULIO ŠALIŲ  
 TREČIŲJŲ ŠALIŲ  
 TRIJŲ BALTIJOS ŠALIŲ LIETUVOS LATVIJOS IR ESTIJOS  
 TRIJŲ BALTIJOS ŠALIŲ  
 TRIJŲ ŠALIŲ  
 UŽSIENIO ŠALIŲ AMBASADOMS  
 UŽSIENIO ŠALIŲ  
 VAKARŲ EUROPOS ŠALIŲ  
 VAKARŲ ŠALIŲ  
 ARABŲ ŠALIŲ  
 VIDURIO EUROPOS ŠALIŲ  
 VIDURIO IR RYTŲ EUROPOS ŠALIŲ  
 VIENA IŠ SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ  
 VIENAI IŠ ŠALIŲ  
 VIENOS IŠ SUSITARIANČIŲ ŠALIŲ  
 VIENOS IŠ SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ pilietis 
 VIENOS IŠ SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ TERITORIJOJE  
 VIENOS IŠ ŠALIŲ  
 ASOCIJUOTŲ ŠALIŲ  
 VISŲ TRIJŲ BALTIJOS ŠALIŲ  
 VISŲ TRIJŲ ŠALIŲ  
 VISŲ ŠALIŲ PROLETARAI VIENYKITĖS  
 VISŲ ŠALIŲ  
 VRE ŠALIŲ  
 XVI XIX A UŽSIENIO ŠALIŲ DAILĖ  
 YRA VIENOS IŠ SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ PILIETIS  
 ĮVAIRIŲ PASAULIO ŠALIŲ  
 ĮVAIRIŲ ŠALIŲ  
 ŠALIŲ ATSTOVAI  
 ŠALIŲ DALYVAVIMAS BŪTINAS  
 ŠALIŲ KANDIDAČIŲ  
 ŠALIŲ KONFERENCIJA  
 ŠALIŲ KONFERENCIJAI  
 ŠALIŲ SUSITARIMU  
 ŠIAURĖS EUROPOS ŠALIŲ  
 ŠIAURĖS IR BALTIJOS ŠALIŲ DAILĖS PARODA  
 ŠIAURĖS IR BALTIJOS ŠALIŲ KULTŪROS  
 ŠIAURĖS IR BALTIJOS ŠALIŲ  
 ŠIAURĖS ŠALIŲ IR LENKIJOS  
 ŠIAURĖS ŠALIŲ  
 ATSKIRŲ ŠALIŲ  
 AZIJOS ŠALIŲ  
 BALTIJOS IR ŠIAURĖS ŠALIŲ  
 BALTIJOS JŪROS ŠALIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ  
 BALTIJOS JŪROS ŠALIŲ  
 BALTIJOS REGIONO ŠALIŲ  
 BALTIJOS ŠALIŲ ATŽVILGIU  
 BALTIJOS ŠALIŲ BENDRADARBIAVIMO  
 BALTIJOS ŠALIŲ BIRŽŲ  
 BALTIJOS ŠALIŲ GYVENTOJŲ  
 BALTIJOS ŠALIŲ MOKSLO ISTORIKŲ IR FILOSOFŲ  
 BALTIJOS ŠALIŲ PRIĖMIMO Į NATO  
 BALTIJOS ŠALIŲ SAUGUMĄ  
 BALTIJOS ŠALIŲ TAIKOS PALAIKYMO  
 BALTIJOS ŠALIŲ  
 BEI KITŲ ŠALIŲ  
 BESIVYSTANČIŲ ŠALIŲ  
 BEVEIK VISŲ ŠALIŲ SAUSUMOS KARIUOMENIŲ GINKLUOTĖJE  
dviraidis KILMĖS ŠALIES KODAS IŠ PASAULIO ŠALIŲ IR TERITORIJŲ REGISTRO