Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUVEINĖ YRA ŠIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 BUVUSIO ŠALIES VADOVO  
esančiam KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 DABARTINIS ŠALIES VADOVAS VALDAS ADAMKUS  
 DAINAVOS ŠALIES SENŲ ŽMONIŲ padavimai 
 DAUGKARTINIAI ŠALIES ČEMPIONAI  
 DAUGKARTINIS ŠALIES ČEMPIONAS  
 DAUGUMA ŠALIES GYVENTOJŲ  
importas IŠ ŠIOS ŠALIES  
 DEPORTUOTI IŠ ŠALIES  
 DIDŽIAUSIA ŠALIES įmonė 
 DIDŽIAUSIOS ŠALIES  
 DIDŽIAUSIUOSE ŠALIES MIESTUOSE  
 DIDŽIUOSIUOSE ŠALIES MIESTUOSE  
 DĖL KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PILIEČIŲ  
išvykti IŠ MŪSŲ ŠALIES  
 EKSPORTUOJANČIOS ŠALIES  
kraustytis IŠ VIENOS ŠALIES Į KITĄ  
 GYVENA VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 GYVENAMOJI VIETA YRA KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 IŠ PRAŠYMĄ PATEIKUSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOS  
 ŠALIES atrodo; stebėti 
 ŠALIES ŽIŪRINT  
 IŠVYKTI IŠ ŠALIES  
 KAIMYNINĖS ŠALIES  
 KIEKVIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PASKIRTAJAI AVIAKOMPANIJAI  
 KIEKVIENOS ŠALIES  
 KILMĖS ŠALIES KODAS  
 KITOS SUSITARIANČIOS ŠALIES AERONAUTIKOS VADOVYBEI  
 KITOS SUSITARIANČIOS ŠALIES KOMPETENTINGAI ĮSTAIGAI  
 KITOS SUSITARIANČIOS ŠALIES PASKIRTAJAI AVIAKOMPANIJAI  
 KITOS SUSITARIANČIOS ŠALIES PASKIRTOJI AVIAKOMPANIJA NAUDOJA ... 
 KITOS SUSITARIANČIOS ŠALIES PASKIRTOSIOS AVIAKOMPANIJOS  
 KITOS SUSITARIANČIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 KITOS SUSITARIANČIOS ŠALIES  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES AERONAUTIKOS VADOVYBEI  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES INVESTITORIAMS  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES INVESTITORIŲ INVESTICIJAS  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES INVESTITORIŲ  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KOMPETENTINGAI ĮSTAIGAI  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KOMPETENTINGOS ĮSTAIGOS  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES MUITINĖS ADMINISTRACIJA  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES MUITINĖS ADMINISTRACIJAI  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PASKIRTOSIOS AVIAKOMPANIJOS  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PILIETĮ  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PILIEČIO  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES REZIDENTUI  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE GALIOJANČIUS ... 
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES VALSTYBĖS TERITORIJOJE  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES  
 KITOS SUTARTĮ SUDARANČIOS ŠALIES REZIDENTUI  
 KITOS SUTARTĮ SUDARANČIOS ŠALIES  
 KITOS ŠALIES MUITINĖS ADMINISTRACIJOS PRAŠYMĄ  
 KITOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 KITOS ŠALIES  
 KITŲ ŠALIES IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 KODAS NURODOMAS ŠALIES KURIAI PRIKLAUSO AKTYVIOJI TRANSPORTO PRIEMONĖ  
 KONSULTACIJOS IR PASIKEITIMAS INFORMACIJA BET KURIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PRAŠYMU  
 KREIPTIS Į KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES teismus 
 KURIOS NORS ŠALIES  
teisė įkurti KITOS SUSITARIANČIOS ŠALIES TERITORIJOJE SAVO ATSTOVYBES  
 MOKĖJIMŲ PERTEKLIUS APMOKESTINAMAS PAGAL KIEKVIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES ĮSTATYMUS  
 MŪSŲ ŠALIES ATSTOVAI  
 MŪSŲ ŠALIES PILIEČIŲ  
 MŪSŲ ŠALIES SPORTO  
 MŪSŲ ŠALIES VADOVAS  
 MŪSŲ ŠALIES  
 NAUDOTIS ŠALIES KURIOS PILIETIS JIS YRA GYNYBA  
įplaukos Į ŠALIES biudžetą 
 NEGALI BŪTI ŠIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 NEGALĖJO IŠVYKTI IŠ PRAŠYMĄ PATEIKUSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOS DĖL NEPRIKLAUSANČIŲ NUO JO APLINKYBIŲ  
 NETURI BŪTI NURODOMAS ŠALIES KURIAI PRIKLAUSO TRANSPORTO PRIEMONĖ KODAS  
šiaurinėje; pietinėje; rytinėje; centrinėje ŠALIES DALYJE  
 NUSTATOMAS PAGAL ĮSTATYMUS ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE TURTAS BUVO TUO MOMENTU kai įvyko veiksmas arba kitokia aplinkybė 
 PAGAL SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIAI PATEIKIAMAS PRAŠYMAS įstatymus 
 PAGAL VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES ĮSTATYMUS  
 PAKROVIMO VIETA KODAS NURODOMAS ŠALIES SIUNTĖJOS  
 PATEIKUSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES  
 PAŽVELGTI Į SAVE IŠ ŠALIES  
 PIETINĖJE ŠALIES DALYJE  
 PRAŠYMĄ GAVUSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 PRAŠYMĄ PATEIKUSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 REIKIA KREIPTIS Į ŠIOS ŠALIES atitinkamą teisingumo įstaigą 
 RYTINĖJE ŠALIES DALYJE  
 SNIEGYNŲ ŠALIES  
 SU KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PILIEČIAIS  
 SUSITARIANČIOS ŠALIES PASKIRTOSIOS AVIAKOMPANIJOS  
 SUSITARIANČIOS ŠALIES  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES IR KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES INVESTITORIAUS  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIAI PATEIKIAMAS PRAŠYMAS  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIAI PATEIKTAS PRAŠYMAS  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS PILIETIS JIS YRA  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS PILIETIS YRA VAIKAS  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE BUVO SUDARYTAS TESTAMENTAS  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE SPRENDIMAS TURI BŪTI PRIPAŽINTAS IR VYKDOMAS  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE YRA TAS TURTAS  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE YRA TURTAS  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE YRA ŠIS TURTAS  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES REZIDENTAS UŽSIIMA KOMERCINE ŪKINE VEIKLA KITOJE SUSITARIANČIOJOJE ŠALYJE  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES ĮSTAIGA  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES  
 SUTARTĮ SUDARANČIOS ŠALIES REZIDENTAS  
 SUTARTĮ SUDARANČIOS ŠALIES  
 SVETIMOS ŠALIES  
 SVEČIOS ŠALIES  
 TAI ĮSTAIGA ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE YRA ASMENS GYVENAMOJI VIETA  
 TAIKOMI ĮSTATYMAI TOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS PILIEČIAIS SUTUOKTINIAI BUVO  
 TARP VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES INVESTITORIAUS  
 TARSI IŠ ŠALIES  
 TEKANČIOS SAULĖS ŠALIES  
 TOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE ĮVYKO ... 
 TOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES  
 TRANZITU PER VIENOS SUSITARIANČIOS ŠALIES TERITORIJĄ  
 ŠALIES RIBŲ  
 UŽSIENIO ŠALIES  
 V KRĖVĖS DAINAVOS ŠALIES SENŲ ŽMONIŲ padavimai ir legendos 
 VIENA DIDŽIAUSIŲ ŠALIES ... 
 VIENAS IŠ SUTUOKTINIŲ YRA VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES O ANTRASIS KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PILIETIS IR VIENAS IŠ JŲ GYVENA VIENOS ŠALIES O ANTRASIS KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 VIENAS YRA VIENOS O ANTRASIS KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PILIETIS  
 VIENOS AR KITOS ŠALIES  
 VIENOS SUSITARIANČIOS ŠALIES PASKIRTAJAI AVIAKOMPANIJAI  
 VIENOS SUSITARIANČIOS ŠALIES PASKIRTOJI AVIAKOMPANIJA  
 VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES INVESTITORIAUS KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES INVESTITORIŲ INVESTICIJOMS  
 VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PILIEČIAI KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES  
 VIENOS ŠALIES  
 VISAS ŠALIES politines partijas 
 VISIEMS ŠALIES piliečiams 
 VISIEMS ŠALIES GYVENTOJAMS  
 VISOJE ŠALIES TERITORIJOJE  
 VISOS ŠALIES MASTU  
 VISOS ŠALIES  
 ĮVAIRIUOSE ŠALIES MIESTUOSE  
 ĮVEŽTI Į KITOS ŠALIES TERITORIJĄ  
 ŠALIES AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ  
 ŠALIES BANKAI  
 ŠALIES BANKŲ  
 ŠALIES BIUDŽETAS  
 ŠALIES BIUDŽETO  
 ŠALIES BIUDŽETUI  
 ŠALIES EKONOMIKA  
 ŠALIES EKONOMIKAI  
 ŠALIES EKONOMIKOS  
 ŠALIES EKONOMIKĄ  
 ŠALIES EKONOMINĖ PADĖTIS  
 ŠALIES FINANSŲ  
 ŠALIES FUTBOLO  
 ŠALIES GAVĖJOS  
 ŠALIES GYVENIME  
 ŠALIES GYVENTOJAI  
 ŠALIES GYVENTOJAMS BUVO PATEIKTAS KLAUSIMAS  
 ŠALIES GYVENTOJAMS  
 ŠALIES GYVENTOJAS  
 ŠALIES GYVENTOJUS  
 ŠALIES GYVENTOJŲ  
 ŠALIES IR UŽSIENIO  
 ŠALIES ISTORIJOJE  
 ŠALIES KELIUOSE  
 ŠALIES KONSTITUCIJOJE  
 ŠALIES KREPŠINIO  
 ŠALIES KURIOJE REGISTRUOTA TRANSPORTO PRIEMONĖ  
 ŠALIES KURIOJE ĮVYKO pažeidimas 
 ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE YRA ŠIO ASMENS GYVENAMOJI VIETA  
 ŠALIES LENGVOSIOS ATLETIKOS  
 ŠALIES MASTU  
 ŠALIES MIESTUOSE  
 ŠALIES MIESTUS  
 ŠALIES MIESTŲ  
 ŠALIES MINISTRAS PIRMININKAS  
 ŠALIES MOTERŲ KREPŠINIO RINKTINĖS VYRIAUSIASIS TRENERIS VYDAS GEDVILAS 
 ŠALIES PARLAMENTE  
 ŠALIES PIETRYČIUOSE  
 ŠALIES PIETUOSE  
 ŠALIES PILIEČIAI  
 ŠALIES PILIEČIŲ  
 ŠALIES PIRMENYBĖSE  
 ŠALIES POLITINIAME GYVENIME  
 ŠALIES PREMJERAS  
 ŠALIES PREZIDENTAS VALDAS ADAMKUS; ALGIRDAS BRAZAUSKAS 
 ŠALIES PREZIDENTO RINKIMUOSE  
 ŠALIES PREZIDENTO  
 ŠALIES PREZIDENTU  
 ŠALIES PREZIDENTUI  
 ŠALIES PREZIDENTĄ  
 ŠALIES RAJONUOSE  
 ŠALIES RAJONŲ  
 ŠALIES RINKTINEI  
 ŠALIES RINKTINĖJE  
 ŠALIES RINKTINĖS  
 ŠALIES SAUGUMUI  
 ŠALIES SIUNTĖJOS  
 ŠALIES SOSTINĖJE  
 ŠALIES SPORTO  
 ŠALIES TERITORIJOJE  
 ŠALIES TERITORIJOS  
 ŠALIES VADOVAI  
 ŠALIES VADOVAMS  
 ŠALIES VADOVAS VALDAS ADAMKUS 
 ŠALIES VADOVAS IŠREIŠKĖ SAVO POŽIŪRĮ Į abejonių keliančius šio pareigūno veiksmus 
 ŠALIES VADOVO  
 ŠALIES VADOVU  
 ŠALIES VADOVUI  
 ŠALIES VADOVĄ  
 ŠALIES VADOVŲ  
 ŠALIES VALDYMO  
 ŠALIES VALDŽIA  
 ŠALIES VALDŽIOS  
 ŠALIES VALDŽIĄ  
 ŠALIES VIDAUS  
 ŠALIES VIDUJE  
 ŠALIES VYRIAUSYBEI  
 ŠALIES VYRIAUSYBĘ  
 ŠALIES VYRIAUSYBĖ  
 ŠALIES VYRIAUSYBĖS  
 ŠALIES ĮMONIŲ  
 ŠALIES ĮMONĖS  
 ŠALIES ČEMPIONAI  
 ŠALIES ČEMPIONAS  
 ŠALIES ČEMPIONATE  
 ŠALIES ČEMPIONATO  
 ŠALIES ČEMPIONO TITULĄ  
 ŠALIES ČEMPIONĖ  
 ŠALIES ŠIAURĖJE  
 ŠALIES ŠIAURĖS VAKARUOSE  
 ŠALIES ŪKIO  
 ŠALIES ŪKIUI  
 ŠALIES ŪKYJE  
 ŠALIES ŪKĮ  
 ŠIAURINĖJE ŠALIES DALYJE  
 ŠIEK TIEK IŠ ŠALIES  
 ŠIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES ĮSTAIGA  
 ŠIOS ŠALIES PILIETYBĘ  
 ŽIŪRINT IŠ ŠALIES  
 ŽVILGSNIS IŠ ŠALIES  
 ATSIŽVELGS Į BET KURĮ KITOS SUSITARIANČIOS ŠALIES PRAŠYMĄ  
 ATVYKĘ Į KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJĄ TURI TEISĘ GAUTI ... 
atvykus Į KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJĄ  
atvykusiam PAGAL IŠKVIETIMĄ Į KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES atitinkamą įstaigą savo noru 
 AUKŠČIAUSI ŠALIES PAREIGŪNAI  
 AUKŠČIAUSIŲ ŠALIES PAREIGŪNŲ  
... KILOMETRŲ Į VAKARUS NUO ŠALIES SOSTINĖS Katmandu 
 GRĮŠ Į TERITORIJĄ TOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIAI PATEIKTAS PRAŠYMAS  
 BET KURIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PRAŠYMU TURI BŪTI KEIČIAMASI INFORMACIJA  
 BET KURIOS ŠALIES  
dviraidis KILMĖS ŠALIES KODAS IŠ PASAULIO ŠALIŲ IR TERITORIJŲ REGISTRO