Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DARBDAVIO INICIATYVA ŠIO ĮSTATYMO NUMATYTAIS ATVEJAIS  
 DARYTI ŠIO PROJEKTO SVARSTYMO PERTRAUKĄ  
išeiti ŠIO PASAULIO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS ŠIO AR KITŲ ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMO  
 DĖL ŠIO FAKTO iškelta baudžiamoji byla 
 DĖL ŠIO INCIDENTO atliekamas tarnybinis patikrinimas 
 DĖL ŠIO IR KITŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMŲ  
 DĖL ŠIO IŠPUOLIO apkaltino ... 
 DĖL ŠIO KLAUSIMO įrašymo į savaitės darbotvarkę 
 DĖL ŠIO ĮSTATYMO projekto; ... straipsnio; įgyvendinimo; įsigaliojimo; pataisų; priėmimo 
 DĖL ŠIO ĮVYKIO atliekamas tarnybinis patikrinimas; buvo sulaikytas ...; sulaikytas įtariamasis ... 
 DĖL ŠIO ĮVYKIO IŠKELTA BAUDŽIAMOJI BYLA  
labai išgyvenąs DĖL ŠIO KONFLIKTO  
 GINČUS KYLANČIUS DĖL ŠIO SUSITARIMO IŠAIŠKINIMO  
 IKI ŠIO LAIKO  
 IKI ŠIO MĖNESIO PABAIGOS  
 IKI ŠIO NUTARIMO PRIĖMIMO DIENOS  
 IKI ŠIO NUTARIMO ĮSIGALIOJIMO DIENOS  
 IKI ŠIO NUTARIMO ĮSIGALIOJIMO  
 IKI ŠIO ĮSTATYMO PRIĖMIMO  
 IKI ŠIO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO DIENOS  
 IKI ŠIO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 IMTIS ŠIO DARBO  
 ŠIO SĄRAŠO išbraukta 
 IŠSKYRUS ŠIO KODEKSO ... straipsnyje nurodytus atvejus 
 IŠSKYRUS ŠIO ĮSTATYMO ... straipsnyje nustatytus atvejus 
 IŠVARDYTŲ ŠIO KODEKSO 440 straipsnyje 
nustatyti JAS PAGAL ŠIO ĮSTATYMO NUOSTATAS  
pasiekė asmeninį; pagerino asmeninį ŠIO SEZONO REZULTATYVUMO REKORDĄ  
pasitraukė; atsistatydino ŠIO POSTO  
 KOKIA ŠIO DARBO KOKYBĖ  
 KREIPIASI Į SEIMĄ DĖL ŠIO ĮSTATYMO PAKEITIMO  
 LAIKANTIS ŠIO KODEKSO  
 LAIKOMASI ŠIO KODEKSO TAIKYMĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ  
 LAIKOTARPIU TARP ŠIO NUTARIMO ĮSIGALIOJIMO IR NAFTOS PRODUKTŲ IMPORTO EKSPORTO DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS JAIS BEI MAŽMENINĖS PREKYBOS  
 LAIKYDAMASIS ŠIO KODEKSO  
 LENGVATINIŲ KREDITŲ IŠ ŠIO FONDO SKYRIMO ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS GAMINTOJAMS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ SUPERKANČIOMS agroserviso įmonėms 
 LRYTAS LT VISA MEDŽIAGA PATEIKTA ŠIAME LAIKRAŠTYJE YRA ŠIO LAIKRAŠČIO NUOSAVYBĖ KOPIJUOTI PLATINTI BE UAB LIETUVOS RYTAS SUTIKIMO DRAUDŽIAMA  
 MEDŽIAGOS IŠ ŠIO APRAŠYMO GALI BŪTI PANAUDOTOS  
 MEDŽIAGOS IŠ ŠIO APRAŠYMO  
teisės; taisyklės NUMATYTOS ŠIO KODEKSO ... straipsnyje 
 NAGRINĖJA ŠIO KODEKSO ... straipsniuose numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas 
 NE ŠIO PASAULIO žmogus; būtybė; gyventojas 
 NEATITINKA ŠIO ĮSTATYMO REIKALAVIMŲ  
 NEĮVYKDŽIUS ŠIO REIKALAVIMO  
 NUMATYTŲ ŠIO KODEKSO ... straipsnyje 
 NUO ŠIO MOMENTO  
 NUO ŠIO RUDENS  
 NUO ŠIO SEZONO  
 NURODYTŲ ŠIO STRAIPSNIO PIRMOJOJE DALYJE  
 NUSTATO ŠIO KODEKSO TAIKYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI  
 PAGAL ŠIO KODEKSO ... straipsnį; taisykles 
 PAGAL ŠIO NUTARIMO nuostatas; reikalavimus 
 PAGAL ŠIO ĮSTATYMO ... straipsnį 
 PAGAL ŠIO ĮSTATYMO REIKALAVIMUS  
 PER MĖNESĮ NUO ŠIO NUTARIMO ĮSIGALIOJIMO  
 PIRMUOSIUS DVEJUS METUS SKAIČIUOJANT NUO ŠIO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 PLAČIAUSIA ŠIO ŽODŽIO PRASME  
 PLAČIĄJA ŠIO ŽODŽIO PRASME  
 PO ŠIO ETAPO prasidės atkrintamosios varžybos 
 PO ŠIO INCIDENTO  
 PO ŠIO MAČO  
 PO ŠIO POKALBIO  
 PO ŠIO PRALAIMĖJIMO  
 PO ŠIO PRANEŠIMO diskutuota 
 PO ŠIO SEZONO baigsis ... 
 PO ŠIO SKANDALO  
 PO ŠIO SUSITIKIMO teigė; pareiškė 
 PO ŠIO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 PO ŠIO ĮVYKIO prabėgo jau ... mėnesiai 
 REMIANTIS ŠIO KODEKSO ... straipsniu 
 SIEKIANT ŠIO TIKSLO  
 SUSITARIMO DĖL JŲ KARINIŲ PAJĖGŲ STATUSO IR ŠIO SUSITARIMO  
 SUSITARIMĄ DĖL JŲ KARINIŲ PAJĖGŲ STATUSO IR ŠIO SUSITARIMO  
 TAIKOMOS ŠIO ĮSTATYMO NUOSTATOS  
 TAURIŲJŲ METALŲ IR BRANGAKMENIŲ VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS PAREIGŪNAI PADARIUS ŠIO KODEKSO 193 -0 1 straipsnyje numatytus teisės pažeidimus 
 TIESIOGINE ŠIO ŽODŽIO PRASME  
 TIKRĄJA ŠIO ŽODŽIO PRASME  
 VADOVAUJANTIS ŠIO KODEKSO ... straipsnio nuostatomis 
 VARĖNOS RAJONO VARĖNOS MIESTO BEI ŠIO RAJONO VARĖNOS APYLINKĖS  
 VEIKĄ NUMATYTĄ ŠIO STRAIPSNIO PIRMOJOJE DALYJE  
 ASMUO ŠIO ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA  
 ATITINKA ŠIO ĮSTATYMO REIKALAVIMUS  
 ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE YRA ŠIO ASMENS GYVENAMOJI VIETA  
 ŠIO AMŽIAUS DEŠIMTMETYJE  
 ŠIO AMŽIAUS PABAIGOS  
 ŠIO AMŽIAUS PRADŽIOJE  
 ŠIO AMŽIAUS PRADŽIOS  
 ŠIO AMŽIAUS VAIKŲ  
 ŠIO DEŠIMTMEČIO PRADŽIOJE  
 ŠIO IR KITŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ  
 ŠIO KLAUSIMO SVARSTYMAS  
 ŠIO KLAUSIMO SVARSTYMUI  
 ŠIO KLAUSIMO SVARSTYMĄ  
 ŠIO KODEKSO TAIKYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI NUSTATO ... 
 ŠIO KODEKSO TAIKYMĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ŠIO KODEKSO TAIKYMĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTAIS ATVEJAIS ŠIOS DALIES NUOSTATŲ TAIKYMO TVARKA GALI BŪTI PAKEISTA  
 ŠIO KODEKSO TAIKYMĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ  
 ŠIO KRAŠTO ŽMONIŲ  
 ŠIO MOKESČIO SUMA IR BAUDA IŠIEŠKOMA  
 ŠIO MĖNESIO PABAIGOJE  
 ŠIO MĖNESIO PRADŽIOJE  
 ŠIO NAMO GYVENTOJAI  
 ŠIO PUNKTO PIRMOJOJE PASTRAIPOJE  
 ŠIO SEZONO LKL rekordas 
 ŠIO SEZONO PRADŽIOJE  
 ŠIO STRAIPSNIO ANTROJOJE DALYJE  
 ŠIO STRAIPSNIO AUTORIAUS  
 ŠIO STRAIPSNIO AUTORIUS  
 ŠIO STRAIPSNIO KETVIRTOJOJE DALYJE  
 ŠIO STRAIPSNIO NUOSTATAS  
 ŠIO STRAIPSNIO PIRMOJOJE DALYJE NUMATYTĄ VEIKĄ  
 ŠIO STRAIPSNIO PIRMOJOJE DALYJE NURODYTAS darbdavio įgaliotas asmuo 
 ŠIO STRAIPSNIO PIRMOJOJE DALYJE NURODYTŲ ASMENŲ  
 ŠIO STRAIPSNIO PIRMOJOJE DALYJE  
 ŠIO STRAIPSNIO PIRMOJOJE IR ANTROJOJE DALYSE  
 ŠIO STRAIPSNIO TIKSLAS  
 ŠIO TEISMO TEISĖJĄ  
 ŠIO TEISĖS AKTO  
 ŠIO TIPO žmonės; antkaklės; žvaigždės; žiedas; moksleiviai; lėktuvai; įstaigos 
 ŠIO TIPO SEGĖS  
 ŠIO TIPO SLĖPTUVĖS TURI SUMAŽINTI jonizuojančios spinduliuotės lygį 100 kartų 
 ŠIO ĮSTATYMO II III IR IV dalyse 
 ŠIO ĮSTATYMO IR KITŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ŠIO ĮSTATYMO NUOSTATOMS  
 ŠIO ĮSTATYMO NUOSTATŲ  
 ŠIO ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA  
 ŠIO ĮSTATYMO NUSTATYTĄ ... 
 ŠIO ĮSTATYMO NUSTATYTŲ ... 
 ŠIO ĮSTATYMO PATAISAS  
 ŠIO ĮSTATYMO PATAISOS  
 ŠIO ĮSTATYMO PAŽEIDIMAI PADARYTI RINKIMŲ APYLINKĖJE  
 ŠIO ĮSTATYMO PAŽEIDIMAI  
 ŠIO ĮSTATYMO PROJEKTO TREČIĄJĮ SVARSTYMĄ  
 ŠIO ĮSTATYMO PROJEKTO  
 ŠIO ĮSTATYMO PROJEKTĄ NAGRINĖJANČIO KOMITETO IŠVADĄ  
 ŠIO ĮSTATYMO PROJEKTĄ  
 ŠIO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO DIENĄ  
 ŠIO ŠIMTMEČIO PRADŽIOJE  
 ŠIO ŽEMĖS SKLYPO PLOTO IR VERTĖS DALĮ  
 ŠIO ŽODŽIO PRASME  
 ŠIO ŽODŽIO REIKŠME