Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUVEINĖ YRA ŠIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 BŪTENT DĖL ŠIOS PRIEŽASTIES  
 BŪTINA PATIKSLINTI ŠIOS ĮMONĖS ĮSTATINĮ KAPITALĄ  
importas ŠIOS ŠALIES  
 DIDELĖ ŠIOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ pasiūla 
 DĖL ŠIOS IR KITŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL ŠIOS PROBLEMOS sprendimo 
 DĖL ŠIOS TRAUMOS treniruotis negalėjo ... 
 GAVO LAIŠKUS SU ŠIOS PAVOJINGOS LIGOS sukėlėjais 
 GELBĖK MANE NUO ŠIOS VALANDOS  
mirė; apsaugo; skiepyti NUO ŠIOS LIGOS  
 IKI ŠIOS DIENOS  
 ŠIOS RŪŠIES kilusios veislės 
 ŠIOS SUMOS teko; mokama 
 JI INFORMUOJA GENERALINĘ KONFERENCIJĄ APIE ŠIOS KONVENCIJOS TAIKYMĄ  
 KAI KURIUOS ŠIOS PARTIJOS NARIUS  
 KAIP TIK DĖL ŠIOS PRIEŽASTIES  
 KITOSE ŠIOS GRUPĖS RUNGTYNĖSE  
 KONKRETŲ ŠIOS RINKLIAVOS DYDĮ NUSTATO MIESTO RAJONO VALDYBA  
 KONKRETŲ ŠIOS VALSTYBINĖS RINKLIAVOS DYDĮ NUSTATO MIESTO RAJONO VALDYBA UŽ LEIDIMĄ PREKIAUTI ... 
 KONTROLIUOJA KAIP ŠIOS PROGRAMOS ĮGYVENDINAMOS  
 LAIKANTIS ŠIOS TVARKOS  
 LAIKOTARPIU NUO ŠIOS KONVENCIJOS ĮSIGALIOJIMO IKI PIRMOJO Šalių Konferencijos posėdžio 
 NEGALI BŪTI ŠIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
įrašyti Į ŠIOS DIENOS DARBOTVARKĘ  
 NUO ŠIOS AKIMIRKOS  
 NUO ŠIOS DIENOS  
 NUSTATOMI TOKIE ŠIOS OBLIGACIJŲ EMISIJOS parametrai 
 NUSTATYTI ŠIOS AKCINĖS BENDROVĖS AKCIJOS PARDAVIMO KAINĄ  
 NUSTATYTI ŠIOS UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS AKCIJOS PARDAVIMO KAINĄ  
 OFICIALŪS ŠIOS KONVENCIJOS RATIFIKAVIMO RAŠTAI SIUNČIAMI TARPTAUTINIO DARBO BIURO GENERALINIAM DIREKTORIUI UŽREGISTRUOTI  
 PAGAL ŠIOS SUTARTIES ... straipsnį 
 PO ŠIOS DATOS  
 PO ŠIOS OPERACIJOS  
 PO ŠIOS PERGALĖS įsitvirtino ... 
 PO ŠIOS PROCEDŪROS  
 PRIEŠ ŠIOS DIENOS rungtynes; dvikovą 
 PUSĘ ŠIOS SUMOS  
 REIKIA ATSIŽVELGTI Į KITAS ŠIOS SUTARTIES NUOSTATAS  
 REIKIA KREIPTIS Į ŠIOS ŠALIES atitinkamą teisingumo įstaigą 
 TARP ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS GAMINTOJŲ IR ŠIOS PRODUKCIJOS PERDIRBĖJŲ  
 TIK SU POLICIJOS APSAUGA IŠSKYRUS ATVEJUS KAI ŠIOS PREKĖS GABENAMOS SU CARNET TIR KNYGELE  
atkreipia JŲ DĖMESĮ Į ŠIOS KONVENCIJOS ĮSIGALIOJIMO DATĄ  
 VISOS ŠIOS PRIEMONĖS  
 ATITINKAMOS ŠIOS SĄSKAITOS SUBSĄSKAITOS  
 ĮRAŠYTI Į ŠIOS DIENOS DARBOTVARKĘ  
 ŠIO KODEKSO TAIKYMĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTAIS ATVEJAIS ŠIOS DALIES NUOSTATŲ TAIKYMO TVARKA GALI BŪTI PAKEISTA  
 ŠIOS AKCINĖS BENDROVĖS VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO  
 ŠIOS AKCINĖS BENDROVĖS ĮSTATINĮ KAPITALĄ  
 ŠIOS AMŽIAUS GRUPĖS  
 ŠIOS APKLAUSOS DUOMENIS  
 ŠIOS AUKŠTOSIOS MOKYKLOS  
 ŠIOS BYLOS TYRIMĄ  
 ŠIOS DIENOS DARBOTVARKĘ  
 ŠIOS DIENOS DARBOTVARKĖJE  
 ŠIOS DIENOS DARBOTVARKĖS  
 ŠIOS GYDYMO ĮSTAIGOS  
 ŠIOS IŠKILIOS ASMENYBĖS  
 ŠIOS KELIONĖS METU  
 ŠIOS KNYGOS AUTORIUI  
 ŠIOS KNYGOS AUTORIUS  
 ŠIOS KNYGOS SKYRIUOSE  
 ŠIOS LĖŠOS NAUDOJAMOS  
 ŠIOS NUOSTATOS TAIKOMOS  
 ŠIOS POROS NUGALĖTOJAS  
 ŠIOS PRAMONĖS ŠAKOS  
 ŠIOS PREKĖS GABENAMOS Į KITĄ MUITINĖS ĮSTAIGĄ  
 ŠIOS PREKĖS ĮSKAITANT TRANSPORTO PRIEMONES  
 ŠIOS PROBLEMOS SPRENDIMAS  
 ŠIOS PROBLEMOS SPRENDIMO  
 ŠIOS PROBLEMOS SPRENDIMUI  
 ŠIOS PROBLEMOS SPRENDIMĄ  
 ŠIOS PRODUKCIJOS GAMINTOJŲ  
 ŠIOS RADIJO STOTIES  
 ŠIOS RINKIMŲ APYGARDOS TERITORIJOJE NUOLAT GYVENANTYS PILIEČIAI  
 ŠIOS SAVAITĖS PABAIGOJE  
 ŠIOS SAVAITĖS PRADŽIOJE  
 ŠIOS SPORTO ŠAKOS ATSTOVŲ  
 ŠIOS SPORTO ŠAKOS SPECIALISTAI  
 ŠIOS SPORTO ŠAKOS SPECIALISTŲ  
 ŠIOS SPORTO ŠAKOS  
 ŠIOS SRITIES SPECIALISTAI  
 ŠIOS SRITIES SPECIALISTAS  
 ŠIOS SRITIES SPECIALISTŲ  
 ŠIOS SUMOS DYDŽIO BAUDA  
 ŠIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES ĮSTAIGA  
 ŠIOS SUTARTIES NUOSTATAS  
 ŠIOS SUTARTIES NUOSTATŲ  
 ŠIOS SUTARTIES PRIEDE  
 ŠIOS TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS  
 ŠIOS TRANSPORTO PRIEMONĖS  
 ŠIOS VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS  
 ŠIOS ĮMONĖS AKCIJAS  
 ŠIOS ĮMONĖS AKCIJOS  
 ŠIOS ĮMONĖS PRIVATIZAVIMO  
 ŠIOS ĮMONĖS SKOLOS  
 ŠIOS ĮMONĖS TURTĄ  
 ŠIOS ŠALIES PILIETYBĘ  
 ŠIOS ŪKIO ŠAKOS  
 ŽALIAVOS IR GAUTŲ PAJAMŲ IŠ ŠIOS VEIKLOS  
 ATSIŽVELGIANT Į KITAS ŠIOS SUTARTIES NUOSTATAS  
 BALSUOTI ŠIOS AKCINĖS BENDROVĖS VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME UŽ AKCINĖS BENDROVĖS ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMĄ  
 BALSUOTI ŠIOS AKCINĖS BENDROVĖS VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME  
būtent DĖL ŠIOS PRIEŽASTIES