Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
dėl butų Į LIETUVĄ REABILITUOTŲ POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ ŠEIMOMS  
 CIVILINĖSE IR ŠEIMOS BYLOSE  
 CIVILINĖSE ŠEIMOS IR BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE  
 DALYVAVIMO TARPTAUTINIŲ ŠEIMOS METŲ PROGRAMOJE  
 DAUGIAVAIKES ŠEIMAS  
 DAUGIAVAIKIŲ ŠEIMŲ  
 DAUGIAVAIKĖMS ŠEIMOMS  
 DAUGIAVAIKĖS ŠEIMOS ANTROS GRUPĖS INVALIDAI  
 DAUGIAVAIKĖS ŠEIMOS  
indėlis Į ŠEIMOS biudžetą 
 DINGUSIŲ ŽMONIŲ ŠEIMŲ  
 DVI ŠEIMOS  
 GAUSIOS ŠEIMOS  
 GAUSIĄ ŠEIMĄ  
 GAUSIŲ ŠEIMŲ  
 GYVENA DAUGIAU NEGU VIENA ŠEIMA  
 GYVENAMOJO NAMO BUTO NUOMININKAS JO ŠEIMOS NARIAI  
 GYVENAMŲJŲ PATALPŲ ŠILDYMO IŠLAIDŲ IR IŠLAIDŲ KARŠTAM VANDENIUI KOMPENSAVIMO MAŽAS PAJAMAS TURINČIOMS ŠEIMOMS  
 GYVENANTIEMS JŲ ŠEIMOS NARIAMS  
 IŠLAIKYTI ŠEIMĄ  
 JAUNA ŠEIMA  
 JAUNOMS ŠEIMOMS  
 JAUNOS ŠEIMOS  
 JAUNŲ ŠEIMŲ  
 JIEMS IR JŲ ŠEIMOS NARIAMS  
 JONAS PAULIUS II LAIŠKAS ŠEIMOMS GRATISSIMAM SANE  
pajamų TENKANČIŲ VIENAM ŠEIMOS NARIUI  
 KARALIŠKOJI ŠEIMA  
 KARALIŠKOSIOS ŠEIMOS NARIAI  
 KARALIŠKOSIOS ŠEIMOS  
 KIEKVIENA ŠEIMA  
 KIEKVIENAI ŠEIMAI  
 KIEKVIENAM ŠEIMOS NARIUI  
 KIEKVIENĄ ŠEIMĄ  
 KITI ŠEIMOS NARIAI  
 KITIEMS ŠEIMOS NARIAMS  
 KOMPENSACIJA NESKIRIAMA NĖ VIENAI IŠ KARTU GYVENANČIŲ ŠEIMŲ  
 KOMPENSACIJŲ ASMENIMS SUŽALOTIEMS ATLIEKANT BŪTINĄJĄ KARINĘ TARNYBĄ SOVIETINĖJE ARMIJOJE IR ŠIOJE ARMIJOJE ŽUVUSIŲJŲ ŠEIMOMS IŠMOKĖJIMO  
požiūris Į ŠEIMĄ  
 KRIKŠČIONIŠKA ŠEIMA  
 KRIKŠČIONIŠKOS ŠEIMOS  
 LIETUVIŲ ŠEIMA IR PAPROČIAI  
 LIETUVIŲ ŠEIMOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYME ARBA LIETUVOS RESPUBLIKOS PARAMOS ŠEIMAI valstybinių pašalpų įstatyme 
 MAŽAS PAJAMAS TURINČIOMS ŠEIMOMS  
 MIRUS DARBUOTOJUI AR JO ŠEIMOS NARIUI  
uždirbti; užtikrinti SAU IR SAVO ŠEIMAI  
 MOTERIS ŠEIMA BŪSTAS  
 MOTINYSTĖS PAŠALPĄ UŽ NĖŠTUMO IR GIMDYMO LAIKOTARPĮ BEI ŠEIMOS NARIO slaugos pašalpą 
 NATŪRALAUS ŠEIMOS PLANAVIMO  
 NEDIRBANČIŲ PENSININKŲ ŠEIMOMS  
 NEKILNOJAMOJO DAIKTO KURIS YRA ŠEIMOS TURTAS  
 NORĖTŲ SUSIPAŽINTI IR SUKURTI ŠEIMĄ  
 NUOMININKAS IR JO ŠEIMOS NARIAI  
 NUOMININKAS JO ŠEIMOS NARIAI  
 NUOMININKO IR JO ŠEIMOS NARIŲ  
 PAJAMOS VIENAM ŠEIMOS NARIUI YRA MAŽESNĖS UŽ VALSTYBĖS REMIAMAS  
 PAL ARKIVYSK J MATULAIČIO PARAPIJOS KOLPINGO ŠEIMOS  
 PAL J MATULAIČIO PARAPIJOS KOLPINGO ŠEIMOS  
 PARAMOS ŠEIMAI  
 PASIIMTI SAU IR SAVO ŠEIMOS NARIUI  
 PATEIKUS PAŽYMĄ APIE ŠEIMOS PAJAMAS  
 PENSININKAMS IR JŲ ŠEIMOS NARIAMS  
 PILNAMEČIŲ ŠEIMOS NARIŲ  
 POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ BEI JŲ ŠEIMOS NARIŲ  
 POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ ŠEIMOMS  
 POPIEŽIŠKOJI ŠEIMOS TARYBA  
 POPIEŽIŠKOSIOS ŠEIMOS TARYBOS  
 REABILITUOTŲ POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ ŠEIMOMS  
 SANTUOKOS BEI ŠEIMOS  
 SANTUOKOS IR ŠEIMOS KODEKSAS  
 SANTUOKOS IR ŠEIMOS KODEKSO  
 SANTUOKOS IR ŠEIMOS  
 SKIRTUMO TARP VISŲ ŠEIMOS PAJAMŲ IR NUSTATYTŲ šeimai minimalių pajamų 
 SLAUGO SERGANTĮ ŠEIMOS NARĮ  
 SOCIALIAI REMTINOMS ŠEIMOMS IR SOCIALIAI REMTINIEMS VIENIŠIEMS ASMENIMS  
 SOCIALIAI REMTINOMS ŠEIMOMS  
 SOCIALIAI REMTINŲ ŠEIMŲ VAIKAMS  
 SOCIALIAI REMTINŲ ŠEIMŲ  
 SU VISA ŠEIMA persikėlė 
 SU ŠEIMA gyvena; buvo ištremtas 
 SUKURTI ŠEIMĄ  
 SUKŪRĖ ŠEIMĄ  
 SUTARTĮ DĖL TEISINĖS PAGALBOS IR TEISINIŲ SANTYKIŲ CIVILINĖSE ŠEIMOS IR BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE  
 TRADICINĖS ŠEIMOS  
 TĖVAS MYLI IR RŪPINASI SAVO ŠEIMA  
 TĖVYNĖS KARO INVALIDAMS IR ŽUVUSIŲ KARIŲ ŠEIMOMS  
 VAKARE DAUGIAU LAIKO SKIRKITE ŠEIMAI  
 VALSTYBINIŲ PAŠALPŲ ŠEIMOMS AUGINANČIOMS VAIKUS  
 ASMENIMS SUŽALOTIEMS ATLIEKANT BŪTINĄJĄ KARINĘ TARNYBĄ SOVIETINĖJE ARMIJOJE IR ŠIOJE ARMIJOJE ŽUVUSIŲJŲ ŠEIMOMS  
 VIDUTINES ŠEIMOS VIENIŠO ASMENS PAJAMAS  
 VIDUTINĖS ŠEIMOS PAJAMOS PER MĖNESĮ  
 VIENA ŠEIMA  
 VIENAI ŠEIMAI  
 VIENAM ŠEIMOS NARIUI PER MĖNESĮ  
 VIENAM ŠEIMOS NARIUI  
 VIENOS ŠEIMOS  
 VISA ŠEIMA  
 ASMENŲ ŠEIMOMS  
 VISAI ŠEIMAI  
 VISI ŠEIMOS NARIAI  
 ASOCIALIOS ŠEIMOS  
 ASOCIALIOSE ŠEIMOSE  
 ASOCIALIŲ ŠEIMŲ VAIKAI  
 ASOCIALIŲ ŠEIMŲ  
 VISOS ŠEIMOS  
 VISĄ ŠEIMĄ  
 VISŲ ŠEIMOS NARIŲ  
 Į LIETUVĄ REABILITUOTŲ POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ ŠEIMŲ butams 
 ŠEIMA GYVENA ... 
 ŠEIMA GYVENO ... 
 ŠEIMA IŠ Kauno; Vilniaus 
 ŠEIMAI IR VISUOMENEI  
 ŠEIMOJE AUGA ... 
 ŠEIMOJE AUGO ... 
 ŠEIMOJE IR VISUOMENĖJE  
 ŠEIMOMS AUGINANČIOMS vaikus 
 ŠEIMOMS AUGINANČIOMS TRIS IR DAUGIAU VAIKŲ  
 ŠEIMOS AUGALAS  
 ŠEIMOS BIUDŽETO  
 ŠEIMOS BIUDŽETĄ  
 ŠEIMOS CENTRAS  
 ŠEIMOS CENTRO  
 ŠEIMOS CENTRŲ  
 ŠEIMOS GALVA  
 ŠEIMOS GRUPĖS IR SĄJUNGOS DĖL SKIRTINGŲ PRIEŽASČIŲ IR SKIRTINGAIS BŪDAIS  
 ŠEIMOS GYDYTOJAI  
 ŠEIMOS GYDYTOJAS  
 ŠEIMOS GYDYTOJO  
 ŠEIMOS GYDYTOJŲ  
 ŠEIMOS GYVENIMAS  
 ŠEIMOS GYVENIME  
 ŠEIMOS GYVENIMO  
 ŠEIMOS GYVENIMUI  
 ŠEIMOS GYVENIMĄ  
 ŠEIMOS IR SANTUOKOS  
 ŠEIMOS IR TURTINĘ PADĖTĮ  
 ŠEIMOS IR VAIKO REIKALŲ KOMISIJOS PIRMININKĖ  
 ŠEIMOS IR VISUOMENĖS  
 ŠEIMOS KURIOS UŽ ŠILUMINĘ ENERGIJĄ ATSISKAITO PAGAL TIESIOGINES SUTARTIS SU VALSTYBINĖS ĮMONĖS LIETUVOS ENERGETIKOS SISTEMA  
 ŠEIMOS NARIAI ARBA ARTIMIEJI GIMINAIČIAI  
 ŠEIMOS NARIAI  
 ŠEIMOS NARIAIS  
 ŠEIMOS NARIAMS  
 ŠEIMOS NARIO AR ARTIMO GIMINAIČIO  
 ŠEIMOS NARIO  
 ŠEIMOS NARIUI  
 ŠEIMOS NARIUS DIRBANČIUS ŪKYJE  
 ŠEIMOS NARIUS  
 ŠEIMOS NARIŲ SKAIČIAUS  
 ŠEIMOS NARIŲ  
 ŠEIMOS NARYS  
 ŠEIMOS NARĮ  
 ŠEIMOS PAJAMŲ UŽ ŠIAS PASLAUGAS  
 ŠEIMOS PLANAVIMAS  
 ŠEIMOS PLANAVIMO IR SEKSUALINĖS SVEIKATOS  
 ŠEIMOS PLANAVIMO  
 ŠEIMOS SANTYKIŲ  
 ŠEIMOS SVEIKATOS SKYRIAUS VIRŠININKĖ  
 ŠEIMOS TEISIŲ CHARTIJA  
 ŠEIMOS TĖVAS  
 ŠEIMOS ŠVENTĖ  
 ŠEIMOS ŽIDINIO  
 ŠEIMOS ŽIDINĮ  
 ŠEIMĄ IR ARTIMUOSIUS NUOŠIRDŽIAI UŽJAUČIA ... 
 ŠEIMŲ LANKYMO  
 ŠEIMŲ NARIAI BUVĘ POLITINIAI KALINIAI IR TREMTINIAI  
 ŠEIMŲ NARIAI  
 ŠEIMŲ NARIAMS  
 ŠVENTOJI ŠEIMA  
 ŠVENTOSIOS ŠEIMOS  
 ŪKININKO ŠEIMOJE  
 ŪKININKŲ ŠEIMOJE  
 ŪKINIŲ SUBJEKTŲ VADOVAI IR JŲ ŠEIMŲ NARIAI  
 ŽUVUSIŲJŲ ŠEIMOMS  
 ATSKIRA ŠEIMA  
 ATSKIRŲ ŠEIMŲ PARŠAVEDŽIŲ  
 ATSTOVYBIŲ IR ORGANIZACIJŲ PAREIGŪNAMS BEI JŲ ŠEIMŲ NARIAMS  
atskirtas NUO ŠEIMOS  
 AŠ IR MANO ŠEIMA  
bendrauti; santykiai SU ŠEIMOS NARIAIS  
 BALSUOJA MANO ŠEIMOS NARIAI KITI MAN ARTIMI ŽMONĖS  
dirba SU ŠEIMOMIS