Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUVEINĖ YRA ŠIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 BŪTENT DĖL ŠIOS PRIEŽASTIES  
 BŪTENT ŠIUO LAIKOTARPIU  
 BŪTINA PATIKSLINTI ŠIOS ĮMONĖS ĮSTATINĮ KAPITALĄ  
 DAIKTINĖS TEISĖS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ŠIŲ TEISIŲ APRIBOJIMAI TURTO SAVININKO PRIEVOLĖS  
gilintis; investicijos Į ŠIĄ SRITĮ  
 DALYVAUTI ŠIAME PROJEKTE  
 DAR IKI ŠIŲ METŲ PABAIGOS  
 DAR ŠIAIS METAIS  
 DAR ŠIĄ SAVAITĘ  
 DAR ŠĮ MĖNESĮ  
 DARBDAVIO INICIATYVA ŠIO ĮSTATYMO NUMATYTAIS ATVEJAIS  
 DARBO GRUPĖS SUDARYTOS ŠIAM PROJEKTUI PARENGTI  
 DARYTI ŠIO PROJEKTO SVARSTYMO PERTRAUKĄ  
importas IŠ ŠIOS ŠALIES  
 DEVINTĄ DIENĄ PRIIMA ŠIĄ KONVENCIJĄ  
išeiti IŠ ŠIO PASAULIO  
 DIDELĖ ŠIOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ pasiūla 
 DĖL LICENCIJŲ RENGTI PINIGINES IR PINIGINES DAIKTINES LOTERIJAS SKIRTAS LABDAROS IR PARAMOS TIKSLAMS IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR LOŠIMŲ KOMISIJOS TEIKIMU ĮSAKAU IŠDUOTI LICENCIJAS ORGANIZUOTI LOTERIJAS ŠIOMS ĮMONĖMS ĮMONĖS PAVADINIMAS LICENCIJOS NR ... 
 DĖL LICENCIJŲ RENGTI PINIGINES IR PINIGINES DAIKTINES LOTERIJAS SKIRTAS LABDAROS IR PARAMOS TIKSLAMS IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR LOŠIMŲ KOMISIJOS TEIKIMU ĮSAKAU IŠDUOTI LICENCIJAS ORGANIZUOTI LOTERIJAS ŠIOMS ĮMONĖMS ĮMONĖS PAVADINIMAS  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS ŠIO AR KITŲ ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMO  
 DĖL PRAMONĖS ĮMONIŲ ĮSISKOLINIMO UŽ DUJAS ELEKTROS IR ŠILUMINĘ ENERGIJĄ BEI ATSISKAITYMO UŽ ŠIUOS IŠTEKLIUS  
 DĖL ŠIO FAKTO iškelta baudžiamoji byla 
 DĖL ŠIO INCIDENTO atliekamas tarnybinis patikrinimas 
 DĖL ŠIO IR KITŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMŲ  
 DĖL ŠIO IŠPUOLIO apkaltino ... 
 DĖL ŠIO KLAUSIMO įrašymo į savaitės darbotvarkę 
 DĖL ŠIO ĮSTATYMO projekto; ... straipsnio; įgyvendinimo; įsigaliojimo; pataisų; priėmimo 
 DĖL ŠIO ĮVYKIO atliekamas tarnybinis patikrinimas; buvo sulaikytas ...; sulaikytas įtariamasis ... 
 DĖL ŠIO ĮVYKIO IŠKELTA BAUDŽIAMOJI BYLA  
 DĖL ŠIOJE SUTARTYJE NUMATYTŲ MOKESČIŲ  
 DĖL ŠIOS IR KITŲ PRIEŽASČIŲ  
 DĖL ŠIOS PROBLEMOS sprendimo 
 DĖL ŠIOS TRAUMOS treniruotis negalėjo ... 
 DĖL ŠIŲ SAVYBIŲ  
 EINANT ŠIUO KELIU  
 EITI ŠIAS PAREIGAS  
kandidatas Į ŠĮ POSTĄ  
kelionė Į ŠIĄ ŠALĮ  
 GALIOJA TIEK KIEK JIE NEPRIEŠTARAUJA KONSTITUCIJAI IR ŠIAM ĮSTATYMUI  
 GAVO LAIŠKUS SU ŠIOS PAVOJINGOS LIGOS sukėlėjais 
 GELBĖK MANE NUO ŠIOS VALANDOS  
labai išgyvenąs DĖL ŠIO KONFLIKTO  
laukiame; išsiųsti; kreiptis ŠIUO ADRESU  
 GINČUS KYLANČIUS DĖL ŠIO SUSITARIMO IŠAIŠKINIMO  
 GYDYMAS IR OPERACIJOS ŠIOMIS DIENOMIS  
mirė; apsaugo; skiepyti NUO ŠIOS LIGOS  
 IKI PAT ŠIŲ DIENŲ  
 IKI ŠIO LAIKO  
 IKI ŠIO MĖNESIO PABAIGOS  
 IKI ŠIO NUTARIMO PRIĖMIMO DIENOS  
 IKI ŠIO NUTARIMO ĮSIGALIOJIMO DIENOS  
 IKI ŠIO NUTARIMO ĮSIGALIOJIMO  
 IKI ŠIO ĮSTATYMO PRIĖMIMO  
 IKI ŠIO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO DIENOS  
 IKI ŠIO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 IKI ŠIOS DIENOS  
 IKI ŠIŲ DIENŲ IŠLIKO  
 IKI ŠIŲ DIENŲ  
 IKI ŠIŲ METŲ PABAIGOS  
 IKI ŠIŲ METŲ PRADŽIOS  
 IKI ŠIŲ METŲ  
nedirba DĖL ŠIŲ PRIEŽASČIŲ  
 IMTIS ŠIO DARBO  
 INDEKSAVIMO IR ATSISKAITYMO UŽ ŠIUOS OBJEKTUS ĮMONIŲ AKCIJAS  
 IŠ ŠIO SĄRAŠO išbraukta 
 IŠ ŠIOS RŪŠIES kilusios veislės 
 IŠ ŠIOS SUMOS teko; mokama 
 IŠ ŠIŲ PAREIGŲ atleistas 
 IŠDUOTI LICENCIJAS TEIKTI TURIZMO PASLAUGAS ŠIOMS ĮMONĖMS KODAS RŪŠIS PAVADINIMAS GATVĖ MIESTAS  
 IŠLIKO IKI ŠIŲ DIENŲ  
 IŠSKYRUS ŠIO KODEKSO ... straipsnyje nurodytus atvejus 
 IŠSKYRUS ŠIO ĮSTATYMO ... straipsnyje nustatytus atvejus 
 IŠSPRĘSTI ŠIĄ PROBLEMĄ  
 IŠTAISYTI ŠIĄ KLAIDĄ  
 IŠVARDYTŲ ŠIO KODEKSO 440 straipsnyje 
nustatyti JAS PAGAL ŠIO ĮSTATYMO NUOSTATAS  
 JEIGU ŠI INFORMACIJA BUVO PASKLEISTA  
 JEIGU ŠIS ĮSTATYMAS NENUSTATO KITAIP  
 JEIGU ŠIŲ DOKUMENTŲ NĖRA GALI BŪTI PATEIKIAMI DOKUMENTAI APIE MOKYMĄSI  
 JI INFORMUOJA GENERALINĘ KONFERENCIJĄ APIE ŠIOS KONVENCIJOS TAIKYMĄ  
 KAI KURIUOS ŠIOS PARTIJOS NARIUS  
 KAIP TIK DĖL ŠIOS PRIEŽASTIES  
 KAIP TIK DĖL ŠIŲ PRIEŽASČIŲ  
 KAS UŽ ŠĮ NUTARIMĄ  
 KAS UŽ ŠĮ ĮSTATYMĄ  
pareikšti NUOMONĘ ŠIUO KLAUSIMU  
pareiškė savo POZICIJĄ ŠIUO KLAUSIMU  
pasiekė asmeninį; pagerino asmeninį ŠIO SEZONO REZULTATYVUMO REKORDĄ  
pasitraukė; atsistatydino IŠ ŠIO POSTO  
paskirti Į ŠIAS PAREIGAS  
paskolos išduotos PAGAL ŠIŲ BANKŲ laidavimus 
 KIEKVIENU IŠ ŠIŲ ATVEJŲ  
patenkinu ŠIŲ ASMENŲ PRAŠYMUS ATSISAKYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS  
 KITA SUSITARIANČIOJI ŠALIS TURI ATSAKYTI Į ŠĮ PRAŠYMĄ NE VĖLIAU KAIP PER VIENĄ MĖNESĮ ŠIS TERMINAS DĖL SVARBIŲ PRIEŽASČIŲ GALI BŪTI PRATĘSTAS  
per dešimt ŠIŲ METŲ MĖNESIŲ  
 KITOSE ŠIOS GRUPĖS RUNGTYNĖSE  
 KODĖL APSKRITAI REIKIA SUTEIKTI GALIMYBĘ PIRKTI ŽEMĘ IR UŽSIENIEČIAMS AR TAI PADARYTI TURI BŪTENT ŠIS SEIMAS  
 KOKIA JŪSŲ NUOMONĖ ŠIUO KLAUSIMU  
 KOKIA ŠIO DARBO KOKYBĖ  
 KOMPENSACIJŲ ASMENIMS SUŽALOTIEMS ATLIEKANT BŪTINĄJĄ KARINĘ TARNYBĄ SOVIETINĖJE ARMIJOJE IR ŠIOJE ARMIJOJE ŽUVUSIŲJŲ ŠEIMOMS IŠMOKĖJIMO  
 KONKRETŲ ŠIOS RINKLIAVOS DYDĮ NUSTATO MIESTO RAJONO VALDYBA  
 KONKRETŲ ŠIOS VALSTYBINĖS RINKLIAVOS DYDĮ NUSTATO MIESTO RAJONO VALDYBA UŽ LEIDIMĄ PREKIAUTI ... 
pranešimą ŠIA TEMA parašyti; skaitė 
 KONTROLIUOJA KAIP ŠIOS PROGRAMOS ĮGYVENDINAMOS  
 KONTROLIUOTI KAIP VYKDOMAS ŠIS NUTARIMAS  
 KONTROLIUOTI KAIP VYKDOMAS ŠIS ĮSAKYMAS  
priima sprendimą; diskusija ŠIAIS KLAUSIMAIS  
 KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS INFORMAVO PREZIDENTĄ KAD ŠIUO METU LIETUVOJE JAU PRADĖTAS karo prievolininkų surašymas 
priimtas Į ŠIĄ MOKYKLĄ  
 KREIPIASI Į SEIMĄ DĖL ŠIO ĮSTATYMO PAKEITIMO  
 LAIKANTIS ŠIO KODEKSO  
 LAIKANTIS ŠIOS TVARKOS  
 LAIKANTIS ŠIŲ TAISYKLIŲ  
 LAIKOMASI ŠIO KODEKSO TAIKYMĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ  
 LAIKOTARPIU NUO ŠIOS KONVENCIJOS ĮSIGALIOJIMO IKI PIRMOJO Šalių Konferencijos posėdžio 
 LAIKOTARPIU TARP ŠIO NUTARIMO ĮSIGALIOJIMO IR NAFTOS PRODUKTŲ IMPORTO EKSPORTO DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS JAIS BEI MAŽMENINĖS PREKYBOS  
 LAIKYDAMASIS ŠIO KODEKSO  
... DIENĄ PRIIMA ŠIĄ KONVENCIJĄ  
 LENGVATINIŲ KREDITŲ IŠ ŠIO FONDO SKYRIMO ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS GAMINTOJAMS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ SUPERKANČIOMS agroserviso įmonėms 
sprendimas; diskusija; pozicija ŠIUO KLAUSIMU  
 LIETUVOJE ŠIUO METU galioja; gyvena; veikia; yra; nėra 
 LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA IŠDAVĖ LEIDIMUS UŽSIIMTI ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIU TYRIMU ŠIOMS ĮMONĖMS ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA IR ŠIS STATUTAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJĄ ŠĮ AR KITUS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYMO IR ŠIŲ NUOSTATŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA MOKESČIŲ MOKĖJIMO MUITINĖJE TVARKA ŠI NUOSTATA NETAIKOMA  
sulaikė ŠIUO NUSIKALTIMU ĮTARIAMĄ ... 
 LIGI ŠIŲ DIENŲ  
 LRYTAS LT VISA MEDŽIAGA PATEIKTA ŠIAME LAIKRAŠTYJE YRA ŠIO LAIKRAŠČIO NUOSAVYBĖ KOPIJUOTI PLATINTI BE UAB LIETUVOS RYTAS SUTIKIMO DRAUDŽIAMA  
suteikiu IŠIMTIES TVARKA LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ ŠIEMS ASMENIMS  
 MEDŽIAGOS IŠ ŠIO APRAŠYMO GALI BŪTI PANAUDOTOS  
 MEDŽIAGOS IŠ ŠIO APRAŠYMO  
taikant KETVIRČIO VARTOJIMO KAINŲ INDEKSĄ JEIGU ŠIS DIDESNIS NEGU ... 
teisės; taisyklės NUMATYTOS ŠIO KODEKSO ... straipsnyje 
 MINISTERIJAI PAVALDŽIOMS ĮSTAIGOMS BEI ORGANIZACIJOMS PER ŠIŲ INSTITUCIJŲ VADOVUS  
 MOKYMO TIKSLAS ŠIAME SKYRIUJE  
 NAGRINĖJA ŠIO KODEKSO ... straipsniuose numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas 
 NARYSTĖS ŠIOJE ORGANIZACIJOJE  
 NAUDOJANTIS ŠIOMIS TEISĖMIS  
 NAUDOJIMO BEI VEIKLOS ŠIOJE TERITORIJOJE  
 NE IŠIMTIS IR ŠIE METAI  
 NE MAŽIAU KAIP VIENERIUS METUS ŠIE DOKUMENTAI ATIDUODAMI Į ARCHYVĄ  
 NE ŠIO PASAULIO žmogus; būtybė; gyventojas 
 NEATITINKA ŠIO ĮSTATYMO REIKALAVIMŲ  
 NEGALI BŪTI MAŽESNI UŽ ŠIUO NUTARIMU PATVIRTINTĄ MINIMALIĄ MĖNESINĘ ALGĄ MINIMALŲ VALANDINĮ ATLYGĮ  
 NEGALI BŪTI ŠIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
įrašyti Į ŠIOS DIENOS DARBOTVARKĘ  
įsipainiojęs; gilintis Į ŠIĄ ISTORIJĄ  
 NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI ŠIAM AR KITIEMS ĮSTATYMAMS  
 NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI ŠIS KONSTITUCINIO TEISMO NUTARIMAS YRA GALUTINIS IR neskundžiamas 
 NEPRIEŠTARAUJANČIĄ ĮSTATYMAMS IR ŠIEMS NUOSTATAMS  
įstoti Į ŠIĄ ORGANIZACIJĄ  
įtrauktas Į ŠIĄ KOMISIJĄ  
 NETURĖS JOKIŲ TEISINIŲ PASEKMIŲ NES ŠIS SUSITARIMAS YRA NETEISĖTAS  
 NEĮVYKDŽIUS ŠIO REIKALAVIMO  
 NUMATYTŲ ŠIO KODEKSO ... straipsnyje 
 NUO SENIAUSIŲ LAIKŲ IKI ŠIŲ DIENŲ  
 NUO ŠIO MOMENTO  
 NUO ŠIO RUDENS  
 NUO ŠIO SEZONO  
 NUO ŠIOS AKIMIRKOS  
 NUO ŠIOS DIENOS  
 NUO ŠIŲ METŲ PRADŽIOS  
 NUO ŠIŲ METŲ  
 NUO ŠIŲ MOKSLO METŲ PRADŽIOS  
 NUOMONĖ ŠIUO KLAUSIMU  
 NURODOMI ŠIE DUOMENYS ... 
 NURODYTŲ ŠIO STRAIPSNIO PIRMOJOJE DALYJE  
 NUSIKALSTAMU BŪDU ŠIE DAIKTAI PERDUODAMI PAGAL PRAŠYMĄ IR TUO ATVEJU KAI ASMUO NEGALI BŪTI IŠDUOTAS  
 NUSTATO ŠIO KODEKSO TAIKYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI  
 NUSTATOMI TOKIE ŠIOS OBLIGACIJŲ EMISIJOS parametrai 
 NUSTATYTI ŠIOS AKCINĖS BENDROVĖS AKCIJOS PARDAVIMO KAINĄ  
 NUSTATYTI ŠIOS UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS AKCIJOS PARDAVIMO KAINĄ  
žingsnis; dirbama ŠIA LINKME  
 OFICIALŪS ŠIOS KONVENCIJOS RATIFIKAVIMO RAŠTAI SIUNČIAMI TARPTAUTINIO DARBO BIURO GENERALINIAM DIREKTORIUI UŽREGISTRUOTI  
žvelgiant ŠIUO ASPEKTU  
 PAGAL ŠIAS KAINAS  
 PAGAL ŠIAS TAISYKLES  
 PAGAL ŠIO KODEKSO ... straipsnį; taisykles 
 PAGAL ŠIO NUTARIMO nuostatas; reikalavimus 
 PAGAL ŠIO ĮSTATYMO ... straipsnį 
 PAGAL ŠIO ĮSTATYMO REIKALAVIMUS  
 PAGAL ŠIOS SUTARTIES ... straipsnį 
 PAGAL ŠIUOS DUOMENIS  
 PAGAL ŠIUOS KRITERIJUS  
 PAGAL ŠIUOS RODIKLIUS  
 PAGAL ŠIĄ KONVENCIJĄ  
 PAGAL ŠIĄ PROGRAMĄ  
 PAGAL ŠIĄ SUTARTĮ IŠKELTA BYLA  
 PAGAL ŠIĄ SUTARTĮ  
 PAGAL ŠIĄ TEORIJĄ  
 PAGAL ŠIĄ TVARKĄ  
 PAGAL ŠĮ DOKUMENTĄ  
 PAGAL ŠĮ IR KITUS ĮSTATYMUS BEI TEISĖS AKTUS  
 PAGAL ŠĮ NUTARIMĄ  
 PAGAL ŠĮ PRINCIPĄ  
 PAGAL ŠĮ PROJEKTĄ  
 PAGAL ŠĮ PROTOKOLĄ  
 PAGAL ŠĮ RODIKLĮ  
 PAGAL ŠĮ STRAIPSNĮ  
 PAGAL ŠĮ SUSITARIMĄ  
 PAGAL ŠĮ ĮSTATYMĄ NESUKELIA TEISINIŲ PASEKMIŲ  
 PAGAL ŠĮ ĮSTATYMĄ  
... ŠIŲ METŲ KETVIRTYJE  
... ŠIŲ METŲ KETVIRTĮ  
 PALYGINTI SU ŠIŲ METŲ biudžetu; sausiu; rugsėjo 1 diena 
... ŠIŲ METŲ KETVIRČIO  
... ŠIŲ METŲ KETVIRČIUI  
... ŠIŲ METŲ PUSMEČIUI  
... ŠIŲ METŲ PUSĖJE  
 PAREIKŠTI SAVO NUOMONĘ ŠIUO KLAUSIMU  
 PASIBAIGUS ŠIAM TERMINUI  
 PASINAUDOTI ŠIA TEISE  
 ABU ŠIE KLUBAI  
 PATEIKIA IŠVADAS DĖL ŠIŲ PROJEKTŲ  
 PATEIKIA ŠIUOS DOKUMENTUS  
 PATEIKĖ PAGRINDINIO ŠĮ PROJEKTĄ NAGRINĖJANČIO KOMITETO IŠVADĄ  
 PAŠALPAI GAUTI REIKALINGI ŠIE DOKUMENTAI ... 
 PAŽEIDĘ ŠĮ ĮSTATYMĄ ATSAKO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS  
 PAŽEIDŽIA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJĄ ŠĮ AR KITUS ĮSTATYMUS  
 PAŽEISTI ĮSTATYMŲ KITŲ TEISĖS AKTŲ AR ŠIŲ TAISYKLIŲ REIKALAVIMAI  
 PELNAS PER PIRMĄJĮ ŠIŲ METŲ PUSMETĮ  
 PER AŠTUONIS ŠIŲ METŲ MĖNESIUS  
 PER DEVYNIS ŠIŲ METŲ MĖNESIUS  
 PER DEŠIMT DIENŲ NUO NUTARIMO PRIĖMIMO DIENOS JEIGU ŠIS TERMINAS PRALEISTAS  
 PER DEŠIMT ŠIŲ METŲ MĖNESIŲ  
 PER DU ŠIŲ METŲ MĖNESIUS  
 PER KETURIS ŠIŲ METŲ MĖNESIUS  
 PER MĖNESĮ NUO ŠIO NUTARIMO ĮSIGALIOJIMO  
 PER PENKIS ŠIŲ METŲ MĖNESIUS  
 PER PIRMUOSIUS DU ŠIŲ METŲ MĖNESIUS  
 PER PIRMĄJĮ ŠIŲ METŲ KETVIRTĮ  
 PER PIRMĄJĮ ŠIŲ METŲ PUSMETĮ  
 PER SEPTYNIS ŠIŲ METŲ MĖNESIUS  
 PER TRIS ŠIŲ METŲ KETVIRČIUS  
 PER VIENUOLIKA ŠIŲ METŲ MĖNESIŲ  
 PER ŠIAS RUNGTYNES  
 PER ŠIUOS METUS  
 PER ŠIUOS SUSITIKIMUS  
 PER ŠIĄ ŠVENTĘ  
 PER ŠIŲ METŲ DEVYNIS MĖNESIUS  
 PER ŠIŲ METŲ PIRMĄJĮ KETVIRTĮ  
 PER ŠIŲ METŲ PIRMĄJĮ PUSMETĮ  
 PER ŠĮ INCIDENTĄ niekas nenukentėjo 
 PER ŠĮ LAIKOTARPĮ  
 PER ŠĮ LAIKĄ  
 PER ŠĮ MAČĄ  
 PER ŠĮ SUSITIKIMĄ  
 PIRMOJO ŠIŲ METŲ KETVIRČIO  
 PIRMOJO ŠIŲ METŲ PUSMEČIO  
 PIRMUOSIUS DVEJUS METUS SKAIČIUOJANT NUO ŠIO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 PIRMĄJĮ ŠIŲ METŲ KETVIRTĮ  
 PIRMĄJĮ ŠIŲ METŲ PUSMETĮ  
 PLAČIAUSIA ŠIO ŽODŽIO PRASME  
 PLAČIĄJA ŠIO ŽODŽIO PRASME  
 PO ŠIAI DIENAI  
 PO ŠIO ETAPO prasidės atkrintamosios varžybos 
 PO ŠIO INCIDENTO  
 PO ŠIO MAČO  
 PO ŠIO POKALBIO  
 PO ŠIO PRALAIMĖJIMO  
 PO ŠIO PRANEŠIMO diskutuota 
 PO ŠIO SEZONO baigsis ... 
 PO ŠIO SKANDALO  
 PO ŠIO SUSITIKIMO teigė; pareiškė 
 PO ŠIO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 PO ŠIO ĮVYKIO prabėgo jau ... mėnesiai 
 PO ŠIOS DATOS  
 PO ŠIOS OPERACIJOS  
 PO ŠIOS PERGALĖS įsitvirtino ... 
 PO ŠIOS PROCEDŪROS  
 PO ŠIŲ RINKIMŲ  
 PO ŠIŲ RUNGTYNIŲ  
 PO ŠIŲ ĮVYKIŲ  
 PO ŠIŲ ŽODŽIŲ  
Geroji Motina, visą laiką žvelk Į ŠIĄ TAUTĄ  
 POZICIJA ŠIUO KLAUSIMU  
 POZICIJOS ŠIUO KLAUSIMU nepareiškė 
 PRAĖJUS ŠIAM TERMINUI  
 PRAĖJUSIŲ METŲ PABAIGOJE IR ŠIŲ METŲ PRADŽIOJE  
 PRAĖJUSĮ SAVAITGALĮ IR ŠIĄ SAVAITĘ  
 PRIDEDAMI ŠIE DOKUMENTAI  
 PRIEŠ ŠIAS RUNGTYNES  
 PRIEŠ ŠIOS DIENOS rungtynes; dvikovą 
 PRIEŠ ŠĮ SEZONĄ  
 PRISISTATAU ŠIUO KODU ... 
 PRIVALO LAIKYTIS ĮSTATYMŲ KITŲ TEISĖS AKTŲ IR ŠIŲ TAISYKLIŲ REIKALAVIMŲ  
 PRIĖMUS ŠĮ ĮSTATYMĄ  
 PRIŽIŪRI KAIP VYKDOMAS ŠIS ĮSTATYMAS  
 PUSĘ ŠIOS SUMOS  
 REGIONINIO PARKO TERITORIJOJE NUOLAT GYVENANTYS ASMENYS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYMĄ TURI ŠIAS TEISES ... 
 REIKIA ATSIŽVELGTI Į KITAS ŠIOS SUTARTIES NUOSTATAS  
 REIKIA KREIPTIS Į ŠIOS ŠALIES atitinkamą teisingumo įstaigą 
 REMIANTIS ŠIA SUTARTIMI GALI BŪTI APMOKESTINAMI ... 
 REMIANTIS ŠIO KODEKSO ... straipsniu 
 REMIANTIS ŠIUO IR KITAIS ĮSTATYMAIS NORMINIAIS AKTAIS  
 REMIANTIS ŠIUO ĮSTATYMU  
 SAVO PRAŠYME TURI ATKREIPTI DĖMESĮ Į ŠĮ FAKTĄ  
 SAVO PRAŠYMĄ GRINDŽIA ŠIAIS ARGUMENTAIS  
 SERGANT ŠIA LIGA  
 SIEKIANT ŠIO TIKSLO  
 SIEKIANT ŠIŲ TIKSLŲ  
 SKELBIU ŠĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTĄ ĮSTATYMĄ  
 SPECIALIAI ŠIAI PARODAI  
 SPECIALIAI ŠIAI ŠVENTEI  
 SPECIALIAI ŠIAM TIKSLUI  
 SPRENDIMUS DĖL ŠIŲ NUSIKALTIMŲ KONTROLĖS  
 SPRENDIMĄ ŠIUO KLAUSIMU priima ... 
 SPRENDŽIANT ŠIĄ PROBLEMĄ  
 SPRENDŽIANT ŠĮ KLAUSIMĄ  
 SPRĘSTI ŠIĄ PROBLEMĄ  
 STEIGĖJŲ IR ŠIŲ TARNYBŲ DARBUOTOJŲ SAUGOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ VADOVŲ BEI DARBUOTOJŲ  
 STOTI Į ŠIĄ ORGANIZACIJĄ  
 STRAIPSNYJE ŽODŽIUS RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMŲ KOMISIJA PAKEISTI ŽODŽIAIS VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA IR ŠĮ STRAIPSNĮ IŠDĖSTYTI TAIP ... 
 SU ŠIA PROBLEMA susiduria 
 SU ŠIUO PASAULIU atsisveikino ... 
 SU ŠIUO TEIGINIU nesutinku 
 SUDARO ŠIŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIS SU SAVININKU  
 SUDARYTI ŠIĄ KOMISIJĄ  
 SULAIKYTI ŠIE NEBLAIVŪS VAIRUOTOJAI  
 SUMAŽINTA KAINA VERTĖ JEIGU ŠIE DAIKTAI SUNAUDOTI  
 SUSIGRĄŽINTI ŽEMĘ ŠIE REIKALAVIMAI NETAIKOMI  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE YRA ŠIS TURTAS  
 SUSITARIMO DĖL JŲ KARINIŲ PAJĖGŲ STATUSO IR ŠIO SUSITARIMO  
 SUSITARIMĄ DĖL JŲ KARINIŲ PAJĖGŲ STATUSO IR ŠIO SUSITARIMO  
 ANTRĄJĮ ŠIŲ METŲ KETVIRTĮ  
 ANTRĄJĮ ŠIŲ METŲ PUSMETĮ  
 SUTEIKIU LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ ŠIEMS ASMENIMS ... 
 SVARSTANT ŠĮ KLAUSIMĄ  
 SVARSTYTI ŠĮ KLAUSIMĄ  
 SĄRAŠE YRA NUORODA Į ŠIĄ PASTABĄ  
 TAIKANT ŠĮ METODĄ  
 TAIKOMA ŠI SUTARTIS  
 TAIKOMOS ŠIO ĮSTATYMO NUOSTATOS  
 TAIKYTI ŠIĄ TVARKĄ  
 TAIP ATSITIKO IR ŠĮ KARTĄ  
 TAIP BUVO IR ŠĮ KARTĄ  
 TARP ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS GAMINTOJŲ IR ŠIOS PRODUKCIJOS PERDIRBĖJŲ  
 TAURIŲJŲ METALŲ IR BRANGAKMENIŲ VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS PAREIGŪNAI PADARIUS ŠIO KODEKSO 193 -0 1 straipsnyje numatytus teisės pažeidimus 
 TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL ŠIŲ KLAUSIMŲ SPRENDIMO  
 TEIKTI ŠIAS PASLAUGAS  
 TEISĖ ĮSIGYTI ŠĮ ŽEMĖS SKLYPĄ  
apmokėjimo UŽ ŠIUOS DARBUS  
 TIESIOGINE ŠIO ŽODŽIO PRASME  
 TIK SU POLICIJOS APSAUGA IŠSKYRUS ATVEJUS KAI ŠIOS PREKĖS GABENAMOS SU CARNET TIR KNYGELE  
 TIK ŠIŲ INSTITUCIJŲ PAREIGŪNAMS  
 TIKRĄJA ŠIO ŽODŽIO PRASME  
 TIRIANT ŠIĄ BYLĄ  
 TIRIANT ŠĮ NUSIKALTIMĄ  
 TIRIANT ŠĮ ĮVYKĮ  
 TREČIĄJĮ ŠIŲ METŲ KETVIRTĮ  
 TURI BŪTI NURODYTI ŠIE DUOMENYS  
 TURI TEISĘ IŠ ŠIŲ ASMENŲ GAUTI KOMPENSACIJĄ  
 APSKAITAI ŠI SĄSKAITA DEBETUOJAMA  
 TURIZMO KLAUSIMAIS RENGIA PASIŪLYMUS DĖL ŠIŲ ĮSTATYMŲ IR NUTARIMŲ  
 APSKAIČIUOJAMA PAGAL ŠIĄ FORMULĘ ... 
 APSKAIČIUOJAMAS PAGAL ŠIĄ FORMULĘ ... 
 APSKAIČIUOTĄ PAGAL ŠIŲ METŲ ANTROJO AR PIRMOJO KETVIRČIO draudžiamąsias pajamas 
 UŽ ŠIAS PASLAUGAS pateikus pažymą apie šeimos pajamas 
 UŽ ŠIĄ PARTIJĄ balsuoja 
 UŽ ŠIĄ PASLAUGĄ moka 
 UŽ ŠĮ DARBĄ atsakingi 
 UŽ ŠĮ NUSIKALTIMĄ baudžiama laisvės atėmimu; gresia; numatytas laisvės atėmimas 
 UŽ ŠĮ PAŽEIDIMĄ numatyta bauda 
 UŽDAVINIAI YRA ŠIE ... 
 UŽIMTI ŠIAS PAREIGAS  
 UŽIMTI ŠĮ POSTĄ  
 UŽPILDYTI ŠIĄ SPRAGĄ  
 VADOVAUJANTIS ŠIO KODEKSO ... straipsnio nuostatomis 
 VARĖNOS RAJONO VARĖNOS MIESTO BEI ŠIO RAJONO VARĖNOS APYLINKĖS  
 VEIKĄ NUMATYTĄ ŠIO STRAIPSNIO PIRMOJOJE DALYJE  
 VERTYBINIAI POPIERIAI IŠPERKAMI APMOKANT JŲ TURĖTOJAMS VISĄ NOMINALIĄ VERTĘ ŠIŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ PARDAVIMO AUKCIONE PRIIMAMOS KONKURENTINĖS IR NEKONKURENTINĖS PARAIŠKOS  
 VERTĖ YRA MAŽESNĖ UŽ ŠIUO METU GALIOJANTĮ minimalų deklaravimui priklausančio turto kainos dydį 
 ASMENIMS KURIE ŠIĄ ŽEMĘ IŠNUOMOJA  
 ASMENIMS SUŽALOTIEMS ATLIEKANT BŪTINĄJĄ KARINĘ TARNYBĄ SOVIETINĖJE ARMIJOJE IR ŠIOJE ARMIJOJE ŽUVUSIŲJŲ ŠEIMOMS  
 VIEN PER PIRMĄJĮ ŠIŲ METŲ PUSMETĮ  
 VIEN ŠIAIS METAIS  
atkreipia JŲ DĖMESĮ Į ŠIOS KONVENCIJOS ĮSIGALIOJIMO DATĄ  
 ASMENYS PAŽEIDĘ ŠIAS TAISYKLES ATSAKO LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA  
 VISA ŠI ISTORIJA  
 VISAIS ŠIAIS ATVEJAIS  
 ASMUO ŠIO ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA  
 VISI ŠIE DALYKAI  
 VISI ŠIE FAKTAI  
 VISI ŠIE IR PANAŠŪS DALYKAI  
 VISOS ŠIOS PRIEMONĖS  
 VISUS ŠIUOS DALYKUS  
 VISUS ŠIUOS METUS  
 VISĄ ŠIĄ SAVAITĘ  
 VISĄ ŠĮ LAIKĄ  
 VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS  
 YPATINGAIS ATVEJAIS ŠIS TERMINAS GALI BŪTI ... 
 YPAČ DAUG DĖMESIO ŠIUO ATVEJU TURI BŪTI SKIRIAMA ... 
 ATITINKA ŠIO ĮSTATYMO REIKALAVIMUS  
 Į ŠIUOS IR KITUS KLAUSIMUS sutiko atsakyti 
 Į ŠIUOS KLAUSIMUS atsakyti 
 Į ŠIUOS NAMUS šiandien atėjo išganymas 
 Į ŠIĄ VIETĄ pretendavo; buvo paskirtas; ateinu 
 Į ŠĮ DARBĄ įsitraukė; aktyviai įsijungė 
 Į ŠĮ KLAUSIMĄ galima atsakyti 
 Į ŠĮ KLAUSIMĄ ATSAKO ... 
 Į ŠĮ KLAUSIMĄ ATSAKYTI  
 Į ŠĮ KLAUSIMĄ ATSAKĖ ... 
 Į ŠĮ RENGINĮ atvyko; buvo pakviesti 
 Į ŠĮ SĄRAŠĄ įtrauktas; pateko 
 Į ŠĮ TERMINĄ NEĮSKAITOMAS LAIKAS PER KURĮ išduotas asmuo negalėjo išvykti 
 Į ŠĮ TERMINĄ ĮSKAITOMOS ir nedarbo dienos 
 ĮGYVENDINTI ŠĮ PROJEKTĄ  
 ATITINKAMOS ŠIOS SĄSKAITOS SUBSĄSKAITOS  
 ĮRAŠYTI Į ŠIOS DIENOS DARBOTVARKĘ  
 ĮRAŠYTI ŽODŽIUS NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE IR ŠIĄ DALĮ IŠDĖSTYTI TAIP ... 
 ĮSAKAU IŠDUOTI LICENCIJAS TEIKTI TURIZMO PASLAUGAS ŠIOMS ĮMONĖMS KODAS RŪŠIS PAVADINIMAS GATVĖ MIESTAS  
 ĮSIGALIOJUS ŠIAI SUTARČIAI  
 ĮSIGALIOJUS ŠIAM ĮSTATYMUI  
 ĮSIGALIOJUS ŠIEMS TARIFAMS  
 ĮSTATUS IR ŠIŲ DOKUMENTŲ KOPIJAS  
 ĮSTATYMAI GALI NUSTATYTI IR KITAS ŠIŲ ASMENŲ TEISES  
 ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE YRA ŠIO ASMENS GYVENAMOJI VIETA  
 ŠEIMOS PAJAMŲ UŽ ŠIAS PASLAUGAS  
 ŠI KONVENCIJA PRADEDA GALIOTI PO DVYLIKOS MĖNESIŲ NUO JOS RATIFIKAVIMO RAŠTO  
 ŠI NUOSTATA NEGALI BŪTI AIŠKINAMA KAIP ... 
 ŠI NUOSTATA NETAIKOMA  
 ŠI NUOSTATA TAIKOMA ... 
 ŠI NUOSTATA TAIKOMA JEIGU NURODYTOSIOS PAŠALPOS BUVO PASKIRTOS IKI GRUODŽIO MĖN ARBA BUS SKIRIAMOS  
 ŠI NUOSTATA TAIP PAT TAIKOMA ... 
 ŠI PROBLEMA AKTUALI  
 ŠI SPORTO ŠAKA  
 ŠI SĄLYGA NETAIKOMA ... 
 ŠI SĄSKAITA DEBETUOJAMA FIKSUOJANT ... 
 ŠI SĄSKAITA DEBETUOJAMA  
 ŠI SĄSKAITA KREDITUOJAMA FIKSUOJANT ... 
 ŠI SĄSKAITA KREDITUOJAMA GAVUS garantą grynaisiais pinigais 
 ŠI SĄSKAITA KREDITUOJAMA JĄ UŽDARANT ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE  
 ŠI SĄSKAITA KREDITUOJAMA JĄ UŽDARANT  
 ŠI SĄSKAITA KREDITUOJAMA REGISTRUOJANT  
 ŠI SĄSKAITA KREDITUOJAMA  
 ŠI SĄVOKA TAIP PAT APIMA ... 
 ŠI TVARKA REGLAMENTUOJA ... 
 ŠIA LIGA SERGA ... 
 ŠIA LIGA SIRGO ... 
 ŠIA LIGA SUSIRGO ... 
 ŠIA SPORTO ŠAKA  
 ŠIAI AUKŠTAJAI MOKYKLAI  
 ŠIAI GRUPEI PRIKLAUSO ... 
 ŠIAI PROBLEMAI IŠSPRĘSTI  
 ŠIAI PROBLEMAI SPRĘSTI  
 ŠIAI PROGRAMAI ĮGYVENDINTI  
 ŠIAI SPORTO ŠAKAI  
 ŠIAI SUTARČIAI ĮSIGALIOTI  
 ŠIAIS IR KITAIS METAIS  
 ŠIAIS METAIS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO  
 ŠIAIS METAIS IŠLEIDO ... 
 ŠIAIS METAIS KAUNE  
 ŠIAIS METAIS LIETUVOJE  
 ŠIAIS METAIS NUMATOMA ... 
 ŠIAIS METAIS PLANUOJA ... 
 ŠIAIS METAIS PLANUOJAMA ... 
 ŠIAIS METAIS SUKANKA ... 
 ŠIAIS METAIS  
 ŠIAIS MOKSLO METAIS  
 ŠIAIS SUNKIAIS LAIKAIS  
 ŠIAM DARBUI ATLIKTI  
 ŠIAM PASIŪLYMUI NEPRITARTA  
 ŠIAM PASIŪLYMUI PRITARTA  
 ŠIAM PROJEKTUI ĮGYVENDINTI  
 ŠIAM TERMINUI PASIBAIGUS  
 ŠIAM TIKSLUI PASIEKTI  
 ŠIAM TIKSLUI ĮGYVENDINTI  
 ŠIAM ĮSTATYMO PROJEKTUI  
 ŠIAME AMŽIAUS TARPSNYJE  
 ŠIAME IR KITUOSE ĮSTATYMUOSE BEI TEISĖS AKTUOSE  
 ŠIAME KODEKSE IR KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 ŠIAME LANGELYJE NURODOMA ... 
 ŠIAME LANGELYJE NURODOMAS bendras padedamų prekių vietų skaičius 
 ŠIAME LANGELYJE NURODOMI naujosios aktyviosios transporto priemonės vilkiko 
 ŠIAME LANGELYJE TURI BŪTI NURODOMI visų transporto priemonių numeriai 
 ŠIAME PUSLAPYJE HTTP WWW MOTERIS LT  
 ŠIAME ĮSTATYME BEI KITUOSE NORMINIUOSE AKTUOSE  
 ŠIAME ĮSTATYME IR LIETUVOS RESPUBLIKOS civiliniame kodekse 
 ŠIAS PAGRINDINES PRIEMONES  
 ŠIAS PAREIGAS EINA ... 
 ŠIAS PAREIGAS ĖJĘS ... 
 ŠIAS PROBLEMAS SPRĘSTI  
 ATLEIDŽIANT IŠ ŠIŲ PAREIGŲ  
 ŠIE ASMENYS TURI TEISĘ ĮSIGYTI IR GALI VAIRUOTI ... 
 ŠIE ASMENYS  
 ŠIE DAIKTAI TURI BŪTI GRĄŽINTI  
 ŠIE REIKALAVIMAI BUVO JAU SENAJAME TESTAMENTE  
 ŠIE VYRAI TO NEPAISĖ  
 ŠIEMS DARBAMS ATLIKTI  
 ŠIEMS TIKSLAMS PASIEKTI  
 ATLIEKA ŠIAS FUNKCIJAS  
 ŠIO AMŽIAUS DEŠIMTMETYJE  
 ŠIO AMŽIAUS PABAIGOS  
 ŠIO AMŽIAUS PRADŽIOJE  
 ŠIO AMŽIAUS PRADŽIOS  
 ŠIO AMŽIAUS VAIKŲ  
 ŠIO DEŠIMTMEČIO PRADŽIOJE  
 ŠIO IR KITŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ  
 ŠIO KLAUSIMO SVARSTYMAS  
 ŠIO KLAUSIMO SVARSTYMUI  
 ŠIO KLAUSIMO SVARSTYMĄ  
 ATLIEKAMAS REVERSINIS ĮRAŠAS ŠI SĄSKAITA DEBETUOJAMA  
 ŠIO KODEKSO TAIKYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI NUSTATO ... 
 ŠIO KODEKSO TAIKYMĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ŠIO KODEKSO TAIKYMĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTAIS ATVEJAIS ŠIOS DALIES NUOSTATŲ TAIKYMO TVARKA GALI BŪTI PAKEISTA  
 ŠIO KODEKSO TAIKYMĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ  
 ŠIO KRAŠTO ŽMONIŲ  
 ŠIO MOKESČIO SUMA IR BAUDA IŠIEŠKOMA  
 ŠIO MĖNESIO PABAIGOJE  
 ŠIO MĖNESIO PRADŽIOJE  
 ŠIO NAMO GYVENTOJAI  
 ŠIO PUNKTO PIRMOJOJE PASTRAIPOJE  
 ŠIO SEZONO LKL rekordas 
 ŠIO SEZONO PRADŽIOJE  
 ŠIO STRAIPSNIO ANTROJOJE DALYJE  
 ŠIO STRAIPSNIO AUTORIAUS  
 ŠIO STRAIPSNIO AUTORIUS  
 ŠIO STRAIPSNIO KETVIRTOJOJE DALYJE  
 ŠIO STRAIPSNIO NUOSTATAS  
 ŠIO STRAIPSNIO PIRMOJOJE DALYJE NUMATYTĄ VEIKĄ  
 ŠIO STRAIPSNIO PIRMOJOJE DALYJE NURODYTAS darbdavio įgaliotas asmuo 
 ŠIO STRAIPSNIO PIRMOJOJE DALYJE NURODYTŲ ASMENŲ  
 ŠIO STRAIPSNIO PIRMOJOJE DALYJE  
 ŠIO STRAIPSNIO PIRMOJOJE IR ANTROJOJE DALYSE  
 ŠIO STRAIPSNIO TIKSLAS  
 ŠIO TEISMO TEISĖJĄ  
 ŠIO TEISĖS AKTO  
 ŠIO TIPO žmonės; antkaklės; žvaigždės; žiedas; moksleiviai; lėktuvai; įstaigos 
 ŠIO TIPO SEGĖS  
 ŠIO TIPO SLĖPTUVĖS TURI SUMAŽINTI jonizuojančios spinduliuotės lygį 100 kartų 
 ŠIO ĮSTATYMO II III IR IV dalyse 
 ŠIO ĮSTATYMO IR KITŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ŠIO ĮSTATYMO NUOSTATOMS  
 ŠIO ĮSTATYMO NUOSTATŲ  
 ŠIO ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA  
 ŠIO ĮSTATYMO NUSTATYTĄ ... 
 ŠIO ĮSTATYMO NUSTATYTŲ ... 
 ŠIO ĮSTATYMO PATAISAS  
 ŠIO ĮSTATYMO PATAISOS  
 ŠIO ĮSTATYMO PAŽEIDIMAI PADARYTI RINKIMŲ APYLINKĖJE  
 ŠIO ĮSTATYMO PAŽEIDIMAI  
 ŠIO ĮSTATYMO PROJEKTO TREČIĄJĮ SVARSTYMĄ  
 ŠIO ĮSTATYMO PROJEKTO  
 ŠIO ĮSTATYMO PROJEKTĄ NAGRINĖJANČIO KOMITETO IŠVADĄ  
 ŠIO ĮSTATYMO PROJEKTĄ  
 ŠIO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO DIENĄ  
 ŠIO ŠIMTMEČIO PRADŽIOJE  
 ŠIO ŽEMĖS SKLYPO PLOTO IR VERTĖS DALĮ  
 ŠIO ŽODŽIO PRASME  
 ŠIO ŽODŽIO REIKŠME  
 ŠIOJE AUKŠTOJOJE MOKYKLOJE  
 ŠIOJE AŠARŲ PAKALNĖJE  
 ŠIOJE BAUDŽIAMOJOJE BYLOJE  
 ŠIOJE DALYJE NURODOMA IMPORTO MUITO ARBA MOKESČIO TARIFAS PROCENTAIS IR PROCENTO ŽENKLAS JEIGU IMPORTO MUITAS ARBA MOKESTIS VERTYBINIS  
 ŠIOJE DALYJE NURODOMA PREKIŲ MUITINĖ VERTĖ  
 ŠIOJE DALYJE NURODOMA VERTĖ  
 ŠIOJE EUROPOS DALYJE  
 ŠIOJE GYDYMO ĮSTAIGOJE  
 ŠIOJE SPORTO ŠAKOJE  
 ŠIOJE SVORIO KATEGORIJOJE  
 ŠIOJE TERITORIJOJE SUSIGRĄŽINTI ŽEMĘ  
 ŠIOMIS DIENOMIS  
 ŠIOMS PAREIGOMS UŽIMTI  
 ŠIOMS PROBLEMOMS SPRĘSTI  
 ŠIOMS ĮMONĖMS ĮSTAIGOMS IR ORGANIZACIJOMS  
 ŠIOS AKCINĖS BENDROVĖS VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO  
 ŠIOS AKCINĖS BENDROVĖS ĮSTATINĮ KAPITALĄ  
 ŠIOS AMŽIAUS GRUPĖS  
 ŠIOS APKLAUSOS DUOMENIS  
 ŠIOS AUKŠTOSIOS MOKYKLOS  
 ŠIOS BYLOS TYRIMĄ  
 ŠIOS DIENOS DARBOTVARKĘ  
 ŠIOS DIENOS DARBOTVARKĖJE  
 ŠIOS DIENOS DARBOTVARKĖS  
 ŠIOS GYDYMO ĮSTAIGOS  
 ŠIOS IŠKILIOS ASMENYBĖS  
 ŠIOS KELIONĖS METU  
 ŠIOS KNYGOS AUTORIUI  
 ŠIOS KNYGOS AUTORIUS  
 ŠIOS KNYGOS SKYRIUOSE  
 ŠIOS LĖŠOS NAUDOJAMOS  
 ŠIOS NUOSTATOS TAIKOMOS  
 ŠIOS POROS NUGALĖTOJAS  
 ŠIOS PRAMONĖS ŠAKOS  
 ŠIOS PREKĖS GABENAMOS Į KITĄ MUITINĖS ĮSTAIGĄ  
 ŠIOS PREKĖS ĮSKAITANT TRANSPORTO PRIEMONES  
 ŠIOS PROBLEMOS SPRENDIMAS  
 ŠIOS PROBLEMOS SPRENDIMO  
 ŠIOS PROBLEMOS SPRENDIMUI  
 ŠIOS PROBLEMOS SPRENDIMĄ  
 ŠIOS PRODUKCIJOS GAMINTOJŲ  
 ŠIOS RADIJO STOTIES  
 ŠIOS RINKIMŲ APYGARDOS TERITORIJOJE NUOLAT GYVENANTYS PILIEČIAI  
 ŠIOS SAVAITĖS PABAIGOJE  
 ŠIOS SAVAITĖS PRADŽIOJE  
 ŠIOS SPORTO ŠAKOS ATSTOVŲ  
 ŠIOS SPORTO ŠAKOS SPECIALISTAI  
 ŠIOS SPORTO ŠAKOS SPECIALISTŲ  
 ŠIOS SPORTO ŠAKOS  
 ŠIOS SRITIES SPECIALISTAI  
 ŠIOS SRITIES SPECIALISTAS  
 ŠIOS SRITIES SPECIALISTŲ  
 ŠIOS SUMOS DYDŽIO BAUDA  
 ŠIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES ĮSTAIGA  
 ŠIOS SUTARTIES NUOSTATAS  
 ŠIOS SUTARTIES NUOSTATŲ  
 ŠIOS SUTARTIES PRIEDE  
 ŠIOS TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS  
 ŠIOS TRANSPORTO PRIEMONĖS  
 ŠIOS VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS  
 ŠIOS ĮMONĖS AKCIJAS  
 ŠIOS ĮMONĖS AKCIJOS  
 ŠIOS ĮMONĖS PRIVATIZAVIMO  
 ŠIOS ĮMONĖS SKOLOS  
 ŠIOS ĮMONĖS TURTĄ  
 ŠIOS ŠALIES PILIETYBĘ  
 ŠIOS ŪKIO ŠAKOS  
 ŠIOSE ĮMONĖSE YRA VALSTYBEI AR SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ  
 ŠIS KONSTITUCINIO TEISMO NUTARIMAS YRA GALUTINIS IR neskundžiamas 
 ŠIS LAIKAS GALI BŪTI PRATĘSTAS  
 ŠIS LANGELIS NEPILDOMAS  
 ŠIS REIKALAVIMAS NETAIKOMAS  
 ŠIS REIŠKINYS VADINAMAS ... 
 ŠIS TERMINAS GALI BŪTI PRATĘSTAS  
 ŠIS VIDURIO PUOLĖJAS  
 ŠIS ĮSTATYMAS NUSTATO Lietuvos Respublikos piliečių ... 
 ŠIS ĮSTATYMO PROJEKTAS  
 ŠIS ŠVENTASIS SINODAS  
 ŠIS ŽODIS REIŠKIA ... 
 ATLIEKANT ŠIUOS DARBUS  
 ŠIUO ATVEJU JOS GALI BŪTI PATEIKTOS  
 ŠIUO ATVEJU PREKIŲ MUITINĖ VERTĖ TURI BŪTI PATIKSLINTA  
 ŠIUO ATVEJU  
 ŠIUO ATŽVILGIU  
 ŠIUO BŪDU  
 ŠIUO KLAUSIMU kalbėjo ... 
 ŠIUO KONKREČIU ATVEJU  
atsakymas Į ŠĮ KLAUSIMĄ  
 ŠIUO LAIKOTARPIU  
 ŠIUO METU ATOSTOGAUJA  
 ŠIUO METU DIRBA  
 ŠIUO METU DIRBANTIS ... 
 ŠIUO METU ESANTIS ... 
 ŠIUO METU EUROPOJE  
 ŠIUO METU GALIOJA  
 ŠIUO METU GALIOJANTIS pensijų įstatymas 
 ŠIUO METU GALIOJANTĮ įstatymą 
 ŠIUO METU GAMINAMI ... 
 ŠIUO METU GYDOMAS ligoninėje 
 ŠIUO METU GYVENA ir dirba; Kaune; daugiau kaip ... 
 ŠIUO METU GYVENA PLUNGĖJE  
 ŠIUO METU GYVENANTI ... 
 ŠIUO METU GYVENANTIS Vilniuje; Vokietijoje 
 ŠIUO METU INTENSYVIAI treniruojasi; ieškoma; rengiasi; dirba 
 ŠIUO METU IŠGYVENA ne pačius geriausius laikus 
 ŠIUO METU JIS YRA ... 
 ŠIUO METU LIETUVOJE VEIKIA ... 
 ŠIUO METU LIETUVOJE YRA ... 
 ŠIUO METU LIETUVOJE  
 ŠIUO METU MOKOSI  
 ŠIUO METU MŪSŲ ŠALYJE  
 ŠIUO METU PASAULYJE  
 ŠIUO METU PRIKLAUSO ... 
 ŠIUO METU RENGIA ... 
 ŠIUO METU RENGIAMA medžiaga 
 ŠIUO METU RENGIAMI dokumentai 
 ŠIUO METU RESPUBLIKOJE  
 ŠIUO METU RINKOJE  
 ŠIUO METU RUSIJOJE  
 ŠIUO METU SIEKIA apie ... litų; beveik ... litų; daugiau kaip ... litų 
 ŠIUO METU STUDIJUOJA  
 ŠIUO METU SUDARO ... litų; ... proc .| prln proc. 
 ŠIUO METU SVARBIAUSIA ... 
 ŠIUO METU TIRIA ... 
 ŠIUO METU TURI ... 
 ŠIUO METU TURIME ... 
 ŠIUO METU VADOVAUJA ... 
 ŠIUO METU VALDO ... 
 ŠIUO METU VEIKIA ... 
 ŠIUO METU VIENIJA ... 
 ŠIUO METU VILNIUJE  
 ŠIUO METU VYKSTA ... 
 ŠIUO METU VYRAUJA ... 
 ŠIUO METU ŠALYJE  
 ŠIUO METU ŽAIDŽIANTIS ... komandoje 
 ŠIUO METU  
 ŠIUO METŲ LAIKU  
 ŠIUO NUSIKALTIMU ĮTARIAMAS ... metų ... 
 ŠIUO NUTARIMU PATVIRTINTOS Valstybinės žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos tvarkos 6 punkte 
 ŠIUO NUTARIMU PATVIRTINTŲ akcizų tarifų; nuostatų 
 ŠIUO PEREINAMUOJU LAIKOTARPIU  
 ŠIUO POŽIŪRIU  
 ŠIUO SUNKIU NUSIKALTIMU  
 ŠIUO ĮSTATYMU KITAIS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAIS  
 ŠIUOS METUS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS PASKELBĖ ... 
 ŠIUOS PASTATUS PATALPAS  
 ŠIUOSE NUOSTATUOSE VARTOJAMOS SĄVOKOS ... 
 ŠIĄ BAUDŽIAMĄJĄ BYLĄ  
 ŠIĄ DALĮ IŠDĖSTYTI TAIP ... 
 ŠIĄ FUNKCIJĄ ATLIEKA ... 
 ŠIĄ PROBLEMĄ IŠSPRENDĖ ... 
 ŠIĄ PROBLEMĄ IŠSPRĘSTI  
 ŠIĄ SAVAITĘ VILNIUJE  
 ŠIĄ SAVAITĘ  
 ŠIĄ SPORTO ŠAKĄ  
 ŠIĄ SUMĄ REIKIA PRIDĖTI PRIE PREKIŲ MUITINĖS VERTĖS  
 ŠIĄ VASARĄ  
 ŠIĄ ŽIEMĄ  
 ŠIĄ ŽINIĄ  
 ŠIŲ DIENŲ bažnyčioje; jaunimas; įvykius; kalboje; krikščionys; medicina; Lietuvoje; Lietuvos; reikalavimus; sąlygomis; visuomenė; žmogus 
 ŠIŲ DIENŲ PASAULIUI  
 ŠIŲ DIENŲ PASAULYJE  
 ŠIŲ DIENŲ ŽMOGUI  
 ŠIŲ DOKUMENTŲ KOPIJAS  
 ŠIŲ EILUČIŲ AUTOREI  
 ŠIŲ EILUČIŲ AUTORIAUS  
 ŠIŲ EILUČIŲ AUTORIUI  
 ŠIŲ EILUČIŲ AUTORIUS  
 ŠIŲ EILUČIŲ AUTORIŲ  
 ŠIŲ EILUČIŲ AUTORĖ  
 ŠIŲ FONDŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJAMS  
 ŠIŲ INVESTICIJŲ DYDIS JŲ DALIS  
 ŠIŲ IŠLAIDŲ FINANSAVIMO ŠALTINIUS  
 ŠIŲ KLUBŲ DVIKOVĄ ŠEIMININKAI LAIMĖJO  
 ŠIŲ METŲ BALANDĮ  
 ŠIŲ METŲ BALANDŽIO MĖNESĮ  
 ŠIŲ METŲ BIRŽELIO MĖNESĮ  
 ŠIŲ METŲ BIRŽELĮ  
 ŠIŲ METŲ BIUDŽETAS  
 ŠIŲ METŲ BIUDŽETE  
 ŠIŲ METŲ BIUDŽETO  
 ŠIŲ METŲ BIUDŽETĄ  
 ŠIŲ METŲ DIENOMIS  
 ŠIŲ METŲ EUROPOS čempionate; čempionas; pirmenybių 
 ŠIŲ METŲ GEGUŽĘ  
 ŠIŲ METŲ GEGUŽĖS MĖNESĮ  
 ŠIŲ METŲ KOVO MĖNESĮ  
 ŠIŲ METŲ KOVĄ  
 ŠIŲ METŲ LAPKRITĮ  
 ŠIŲ METŲ LAPKRIČIO MĖNESĮ  
 ŠIŲ METŲ LIEPOS MĖNESĮ  
 ŠIŲ METŲ LIEPĄ  
 ŠIŲ METŲ PABAIGOJE  
 ŠIŲ METŲ PASAULIO ČEMPIONATE  
 ŠIŲ METŲ PAVASARĮ  
 ŠIŲ METŲ PIRMĄJĮ KETVIRTĮ  
 ŠIŲ METŲ PIRMĄJĮ PUSMETĮ  
 ŠIŲ METŲ PRADŽIOJE  
 ŠIŲ METŲ RUDENĮ  
 ŠIŲ METŲ RUGPJŪTĮ  
 ŠIŲ METŲ RUGSĖJO MĖNESĮ  
 ŠIŲ METŲ RUGSĖJĮ  
 ŠIŲ METŲ SAUSIO MĖNESĮ  
 ŠIŲ METŲ SAUSIO PABAIGOJE  
 ŠIŲ METŲ SAUSIO PRADŽIOJE  
 ŠIŲ METŲ SAUSĮ  
 ŠIŲ METŲ SPALĮ  
 ŠIŲ METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETE  
 ŠIŲ METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETĄ  
 ŠIŲ METŲ VASARIO MĖNESĮ  
 ŠIŲ METŲ VASARĄ  
 ŠIŲ METŲ VASARĮ  
 ŠIŲ METŲ VIDURYJE  
 ŠIŲ METŲ ČEMPIONATE  
 ŠIŲ MIESTŲ SAVIVALDYBIŲ  
 ŠIŲ MIŠKŲ MIŠKOTVARKOS PROJEKTŲ RENGIMĄ JŲ NAUDOJIMĄ  
 ŠIŲ ORGANŲ PAREIGŪNAI  
 ŠIŲ PAGRINDINIŲ PRIEMONIŲ  
 ŠIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMO  
 ŠIŲ TAISYKLIŲ KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NUOMOS SUTARČIŲ  
 ŠIŲ VARŽYBŲ NUGALĖTOJAS  
 ŠIŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ  
 ŠIŲ ĮMONIŲ PRIVATIZAVIMO LAIPSNIUS  
 ŠIŲ ŽODŽIŲ PRASME  
 ATLIKTI ŠIUOS DARBUS  
 ŠĮ DARBĄ ATLIEKA ... 
 ŠĮ DARBĄ ATLIKTI  
 ŠĮ KARTĄ  
 ŠĮ KLAUSIMĄ IŠSPRĘSTI  
 ŠĮ KLAUSIMĄ SVARSTYTI  
 ŠĮ MĖNESĮ  
 ŠĮ PAVASARĮ  
 ŠĮ RUDENĮ  
 ŠĮ SAVAITGALĮ  
 ŠĮ SAVO TEIGINĮ  
 ŠĮ SEZONĄ RUNGTYNIAUJA ... 
 ŠĮ SEZONĄ ŽAIDŽIA ... 
 ŠĮ SEZONĄ  
 ŠĮ SYKĮ  
 ŠĮ TREČIADIENĮ VYRIAUSYBĖS POSĖDYJE SVARSTYTA ... 
 ŠĮ ĮSTATYMO PROJEKTĄ  
 ŠĮ ŽEMĖS SKLYPĄ  
 ŽALIAVOS IR GAUTŲ PAJAMŲ IŠ ŠIOS VEIKLOS  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONĖS LAIKINOSIOS ADMINISTRACIJOS PRAŠYMĄ PADIDINTI ŠIŲ OBJEKTŲ PRADINES PARDAVIMO AUKCIONUOSE KAINAS  
 ŽENGTI ŠĮ ŽINGSNĮ  
 ŽINOTI IR LAIKYTIS ŠIŲ TAISYKLIŲ  
 ATSAKOMYBĖ UŽ ŠIŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS  
 ATSAKYMAI Į ŠIUOS KLAUSIMUS  
 ATSAKYMAS Į ŠĮ KLAUSIMĄ  
 ATSAKYMO Į ŠĮ KLAUSIMĄ  
 ATSAKYMUS Į ŠIUOS KLAUSIMUS  
 ATSAKYMĄ Į ŠĮ KLAUSIMĄ  
 ATSAKYMŲ Į ŠIUOS IR KITUS KLAUSIMUS  
 ATSAKYMŲ Į ŠIUOS KLAUSIMUS  
 ATSAKYTI Į ŠIUOS KLAUSIMUS  
 ATSAKYTI Į ŠĮ KLAUSIMĄ  
 ATSIŽVELGIANT Į KITAS ŠIOS SUTARTIES NUOSTATAS  
 ATSTATYTI NUOSAVYBĖS TEISĘ Į ŠIOJE TERITORIJOJE VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ MIŠKĄ  
atvyko Į ŠĮ MIESTĄ  
atėjo Į ŠĮ PASAULĮ  
bausmė UŽ ŠIUOS NUSIKALTIMUS  
 BALSUOTI ŠIOS AKCINĖS BENDROVĖS VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME UŽ AKCINĖS BENDROVĖS ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMĄ  
 BALSUOTI ŠIOS AKCINĖS BENDROVĖS VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME  
būtent DĖL ŠIOS PRIEŽASTIES  
 BENDRA ŠIUOSE NUOSTATUOSE NUSTATYTA TVARKA TAIS ATVEJAIS ... 
diskusija; kalbėti ŠIA TEMA