Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUS AUKOJAMOS ŠV MIŠIOS  
 BUVO AUKOJAMOS ŠV MIŠIOS  
 DALYVAUJA ŠV MIŠIOSE  
 DALYVAUTI ŠV MIŠIOSE  
 DALYVAVO ŠV MIŠIOSE  
 IKI ŠV KALĖDŲ  
 IŠKILMINGAS ŠV MIŠIAS aukojo 
 IŠKILMĖS PRASIDĖJO ŠV MIŠIOMIS  
 KARTU SU JUO ŠV MIŠIAS KONCELEBRAVO ... 
 KONCELEBRAVO ŠV MIŠIAS  
 KRETINGOS ŠV ANTANO RELIGIJOS STUDIJŲ INSTITUTO DIREKTORIUS  
 KRETINGOS ŠV ANTANO RELIGIJOS STUDIJŲ INSTITUTO  
 MAŽESNIŲJŲ BROLIŲ ORDINO LIETUVOS ŠV KAZIMIERO PROVINCIJOS  
šventė; minėjimas; renginys; iškilmės PRASIDĖJO ŠV MIŠIOMIS bažnyčioje; Kauno Arkikatedroje 
 PAGULDYTA Į ŠV JOKŪBO LIGONINĘ  
 PASIBAIGUS ŠV MIŠIOMS  
 PER ŠV KALĖDAS  
 PER ŠV MIŠIAS  
 PIRMĄSIAS ŠV MIŠIAS  
 PO ŠV MIŠIŲ  
 PRIE ŠV PETRO IR POVILO BAŽNYČIOS  
 PRIEŠ ŠV KALĖDAS  
 PRIEŠ ŠV VELYKAS  
 SEKMADIENIO ŠV MIŠIOSE  
ambasadorius PRIE ŠV SOSTO  
 TA PROGA ŠV MIŠIAS AUKOJO ... 
 ARTĖJANT ŠV KALĖDOMS  
 VILNIAUS UNIVERSITETO ŠV JONŲ BAŽNYČIOJE  
 VILNIAUS ŠV JUOZAPO KUNIGŲ SEMINARIJOJE  
 VILNIAUS ŠV JUOZAPO KUNIGŲ SEMINARIJOS  
 VILNIAUS ŠV PETRO IR POVILO BAŽNYČIOS  
 ŠIAULIŲ ŠV PETRO IR POVILO bažnyčioje 
 ŠV ANTANO RELIGIJOS STUDIJŲ INSTITUTO  
 ŠV APAŠTALŲ PETRO IR PAULIAUS  
 ŠV ARKANGELO MYKOLO ĮGULOS BAŽNYČIOJE  
 ŠV DVASIA  
 ŠV DVASIOS  
 ŠV GERTRŪDOS GATVĖJE  
 ŠV JOKŪBO LIGONINĖJE  
 ŠV JOKŪBO LIGONINĖS  
 ŠV JONO BAŽNYČIOJE  
 ŠV JONO BAŽNYČIOS  
 ŠV JONO KONGREGACIJOS  
 ŠV JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIOJE  
 ŠV JONO NAKTĮ  
 ŠV JONŲ BAŽNYČIOJE  
 ŠV JURGIO BAŽNYČIOJE  
 ŠV KALĖDAS  
 ŠV KALĖDOMS  
 ŠV KALĖDOS  
 ŠV KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA  
 ŠV KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ  
 ŠV KALĖDŲ IŠVAKARĖSE  
 ŠV KALĖDŲ NAKTĮ  
 ŠV KALĖDŲ PROGA  
 ŠV KALĖDŲ  
 ŠV KAZIMIERO BAŽNYČIA  
 ŠV KAZIMIERO BAŽNYČIOJE  
 ŠV KAZIMIERO BAŽNYČIOS  
 ŠV KAZIMIERO DRAUGIJA  
 ŠV KAZIMIERO DRAUGIJOS  
 ŠV KAZIMIERO KOLEGIJOJE  
 ŠV KAZIMIERO LIETUVIŲ  
 ŠV KAZIMIERO PARAPIJOS  
 ŠV KOMUNIJOS  
 ŠV KOMUNIJĄ  
 ŠV KOTRYNOS KONGREGACIJOS  
 ŠV KRISTOFORO KAMERINIO ORKESTRO  
 ŠV KRISTOFORO KAMERINIS ORKESTRAS  
 ŠV KRYŽIAUS ATRADIMO  
 ŠV KRYŽIAUS IŠAUKŠTINIMO  
 ŠV KRYŽIAUS  
 ŠV MIKALOJAUS BAŽNYČIOJE  
 ŠV MIKALOJAUS BAŽNYČIOS  
 ŠV MIŠIAS AUKOJO ... 
 ŠV MIŠIAS KONCELEBRAVO ... 
 ŠV MIŠIAS  
 ŠV MIŠIOMIS  
 ŠV MIŠIOMS  
 ŠV MIŠIOS  
 ŠV MIŠIOSE  
 ŠV MIŠIŲ AUKOJE  
 ŠV MIŠIŲ AUKOS  
 ŠV MIŠIŲ METU  
 ŠV MIŠIŲ PRADŽIOJE  
 ŠV MIŠIŲ  
 ŠV MYKOLO ARKANGELO BAŽNYČIOJE  
 ŠV MYKOLO ARKANGELO ĮGULOS BAŽNYČIOJE  
 ŠV MYKOLO ARKANGELO  
 ŠV ONOS BAŽNYČIA  
 ŠV ONOS BAŽNYČIOS  
 ŠV PETRO AIKŠTĖJE  
 ŠV PETRO BAZILIKOJE  
 ŠV PETRO BAZILIKOS  
 ŠV PETRO BAZILIKĄ  
 ŠV PETRO IR POVILO BAŽNYČIA  
 ŠV PETRO IR POVILO BAŽNYČIOJE  
 ŠV PETRO IR POVILO BAŽNYČIOS KLEBONAS  
 ŠV PETRO IR POVILO BAŽNYČIOS  
 ŠV PETRO IR POVILO BAŽNYČIĄ  
 ŠV PETRO IR POVILO  
 ŠV PETRO IR ŠV PAULIAUS  
 ŠV PRANCIŠKAUS KSAVERO JĖZUITŲ BAŽNYČIOJE  
 ŠV RAŠTAS  
 ŠV RAŠTE  
 ŠV RAŠTO  
 ŠV RAŠTĄ  
 ŠV ROMOS IMPERIJOS  
 ŠV TIKĖJIMO MOKSLO KONGREGACIJA DEKLARACIJA  
 ŠV TIKĖJIMO MOKSLO KONGREGACIJA INSTRUKCIJA DĖL PAGARBOS  
 ŠV TOMAS AKVINIETIS SUMMA THEOLOGIAE  
 ŠV TOMO AKVINIEČIO VASAROS MOKYKLA  
 ŠV TREJYBĖS  
 ŠV TĖVAS JONAS PAULIUS II 
 ŠV TĖVO  
 ŠV VALENTINO DIENA  
 ŠV VALENTINO DIENAI  
 ŠV VALENTINO DIENOS PROGA  
 ŠV VALENTINO DIENOS  
 ŠV VALENTINO DIENĄ  
 ŠV VELYKAS  
 ŠV VELYKOS  
 ŠV VELYKŲ PROGA  
 ŠV VELYKŲ  
 AUKOJAMOS ŠV MIŠIOS  
 AUKOJO ŠV MIŠIAS UŽ ... 
 AUKOJO ŠV MIŠIAS  
 AUKOS ŠV MIŠIAS  
 AUKOTI ŠV MIŠIAS  
 AUKOTOS ŠV MIŠIOS  
 AUŠROS VARTŲ MARIJOS IR ŠV TERESĖLĖS bendruomenė