Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
dėl nuosavybės teisės Į ŽEMĘ mišką 
dėl PILIEČIŲ PRAŠYMŲ ATSTATYTI NUOSAVYBĖS TEISĘ Į ŽEMĘ padavimo tvarkos 
 DANGŲ IR ŽEMĘ  
 DIEVAS SUKŪRĖ DANGŲ IR ŽEMĘ  
 DIRBTI ŽEMĘ  
 DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ IR MIŠKĄ BEI ATSISKAITYMO SU VALSTYBE  
 DĖL PRAŠYMŲ PAIMTI ŽEMĘ VISUOMENĖS POREIKIAMS  
jausti ŽEMĘ PO KOJOMIS  
 DĖL ĮMONIŲ KURIŲ VALSTYBEI PRIKLAUSANČIOMIS AKCIJOMIS KOMPENSUOJAMA UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ MIŠKĄ GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
keliaudama Į PAŽADĖTĄJĄ ŽEMĘ  
kelionė; sukasi APLINK ŽEMĘ  
mokesčiai; kompensacija ŽEMĘ  
 IŠNUOMOTĄ ŽEMĘ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
nuosavybės teisių Į ŽEMĘ grąžinimas 
nuosavybės teisės Į ŽEMĘ atstatymas 
 IŠVADAS DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS Į ŽEMĘ MIŠKĄ ATSTATYMO  
 IŠVADAS DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS Į ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĘ AR MIŠKĄ ATSTATYMO  
 IŠVADŲ DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS Į ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĘ ATSTATYMO  
perkant KAIMO VIETOVĖJE ŽEMĘ MIŠKĄ IR VANDENS TELKINIUS  
 KODĖL APSKRITAI REIKIA SUTEIKTI GALIMYBĘ PIRKTI ŽEMĘ IR UŽSIENIEČIAMS AR TAI PADARYTI TURI BŪTENT ŠIS SEIMAS  
 KOMPENSACIJOS UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ MIŠKĄ  
 KOMPENSACIJOS UŽ ŽEMĘ  
 KOMPENSACIJŲ UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ IR MIŠKĄ BEI ATSISKAITYMO SU VALSTYBE  
 KOMPENSAVIMO UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ IR MIŠKĄ BEI ATSISKAITYMO SU VALSTYBE UŽ PERKAMĄ ŽEMĘ IR MIŠKĄ  
 KOMPENSAVIMO UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ MIŠKĄ GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS VALSTYBEI PRIKLAUSANČIOMIS AKCIJOMIS  
 KOMPENSUOJAMA UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ MIŠKĄ GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
 LIETUVOS ŽEMĘ  
 NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĘ  
įsigyti ŽEMĘ ASMENINIAM ŪKIUI  
 NUOMOTI ŽEMĘ  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į ŽEMĘ ATSTATYMO  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į ŽEMĘ  
 NUOSAVYBĖS TEISĘ Į ŽEMĘ  
 NUOSAVYBĖS TEISĖ Į ŽEMĘ AR MIŠKĄ ATSTATOMA ... 
 NUOSAVYBĖS TEISĖ Į ŽEMĘ ATSTATOMA ... 
 NUOSAVYBĖS TEISĖ Į ŽEMĘ  
 NUOSAVYBĖS TEISĖS Į ŽEMĘ ATSTATYMO  
 NUOSAVYBĖS Į ŽEMĘ  
 PAIMTI ŽEMĘ VISUOMENĖS POREIKIAMS  
 PARDUOTI ŽEMĘ UŽSIENIEČIAMS  
 PARDUOTI ŽEMĘ  
 PAŽADĖTĄJĄ ŽEMĘ  
 PILIEČIO ASMENS BYLA DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS Į ŽEMĘ MIŠKĄ ATSTATYMO  
 PILIGRIMINĖ KELIONĖ Į ŠVENTĄJĄ ŽEMĘ  
 PIRMUMO TEISĘ IŠSINUOMOTI ŽEMĘ STATINIUS ĮRENGINIUS ŪKINEI VEIKLAI  
 PRAŠYMUS ATSTATYTI NUOSAVYBĖS TEISES Į ŽEMĘ  
 PRAŠYMŲ PAIMTI ŽEMĘ VISUOMENĖS POREIKIAMS  
 PRETENDENTŲ ĮSIGYTI ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĘ  
 SKRADŽIAI ŽEMĘ prasmego 
 SPRENDIMŲ DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS Į ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĘ AR MIŠKĄ ATSTATYMO  
 STRAIPSNIS DĖL VENGIMO GRĄŽINTI SAVAVALIŠKAI UŽIMTĄ ŽEMĘ  
 SUSIGRĄŽINTI ŽEMĘ NATŪRA EKVIVALENTINE NATŪRA  
 SUSIGRĄŽINTI ŽEMĘ NATŪRA  
 SUSIGRĄŽINTI ŽEMĘ ŠIE REIKALAVIMAI NETAIKOMI  
 SUSIGRĄŽINTI ŽEMĘ  
 TURĖTĄ ŽEMĘ  
 TVARKO LAISVOS VALSTYBINĖS ŽEMĖS FONDĄ IŠSKYRUS ŽEMĘ PERDUOTĄ VALDYTI SAVIVALDOS INSTITUCIJOMS  
 TĖVŲ ŽEMĘ  
 VALSTYBINĘ ŽEMĘ NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI  
 VALSTYBINĘ ŽEMĘ  
 ASMENIMS KURIE ŠIĄ ŽEMĘ IŠNUOMOJA  
 ASMENINIO ŪKIO ŽEMĘ  
 VISĄ ŽEMĘ  
 ATKURTI NUOSAVYBĖS TEISES Į ŽEMĘ  
 ŠIOJE TERITORIJOJE SUSIGRĄŽINTI ŽEMĘ  
 ŠVENTĄJĄ ŽEMĘ  
 ŽEMĘ IR DANGŲ  
 ŽEMĘ IR MIŠKĄ  
 ŽEMĘ KURI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA BUVO PRISKIRTA ... 
 ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĘ IR MIŠKĄ  
 ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĘ  
 ATSTATOMA NUOSAVYBĖS TEISĖ Į ŽEMĘ  
 ATSTATYTA NUOSAVYBĖS TEISĖ Į ŽEMĘ  
 ATSTATYTI NUOSAVYBĖS TEISĘ Į ŠIOJE TERITORIJOJE VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ MIŠKĄ  
 ATSTATYTI NUOSAVYBĖS TEISĘ Į ŽEMĘ AR MIŠKĄ  
 ATSTATYTI NUOSAVYBĖS TEISĘ Į ŽEMĘ