Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DEMOKRATIJOS IR ŽMOGAUS TEISIŲ  
 DIEVO IR ŽMOGAUS  
 DIRBANČIO ŽMOGAUS  
 DĖL ŽMOGAUS gyvybės 
 DĖL ŽMOGAUS TEISIŲ padėties; pažeidimo 
 DĖL ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMŲ  
 EUROPOS KOMISIJOS IR ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO  
 EUROPOS TARYBOS PARLAMENTINĖS ASAMBLĖJOS TEISĖS REIKALŲ IR ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETO POSĖDYJE  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJA  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJOS  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJĄ  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ KONVENCIJOS  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ KOMISIJOJE IR EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISME  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ KOMISIJOS IR EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ KONVENCIJA  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ KONVENCIJOS  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMAS  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISME STRASBŪRE  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISME  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMUI  
 GAMTOS IR ŽMOGAUS  
 GINTI ŽMOGAUS GYVYBĘ  
 GINTI ŽMOGAUS TEISES LAISVES IR TEISĖTUS INTERESUS  
 GYVO ŽMOGAUS  
 JAUNO ŽMOGAUS  
 JEI TAI BŪTINA APSAUGOTI ŽMOGAUS SVEIKATAI  
 KAIMO ŽMOGAUS  
patekti Į ŽMOGAUS ORGANIZMĄ  
 KIEKVIENO ŽMOGAUS ŠIRDYJE  
 KIEKVIENO ŽMOGAUS  
 KITO ŽMOGAUS  
 KONKRETAUS ŽMOGAUS  
 KREIPTIS Į EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMĄ  
priklauso NUO ŽMOGAUS  
prisirišo; priartėti PRIE ŽMOGAUS  
 LAISVO ŽMOGAUS  
 LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ CENTRO ŠVIETIMO PROGRAMŲ KOORDINATORIUS  
 LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMO ASOCIACIJOS  
susijęs; susiję SU ŽMOGAUS amžiumi; gyvybe 
 MEDŽIO IR ŽMOGAUS  
 MIRUSIO ŽMOGAUS  
 MYLIMO ŽMOGAUS  
 MYLĖTI IR GERBTI KIEKVIENO ŽMOGAUS GYVYBĘ  
 NEKALTO ŽMOGAUS  
 NĖ VIENO ŽMOGAUS  
 PAGARBA ŽMOGAUS TEISĖMS  
 PAGARBĄ ŽMOGAUS GYVYBEI  
 PAGRINDINIŲ ŽMOGAUS TEISIŲ  
 PAPRASTO ŽMOGAUS  
 PASAULIO GYDYTOJŲ FEDERACIJOS UŽ ŽMOGAUS GYVYBĘ LIETUVOS ASOCIACIJOS PIRMININKĖ  
 PASAULIO IR ŽMOGAUS  
 PAČIOJE ŽMOGAUS PRIGIMTYJE  
 PAŽEIDŽIA ŽMOGAUS TEISES  
 PAŽEIDŽIAMOS ŽMOGAUS TEISĖS  
 PIRMYKŠČIO ŽMOGAUS  
 POVEIKIS ŽMOGAUS ORGANIZMUI  
 POVEIKĮ ŽMOGAUS ORGANIZMUI  
 PRIGIMTINES ŽMOGAUS TEISES  
 PRIKLAUSO NUO ŽMOGAUS  
 PRIPAŽINTI ŽMOGAUS GYVYBĖS PRASMĘ IR VERTĘ  
 RATIFIKUOTI EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJĄ  
 REIKALAUSIU ATSISKAITYTI UŽ ŽMOGAUS GYVYBĘ  
 SEIMO ŽMOGAUS IR PILIEČIO TEISIŲ BEI TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMITETAS  
 SEIMO ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETO PIRMININKAS GEDIMINAS DALINKEVIČIUS 
 SERGANČIO ŽMOGAUS  
 SUAUGUSIO ŽMOGAUS  
 SUTUOKTINIO AR MYLIMO ŽMOGAUS  
 SVEIKO ŽMOGAUS  
 SVETIMO ŽMOGAUS  
 TAI YRA ŽMOGAUS  
 TARPTAUTINĖS TEISĖS IR ŽMOGAUS TEISIŲ  
 ARTIMO ŽMOGAUS MIRTIS  
 ARTIMO ŽMOGAUS NETEKTIS  
 ARTIMO ŽMOGAUS  
 VIENIŠO ŽMOGAUS  
 VIENO ŽMOGAUS  
 VISUOTINĖ ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLARACIJA  
 VISUOTINĖJE ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLARACIJOJE  
 VISUOTINĖS ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLARACIJOS  
 VISĄ ŽMOGAUS kūną; būtį; esmę; gyvenimą; organizmą 
 Į ŽMOGAUS aš sutelktos ...; gyvenimą; kūną 
 ŠIUOLAIKINIO ŽMOGAUS  
 ŽMOGAUS ASMENS  
 ŽMOGAUS ASMENYBĖS  
 ŽMOGAUS ATŽVILGIU  
 ŽMOGAUS AUDINIŲ IR ORGANŲ DONORYSTĖS  
 ŽMOGAUS AUDINIŲ IR ORGANŲ DONORŲ  
 ŽMOGAUS BALSU  
 ŽMOGAUS BŪSENA  
 ŽMOGAUS BŪTIES  
 ŽMOGAUS BŪTĮ  
 ŽMOGAUS DRAUGAS  
 ŽMOGAUS DVASIA  
 ŽMOGAUS DVASIOS  
 ŽMOGAUS DVASIĄ  
 ŽMOGAUS EGZISTENCIJA  
 ŽMOGAUS EGZISTENCIJAI  
 ŽMOGAUS EGZISTENCIJOS  
 ŽMOGAUS EGZISTENCIJĄ  
 ŽMOGAUS ELGESIO  
 ŽMOGAUS ELGESĮ  
 ŽMOGAUS ESMĖ  
 ŽMOGAUS ESMĖS  
 ŽMOGAUS GALIMYBES  
 ŽMOGAUS GALIMYBIŲ  
 ŽMOGAUS GALIŲ  
 ŽMOGAUS GENETIKOS  
 ŽMOGAUS GYVENIMAS  
 ŽMOGAUS GYVENIME  
 ŽMOGAUS GYVENIMO  
 ŽMOGAUS GYVENIMUI  
 ŽMOGAUS GYVENIMĄ  
 ŽMOGAUS GYVYBEI  
 ŽMOGAUS GYVYBĘ  
 ŽMOGAUS GYVYBĖ YRA DOVANA  
 ŽMOGAUS GYVYBĖ YRA ŠVENTA IR NELIEČIAMA  
 ŽMOGAUS GYVYBĖ  
 ŽMOGAUS GYVYBĖS  
 ŽMOGAUS IMUNODEFICITO VIRUSAS  
 ŽMOGAUS IMUNODEFICITO VIRUSU ŽIV  
 ŽMOGAUS IR APLINKOS  
 ŽMOGAUS IR DIEVO  
 ŽMOGAUS IR GAMTOS  
 ŽMOGAUS IR GYVŪNŲ  
 ŽMOGAUS IR PASAULIO  
 ŽMOGAUS IR PILIEČIO TEISIŲ BEI TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMITETAS SVARSTĖ ... 
 ŽMOGAUS IR PILIEČIO TEISIŲ BEI TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMITETAS  
 ŽMOGAUS IR PILIEČIO TEISIŲ BEI TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMITETO  
 ŽMOGAUS IR PILIEČIO TEISIŲ BEI TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMITETUI  
 ŽMOGAUS IR PILIEČIO  
 ŽMOGAUS IR TAUTOS  
 ŽMOGAUS IR VISUOMENĖS  
 ŽMOGAUS KAIP individo; kūrėjo; Niekio; subjekto 
 ŽMOGAUS KLONAVIMO  
 ŽMOGAUS KŪNAS  
 ŽMOGAUS KŪNE  
 ŽMOGAUS KŪNO DALIS  
 ŽMOGAUS KŪNO DALYS  
 ŽMOGAUS KŪNO  
 ŽMOGAUS KŪNĄ  
 ŽMOGAUS LAISVIŲ IR TEISIŲ APSAUGOS KONVENCIJĄ  
 ŽMOGAUS LAISVĘ  
 ŽMOGAUS LAISVĖS  
 ŽMOGAUS LIKIMAS  
 ŽMOGAUS LIKIMO  
 ŽMOGAUS LIKIMĄ  
 ŽMOGAUS ORGANIZMAS  
 ŽMOGAUS ORGANIZME  
 ŽMOGAUS ORGANIZMO  
 ŽMOGAUS ORGANIZMUI  
 ŽMOGAUS ORGANIZMĄ  
 ŽMOGAUS ORUMAS  
 ŽMOGAUS ORUMO  
 ŽMOGAUS ORUMUI  
 ŽMOGAUS ORUMĄ  
 ŽMOGAUS PASAULIO  
 ŽMOGAUS POREIKIUS  
 ŽMOGAUS PRIGIMTIES  
 ŽMOGAUS PRIGIMTIMI  
 ŽMOGAUS PRIGIMTIS  
 ŽMOGAUS PRIGIMTYJE  
 ŽMOGAUS PRIGIMTĮ  
 ŽMOGAUS PRIGIMČIAI  
 ŽMOGAUS PROTAS  
 ŽMOGAUS PROTO  
 ŽMOGAUS PROTUI  
 ŽMOGAUS PROTĄ  
 ŽMOGAUS PSICHIKOS  
 ŽMOGAUS RANKŲ  
 ŽMOGAUS SAMPRATA  
 ŽMOGAUS SAMPRATOS  
 ŽMOGAUS SIELA  
 ŽMOGAUS SIELOJE  
 ŽMOGAUS SIELOS  
 ŽMOGAUS SIELĄ  
 ŽMOGAUS SOCIALINĖS RAIDOS  
 ŽMOGAUS SVEIKATAI  
 ŽMOGAUS SVEIKATOS  
 ŽMOGAUS SVEIKATĄ  
 ŽMOGAUS SĄMONĖ  
 ŽMOGAUS SĄMONĖJE  
 ŽMOGAUS SĄMONĖS  
 ŽMOGAUS SŪNAUS KŪNO  
 ŽMOGAUS SŪNUS ATĖJO IEŠKOTI IR GELBĖTI  
 ŽMOGAUS SŪNUS  
 ŽMOGAUS TEISES IR LAISVES  
 ŽMOGAUS TEISES IR PAGRINDINES LAISVES  
 ŽMOGAUS TEISES  
 ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGOS  
 ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLARACIJA  
 ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLARACIJOS  
 ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLARACIJĄ  
 ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMO ORGANIZACIJA  
 ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMO  
 ŽMOGAUS TEISIŲ GYNĖJAI  
 ŽMOGAUS TEISIŲ GYNĖJAS SERGEJUS KOVALIOVAS 
 ŽMOGAUS TEISIŲ GYNĖJO  
 ŽMOGAUS TEISIŲ GYNĖJŲ  
 ŽMOGAUS TEISIŲ IR LAISVIŲ  
 ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJOS  
 ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ  
 ŽMOGAUS TEISIŲ KLAUSIMAIS  
 ŽMOGAUS TEISIŲ KONVENCIJOS  
 ŽMOGAUS TEISIŲ ORGANIZACIJOS  
 ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMAI  
 ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMAIS  
 ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMAS  
 ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMUS  
 ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMŲ  
 ŽMOGAUS TEISIŲ SRITYJE  
 ŽMOGAUS TEISIŲ  
 ŽMOGAUS TEISĖMIS  
 ŽMOGAUS TEISĖMS  
 ŽMOGAUS TEISĖS IR LAISVĖS YRA PRIGIMTINĖS  
 ŽMOGAUS TEISĖS  
 ŽMOGAUS VALIOS  
 ŽMOGAUS VEIKLA  
 ŽMOGAUS VEIKLOS  
 ŽMOGAUS VEIKLĄ  
 ŽMOGAUS VERTĖS  
 ŽMOGAUS VIDINIO PASAULIO  
 ŽMOGAUS VIDUJE  
 ŽMOGAUS ĮSPŪDĮ  
 ŽMOGAUS ŠIRDIES  
 ŽMOGAUS ŠIRDIS  
 ŽMOGAUS ŠIRDYJE  
 ŽMOGAUS ŠIRDĮ  
 ATSKIRO ŽMOGAUS