Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUVO LEISTA PIRKTI ŽEMĖS SKLYPĄ  
 BUVUSIAM SAVININKUI GALI BŪTI GRĄŽINAMAS ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPAS  
 BUVUSIOS ŽEMĖS ŪKIO ĮMONĖS  
 BUVUSIŲ ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ  
 BUVĘS ŽEMĖS ŪKIO ĮMONĖS DARBUOTOJAS  
 DANGAUS IR ŽEMĖS SŪNŪS  
 DANGAUS IR ŽEMĖS  
 DAUGELIS ŪKININKŲ IR ŽEMĖS ŪKIO BENDROVIŲ  
 DIDELĖ ŠIOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ pasiūla 
iškilęs; skrido VIRŠ ŽEMĖS  
iškyla Į ŽEMĖS PAVIRŠIŲ  
 DIRBAMOS ŽEMĖS PARDAVIMUI UŽSIENIEČIAMS  
 DIRBAMOS ŽEMĖS PLOTAI  
 DIRBAMOS ŽEMĖS  
 DIRBTI ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS DARBUS  
 DIRBTINIŲ ŽEMĖS PALYDOVŲ  
išnuomotas ... KV M ŽEMĖS SKLYPAS  
išnuomoti ... HA ŽEMĖS SKLYPĄ  
išnuomoti ... KV M ŽEMĖS SKLYPĄ  
 DOTNUVOS ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJOS  
 DU AR KELI ŽEMĖS SKLYPAI GALI BŪTI SUJUNGTI Į VIENĄ ŽEMĖS SKLYPĄ  
 DĖL LEIDIMŲ UŽSIIMTI ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIU TYRIMU  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMO DĖL VALSTYBINĖS PARAMOS ŽEMĖS ŪKIUI IR MIŠKŲ ŪKIUI  
 DĖL LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJOS  
 DĖL VALSTYBINĖS PARAMOS ŽEMĖS ŪKIUI IR MIŠKŲ ŪKIUI  
 DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI NUOMOS UŽSIENIO VALSTYBIŲ JURIDINIAMS BEI FIZINIAMS ASMENIMS IR BENDROMS SU UŽSIENIO KAPITALU  
 DĖL VALSTYBĖS PARAMOS ŽEMĖS ŪKIUI  
 DĖL ŽEMĖS reformos; paėmimo; reformos pagrindinių krypčių; servitutų nustatymo; grąžinimo; mokesčio; nuosavybės; paėmimo visuomenės poreikiams; privatizavimo 
 DĖL ŽEMĖS PARDAVIMO UŽSIENIEČIAMS  
 DĖL ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTŲ PARENGIMO IR JŲ EKONOMINIO PAGRINDIMO  
 DĖL ŽEMĖS SKLYPO dydžio; išnuomojimo; paėmimo; pardavimo; suteikimo naudotis 
 DĖL ŽEMĖS SKLYPO PAĖMIMO  
 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ asmeniniam ūkiui; ne žemės ūkio veiklai bei sodininkų bendrijų narių sodų sklypų pardavimo; paėmimo visuomenės reikmėms, įkainojimo normatyvų; pardavimo ir nuomojimo tvarkos bei sąlygų; respublikinės ir vietinės reikšmės urbanistikos paminklų teritorijose 
 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ PAĖMIMO IR SUTEIKIMO  
 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ PAĖMIMO VISUOMENĖS REIKMĖMS ĮKAINOJIMO  
 DĖL ŽEMĖS VALDYMO NUOSAVYBĖS TEISE  
 DĖL ŽEMĖS ŪKIO aptarnavimo ir žemės ūkio produkcijos perdirbimo įmonių privatizavimo; bendrovių; įmonių vadovų teisių ir pareigų privatizavimo laikotarpiu; paskirties žemės pardavimo užsieniečiams; produkcijos 
 DĖL ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO  
 EKONOMIKOS MINISTERIJOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJOS PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
 EKONOMINIO REGULIAVIMO IR ŪKININKŲ BEI ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ PAJAMŲ  
 EKSPORTUOJANT SUPERKANT ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ IR PARDUODANT LIETUVOJE PAGAMINTUS MAISTO PRODUKTUS  
 ESANČIŲ ŽEMĖS SAVININKŲ VALDYTOJŲ IR NAUDOTOJŲ  
kelionė Į ŽEMĖS centrą 
... MIESTO RAJONO VALSTYBINIO ŽEMĖS KADASTRO DUOMENŲ REGISTRE  
 GAVUSI PRAŠYMĄ LEISTI ĮSIGYTI NUOSAVYBĖN ŽEMĖS SKLYPĄ  
 GIMTOSIOS ŽEMĖS  
 GRĄŽINAMOS ŽEMĖS ĮSKAITANT MIŠKĄ VANDENS TELKINIUS  
 GYVULIUS IR ĮRENGINIUS NAUDOJAMUS ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKYJE  
 HESENO ŽEMĖS  
 IKI PAT ŽEMĖS pakraščių 
nebejaučia; neprarasti; netenka ŽEMĖS PO KOJOMIS  
 IKI ŽEMĖS graibymo; paviršiaus 
 INDIVIDUALIAI STATYBAI AR KITAI NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI  
 INSTITUCIJOSE ŪKINĖSE BENDRIJOSE ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖSE  
 INVESTICINIŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO BENDROVIŲ  
 IR KITŲ ŽEMĖS NUOSAVYBĘ PATVIRTINANČIŲ planų 
nukentėjusiems NUO ŽEMĖS DREBĖJIMO  
 IŠNUOMOTI ŽEMĖS SKLYPĄ  
nuosavybės teisės Į ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES žemę 
nupjauti PRIE PAT ŽEMĖS  
 IŠTEKLIUS IR ŽEMĖS GELMIŲ ERTMES  
 IŠTEKLIŲ IR ŽEMĖS GELMIŲ ERTMIŲ  
 IŠVADAS DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS Į ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĘ AR MIŠKĄ ATSTATYMO  
 IŠVADŲ DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS Į ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĘ ATSTATYMO  
nušluoti NUO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS  
pakėlė; griebė; atsiplėšė; pakilo NUO ŽEMĖS  
paliekama iki ... HA ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ plotas 
palinkęs IKI PAT ŽEMĖS  
 KAUNO AUKŠTESNIOSIOS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS  
pirkti MATERIALINIUS IŠTEKLIUS IR PARDUOTI JUOS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS GAMINTOJAMS PALANKIOMIS SĄLYGOMIS  
 KOMPLEKSINIAI ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTAI  
 KOMPLEKSINIO ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO  
 KOMPLEKSINIO ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO  
 KOMPLEKSINIUS ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTUS  
 KOMPLEKSINĮ ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ  
 KRENTA ANT ŽEMĖS  
 KVOTAS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TEIKIMU TVIRTINA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
rekultivavimas Į ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENAS  
 LAISVOS VALSTYBINĖS ŽEMĖS FONDO ŽEMĖJE  
 LAISVOS VALSTYBINĖS ŽEMĖS FONDO ŽEMĖS AR MIŠKO PLOTAS  
 LAISVOS ŽEMĖS  
 LEIDIMŲ UŽSIIMTI ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIU TYRIMU  
 LENGVATINIŲ KREDITŲ IŠ ŠIO FONDO SKYRIMO ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS GAMINTOJAMS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ SUPERKANČIOMS agroserviso įmonėms 
 LENGVATINĖMIS SĄLYGOMIS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS GAMINTOJAMS  
 LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA IŠDAVĖ LEIDIMUS UŽSIIMTI ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIU TYRIMU ŠIOMS ĮMONĖMS ... 
 LIETUVOS NAMŲ IR ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKŲ  
sudaromas SU ŽEMĖS nuomininku 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS MOKESČIO ĮSTATYMO PAKEITIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO EKONOMINIŲ SANTYKIŲ VALSTYBINIO REGULIAVIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS APLINKOS APSAUGOS SEKRETORIUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
 LIETUVOS ŽEMĖS SAVININKŲ SĄJUNGOS PIRMININKAS  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJA  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJOJE  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJOS  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO BANKAS LŽŪB  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO BANKO INKASATORIUS  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO BANKO INKASATORIŲ  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO BANKO LŽŪB  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO BANKO OPERACINĖJE VALDYBOJE  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO BANKO  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO BANKUI  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO KONSULTAVIMO TARNYBOS  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO RŪMŲ  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETO DOCENTAS  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETO  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIS  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIUI  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKYJE  
 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKĮ  
 LIETUVOS ŽEMĖS  
susiję SU ŽEMĖS ŪKIU  
 MAISTO IR ŽEMĖS ŪKIO ORGANIZACIJOS FAO  
 MARIJOS ŽEMĖS  
 MINERALINIO VANDENS IŠTEKLIUS IR ŽEMĖS GELMIŲ ERTMES  
 MINISTRAS PIRMININKAS ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS  
 MINISTRAS PIRMININKAS GEDIMINAS VAGNORIUS ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO MINISTRAS VYTAUTAS KNAŠYS  
turėjo ... HA ŽEMĖS  
 MIŠKO ŽEMĖS  
 MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS  
 MĖNESINIS UŽDARBIS IŠ VERSLŲ NESUSIJUSIŲ SU ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ GAMYBA  
 NACIONALINEI ŽEMĖS ŪKIO PLĖTOJIMO PROGRAMAI FINANSUOTI  
 NACIONALINEI ŽEMĖS ŪKIO PLĖTOJIMO PROGRAMAI  
 NACIONALINEI ŽEMĖS ŪKIO PROGRAMAI FINANSUOTI  
 NACIONALINEI ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS PROGRAMAI ĮGYVENDINTI  
 NAMŲ IR ŽEMĖS SKLYPŲ  
 NAMŲ VALDŲ ŽEMĖS SKLYPUS  
 NAMŲ VALDŲ ŽEMĖS SKLYPŲ PLANUS  
 NAUDOJAMA ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖ AR MIŠKAS  
 NAUDOJAMI ŽEMĖS SKLYPAI  
 NAUDOJAMO ŽEMĖS SKLYPO  
 NAUDOJAMĄ ŽEMĖS SKLYPĄ  
 NAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ  
 NAUDOTI ŽEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIUS IR ERTMES  
 NAUJI ŽEMĖS SKLYPAI  
 NAUJO ŽEMĖS SKLYPO  
 NAUJUS ŽEMĖS SKLYPUS  
 NAUJĄ ŽEMĖS SKLYPĄ INDIVIDUALIAI STATYBAI BEI KITAI PASKIRČIAI  
 NAUJĄ ŽEMĖS SKLYPĄ INDIVIDUALIAI STATYBAI  
 NAUJŲ ŽEMĖS SKLYPŲ  
 NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĘ  
 NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPUS  
 NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ  
įstojo Į ŽEMĖS ŪKIO akademiją 
 NOMINALIOS INDEKSUOTOS ŽEMĖS KAINOS  
 NORĖDAMI ĮSIGYTI NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPĄ  
 NUKRITO ANT ŽEMĖS  
 NUOMOJAMO ŽEMĖS SKLYPO BRĖŽINYS  
 NUOMOJAMO ŽEMĖS SKLYPO DYDĮ RIBAS  
 NUOMOJAMO ŽEMĖS SKLYPO  
 NUOSAVYBĖS TEISĖS ATKŪRIMO Į ŽEMĖS SKLYPUS  
 NUOSAVYBĖS TEISĖS Į PASTATUS IR BUTUS SUTEIKIMO IR DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ  
 NUOSTATAI SPECIALIOSIOS ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOS  
 NUOSTOLIAI ATSIRADĘ DĖL ŽEMĖS SKLYPO PAĖMIMO  
 NUOSTOLIUS ATSIRADUSIUS DĖL ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS  
 NUOSTOLIUS DĖL PAGRINDINĖS TIKSLINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES  
 NUSTATOMAS PAGAL ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJOS PATVIRTINTĄ METODIKĄ  
 NUSTATOMAS PAGAL ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PATVIRTINTĄ METODIKĄ  
 NUSTATYTAS RIBAS IR PAGRINDINĘ TIKSLINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ  
 NUŠLUOTI NUO ŽEMĖS PAVIRŠIAUS  
 PADIDINTI ŽEMĖS ŪKIO OBJEKTŲ PRIEMONIŲ parduodamų už pinigus, pradines pardavimo aukcionuose kainas 
 PADĖJO ĮSIGYTI IR PARDUOTI ŽEMĖS SKLYPĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PAGAL ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS NUSTATYTUS NORMATYVUS  
 PAGAL ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PATVIRTINTUS NORMATYVUS  
 PAGAL ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PATVIRTINTUS SĄRAŠUS  
 PAGRINDINĘ TIKSLINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ  
 PAGRINDINĖ TIKSLINĖ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIS  
 PAGRINDINĖS TIKSLINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO  
 PAGRINDINĖS TIKSLINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES  
 PAIMTA Į VALSTYBINĮ ŽEMĖS FONDĄ  
 PAJAMOS UŽ REALIZUOTĄ ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ  
 PAKEISTI PAGRINDINĘ TIKSLINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ  
 PAKEISTI ŽEMĖS ŪKIO SVEIKATOS APSAUGOS BEI ŠVIETIMO FINANSAVIMĄ  
 PARAMOS ŽEMĖS ŪKIUI  
 PARDUODAMO ŽEMĖS SKLYPO  
 PARDUODAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ  
 PARDUOTUS ŽEMĖS SKLYPUS  
 PARGRIOVĖ ANT ŽEMĖS  
 PARODA IŠ ŠVENTOSIOS ŽEMĖS Į VISAS TAUTAS  
 PAŽADĖTOSIOS ŽEMĖS  
 PER ŽEMĖS DREBĖJIMĄ  
 PEREINAMĄJĮ LAIKOTARPĮ ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS PARDAVIMUI UŽSIENIEČIAMS  
 PERKAMOS ŽEMĖS MIŠKO IR VANDENS TELKINIŲ NOMINALIOS KAINOS NUSTATYMO METODIKĄ  
 PERKAMOS ŽEMĖS MIŠKO IR VANDENS TELKINIŲ NOMINALIOS KAINOS  
 AKCIJAS LENGVATINĖMIS SĄLYGOMIS GALI ĮSIGYTI ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS GAMINTOJAI  
 PLOTĄ IR VERTĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGAS IR APRIBOJIMUS  
 PO ŽEMĖS DREBĖJIMO  
 AKCINĖMS BENDROVĖMS ŽEMĖS ŪKIO BANKUI IR VILNIAUS BANKUI  
 AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO BANKO  
 PRAKTINIO DARBO ŽEMĖS ŪKYJE PATIRTĮ  
 PRAMONĘ IR ŽEMĖS ŪKĮ  
 PRAMONĘ ŽEMĖS ŪKĮ  
 PRAMONĖ IR ŽEMĖS ŪKIS  
 PRAMONĖJE ŽEMĖS ŪKYJE  
 PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS IR ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TEIKIMU  
 PRAMONĖS IR ŽEMĖS ŪKIO  
 PRANEŠĖJAS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS SEKRETORIUS S STALIŪNAS 
 PREKIAUTI NE ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJA IR NE MAISTO PREKĖMIS  
 PRETENDENTŲ ĮSIGYTI ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĘ  
 PRIE PAT ŽEMĖS paviršiaus 
 PRIE ŽEMĖS ūkio ministerijos; lenkia; paviršiaus 
 PRIEVARTAUTI TURTĄ IŠ ŽEMĖS AR MIŠKO SAVININKO  
 ALANTOS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS  
 PRIVATAUS ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS PROJEKTUI FINANSUOTI  
 PRIVAČIOS ŽEMĖS SKLYPAS  
 PRIVAČIOS ŽEMĖS SKLYPO  
 PRIVAČIOS ŽEMĖS SKLYPŲ  
 PRIVAČIŲ NAMŲ VALDŲ ŽEMĖS SKLYPAI IR SODININKŲ BENDRIJŲ SODAI NEPRIVATIZUOJAMI  
 RAJONO MIESTO VALSTYBINIO ŽEMĖS KADASTRO DUOMENŲ REGISTRE  
 RAJONO ŽEMĖS ŪKIO VALDYBA  
 RAJONO ŽEMĖS ŪKIO VALDYBOS ARBA MIESTO ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBA  
 RAJONO ŽEMĖS ŪKIO VALDYBOS ARBA MIESTO ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBAI  
 RAJONO ŽEMĖS ŪKIO VALDYBOS ARBA MIESTO ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBOJE  
 RAJONO ŽEMĖS ŪKIO VALDYBOS  
 RAJONO ŽEMĖS ŪKIO  
 RAJONŲ VALDYBŲ ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAI  
 RAJONŲ VALDYBŲ ŽEMĖS ŪKIO SKYRIŲ  
 RAJONŲ ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAI  
 RAJONŲ ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAMS  
 RAJONŲ ŽEMĖS ŪKIO VALDYBŲ  
 REGIONINIO PARKO ŽEMĖS NAUDOTOJAI KITI FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS PRIVALO LAIKYTIS VEIKLOS APRIBOJIMŲ NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYME LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYME BEI KITUOSE ĮSTATYMUOSE REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOJE SPECIALIOSIOSE ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOSE SAUGOMŲ TERITORIJŲ NUOSTATUOSE BEI KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 REGIONINIO PARKO ŽEMĖS NAUDOTOJAI KITI JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS PRIVALO LAIKYTIS VEIKLOS APRIBOJIMŲ NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYME LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYME BEI KITUOSE ĮSTATYMUOSE REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOJE  
 SAKĖ LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO BANKO VERTYBINIŲ POPIERIŲ PREKYBOS SKYRIAUS VIRŠININKAS MARTYNAS KULVINSKAS 
Rygos centre 1 KV M ŽEMĖS kainuoja ... 
 SAVIVALDYBIŲ IR VALSTYBĖS INTERESUS DĖL TERITORIJOS IR ŽEMĖS SKLYPŲ  
 SAVIVALDYBĖS AR PRIVAČIOS ŽEMĖS SAVININKAI  
 SAVIVALDYBĖS MERAS VALDYBA AR KITAS VALSTYBINĖS ŽEMĖS VALDYTOJAS  
 SKLYPE ESANČIŲ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ  
 SPECIALIOSIOS ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOS  
 SPECIALIOSIOS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS  
 SPECIALIOSIOSE ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOSE SAUGOMŲ TERITORIJŲ NUOSTATUOSE BEI KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGŲ  
 SPRENDIMŲ DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS Į ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĘ AR MIŠKĄ ATSTATYMO  
 SUTEIKIAMAS LYGIAVERTIS ŽEMĖS SKLYPAS  
 SVARBIAUSIAS REGIONINIO PARKO PROBLEMAS PAGAL KOMPETENCIJĄ GALI NAGRINĖTI IR TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL JŲ SPRENDIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ MOKSLINĖ KONSULTACINĖ TARYBA PRIE APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS KULTŪROS MINISTERIJA STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA KITOS MINISTERIJOS  
 SVETIMOS ŽEMĖS  
 TARP DANGAUS IR ŽEMĖS  
 TARP ŽEMĖS IR DANGAUS  
 TARP ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS GAMINTOJŲ IR ŠIOS PRODUKCIJOS PERDIRBĖJŲ  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA KULTŪROS MINISTERIJA STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA IR KITOS MINISTERIJOS KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS VILNIAUS APSKRITIES VALDYTOJO ADMINISTRACIJA  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA KULTŪROS MINISTERIJA STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA IR KITOS MINISTERIJOS KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJAI IR ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJAI  
 TEISĖ ĮSIGYTI ŠĮ ŽEMĖS SKLYPĄ  
 TERITORINIO PLANAVIMO DOKUMENTUS IR ŽEMĖTVARKOS ŽEMĖS SKYRIMO  
 TOKIO PAT DYDŽIO ŽEMĖS SKLYPAI  
 TRAKTORIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ  
 TRAKTORIŲ SAVAEIGIŲ VAŽIUOKLIŲ TRAKTORIŲ PRIEKABŲ KELIŲ TIESIMO MAŠINŲ IR KITOS ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS  
 TRANSPORTO PRIEMONES ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKĄ  
 TURĖTOS ŽEMĖS NUOSAVYBĖS TEISĘ IR GIMINYSTĖS RYŠĮ  
 TVARKO LAISVOS VALSTYBINĖS ŽEMĖS FONDĄ IŠSKYRUS ŽEMĘ PERDUOTĄ VALDYTI SAVIVALDOS INSTITUCIJOMS  
 APSKRITIES VALDYTOJO ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO DEPARTAMENTO RAJONO ŽEMĖS ŪKIO VALDYBOS ARBA MIESTO ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBAI  
 APSKRITIES VALDYTOJO ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO DEPARTAMENTO  
apskrities valdytojas gali parduoti arba išnuomoti naujus VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS NE AUKCIONO TVARKA kaimo vietovėje 
 APSKRIČIŲ VALDYTOJŲ ADMINISTRACIJŲ ŽEMĖS ŪKIO DEPARTAMENTŲ  
 APSKRIČIŲ ŽEMĖS ŪKIO  
 VALSTYBEI ARBA ŽEMĖS MIŠKO SAVININKUI NEKOMPENSUOJAMA  
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES hidrotechnikos kompleksų panaudojimo 
 VALSTYBINIAME ŽEMĖS KADASTRO DUOMENŲ REGISTRE  
 VALSTYBINIO KOMERCINIO IR ŽEMĖS ŪKIO BANKŲ PRIVATIZAVIMO  
 VALSTYBINIO ŽEMĖS FONDO  
 VALSTYBINIO ŽEMĖS KADASTRO DUOMENŲ REGISTRE  
 VALSTYBINIO ŽEMĖS KADASTRO DUOMENŲ REGISTRO  
 VALSTYBINIO ŽEMĖS KADASTRO DUOMENŲ  
 VALSTYBINIO ŽEMĖS KADASTRO  
 VALSTYBINĮ ŽEMĖS KADASTRĄ  
 VALSTYBINĘ ŽEMĘ NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI  
 VALSTYBINĖS MOKSLO PROGRAMOS LIETUVOS ŽEMĖS GELMIŲ raida 
 VALSTYBINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTAI IR ŽEMĖS SKLYPAI  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI NUOMOS UŽSIENIO VALSTYBIŲ JURIDINIAMS BEI FIZINIAMS ASMENIMS  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARČIŲ  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPAI  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPĄ NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI PARDAVIMO IR NUOMOS AUKCIONŲ  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI PARDAVIMO IR NUOMOS NE AUKCIONO TVARKA  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI PARDAVIMO IR NUOMOS TVARKĄ  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PIRKIMO PARDAVIMO NUOMOS IR PANAUDOS SUTARTIS  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS VALDYMO NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS VALDYMO TEISĘ  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS VALDYMO TEISĖ SUTEIKIAMA ... 
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS ŪKIO ĮMONĖS  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJUI  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
 ARIAMOS ŽEMĖS  
 ARIAMOSIOS ŽEMĖS PIEVŲ IR NATŪRALIŲ GANYKLŲ  
 ARIAMOSIOS ŽEMĖS  
 VALSTYBĖS PARDUODAMOS ŽEMĖS NOMINALIOS KAINOS NUSTATYMO METODIKĄ  
 ASMENINIO ŪKIO ŽEMĖS NAUDOTOJAI  
 ASMENINIO ŪKIO ŽEMĖS NAUDOTOJŲ  
 ASMENINIO ŪKIO ŽEMĖS SKLYPŲ  
 ASMENINIO ŪKIO ŽEMĖS  
 VIEŠPATS DIEVAS PADARĖ ŽMOGŲ IŠ ŽEMĖS DULKIŲ  
 VILKIJOS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOJE  
 VILKIJOS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS DIREKTORIUS  
 VILKIJOS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS  
 VIRŠ ŽEMĖS PAVIRŠIAUS  
atleidžiami NUO ŽEMĖS MOKESČIO  
 VISOS ŽEMĖS  
 VISĄ ŽEMĖS RUTULĮ  
 VYKDANT PRIVATIZAVIMĄ IR ŽEMĖS REFORMĄ  
 VYKDANT ŽEMĖS REFORMĄ  
 VYTAUTO DIDŽIOJO TECHNOLOGIJOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETŲ  
 ATITINKAMOS TERITORIJOS ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTUS  
 ĮPAREIGOTI ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJĄ  
 ĮREGISTRAVIMĄ VALSTYBINIO ŽEMĖS KADASTRO DUOMENŲ REGISTRE  
 ĮSIGYTI ŽEMĖS SKLYPUS  
... HEKTARŲ ŽEMĖS  
 ŠIO ŽEMĖS SKLYPO PLOTO IR VERTĖS DALĮ  
 ŠVENTOSIOS ŽEMĖS  
 ŠĮ ŽEMĖS SKLYPĄ  
 ŪKININKAI IR ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖS  
 ŪKININKAMS IR ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖMS  
 ŪKININKŲ IR ŽEMĖS ŪKIO BENDROVIŲ  
 ŪKĮ AR ŽEMĖS SKLYPĄ  
 ŽEMAIČIŲ ŽEMĖS  
 ŽEMĖS DARBŲ  
 ŽEMĖS DIENOS  
 ŽEMĖS DIRBIMAS  
 ŽEMĖS DIRBIMO  
 ŽEMĖS DIRBIMĄ  
 ŽEMĖS DREBĖJIMAI  
 ŽEMĖS DREBĖJIMAS  
 ŽEMĖS DREBĖJIMO  
 ŽEMĖS DREBĖJIMUS  
 ŽEMĖS DREBĖJIMĄ  
 ŽEMĖS DREBĖJIMŲ  
 ŽEMĖS GELMIŲ ERTMES  
 ŽEMĖS GELMIŲ IR GAMTINIŲ RESURSŲ  
 ŽEMĖS GELMIŲ  
 ŽEMĖS GELMIŲ  
 ŽEMĖS GELMĖSE  
 ŽEMĖS GRĄŽINIMAS  
 ŽEMĖS GRĄŽINIMO  
 ŽEMĖS GYVENTOJŲ  
 ŽEMĖS IR DANGAUS  
 ŽEMĖS IR KITO NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO IR REGISTRO  
 ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGAS  
 ŽEMĖS IR MIŠKO  
 ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJA  
 ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJAI  
 ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJOJE  
 ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJOS  
 ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO MINISTRAS VYTAUTAS KNAŠYS 
 ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO MINISTRO  
 ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO VICEMINISTRAS  
 ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO  
 ŽEMĖS IR MIŠKŲ  
 ŽEMĖS IR ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO  
 ŽEMĖS KADASTRO ŽEMĖLAPYJE  
 ŽEMĖS KADASTRO  
 ŽEMĖS KAINA  
 ŽEMĖS KAINOS  
 ŽEMĖS KASIMO  
 ŽEMĖS LOPINĖLIO  
 ŽEMĖS LOPINĖLIS  
 ŽEMĖS LOPINĖLĮ  
 ŽEMĖS MAITINTOJOS  
 ŽEMĖS MOKESTĮ  
 ŽEMĖS MOKESČIO  
 ŽEMĖS NAUDOJIMO  
 ŽEMĖS NAUDOTOJAMS  
 ŽEMĖS NAUDOTOJŲ  
 ŽEMĖS NUOMA  
 ŽEMĖS NUOMOS MOKESTĮ  
 ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO  
 ŽEMĖS NUOMOS SUTARTĮ  
 ŽEMĖS NUOMOS  
 ŽEMĖS NUOSAVYBĘ  
 ŽEMĖS NUOSAVYBĖ  
 ŽEMĖS NUOSAVYBĖS TEISĘ  
 ŽEMĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS  
 ŽEMĖS NUOSAVYBĖS  
 ŽEMĖS PARDAVIMO UŽSIENIEČIAMS  
 ŽEMĖS PARDAVIMĄ UŽSIENIEČIAMS  
 ŽEMĖS PAVIRŠIAUS  
 ŽEMĖS PAVIRŠIUJE  
 ŽEMĖS PAVIRŠIUS IR GELMĖS ORAS VANDUO  
 ŽEMĖS PAVIRŠIUS  
 ŽEMĖS PAVIRŠIŲ  
 ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ  
 ŽEMĖS PAĖMIMU  
 ŽEMĖS PERLEIDIMO  
 ŽEMĖS PLOTAI  
 ŽEMĖS PLOTAS  
 ŽEMĖS PLOTO  
 ŽEMĖS PLOTUOSE  
 ŽEMĖS PLOTUS  
 ŽEMĖS PLOTĄ  
 ŽEMĖS PLOTŲ  
 ŽEMĖS PLUTOS JUDESIŲ  
 ŽEMĖS PLUTOS  
 ŽEMĖS REFORMA  
 ŽEMĖS REFORMAI  
 ŽEMĖS REFORMOS DARBUS  
 ŽEMĖS REFORMOS DARBŲ  
 ŽEMĖS REFORMOS IR ŽEMĖS GRĄŽINIMO  
 ŽEMĖS REFORMOS PADARINIŲ LIETUVOS EKONOMIKAI  
 ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTE  
 ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO  
 ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTUOSE  
 ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTUS  
 ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ  
 ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTŲ RENGIMO  
 ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTŲ  
 ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS  
 ŽEMĖS REFORMOS  
 ŽEMĖS REFORMĄ  
 ŽEMĖS RIEŠUTŲ  
 ŽEMĖS RUTULIO  
 ŽEMĖS RUTULĮ  
 ŽEMĖS SAVININKAI  
 ŽEMĖS SAVININKAMS  
 ŽEMĖS SAVININKUI  
 ŽEMĖS SAVININKUS  
 ŽEMĖS SAVININKŲ  
 ŽEMĖS SKLYPAI  
 ŽEMĖS SKLYPAIS  
 ŽEMĖS SKLYPAMS  
 ŽEMĖS SKLYPAS ARBA TOKIO ŽEMĖS SKLYPO DALIS BENDROJOJE NUOSAVYBĖJE  
 ŽEMĖS SKLYPAS  
 ŽEMĖS SKLYPE  
 ŽEMĖS SKLYPO BRĖŽINYS  
 ŽEMĖS SKLYPO NUOSAVYBĖS BEI NAUDOJIMO TEISĖS  
 ŽEMĖS SKLYPO PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIES PROJEKTE  
 ŽEMĖS SKLYPO PLANAS  
 ŽEMĖS SKLYPO PLOTĄ  
 ŽEMĖS SKLYPO SUTEIKIMO  
 ŽEMĖS SKLYPO  
 ŽEMĖS SKLYPU  
 ŽEMĖS SKLYPUI  
 ŽEMĖS SKLYPUOSE  
 ŽEMĖS SKLYPUS  
 ŽEMĖS SKLYPĄ SKLYPO DYDĮ IR RIBAS  
 ŽEMĖS SKLYPĄ  
 ŽEMĖS SKLYPŲ NUOMOS  
 ŽEMĖS SKLYPŲ ĮSIGIJIMO NUOSAVYBĖN  
 ŽEMĖS SKLYPŲ  
 ŽEMĖS SLUOKSNIU  
 ŽEMĖS TVARKYMO  
 ŽEMĖS VALDOS  
 ŽEMĖS VALDYMO  
 ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJA  
 ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJOJE  
 ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJOS  
 ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJĄ  
 ŽEMĖS ŪKIO APTARNAVIMO IR ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS PERDIRBIMO ĮMONIŲ AKCIJŲ ĮSIGIJIMO  
 ŽEMĖS ŪKIO APTARNAVIMO IR ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS PERDIRBIMO ĮMONIŲ  
 ŽEMĖS ŪKIO AUGALŲ  
 ŽEMĖS ŪKIO BANKAS  
 ŽEMĖS ŪKIO BANKE  
 ŽEMĖS ŪKIO BANKO OPERACINĖJE VALDYBOJE  
 ŽEMĖS ŪKIO BANKO  
 ŽEMĖS ŪKIO BANKUI  
 ŽEMĖS ŪKIO BANKĄ  
 ŽEMĖS ŪKIO BENDROVEI  
 ŽEMĖS ŪKIO BENDROVES  
 ŽEMĖS ŪKIO BENDROVIŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ  
 ŽEMĖS ŪKIO BENDROVIŲ ASOCIACIJOS GENERALINIS DIREKTORIUS  
 ŽEMĖS ŪKIO BENDROVIŲ ASOCIACIJOS  
 ŽEMĖS ŪKIO BENDROVIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVŲ  
 ŽEMĖS ŪKIO BENDROVIŲ  
 ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĘ  
 ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ  
 ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖJE  
 ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖMS  
 ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖS VADOVAS  
 ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖS  
 ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖSE  
 ŽEMĖS ŪKIO BŪKLĘ  
 ŽEMĖS ŪKIO BŪKLĖS PAGERINIMO  
 ŽEMĖS ŪKIO CHEMIJA  
 ŽEMĖS ŪKIO DARBAI  
 ŽEMĖS ŪKIO DARBUS  
 ŽEMĖS ŪKIO DEPARTAMENTO  
 ŽEMĖS ŪKIO EKONOMINIŲ SANTYKIŲ VALSTYBINIO REGULIAVIMO  
 ŽEMĖS ŪKIO GAMYBA  
 ŽEMĖS ŪKIO GAMYBAI  
 ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOS IR MIŠKŲ ŪKIO  
 ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOS  
 ŽEMĖS ŪKIO GAMYBĄ  
 ŽEMĖS ŪKIO GYVULIŲ IR PAUKŠČIŲ  
 ŽEMĖS ŪKIO INŽINERIJOS INSTITUTO MOKSLO DARBUOTOJAS  
 ŽEMĖS ŪKIO INŽINERIJOS INSTITUTO SKYRIAUS VEDĖJAS  
 ŽEMĖS ŪKIO IR JO PRODUKCIJĄ  
 ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRAMONĖS  
 ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTAIS  
 ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ RINKOS REGULIAVIMO AGENTŪRA  
 ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ RINKOS REGULIAVIMO AGENTŪROS  
 ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ  
 ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKŲ MOKSLŲ SKYRIAUS  
 ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKŲ  
 ŽEMĖS ŪKIO IR PRAMONĖS  
 ŽEMĖS ŪKIO IR VALSTYBĖS TURTŲ  
 ŽEMĖS ŪKIO KLAUSIMAIS  
 ŽEMĖS ŪKIO KONSULTAVIMO TARNYBOS KAUNO RAJONO BIURO  
 ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVO  
 ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVŲ  
 ŽEMĖS ŪKIO KULTŪRŲ  
 ŽEMĖS ŪKIO MAŠINAS  
 ŽEMĖS ŪKIO MAŠINOS  
 ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ  
 ŽEMĖS ŪKIO MECHANIZACIJOS  
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA  
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJAI  
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOJE  
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS INVESTICIJŲ SKYRIAUS VIRŠININKAS  
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS MAISTO PRAMONĖS DEPARTAMENTO  
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS MOKSLO IR MOKYMO  
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS NUSTATYTA TVARKA  
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PASIŪLYMUI  
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PRIVATIZAVIMO DEPARTAMENTO DIREKTORIUS V SKULSKIS 
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS SEKRETORIUS V KAMBLEVIČIUS; J PANAMARIOVAS 
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS SIŪLYMU  
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VADOVAI  
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VYR EKONOMISTĖ  
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ŽEMĖS REFORMOS  
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJĄ  
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS V EINORIS; KĘSTUTIS KRISTINAITIS 
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO KĘSTUČIO KRISTINAIČIO; V EINORIO 
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTRU  
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTRUI KĘSTUČIUI KRISTINAIČIUI 
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĄ KĘSTUTĮ KRISTINAITĮ 
 ŽEMĖS ŪKIO MOKSLAI  
 ŽEMĖS ŪKIO MOKSLO IR MOKYMO  
 ŽEMĖS ŪKIO MOKSLO IR TECHNIKOS PAŽANGĄ  
 ŽEMĖS ŪKIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS  
 ŽEMĖS ŪKIO MOKSLO  
 ŽEMĖS ŪKIO MOKSLŲ  
 ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA  
 ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOJE  
 ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS  
 ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOSE  
 ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLĄ  
 ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLŲ  
 ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENAS  
 ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENOS  
 ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ NAŠUMO BALAS  
 ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ  
 ŽEMĖS ŪKIO PADARGUS  
 ŽEMĖS ŪKIO PARODOJE  
 ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES AR MIŠKO ŽEMĖJE  
 ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĘ IR MIŠKĄ  
 ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĘ  
 ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS NUOMOS SUTARTYS  
 ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS PARDAVIMĄ  
 ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPUS  
 ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS  
 ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES  
 ŽEMĖS ŪKIO POLITIKA  
 ŽEMĖS ŪKIO POLITIKOS  
 ŽEMĖS ŪKIO POLITIKĄ  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJA IŠSKYRUS PREKYBĄ  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJA  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJAI  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS GAMINTOJAI  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS GAMINTOJAMS AGROSERVISO IR AUGALININKYSTĖS PRODUKCIJĄ SUPERKANČIOMS ĮMONĖMS  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS GAMINTOJAMS IR AGROSERVISO ĮMONĖMS  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS GAMINTOJAMS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ SUPERKANČIOMS agroserviso įmonėms 
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS GAMINTOJAMS  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS GAMINTOJUS  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS GAMINTOJŲ AKCIJŲ SAVININKŲ  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS GAMINTOJŲ  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS GAMYBAI  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS GAMYBOS  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS GAMYBĄ  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS IR GAMYBOS PASLAUGŲ ŽEMĖS ŪKIUI  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS PERDIRBĖJAI  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS SUBSIDIJAVIMO  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS SUPIRKIMO KAINAS  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS SUPIRKIMO KAINOS  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS SUPIRKIMO KAINŲ  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS SUPIRKIMO REGULIAVIMO IR KOORDINAVIMO TARYBA  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS SUPIRKIMO REGULIAVIMO IR KOORDINAVIMO TARYBOS  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS SUPIRKIMO  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ GAMINANČIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ IR IŠ JOS PAGAMINTAS PREKES  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ IŠ FIZINIO ASMENS ne PVM mokėtojo 
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAI  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAIS  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAMS  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTUS  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ GAMINTOJAMS  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ GAMYBA  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ SUPIRKIMO KAINAS  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ SUPIRKIMO KAINOS  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ  
 ŽEMĖS ŪKIO REFORMA  
 ŽEMĖS ŪKIO REFORMOS  
 ŽEMĖS ŪKIO REFORMĄ  
 ŽEMĖS ŪKIO RINKOS  
 ŽEMĖS ŪKIO RŪMAI  
 ŽEMĖS ŪKIO RŪMUOSE  
 ŽEMĖS ŪKIO RŪMŲ PIRMININKAS JONAS RAMONAS 
 ŽEMĖS ŪKIO RŪMŲ  
 ŽEMĖS ŪKIO SPECIALISTAI  
 ŽEMĖS ŪKIO SPECIALISTŲ  
 ŽEMĖS ŪKIO SRITYJE  
 ŽEMĖS ŪKIO SUBJEKTAI ŽEMĖS ŪKIO RINKOS  
 ŽEMĖS ŪKIO SUBJEKTAMS  
 ŽEMĖS ŪKIO SUBJEKTŲ  
 ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA  
 ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKAI  
 ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKOS  
 ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKUME  
 ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKĄ  
 ŽEMĖS ŪKIO TERITORIJOS  
 ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETE  
 ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETO SPORTO SALĖJE  
 ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETO  
 ŽEMĖS ŪKIO VALDYBOS  
 ŽEMĖS ŪKIO VEIKLA  
 ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI  
 ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS  
 ŽEMĖS ŪKIO VICEMINISTRAS VYTAUTAS GRUŠAUSKAS 
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONEI  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ PASTATŲ  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ TURTO PAGRINDU  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO PASIRAŠANT PAJUS  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ TURTO  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ TURTĄ  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONĘ  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONĖMS  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONĖS LAIKINOSIOS ADMINISTRACIJOS PRAŠYMU  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONĖS LAIKINOSIOS ADMINISTRACIJOS PRAŠYMĄ PADIDINTI ... 
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONĖS LAIKINOSIOS ADMINISTRACIJOS PRAŠYMĄ PADIDINTI ŠIŲ OBJEKTŲ PRADINES PARDAVIMO AUKCIONUOSE KAINAS  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONĖS LAIKINOSIOS ADMINISTRACIJOS  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONĖS PAGRINDINIŲ PRIEMONIŲ  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONĖS TURTO PAGRINDU  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONĖS TURTĄ  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONĖS  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONĖSE  
 ŽEMĖS ŪKIO ŠAKA  
 ŽEMĖS ŪKIO  
 ŽEMĖS ŪKIS MIŠKININKYSTĖ ŽUVININKYSTĖ  
 ŽEMĖS ŪKIS PRAMONĖ  
 ŽEMĖS ŪKIS  
 ŽEMĖS ŪKIU  
 ŽEMĖS ŪKIUI  
 ŽEMĖS ŪKYJE  
 ŽEMĖS ŪKĮ  
 ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBAI PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
 ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
 ŽUVIS IR ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJA  
 ATSISKAITYTI SU ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS GAMINTOJAIS  
 AUKŠTESNIOJI ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA  
 AUKŠTESNIOJOJE ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOJE  
 AUKŠTESNIOSIOS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS  
 BAIGIAMĄJĮ ŽODĮ PASAKĖ PRANEŠĖJAS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO PAVADUOTOJAS V PUTVINSKIS 
 BENDROSIOS DALINĖS NUOSAVYBĖS TEISE ŽEMĖS SKLYPAI  
 BIRŽŲ RAJONO ŽEMĖS ŪKIO VALDYBOS ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBA INFORMUOJA