Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUVO SUŽALOTI AR ŽUVO ŽMONĖS ARBA BUVO PADARYTA DIDELĖ TURTINĖ ŽALA  
 BUVUSIŲ ŽMONIŲ  
 BUVĘ ŽMONĖS  
 BŪK ŽMOGUS  
eiti; dirbti PAS ŽMONES  
 CIVILIŲ ŽMONIŲ  
 DAIKTŲ IR ŽMONIŲ  
 DAINAVOS ŠALIES SENŲ ŽMONIŲ padavimai 
 DALIS ŽMONIŲ  
 DAR VIENAS ŽMOGUS  
 DARBINGO AMŽIAUS ŽMONIŲ  
 DARBINGO AMŽIAUS ŽMONĖS  
 DARBO ŽMONIŲ DEPUTATŲ TARYBOS VYKDOMOJO KOMITETO  
 DARBO ŽMONIŲ DEPUTATŲ TARYBOS  
 DARBO ŽMONIŲ DEPUTATŲ TARYBŲ VYKDOMŲJŲ KOMITETŲ  
 DARBO ŽMONIŲ DEPUTATŲ TARYBŲ  
 DARBO ŽMONIŲ  
 DARO ŽMOGŲ geresnį; nelaimingą; žmogumi 
 DAUG DAUGIAU ŽMONIŲ MANE PAŽĮSTA KAIP ... 
 DAUGELIO ŽMONIŲ GYVYBEI  
 DAUGELIO ŽMONIŲ  
 DAUGELIS ŽMONIŲ  
 DAUGELIUI LIETUVOS ŽMONIŲ  
 DAUGELIUI ŽMONIŲ  
 DAUGELĮ ŽMONIŲ  
 DAUGUMA ŽMONIŲ  
 DAUGUMAI ŽMONIŲ  
 DAUGUMOS ŽMONIŲ  
 DAUGYBEI ŽMONIŲ  
 DAUGYBĘ ŽMONIŲ  
 DAUGYBĖ ŽMONIŲ  
 DAUGYBĖS ŽMONIŲ  
 DEMOKRATIJOS IR ŽMOGAUS TEISIŲ  
 DEŠIMTYS TŪKSTANČIŲ ŽMONIŲ  
 DIEVAS IR ŽMOGUS  
 DIEVO IR ŽMOGAUS  
 DIEVO IR ŽMONIŲ AKYSE  
 DIEVO IR ŽMONIŲ  
 DIEVO MEILĖS ŽMOGUI  
 DIEVO REIKIA KLAUSYTI LABIAU NEGU ŽMONIŲ  
 DIEVUI IR ŽMOGUI  
 DIEVUI IR ŽMONĖMS  
 DIEVŲ IR ŽMONIŲ  
 DINGUSIŲ ŽMONIŲ ŠEIMŲ  
 DIRBANTIEMS ŽMONĖMS  
 DIRBANTYS ŽMONĖS  
 DIRBANČIO ŽMOGAUS  
 DIRBANČIUS ŽMONES  
 DIRBANČIŲ ŽMONIŲ  
 DIRBUSIŲ ŽMONIŲ  
 DORAS ŽMOGUS  
 DORŲ ŽMONIŲ  
 DU JAUNI ŽMONĖS  
 DU ŽMONES  
 DU ŽMONĖS  
 DVIEJŲ ŽMONIŲ  
 DĖL ŽMOGAUS gyvybės 
 DĖL ŽMOGAUS TEISIŲ padėties; pažeidimo 
 DĖL ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMŲ  
 DĖL ŽMONIŲ akių; aukų; išganymo; sveikatos 
 EGZISTUOJA NEPRIKLAUSOMAI NUO TO KAIP REIŠKIASI ŽMOGUS  
 EIKITE IR PADARYKITE MANO MOKINIAIS VISŲ TAUTŲ ŽMONES KRIKŠTYDAMI  
 EIKITE IR PADARYKITE MANO MOKINIAIS VISŲ TAUTŲ ŽMONES  
 EILINIAM ŽMOGUI  
 EILINIŲ ŽMONIŲ  
 ESANTYS ŽMONĖS GALĖTŲ SAUGIAI IŠEITI IŠ JO AR BŪTŲ GALIMA JUOS GELBĖTI  
 EUROPOS KOMISIJOS IR ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO  
 EUROPOS TARYBOS PARLAMENTINĖS ASAMBLĖJOS TEISĖS REIKALŲ IR ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETO POSĖDYJE  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJA  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJOS  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJĄ  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ KONVENCIJOS  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ KOMISIJOJE IR EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISME  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ KOMISIJOS IR EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ KONVENCIJA  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ KONVENCIJOS  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMAS  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISME STRASBŪRE  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISME  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO  
 EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMUI  
 FONDE YRA ĮVAIRIŲ PAŽIŪRŲ ŽMONIŲ  
kova UŽ ŽMOGŲ  
 GAMTA IR ŽMOGUS  
 GAMTOS IR ŽMOGAUS  
 GARSIŲ ŽMONIŲ  
kėsinosi Į ŽMONIŲ gyvybę; kalbą; gyvenimą 
 GERAS ŽENKLAS SUTIKTI ŽMOGŲ SU PILNAIS kibirais 
 GERAS ŽMOGUS  
 GERI ŽMONĖS  
 GERIEJI ŽMONĖS  
 GERIEMS ŽMONĖMS  
 GEROS VALIOS ŽMONES  
 GEROS VALIOS ŽMONIŲ  
 GEROS VALIOS ŽMONĖMS  
 GEROS VALIOS ŽMONĖS  
 GERŲ ŽMONIŲ  
 GINTI ŽMOGAUS GYVYBĘ  
 GINTI ŽMOGAUS TEISES LAISVES IR TEISĖTUS INTERESUS  
 GRUPĖ ŽMONIŲ  
 GYVENANTIEMS ŽMONĖMS  
 GYVENANTYS ŽMONĖS  
 GYVENANČIUS ŽMONES  
 GYVENANČIŲ ŽMONIŲ  
 GYVENUSIŲ ŽMONIŲ  
 GYVO ŽMOGAUS  
 GYVŲ ŽMONIŲ  
 GYVŪNŲ IR ŽMONIŲ  
 HIGIENOS NORMINIŲ AKTŲ BEI ŽMONIŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS  
negalią; išsilavinimą TURINČIŲ ŽMONIŲ  
 IR KITOS MEDŽIAGOS GALINČIOS PAKENKTI ŽMOGUI  
 IŠ ŽMONIŲ ATMINTIES  
 IŠMINTINGAS ŽMOGUS  
 IŠSILAVINUSIŲ ŽMONIŲ  
 IŠSILAVINĘ ŽMONĖS  
 JAME DALYVAVO KAUNO AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ KULTŪROS NAMŲ PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVAS ŠARMA  
 JAUNAM ŽMOGUI  
 JAUNAS ŽMOGUS  
 JAUNI ŽMONĖS  
 JAUNIEMS ŽMONĖMS  
 JAUNO ŽMOGAUS  
 JAUNUS ŽMONES  
 JAUNĄ ŽMOGŲ  
 JAUNŲ ŽMONIŲ  
 JEI TAI BŪTINA APSAUGOTI ŽMOGAUS SVEIKATAI  
 JIE PAŠAUKTI TARNAUTI ŽMONĖMS  
 JUNGTIES SU DIEVU IR VISOS ŽMONIŲ GIMINĖS  
 JUO SKRIDĘ ŽMONĖS  
 JUOSE AR ŠALIA JŲ ESANČIŲ ŽMONIŲ HIGIENAI  
 KAI KURIE ŽMONĖS  
 KAI KURIEMS ŽMONĖMS  
 KAI KURIUOS ŽMONES  
... MILIJONAI ŽMONIŲ  
 KAI KURIŲ ŽMONIŲ  
 KAIMO ŽMOGAUS  
 KAIMO ŽMOGUI  
 KAIMO ŽMOGUS  
 KAIMO ŽMONES  
 KAIMO ŽMONIŲ NUOMONĖS TYRIMŲ REZULTATŲ  
 KAIMO ŽMONIŲ  
 KAIMO ŽMONĖMS  
 KAIMO ŽMONĖS  
 KAIP ŽMONĖS SAKO  
pajamų suma TENKANTI VIENAM ŽMOGUI PER MĖNESĮ  
 KARTU SU VISAIS GEROS VALIOS ŽMONĖMIS  
... MILIJONŲ ŽMONIŲ  
 KELETAS ŽMONIŲ  
 KELI TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ  
 KELI ŠIMTAI ŽMONIŲ  
 KELI ŽMONĖS  
 KELIA GRĖSMĘ ŽMONIŲ GYVYBEI AR SAUGUMUI  
 KELIA PAVOJŲ ŽMONIŲ SVEIKATAI GYVYBEI AR APLINKAI  
 KELIAI MAŠINOS ŽMONĖS  
paslėptas NUO ŽMONIŲ akių 
 KELIOS DEŠIMTYS ŽMONIŲ  
 KETURI ŽMONĖS  
patekti Į ŽMOGAUS ORGANIZMĄ  
 KIEKVIENAM ŽMOGUI  
 KIEKVIENAME ŽMOGUJE  
 KIEKVIENAS ŽMOGUS TURI TEISĘ  
 KIEKVIENAS ŽMOGUS  
 KIEKVIENO ŽMOGAUS ŠIRDYJE  
 KIEKVIENO ŽMOGAUS  
 KIEKVIENĄ ŽMOGŲ  
 KITAIS ŽMONĖMIS  
 KITAM ŽMOGUI  
 KITAME ŽMOGUJE  
 KITAS ŽMOGUS  
 KITI ŽMONĖS  
 KITIEMS ŽMONĖMS  
 KITO ŽMOGAUS  
 KITU ŽMOGUMI  
 KITUOSE ŽMONĖSE  
 KITUS ŽMONES  
 KITĄ ŽMOGŲ  
 KITŲ ŽMONIŲ TEISIŲ IR LAISVIŲ  
 KITŲ ŽMONIŲ  
 KONKRETAUS ŽMOGAUS  
 KONKREČIAM ŽMOGUI  
požiūris Į ŽMOGŲ  
priartinti PRIE ŽMONIŲ  
 KOVOS SU ŽMONIŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ protrūkiais 
 KRAŠTO ŽMONIŲ  
 KREIPIMASIS Į LIETUVOS ŽMONES  
 KREIPTIS Į EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMĄ  
priklauso NUO ŽMOGAUS  
priklauso NUO ŽMONIŲ  
 KRIKŠČIONIŠKO POŽIŪRIO Į ŽMOGŲ  
prisirišo; priartėti PRIE ŽMOGAUS  
 KULTŪROS ŽMONIŲ  
 KULTŪROS ŽMONĖS  
 KUO DAUGIAU ŽMONIŲ  
 KVIEČIAME VISUS GEROS VALIOS ŽMONES  
provokacija; avarija SU ŽMONIŲ AUKOMIS  
 KĄ ŽMONĖS PASAKYS  
 LABAI DAUG ŽMONIŲ  
reaguoti Į ŽMONIŲ skundus; nuomonę 
 LAIKAS IR ŽMONĖS  
 LAISVAS ŽMOGUS  
 LAISVO ŽMOGAUS  
 LAISVŲ ŽMONIŲ  
 LEIDŽIA ŽMOGUI  
skirtumas TARP ŽMONIŲ  
 LIETUVAI IR JOS ŽMONĖMS  
stumia ŽMOGŲ Į neviltį 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽMONIŲ SAUGOS DARBE ĮSTATYME  
 LIETUVOS SUTRIKUSIO INTELEKTO ŽMONIŲ GLOBOS BENDRIJOS VILTIS  
 LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ CENTRO ŠVIETIMO PROGRAMŲ KOORDINATORIUS  
 LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMO ASOCIACIJOS  
 LIETUVOS ŽMOGUS  
 LIETUVOS ŽMONES  
 LIETUVOS ŽMONIŲ  
 LIETUVOS ŽMONĖMS  
 LIETUVOS ŽMONĖS  
susijęs; susiję SU ŽMOGAUS amžiumi; gyvybe 
susitikimą SU ŽMOGUMI  
sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai LIETUVOS ŽMONIŲ GEROVEI TEPADEDA MAN DIEVAS  
 MEDŽIO IR ŽMOGAUS  
 MENO ŽMONIŲ  
 MENO ŽMONĖS  
 METŲ ŽMOGUMI  
telkia ŽMONES Į bendruomenę 
 MINIA ŽMONIŲ  
traktuoti ŽMONES KAIP tikslus 
 MINIOS ŽMONIŲ  
 MIRUSIO ŽMOGAUS  
 MIRUSIŲ ŽMONIŲ  
 MOKSLO ŽMONIŲ  
 MOKSLO ŽMONĖS  
varė; priima ŽMONES Į darbą; gatvę 
 MYLIMAM ŽMOGUI  
 MYLIMAS ŽMOGUS  
 MYLIMIEMS ŽMONĖMS  
 MYLIMO ŽMOGAUS  
 MYLIMU ŽMOGUMI  
 MYLIMĄ ŽMOGŲ  
 MYLINČIŲ ŽMONIŲ  
 MYLĖTI IR GERBTI KIEKVIENO ŽMOGAUS GYVYBĘ  
vesti; traukia ŽMONES PRIE Dievo; Kristaus; savęs 
 NAUJAS ŽMOGUS  
 NAUJI ŽMONĖS  
 NAUJŲ ŽMONIŲ  
 NE DIEVO O ŽMONIŲ MINTIMIS  
 NE VIENAS ŽMOGUS  
... TŪKST ŽMONIŲ  
 NEGALIOS IŠTIKTIEMS ŽMONĖMS  
 NEGALĖS ŽMONIŲ bėdos; metai 
 NEIGIAMOS ĮTAKOS APLINKAI IR ŽMONIŲ SVEIKATAI  
 NEKALTO ŽMOGAUS  
 NEKALTUS ŽMONES  
 NEKALTĄ ŽMOGŲ  
 NEKALTŲ ŽMONIŲ  
... TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ  
 NEMAŽAI ŽMONIŲ  
 NEPAŽĮSTAMAS ŽMOGUS  
 NEPAŽĮSTAMI ŽMONĖS  
 NEPAŽĮSTAMUS ŽMONES  
 NEPAŽĮSTAMŲ ŽMONIŲ  
... TŪKSTANČIAMS ŽMONIŲ  
 NEĮGALIEMS ŽMONĖMS  
 NEĮGALIŲ ŽMONIŲ  
 NEĮGALIŲJŲ ŽMONIŲ  
 NEŠIOJAMOS SIGNALINĖS LENTOS KABINAMOS ŽMOGUI  
 NORINT PARODYTI JOG MOKSLININKAI IRGI YRA TIK ŽMONĖS  
 NORMALIAM ŽMOGUI  
... TŪKSTANČIUS ŽMONIŲ  
... TŪKSTANČIŲ ŽMONIŲ  
 NĖ VIENAS ŽMOGUS  
 NĖ VIENO ŽMOGAUS  
žvelgti Į ŽMONES  
žvelgti; žiūrėti ŽMONĖMS Į AKIS  
 PADEDA ŽMOGUI  
 PADEDA ŽMONĖMS  
 PADORUS ŽMOGUS  
 PADĖTI ŽMOGUI  
 PADĖTI ŽMONĖMS  
 PAGARBA ŽMOGAUS TEISĖMS  
 PAGARBĄ ŽMOGAUS GYVYBEI  
 PAGRINDINIŲ ŽMOGAUS TEISIŲ  
 PAGYVENUSIEMS ŽMONĖMS  
 PAGYVENUSIUS ŽMONES  
 PAGYVENUSIŲ IR SENŲ ŽMONIŲ  
 PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ ASOCIACIJOS  
 PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ  
 PAGYVENĘ ŽMONĖS  
 PANAŠUS Į ŽMONES  
 PAPRASTAM ŽMOGUI  
 PAPRASTAS ŽMOGUS  
 PAPRASTI ŽMONĖS  
 PAPRASTIEMS ŽMONĖMS  
 PAPRASTO ŽMOGAUS  
 PAPRASTŲ ŽMONIŲ  
 PASAULIEČIAMS IR VISIEMS GEROS VALIOS ŽMONĖMS  
 PASAULIO GYDYTOJŲ FEDERACIJOS UŽ ŽMOGAUS GYVYBĘ LIETUVOS ASOCIACIJOS PIRMININKĖ  
 PASAULIO IR ŽMOGAUS  
 PATIRTIS DAUGELIO ŽMONIŲ KURIE SAVO NESĖKMĘ IŠGYVENO  
 PAVIENIŲ ŽMONIŲ  
 PAČIOJE ŽMOGAUS PRIGIMTYJE  
 PAŠALINIŲ ŽMONIŲ  
 PAŽEIDŽIA ŽMOGAUS TEISES  
 PAŽEIDŽIAMOS ŽMOGAUS TEISĖS  
 PENKI ŽMONĖS  
 PENSINIO AMŽIAUS ŽMONIŲ  
 PENSINIO AMŽIAUS ŽMONĖMS  
 PENSINIO AMŽIAUS ŽMONĖS  
 PER PASAULĮ KELIAUJA ŽMOGUS  
 PER ŽMONES sužinojo 
 PILNA ŽMONIŲ  
 AIŠKINTIS SANTYKIUS SU MYLIMU ŽMOGUMI  
 PIRMASIS ŽMOGUS  
 PIRMYKŠČIO ŽMOGAUS  
 POPULIARIAUSIŲ LIETUVOS ŽMONIŲ  
 POVEIKIS ŽMOGAUS ORGANIZMUI  
 POVEIKĮ ŽMOGAUS ORGANIZMUI  
 POŽIŪRIS Į ŽMOGŲ  
 PREKYBA ŽMONĖMIS  
 PREKYBOS ŽMONĖMIS  
 PRIGIMTINES ŽMOGAUS TEISES  
 PRIKLAUSO NUO ŽMOGAUS  
 PRIPAŽINTI ŽMOGAUS GYVYBĖS PRASMĘ IR VERTĘ  
 PRITAIKYTI ŽMONĖMS SU FIZINIAIS TRŪKUMAIS  
 PRIVALO BŪTI ŽMOGUS  
 PRIVERČIA ŽMOGŲ  
 PROTINGAS ŽMOGUS  
 PROTINGI ŽMONĖS  
 RATIFIKUOTI EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJĄ  
 REIKALAUSIU ATSISKAITYTI UŽ ŽMOGAUS GYVYBĘ  
 SANTYKIUOSE SU ŽMONĖMIS  
 SANTYKIŲ SU KITAIS ŽMONĖMIS  
 SAVI ŽMONĖS  
 SAVUS ŽMONES  
 SAVŲ ŽMONIŲ  
 SEIMO ŽMOGAUS IR PILIEČIO TEISIŲ BEI TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMITETAS  
 SEIMO ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETO PIRMININKAS GEDIMINAS DALINKEVIČIUS 
 SENAM ŽMOGUI  
 SENAS ŽMOGUS  
 SENI ŽMONĖS  
 SENIEMS ŽMONĖMS  
 SENUS ŽMONES  
 SENYVO AMŽIAUS ŽMONIŲ  
 SENYVO AMŽIAUS ŽMONĖS  
 SENŲ ŽMONIŲ  
 SERGANTIS ŽMOGUS  
 SERGANČIAM ŽMOGUI  
 SERGANČIO ŽMOGAUS  
 SERGANČIŲ ŽMONIŲ  
 SKATINA ŽMONES  
 SOCIALIAI REMTINI ŽMONĖS  
 SOCIALIAI REMTINIEMS ŽMONĖMS INVALIDAMS PENSININKAMS  
 SOCIALIAI REMTINIEMS ŽMONĖMS  
 SOCIALIAI REMTINUS ŽMONES  
 SOCIALIAI REMTINŲ ŽMONIŲ  
 SU KITAIS ŽMONĖMIS  
 SU KITU ŽMOGUMI  
 SU MYLIMU ŽMOGUMI  
 SU ŽMONIŲ gyvenimu 
 SUAUGUSIAM ŽMOGUI  
 SUAUGUSIO ŽMOGAUS  
 SUAUGUSIŲ ŽMONIŲ  
 SUAUGĘ ŽMONĖS  
 SUAUGĘS ŽMOGUS  
 SUSIRINKĘ ŽMONĖS  
 SUSITIKTI SU ŽMONĖMIS  
 SUTIKTI ŽMOGŲ SU TUŠČIAIS KIBIRAIS  
 SUTRIKUSIO INTELEKTO ŽMONIŲ  
 SUTRIKUSIO INTELEKTO ŽMONĖMS  
 SUTUOKTINIO AR MYLIMO ŽMOGAUS  
 SVEIKAM ŽMOGUI  
 SVEIKAS ŽMOGUS  
 SVEIKO PROTO ŽMOGUS  
 SVEIKO ŽMOGAUS  
 SVEIKŲ SUAUGUSIŲ ŽMONIŲ  
 SVEIKŲ ŽMONIŲ  
 SVETIMI ŽMONĖS  
 SVETIMO ŽMOGAUS  
 SVETIMŲ ŽMONIŲ  
 TAD EIKITE IR PADARYKITE MANO MOKINIAIS VISŲ TAUTŲ ŽMONES  
 TAI YRA ŽMOGAUS  
 TARPTAUTINIAMS PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ METAMS  
 TARPTAUTINĖS TEISĖS IR ŽMOGAUS TEISIŲ  
 TAS PATS ŽMOGUS  
 TIE PATYS ŽMONĖS  
 TIEK DAUG ŽMONIŲ  
... APLINKOS ŽMONIŲ  
... APLINKOS ŽMONĖS  
apsaugoti; apginti ŽMONES NUO nusikaltėlių; nelaimių; ligų; bažnyčios 
 TRIJŲ ŽMONIŲ  
 TRIS ŽMONES  
 TRYS ŽMONĖS  
 APSAUGOTI ŽMONIŲ SVEIKATĄ IR GYVYBĘ  
 APSIEITA BE ŽMONIŲ AUKŲ  
 TURTAS YRA ŽMOGUS JO ŽINIOS  
 TURTINGI ŽMONĖS  
 TURTINGŲ ŽMONIŲ  
 UŽ ŽMONIŲ nuodėmes; teises 
 V KRĖVĖS DAINAVOS ŠALIES SENŲ ŽMONIŲ padavimai ir legendos 
 VALDŽIOS ŽMONIŲ  
 VALDŽIOS ŽMONĖS  
 VALSTYBINIŲ INSTITUCIJŲ PAREIGŪNŲ IR SOCIALIAI REMTINŲ ŽMONIŲ GRUPIŲ  
 ARTIMAM ŽMOGUI  
 ARTIMAS ŽMOGUS  
 VANDUO ŽVEJAS ŽMOGUS  
 ARTIMI ŽMONĖS  
 ARTIMO ŽMOGAUS MIRTIS  
 ARTIMO ŽMOGAUS NETEKTIS  
 ARTIMO ŽMOGAUS  
 ARTIMUS ŽMONES  
 ARTIMĄ ŽMOGŲ  
 ARTIMŲ ŽMONIŲ  
 VERSLO ŽMONIŲ  
 VERSLO ŽMONĖMS  
 VERČIA ŽMOGŲ  
atitraukia; atitolina; išvaduoja; apsaugo ŽMOGŲ NUO Dievo; alkoholio; ligų 
 VIENAM ŽMOGUI  
 VIENAS ŽMOGUS  
 VIENI ŽMONĖS  
 VIENIŠIEMS ŽMONĖMS  
 VIENIŠO ŽMOGAUS  
 VIENO ŽMOGAUS  
 VIENĄ ŽMOGŲ  
 VIETINIAI ŽMONĖS  
 VIETINIŲ ŽMONIŲ  
 VIETOS ŽMONIŲ  
 VIEŠPATS DIEVAS PADARĖ ŽMOGŲ IŠ ŽEMĖS DULKIŲ  
 VIRVELINĖS KERAMIKOS KULTŪROS ŽMONĖS  
 VIS DAUGIAU ŽMONIŲ  
 VIS MAŽIAU ŽMONIŲ  
 VISAI KITU ŽMOGUMI  
 VISAI ŽMONIŲ GIMINEI  
 VISI ŽMONĖS  
 VISIEMS GEROS VALIOS ŽMONĖMS  
 VISIEMS LIETUVOS ŽMONĖMS  
 VISIEMS ŽMONĖMS  
 VISUOMENĖS SAUGUMĄ VIEŠĄJĄ TVARKĄ ŽMONIŲ SVEIKATĄ IR DOROVĘ  
 VISUOTINĖ ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLARACIJA  
 VISUOTINĖJE ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLARACIJOJE  
 VISUOTINĖS ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLARACIJOS  
 VISUS LIETUVOS ŽMONES  
 VISUS ŽMONES  
 VISĄ ŽMOGAUS kūną; būtį; esmę; gyvenimą; organizmą 
 VISŲ LIETUVOS ŽMONIŲ  
 VISŲ ŽMONIŲ  
 VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONIŲ  
 VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONĖMS  
 VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONĖS  
 VYRESNIŲ ŽMONIŲ  
atleisti ŽMOGŲ IŠ darbo 
atleisti ŽMONES IŠ darbo 
 Į ŽMOGAUS aš sutelktos ...; gyvenimą; kūną 
 ĮVAIRAUS AMŽIAUS ŽMONIŲ  
 ĮVAIRAUS AMŽIAUS ŽMONĖMS  
 ĮVAIRAUS AMŽIAUS ŽMONĖS  
 ĮŽYMIŲ ŽMONIŲ  
 ŠEŠI ŽMONĖS  
 ŠIMTAI TŪKSTANČIŲ ŽMONIŲ  
 ŠIMTAI ŽMONIŲ  
 ŠIO KRAŠTO ŽMONIŲ  
 ŠITAS ŽMOGUS BUVO DIEVO SŪNUS  
 ŠIUOLAIKINIAM ŽMOGUI  
 ŠIUOLAIKINIO ŽMOGAUS  
 ŠIUOLAIKINIS ŽMOGUS  
 ŠIŲ DIENŲ ŽMOGUI  
 ŽINOMŲ ŽMONIŲ  
 ŽMOGAUS ASMENS  
 ŽMOGAUS ASMENYBĖS  
 ŽMOGAUS ATŽVILGIU  
 ŽMOGAUS AUDINIŲ IR ORGANŲ DONORYSTĖS  
 ŽMOGAUS AUDINIŲ IR ORGANŲ DONORŲ  
 ŽMOGAUS BALSU  
 ŽMOGAUS BŪSENA  
 ŽMOGAUS BŪTIES  
 ŽMOGAUS BŪTĮ  
 ŽMOGAUS DRAUGAS  
 ŽMOGAUS DVASIA  
 ŽMOGAUS DVASIOS  
 ŽMOGAUS DVASIĄ  
 ŽMOGAUS EGZISTENCIJA  
 ŽMOGAUS EGZISTENCIJAI  
 ŽMOGAUS EGZISTENCIJOS  
 ŽMOGAUS EGZISTENCIJĄ  
 ŽMOGAUS ELGESIO  
 ŽMOGAUS ELGESĮ  
 ŽMOGAUS ESMĖ  
 ŽMOGAUS ESMĖS  
 ŽMOGAUS GALIMYBES  
 ŽMOGAUS GALIMYBIŲ  
 ŽMOGAUS GALIŲ  
 ŽMOGAUS GENETIKOS  
 ŽMOGAUS GYVENIMAS  
 ŽMOGAUS GYVENIME  
 ŽMOGAUS GYVENIMO  
 ŽMOGAUS GYVENIMUI  
 ŽMOGAUS GYVENIMĄ  
 ŽMOGAUS GYVYBEI  
 ŽMOGAUS GYVYBĘ  
 ŽMOGAUS GYVYBĖ YRA DOVANA  
 ŽMOGAUS GYVYBĖ YRA ŠVENTA IR NELIEČIAMA  
 ŽMOGAUS GYVYBĖ  
 ŽMOGAUS GYVYBĖS  
 ŽMOGAUS IMUNODEFICITO VIRUSAS  
 ŽMOGAUS IMUNODEFICITO VIRUSU ŽIV  
 ŽMOGAUS IR APLINKOS  
 ŽMOGAUS IR DIEVO  
 ŽMOGAUS IR GAMTOS  
 ŽMOGAUS IR GYVŪNŲ  
 ŽMOGAUS IR PASAULIO  
 ŽMOGAUS IR PILIEČIO TEISIŲ BEI TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMITETAS SVARSTĖ ... 
 ŽMOGAUS IR PILIEČIO TEISIŲ BEI TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMITETAS  
 ŽMOGAUS IR PILIEČIO TEISIŲ BEI TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMITETO  
 ŽMOGAUS IR PILIEČIO TEISIŲ BEI TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMITETUI  
 ŽMOGAUS IR PILIEČIO  
 ŽMOGAUS IR TAUTOS  
 ŽMOGAUS IR VISUOMENĖS  
 ŽMOGAUS KAIP individo; kūrėjo; Niekio; subjekto 
 ŽMOGAUS KLONAVIMO  
 ŽMOGAUS KŪNAS  
 ŽMOGAUS KŪNE  
 ŽMOGAUS KŪNO DALIS  
 ŽMOGAUS KŪNO DALYS  
 ŽMOGAUS KŪNO  
 ŽMOGAUS KŪNĄ  
 ŽMOGAUS LAISVIŲ IR TEISIŲ APSAUGOS KONVENCIJĄ  
 ŽMOGAUS LAISVĘ  
 ŽMOGAUS LAISVĖS  
 ŽMOGAUS LIKIMAS  
 ŽMOGAUS LIKIMO  
 ŽMOGAUS LIKIMĄ  
 ŽMOGAUS ORGANIZMAS  
 ŽMOGAUS ORGANIZME  
 ŽMOGAUS ORGANIZMO  
 ŽMOGAUS ORGANIZMUI  
 ŽMOGAUS ORGANIZMĄ  
 ŽMOGAUS ORUMAS  
 ŽMOGAUS ORUMO  
 ŽMOGAUS ORUMUI  
 ŽMOGAUS ORUMĄ  
 ŽMOGAUS PASAULIO  
 ŽMOGAUS POREIKIUS  
 ŽMOGAUS PRIGIMTIES  
 ŽMOGAUS PRIGIMTIMI  
 ŽMOGAUS PRIGIMTIS  
 ŽMOGAUS PRIGIMTYJE  
 ŽMOGAUS PRIGIMTĮ  
 ŽMOGAUS PRIGIMČIAI  
 ŽMOGAUS PROTAS  
 ŽMOGAUS PROTO  
 ŽMOGAUS PROTUI  
 ŽMOGAUS PROTĄ  
 ŽMOGAUS PSICHIKOS  
 ŽMOGAUS RANKŲ  
 ŽMOGAUS SAMPRATA  
 ŽMOGAUS SAMPRATOS  
 ŽMOGAUS SIELA  
 ŽMOGAUS SIELOJE  
 ŽMOGAUS SIELOS  
 ŽMOGAUS SIELĄ  
 ŽMOGAUS SOCIALINĖS RAIDOS  
 ŽMOGAUS SVEIKATAI  
 ŽMOGAUS SVEIKATOS  
 ŽMOGAUS SVEIKATĄ  
 ŽMOGAUS SĄMONĖ  
 ŽMOGAUS SĄMONĖJE  
 ŽMOGAUS SĄMONĖS  
 ŽMOGAUS SŪNAUS KŪNO  
 ŽMOGAUS SŪNUS ATĖJO IEŠKOTI IR GELBĖTI  
 ŽMOGAUS SŪNUS  
 ŽMOGAUS TEISES IR LAISVES  
 ŽMOGAUS TEISES IR PAGRINDINES LAISVES  
 ŽMOGAUS TEISES  
 ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGOS  
 ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLARACIJA  
 ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLARACIJOS  
 ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLARACIJĄ  
 ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMO ORGANIZACIJA  
 ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMO  
 ŽMOGAUS TEISIŲ GYNĖJAI  
 ŽMOGAUS TEISIŲ GYNĖJAS SERGEJUS KOVALIOVAS 
 ŽMOGAUS TEISIŲ GYNĖJO  
 ŽMOGAUS TEISIŲ GYNĖJŲ  
 ŽMOGAUS TEISIŲ IR LAISVIŲ  
 ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJOS  
 ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ  
 ŽMOGAUS TEISIŲ KLAUSIMAIS  
 ŽMOGAUS TEISIŲ KONVENCIJOS  
 ŽMOGAUS TEISIŲ ORGANIZACIJOS  
 ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMAI  
 ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMAIS  
 ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMAS  
 ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMUS  
 ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMŲ  
 ŽMOGAUS TEISIŲ SRITYJE  
 ŽMOGAUS TEISIŲ  
 ŽMOGAUS TEISĖMIS  
 ŽMOGAUS TEISĖMS  
 ŽMOGAUS TEISĖS IR LAISVĖS YRA PRIGIMTINĖS  
 ŽMOGAUS TEISĖS  
 ŽMOGAUS VALIOS  
 ŽMOGAUS VEIKLA  
 ŽMOGAUS VEIKLOS  
 ŽMOGAUS VEIKLĄ  
 ŽMOGAUS VERTĖS  
 ŽMOGAUS VIDINIO PASAULIO  
 ŽMOGAUS VIDUJE  
 ŽMOGAUS ĮSPŪDĮ  
 ŽMOGAUS ŠIRDIES  
 ŽMOGAUS ŠIRDIS  
 ŽMOGAUS ŠIRDYJE  
 ŽMOGAUS ŠIRDĮ  
 ŽMOGUI IR APLINKAI  
 ŽMOGUI IR VISUOMENEI  
 ŽMOGUI KAIP žmogui; asmenybei 
 ŽMOGUI KURĮ MYLITE  
 ŽMOGUI REIKIA duonos; erdvės; ne tik duonos; padėti; žmogaus 
 ŽMOGUS BE pilietybės; praeities; vietos 
 ŽMOGUS BE DIEVO  
 ŽMOGUS BE SAVYBIŲ  
 ŽMOGUS GAUNA ... 
 ŽMOGUS GYVENA  
 ŽMOGUS IMA ... 
 ŽMOGUS IR APLINKA  
 ŽMOGUS IR GAMTA  
 ŽMOGUS IR VISUOMENĖ  
 ŽMOGUS IŠ šalies; didžiosios raidės; Lamančos; teatro; prigimties yra ... 
 ŽMOGUS IŠ GATVĖS  
 ŽMOGUS JAUČIA ... 
 ŽMOGUS JAUČIASI ... 
 ŽMOGUS KAIP asmenybė; individas; žmogus 
 ŽMOGUS NEGALI apsieiti be ...; atsipalaiduoti; būti laimingas; gyventi be ... 
 ŽMOGUS NETURI ... 
 ŽMOGUS NORI ... 
 ŽMOGUS PASIJUNTA ... 
 ŽMOGUS PATS SAU priešas 
 ŽMOGUS PRADEDA ... 
 ŽMOGUS PRARANDA ... 
 ŽMOGUS PRIVALO ... 
 ŽMOGUS PRIVALO LAIKYTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS IR ĮSTATYMŲ  
 ŽMOGUS SIEKIA ... 
 ŽMOGUS STENGIASI  
 ŽMOGUS SU apgamu veide; kauke; negalia; žmogumi 
 ŽMOGUS TAMPA ... 
 ŽMOGUS TARSI atsigręžia; pasikeičia 
 ŽMOGUS TURI atrasti; galimybę; kreiptis; mokėti; sielą; suprasti; rinktis 
 ŽMOGUS TURI TEISĘ  
 ŽMOGUS TURINTIS ... 
 ŽMOGUS TURĖTŲ būti ... 
 ŽMOGUS ŽMOGUI vilkas 
 ŽMOGŲ IŠ gatvės; vidaus; šalies 
 ŽMOGŲ KAIP individą; asmenį; asmenybę 
 ŽMOGŲ SU DIEVU  
 ŽMONES SU NEGALIA  
 ŽMONES TURINČIUS ... 
 ŽMONIŲ AKYSE  
 ŽMONIŲ APSAUGOS  
 ŽMONIŲ AUKŲ  
 ŽMONIŲ BEI TAUTŲ  
 ŽMONIŲ BENDRAVIMO  
 ŽMONIŲ BENDRIJA  
 ŽMONIŲ BENDRIJOS  
 ŽMONIŲ BENDRUOMENĖS  
 ŽMONIŲ FIGŪROS  
 ŽMONIŲ GIMINEI  
 ŽMONIŲ GIMINĘ  
 ŽMONIŲ GIMINĖ  
 ŽMONIŲ GIMINĖS  
 ŽMONIŲ GRUPEI  
 ŽMONIŲ GRUPIŲ  
 ŽMONIŲ GRUPĖ  
 ŽMONIŲ GRUPĖMS  
 ŽMONIŲ GRUPĖS  
 ŽMONIŲ GYVENIMAS  
 ŽMONIŲ GYVENIME  
 ŽMONIŲ GYVENIMO BŪDĄ  
 ŽMONIŲ GYVENIMO LYGIS  
 ŽMONIŲ GYVENIMO  
 ŽMONIŲ GYVENIMUI  
 ŽMONIŲ GYVENIMĄ  
 ŽMONIŲ GYVYBES  
 ŽMONIŲ GYVYBĘ  
 ŽMONIŲ IR GYVULIŲ  
 ŽMONIŲ IR GYVŪNŲ  
 ŽMONIŲ IR TAUTŲ  
 ŽMONIŲ KALBOS  
 ŽMONIŲ KARTOS  
 ŽMONIŲ LIKIMAI  
 ŽMONIŲ LIKIMUS  
 ŽMONIŲ MAISTUI  
 ŽMONIŲ MINIA  
 ŽMONIŲ MINIOJE  
 ŽMONIŲ MINIOS  
 ŽMONIŲ PASITIKĖJIMĄ  
 ŽMONIŲ POREIKIUS  
 ŽMONIŲ PROTUS  
 ŽMONIŲ RATUI  
 ŽMONIŲ SANTYKIAI  
 ŽMONIŲ SANTYKIUOSE  
 ŽMONIŲ SANTYKIUS  
 ŽMONIŲ SANTYKIŲ  
 ŽMONIŲ SAUGOS DARBE ĮSTATYMO  
 ŽMONIŲ SAUGOS DARBE  
 ŽMONIŲ SIELAS  
 ŽMONIŲ SKAIČIAUS  
 ŽMONIŲ SKAIČIUI  
 ŽMONIŲ SKAIČIUS  
 ŽMONIŲ SKAIČIŲ  
 ŽMONIŲ SU fizine negalia; regėjimo negalia 
 ŽMONIŲ SU NEGALE  
 ŽMONIŲ SU NEGALIA  
 ŽMONIŲ SUSIBŪRIMO VIETOSE  
 ŽMONIŲ SVEIKATA  
 ŽMONIŲ SVEIKATAI IR GYVYBEI  
 ŽMONIŲ SVEIKATAI  
 ŽMONIŲ SVEIKATĄ  
 ŽMONIŲ SĄMONĘ  
 ŽMONIŲ SĄMONĖJE  
 ŽMONIŲ TARPUSAVIO pasitikėjimas; ryšiai; supratimas; vienybės 
 ŽMONIŲ TARPUSAVIO BENDRAVIMO  
 ŽMONIŲ TARPUSAVIO SANTYKIAI  
 ŽMONIŲ TARPUSAVIO SANTYKIUS  
 ŽMONIŲ TARPUSAVIO SANTYKIŲ  
 ŽMONIŲ TEISES  
 ŽMONIŲ TIKĖJIMO VILTIES IR MEILĖS VAISIUS  
 ŽMONIŲ VEIDAI  
 ŽMONIŲ VEIDUS  
 ŽMONIŲ VEIKLOS  
 ŽMONIŲ VISUOMENĖS  
 ŽMONIŲ ŠIRDIS  
 ŽMONIŲ ŠIRDYSE  
 ŽMONĖMS AR VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS  
 ŽMONĖMS IR GYVULIAMS  
 ŽMONĖMS SU NEGALE  
 ŽMONĖMS SU NEGALIA  
 ŽMONĖMS TURINTIEMS negalią 
 ŽMONĖS DIRBANTYS bendrovėse; fizinį darbą 
 ŽMONĖS GYVENA  
 ŽMONĖS GYVENANTYS kaime; Lietuvoje; daugiabučiuose 
 ŽMONĖS IR ŽVĖRYS  
 ŽMONĖS IŠ Lietuvos; prigimties; šalies; visos Lietuvos 
 ŽMONĖS IŠ GATVĖS  
 ŽMONĖS KAIP mes 
 ŽMONĖS KALBĖJO  
 ŽMONĖS LAUKIA ... 
 ŽMONĖS MANO KAD ... 
 ŽMONĖS MĖGSTA ... 
 ŽMONĖS NENUKENTĖJO  
 ŽMONĖS NETURINTYS darbo; specialybės 
 ŽMONĖS NORI ... 
 ŽMONĖS NORINTYS gauti; pasiskiepyti 
 ŽMONĖS PERKA ... 
 ŽMONĖS PRADEDA ... 
 ŽMONĖS PRADĖJO ... 
 ŽMONĖS STENGIASI  
 ŽMONĖS SU aukštuoju išsilavinimu; fantazija 
 ŽMONĖS SU NEGALIA  
 ŽMONĖS TAMPA ... 
 ŽMONĖS TAPO ... 
 ŽMONĖS TURI galimybę; jausti; pinigų; suprasti; suvokti; teisę; žinoti 
 ŽMONĖS TURINTYS aukštąjį išsilavinimą 
 ŽMONĖS TURĖTŲ darbą; galimybę; gyvenimą; suprasti 
 ŽMONĖS ĖMĖ manyti; suvokti; šnekėti; pasitikėti 
 ŽUVO DU ŽMONĖS  
 ŽUVO KETURI ŽMONĖS  
 ŽUVO TRYS ŽMONĖS  
 ŽYMIŲ ŽMONIŲ  
 ATSKIRO ŽMOGAUS  
 ATSKIRŲ ŽMONIŲ  
bendravimo; susitikti SU ŽMONĖMIS  
 BALSUOJA MANO ŠEIMOS NARIAI KITI MAN ARTIMI ŽMONĖS  
 BEGINKLIŲ ŽMONIŲ  
 BENDRAUDAMAS SU ŽMONĖMIS  
 BENDRAUJANT SU ŽMONĖMIS  
 BENDRAUTI SU KITAIS ŽMONĖMIS  
 BENDRAUTI SU ŽMONĖMIS  
 BENDRAVIMAS SU ŽMONĖMIS  
 BENDRAVIMO SU ŽMONĖMIS  
 BLOGAS ŽENKLAS SUTIKTI ŽMOGŲ SU TUŠČIAIS KIBIRAIS  
 BRANGIŲ ŽMONIŲ