Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DAIKTO IR ŽODŽIO  
 DARBAIS O NE ŽODŽIAIS  
 DATĄ BEI ŽODŽIUS SU AUKCIONO DOKUMENTAIS  
 DAUG GERŲ ŽODŽIŲ  
 DAUG KAS BŪNA AIŠKU IR BE ŽODŽIŲ  
 DAUG ŠILTŲ ŽODŽIŲ  
 DIEVO ŽODIS  
 DIEVO ŽODYJE  
 DIEVO ŽODĮ  
 DIEVO ŽODŽIO  
 DIEVO ŽODŽIU  
 DIEVO ŽODŽIUI  
 DUOTO ŽODŽIO  
 DUOTĄ ŽODĮ  
 DVIEM ŽODŽIAIS  
keletas ŽODŽIŲ APIE poeziją; motiną; save 
kilo NUO ŽODŽIO ... 
kitais ŽODŽIAIS TARIANT  
 GALUTINĮ ŽODĮ TARS ... 
 GARBĖS ŽODIS  
 GERO ŽODŽIO  
 GERU ŽODŽIU MINI ... 
 GERU ŽODŽIU MINĖJO ... 
 GERU ŽODŽIU  
 GERĄ ŽODĮ  
 GERŲ ŽODŽIŲ  
 GIMTASIS ŽODIS  
 GIMTOJO ŽODŽIO  
 GRAIKIŠKAS ŽODIS  
 GRAIKŲ KALBOS ŽODIS  
 GRAŽIAIS ŽODŽIAIS  
 GRAŽIŲ ŽODŽIŲ  
 GRYNOJO ŽODŽIO  
 GYVOJO ŽODŽIO ALMANACHAS ĄŽUOLYNAS  
 GYVOJO ŽODŽIO  
 GYVU ŽODŽIU  
negalėjo IŠTARTI NĖ ŽODŽIO  
nesiskaito SU ŽODŽIAIS  
nevyniojo ŽODŽIŲ Į VATĄ  
 IŠ PUSĖS ŽODŽIO suprato 
 IŠBRAUKTI ŽODĮ  
 IŠBRAUKTI ŽODŽIUS  
 IŠTARTAS ŽODIS  
 IŠTARTI ŽODŽIAI  
 JO PATIES ŽODŽIAIS TARIANT  
 JO ŽODŽIAIS TARIANT  
 JOS ŽODŽIAIS TARIANT  
 JĖZAUS ŽODŽIAI  
 JĖZAUS ŽODŽIUS  
nėra; netarė NĖ ŽODŽIO  
 JŲ ŽODŽIAIS TARIANT  
 KELETAS ŽODŽIŲ APIE ... 
 KELETĄ ŽODŽIŲ APIE ... 
 KELETĄ ŽODŽIŲ  
 KELI ŽODŽIAI APIE ... 
 KELIAIS ŽODŽIAIS  
 KELIS ŽODŽIUS APIE save 
 KELIS ŽODŽIUS  
 KIEKVIENĄ ŽODĮ  
 KITAIS ŽODŽIAIS TARIANT  
 KITAIS ŽODŽIAIS  
pirmojoje; antrojoje PASTRAIPOJE VIETOJ ŽODŽIŲ ... 
 KRISTAUS ŽODŽIAI  
 KRISTAUS ŽODŽIUS  
 KĄ REIŠKIA ŽODIS ... 
 KĄ REIŠKIA ŽODŽIAI ... 
 LAISVO ŽODŽIO  
 LAISVOJO ŽODŽIO FONDAS  
 LAISVOJO ŽODŽIO FONDO  
 LAISVOJO ŽODŽIO  
siejasi SU ŽODŽIU  
 LEMIAMAS ŽODIS  
 LEMIAMĄ ŽODĮ  
 LIETUVIŠKAS ŽODIS  
 LIETUVIŠKI ŽODŽIAI  
 LIETUVIŠKO ŽODŽIO  
 LIETUVIŠKUS ŽODŽIUS  
 LIETUVIŠKĄ ŽODĮ  
 LIETUVIŠKŲ ŽODŽIŲ  
 LIETUVIŲ KALBOS ŽODŽIŲ  
straipsnyje PO ŽODŽIŲ ... 
 LOTYNIŠKO ŽODŽIO  
 LOTYNŲ KALBOS ŽODIS  
 MALDOS ŽODŽIUS  
 MENINIO ŽODŽIO  
 MOKESČIŲ SUMĄ BET NE DAUGIAU KAIP SUMA SKAIČIAIS IR ŽODŽIAIS  
 MOKESČIŲ SUMĄ BET NE DIDESNĘ KAIP SUMA SKAIČIAIS IR ŽODŽIAIS  
 MOKI ŽODĮ ŽINAI KELIĄ  
 NAUJŲ ŽODŽIŲ  
 NE TIK ŽODŽIAIS BET IR DARBAIS  
 NE ŽODŽIAIS O DARBAIS  
 NECENZŪRINIAIS ŽODŽIAIS  
 NEIŠTARĖ NĖ ŽODŽIO  
 NEPRATARĖ NĖ ŽODŽIO  
 NETARDAMAS NĖ ŽODŽIO  
 NETARĘS NĖ ŽODŽIO  
 NĖ VIENO ŽODŽIO  
 NĖ VIENU ŽODŽIU  
 NĖ ŽODŽIU neužsiminė 
 PADĖKOS ŽODĮ TARĖ ... 
 PADĖKOS ŽODĮ  
 PADĖKOS ŽODŽIUS  
 PADĖKOS ŽODŽIŲ  
 PAGIRIAMASIS ŽODIS  
 PAGIRIAMOJO ŽODŽIO  
 PAGIRIAMĄJĮ ŽODĮ  
 PAGRINDINIAI ŽODŽIAI  
 PAKEISTI ATITINKAMAI ŽODŽIAIS  
 PAKEISTI ŽODŽIAIS ... 
 PAKEISTI ŽODŽIU ... 
 PAPILDYTI ŽODŽIAIS UŽSIIMTI TRANSPORTO ŪKINE VEIKLA JEIGU TO REIKALAUJA ĮSTATYMAI  
 PASAKYTI ŽODŽIAI  
 PASAKYTUS ŽODŽIUS  
 PASAKYTŲ ŽODŽIŲ  
 PASKUTINIAIS ŽODŽIAIS  
 PASKUTINIS ŽODIS  
 PASKUTINIUS ŽODŽIUS  
 PASKUTINĮ ŽODĮ  
 PAVADINIME TURI BŪTI ŽODŽIAI ... 
 PAVARTOTAS ŽODIS  
 AISTRA IŠKALTAM ŽODŽIUI  
 PLAČIAUSIA ŠIO ŽODŽIO PRASME  
 PLAČIĄJA ŠIO ŽODŽIO PRASME  
 PO TOKIŲ ŽODŽIŲ  
 PO ŠIŲ ŽODŽIŲ  
 PO ŽODŽIO ... 
 POETINIO ŽODŽIO  
 POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II ŽODŽIAIS  
 POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II ŽODŽIUS  
 PORĄ ŽODŽIŲ  
 PRADŽIOJE BUVO ŽODIS TAS ŽODIS BUVO PAS DIEVĄ IR ŽODIS BUVO DIEVAS  
 PRADŽIOJE BUVO ŽODIS  
 PRIEŠ ŽODĮ ... įrašyti ... 
 RAŠTU AR ŽODŽIU  
 RAŠTU IR ŽODŽIU  
 SAVAIS ŽODŽIAIS  
 ANGLŲ KALBOS ŽODIS  
 SKELBIAMAS DIEVO ŽODIS  
 SKELBTI DIEVO ŽODĮ  
 SPAUSDINTAS ŽODIS  
 SPAUSDINTO ŽODŽIO  
 ANTRAJAME SAKINYJE VIETOJ ŽODŽIŲ ... 
 STRAIPSNIO ANTROJOJE DALYJE VIETOJ ŽODŽIO ... 
 STRAIPSNIO ANTROJOJE DALYJE VIETOJ ŽODŽIŲ ... 
 STRAIPSNIO PIRMOJOJE DALYJE IŠBRAUKTI ŽODŽIUS ... 
 STRAIPSNIO PIRMOJOJE DALYJE PO ŽODŽIO ... 
 STRAIPSNIO PIRMOJOJE DALYJE VIETOJ ŽODŽIO ... 
 STRAIPSNIO PIRMOJOJE DALYJE VIETOJ ŽODŽIŲ ... 
 STRAIPSNIO PIRMOSIOS DALIES IŠBRAUKTI ŽODŽIUS ... 
 STRAIPSNIO TREČIOJOJE DALYJE VIETOJ ŽODŽIŲ ... 
 STRAIPSNYJE PO ŽODŽIO ... 
 STRAIPSNYJE VIETOJ ŽODŽIŲ ... 
 STRAIPSNYJE ŽODŽIUS RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMŲ KOMISIJA PAKEISTI ŽODŽIAIS VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA IR ŠĮ STRAIPSNĮ IŠDĖSTYTI TAIP ... 
 SUMA ŽODŽIAIS  
 SUTEIKTI ŽODĮ  
 SVEIKINIMO ŽODĮ TARĘS ... 
 SVEIKINIMO ŽODĮ TARĖ ... 
 SVEIKINIMO ŽODĮ  
 SVEIKINIMO ŽODŽIUS TARĖ ... 
antrojoje PASTRAIPOJE PO ŽODŽIŲ ... 
antrojoje PASTRAIPOJE VIETOJ ŽODŽIO ... 
 TAIS PAČIAIS ŽODŽIAIS  
 APAŠTALO PAULIAUS ŽODŽIUS ... 
 TARPTAUTINIŲ ŽODŽIŲ ŽODYNAS  
 TARPTAUTINIŲ ŽODŽIŲ ŽODYNE  
 TARPTAUTINIŲ ŽODŽIŲ  
 TARTI KELETĄ ŽODŽIŲ  
 TARTI SAVO ŽODĮ  
 TARTI ŽODĮ  
 TAS PATS ŽODIS  
 TAS SALDUS ŽODIS  
 TAS ŽODIS TAPO KŪNU IR GYVENO TARP MŪSŲ  
 TAUTA IR ŽODIS  
 TIESIOGINE TO ŽODŽIO PRASME  
 TIESIOGINE ŠIO ŽODŽIO PRASME  
 TIESIOGINE ŽODŽIO PRASME  
 TIKRA TO ŽODŽIO PRASME  
 TIKRĄJA TO ŽODŽIO PRASME  
 TIKRĄJA ŠIO ŽODŽIO PRASME  
 TIKRĄJA ŽODŽIO PRASME  
 TIKĖJIMO ŽODIS  
 TIKĖJIMO ŽODŽIO  
 TO PATIES ŽODŽIO  
 TO ŽODŽIO PRASME  
 TRUMPOS ŽINIOS KELIAIS ŽODŽIAIS  
 TRŪKSTA ŽODŽIŲ  
 TUO PAČIU ŽODŽIU  
 TUOS PAČIUS ŽODŽIUS  
 TĄ PATĮ ŽODĮ  
 VAIZDO IR ŽODŽIO  
 VARTOJA ŽODĮ  
 VARTOJAMAS ŽODIS  
 VARTOTI ŽODĮ  
 VIENAS ŽODIS  
 VIENU ŽODŽIU  
 VIENĄ ŽODĮ  
 VIETOJ ŽODŽIO ... 
 VIETOJ ŽODŽIŲ ... 
 ĮRAŠYTI ATITINKAMAI ŽODŽIUS ... 
 ĮRAŠYTI SKAIČIUS IR ŽODĮ  
 ĮRAŠYTI ŽODĮ  
 ĮRAŠYTI ŽODŽIUS NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE IR ŠIĄ DALĮ IŠDĖSTYTI TAIP ... 
 ĮRAŠYTI ŽODŽIUS SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJOS KAIMO VIETOVĖJE  
 ĮRAŠYTI ŽODŽIUS TEISMO ANTSTOLIŲ KONTOROS  
 ĮRAŠYTI ŽODŽIUS VIETOS SAVIVALDOS VYKDOMOJI INSTITUCIJA  
 ĮRAŠYTI ŽODŽIUS VIETOS SAVIVALDOS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS  
 ĮRAŠYTI ŽODŽIUS  
 ĮSIKŪNIJUSIO ŽODŽIO  
 ĮŽANGINIAME ŽODYJE  
 ĮŽANGINĮ ŽODĮ TARĖ ... 
 ŠILTŲ ŽODŽIŲ  
 ŠIO ŽODŽIO PRASME  
 ŠIO ŽODŽIO REIKŠME  
 ŠIS ŽODIS REIŠKIA ... 
 ŠIŲ ŽODŽIŲ PRASME  
 ATPAŽINIMAS ĮVARDIJIMAS ŽODŽIAIS AR SIMBOLIAIS  
 ŽODIS BUVO SUTEIKTAS ... 
 ŽODIS IR TYLA POETO KALBĖJIMAS  
 ŽODIS PO ŽODŽIO  
 ŽODIS TAPO KŪNU IR GYVENO TARP MŪSŲ  
 ŽODIS ŽODIN atitinka; pakartojo; patvirtino 
 ŽODĮ TARĖ ... 
 ŽODŽIAI APIE gamtą; meilę; pirmąją lietuvišką knygą; tėvynę 
 ŽODŽIAI APIE GAMTĄ  
 ŽODŽIAI APIE PIRMĄJĄ LIETUVIŠKĄ KNYGĄ  
 ŽODŽIAI ARTIMI PRIELINKSNIAMS  
 ŽODŽIAI PASAKYTI ... 
 ŽODŽIAI SKIRTI ... 
 ŽODŽIAIS IR DARBAIS  
 ŽODŽIAIS IR VEIKSMAIS  
 ŽODŽIO FORMOS  
 ŽODŽIO IR VEIKSMO  
 ŽODŽIO IR VERSLO  
 ŽODŽIO KIŠENĖJE neieško 
 ŽODŽIO LAISVĘ  
 ŽODŽIO LAISVĖ  
 ŽODŽIO LAISVĖS  
 ŽODŽIO LITURGIJA  
 ŽODŽIO REIKŠMĖ  
 ŽODŽIO REIKŠMĖS  
 ŽODŽIO VARTOJIMAS KALBOJE YRA JO REIKŠMĖ  
 ŽODŽIU AR RAŠTU  
 ŽODŽIU ARBA RAŠTU  
 ŽODŽIU IR RAŠTU  
 ŽODŽIUS APIE motiną; Jėzų; Mariją; save 
 ŽODŽIUS IR SAKINIUS  
 ŽODŽIUS PASAKYTUS ... 
 ŽODŽIŲ DARYBOS  
 ŽODŽIŲ FORMOS  
 ŽODŽIŲ FORMŲ  
 ŽODŽIŲ IR DARBŲ  
 ŽODŽIŲ IR POSAKIŲ  
 ŽODŽIŲ JUNGINIAI  
 ŽODŽIŲ JUNGINIAIS  
 ŽODŽIŲ JUNGINIO  
 ŽODŽIŲ JUNGINIU  
 ŽODŽIŲ JUNGINIUS  
 ŽODŽIŲ JUNGINIŲ  
 ŽODŽIŲ JUNGINYS  
 ŽODŽIŲ JUNGINĮ  
 ŽODŽIŲ PRASMĘ  
 ŽODŽIŲ REIKŠMĖS  
 ŽODŽIŲ TVARKA  
 ŽODŽIŲ ŽAISMAS  
 ŽURNALO MŪSŲ ŽODIS  
 ATSISVEIKINIMO ŽODĮ TARĖ ... 
 BAIGIAMAJAM ŽODŽIUI  
 BAIGIAMAJAME ŽODYJE  
 BAIGIAMASIS ŽODIS  
 BAIGIAMOJO ŽODŽIO  
 BAIGIAMĄJĮ ŽODĮ PASAKĖ ... 
 BAIGIAMĄJĮ ŽODĮ PASAKĖ PRANEŠĖJAS EKONOMIKOS MINISTRAS A VASILIAUSKAS 
 BAIGIAMĄJĮ ŽODĮ PASAKĖ PRANEŠĖJAS FINANSŲ MINISTERIJOS SEKRETORIUS R ŠARKINAS 
 BAIGIAMĄJĮ ŽODĮ PASAKĖ PRANEŠĖJAS FINANSŲ MINISTRAS E VILKELIS; R ŠARKINAS 
 BAIGIAMĄJĮ ŽODĮ PASAKĖ PRANEŠĖJAS LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS K RATKEVIČIUS 
 BAIGIAMĄJĮ ŽODĮ PASAKĖ PRANEŠĖJAS SEIMO NARYS A RAŽAUSKAS; J BERNATONIS; A RAŠKINIS 
 BAIGIAMĄJĮ ŽODĮ PASAKĖ PRANEŠĖJAS TEISINGUMO MINISTERIJOS SEKRETORIUS G ŠVEDAS 
 BAIGIAMĄJĮ ŽODĮ PASAKĖ PRANEŠĖJAS TEISINGUMO MINISTRAS J PRAPIESTIS 
 BAIGIAMĄJĮ ŽODĮ PASAKĖ PRANEŠĖJAS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO PAVADUOTOJAS V PUTVINSKIS 
 BAIGIAMĄJĮ ŽODĮ PASAKĖ PRANEŠĖJAS  
 BAIGIAMĄJĮ ŽODĮ  
 BE ŽODŽIŲ kalbėjo; suprato