Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUVO LAIKOMI ANT GILAUS KRAIKO  
 DAIKTUS ANT KURIŲ YRA NUSIKALTIMO PĖDSAKŲ  
 DEDAMOS ANT GRUNTO IR Į GRUNTĄ  
išpils ANT MŪSŲ GALVŲ  
kerta ŠAKĄ ANT KURIOS SĖDI  
 GALIMA SUSKAIČIUOTI ANT VIENOS RANKOS PIRŠTŲ  
kviečia; pasikvietė ANT KILIMĖLIO  
 GERAS ŽENKLAS JEI ANT JŪSŲ užkristų paukščio plunksna; drabužis užsidegtų 
lėkė LYG ANT SPARNŲ  
makaronų ANT AUSŲ nekabinti 
 GULI ANT STALO  
 GULINT ANT NUGAROS  
 GULINT ANT PILVO  
 GULĖJO ANT GRINDŲ  
neliks AKMENS ANT AKMENS  
nešti ANT KUPROS  
 JAI ANT GALVOS užpylė; pila; krito 
 JAM ANT KULNŲ lipa; mynė 
 JEI ANT JŪSŲ DRABUŽIS užsidegtų 
 JEI PAUKŠČIO PLUNKSNA ANT GALVOS nukristų; užkristų 
 JIEMS ANT KULNŲ lipa 
nuėjo ŠUNIUI ANT UODEGOS  
 KABO ANT PLAUKO  
 KABOJO ANT PLAUKO  
padėjo; nuleido GALVĄ ANT kelių; krūtinės; pečių; pagalvės; letenų 
 KAIP ANT DELNO matosi 
pakėlė MANE ANT RANKŲ  
 KARLSONAS KURIS GYVENA ANT STOGO  
pargriovė ANT GRINDŲ  
 KERTA ŠAKĄ ANT KURIOS SĖDI  
patirti ANT SAVO KAILIO  
 KILPA ANT KAKLO  
paėmė; nešiojo ANT RANKŲ  
pjauname ŠAKĄ ANT KURIOS SĖDIME  
 KRENTA ANT ŽEMĖS  
 KYBO ANT PLAUKO  
 KYBOJO ANT PLAUKO  
puolė MAN ANT KAKLO  
puolė; kabinosi JAM ANT KAKLO  
skraidau KAIP ANT SPARNŲ  
 LIETUVIŲ KALBA ANT TABAKO GAMINIŲ PAKUOČIŲ  
sodinti SAU ANT KELIŲ  
sudėti; sukryžiuoti RANKAS ANT KRŪTINĖS  
sudėti; uždėti RANKAS ANT kelių; pečių; pilvo 
 LIETUVOS ŠOKIŲ ANT LEDO PORA MARGARITA DROBIAZKO IR POVILAS VANAGAS  
 LIPA ANT KULNŲ  
 LIPO ANT KULNŲ  
sėdi ANT PARAKO STATINĖS  
sėdi JAI ANT KELIŲ  
sėdi; užšoko MAN ANT KELIŲ  
sėdėjau KAIP ANT ADATŲ  
sėdėti ANT ATSARGINIŲ SUOLELIO  
 MINA ANT KULNŲ  
 MIRTI ANT KRYŽIAUS  
uždėjo; padėjo RANKĄ ANT biblijos; Evangelijos; jo peties; konstitucijos 
 ANT MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ PEČIŲ  
užkrauna; uždėjo ranką JAM ANT PEČIŲ  
užkrito; uždėjo JAM ANT GALVOS  
užmetęs; užsidėjęs KOJĄ ANT KOJOS  
užnėrė KILPĄ ANT KAKLO  
užsikrauti SAU ANT PEČIŲ  
užsimaukšlinęs ANT AKIŲ  
vartėsi NUO ŠONO ANT ŠONO  
 NUKRITO ANT GRINDŲ  
 NUKRITO ANT ŽEMĖS  
 NUKRITUS ANT GRUNTO  
 NUO VIENO ŠONO ANT KITO  
šokinėja NUO ŠAKOS ANT ŠAKOS  
 NUĖJO ŠUNIUI ANT UODEGOS  
 PADEDA ANT STALO  
 PADĖJO ANT STALO  
 PADĖJĘS RANKĄ ANT LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS  
 PAGULDYTI ANT MENČIŲ  
 PAGULDĖ ANT MENČIŲ  
 PAKIBO ANT PLAUKO  
 PARGRIOVĖ ANT ŽEMĖS  
 PARGRIUVO ANT GRINDŲ  
 PARKE ANT SUOLIUKO  
 PASIDĖJĘS ANT KELIŲ  
 PASTATYTI ANT KOJŲ  
 PASTATĖ ANT STALO  
 PIEŠINIAI ANT VAZŲ  
 PIEŠINIUOSE ANT VAZŲ  
 PLAUKAI ANT GALVOS  
 PRIELINKSNIO ANT KONSTRUKCIJOS  
 AKYS ANT KAKTOS iššoko 
 PULKIM ANT KELIŲ  
 PYKTI ANT žmonių 
 RANKĄ ANT širdies padėjęs 
 ANT ALTORIAUS sudėjo 
 ANT AMŽIŲ AMŽINŲJŲ  
 ANT ATSARGINIŲ SUOLO  
 ANT ATSARGINIŲ ŽAIDĖJŲ SUOLELIO  
 ANT ATSKIRO LAPO  
 ANT AUKŠTO KALNO  
 ANT BALTO ŽIRGO  
 ANT BANKROTO RIBOS  
 ANT BEDUGNĖS KRAŠTO  
 ANT DEŠINIOJO ŠONO  
 ANT DEŠINĖS RANKOS  
 ANT DVIEJŲ KĖDŽIŲ  
 ANT EŽERO KRANT 
 ANT GALINĖS SĖDYNĖS  
 ANT GARBĖS PAKYLOS  
 ANT GELEŽINKELIO BĖGIŲ  
 ANT JŲ PEČIŲ  
 ANT JŪROS KRANT 
 ANT KALNO MŪRAI  
 ANT KIEKVIENO KAMPO  
 ANT KOJŲ SUKĖLĖ  
 ANT KULNŲ LIPA  
 ANT KŪČIŲ STALO  
 ANT LOVOS KRAŠTO  
 ANT MARIŲ KRANT 
 ANT MAŽOS UGNIES  
 ANT MEDŽIO ŠAKOS  
 ANT MEDŽIŲ ŠAKŲ  
 ANT MENČIŲ paguldė 
 ANT MILŽINO DELNO  
 ANT NUGALĖTOJŲ PAKYLOS  
 ANT PASAULIO STOGO  
 ANT PIRŠTŲ GALIUKŲ  
 ANT PIRŠTŲ GALŲ  
 ANT POPIERIAUS LAPO  
 ANT SAVO GALVOS  
 ANT SAVO PEČIŲ  
 ANT TABAKO GAMINIŲ PAKUOČIŲ  
 ANT TREČIOJO TŪKSTANTMEČIO SLENKSČIO  
 SMURTO ŽYMIŲ ANT ... kūno nepastebėta 
 ANT VISO PASAULIO  
 ANT VIŠTOS KOJELĖS  
 ANTIKOS LAIKŲ PIEŠINIUOSE ANT VAZŲ  
 STOJASI ANT KOJŲ  
 STOTIS ANT KOJŲ  
 SUKĖLĖ ANT KOJŲ  
 SĄRAŠAS TURI BŪTI ATSPAUSDINTAS ANT DEKLARANTO FIRMINIO BLANKO IR PATVIRTINTAS DEKLARANTO ANTSPAUDU ARBA SPAUDU SUDERINTU SU MUITINĖS ĮSTAIGA  
 TAPYBA ANT MEDŽIO  
 TAPYBA ANT POPIERIAUS  
 UŽKLIJUOTĄ VOKĄ ANT KURIO UŽRAŠYTAS patalpų adresas 
 UŽKOPTI ANT GARBĖS PAKYLOS  
 UŽMIGTI ANT LAURŲ  
 UŽPLAUKĖ ANT SEKLUMOS  
 UŽRAŠAS ANT užklijuoto voko; kryžiaus; pastato; viršelio 
 UŽRAŠŲ ANT TABAKO GAMINIŲ PAKUOČIŲ  
 UŽVAŽIAVUS ANT MINOS  
 VAISIAI ANT ŠAKŲ LAIKOSI STIPRIAI  
 VAKARAS ANT EŽERO KETURIŲ KANTONŲ  
 VARTAI ANT MEDINIŲ STULPELIŲ  
 VIRTUVĖJE ANT GRINDŲ  
 VISKAS KAIP ANT DELNO  
 VOS ANT KOJŲ bepastovintis; besilaikantis 
 ŠALIGATVIO PLYTELIŲ DANGA ANT SMĖLIO  
 ŠOKIŲ ANT LEDO POROS  
 ŠOKIŲ ANT LEDO VARŽYBOSE  
 ŠOKIŲ ANT LEDO  
 ŠOKĖJAI ANT LEDO MARGARITA DROBIAZKO IR POVILAS VANAGAS  
 ŠOKĖJŲ ANT LEDO PORA  
 ŠOKĖJŲ ANT LEDO  
 ATSIDŪRĖ ANT BANKROTO RIBOS  
 ATSISTOJO ANT KOJŲ  
 ATSISTOJĘS ANT KOJŲ  
 ATSISTOS ANT KOJŲ  
 ATSISTOTI ANT KOJŲ  
atsistoti; stovėjo ANT SAVO KOJŲ  
atsisėdo; iškviestas ANT KILIMO  
atsisėdo; užšokti JAM ANT KELIŲ  
 AUGA KAIP ANT MIELIŲ  
 AUGO KAIP ANT MIELIŲ  
auga LYG ANT MIELIŲ  
auga; kilo KAIP ANT MIELIŲ  
 BLOGAS ŽENKLAS JEI ANT JŪSŲ DRABUŽIS užsidegtų