Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DARBO APLINKOS ORE  
 DARBO APLINKOS VEIKSNIŲ  
 DARBO APLINKOS  
 DARBUS KOORDINUOJA IR JIEMS VADOVAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ UŽ APLINKOS TERŠIMĄ  
 ENERGIJOS TAUPYMAS IR APLINKOS APSAUGA  
 GALI IŠDUOTI IR APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS TARNYBOS  
 GAMTINĖS APLINKOS  
 GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO IR APLINKOS APSAUGOS  
 GYVENAMOSIOS APLINKOS ATMOSFEROS ORĄ TERŠIANČIŲ MEDŽIAGŲ  
 GYVENAMOSIOS APLINKOS HIGIENOS  
 GYVENAMOSIOS APLINKOS  
 INFORMUOJA VISUOMENĘ APIE APLINKOS BŪKLĘ IR KOORDINUOJA  
 IŠORINĖS APLINKOS  
 JAV APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS DIREKTORIUS  
 KAUNO REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO  
 KAUNO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS SKYRIAUS VEDĖJA MARIJA STANIKŪNIENĖ 
 KENKSMINGŲ DARBO APLINKOS VEIKSNIŲ  
 KOOPERAVIMO APLINKOS  
priklauso NUO APLINKOS  
 LAIVYBOS SAUGUMO VALDYMO IR APLINKOS APSAUGOS NUO TERŠIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS APLINKOS APSAUGOS SEKRETORIUS  
 MAKROEKONOMINĖS APLINKOS  
 MINISTRAS PIRMININKAS MINDAUGAS STANKEVIČIUS APLINKOS APSAUGOS MINISTRAS  
 MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJA IR APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA  
 MOKESTIS UŽ APLINKOS TERŠIMĄ  
 MOKESČIAI UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS IR APLINKOS TERŠIMĄ  
 MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ  
 MOKESČIŲ UŽ APLINKOS TERŠIMĄ  
 NORMATYVUS NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS IR SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA  
 NUOSTATUS TVIRTINA APLINKOS APSAUGOS MINISTRAS  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO teikimą 
 PATEIKIA APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJAI  
 PRANEŠA APIE TAI APLINKOS APSAUGOS PAREIGŪNAMS  
 PRIEŽIŪRĄ IR KONTROLĘ PAGAL KOMPETENCIJĄ VYKDO APLINKOS APSAUGOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS KONTROLĖS STATYBŲ PRIEŽIŪROS IR MIŠKŲ INSPEKCIJOS BEI REGIONINIO PARKO TARNYBOS  
 PRISITAIKYMAS PRIE APLINKOS  
 PRISITAIKYMO PRIE APLINKOS  
 PRISITAIKYTI PRIE APLINKOS  
 RAJONO APLINKOS APSAUGOS  
 RAJONO MIESTO APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA  
 RAJONO MIESTO APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRĄ  
 RAJONŲ APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROMS  
 REGIONŲ APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAMS IR RAJONŲ APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROMS MIŠKŲ URĖDIJOMS  
 REGIONŲ APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAMS  
 REGULIAVIMO IR APLINKOS APSAUGOS KONTROLĖS  
 REIKALAVIMŲ LAIKYMĄSI KONTROLIUOJA APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS ŽUVŲ IŠTEKLIŲ DEPARTAMENTAS  
 SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS SKYRIAUS VEDĖJA MARIJA STANIKŪNIENĖ 
 SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS SKYRIAUS  
 SOCIALINĖS APLINKOS DAIKTŲ AR REIŠKINIŲ  
 SOCIALINĖS APLINKOS  
 SU LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTU  
 SUDERINUS SU APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTU  
 SUDERINUS SU LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTU  
 SUDERINUSI SU APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTU  
 SUPANČIOS APLINKOS  
 SUSISIEKIMO MINISTERIJOS APLINKOS APSAUGOS IR EISMO SAUGUMO DEPARTAMENTO DIREKTORĖ BIRUTĖ VALIONYTĖ 
 SVARBIAUSIAS LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS BEI GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO tarptautines sutartis 
 SVARBIAUSIAS REGIONINIO PARKO PROBLEMAS PAGAL KOMPETENCIJĄ GALI NAGRINĖTI IR TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL JŲ SPRENDIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ MOKSLINĖ KONSULTACINĖ TARYBA PRIE APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS KULTŪROS MINISTERIJA STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA KITOS MINISTERIJOS  
 SVEIKATOS APSAUGOS APLINKOS APSAUGOS SANITARIJOS IR HIGIENOS  
 SĄRAŠĄ TVIRTINA APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA SUDERINUSI SU RAJONŲ MIESTŲ vietos savivaldos institucijomis 
 APLINKOS APSAUGA  
 APLINKOS APSAUGAI  
 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA  
 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS  
 APLINKOS APSAUGOS BEI GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO  
 APLINKOS APSAUGOS BEI STATYBOS IR URBANISTIKOS  
 APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS  
 TEIKIA PASIŪLYMUS DĖL APLINKOS APSAUGOS IR GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO  
 APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS E VĖBRA 
 APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO  
 APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTUI  
 APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTĄ  
 APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIAI IR ASMENYS  
 APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIAI  
 APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIUS  
 APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIŲ  
 APLINKOS APSAUGOS INSTITUCIJŲ BEI JŲ PAREIGŪNŲ  
 APLINKOS APSAUGOS IR GAMTINIŲ IŠTEKLIŲ  
 APLINKOS APSAUGOS IR GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO KLAUSIMAIS PROJEKTUS ORGANIZUOJA ... 
 APLINKOS APSAUGOS IR GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO KLAUSIMAIS  
 APLINKOS APSAUGOS IR GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO  
 APLINKOS APSAUGOS IR GAMTOS IŠTEKLIŲ  
 APLINKOS APSAUGOS IR MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJŲ  
 APLINKOS APSAUGOS KATEDROS VEDĖJAS PROF PRANAS BALTRĖNAS 
 APLINKOS APSAUGOS KITŲ VYRIAUSYBĖS ĮGALIOTŲ INSTITUCIJŲ PAREIGŪNAMS ARBA VANDENS TELKINIŲ naudotojams ir savininkams 
 APLINKOS APSAUGOS KLAUSIMAIS  
 APLINKOS APSAUGOS KRAŠTO APSAUGOS POLICIJOS GREITOSIOS PAGALBOS IR GELBĖJIMO TARNYBŲ  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA KULTŪROS MINISTERIJA STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA IR KITOS MINISTERIJOS KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS VILNIAUS APSKRITIES VALDYTOJO ADMINISTRACIJA  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA KULTŪROS MINISTERIJA STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA IR KITOS MINISTERIJOS KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA TEIKIA PASIŪLYMUS  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJAI IR ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJAI  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJAI TVIRTINTI  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJAI  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOJE  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTO  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO VILNIAUS APSKRITIES VALDYTOJO ADMINISTRACIJOS  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS NUSTATYTA TVARKA  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS PATVIRTINTI ... 
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS REGIONŲ  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS REGULIAVIMO SRIČIAI  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS SEKRETORIUS A KUNDROTAS; R LIUŽINAS 
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS TARNYBŲ  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTRAS BRONIUS BRADAUSKAS 
 APLINKOS APSAUGOS MINISTRO B BRADAUSKO 
 APLINKOS APSAUGOS POŽIŪRIU  
 APLINKOS APSAUGOS PROBLEMAS  
 APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMUS  
 APLINKOS APSAUGOS SKYRIAUS VEDĖJAS J YLA 
 APLINKOS APSAUGOS SKYRIAUS  
 APLINKOS APSAUGOS SKYRIUS  
 APLINKOS APSAUGOS SPECIALISTŲ RENGIMU  
 APLINKOS APSAUGOS SRITYJE  
 APLINKOS APSAUGOS TARNYBŲ  
 APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMAI  
 APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMAS  
 APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMUS  
 APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMŲ  
 APLINKOS APSAUGOS  
 APLINKOS APSAUGĄ  
 APLINKOS BŪKLĖ  
 APLINKOS BŪKLĖS  
 APLINKOS INŽINERIJA  
 APLINKOS INŽINERIJOS FAK II KURSO  
 APLINKOS INŽINERIJOS FAKULTETAS  
 APLINKOS INŽINERIJOS FAKULTETE  
 APLINKOS INŽINERIJOS FAKULTETO DEKANAS DOC DONATAS ČYGAS 
 APLINKOS INŽINERIJOS FAKULTETO  
 APLINKOS INŽINERIJOS  
 APLINKOS KOKYBĖS  
 APLINKOS MINISTERIJA  
 APLINKOS MINISTERIJAI  
 APLINKOS MINISTERIJOS  
 APLINKOS MINISTRAS ARŪNAS KUNDROTAS; HENRIKAS ŽUKAUSKAS 
 APLINKOS MINISTRO  
 APLINKOS MONITORINGĄ  
 APLINKOS NAUDOJIMO VALDYMO  
 APLINKOS NAUDOJIMO  
 APLINKOS PAŽINIMO  
 APLINKOS POVEIKIO  
 APLINKOS POVEIKIUI  
 APLINKOS SĄLYGŲ  
 APLINKOS TARŠA  
 APLINKOS TARŠOS  
 APLINKOS TERŠIMO  
 APLINKOS TERŠIMĄ  
 APLINKOS TVARKYMAS  
 APLINKOS TVARKYMO  
 APLINKOS UŽTERŠTUMAS  
 APLINKOS UŽTERŠTUMO  
 APLINKOS VADYBOS  
 APLINKOS VEIKSNIAI  
 APLINKOS VEIKSNIŲ  
 APLINKOS VICEMINISTRAS  
... APLINKOS ŽMONIŲ  
... APLINKOS ŽMONĖS  
 TIK TURINT APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS LEIDIMĄ  
 VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMU  
 VALSTYBINIAI APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIAI  
 VALSTYBINĘ APLINKOS APSAUGOS IR GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO KONTROLĘ  
 VALSTYBINĘ APLINKOS APSAUGOS KONTROLĘ VYKDANČIŲ PAREIGŪNŲ TEISĖTŲ NURODYMŲ NEVYKDYMO  
 VALSTYBINĘ APLINKOS APSAUGOS POLITIKĄ  
 VANDENS TELKINIUOSE APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA GALI NUSTATYTI kitokį žvejybos režimą 
 VERSLO APLINKOS  
 VIEŠOJI ĮSTAIGA KAUNO MIESTO APLINKOS KOKYBĖS TYRIMAI  
 VYRESNIEJI VALSTYBINIAI APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIAI  
 VYRIAUSIEJI IR VYRESNIEJI VALSTYBINIAI APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIAI  
 ATITINKAMO RAJONO MIESTO APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA  
 ĮSAKYMĄ PASKELBTI APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS REGIONŲ DEPARTAMENTAMS IR RAJONŲ AGENTŪROMS MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJAI LIETUVOS MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ DRAUGIJAI  
 ŽMOGAUS IR APLINKOS