Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DALYVAUJANTIEMS BYLOJE ASMENIMS  
 DARBDAVIAMS AR JŲ ĮGALIOTIEMS ASMENIMS  
 DIRBANTIEMS ASMENIMS  
 DVIEM ASMENIMS  
 DĖL MUITO REŽIMO FIZINIAMS ASMENIMS  
 DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI NUOMOS UŽSIENIO VALSTYBIŲ JURIDINIAMS BEI FIZINIAMS ASMENIMS IR BENDROMS SU UŽSIENIO KAPITALU  
 FIZINIAMS AR JURIDINIAMS ASMENIMS  
 FIZINIAMS ASMENIMS NETURINTIEMS ... 
 FIZINIAMS ASMENIMS  
 FIZINIAMS BEI JURIDINIAMS ASMENIMS  
 FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS IŠSKYRUS KELEIVIUS  
 FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TURINTIEMS ... 
 FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS  
 INDIVIDUALIOMS PERSONALINĖMS ĮMONĖMS IR ŪKINĖMS BENDRIJOMS BEI FIZINIAMS ASMENIMS  
 IR KITIEMS ASMENIMS  
 JOS TERITORIJOJE GYVENANTIEMS ASMENIMS JEIGU JŲ TEISĖS IR INTERESAI YRA PAGRĮSTI šios Susitariančiosios Šalies įstatymais 
 JURIDINIAMS AR FIZINIAMS ASMENIMS  
 JURIDINIAMS ASMENIMS ĮTRAUKTIEMS Į Laikinąjį valstybinių ir visuomeninių įstaigų ir organizacijų klasifikatorių 
 JURIDINIAMS ASMENIMS ĮTRAUKTIEMS Į MINISTERIJŲ DEPARTAMENTŲ IR KITŲ VALSTYBINIŲ TARNYBŲ klasifikatorių 
 JURIDINIAMS ASMENIMS  
 JURIDINIAMS BEI FIZINIAMS ASMENIMS  
 JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS GALINTIEMS CENTRALIZUOTAI PIRKTI materialinius išteklius 
 JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS PAŽEIDUSIEMS ... 
 JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS  
 JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIOMS INDIVIDUALIOMS PERSONALINĖMS ĮMONĖMS IR ŪKINĖMS BENDRIJOMS BEI FIZINIAMS ASMENIMS  
 KITIEMS ASMENIMS  
 KITIEMS FIZINIAMS ASMENIMS  
 KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS  
 KITIEMS JURIDINIAMS AR FIZINIAMS ASMENIMS  
 KITIEMS JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS GALINTIEMS CENTRALIZUOTAI PIRKTI  
 KITIEMS JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS  
 KITŲ VALSTYBIŲ PILIEČIAMS IR ASMENIMS BE PILIETYBĖS  
 KOMPENSACIJŲ ASMENIMS SUŽALOTIEMS ATLIEKANT BŪTINĄJĄ KARINĘ TARNYBĄ SOVIETINĖJE ARMIJOJE IR ŠIOJE ARMIJOJE ŽUVUSIŲJŲ ŠEIMOMS IŠMOKĖJIMO  
 KONKRETIEMS ASMENIMS  
 LIETUVIŲ KILMĖS ASMENIMS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS  
suteikiu IŠIMTIES TVARKA LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ ŠIEMS ASMENIMS  
 MOKESČIŲ BEI PASLAUGŲ LENGVATOS FIZINIAMS ASMENIMS  
 NUKENTĖJUSIEMS ASMENIMS  
 NUOSTOLIŲ KOMPENSAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAMS BEI ASMENIMS NUOLAT IR LEGALIAI GYVENANTIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOJE  
 PAREIGŪNAMS IR JIEMS PRILYGINTIEMS ASMENIMS  
 PARKO TERITORIJOJE VEIKIANTIEMS JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS  
5 procentais DIDINAMOS PAŠALPOS ASMENIMS GAUNANTIEMS laikinojo nedarbingumo pašalpas 
 PAVIENIAMS ASMENIMS  
 PERLEISTI TURTĄ KITIEMS ASMENIMS  
 PRIVATIEMS ASMENIMS  
 SOCIALIAI REMTINIEMS ASMENIMS  
 SOCIALIAI REMTINOMS ŠEIMOMS IR SOCIALIAI REMTINIEMS VIENIŠIEMS ASMENIMS  
 SU BANKU SUSIJUSIEMS ASMENIMS  
 SUINTERESUOTIEMS ASMENIMS  
 SUTEIKIU LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ ŠIEMS ASMENIMS ... 
 TAI DARYTI KITIEMS ASMENIMS  
 TRETIESIEMS ASMENIMS AR JŲ TURTUI  
 TRETIESIEMS ASMENIMS  
 UŽSIENIO JURIDINIAMS ASMENIMS IR KITOMS ORGANIZACIJOMS  
 UŽSIENIO JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS  
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS  
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIAMS IR ASMENIMS BE PILIETYBĖS  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI NUOMOS UŽSIENIO VALSTYBIŲ JURIDINIAMS BEI FIZINIAMS ASMENIMS  
 ASMENIMS BE PILIETYBĖS  
 ASMENIMS DALYVAVUSIEMS LIKVIDUOJANT ČERNOBYLIO ATOMINĖS ELEKTRINĖS AVARIJOS PADARINIUS  
 ASMENIMS GAUNANTIEMS ARBA TURINTIEMS TEISĘ GAUTI VALSTYBINĘ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJĄ  
 ASMENIMS GAUNANTIEMS PENSIJAS IŠ KITŲ INSTITUCIJŲ  
 ASMENIMS KURIE PATEIKĖ PRAŠYMUS DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS ATSTATYMO  
 ASMENIMS KURIE ŠIĄ ŽEMĘ IŠNUOMOJA  
 ASMENIMS NETURINTIEMS ... metų 
 ASMENIMS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTIS turtas 
 ASMENIMS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS valstiečio ūkio įstatymą 
 ASMENIMS PAŽEIDUSIEMS mokesčių įstatymus; darbo įstatymus 
 ASMENIMS SUŽALOTIEMS ATLIEKANT BŪTINĄJĄ KARINĘ TARNYBĄ SOVIETINĖJE ARMIJOJE IR ŠIOJE ARMIJOJE ŽUVUSIŲJŲ ŠEIMOMS  
 ASMENIMS TURINTIEMS teisę ... 
 ASMENIMS TURINTIEMS TEISĘ Į VALSTYBĖS PARAMĄ  
 ASMENIMS ĮTRAUKTIEMS Į ĮMONIŲ ORGANIZACIJŲ ĮSTAIGŲ IR KT REJESTRĄ  
 VIENAM AR KELIEMS ASMENIMS  
 VISIEMS JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS  
 VISIEMS ŪKIO SUBJEKTAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS BE ATSKIRŲ LEIDIMŲ  
 YRA PRIVALOMI VISIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS  
 ATSKIRIEMS ASMENIMS