Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
dėl ĮMONIŲ TURINČIŲ JURIDINIO ASMENS TEISES METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS SUDARYMO TVARKOS  
 DARBDAVIO AR JO ĮGALIOTO ASMENS SUTIKIMO  
 DARBDAVIO AR JO ĮGALIOTO ASMENS  
 DARBDAVIO JO ĮGALIOTO ASMENS  
 DUOMENIS APIE ASMENS NUOLATINĘ GYVENAMĄJĄ VIETĄ  
 DUOMENŲ APIE ASMENS NUOLATINĘ GYVENAMĄJĄ VIETĄ ĮRAŠYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO PASE  
 DĖL ĮMONIŲ TURINČIŲ JURIDINIO ASMENS TEISES METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS  
 FIZINIO AR JURIDINIO ASMENS  
 FIZINIO ASMENS PASO NUMERIS  
 FIZINIO ASMENS VARDAS PAVARDĖ ADRESAS  
 FIZINIO ASMENS VARDAS PAVARDĖ ASMENS KODAS  
 FIZINIO ASMENS  
 FIZINIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ IR ĮMONIŲ NETURINČIŲ JURIDINIO ASMENS TEISIŲ  
 JURIDINIAI ASMENYS IR ASMENYS NETURINTYS JURIDINIO ASMENS TEISIŲ  
 JURIDINIAI ASMENYS IR ŪKIO SUBJEKTAI NETURINTYS JURIDINIO ASMENS STATUSO  
 JURIDINIAI ASMENYS JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIOS ĮMONĖS  
 JURIDINIO ASMENS ARBA ASMENS NETURINČIO JURIDINIO ASMENS TEISIŲ  
 JURIDINIO ASMENS ARBA ĮMONĖS NETURINČIOS JURIDINIO ASMENS TEISIŲ  
 JURIDINIO ASMENS PAVADINIMAS ARBA FIZINIO ASMENS VARDAS PAVARDĖ ADRESAS  
 JURIDINIO ASMENS PAVADINIMAS KODAS ĮMONIŲ REGISTRE  
 JURIDINIO ASMENS STATUSO  
 JURIDINIO ASMENS STATUSĄ  
 JURIDINIO ASMENS TEISES  
 JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIOMS INDIVIDUALIOMS PERSONALINĖMS ĮMONĖMS IR ŪKINĖMS BENDRIJOMS BEI FIZINIAMS ASMENIMS  
 JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIOMS INDIVIDUALIOMS PERSONALINĖMS ĮMONĖMS IR ŪKINĖMS BENDRIJOMS  
 JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIOMS INDIVIDUALIOMS PERSONALINĖMS ĮMONĖMS  
 JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIOMS INDIVIDUALIOMS ĮMONĖMS IR ŪKINĖMS BENDRIJOMS  
 JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIOMS INDIVIDUALIOMS ĮMONĖMS  
 JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIOMS ĮMONĖMS  
 JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIOS INDIVIDUALIOS PERSONALINĖS ĮMONĖS IR ŪKINĖS BENDRIJOS  
 JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIŲ INDIVIDUALIŲ PERSONALINIŲ ĮMONIŲ IR ŪKINIŲ BENDRIJŲ  
 JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIŲ ĮMONIŲ  
 JURIDINIO ASMENS TEISIŲ  
 JURIDINIO ASMENS  
 KALINAMOJO ARBA NUTEISTOJO ASMENS BYLĄ  
 KAUNO M VALDYBOS IR TREČIOJO ASMENS  
 KIEKVIENO ASMENS  
 KITO ASMENS VARDU  
 KITO ASMENS  
 KONKRETAUS ASMENS  
 KOSMETIKOS IR ASMENS HIGIENOS PRIEMONIŲ  
 KOSMETIKOS IR ASMENS HIGIENOS  
 KREIPIASI ĮMONĖ TURINTI JURIDINIO ASMENS STATUSĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOJE REGISTRUOTO ASMENS  
 MIRUSIO ASMENS VAIKUS ĮVAIKIUS  
 MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ NUSTATYMO  
 MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ  
 MOKESČIO MOKĖTOJO ARBA MOKESTĮ IŠSKAIČIUOJANČIO ASMENS  
 NUKENTĖJUSIO ASMENS  
 NUKENTĖJUSIOJO ASMENS  
 NUMERIAI PAGAMINIMO METAI IR FIZINIO ASMENS ADRESAS  
 NUSIKALTIMĄ PADARIUSIO ASMENS slėpimas 
 NĖ VIENO ASMENS  
 PADARIUSIO ASMENS  
 PAVADINIMAS FIZINIO ASMENS VARDAS PAVARDĖ ADRESAS  
 PILIEČIO ASMENS BYLA DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS Į ŽEMĘ MIŠKĄ ATSTATYMO  
Informuoti greitosios medicinos pagalbos stotis, ligonines, poliklinikas IR KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS  
 PRIVALO TURĖTI ASMENS DOKUMENTĄ  
 RYŠIO TARP ASMENS JO GYVYBĖS  
 SAVININKO ARBA JO ĮGALIOTO ASMENS VEIKLA  
 SUINTERESUOTO ASMENS ATSTOVAI  
 SUINTERESUOTO ASMENS ATSTOVAS PAAIŠKINO KAD ... 
 SUINTERESUOTO ASMENS ATSTOVAS  
 SUINTERESUOTO ASMENS ATSTOVO NUOMONE  
 SUINTERESUOTO ASMENS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATSTOVAMS  
 SUINTERESUOTO ASMENS PRAŠYMU  
 SUINTERESUOTO ASMENS SEIMO ATSTOVAMS SEIMO NARIUI  
 SUINTERESUOTO ASMENS  
 SUPRANTAMAS NE TIK KAIP FIZINIO ASMENS PARAŠAS  
 TAI ĮSTAIGA ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE YRA ASMENS GYVENAMOJI VIETA  
 TREČIOJO ASMENS  
 AR KITO SUINTERESUOTO ASMENS LĖŠOMIS  
 ARBA KITAS ASMENS TAPATYBĘ LIUDIJANTIS DOKUMENTAS  
 VALSTYBINĖSE IR SAVIVALDYBIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE  
 VARDAS PAVARDĖ ASMENS KODAS  
 VARDĄ IR PAVARDĘ ASMENS KODĄ  
 VARDĄ PAVARDĘ ASMENS KODĄ  
 VIDUTINES ŠEIMOS VIENIŠO ASMENS PAJAMAS  
 VIENO ASMENS  
 ASMENS AR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS  
 ASMENS BE PILIETYBĖS  
 ASMENS BEI TURTO SAUGOS  
 ASMENS BEI TURTO  
 ASMENS BYLA  
 ASMENS BYLOS  
 ASMENS DOKUMENTAI  
 ASMENS DOKUMENTUOSE  
 ASMENS DOKUMENTUS  
 ASMENS DOKUMENTŲ  
 ASMENS DRAUDŽIAMŲJŲ PAJAMŲ KOEFICIENTAS  
 ASMENS DRAUDŽIAMŲJŲ PAJAMŲ  
 ASMENS DUOMENIS  
 ASMENS DUOMENŲ  
 ASMENS GYVENIMĄ  
 ASMENS HIGIENOS  
 ASMENS IDENTIFIKAVIMO KORTELIŲ  
 ASMENS IR TAUTOS  
 ASMENS IR TURTO  
 ASMENS IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ  
 ASMENS IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS  
 ASMENS IR VISUOMENĖS  
 ASMENS KODAS  
 ASMENS KURIAM TAIKOMA APKALTA  
 ASMENS LAISVĘ  
 ASMENS LAISVĖS  
 ASMENS MIRTIES SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOJE  
 ASMENS ORUMĄ  
 ASMENS PARAŠAS  
 ASMENS PAREIGOS VARDAS PAVARDĖ IR PARAŠAS  
 ASMENS PAVARDĖ ADRESAS IR KITI DUOMENYS  
 ASMENS PRAŠYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ATSISAKYMO  
 ASMENS SARGYBINIAI  
 ASMENS SARGYBINIO  
 ASMENS SARGYBINIS  
 ASMENS SARGYBINIU  
 ASMENS SARGYBINIŲ  
 ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪRA  
 ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI  
 ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS  
 ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ  
 ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS  
 ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOJE  
 ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS SLĖPTUVĖS  
 ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS  
 ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE  
 ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ  
 ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS  
 ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ  
 ASMENS SVEIKATOS  
 ASMENS TAPATYBĘ LIUDIJANTIS DOKUMENTAS  
 ASMENS TAPATYBĘ  
 ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖ  
 ASMENS TAPATYBĖS  
 ASMENS TEISIŲ  
 ASMENS TEISĘ Į GYVYBĘ  
 ASMENS TEISĘ ŽVEJOTI VANDENS TELKINYJE  
 ASMENS VARDAS IR PAVARDĖ  
 ASMENS VARDAS PAVARDĖ ASMENS KODAS  
 ASMENS ŪKINĖS VEIKLOS  
 ATASKAITŲ IR DOKUMENTŲ APIE SAVO FIZINIO ASMENS ARBA ĮMONĖS PAJAMAS PELNĄ IR MOKESČIUS PATEIKIMO TVARKOS PAŽEIDIMAS  
 Į ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGĄ  
 ĮGALIOTO ASMENS PARAŠAS  
 ĮGALIOTO ASMENS  
 ĮGYJA JURIDINIO ASMENS TEISES  
 ĮMONIŲ NETURINČIŲ JURIDINIO ASMENS TEISIŲ  
 ĮMONĖS NETURINČIOS JURIDINIO ASMENS TEISIŲ  
 ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE YRA ŠIO ASMENS GYVENAMOJI VIETA  
 ŪKINIAI SUBJEKTAI NETURINTYS JURIDINIO ASMENS TEISIŲ  
 ŪKIO SUBJEKTAMS NETURINTIEMS JURIDINIO ASMENS STATUSO  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ IŠ FIZINIO ASMENS ne PVM mokėtojo 
 ŽMOGAUS ASMENS  
 ATSAKINGO ASMENS PARAŠU IR REJESTRO TVARKYTOJO antspaudu 
 BE ASMENS DOKUMENTŲ  
 BENDROVĖS KAIP JURIDINIO ASMENS