Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DARBINGO AMŽIAUS ASMENYS  
 FIZINIAI AR JURIDINIAI ASMENYS  
 FIZINIAI ASMENYS ĮSIGIJĘ ... 
 FIZINIAI ASMENYS ĮSIGIJĘ PATENTUS  
 FIZINIAI ASMENYS  
 FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS PAGEIDAUJANTYS PIRKTI ... 
 FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS PAŽEIDĘ ... 
 FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS  
 FIZINIAI JURIDINIAI AR KITI ĮGALIOTIEJI ASMENYS  
negalią; patirtį; rangą; išsilavinimą TURINTYS ASMENYS  
 INDIVIDUALIŲ PERSONALINIŲ ĮMONIŲ SAVININKAI KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA JIEMS PRILYGINTI SAVARANKIŠKAI DIRBANTYS ASMENYS  
 IR KITI ASMENYS DĖL FIZINIŲ AR PSICHINIŲ TRŪKUMŲ NEGALINTYS patys pasinaudoti savo teise į gynybą 
 JURIDINIAI ASMENYS IR ASMENYS NETURINTYS JURIDINIO ASMENS TEISIŲ  
 JURIDINIAI ASMENYS IR ŪKIO SUBJEKTAI NETURINTYS JURIDINIO ASMENS STATUSO  
 JURIDINIAI ASMENYS JURIDINIO ASMENS TEISIŲ NETURINČIOS ĮMONĖS  
 JURIDINIAI ASMENYS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA ĮSIGIJĘ ... 
 JURIDINIAI ASMENYS  
 JURIDINIAI BEI FIZINIAI ASMENYS ATSAKO UŽ GAMYBOS PROCESO METU susidariusias atliekas 
 JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS IŠ UŽSIENIO VALSTYBIŲ  
 JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS IŠSKYRUS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ įstaigas bei organizacijas 
 JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS O KITAIS ATVEJAIS VALSTYBĖ  
 JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS PADARĘ ŽALĄ  
 JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS PAŽEIDĘ šių nuostatų reikalavimus 
 JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS TURINTYS LEIDIMĄ IŠDUOTĄ ... 
 JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS TURINTYS TEISĘ IŠSINUOMOTI ... 
 JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS  
 KAI KURIE ASMENYS  
 KELI ASMENYS  
 KITI ASMENYS AR ORGANIZACIJOS  
 KITI ASMENYS  
 KITI JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS  
 KITI OFICIALŪS ASMENYS  
 KITŲ VALSTYBIŲ PILIEČIAI IR ASMENYS BE PILIETYBĖS  
 MINĖTI ASMENYS  
 NEDARBINGI ASMENYS  
 NENUSTATYTI ASMENYS  
 NEPAŽĮSTAMI ASMENYS  
 NEŽINOMI ASMENYS  
 OFICIALŪS ASMENYS  
 PADARYTA ŽALA APLINKAI O KALTI ASMENYS NUBAUSTI  
 PASKIRTI ASMENYS  
 PAVIENIAI ASMENYS  
 PAŠALINIAI ASMENYS  
 POLITINĖS PARTIJOS POLITINĖS IR VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS KITOS INSTITUCIJOS AR ASMENYS  
 PRIIMAMI ASMENYS TURINTYS VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ  
 PRIVATŪS ASMENYS  
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ĮGALIOTI ASMENYS VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO SAVIVALDYBIŲ NUOSAVYBĖN  
 REGIONINIO PARKO TERITORIJOJE FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS GALI VERSTIS VEIKLA NEPRIEŠTARAUJANČIA ... 
 REGIONINIO PARKO TERITORIJOJE NUOLAT GYVENANTYS ASMENYS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYMĄ TURI ŠIAS TEISES ... 
 REGIONINIO PARKO ŽEMĖS NAUDOTOJAI KITI FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS PRIVALO LAIKYTIS VEIKLOS APRIBOJIMŲ NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYME LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYME BEI KITUOSE ĮSTATYMUOSE REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOJE SPECIALIOSIOSE ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOSE SAUGOMŲ TERITORIJŲ NUOSTATUOSE BEI KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 REGIONINIO PARKO ŽEMĖS NAUDOTOJAI KITI JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS PRIVALO LAIKYTIS VEIKLOS APRIBOJIMŲ NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYME LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYME BEI KITUOSE ĮSTATYMUOSE REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOJE  
 REGISTRO DUOMENIMIS TURI TEISĘ NAUDOTIS VISI JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS  
 RINKIMŲ KOMISIJŲ NARIAI AR KITI ASMENYS  
 SAVO VYRIAUSYBIŲ ĮGALIOTI ASMENYS  
 SOCIALIAI REMTINI ASMENYS  
 SUINTERESUOTI ASMENYS  
 SUSITARIANČIŲJŲ VALSTYBIŲ KOMPETENTINGI ASMENYS  
 SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ KOMPETENTINGI ASMENYS  
 SUTARTĮ SUDARANČIŲ ŠALIŲ KOMPETENTINGI ASMENYS  
 APLINKOS APSAUGOS INSPEKTORIAI IR ASMENYS  
 TRYS ASMENYS  
 UŽSIENIO FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS  
 UŽSIENIO PILIEČIAI IR ASMENYS BE PILIETYBĖS  
 ASMENYS NETURINTYS Lietuvos Respublikos pilietybės 
 ASMENYS NORINTYS pratęsti licencijos galiojimą 
 ASMENYS PATEIKĘ aukciono dalyvio registracijos dokumentus 
 ASMENYS PAŽEIDĘ šias taisykles 
 ASMENYS PAŽEIDĘ ŠIAS TAISYKLES ATSAKO LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ASMENYS SUSIJĘ SU INVESTICINE BENDROVE  
 ASMENYS TEISMO PRIPAŽINTI NEVEIKSNIAIS  
 ASMENYS TURINTYS teisę 
 ASMENYS TURINTYS TEISĘ GAUTI SOCIALINĘ PAŠALPĄ  
 VISI ASMENYS LYGŪS  
 VISI LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS  
 ĮGALIOTI ASMENYS  
 ĮGALIOTINIAI IR ASMENYS  
 ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ VADOVAI BEI FIZINIAI ASMENYS  
 ĮSTEIGTOS ĮMONĖS IR JURIDINIAI ASMENYS  
 ŠIE ASMENYS TURI TEISĘ ĮSIGYTI IR GALI VAIRUOTI ... 
 ŠIE ASMENYS  
 ŽEMIAU PASIRAŠĘ ASMENYS  
 ATSAKINGI ASMENYS  
 BEI KITI ASMENYS