Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DARBDAVIO INICIATYVA ŠIO ĮSTATYMO NUMATYTAIS ATVEJAIS  
 DVIEM ATVEJAIS  
 EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ ATVEJAIS  
 INSTRUKCIJOS DALYJE NURODYTAIS ATVEJAIS  
 IR KITAIS ATVEJAIS  
 IŠIMTINIAIS ATVEJAIS  
 JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS O KITAIS ATVEJAIS VALSTYBĖ  
 KAI KURIAIS ATVEJAIS  
 KENKIA SVEIKATAI IR TAM TIKRAIS ATVEJAIS GALI SUKELTI profesines ligas 
 KITAIS ATVEJAIS  
 KONKREČIAIS ATVEJAIS  
 MINĖTAIS ATVEJAIS  
 NEATIDĖLIOTINAIS ATVEJAIS  
 NUMATYTAIS ATVEJAIS  
 NURODYTAIS ATVEJAIS  
 NUSTATYTAIS ATVEJAIS  
 PANAŠIAIS ATVEJAIS  
 PAPRASTAI TOKIAIS ATVEJAIS  
 ABIEM ATVEJAIS  
 RETAIS ATVEJAIS  
 STICHINIŲ NELAIMIŲ ATVEJAIS  
 TAIS ATVEJAIS KADA ... 
 TAIS ATVEJAIS KAI ... 
 TAIS ATVEJAIS KAI LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖSE SUTARTYSE YRA NUSTATYTOS KITOKIOS TAISYKLĖS  
 TAIS ATVEJAIS KAI PREKĖS GABENAMOS IŠ VIENOS MUITINĖS ĮSTAIGOS Į KITĄ NE PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 TAIS ATVEJAIS  
 TAM TIKRAIS ATVEJAIS  
 TARPTAUTINĖSE SUTARTYSE ARBA KITUOSE TEISĖS AKTUOSE NUSTATYTAIS ATVEJAIS  
 TIK IŠIMTINIAIS ATVEJAIS  
 TIK RETAIS ATVEJAIS  
 TIK TAIS ATVEJAIS KAI ... 
 TIK YPATINGAIS ATVEJAIS  
 TOKIAIS ATVEJAIS  
 VIENAIS ATVEJAIS  
 VISAIS ATVEJAIS  
 VISAIS KITAIS ATVEJAIS  
 VISAIS ŠIAIS ATVEJAIS  
 YPATINGAIS ATVEJAIS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAI GALI BŪTI ... 
 YPATINGAIS ATVEJAIS ŠIS TERMINAS GALI BŪTI ... 
 YPATINGAIS ATVEJAIS  
 YPAČ TAIS ATVEJAIS KAI ... 
 ĮSTATYMO NUSTATYTAIS ATVEJAIS  
 ĮSTATYMŲ NUMATYTAIS ATVEJAIS  
 ĮSTATYMŲ NUSTATYTAIS ATVEJAIS  
 ŠIO KODEKSO TAIKYMĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTAIS ATVEJAIS ŠIOS DALIES NUOSTATŲ TAIKYMO TVARKA GALI BŪTI PAKEISTA  
 ATSKIRAIS ATVEJAIS  
 AVARIJŲ NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR KITAIS PANAŠIAIS ATVEJAIS  
 BENDRA ŠIUOSE NUOSTATUOSE NUSTATYTA TVARKA TAIS ATVEJAIS ... 
 BEVEIK VISAIS ATVEJAIS