Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUVUSIAM SAVININKUI GALI BŪTI GRĄŽINAMAS ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPAS  
 BYLOSE DĖL NUSIKALTIMŲ UŽ KURIUOS GALI BŪTI SKIRIAMA MIRTIES BAUSMĖ  
 BŪTI JŲ VALDYMO ORGANŲ NARIAIS JEIGU ĮSTATYMAI NENUMATO KITAIP  
 BŪTI KANDIDATAIS Į RESPUBLIKOS PREZIDENTUS  
 BŪTI KANDIDATU Į RESPUBLIKOS PREZIDENTUS  
 CHEMINĖS MEDŽIAGOS TAIP PAT GALI BŪTI PANAUDOTOS  
 DARBDAVIO INICIATYVA GALI BŪTI ATLEIDŽIAMI IŠ DARBO  
 DARBO SUTARTIS DARBDAVIO VALIA NEGALI BŪTI NUTRAUKTA SU MOTINA  
 DARBO SUTARTIS TURI BŪTI NUTRAUKTA  
 DIREKCIJOS SUDĖTYJE GALI BŪTI ĮSTEIGTI GAMTOSAUGOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS BEI KITI SKYRIAI  
 DIREKTORIAMS TURINTIEMS MOKSLO LAIPSNĮ ARBA PEDAGOGINĮ MOKSLO VARDĄ PRIE TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ GALI BŪTI NUSTATOMOS ... 
 DOCENTO PEDAGOGINIS MOKSLO VARDAS GALI BŪTI SUTEIKIAMAS ... 
 DU AR KELI ŽEMĖS SKLYPAI GALI BŪTI SUJUNGTI Į VIENĄ ŽEMĖS SKLYPĄ  
 DĖL TEISINĖS PAGALBOS TURI BŪTI PATVIRTINTI ... 
 EITI SAVO PAREIGAS IR BŪTI VISIEMS LYGIAI teisingas 
 EKSPERTŲ GRUPĘ Į KURIĄ TURI BŪTI ĮTRAUKTI ... 
 FINANSAVIMO ŠALTINIS GALI BŪTI UŽSIENIO KREDITAI  
 FONDAS GALI BŪTI LIKVIDUOTAS  
 GALI BŪTI APMOKESTINAMOS TOJE KITOJE VALSTYBĖJE  
 GALI BŪTI APSKŲSTAS TEISMUI  
 GALI BŪTI ATLEISTI IŠ DARBO  
 GALI BŪTI GABENAMI TRANZITU PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 GALI BŪTI GINČIJAMAS TEISMINE TVARKA  
 GALI BŪTI IŠKELTA BAUDŽIAMOJI BYLA  
 GALI BŪTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS JEIGU JIS TURI ... 
 GALI BŪTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS TURINTIS AUKŠTĄJĮ IŠSILAVINIMĄ  
 GALI BŪTI NAUDOJAMI TIK VIDAUS RINKOS  
 GALI BŪTI NAUDOJAMOS IR VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VALDYBOS VEIKLOS PAJAMOS  
 GALI BŪTI PATEIKTI VISI DUOMENYS  
 GALI BŪTI PRAŠYMAS SUTEIKTI PRIORITETĄ  
 GALI BŪTI PRIPAŽINTAS TIK MŪSŲ LAIKRAŠČIO metų žmogumi 
 GALI BŪTI SKIRIAMA NE VĖLIAU KAIP PER DU MĖNESIUS NUO PAŽEIDIMO NUSTATYMO  
 GALI BŪTI SURENGTAS POSĖDIS  
 GALI BŪTI TIK DAIKTAS KURIS YRA ... 
 GALI BŪTI TIK TOS VERTYBĖS KURIOS YRA NUOSAVYBĖS TEISĖS  
 GALI BŪTI VARTOJAMAS TIK LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI LEIDUS  
 GYVENAMOSIOS PATALPOS NUOMOS SUTARTIS GALI BŪTI PRIPAŽINTA NEGALIOJANČIA  
 IDENTIFIKAVIMO ŽENKLAI TURI BŪTI NURODOMI  
 IDENTIFIKAVIMO ŽENKLAI TURI BŪTI NURODYTI  
 INFORMACIJA GALI BŪTI pateikta 
 INFORMACIJA PRELIMINARI GALI BŪTI PAKEITIMŲ  
 INFORMACIJOS APIE TAI KUR GALI BŪTI PASLĖPTAS  
 IŠDUODAMAS NERIBOTAM LAIKUI IR NEGALI BŪTI PERDUODAMAS  
 IŠORINIO TRANZITO PROCEDŪRA GALI BŪTI ĮFORMINAMA  
 IŠSKYRUS PREKES KURIOS GALI BŪTI GABENAMOS  
 JEIGU IMPORTO MUITAS ARBA MOKESTIS TURI BŪTI sumokėtas 
 JEIGU ŠIŲ DOKUMENTŲ NĖRA GALI BŪTI PATEIKIAMI DOKUMENTAI APIE MOKYMĄSI  
 JOKIU BŪDU NEGALI BŪTI  
 JUMS LIUDIJANT PRISIEKIU BŪTI IŠTIKIMAS LIETUVOS RESPUBLIKAI PRISIEKIU GERBTI IR VYKDYTI JOS ĮSTATYMUS  
 KALBA TURI BŪTI TOKIA  
 KIEKVIENAS KANDIDATAS Į TARYBOS NARIUS GALI BŪTI ĮRAŠYTAS  
 KITA SUSITARIANČIOJI ŠALIS TURI ATSAKYTI Į ŠĮ PRAŠYMĄ NE VĖLIAU KAIP PER VIENĄ MĖNESĮ ŠIS TERMINAS DĖL SVARBIŲ PRIEŽASČIŲ GALI BŪTI PRATĘSTAS  
 KLAUSIMAI TURI BŪTI SPRENDŽIAMI  
 KLAUSIMAS BŪTI AR NEBŪTI  
 KLAUSIMAS TURI BŪTI SPRENDŽIAMAS  
 KOKIO DYDŽIO TURI BŪTI ... 
 KOMPENSACINIAI PRODUKTAI GALI BŪTI GAUTI IŠ ekvivalentiškų prekių 
prisiekiu BŪTI IŠTIKIMAS LIETUVOS RESPUBLIKAI IR KONSTITUCIJAI  
prisiekiu BŪTI IŠTIKIMAS LIETUVOS RESPUBLIKAI  
 KROVININIO AUTOMOBILIO PRIEKYJE IŠ DEŠINĖS PUSĖS TURI BŪTI ... 
 KROVININIS AUTOMOBILIS TURI BŪTI PAŽYMĖTAS  
 LAIKAS PER KURĮ TURI BŪTI SUMOKĖTAS PVM  
 LANGELYJE NURODOMA DATA IKI KURIOS MUITINĖS PROCEDŪRA TURI BŪTI BAIGTA  
 LANGELYJE TURI BŪTI NURODYTAS ... 
 LAPAI TURI BŪTI SUNUMERUOTI  
 LICENCIJOS GALIOJIMAS GALI BŪTI PANAIKINTAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS JEIGU JIS TURI TEISĘ BŪTI RENKAMAS SEIMO NARIU  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS NEGALI BŪTI IŠDUOTAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUOSTATOS GALI BŪTI PRIIMAMOS ... 
 MAISTO PRODUKTAI GALI BŪTI PARDUODAMI  
 MEDŽIAGOS IŠ ŠIO APRAŠYMO GALI BŪTI PANAUDOTOS  
 MINISTERIJOJE GALI BŪTI SUDAROMA KOLEGIJA  
 MIRTIES BAUSMĖ NEGALI BŪTI SKIRIAMA  
 MUITAI IR MOKESČIAI TURI BŪTI APSKAIČIUOTI  
 MUITAI IR MOKESČIAI TURI BŪTI SUMOKĖTI  
 MUITINĖS DEKLARACIJOS PATEIKIMO BŪDAS GALI BŪTI NAUDOJAMAS ... 
 NAUDINGO NAUDOJIMO LAIKAS SKAIČIUOJANT NUSIDĖVĖJIMĄ GALI BŪTI TRUMPINAMAS  
 NAUJA LICENCIJA GALI BŪTI IŠDUODAMA ... 
Šios akcinės bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo SPRENDIME TURI BŪTI NUMATYTA platinti nurodytąsias akcijas uždaro konkurso būdu 
 NEDELSIANT TURI BŪTI PRANEŠTA KITAI SUSITARIANČIAJAI ŠALIAI  
 NEGALI BŪTI DIDESNIS NEGU LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYME NUSTATYTAS ... 
 NEGALI BŪTI GRĄŽINTAS NATŪRA  
 NEGALI BŪTI IR KALBOS  
 NEGALI BŪTI LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA ... 
 NEGALI BŪTI MAŽESNI UŽ ŠIUO NUTARIMU PATVIRTINTĄ MINIMALIĄ MĖNESINĘ ALGĄ MINIMALŲ VALANDINĮ ATLYGĮ  
 NEGALI BŪTI NĖ KALBOS  
 NEGALI BŪTI RIBOJAMA KITAIP KAIP TIK ĮSTATYMU  
 NEGALI BŪTI TAIKOMA BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ  
 NEGALI BŪTI TAIKOMA IR PRIEŽASTYS DĖL KURIŲ JI NEGALI BŪTI TAIKOMA  
 NEGALI BŪTI TRAUKIAMAS BAUDŽIAMOJON ATSAKOMYBĖN  
 NEGALI BŪTI ŠIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 NEGALĖJO BŪTI NĖ KALBOS  
 NETURI BŪTI NURODOMAS ŠALIES KURIAI PRIKLAUSO TRANSPORTO PRIEMONĖ KODAS  
 NORAS BŪTI geresniam; dėmesio centre 
 NORĄ BŪTI kartu; nepriklausomu 
 NUOSAVYBĖ GALI BŪTI PAIMAMA TIK ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA VISUOMENĖS POREIKIAMS IR TEISINGAI ATLYGINAMA  
 NUOSAVYBĖS TEISĘ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI GALI BŪTI PRIDEDAMI  
 NURODYTI DOKUMENTAI GALI BŪTI PAKEISTI  
 NUSIKALSTAMU BŪDU ŠIE DAIKTAI PERDUODAMI PAGAL PRAŠYMĄ IR TUO ATVEJU KAI ASMUO NEGALI BŪTI IŠDUOTAS  
 NUSTATYTA TVARKA GALI BŪTI ĮFORMINTA  
 NUSTATYTĄJA TVARKA STATYBOS IR REKONSTRAVIMO DARBAI REGIONINIAME PARKE GALI BŪTI VYKDOMI TIK TURINT LEIDIMĄ IŠDUOTĄ ĮGALIOTOS STATYBOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS  
 NUTEISTIEJI GALI BŪTI ATLEISTI NUO TOLESNIO LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĖS ATLIKIMO  
 PADARĖ NUSIKALTIMĄ DĖL KURIO GALI BŪTI IŠDUOTAS  
 PAREIGŪNAI NEGALI BŪTI SEIMO NARIAIS IR SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ NARIAIS JIE NEGALI UŽIMTI RENKAMŲ AR SKIRIAMŲ PAREIGŲ  
 PASEKMĖS GALI BŪTI LABAI LIŪDNOS  
 PASKOLA TURI BŪTI GRĄŽINTA  
 PATRAUKTAS BAUDŽIAMOJON ATSAKOMYBĖN SUIMTAS JAM NEGALI BŪTI TAIKOMOS ADMINISTRACINĖS NUOBAUDOS  
 PAVADINIME TURI BŪTI ŽODŽIAI ... 
 PAŠALPA NEGALI BŪTI MAŽESNĖ ... 
 PAŽYMA TURI BŪTI IŠDUOTA NE ANKSČIAU KAIP PRIEŠ MĖNESĮ IKI ... 
 ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA GALI BŪTI SKIRIAMA NE VĖLIAU KAIP PER DU MĖNESIUS NUO TEISĖS PAŽEIDIMO PADARYMO DIENOS  
 ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA GALI BŪTI SKIRIAMA NE VĖLIAU KAIP PER MĖNESĮ NUO SPRENDIMO  
 PINIGŲ SUMA UŽ KURIĄ GALĖTŲ BŪTI PARDUOTAS  
 PRAŠYME TURI BŪTI NURODYTA ... 
 PREKĖ TURI BŪTI APRAŠOMA TAIP KAD PAKAKTŲ DUOMENŲ  
 PREKĖS GALI BŪTI LAIKINAI ĮVEŽAMOS  
 PREKĖS TURI BŪTI PARDUOTOS  
 AKTAS AR JO DALIS NEGALI BŪTI TAIKOMI NUO TOS DIENOS KAI OFICIALIAI PASKELBIAMAS  
 AKTAS GALI BŪTI PRIPAŽINTAS NEGALIOJANČIU  
 PRIE PRAŠYMO TURI BŪTI PRIDĖTAS ... 
 AKTE TURI BŪTI NURODYTA ... 
 PRIESAIKOS TEKSTAS AŠ VARDAS PAVARDĖ PRISIEKIU BŪTI IŠTIKIMAS LIETUVOS RESPUBLIKAI  
 PRIEŽASTYS GALI BŪTI ĮVAIRIOS  
 PRIVALO BŪTI ŽMOGUS  
 PROFESORIAUS PEDAGOGINIS MOKSLO VARDAS GALI BŪTI SUTEIKIAMAS ... 
 PROJEKTE TURI BŪTI NURODYTAS įstaigos pavadinimas 
 REMIANTIS ŠIA SUTARTIMI GALI BŪTI APMOKESTINAMI ... 
 SANDORIO VERTĖS METODAS NEGALI BŪTI TAIKOMAS  
 SEIMO NARYS GALI BŪTI SKIRIAMAS ... 
 SPRENDIMAI GALI BŪTI APSKŲSTI  
 SPRENDIMAS GALI BŪTI APSKŲSTAS  
 SPRENDIMAS TURI BŪTI PRIPAŽINTAS IR VYKDOMAS  
 STANDARTUS KURIE GALI BŪTI NUSTATYTI PAGAL KONVENCIJĄ  
 STATYBOS IR REKONSTRAVIMO DARBAI REGIONINIAME PARKE GALI BŪTI VYKDOMI TIK TURINT LEIDIMĄ IŠDUOTĄ ĮGALIOTOS STATYBOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS  
 SUMA NEGALI BŪTI MAŽESNĖ KAIP VIENAS TŪKSTANTIS  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE SPRENDIMAS TURI BŪTI PRIPAŽINTAS IR VYKDOMAS  
 SUTARTYJE TURI BŪTI NURODYTA ... 
 SĄRAŠAS TURI BŪTI ATSPAUSDINTAS ANT DEKLARANTO FIRMINIO BLANKO IR PATVIRTINTAS DEKLARANTO ANTSPAUDU ARBA SPAUDU SUDERINTU SU MUITINĖS ĮSTAIGA  
 TAIKANT MUITINIO TRANZITO PROCEDŪRĄ TURI BŪTI GABENAMOS PREKĖS  
 TEISĘ BŪTI gerbiama; gydomi; išrinkti; išklausyti 
 TEISĖJAS NEGALI BŪTI PATRAUKTAS BAUDŽIAMOJON ATSAKOMYBĖN SUIMTAS  
 TEISĖJAS TAIP PAT GALI BŪTI TRAUKIAMAS DRAUSMINĖN ATSAKOMYBĖN  
 TELEKOMUNIKACIJŲ VEIKLOS LICENCIJOS TURI BŪTI IŠDUOTOS ... 
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIAI TURI BŪTI DERINAMI SU REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOS SPRENDINIAIS  
 TERMINAI IR KITOS PRIEMONĖS TURI BŪTI NUSTATYTOS  
 TERMINAS GALI BŪTI PRATĘSTAS  
 TOKS PAREIŠKIMAS TURI BŪTI PASKELBTAS  
 TRANSPORTO PRIEMONĖ TURI BŪTI PAŽYMĖTA  
 TUO METU JOS NEGALI BŪTI KEIČIAMOS  
 TURI BŪTI APSAUGOTI NUO PRIEŠO  
 TURI BŪTI NURODYTAS TIKSLUS gavėjo adresas 
 TURI BŪTI NURODYTI PREKIŲ siuntėjų pavadinimai 
 TURI BŪTI NURODYTI PREKIŲ PAVADINIMAI  
 TURI BŪTI NURODYTI VISŲ PATEIKTŲ MUITINIAM TIKRINIMUI DOKUMENTŲ PAVADINIMAI NUMERIAI  
 TURI BŪTI NURODYTI ŠIE DUOMENYS  
 TURI BŪTI PAGAL BENDRĄSIAS APVALINIMO TAISYKLES SUAPVALINTAS  
 TURI BŪTI PATEIKIAMI KARTU SU PRAŠYMU  
 TURI BŪTI PATEIKTA GARANTIJA UŽSTATAS  
 TURI BŪTI PATEIKTI MUITINIAM TIKRINIMUI  
 TURI BŪTI PATVIRTINTAS NOTARO  
 TURI BŪTI PATVIRTINTI NOTARO  
 TURI BŪTI PRISKIRTA PRIE VALSTYBINIO KAPITALO REZERVO  
 TURI BŪTI SKIRIAMAS YPATINGAS DĖMESYS  
 TURI BŪTI SUDARYTOS SĄLYGOS  
 TURI VIENĄ GALĄ TAI TURI BŪTI IR ANTRAS  
 VANDENS TELKINIO LEIDIMAI MEŠKERIOTI JAME TURI BŪTI IŠDUODAMI NEMOKAMAI  
 VEIKLA GALI BŪTI SUSTABDYTA IR NUTRAUKTA  
 VEIKLA PASIENIO APSAUGOS TARNYBOS PATALPOSE TURI BŪTI SUDERINTA  
 ASMUO GALI BŪTI nubaustas 
 VISUOTINIS SUSIRINKIMAS GALI BŪTI ŠAUKIAMAS  
 VISĄ LAIKĄ TURI BŪTI  
 VYKTI PER LIETUVOS RESPUBLIKĄ ARBA BŪTI JOS TERITORIJOJE  
 ATEITYJE TURĖTŲ BŪTI ... 
 VĖL GALI BŪTI SUTEIKTA NE ANKSČIAU KAIP PO METŲ  
 YPATINGAIS ATVEJAIS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAI GALI BŪTI ... 
 YPATINGAIS ATVEJAIS ŠIS TERMINAS GALI BŪTI ... 
 YPATINGAS DĖMESYS TURI BŪTI SKIRIAMAS ... 
 YPATINGAS DĖMESYS TURĖTŲ BŪTI SKIRIAMAS ... 
 YPAČ DAUG DĖMESIO ŠIUO ATVEJU TURI BŪTI SKIRIAMA ... 
 ZONOS VEIKLOS TERMINAS GALI BŪTI PRATĘSTAS tik įstatymu 
 ŠI NUOSTATA NEGALI BŪTI AIŠKINAMA KAIP ... 
 ŠIAME LANGELYJE TURI BŪTI NURODOMI visų transporto priemonių numeriai 
 ŠIE DAIKTAI TURI BŪTI GRĄŽINTI  
 ŠIO KODEKSO TAIKYMĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTAIS ATVEJAIS ŠIOS DALIES NUOSTATŲ TAIKYMO TVARKA GALI BŪTI PAKEISTA  
 ŠIS LAIKAS GALI BŪTI PRATĘSTAS  
 ŠIS TERMINAS GALI BŪTI PRATĘSTAS  
 ŠIUO ATVEJU JOS GALI BŪTI PATEIKTOS  
 ŠIUO ATVEJU PREKIŲ MUITINĖ VERTĖ TURI BŪTI PATIKSLINTA  
 ATSISAKYMAS IŠDUOTI LICENCIJĄ TURI BŪTI MOTYVUOTAS  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖJU GALI BŪTI SKIRIAMAS ... 
 BAIMĖ BŪTI atstumtam; nubaustam; savimi 
 BET KURIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PRAŠYMU TURI BŪTI KEIČIAMASI INFORMACIJA