Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUVO AREŠTUOTAS IR NUTEISTAS MIRTIES BAUSME  
 BUVO ATLEISTAS IŠ PAREIGŲ  
 BUVO ATVEJŲ KAI ... 
 BUVO AUKOJAMOS ŠV MIŠIOS  
 BUVO DUOTAS ĮSAKYMAS  
 BUVO IŠKELTA BAUDŽIAMOJI BYLA  
 BUVO IŠLEISTAS Į LAISVĘ  
 BUVO IŠTREMTAS Į SIBIRĄ  
 BUVO IŠTREMTI IŠ LIETUVOS  
 BUVO IŠVEŽTOS IŠ LIETUVOS MUITŲ TERITORIJOS IR DĖL TAM TIKRŲ PRIEŽASČIŲ TARP JŲ DĖL BROKO  
 BUVO LAIKAS KAI ... 
 BUVO LAIKOMI ANT GILAUS KRAIKO  
 BUVO LEISTA PIRKTI ŽEMĖS SKLYPĄ  
 BUVO METAS KAI ... 
 BUVO NUSTATYTAS VIDUTINIS GIRTUMO LAIPSNIS  
 BUVO NUVEŽTAS Į LIGONINĘ  
 BUVO PADARYTAS APYSUNKIS KŪNO SUŽALOJIMAS  
 BUVO PALEISTAS Į LAISVĘ  
 BUVO PASAULYJE IR IKI ĮSTATYMO  
 BUVO PASKELBTAS KONKURSAS  
 BUVO PASKIRTA ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA  
 BUVO PASKUTINĖ PASKAITA IR PASKUTINIS SKAMBUTIS  
 BUVO PATEIKTAS KLAUSIMAS  
 BUVO PAŠALINTAS IŠ AIKŠTĖS  
 BUVO PAŠAUKTI Į BŪTINĄJĄ KARINĘ TARNYBĄ SOVIETINĖJE ARMIJOJE  
 BUVO PRIVERSTI PALIKTI SAVO NAMUS  
 BUVO SUDARYTOS SĄLYGOS  
 BUVO SUTEIKTA GALIMYBĖ  
 BUVO SUTEIKTA TEISĖ  
 BUVO SUŽALOTI AR ŽUVO ŽMONĖS ARBA BUVO PADARYTA DIDELĖ TURTINĖ ŽALA  
 BUVO UŽDĖTI ANTRANKIAI  
 BUVO VIENAS IŠ NEDAUGELIO  
 BUVO ĮŠVENTINTAS KUNIGU  
 BYLA BUVO IŠKELTA  
 BYLA BUVO NAGRINĖJAMA  
 BYLA BUVO NUTRAUKTA  
 BYLA BUVO PERDUOTA  
 BYLA BUVO SUSTABDYTA  
 BŪKLĖ BUVO SUNKI  
 DAIKTĄ KURIS BUVO ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO PADARYMO ĮRANKIS ARBA TIESIOGINIS OBJEKTAS  
 DAUG DĖMESIO BUVO SKIRIAMA  
 DAUG DĖMESIO BUVO SKIRTA  
 DAUGIAUSIA DĖMESIO BUVO SKIRIAMA ... 
 DAUGIAUSIA DĖMESIO BUVO SKIRTA ... 
 DIDELIS DĖMESYS BUVO SKIRIAMAS ... 
 DIDŽIAUSIAS DĖMESYS BUVO SKIRIAMAS ... 
 DIENA BUVO SKIRTA ... 
 DIPLOMATAS IR JO ŽMONA BUVO ŽIAURIAI SUMUŠTI  
 DU KARTUS BUVO ... 
 DURYS BUVO PRAVIROS  
 DURYS BUVO UŽRAKINTOS  
 DĖMESYS BUVO SKIRIAMAS ... 
 GAISRAS BUVO UŽGESINTAS  
 GERAI BUVO GAMINTI VALGĮ AR JĮ MATYTI  
 IMPORTUOTIEMS PAKAITOS PRODUKTAMS KURIE BUVO IMPORTUOTI ANKSČIAU UŽ LAIKINAI IŠVEŽAMŲ PERDIRBTI PREKIŲ IŠVEŽIMĄ  
 INVESTICINĖ AKCINĖ BENDROVĖ BUVO REORGANIZUOTA Į investicinį fondą 
 IŠ AIKŠTĖS BUVO PAŠALINTAS ... 
 IŠ PAREIGŲ BUVO ATLEISTAS ... 
 IŠ PIRMADIENIO Į ANTRADIENĮ BUVO GERAI SAPNUOTI ... 
 IŠ SEKMADIENIO Į PIRMADIENĮ BUVO GERAI SAPNUOTI ... 
 IŠ TREČIADIENIO Į KETVIRTADIENĮ BUVO GERAI SAPNUOTI ... 
 JEIGU PAGAL SUTARTIES KONTRAKTO SĄLYGAS BUVO NUMATYTA ... 
 JEIGU PENSIJA BUVO PASKIRTA  
 JEIGU ŠI INFORMACIJA BUVO PASKLEISTA  
 JĖGOS BUVO NELYGIOS  
 KAIP SUNKU BUVO PALIKTI LIETUVOS KRAŠTĄ  
 KLAUSIMAS BUVO IŠSPRĘSTAS  
 KOMANDOS BUVO SUSKIRSTYTOS Į DU POGRUPIUS  
 KONTROLIUOJANČIOMS INSTITUCIJOMS BUVO PATEIKTA TIKROVĖS neatitinkanti informacija 
 KŪNAS BUVO RASTAS ... 
 LANGELĮ PILDO MUITINĖS POLICIJOS PAREIGŪNAS KURIS BUVO IŠKVIESTAS Į AVARIJOS NELAIMINGO ATSITIKIMO vietą 
 LAVONAS BUVO RASTAS ... 
 LICENCIJAI GAUTI BUVO PATEIKTI klaidinantys duomenys; neteisingi duomenys 
 LIETUVOS LAIVAS BUVO NUKREIPTAS Į SALOS Malabo uostą 
 LIKIMAS BUVO NULEMTAS  
 MIRTIES BAUSMĖ BUVO ĮVYKDYTA  
 MIŠKAI BUVO PAVERSTI KITOMIS NAUDMENOMIS  
 MUITINIO TRANZITO PROCEDŪRA JEIGU JI BUVO TAIKOMA  
 MUMS VISĄ LAIKĄ BUVO SAKOMA ... 
 MŪSŲ DARBO TIKSLAS BUVO NUSTATYTI ... 
į ... LIGONINĘ BUVO ATVEŽTA ... 
 NE IŠIMTIS BUVO IR ... 
 NE KARTĄ BUVO PRASITARĘS  
 NEBUVO ĮTRAUKTAS Į PRIVATIZAVIMO PROGRAMAS ARBA BUVO ĮTRAUKTAS  
 NUGALĖTOJAI BUVO APDOVANOTI  
 NUGALĖTOJAI IR PRIZININKAI BUVO APDOVANOTI  
 NUOTAIKA BUVO PAKILI  
 NUSIKALTIMAS BUVO ĮVYKDYTAS  
 NUSTATOMAS PAGAL ĮSTATYMUS ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE TURTAS BUVO TUO MOMENTU kai įvyko veiksmas arba kitokia aplinkybė 
 OPERACIJA BUVO SĖKMINGA  
 PAGAL PAREIGAS IŠ KURIŲ JIE BUVO PASIŲSTI  
 PAGRINDINIS DĖMESYS BUVO SKIRIAMAS ... 
 PAGRINDINIS DĖMESYS BUVO SKIRTAS ... 
 PAIEŠKOS BUVO BEVAISĖS  
 PAIEŠKOS BUVO NESĖKMINGOS  
 PAKAITOS PRODUKTAMS KURIE BUVO IMPORTUOTI ANKSČIAU UŽ LAIKINAI IŠVEŽAMŲ PERDIRBTI PREKIŲ IŠVEŽIMĄ  
 PAKAITOS PRODUKTŲ KURIE BUVO IMPORTUOTI ANKSČIAU UŽ LAIKINAI IŠVEŽAMŲ PERDIRBTI PREKIŲ IŠVEŽIMĄ  
 PIRKIMO IMPORTO PVM SUMA BUVO ĮTRAUKTA Į ATSKAITĄ  
 PIRMENYBĖ BUVO TEIKIAMA ... 
 PIRMININKU BUVO IŠRINKTAS ... 
 AKCIJŲ KAINA NEPAKITO BENDRA CENTRINĖS RINKOS AKCIJŲ APYVARTA BUVO ... 
 AKCIJŲ KAINA NEPAKITO CENTRINĖS RINKOS AKCIJŲ APYVARTA BUVO ... 
 PRADŽIA BUVO SUNKI  
 PRADŽIOJE BUVO ŽODIS TAS ŽODIS BUVO PAS DIEVĄ IR ŽODIS BUVO DIEVAS  
 PRADŽIOJE BUVO ŽODIS  
 PRANAŠUMAS BUVO AKIVAIZDUS  
 PRANEŠIMAS BUVO SKIRTAS ... 
 PRAŠYMAS BUVO ATMESTAS  
 PREMIJA BUVO PASKIRTA ... 
 PREZIDENTU BUVO IŠRINKTAS ... 
 PRIZAS BUVO ĮTEIKTAS ... 
 PROBLEMA BUVO IŠSPRĘSTA  
 PROGRAMOJE BUVO NUMATYTA ... 
 PROJEKTE BUVO NUMATYTA  
 PULKAS BUVO GINKLUOTAS  
 REZULTATAS BUVO LYGUS  
 SALĖ BUVO PILNA  
 SALĖ BUVO PILNUTĖLĖ  
 SALĖ BUVO SAUSAKIMŠA  
 SKOLAS UŽ KURIAS BUVO GARANTUOTA  
 SKUNDAS BUVO ATMESTAS  
 SMŪGIS BUVO TOKS STIPRUS KAD ... 
 SPRENDIMAS BUVO PRIIMTAS  
 SPROGMUO BUVO PADĖTAS ... 
 STRIBAI IR RUSAI APIE TAI BUVO PERSPĖTI  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE BUVO SUDARYTAS TESTAMENTAS  
 SUTARTIS BUVO PASIRAŠYTA  
 TAIKOMI ĮSTATYMAI TOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS PILIEČIAIS SUTUOKTINIAI BUVO  
 TAIP BUVO IR ŠĮ KARTĄ  
 TAISYKLES SU KURIOMIS JOS BUVO SUSIJUSIOS  
 APDOVANOJIMAI BUVO ĮTEIKTI ... 
 TAURĖ BUVO ĮTEIKTA ... 
 TECHNINE PRAŽANGA BUVO NUBAUSTAS ... 
 TIKSLAS BUVO PASIEKTAS  
 TOKIA BUVO PRADŽIA  
 TOKIE KLAUSIMAI BUVO PATEIKTI  
 TOKS SPRENDIMAS BUVO PRIIMTAS  
 TUO LAIKU LIETUVOJE DAR BUVO SUNKU GYVENTI  
 TURTAS BUVO PERDUOTAS  
 TYLOS MINUTE BUVO PAGERBTAS ... 
 TYRIMAI BUVO ATLIKTI  
 TYRIMAS BUVO ATLIEKAMAS  
 TYRIMAS BUVO ATLIKTAS  
 TYRIMAS BUVO PRADĖTAS  
 UGNIAGESIAI BUVO IŠKVIESTI Į ... kaimą 
 VAIRUOTOJAS BUVO BLAIVUS  
 VAKAR MIESTO VALDYBAI BUVO PATEIKTI SVARSTYTI ... svarstymų projektai 
 VAKAR Į PASKUTINĘ KELIONĘ BUVO PALYDĖTAS ... 
 VARDAS BUVO SUTEIKTAS ... 
 VARŽYBOS BUVO SURENGTOS ... 
 VISA TA DALIS KURI BUVO ATIMTA  
 ASMUO KURIAM BUVO IŠDUOTAS PAŽYMĖJIMAS  
 VISĄ GYVENIMĄ BUVO ... 
 VYRIAUSYBĖ BUVO PRIVERSTA ... 
 VĖLIAU JIS BUVO NUBAUSTAS MIRTIES BAUSME  
 VĖLIAU KLAIPĖDOJE JIS BUVO SUNAIKINTAS  
 YPATINGAS DĖMESYS BUVO SKIRIAMAS ... 
 YPAČ DAUG DĖMESIO BUVO SKIRTA ... 
 ĮSIPAREIGOJIMUS UŽ KURIUOS BUVO GARANTUOTA  
 ĮSTATYMAS BUVO PRIIMTAS  
 ŠALIES GYVENTOJAMS BUVO PATEIKTAS KLAUSIMAS  
 ŠAUKŠTAI JAU BUVO PO PIETŲ  
 ŠI NUOSTATA TAIKOMA JEIGU NURODYTOSIOS PAŠALPOS BUVO PASKIRTOS IKI GRUODŽIO MĖN ARBA BUS SKIRIAMOS  
 ŠIE REIKALAVIMAI BUVO JAU SENAJAME TESTAMENTE  
 ŠITAS ŽMOGUS BUVO DIEVO SŪNUS  
... INICIATYVA BUVO SURENGTAS ... 
 ŽEMĘ KURI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA BUVO PRISKIRTA ... 
... INICIATYVA BUVO ĮKURTAS ... 
 ŽODIS BUVO SUTEIKTAS ... 
 ATSAKYMAS BUVO NEIGIAMAS  
 ATSAKYMAS BUVO TRUMPAS  
 ATVYKO Į POSĖDĮ IR AR BUVO INFORMUOTI APIE BYLOS NAGRINĖJIMO LAIKĄ  
 BANDYMAI BUVO NESĖKMINGI  
 BAUDŽIAMOJI BYLA BUVO IŠKELTA  
 BAUSMĖS VYKDYMAS BUVO ATIDĖTAS  
 BENDROVIŲ AKCIJŲ KAINA NEPAKITO BENDRA CENTRINĖS RINKOS AKCIJŲ APYVARTA BUVO ...