Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUDĖTOJŲ DALIS  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ IŠLAIDOS ARBA JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO AR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ BEI SAVIVALDYBIŲ LĖŠŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ VISOS IŠLAIDOS AR JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO AR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ LĖŠŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ VISOS IŠLAIDOS AR JŲ DALIS KOMPENSUOJAMA IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO IR LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ KURIŲ IŠLAIDOS ARBA JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO IR LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ KURIŲ IŠLAIDOS ARBA JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ LĖŠŲ  
 CENTRINĖ DALIS  
 DALIS BAŽNYČIOS VAIKŲ ANTROJO PASAULINIO KARO METAIS stokojo meilės persekiojamiems žydams 
 DALIS BENDRAME kapitale 
 DALIS GYVENTOJŲ  
 DALIS MŪSŲ  
 DALIS ŽMONIŲ  
 DIDELĖ DALIS  
 DIDELĖ JŲ DALIS  
 DIDESNIOJI DALIS  
 DIDESNĖ DALIS  
 DIDESNĖ JŲ DALIS  
 DIDŽIAUSIA DALIS  
 DIDŽIOJI DALIS  
 DIDŽIOJI JŲ DALIS  
 DIDŽIOJI VISUOMENĖS DALIS  
 DĖL ĮMONIŲ KURIŲ VALSTYBEI PRIKLAUSANČIOMIS AKCIJOMIS KOMPENSUOJAMA UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ MIŠKĄ GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
... DALIS SKIRTA ... 
 GYVENAMASIS NAMAS JO DALIS AR BUTAS  
 GYVENAMASIS NAMAS JO DALIS BUTAS  
 GYVENAMUOSIUS NAMUS ARBA JŲ DALIS NATŪRA  
 GYVENAMUOSIUS NAMUS ARBA JŲ DALIS  
 GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS NATŪRA  
 GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
 GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ DALIS  
 GYVENIMO DALIS  
 GYVENTOJŲ DALIS  
 II DALIS  
 III DALIS  
 INFORMACINĖS SISTEMOS DALIS  
 IV DALIS  
padalytas Į KETURIAS DALIS  
 KITA DALIS  
 KOMPENSACIJOMS UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMUS GYVENAMUOSIUS NAMUS ARBA JŲ DALIS  
 KOMPENSACIJOMS UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMUS GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
 KOMPENSAVIMO UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ MIŠKĄ GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS VALSTYBEI PRIKLAUSANČIOMIS AKCIJOMIS  
 KOMPENSUOJAMA UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ MIŠKĄ GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
 KULTŪROS DALIS  
 KŪNO DALIS  
 LANGELYJE NURODOMA DALIS DĖŽĖS DALIS KONTEINERIO  
skilo; dalijo Į DVI DALIS  
 LIETUVOS DALIS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINĖS SISTEMOS DALIS  
 LIKUSI DALIS  
 LYGINAMOJI DALIS  
suskilo Į KELIAS DALIS  
suskirstyti Į TRIS DALIS  
suskyla; subyrės Į DALIS  
 MAŽA DALIS  
 MIESTO DALIS  
 MOTERS DALIS IR DALIA  
 MUITŲ IR MOKESČIŲ SUMOS DALIS  
 NAMUS JŲ DALIS AR BUTUS  
 NEDIDELĖ DALIS  
 NEMAŽA DALIS  
 NEMAŽA JŲ DALIS  
 NUOSAVYBĖS DALIS  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
 NUOSAVYBĖS TEISĖ Į GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
 PADALIJIMAS Į DVI DALIS DAŽNAI PAGAL PRIEŠPRIEŠĄ  
 PADALYTA Į DVI DALIS  
 PASTATO DALIS  
 PASTATUS JŲ DALIS BUTUS  
 PASTATUS KITUS STATINIUS ARBA JŲ DALIS  
 PELNO DALIS  
 PIRMA DALIS  
 PIRMOJI DALIS  
 PLANO DALIS  
 AKCIJŲ DALIS  
 AKTAS AR JO DALIS NEGALI BŪTI TAIKOMI NUO TOS DIENOS KAI OFICIALIAI PASKELBIAMAS  
 AKTAS AR JO DALIS  
 PROCESO DALIS  
 PROGRAMOS DALIS  
 PROJEKTO DALIS  
 RINKOS DALIS  
 SKILO Į DVI DALIS  
 SKYLA Į DVI DALIS  
 ANTRA DALIS  
 ANTROJI DALIS  
 STRAIPSNIO ANTROJI DALIS  
 STRAIPSNIO PIRMOJI DALIS  
 STRAIPSNIO TREČIOJI DALIS  
 SUDEDAMOJI DALIS  
 SUDEDAMĄSIAS DALIS  
 SUDĖTINES DALIS  
 SUDĖTINĖ DALIS  
 ANTŽEMINĖ DALIS  
 APATINĖ DALIS  
 TAM TIKRA DALIS  
 TAUTOS DALIS  
 TREČIA DALIS  
 TREČIOJI DALIS  
 TURTO DALIS  
 UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMUS GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
 VAISTINIUS AUGALUS AR JŲ DALIS  
 VALSTYBĖS DALIS  
 VIENA DALIS  
 VIRŠUTINĖ DALIS  
 VISA TA DALIS KURI BUVO ATIMTA  
 VISOS ARBA TAM TIKRA DALIS IŠLAIDŲ  
 VISUOMENĖS DALIS  
 ĮSTATINIO KAPITALO DALIS  
 ŠIŲ INVESTICIJŲ DYDIS JŲ DALIS  
 ŽEMĖS SKLYPAS ARBA TOKIO ŽEMĖS SKLYPO DALIS BENDROJOJE NUOSAVYBĖJE  
 ŽMOGAUS KŪNO DALIS  
 ATSARGINES DALIS  
 BAIGIAMOJI DALIS  
... KNYGOS DALIS SKIRTA ... 
... KNYGOS DALIS  
didžiausia; mažiausia; didžioji; likusi DALIS TENKA ...