Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUITIES DARBŲ  
esant nukrypimams PAGAL KONKREČIUS DARBUS AR DARBŲ RŪŠIS nuo vidutinės darbų kategorijos 
 DARBO IR DARBŲ SAUGOS PRIEMONIŲ  
 DARBO VALANDOS KAINOS PAGAL DARBŲ RŪŠIS  
 DARBŲ APIMTIES  
 DARBŲ APIMTIS  
 DARBŲ APIMTYS  
 DARBŲ APIMTĮ  
 DARBŲ APIMČIAI  
 DARBŲ ATLIKIMO  
 DARBŲ CIKLAS  
 DARBŲ EIGOS IR TERMINŲ  
 DARBŲ IR BUITIES KULTŪROS DALYKO  
 DARBŲ IR BUITIES KULTŪROS MOKYMO PRINCIPAI  
 DARBŲ IR BUITIES KULTŪROS MOKYMO PROFESINIO ORIENTAVIMO  
 DARBŲ IR BUITIES KULTŪROS MOKYMO  
 DARBŲ IR BUITIES KULTŪROS MOKYTOJAS  
 DARBŲ IR BUITIES KULTŪROS MOKYTOJO  
 DARBŲ IR BUITIES KULTŪROS  
 DARBŲ IR DIENŲ  
 DARBŲ IR PASLAUGŲ KAINAS BEI TARIFUS  
 DARBŲ IR RŪPESČIŲ  
 DARBŲ MOKYMO  
 DARBŲ ORGANIZAVIMO  
 DARBŲ PARODA  
 DARBŲ PARODĄ  
 DARBŲ PROGRAMOS  
 DARBŲ PROGRAMĄ  
 DARBŲ SAUGA  
 DARBŲ SAUGOS IR DARBO HIGIENOS NORMINIŲ AKTŲ PAŽEIDIMAS  
 DARBŲ SAUGOS IR DARBO HIGIENOS NORMINIŲ AKTŲ PAŽEIDIMUS  
 DARBŲ SAUGOS IR DARBO MEDICINOS  
 DARBŲ SAUGOS IR PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMUS  
 DARBŲ SAUGOS KLAUSIMAIS  
 DARBŲ SAUGOS VALDYMO IR KONTROLĖS SISTEMAS  
 DARBŲ SAUGOS  
 DARBŲ SAUGĄ  
 DARBŲ VYKDYMO  
 DARBŲ VYKDYTOJAS  
 DARBŲ VYKDYTOJU  
 DIDELIŲ DARBŲ  
 DIPLOMINIŲ DARBŲ  
 DĖL ILGALAIKIO TURTO IR NEBAIGTŲ KAPITALINIŲ DARBŲ  
... MIESTO MOKSLEIVIŲ DARBŲ PARODA  
 DĖL PAGRINDINIŲ PRIEMONIŲ IR NEBAIGTŲ KAPITALINIŲ DARBŲ  
 DĖL POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ IR PAVOJINGŲ DARBŲ GAMYBOS PROCESŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO  
 DĖL STATYBOS OBJEKTŲ DARBŲ  
klausimas SESIJOS DARBŲ PROGRAMOJE  
 GELBĖJIMO DARBŲ  
 GERIAUSIŲ DARBŲ PARODA  
 GERŲ DARBŲ  
 GRAFIKOS DARBŲ  
 GRIEŽTO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOJE  
 GRIEŽTO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOS  
 GRIEŽTOJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOJE  
 GRIEŽTOJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOS  
 GRIEŽTOJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJĄ  
 GYVENIMO IR DARBŲ  
 ILGALAIKIO TURTO IR NEBAIGTŲ KAPITALINIŲ DARBŲ  
 IŠ AUKLĖJIMO DARBŲ KOLONIJOS Į PATAISOS DARBŲ KOLONIJĄ  
 IŠ PATAISOS DARBŲ KOLONIJOS Į KALĖJIMĄ IR IŠ KALĖJIMO Į PATAISOS DARBŲ KOLONIJĄ  
 IŠ PATAISOS DARBŲ ĮSTAIGOS Į TARDYMO IZOLIATORIŲ  
 IŠEIVIJOS ŽEMAIČIŲ DAILININKŲ DOVANOTŲ DARBŲ EKSPOZICIJA SENOSIOS BERŽORO STACIJOS  
 JAUNIMO GRUPĖS DARBŲ PARODA  
 KALINAMŲJŲ IR ATSIŽVELGIANT Į PATAISOS DARBŲ ĮSTAIGOS režimo rūšį 
pereiti PRIE DARBŲ  
 KITŲ DARBŲ  
 KLAIPĖDOS VALSTYBINĖS LAIVŲ KROVOS DARBŲ  
 KLAUSIMAS Į SESIJOS DARBŲ PROGRAMĄ neįrašomas 
 KOMUNALINIO ŪKIO IR REMONTO DARBŲ  
 KONKREČIŲ DARBŲ  
 KONTROLINIŲ DARBŲ  
priklausomai NUO DARBŲ apimties 
 KROVOS DARBŲ  
 KŪRYBINIŲ DARBŲ  
 LABORATORINIŲ DARBŲ  
seimo antrosios SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS projektas 
 LITERATŪROS MENO AR MOKSLO DARBŲ  
 MARIJAMPOLĖS GRIEŽTO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOS  
 MARIJAMPOLĖS GRIEŽTOJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJA  
 MARIJAMPOLĖS GRIEŽTOJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOJE  
 MARIJAMPOLĖS GRIEŽTOJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOS  
 MEDIENOS RUOŠOS IR KITŲ DARBŲ PASLAUGŲ APMOKĖJIMO  
 MEDININKŲ PASIENIO POSTO STATYBOS DARBŲ TARPTAUTINIO KONKURSO  
 MELIORACIJOS DARBŲ  
 MOKANT DARBŲ IR BUITIES KULTŪROS  
 MOKSLINIŲ DARBŲ  
 MOKSLO DARBŲ  
 NAFTOS DARBŲ LICENCIJŲ  
 NAFTOS DARBŲ  
 NAMŲ DARBŲ  
 NAMŲ ŪKIO DARBŲ  
 NAUJŲ DARBŲ PRADŽIAI  
 NAUJŲ DARBŲ  
 NEATLIKTŲ DARBŲ  
 NEBAIGTŲ DARBŲ  
įrašyti į SESIJOS DARBŲ PROGRAMĄ  
įrašyti įstatymo projektą ... Į SESIJOS DARBŲ PROGRAMĄ  
 NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ TVARKYMO DARBŲ  
 NEĮRAŠYTI Į SESIJOS DARBŲ PROGRAMĄ  
 NUVEIKTŲ DARBŲ  
 PAAUGLIŲ GRUPĖS DARBŲ PARODA  
 PANEVĖŽIO BENDROJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOJE  
 PARDUOTŲ PREKIŲ IR ATLIKTŲ DARBŲ SAVIKAINA  
 PATAISOS DARBŲ BE LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĘ  
 PATAISOS DARBŲ IR SOCIALINĖS BEI PSICHOLOGINĖS REABILITACIJOS ĮSTAIGŲ  
 PATAISOS DARBŲ KODEKSO  
 PATAISOS DARBŲ KOLONIJOJE  
 PATAISOS DARBŲ KOLONIJOS  
 PATAISOS DARBŲ KOLONIJOSE GYVENVIETĖSE  
 PATAISOS DARBŲ KOLONIJOSE  
 PATAISOS DARBŲ KOLONIJŲ  
 PATAISOS DARBŲ ĮSTAIGOS  
 PATAISOS DARBŲ ĮSTAIGOSE  
 PATAISOS DARBŲ ĮSTAIGŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS  
 PATAISOS DARBŲ ĮSTAIGŲ  
 PATAISOS DARBŲ  
 PAVOJINGŲ DARBŲ GAMYBOS PROCESŲ  
 PAVOJINGŲ DARBŲ  
 PENKTOSIOS SESIJOS DARBŲ PROGRAMĄ  
 PER DARBŲ PAMOKAS  
 PERKELTI IŠ PATAISOS DARBŲ ĮSTAIGŲ  
 POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ IR PAVOJINGŲ DARBŲ GAMYBOS PROCESŲ  
 PRADĖTŲ DARBŲ  
 PRAVIENIŠKIŲ BENDROJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOJE  
 PRAVIENIŠKIŲ BENDROJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOS  
 PRAVIENIŠKIŲ SUSTIPRINTO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOJE  
 PRAVIENIŠKIŲ SUSTIPRINTO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOS  
 PRAVIENIŠKIŲ SUSTIPRINTOJO REŽIMO IR MARIJAMPOLĖS GRIEŽTOJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOSE  
 PRAVIENIŠKIŲ SUSTIPRINTOJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOJE  
 PRAVIENIŠKIŲ SUSTIPRINTOJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOS  
 PROJEKTAVIMO DARBŲ  
 PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ  
 PROJEKTAVIMO KONSTRAVIMO DARBŲ IR NAUJOS TECHNIKOS DIEGIMO  
 RAŠOMŲJŲ DARBŲ  
 ALYTAUS GRIEŽTOJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJA  
 ALYTAUS GRIEŽTOJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOJE  
 ALYTAUS GRIEŽTOJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOS  
 REIKĖS ATLIKTI DAR DAUG SVARBIŲ DARBŲ  
 REMONTO DARBŲ VERTĖ PER MOKESTINĮ LAIKOTARPĮ  
 REMONTO DARBŲ  
 RESTAURAVIMO DARBŲ  
 SKULPTŪRA GRAFIKA IŠEIVIJOS ŽEMAIČIŲ DAILININKŲ DOVANOTŲ DARBŲ EKSPOZICIJA RETŲ SPAUDINIŲ PARODA IŠ PROF Z IVINSKIO BIBLIOTEKOS SENOSIOS BERŽORO KALVARIJOS STACIJOS MARIJAMPOLĖ MAŽOJI GALERIJA  
 STATYBOS DARBŲ  
 STATYBOS IR MONTAVIMO DARBŲ KAINŲ INDEKSAS  
 STATYBOS IR MONTAVIMO DARBŲ KAINŲ PADIDĖJIMO  
 STATYBOS IR MONTAVIMO DARBŲ  
 STATYBOS OBJEKTŲ DARBŲ KAINĄ  
 STATYBOS OBJEKTŲ DARBŲ  
 SUNKIŲ DARBŲ  
 SUNKIŲJŲ DARBŲ KALĖJIMO  
 SUNKIŲJŲ DARBŲ  
 SUSTIPRINTO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOJE  
 SUSTIPRINTO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOS  
 SUSTIPRINTOJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOJE  
 SUSTIPRINTOJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOS  
 TAPYBOS DARBŲ PARODA  
 TAPYBOS DARBŲ  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DARBŲ KAINOS SKAIČIAVIMO METODIKOS  
 TVARKYMO DARBŲ  
 DARBŲ CIKLĄ  
atitrūkti NUO DARBŲ  
 VIEŠŲJŲ DARBŲ  
 VILNIAUS GRIEŽTOJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJA  
 VILNIAUS GRIEŽTOJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOJE  
 VILNIAUS GRIEŽTOJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOS  
 VISŲ DARBŲ  
 ĮRAŠYMO Į SESIJOS DARBŲ PROGRAMĄ  
 ĮRAŠYTI Į KITOS SAVAITĖS DARBŲ PROGRAMĄ  
 ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMŲ APTARNAVIMO DARBŲ  
 ATLIEKAMŲ DARBŲ IR TEIKIAMŲ PASLAUGŲ  
 ATLIEKAMŲ DARBŲ  
 ATLIKTŲ DARBŲ  
 ŪKIO DARBŲ  
 ŽEMĖS DARBŲ  
 ŽEMĖS REFORMOS DARBŲ  
 ŽODŽIŲ IR DARBŲ  
 AUKLĖJIMO DARBŲ KOLONIJOJE  
 AUKLĖJIMO DARBŲ KOLONIJOSE  
 BAIGIAMŲJŲ DARBŲ  
 BAUSMĘ TURĖS ATLIKTI GRIEŽTOJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOJE  
 BENDRO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOJE  
 BENDROJO REŽIMO PATAISOS DARBŲ KOLONIJOJE