Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUVUSIŲ KGB DARBUOTOJŲ  
 CENTRO DARBUOTOJŲ  
 DAINAVOS POLIKLINIKOS DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS STEIGĖJŲ  
 DAINAVOS POLIKLINIKOS DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS ĮSTATUS  
 DARBDAVIŲ IR DARBUOTOJŲ  
 DARBO SĄLYGAS DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ IR PANAŠIAI  
 DARBUOTOJŲ ATLYGINIMAI  
 DARBUOTOJŲ ATLYGINIMAMS  
 DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS  
 DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ  
 DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO  
 DARBUOTOJŲ IR DARBDAVIŲ  
 DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJA  
 DARBUOTOJŲ MOKYMO IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO  
 DARBUOTOJŲ POREIKIO PLANAVIMAS  
 DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS ATSTOVAI  
 DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS  
 DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAI SUSIJĘ SU DARBO SANTYKIAIS  
 DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAMS SUSIJUSIEMS SU DARBO SANTYKIAIS TENKINTI  
 DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS  
 DARBUOTOJŲ SKAIČIUS  
 DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ  
 DARBUOTOJŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ ATLYGIŲ SCHEMŲ BEI PRIEDŲ IR PRIEMOKŲ  
 DARBUOTOJŲ VADYBOS  
 DARBUOTOJŲ VALDYMO ORGANIZAVIMO  
 DĖL DARBUOTOJŲ pirmenybės įsigyti privatizuojamų įmonių akcijų; privataus kapitalo kaupimo valstybinėse įmonėse; kvalifikacijos kėlimo 
 DĖL FONDO BANKRUTUOJANČIŲ IR BANKRUTAVUSIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAMS SUSIJUSIEMS SU DARBO SANTYKIAIS TENKINTI  
 DĖL KAI KURIŲ KATEGORIJŲ DARBUOTOJŲ  
 DĖL KONTROLĖS IR KAI KURIŲ KITŲ VALSTYBINIŲ INSTITUCIJŲ MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMO IR DARBUOTOJŲ SKATINIMO  
 DĖL KULTŪROS IR ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS TOBULINIMO  
 DĖL KULTŪROS IR ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ TARIFINIŲ ATLYGIŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO IR KRAŠTO APSAUGOS SISTEMŲ BEI AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS APSAUGOS SKYRIAUS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO  
 DĖL MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ MOKSLO DARBUOTOJŲ IR PEDAGOGŲ DARBO APMOKĖJIMO  
 DĖL NAUJŲ DARBO VIETŲ STEIGIMO IR DARBUOTOJŲ PERKVALIFIKAVIMO  
 DĖL VALSTYBINIŲ IR VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO DIDINIMO  
 ETATINIŲ DARBUOTOJŲ  
 FONDO BANKRUTUOJANČIŲ IR BANKRUTAVUSIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAMS SUSIJUSIEMS SU DARBO SANTYKIAIS TENKINTI  
 GARANTINIO FONDO BANKRUTUOJANČIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAMS SUSIJUSIEMS SU DARBO SANTYKIAIS TENKINTI  
 INSPEKCIJOS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ IR ATLYGINIMŲ PRIEMOKAS  
 INSTITUTO DARBUOTOJŲ  
 KAI KURIŲ KATEGORIJŲ DARBUOTOJŲ TURINČIŲ TEISĘ Į pailgintas kasmetines atostogas 
 KGB DARBUOTOJŲ  
 KITŲ IŠ BIUDŽETO FINANSUOJAMŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ  
 KULTŪROS DARBUOTOJŲ  
 KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ  
 LENGVATINĖMIS SĄLYGOMIS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMĄ DĖL DARBUOTOJŲ PIRMENYBĖS ĮSIGYTI PRIVATIZUOJAMŲ ĮMONIŲ AKCIJŲ  
 MAŽINTI DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ  
 MEDICINOS DARBUOTOJŲ  
 MENO DARBUOTOJŲ  
 MOKSLO DARBUOTOJŲ  
 MUITINĖS DARBUOTOJŲ  
 NAUJŲ DARBUOTOJŲ  
 OPERATYVINIŲ DARBUOTOJŲ  
 ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ  
 PAŠTO DARBUOTOJŲ  
 PEDAGOGINIŲ IR MOKSLO DARBUOTOJŲ  
 POLICIJOS DARBUOTOJŲ MOKYMO METODIKOS  
 POLICIJOS DARBUOTOJŲ  
 PREKYBOS IR VIEŠOJO MAITINIMO ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ  
 PROKURATŪROS BEI VALSTYBĖS KONTROLĖS DEPARTAMENTO DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO DALINIO PAKEITIMO  
 PROKURATŪROS DARBUOTOJŲ  
 REDAKCIJOS DARBUOTOJŲ  
 SAMDOMŲ DARBUOTOJŲ  
 SAVIVALDYBĖS DARBUOTOJŲ  
 SKYRIAUS DARBUOTOJŲ  
 SLAUGOS DARBUOTOJŲ TOBULINIMOSI IR SPECIALIZACIJOS centro 
 SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ  
 STEIGĖJŲ IR ŠIŲ TARNYBŲ DARBUOTOJŲ SAUGOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ VADOVŲ BEI DARBUOTOJŲ  
 SUMAŽINAMAS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS DĖL GAMYBOS AR DARBO ORGANIZAVIMO  
 SVEIKATOS APSAUGOS DARBUOTOJŲ  
 TECHNINIŲ DARBUOTOJŲ  
 APSAUGOS DARBUOTOJŲ  
 UNIVERSITETO DARBUOTOJŲ IŠVYKAS Į UŽSIENĮ  
 UNIVERSITETO DARBUOTOJŲ  
 VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ  
 VADOVAUJANČIŲJŲ DARBUOTOJŲ IR SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO  
 VADOVAUJANČIŲJŲ DARBUOTOJŲ IR SPECIALISTŲ  
 VALSTYBINIO SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO IR KITŲ IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO BIUDŽETO FINANSUOJAMŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIUI PADIDINTI  
 VALSTYBINIŲ ARBITRŲ BEI VALSTYBĖS KONTROLĖS DEPARTAMENTO DARBUOTOJŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ MONETŲ APDOVANOJIMŲ IR DOKUMENTŲ GAMYBOS IR APYVARTOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS DARBUOTOJŲ  
 ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ  
 ĮMONĖS DARBUOTOJŲ  
 ĮSTATYMUI DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ TEISĖJŲ PROKURATŪROS DARBUOTOJŲ  
 ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS  
 ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ GAMINANČIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ  
 ATSAKINGŲ DARBUOTOJŲ  
 ATSKIRŲ PROFESIJŲ IR KATEGORIJŲ DARBUOTOJŲ  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS APSAUGOS SKYRIAUS DARBUOTOJŲ PAREIGŪNŲ IR KARIŲ  
 BANKO DARBUOTOJŲ  
 BANKRUTUOJANČIŲ IR BANKRUTAVUSIŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAMS SUSIJUSIEMS SU DARBO SANTYKIAIS TENKINTI  
 BENDROVĖS DARBUOTOJŲ  
 BIUDŽETINIŲ DARBUOTOJŲ ATLYGINIMUS IR DARBO APMOKĖJIMO SĄLYGAS REGLAMENTUOJANČIAIS ĮSTATYMAIS  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIUI PADIDINTI  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ KURIŲ DARBAS APMOKAMAS ... 
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ KURIŲ DARBO APMOKĖJIMAS REGULIUOJAMAS ... 
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ VIDUTINĮ DARBO UŽMOKESTĮ  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ IŠSKYRUS TAS KURIŲ DARBUOTOJŲ DARBAS APMOKAMAS ...