Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DEŠIMT DIEVO ĮSAKYMŲ  
 DEŠIMTIES DIEVO ĮSAKYMŲ  
 DIDESNEI DIEVO GARBEI  
 DIEVO AKIVAIZDOJE  
 DIEVO AKYSE  
 DIEVO APVAIZDA  
 DIEVO APVAIZDOS  
 DIEVO ARTUMO  
 DIEVO BUVIMO ĮRODYMAS  
 DIEVO BUVIMO  
 DIEVO BUVIMĄ  
 DIEVO DOVANA  
 DIEVO DOVANOS  
 DIEVO DOVANĄ  
 DIEVO DUOTA ... 
 DIEVO DVASIA  
 DIEVO DVASIOS  
 DIEVO GAILESTINGUMO  
 DIEVO GARBEI  
 DIEVO IR ARTIMO MEILĖS  
 DIEVO IR BAŽNYČIOS  
 DIEVO IR PASAULIO  
 DIEVO IR ŽMOGAUS  
 DIEVO IR ŽMONIŲ AKYSE  
 DIEVO IR ŽMONIŲ  
 DIEVO KAIP absoliučios transcendencijos; transcendentinės būties 
 DIEVO KARALYSTEI  
 DIEVO KARALYSTĘ  
 DIEVO KARALYSTĖ  
 DIEVO KARALYSTĖJE  
 DIEVO KARALYSTĖS  
 DIEVO KULTO IR SAKRAMENTŲ TEIKIMO KONGREGACIJA INSTRUKCIJA  
 DIEVO KULTO IR SAKRAMENTŲ TEIKIMO KONGREGACIJA VYSKUPŲ KONGREGACIJA  
 DIEVO KULTO IR SAKRAMENTŲ TEIKIMO KONGREGACIJA  
 DIEVO KŪNO  
 DIEVO KŪRĖJO  
 DIEVO MALONE  
 DIEVO MALONEI  
 DIEVO MALONĘ  
 DIEVO MALONĖ  
 DIEVO MALONĖS  
 DIEVO MEILĘ  
 DIEVO MEILĖ  
 DIEVO MEILĖS ŽMOGUI  
 DIEVO MEILĖS  
 DIEVO MIRTIES  
 DIEVO MOTINA  
 DIEVO MOTINAI  
 DIEVO MOTINOS PAVEIKSLAS  
 DIEVO MOTINOS PAVEIKSLO  
 DIEVO MOTINOS ŠVENTOVĖJE  
 DIEVO MOTINOS  
 DIEVO PAGALBOS  
 DIEVO PALAIMOS  
 DIEVO PLANE  
 DIEVO PLANĄ  
 DIEVO REIKIA KLAUSYTI LABIAU NEGU ŽMONIŲ  
 DIEVO SŪNAUS  
 DIEVO SŪNUMI  
 DIEVO SŪNUS  
 DIEVO SŪNŲ  
 DIEVO TARNAS  
 DIEVO TARNO  
 DIEVO TAUTA  
 DIEVO TAUTAI  
 DIEVO TAUTOS  
 DIEVO TAUTĄ  
 DIEVO TĖVO IR SŪNAUS IR ŠVENTOSIOS DVASIOS  
 DIEVO TĖVO SŪNAUS IR ŠVENTOSIOS DVASIOS  
 DIEVO TĖVO  
 DIEVO VAIKAI  
 DIEVO VAIKAIS  
 DIEVO VAIKŲ  
 DIEVO VALIA  
 DIEVO VALIAI  
 DIEVO VALIOS  
 DIEVO VALIĄ  
 DIEVO VARDU  
 DIEVO ĮSAKYMAS  
 DIEVO ĮSAKYMUS  
 DIEVO ĮSAKYMĄ  
 DIEVO ĮSAKYMŲ  
 DIEVO ĮSTATYMUI  
 DIEVO ŽODIS  
 DIEVO ŽODYJE  
 DIEVO ŽODĮ  
 DIEVO ŽODŽIO  
 DIEVO ŽODŽIU  
 DIEVO ŽODŽIUI  
 DOGMINĖ KONSTITUCIJA APIE DIEVO APREIŠKIMĄ DEI VERBUM  
 DĖL DIEVO MEILĖS  
 DĖL DIEVO  
 GALIĄ TAPTI DIEVO VAIKAIS  
 GYVOJO DIEVO  
 DIEVO MALONĖS  
 JIS TURĖDAMAS DIEVO PRIGIMTĮ GODŽIAI NESILAIKĖ savo lygybės su dievu 
 JĖZUS YRA MESIJAS DIEVO SŪNUS  
 KAD GALĖTUMĖTE SUVOKTI DIEVO VALIĄ  
 KAS DIEVO DIEVUI KAS CIESORIAUS CIESORIUI  
pateks Į DIEVO KARALYSTĘ  
priartėti; grįžti PRIE DIEVO  
 LAIKYTIS DIEVO ĮSAKYMŲ IR T. T.  
sukurtas PAGAL DIEVO PAVEIKSLĄ ir panašumą 
 MES DABAR ESAME DIEVO VAIKAI  
 NE DIEVO O ŽMONIŲ MINTIMIS  
ženklina DIEVO SANTYKĮ su savo tauta 
žmogus BE DIEVO  
 PAGAL DIEVO PLANĄ  
 PAGAL DIEVO VALIĄ  
 PRIARTĖTI PRIE DIEVO  
 SKELBIAMAS DIEVO ŽODIS  
 SKELBTI DIEVO ŽODĮ  
 SU DIEVO pagalba; padėjimu; palaima 
 SUKURTAS PAGAL DIEVO PAVEIKSLĄ IR PANAŠUMĄ  
 TU ESI MESIJAS GYVOJO DIEVO SŪNUS  
 VADINAMAS DIEVO SŪNUMI  
 VARDAN DIEVO TĖVO IR SŪNAUS IR ŠVENTOSIOS DVASIOS AMEN  
 VARDAN DIEVO TĖVO IR SŪNAUS IR ŠVENTOSIOS DVASIOS  
 VISOS DIEVO TAUTOS  
 VYKDYTI DIEVO VALIĄ  
 ŠITAS ŽMOGUS BUVO DIEVO SŪNUS  
 ŠTAI DIEVO AVINĖLIS KURIS NAIKINA PASAULIO nuodėmes 
atsakyti Į DIEVO kvietimą 
 ŠVČ DIEVO MOTINOS  
 ŠVČ M MARIJA DIEVO GIMDYTOJA  
 ŽMOGAUS IR DIEVO  
 ŽMOGUS BE DIEVO  
atskirti; priklauso NUO DIEVO  
 BE DIEVO malonės