Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DOKUMENTŲ APIE pajamas 
 DOKUMENTŲ ARBA DOKUMENTŲ NUSLĖPIMAS KLAIDINGŲ ŽINIŲ SUTEIKIMAS  
 DOKUMENTŲ IŠ MERO VALDYBOS  
 DOKUMENTŲ KLASTOJIMO  
 DOKUMENTŲ KLASTOJIMU  
 DOKUMENTŲ KOPIJAS  
 DOKUMENTŲ KOPIJOS  
 DOKUMENTŲ PATEIKIMAS  
 DOKUMENTŲ PATEIKIMO  
 DOKUMENTŲ PRIĖMIMO  
 DOKUMENTŲ PROJEKTUS  
 DOKUMENTŲ RINKINYS  
 DOKUMENTŲ RINKINĮ  
 DOKUMENTŲ SAUGOJIMO  
 DOKUMENTŲ TVARKYMO  
 DOKUMENTŲ TVARKYMĄ  
 DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS  
 DĖL KAI KURIŲ DOKUMENTŲ PATVIRTINANČIŲ NUOSAVYBĖS TEISĘ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ PROJEKTŲ SVARSTYMO SU VISUOMENE  
kokybę LIUDIJANČIŲ DOKUMENTŲ  
nepateikė JOKIŲ DOKUMENTŲ  
 JEIGU ŠIŲ DOKUMENTŲ NĖRA GALI BŪTI PATEIKIAMI DOKUMENTAI APIE MOKYMĄSI  
 KELIONĖS DOKUMENTŲ  
 KONKURSO DOKUMENTŲ RINKINIUS  
prekėmis; bagažas; parduoda BE DOKUMENTŲ  
 LEIDINIŲ IR GRIEŽTOS APSKAITOS DOKUMENTŲ BLANKŲ SPAUSDINIMO  
 LIETUVOS VALSTYBINIO ARCHYVŲ FONDO DOKUMENTŲ  
 NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ REIKALAVIMUS  
 NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ  
 NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ IR STANDARTŲ  
 NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ  
 NORMINIŲ DOKUMENTŲ  
šiurkštūs šio įstatymo pažeidimai padaryti BALSAVIMO METU AR DOKUMENTŲ SUKLASTOJIMAS turėjo lemiamą įtaką 
 NUOMOS SU IŠSIPIRKIMU KONKURSO DOKUMENTŲ PERŽIŪROS IR REZULTATŲ VERTINIMO  
 OFICIALIŲ DOKUMENTŲ KLASTOJIMU  
 OFICIALIŲ DOKUMENTŲ KLASTOJIMĄ  
 OFICIALIŲ DOKUMENTŲ  
 PAPILDOMŲ DOKUMENTŲ  
 PAREIKALAUTI PAPILDOMŲ DOKUMENTŲ  
 PATEIKTŲ DOKUMENTŲ ORIGINALŲ  
 PATEIKTŲ DOKUMENTŲ  
 PATEIKTŲ MUITINIAM TIKRINIMUI DOKUMENTŲ VERTIMO  
 PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ  
 PIKTNAUDŽIAVIMU TARNYBA IR OFICIALIŲ DOKUMENTŲ KLASTOJIMU  
 PLANAVIMO DOKUMENTŲ  
 PRIIMTŲ DOKUMENTŲ  
 RATIFIKAVIMO PRIĖMIMO AR PRISIJUNGIMO DOKUMENTŲ  
 REGISTRAVIMO DOKUMENTŲ IR VALSTYBINIŲ NUMERIO ŽENKLŲ  
 REIKALAVIMUS NUSTATO VALSTYBĖS DOKUMENTŲ TECHNOLOGINĖS APSAUGOS TARNYBA  
 REIKALINGAS ŽINIAS BEI DOKUMENTŲ NUORAŠUS  
 REIKALINGŲ DOKUMENTŲ  
 REIKIAMŲ DOKUMENTŲ  
 SPAUDINIŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ  
 SPECIALIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ BLANKAI  
 SPECIALIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ BLANKUS SUNAIKINA ... 
 SPECIALIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ BLANKUS ĮVEDA Į KOMPIUTERĮ  
 SPECIALIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ BLANKUS  
 SPECIALIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ BLANKŲ SPAUSDINIMO  
 SPECIALIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ BLANKŲ UŽSAKYMO GAMYBOS TECHNOLOGINĖS APSAUGOS PLATINIMO ĮSIGIJIMO NAUDOJIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKĄ  
 SPECIALIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ BLANKŲ  
 SPECIALIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ PRIVALOMIEJI PAPILDOMI REKVIZITAI  
 SPECIALIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ  
 SUKLASTOTŲ DOKUMENTŲ  
 TEISINIŲ DOKUMENTŲ  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ PROJEKTŲ SVARSTYMO SU VISUOMENE  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ REGISTRE  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKĖJAI  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ REGISTRO IR TERITORIJŲ PLANAVIMO DUOMENŲ BANKO  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ REGISTRO  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIAI TURI BŪTI DERINAMI SU REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOS SPRENDINIAIS  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ  
 TERITORINIO PLANAVIMO DOKUMENTŲ  
 TRANSPORTO DOKUMENTŲ IR BENDROJO DOKUMENTO TRANZITO  
 TURI BŪTI NURODYTI VISŲ PATEIKTŲ MUITINIAM TIKRINIMUI DOKUMENTŲ PAVADINIMAI NUMERIAI  
 APSKAITOS DOKUMENTŲ  
 VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI IR VALSTYBĖS DOKUMENTŲ TECHNOLOGINĖS APSAUGOS TARNYBAI  
 ARCHYVINIŲ DOKUMENTŲ  
 VALSTYBĖS DOKUMENTŲ TECHNOLOGINĖS APSAUGOS TARNYBAI  
 VALSTYBĖS DOKUMENTŲ TECHNOLOGINĖS APSAUGOS TARNYBOS  
 VALSTYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ MONETŲ APDOVANOJIMŲ IR DOKUMENTŲ  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ MONETŲ APDOVANOJIMŲ IR DOKUMENTŲ GAMYBOS IR APYVARTOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS DARBUOTOJŲ  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ MONETŲ APDOVANOJIMŲ IR DOKUMENTŲ GAMYBOS IR APYVARTOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ MONETŲ APDOVANOJIMŲ IR DOKUMENTŲ  
 ASMENS DOKUMENTŲ  
 ATASKAITŲ IR DOKUMENTŲ APIE SAVO FIZINIO ASMENS ARBA ĮMONĖS PAJAMAS PELNĄ IR MOKESČIUS PATEIKIMO TVARKOS PAŽEIDIMAS  
 VOKUOSE RASTŲ DOKUMENTŲ  
 YPATINGOS REIKŠMĖS ARCHYVINIŲ DOKUMENTŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO  
 ĮMONIŲ APSKAITOS IR KITŲ DOKUMENTŲ  
 ĮRODANČIŲ DOKUMENTŲ  
 ĮSIGIJIMO DOKUMENTŲ  
 ĮSTATUS IR ŠIŲ DOKUMENTŲ KOPIJAS  
 ĮVAIRIŲ DOKUMENTŲ  
 ŠIŲ DOKUMENTŲ KOPIJAS  
 AUKCIONO REZULTATŲ TVIRTINIMAS IR NUOSAVYBĖS TEISĖS DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS  
byla DOKUMENTŲ KLASTOJIMĄ  
 BE ASMENS DOKUMENTŲ