Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DĖL MOKESČIŲ UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS  
 DĖL VALSTYBINIAMS GAMTOS PAMINKLAMS padarytos žalos nustatymo 
 GAMTOS APSAUGA  
 GAMTOS APSAUGAI  
 GAMTOS APSAUGOS fondo; draugija; inspektoriai; įstatymo; klausimais; ministerija 
 GAMTOS APSAUGOS DRAUGIJA  
 GAMTOS APSAUGOS FONDAS IR SAVIVALDYBIŲ GAMTOS APSAUGOS fondai 
 GAMTOS APSAUGOS KOMISIJA  
 GAMTOS APSAUGOS KOMISIJOS  
 GAMTOS APSAUGOS KOMITETAS  
 GAMTOS APSAUGOS KOMITETO PIRMININKAS A BAJORAS 
 GAMTOS APSAUGOS KOMITETO  
 GAMTOS BIČIULIŲ KLUBAS  
 GAMTOS DĖSNIAI  
 GAMTOS DĖSNIAMS  
 GAMTOS DĖSNIUS  
 GAMTOS DĖSNIŲ  
 GAMTOS FILOSOFIJOS  
 GAMTOS GROŽIO  
 GAMTOS GROŽIS  
 GAMTOS GROŽĮ  
 GAMTOS IR KULTŪROS PAVELDO  
 GAMTOS IR KULTŪROS VERTYBIŲ  
 GAMTOS IR KULTŪROS  
 GAMTOS IR VISUOMENĖS  
 GAMTOS IR ŽMOGAUS  
 GAMTOS IŠTEKLIAI  
 GAMTOS IŠTEKLIAMS  
 GAMTOS IŠTEKLIUS  
 GAMTOS IŠTEKLIŲ APSKAITĄ  
 GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO IR APLINKOS APSAUGOS  
 GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO IR TERŠALŲ EMISIJOS Į APLINKĄ  
 GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO IR TERŠALŲ IŠMETIMO Į APLINKĄ  
 GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO  
 GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMĄ  
 GAMTOS IŠTEKLIŲ  
 GAMTOS JĖGAS  
 GAMTOS JĖGOS  
 GAMTOS JĖGŲ  
 GAMTOS KALENDORIUS  
 GAMTOS KAMPELYJE  
 GAMTOS M DR  
 GAMTOS MOKSLAI  
 GAMTOS MOKSLAIS  
 GAMTOS MOKSLAMS  
 GAMTOS MOKSLO  
 GAMTOS MOKSLUOSE  
 GAMTOS MOKSLUS  
 GAMTOS MOKSLŲ DAKTARAS  
 GAMTOS MOKSLŲ DAKTARO  
 GAMTOS MOKSLŲ DAKTARĖ  
 GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETE  
 GAMTOS MOKSLŲ  
 GAMTOS PAMINKLAI  
 GAMTOS PAMINKLAIS  
 GAMTOS PAMINKLU  
 GAMTOS PASAKA  
 GAMTOS PAŽINIMO  
 GAMTOS PRIEGLOBSTYJE  
 GAMTOS REIŠKINIAI  
 GAMTOS REIŠKINIUS  
 GAMTOS REIŠKINIŲ  
 GAMTOS REIŠKINYS  
 GAMTOS STICHIJA  
 GAMTOS STICHIJOS  
 GAMTOS TURTUS  
 GAMTOS TURTŲ  
 GAMTOS VAIZDAI  
 GYVOSIOS GAMTOS  
 KULTŪROS IR GAMTOS  
 LAUKINĖS GAMTOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ VEIKLĄ SUSIJUSIĄ SU GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMU  
 MAŽUOSIUS GAMTOS TURTUS  
 MAŽŲJŲ GAMTOS TURTŲ  
 MOKESTIS UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS  
 MOKESČIAI UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS IR APLINKOS TERŠIMĄ  
 MOKESČIŲ UŽ GAMTOS IŠTEKLIUS KAIP NACIONALINĮ TURTĄ DALĮ  
 MOKESČIŲ UŽ GAMTOS IŠTEKLIUS  
 MOKESČIŲ UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS IŠSKYRUS ... 
 MOKESČIŲ UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS  
veiklą susijusią SU GAMTOS apsaugos komitetu; dėsniais; išteklių naudojimu 
 NATŪRALIOS GAMTOS  
 NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ IR KITŲ GAMTOS TURTŲ  
 NEGYVOSIOS GAMTOS  
 NUO GAMTOS atitrūkti 
 PAGAL GAMTOS DĖSNIUS  
 PAŽEISTIEMS GAMTOS KULTŪROS KOMPLEKSAMS  
 REGIONINIO PARKO TERITORIJA PAGAL GAMTOS IR KULTŪROS VERTYBES JO POBŪDĮ APSAUGOS FORMAS IR NAUDOJIMO GALIMYBES SKIRSTOMA Į konservacinę, apsauginę, rekreacinę 
 REGIONINIO PARKO TERITORIJOS TVARKYMO GAMTOS IR KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS PROGRAMOMS REALIZUOTI  
 SVARBIAUSIAS LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS BEI GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO tarptautines sutartis 
 APLINKOS APSAUGOS BEI GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO  
 TEIKIA PASIŪLYMUS DĖL APLINKOS APSAUGOS IR GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO  
 APLINKOS APSAUGOS IR GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO KLAUSIMAIS PROJEKTUS ORGANIZUOJA ... 
 APLINKOS APSAUGOS IR GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO KLAUSIMAIS  
 APLINKOS APSAUGOS IR GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO  
 APLINKOS APSAUGOS IR GAMTOS IŠTEKLIŲ  
 VALSTYBINIAMS GAMTOS PAMINKLAMS  
 VALSTYBINIO GAMTOS APSAUGOS FONDO SUDARYMO IR DISPONAVIMO JUO  
 VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS  
 VALSTYBINIŲ GAMTOS IŠTEKLIŲ  
 VALSTYBINĮ GAMTOS APSAUGOS fondą 
 VALSTYBINĮ GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO REGULIAVIMĄ  
 VALSTYBINĘ APLINKOS APSAUGOS IR GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO KONTROLĘ  
 VILNIAUS TIKSLIŲJŲ GAMTOS IR TECHNIKOS MOKSLŲ LICĖJAUS  
 VILNIAUS TIKSLIŲJŲ GAMTOS IR TECHNIKOS MOKSLŲ LICĖJUS  
 VILNIAUS UNIVERSITETO GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETO  
 VISUOMENĖS IR GAMTOS  
 Į GAMTOS prieglobstį 
 ŽMOGAUS IR GAMTOS  
 ATSIŽVELGIANT Į TURIMAS ŽINIAS APIE GAMTOS IŠTEKLIŲ KIEKĮ  
 BEI KITI GAMTOS IŠTEKLIAI YRA LIETUVOS NACIONALINIS TURTAS